Georgina Verbaan in Indonesië

Georgina Verbaan in Indonesië:
‘Niet in een restaurant eten hoor, je moet alles bij die karretjes langs de weg halen.” Mijn vader is sinds zijn elfde niet meer terug op Java geweest. Ik was er nog nooit geweest. Nu ben ik er voor het programma Verborgen Verleden. Hij is niet mee. Dat is jammer. Ik had die ouwe indo hier graag zien rondlopen. Gelukkig zie ik hem soms zitten langs de weg met een sigaretje. Dezelfde kleermakershouding, zelfde gebogen rug. Of soms, in het passeren, iemand met een stukje oog. Korte wimpers die naar beneden wijzen. Recht, als een bezem. Ik zie tjitjaks. Die vielen vroeger weleens op zijn hoofd als hij op de wc zat, vertelde hij. Zo van het plafond op zijn kop. Mijn opa aan mijn moeders kant zie ik hier in gedachten ook. Hij woonde ooit in Jakarta met een aap die zeep at. Aan postbodes had die aap een grote hekel, en dat was wederzijds. Ze smeten rennend de post naar binnen.
Zie haar eigen foto.

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

64 reacties op Georgina Verbaan in Indonesië

 1. Loekie zegt:

  Dat Georgi anti-Zwarte Piet is laten we maar even zitten, maar wel ben ik benieuwd hoe oud haar vader is. Zelf is zij 38 jaar jong. Zoals zij haar vader beschrijft, krijg je een beeld van een Indo uit het oude tempo doeloe en dan een die in kleermakershouding langs de kant van de weg zat.

  • Boeroeng zegt:

   Georgina is geboren in Den Haag in 1979.
   Wie kent een Verbaan uit Den Haag in dat jaar ca 30 jaar ?

  • Jordy zegt:

   Denk dat elke indo anti-zwarte piet zou moeten zijn aangezien wij ook gediscrimineerd werden toen wij hier pas kwamen.

   • Arthur Olive zegt:

    In Nieuw Guinea hadden wij geen anti-zwarte piet, het kwam niet eens bij ons op en de zwarte Papoea deed even vrolijk mee.

   • Jan A.Somers zegt:

    “dat elke indo anti-zwarte piet zou moeten zijn” Mijn zus was in Soerabaja met Sinterklaasfeest op school Zwarte Piet. En ik ben in Nederland nooit gediscrimineerd. Gelukkig hebben ze in Delft nog steeds zwarte pieten. En ook kindertjes in het massale publiek.

 2. Boeroeng zegt:

  Ik denk dat die nieuwe serie Verborgen Verleden start januari 2019

  • PLemon zegt:

   Dus vandaag op het scherm…

   De ene kolonie is de andere niet. (onderdrukking als stoplap voor in ontwikkeling brengen en de industrialisatie van een agrarische maatschappij)

   Georgina Verbaan
   zaterdag 20 oktober 2018

   *** In Indonesië ontdekt ze dat er onder haar voorouders slachtoffers van de grote geschiedenis waren, zoals de familieleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog in jappenkampen werden ondergebracht. Maar er waren ook voorouders die het koloniale bewind van Nederland en daarmee de onderdrukking van de bevolking actief in stand hielden. Georgina ontdekt hoe ingewikkeld de verhoudingen konden zijn tussen gekoloniseerde en kolonisator. En hoe zij daar uiteindelijk het product van is.
   https://www.ntr.nl/Verborgen-Verleden/77/detail/Georgina-Verbaan/VPWON_1280999#content

 3. Jan A.Somers zegt:

  Ik vind die reisprogramma’s van BN-ers niet zo interessant. Boudewijn Büch, Erica Terpstra enzo. Het draait zo om die presentatoren. Zie je iets leuks, zie je niets meer door de uitleggende BN-er.

 4. DP Tick zegt:

  Hopenlijk zijn er mensen in Uw instelling en in Indisch familie Archief,die haar kunnen helpen.Ik dank U. DP Tick PS:Ik zoek ook constant naar verhalen over de historie vd 300 Indonesische vorstenhuizen t/m de huidige tijd ,inclusief hoor ik ook erg graag naar mensen in Nederland,die afstammen v Indonesische heersers.Men kan mij immer om info vragen in de zoektochten v mensen ,die hun zoektocht maskern naar de vorstelijke afkomst v hun vaders.Dank Hoogachtend: DP Tick facebook: Donald Tick m/ kupang1960@gmail.com

 5. DP Tick zegt:

  Of wellicht weet Indische Genelaogische vereniging iets.

