Wie kan deze oude postkaarten vertalen ?

1. Juli 2603

Jang temormat!

Dengen ini, jang bertanda tangan dibawa ini memberi taceh,
Njonja ….. (naam en adres in Soerabaja), ada bekerdja goena peroesahan Sociaal dari Bagian Sociaal goena Soerabaia.

Itoe peri hal dari diapoen ja kerdja ada begi toe perloe, tida bisa koerang pertoeloen gannja.

Ondertekend door … (naam) Pres.

Afzender op adreszijde: Bagian Sociaal goena (doorgestreept Vereeniging van huisvrouwen) , secretariaat: Goebeng Boulevard 70 Soerabaia

2. Sekarang saja ditawan didalem (?) tampat orang Djawa Z.
Saja ingin sekali peperangan njang, tjelaka ini lekas benahir soepaja saja boleh bertemoe dengen Willy, Jack, Toekie.
Banjak tabeh dan harep lekas kirim elabar kombali.
Hari takoenan saja banjak inget pada kamoe. Saja badan baik sekali. Harep sekali kesekatan kamoe sama baik. Banjak tjinta Will

Afzender: sgt uit Djawa Z, geen datum

Ik kan dit niet goed lezen, denk dat er veel woorden fout zijn.

3. Willy tertjinta,
Djagalah badanmoe baik, selama satiada, dan tingalah dengen senang hati seboleh bolehnja
Mengenankan halmoe selamanja, dan saja inging sekali kita lekas bertemoe lagi. Saja
Mempergoenakan kesem patan saja bagi membatja boekoe peladjaran dan lain sebagainja
menerima satoe soerat poetel. Saja menesel sekali Jack pinda. Harry djoega panda. Eddy,
sinia djoega disini. Tjintaan Tjioem Pieter

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

6 reacties op Wie kan deze oude postkaarten vertalen ?

 1. Hans Boers zegt:

  Ad 1) Oude briefkaarten:
  Jang temormat! (jang terhormat)

  Dengen ini, jang bertanda tangan dibawa ini memberi taceh (tabeh),
  Njonja ….. (naam en adres in Soerabaja), ada bekerdja goena peroesahan Sociaal dari Bagian Sociaal goena Soerabaia.

  Itoe peri hal (perihal) dari diapoen ja (dia poenja) kerdja ada begi toe (begitoe) perloe, tida bisa koerang pertoeloen gannja. (pertoeloengannja)

  Ondertekend door … (naam) Pres.

  Afzender op adreszijde: Bagian Sociaal goena (doorgestreept Vereeniging van huisvrouwen) , secretariaat: Goebeng Boulevard 70 Soerabaia
  ————-
  Hierboven tussen haakjes zoals het hoort te zijn en hieronder de vertaling:

  Met beleefde groeten. (LS)

  hierbij groet ondergetekende u.

  mevr…., is werkzaam bij de Sociale zaken afdeling Soerabaja. Zij is als dusdanig werkzaam en haar werkzaamheden zijn dringend nodig en kunnen niet verminderd worden… Ondertekend….

 2. Hans Boers zegt:

  Ad 2) Oude briefkaarten.
  2. Sekarang saja ditawan didalem (?) tampat orang Djawa Z.
  Saja ingin sekali peperangan njang, tjelaka ini lekas benahir (berakhir) soepaja saja boleh bertemoe dengen Willy, Jack, Toekie.
  Banjak tabeh dan harep lekas kirim elabar (kabar) kombali.
  Hari takoenan saja banjak inget pada kamoe. Saja badan baik sekali. Harep sekali kesekatan kamoe sama baik. Banjak tjinta Will

  Afzender: sgt uit Djawa Z, geen datum

  Ik kan dit niet goed lezen, denk dat er veel woorden fout zijn.
  ————
  (Tussen haakjes de juiste schrijfwijze en hieronder de vertaling.)

  Ik zit nu gevangen in het kamp voor Javanen ( Z???)
  Ik wilde graag dat deze ongelukkige oorlog snel voorbij is, zodat ik Willy, Jack en Toekie weer snel zal zien.
  Vele groeten en ik hoop dat ik snel antwoord terug krijg.
  Dagelijks denk ik veel aan jou. Ik ben in goede konditie. Ik hoop eveneens dat jouw gezoindheid goed is. Vele liefs Will.

 3. Hans Boers zegt:

  Ad 3) Oude briefkaarten.

  3. Willy tertjinta,
  Djagalah badanmoe baik, selama satiada, dan tingalah dengen senang hati seboleh bolehnja
  Mengenankan halmoe selamanja, dan saja inging sekali kita lekas bertemoe lagi. Saja
  Mempergoenakan kesem patan (kesempatan) saja bagi membatja boekoe peladjaran dan lain sebagainja
  menerima satoe soerat poetel. Saja menesel sekali Jack pinda. Harry djoega panda. Eddy,
  sinia djoega disini. Tjintaan Tjioem Pieter
  ———–

  Lieve Willy.
  pas goed op je Lijf(gezondheid), blijf gezond en hou je zoveel mogelijk haaks. Berust in je lot zoveel mogelijk en ik verlang er erg naar om elkaar weer te ontmoeten.
  Ik brneg de tijd zo goed mogelijk door met het doornemen van de studie boeken en andere zaken zoals het obtvangen van een brief (poetel = ???? nooit van gehoord. Moet dit zijn Poeter = retour).
  Ik viond het erg dat Jack verhuisd is. Eddy is hier alleen. Lieve kusjes Pieter.

  • Hans Boers zegt:

   Typo’s:
   breng….. ontvangen…..vind ….

  • van Beek zegt:

   Interessant taal gebruik. Dit ontkracht dat vele oudIndische luitjes denken dat het maleis geen voor en achtervoegsels heeft zoals het Bahasa Indonesia. Het pasar maleis gebruikt zo min mogelijk voor en achtervoegsels, sommige gevallen blijft het onvermijdelijk. In het standaard of formeel maleis gebruikt met voor en achtervoegsels. Het gebruik van de voegsels is dus niet typisch Indonesisch maar komt al zo lang voor in het maleis.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.