 6. Loekie zegt:

  Zojuist Georgina gezien. Heb me kostelijk geamuseerd, nog niet eens om haar uitspraak van Semarang (Zee-maa-rang), maar omdat je weer eens ziet hoe zo’n programma wordt gepimpt en de kijker flink wordt ‘belazerd’. Bijvoorbeeld: komt ze bij de universiteit van Jogja en daar tovert een historicus een foto van het complete gezin van haar voorouders uit een enveloppe. Dan gaat ze naar Aceh en daar krijgt ze stukken waaruit moet blijken dat grootpapa gediend heeft in Atjeh. Enz.
  Al die stukken komen natuurlijk uit familiebezit en/of het rijksarchief te Den Haag en wat dat betreft dus had Georgina helemaal niet naar Indonesië hoeven te gaan. Kostelijk.

  Ook kostelijk dat ze hoorbaar geen ene moer weet van de Indische geschiedenis en daarom maar de door de programmamakers geschreven teksten declameert. En die teksten komen er natuurlijk op neer dat het allemaal niet zo fraai was in den Oost.
  Ach ja.

  • PLemon zegt:

   @ze hoorbaar geen ene moer weet van de Indische geschiedenis en daarom maar de door de programmamakers geschreven teksten declameert.

   ###Evenzo de beide Indonesische ‘gidsen/archivarissen met hun brave teksten over de maatschappelijke verhoudingen en de 3 standen. De Atjeh oorlog met z ’n vele slachtoffers aan beide kanten (de piraterij die de handelsroute belemmerde als oorzaak liet men maar weg) moest benadrukken hoe misdadig het Knil (met inlandse huurlingen ntb) optrad. Verbaan een schuldcomplex bezorgend.
   Enfin even weer een kijkje in de oude omgeving vergoed veel.

   • RLMertens zegt:

    @PLemon; ‘de piraterij etc.’- De handelsroute belemmerde? En daarvoor ca. 40 jaren
    ( en meer, want tot aan 1949 bleven de Atjehers ageren!) oorlog voerde? Alsof onze KM niet opgewassen zou zijn tegen die piraterij. Troelstra als kamer lid 1895; het annexatie fanatisme dat tot een Atjeh oorlog had geleid. In 1904 trok een colonne marechaussee olv.van Daalen dwars door de bergvalleien in het Atjehse achterland(!); er werd tussen 1/4 en 1/3 van de bevolking gedood, onder wie meer dan 1000 vrouwen en kinderen. Het is of men op de inlanders een bende bloedhonden heeft losgelaten, het is beulswerk!
    In het Atjehse achterland ook al piraterij?

    • PLemon zegt:

     @Alsof onze KM niet opgewassen zou zijn tegen die piraterij.
     @het Atjehse achterland ook al piraterij?

     #Nog even bijlezen?

     *** Bij het Verdrag van Sumatra, afgesloten tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk in 1871, kreeg Nederland de vrije hand in Atjeh, terwijl de voorloper, het Verdrag van Londen uit 1824, de onafhankelijkheid van het Sultanaat Atjeh nog uitdrukkelijk respecteerde. Na de opening van het Suezkanaal in 1869 was de vaarroute door de Straat van Malakka in belang toegenomen. Plaatselijke leiders in Atjeh probeerden inkomsten te genereren uit zeeroof. Dat gaf Nederland, dat Atjehs landbouwgrond, waar onder andere pepers werden verbouwd, graag aan zijn grondgebied wilde toevoegen, een excuus om in te grijpen https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Eerste_Atjehexpeditie

    • Jan A.Somers zegt:

     Nederland was krachtens verdrag volkenrechtelijk verantwoordelijk voor vrije en veilige vaart van de internationale scheepvaart binnen deze territoriale wateren.
     “onze KM niet opgewassen zou zijn tegen die piraterij” Uiteraard niet, de KPM bestond uit burgervaartuigen zonder politionele bevoegdheden. Zie Javapost: Vooral de meer dan 250 schepen van zeerovers die snel naar hun verborgen havens konden vluchten, waar zij beschermd lagen achter ondiepten en riffen, bleven voor de Koloniale Marine ongrijpbaar. Deze zeerovers kenden het gebied goed, waren sluw en moedig en bleken daardoor geduchte tegenstanders. De lokale residenten namen de beteugeling van de zeeroof dan ook spoedig in eigen hand. Zij kenden de werkwijzen van de zeerovers en pakten hen aan met soortgelijk materieel, snelle prauwen met gezagsgetrouw, goed bewapend inheems personeel: de ´residentie-prauwen´.
     De taakverdeling tussen de Koloniale Marine en Indische Zeemacht bleef problematisch. Wie mocht er zo nodig op zeerovers schieten? En wie niet? Ook het beschikbare materieel was ver onder de maat. Zo klaagde de Commissaris van Makassar: ´en dan te denken dat één brik en één boot genoeg zou zijn voor het uitgestrekte Celebes!´

    • Jan A.Somers zegt:

     “In het Atjehse achterland ook al piraterij?” Uiteraard, niet alleen dat die thuishavens grondgebied van Atjeh was, maar die vorsten hadden ook (financieel) belang bij de piraterij. Vorsten met staatsgezag die krachtens verdrag verantwoordelijk waren voor o.m. veiligheid.: ff voor u gekopieerd:
     Tractaat van Londen, 1924:(…) Bovendien beloofde Nederland, mede in het belang van Engeland, te zorgen dat Atjeh de veiligheid van handel en scheepvaart niet in gevaar zou kunnen brengen, overigens zonder afbreuk te doen aan de soevereiniteit van Atjeh. De innerlijke tegenstrijdigheid van deze bepaling zou naderhand een van de oorzaken worden van de wrijving tussen het sultanaat en de Nederlands-Indische regering. Vele uitvalsbases van zeerovers die opereerden in Straat Malakka lagen immers op territoir van Atjeh. (…) Ondanks de door het moederland gedicteerde onthoudingspolitiek werd in Indië toch getracht op Sumatra een uitbreiding van het gezag door te voeren. Zolang het territoir van Atjeh daarbij werd gerespecteerd was dit niet in strijd met het verdrag met Engeland. Wel dacht in 1830 Van den Bosch al aan de verovering van zeerovershavens in Atjeh. (…) In 1857 werd een verdrag van vriendschap, vrede en vrije handel gesloten met Atjeh. Het doel van dit verdrag, een einde maken aan de onveiligheid op de scheepvaartroutes door Straat Malakka, werd echter niet bereikt, de sultan kon zijn vazallen niet altijd in het gareel houden en moest zich daarbij ook inhouden om hun aanhankelijkheid niet te verliezen.

    • RLMertens zegt:

     @JASomers; ‘in het belang van Engeland etc.’- O ja, zo bevriend waren wij toen! Echter in 1945, lieten ons in de steek. Zij erkenden toen de facto de Republiek; ‘Want zij waren altijd al jaloers op ons Indië’! Het kan verkeren. Zelfs nu nog!

    • Jan A.Somers zegt:

     “‘in het belang van Engeland etc.’” Ja hoor, het ging om het traktaat van 1814 waarbij Engeland een groot deel van de voormalige Nederlandse bezittingen weer aan Nederland overdroeg. Engeland had het nieuwe koninkrijk in Europa hard nodig als bruggenhoofd tegen de Fransen op het continent.

    • RLMertens zegt:

     @JASomers/PLemon; ‘in het belang van Engeland etc.’- De opening van het Suez kanaal was van enorm belang! Atjeh was daardoor strategisch nog belangrijker geworden! Om invloed in Atjeh te vergroten, waarbij een militair ingrijpen niet werd uitgesloten, werden in 1872 onderhandelingen aangeknoopt. Atjeh, bewust van een eventueel verlies van onafhankelijkheid, zocht steun bij oa.Turkije, Italië en de VS. Dit werd gezien als verraad(!) Atjeh ontving een ultimatum; Nederlands gezag te erkennen of…. Toen Atjeh weigerde volgde op 26 maart 1873 de oorlogsverklaring! De daarop volgende expeditie
     ( leerzaam uitstapje) liep op een nederlaag uit en een weinig eervolle terugtocht! -Dus hoezo; in het belang van Engeland? Dit is nou een prove van; geschied vervalsing. De schijn ophouden, dat we daar iets groots aan het verrichten waren. Als daar geen profijt was etc.! Koloniale propaganda, die anno heden nog zijn weg vindt!

    • PLemon zegt:

     @liep op een nederlaag uit en een weinig eervolle terugtocht! 

     #koppig vrijheidslievend volk dat liever de dood koos dan de onderwerping.

     *** Veel Atjehers beschouwen het jaar 1942, toen Japan in Indië Nederland versloeg, als het eindjaar van de Atjeh-oorlog. Maar ook daarna werd er nog gevochten in het gebied en bleef het onrustig. Atjeh ging tot de Republiek Indonesië behoren, maar kwam in de jaren 1953-1957 in opstand tegen dit bewind. De Indonesische leider Soekarno (1901-1970) sloeg deze ‘rebellie’ neer. De auteur besluit met deze woorden:

     Momenteel is het vrede in Atjeh. Het gebied is nog steeds onderdeel van de Republiek Indonesië, maar heeft verregaande autonomie gekregen onder andere op het gebied van religieuze zaken.” 
     https://historiek.net/de-atjeh-oorlog-1873-1942/63986/amp/

  • Ronny Geenen zegt:

   Dus ik heb niets gemist.

   • Indisch4ever zegt:

    Toch wel wat gemist. Het is geschiedenis.

    • Ronny Geenen zegt:

     Dat vraag ik mij juist af. Geschiedenis of iets voorgekauwd.

    • Indisch4ever zegt:

     Geschiedschrijving is altijd kauwen.
     Nakouwen,. voorkouwen.
     De programmamakers hebben een minder fraaie krijgsverrichting van haar voorvader belicht. Het niet inbrengen is ook voorkouwen..

    • Ronny Geenen zegt:

     Daarom is het vaak ook belangrijk dat je jezelf eerst op de hoogte stelt wat de realiteit was en je niet zomaar laat (mis) gebruiken door een paar programmamakers. Anders komt er niets anders dan halve waarheden boven tafel.

  • Indorein zegt:

   @ Ook kostelijk dat ze hoorbaar geen ene moer weet van de Indische geschiedenis @:

   Tja, dat krijg je als je Indische vader zich heeft “ge-upgraded” door met een Hollandse te huwen: weg is je familie geschiedenis! Net als de botol tjeboh!

   Mijn kinderen weten alles van ons familieverleden, omdat mijn vrouw en ik dat aan hun hebben doorgegeven. Ook de botol tjeboh!

   • Ronny Geenen zegt:

    Het enige Nederlands bij ons is nog de Nederlandse taal.

    • Bert zegt:

     Het enige Nederlands bij ons is nog de Nederlandse taal ,ja laat dat nou eigenlijk het belangrijkste zijn ! Wat Georgina Verbaan betreft zij is een actrice bekend van Goede Tijden Slechte tijden ,een vreselijke serie maar zeer geliefd hier in Nederland ,kijk je naar haar afkomst heeft ze misschien 10% Indonesisch bloed maar haar ouders waren gescheiden ,dus ze ziet haar vader ook niet elke dag van de Indische kant heeft ze volgens mij weinig opgepikt ,kijk je naar de familie van Indorein ,die doet het anders ,zijn kinderen zijn ondergedompeld in de Indische cultuur ,net zoals mijn persoon ,beide ouders Indo ,kennissen over de vloer allemaal Indisch ,eten Indisch en mijn vader luisterde alleen naar krontjong ,die liefde van hem heb ik overgenomen maar ik luister natuurlijk ook graag naar Andy Tielman vooral de liedjes in het bahasa Indonesia ,trouwens het bahasa is een mooie taal om in te zingen ,vonden die Duitsers ook ,ze snapten er wel de ballen van maar het klonk mooi ,wat Amsterdam betreft Ron ,je kent die stad amper want ja je eerste woonplaats is dat door GOD vergeten gehucht Beuningen ,tja Beuningen jaren 50 ,lijkt me vreselijk !! Maar Amsterdam heeft bij de rest van Nederland een heel slechte naam het is/was de stad van Sodom en Gamorra maar in Amsterdam is er 1 belangrijk gegeven ,ze laten je leven zoals jij het wilt ,mijn vader wist het wel meteen pleite uit Limburg op naar Amsterdam ,leuk dat Huib Otto ook warme gevoelens koestert voor Amsterdam .

    • Ronny Geenen zegt:

     Bert, ik waardeer het zeer dat je mij persoonlijk schrijft. In het kort heb ik van jan. 1951 tot juni 1956 in Gelderland gewoond. Daarna 2 jaren Vlissingen Zeevaartschool en met mijn B diploma gaan varen bij van Ommeren tankvaart. Het waren lange reizen, gemiddeld 18 maanden en langste reis 23 maanden op zee en in havens. Maar ik was wel weg van de gelderse boeren. Mijn mede officieren op de laatste boot wisten toen al dat ik met plannen rondliep om Nederland voorgoed te verlaten. Heb in NL ook nooit voor een NL bedrijf gewerkt. Alleen voor Amerikanen in Den Haag. Had nooit behoefte om andere steden in Nederland te bezoeken. Bezocht wel London, Parijs, Dusseldorf, Munchen, Wenen, Salzburg, Florence, Milaan en Barcelona. Reed kris kras met mijn Alfa door Europa. Had al plannen om een penthouse aan de kust van Italie te kopen. En toen kwam de opening voor een job in Ca. Binnen een paar maanden alles verkocht. Maakte ruim 100,000 guldens wins op mijn huis. Heb nooit meer omgekeken. In Ca eet en kook ik alleen maar Indo food. Ben nooit een fastfood place binnen gegaan om daar iets te eten. Ben hier meer Indo dan in Europa. Na mijn pensionering ben ik mij gaan verdiepen in mijn vader en moeder hun geschiedenis. En ik besloot namens hun en ter ere van hun artikelen te schrijven en te publiceren.
     Dat doe ik nu voor de laatste 13 a 14 jaren. Ben veel wijzer van de Indo geworden; helaas niet alleen in positieve zin, maar dat hoort er bij.

   • Jan A.Somers zegt:

    “Mijn kinderen weten alles van ons familieverleden” Ja, en dan blijven ronddraaien in je eigen Indische bubbel! Zijn zij al een paar keer in Indonesië op bezoek geweest, met de kleinkinderen? En over Indië geschreven? In onze WC staan drie botol tjeboh’s. Voor man/vrouw/bezoek. Dat familieverleden is vaak niet helemaal halal. Zaken waar niet over wordt gesproken.

    • Ronny Geenen zegt:

     @Zijn zij al een paar keer in Indonesië op bezoek geweest, met de kleinkinderen? En over Indië geschreven? In @

     Begrijp dat niet goed. Je hoeft toch niet naar dat land te gaan. Gewoon thuis vertellen wat je als ouder heb meegemaakt en interesse bij de kinderen kweken. Mijn jongste zus is in Nl geboren en haar kinderen ook. Maar zij weet, o.a. door mij, veel meer dan menig andere Indo. En Indisch koken doet ze ook als de beste.

    • Jan A. Somers zegt:

     Maar goed begrijpen doe je pas als je de lucht hebt ingezogen en het taaltje hebt gesproken. En een en ander hebt rond gekletst met de mensen daar. Ik heb dat ervaren met het eerste bezoek met mijn Zeeuws meisje. Zij wist het allemaal al, maar nu begreep ze het ook nog. Dank zij de babbels in haar primitief geleerde basis BI. Plus handen/voetenwerk. Overigens is mijn BI ook niet om over naar huis te schrijven.

    • RLMertens zegt:

     @JASomers: ‘familie verleden vaak niet hallal etc.’- Klopt. Na bezoeken met de kinderen/kleinkinderen, stellen deze toch wat kritischer vragen; oa waarom woonden ze toen niet in jullie buurten?(na bezoek aan onze voormalige woning) Had je ook contact met hen; als vrienden, op school etc. En waarom niet? Waarom kozen jullie niet de kant van de Republiek? Zij werden toch door ons onderdrukt. Zoals Nederland in de Duitse bezetting. Ja maar, wij waren tenslotte Nederlanders. Nou en? Jullie/wij zijn toch ook van Indonesische afkomst?
     De klein/kinderen zijn met democratische waarden(!) opgevoed/geschoold.En nemen niet zomaar alles aan! En terecht. Terug kijkend op dat verleden; het is goed dat het voorbij is.

 7. Indisch4ever zegt:

  De zoektocht is natuurlijk voorgekookt. Dat doen ze al vele jaren bij dit soort programma’s.
  Met opzet vertellen ze haar bepaalde dingen niet om spontane reactie en emoties te kunnen filmen. Wat zij zegt, zijn haar woorden en niet uit het hoofd geleerd om toneel te spelen.
  Het was haar mening dat ” het niet zo fraai was in den Oost”
  Dat was ook zo op bepaalde momenten en manieren.
  En ook weer wel fraaier/ niet altijd en overal een vreselijke ellende op bepaalde momenten en manieren. Zie de Kester Freriksdiscussie .

  Georgina begreep niet dat de pupillenschool een internaat is en natuurlijk wonen de ouders daar niet. Ik neem aan dat ze wel op bezoek mochten, met al dan niet een nachtje in het gastenverblijf.

  Ach ja… hoe ze Semarang uitspreekt….. weet zij veel.

  Uitzending gemist ?
  Zie de film hier:
  https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/452038/Verborgen_Verleden.html

  • Loekie zegt:

   “Het was haar mening dat ” het niet zo fraai was in den Oost”
   Ga na, Boeroeng: oma mocht niet bij de kinderen komen, oma en opa zijn niet uit liefde getrouwd, maar alleen vanwege de erkenning van de kinderen, sowieso was er groot sociaal verschil tussen opa en om en als klap op de vuurpijl: opa heeft als soldaat kampongs getuchtigd en mensen gedood. Ik bedoel: waar zou Georgie trots op kunnen zijn? Om welke reden zou zij blij kunnen zijn dat zij Indisch is? Wat heeft haar de wijdte van de geschiedenis doen zien? Zie je de eenzijdigheid niet? Zie je niet de nadruk op het koloniale? Zie je niet het geconstrueerde? Wat bleef over van haar poëzie over haar vader?
   Al zouden het haar woorden zijn (het was niet zo fraai enz), zou het dan kunnen zijn dat zij (of wie ook) niet anders kon dan tot die conclusie komen, omdat zij alleen bepaalde eenzijdige geregisseerde kanten te zien en te horen kreeg?

   • Ronny Geenen zegt:

    Ook niet erg snugger om je alles te laten voorkauwen en zelf niet goed voorbereiden.

    • Bert zegt:

     @Ron : Ach Ron ,het enige wat haar interesseert is het gratis vakantie reisje en het loon wat ze ontvangt .Het feit dat ze niet eens op de hoogte was van het graf van haar oma en opa zegt al genoeg en ze doet alles om de programma leiders ter wille te zijn logisch ,het gaat om de kijkcijfers ,dat er gesjoemeld wordt alla ! Dat hele Indische verleden kan haar gestolen worden .

    • Ronny Geenen zegt:

     @het gaat om de kijkcijfers ,dat er gesjoemeld wordt alla ! Dat hele Indische verleden kan haar gestolen worden .@

     Wie is dat vrouwtje eigenlijk? Is ze zo belangrijk, dat er een program over haar wordt gemaakt? Trouwens op de foto lijkt ze meer op een totok. Doordat ik al een tig jaren weg ben uit Nl zegt mij haar naam niet veel. Ben nooit op Indische sites tegengekomen.

  • Bert zegt:

   Ja hr Mertens stellen die kleinkinderen vragen als “” Waarom kozen de Indo,s de kant van Nederland ?”” Natuurlijk goede vraag ,kunt u antwoordden met “” Als wij de kant van Indonesia hadden gekozen ,stond opa nu losse kretek te verkopen met zijn kaki -lima ,want geen pensioen en jullie liepen dan met je blote kakis met versleten school-uniform en thuis zou het wemelen van de ratten en ander ongedierte ,zouden jullie dat willen ? Is niet erg opa ! O,k en geld voor een televisie hebben we dan ook niet meer .Is niet erg opa ! En ja natuurlijk is er ook geen uang voor je i-pad en helemaal geen wifi ! “” Wat geen i-pad en geen wifi !!,goed dat u de kant van Nederland heb gekozen opa !

   • RLMertens zegt:

    @Bert; opa losse kretek te verkopen etc.’- En dacht u nu, dat de tegenwoordige jeugd dit aannam/begreep? Zij zijn niet diegenen, die alles wat men/ de overheid propageert voor zoet koek geloven. I-pad en wifi, mooie auto’s en alles wat hier te koop is, is daar ook! Wat hen daar de ogen open doet is, dat daar indertijd een onrechtmatige maatschappij was met een raciale indeling! Waarover wij hier in de ’60 jaren; Zuid Afrika, USA ea. en nu nog zo’n heibel over maken; racisme! Terwijl onze Nederlandse-Indische geschiedenis daar eeuwen(!) ervan doordrenkt/ een onderdeel van was. En wij Indischen; nazaten toen ook nog mede daders waren!

    • Jan A.Somers zegt:

     Mijn kinderen/kleinkinderen hadden het in Indonesië best naar hun zin. Maar konden gelukkig na de vakantie dan ook weer terug naar Nederland. Alleen een kleinkind, is nu met haar vriend/cameraman een paar maanden in Chili aan het filmen. En een ander kleinkind is voor haar werk de ene week in Nederland en de andere week ergens in Afrika.

    • PLemon zegt:

     @ daar indertijd een onrechtmatige maatschappij was met een raciale indeling! 

     #heel makkelijk om de sociale omgang van mensen in het verleden naar onze huidige normen en waarden te beoordelen. Maar zelfs binnen de ‘rassen’ spelen macht en poen ongeacht de historie altijd de belangrijkste rol…leidend tot een vorm van zelf-discriminatie,

     *** Siemens Boon : Wat de ‘oude’ Indo’s van toen betreft, en dat staat dan feitelijk buiten het betoog van ‘Nogmaals Oeroeg’, ik zie geen reden om ze niet te geloven, als ze me zeggen dat, ondanks de vele overeenkomsten (die van persoon tot persoon kunnen verschillen), Indo’s en totoks nu eenmaal niet volkomen gelijk waren — net zoals er verschil was tussen Indo’s en Indonesiërs, tussen Indo’s van rijke plantersfamilies en kleine Boengs in de kampong, tussen totoks op Sumatra en totoks op Java. Verschillen die dan niet altijd evenveel belang hadden, maar die er toch waren; het heeft geen zin om ze ontkennen alleen omdat ze ons toevallig niet bevallen.
     Daar komt dan nog iets bij. Het doet de werkelijkheid niet geheel recht om als totok de underdog van de Indo’s uit te hangen, zonder erop te wijzen dat het decennia lang juist andersom is geweest
     https://siemboon.wordpress.com/indisch/indo-totok/geworteld-in-indie/

 8. Bert zegt:

  @Boeroeng : Tja die foto van Rikus Teunissen en zijn vrouw Sania ,dit zijn dus de voorouders van Georgina ,van Sania geboren 1857 komt dus het Indonesische bloed ,het is die foto met al die kinderen in z.g uniform ( Internaat uniform ) Nou geloof ik wel dat Rikus en Sania haar voorouders waren maar deze foto komt mij zo bekend voor ,zeer zeer waarschijnlijk van Indisch4ever en toen waren er andere namen erbij ,zouden de programma leiders bij gebrek aan een “”Echte “” foto van Rikus en Sania er gewoon maar een foto bijgeplakt hebben ? Ja toch geen haan die er naar kraait .

  • Loekie zegt:

   Allemaal flauwekul joh. Krijgt ze die foto, ze zegt ‘wow’, meer niet. Ze is niet perplex, ze vraagt niet waar hij die foto vandaan heeft enz. Toch logische vragen in zo’n geval.
   Fake. Nepnieuws.

   • Bert zegt:

    Ja natuurlijk beste Loekie maar als die redactie van dat programma zomaar een foto heeft gepikt van Indisch4ever ( Wat ik vermoed ) heb je ze toch bij de ballen !

 9. Indisch4ever zegt:

  Heren, heren…. waarom die fantasieën dat die foto bedrog zou zijn. ?
  Mij lijkt Georgina Verbaan een normaal mens met enige interesse in haar voorouders.

  • Bert toevallig ook een Indo . zegt:

   Niet zo naief beste Boeroeng ,Georgina treft geen blaam en zoveel interesse had ze nooit in haar voorouders ,anders had ze het graf van haar oma en opa wel geweten ,ik richt mijn pijlen ook niet op Georgina maar op de redactie want deze foto heb ik eerder gezien op ……….Indisch4ever ,toch leuk dat jouw volgers op Indisch4ever zeer oplettend zijn en ook zeer kritisch ,wij nemen niet alles voor zoete koek aan ,is het achteraf gezien fout van mij nou ja sudah tidak apa apa !

   • Indisch4ever zegt:

    Ik kan me die foto niet herinneren van geplaatst te hebben op deze site.
    Misschien heeft Abdul Wahid het in een Indonesisch archief gevonden, misschien hebben de programmamakers het gekregen van een teunissennazaat in Nederland.
    Waarom zou het niet echt zijn ?

  • Loekie zegt:

   Die foto zal best echt zijn, maar die makers moeten niet doen alsof de kijker compleet debiel is. Waar zou die beste man van de universiteit van Jogja in hemelsnaam die foto hebben moeten vinden? En natuurlijk zal Georgie geïntereseerd zijn in haar roots en daarom eigenlijk kassian dat zij zich zo in de luren heeft laten leggen. Alle andere BN’ers van dat programma stuiten op banden met koningshuizen, wetenschappers, adel, magistraten, alleen Georgie krijgt te maken met een vrolijke Knil’er die Atjehers doodschoot en zich royaal voortplantte.
   ‘Dat was niet zo mooi in de Oost’. Nee, dat was niet zo mooi.
   Georgie met lemper op de Borobudur, kijkt naar de omgeving en dacht wellicht: wat een mooi land, alleen jammer dat ik uit zo’n klote-geschiedenis kom. Kom, ik ga maar weer naar huis.

   • RLMertens zegt:

    @Loekie; ‘klote geschiedenis etc.’- Inderdaad! Colomnist noemt het een inktzwarte geschiedenis! Wat Indië toen voor de eigen bewoners betekende in die samenleving! En daar stammen wij van af. Zelfs van de allerlaagste kaste muv. hen die van de ‘kraton familie afstamden'( die zien er dan ook wat ‘kratonachtiger’ uit; ietwat lichter, maar toch een platte neus). De Indische oermoeder is toch de njai.; zie Reggy Baay! Uit mr.WMF.Treub; Nederland in de Oost 1905(?): Het Indo Europeeschse volksdeel is van zeer gemengd gehalte. Het vertoont alle mogelijke schakeringen van den Inlander af tot den Europeaan toe. Hij staat bijna zonder uitzondering op het peil van den eenvoudigen(!) kampong bewoner!
    Echter wat is er mis mee? De Europese kant van haar afkomst, uit de veen kolonie, is toch ook van het boerefluitjes gehalte. Waarom is zij in de luren gelegd? Moet een tv. programma het eindeloos, te vergeefs zoeken naar foto’s etc. laten zien? Deze BN’er laat mi. juist iets van haar zien, die volledig afwijkt van de geijkte programma’s van tv.persoonlijkheden. Interessant vond ik het bezoek aan Gombong, waar de Indo verschoppelingen een opvoeding/opleiding kregen. Vooral ook haar reis naar Atjeh, het bezoek aan de begraafplaats- graven a/d Heldenlaan! en het oplezen van een militair actie verslag uit die Atjeh strijd. Voor de ‘complete debiele kijkers’ mi zeker een confronterende zaak/tc.doc.

 10. Bert zegt:

  Ja ,die Gerard Spong ,je weet wel die advocaat ,schijnt af te stammen van een of andere Engelse koning ,nou ja neem je het programma toch niet meer serieus ! Net gelezen over de steden met de mooiste binnenstad ,en wie staan er boven aan ? Je gelooft het niet maar het staat er echt nummer 1 is Almere ,nou ja daar wil ik nog niet dood worden gevonden ,wat een troosteloze beweging daar en nummer 2 is ook weer zo,n wereldstad ! Hoofddorp ,nou ja inderdaad Hoofddorp een bruisende wereldstad ,ja Loekie die programmamakers denken echt dat de kijker debiel is .

  • Ronny Geenen zegt:

   Die mooie steden werden zeker door iemand beoordeelt die op de fiets zat.

   • Bert zegt:

    Nee helemaal fout Tuan Geenen ,het was diegene die het meest onder de tafel kreeg geschoven door die steden ,ja want welke gek zet nou Almere en Hoofddorp op nr 1 en nr 2 op de lijst meest gewilde binnensteden ,er was laatst een programma waarin stond dat veel mensen uit Almere gingen stappen in Amsterdam maar gingen ,mensen uit Amsterdam ook stappen in Almere ?? Nee ,nee ,nee wat moet je in zo,n dood oord ? OMKOPING OMKOPING !!!

    • Ronny Geenen zegt:

     Wat ik bedoelde, Bert., het gaat om de persoon die het beoordeeld. Die zocht een rustige omgeving om te wonen, een persoon die niet hield van alle drukte en vermaak zoals je die in A’dam vindt. Natuurlijk denken stadsmensen er anders over.

 11. Huib zegt:

  @ Bert en Ronny,

  Zoals jullie misschien al weten zijn mijn één jaar oudere zus Sonja (Si-Bolle) Otto-Winsser en nicht Char (-lotte) Christensen -Holman ook al sinds de 70-er jaren vdvEeuw met hun respectievelieke wedrhelften naar Californie ge-emigreerd met hun respectievielijke wederhelften.
  Wij verschilden slechts één jaar en ik was de jongste.
  Kort na de Bersiap tijd is Char (rie) met haar jongere zusje Palli (Paula) en hun moeder voor hun vertrek nar Holland een poosje bij ons in Bandoeng ingetrokken. Vader Holman heeft de oorlog niet overleefd.
  In onze teenertijd in Amsterdam hebben we samen veel lol gemaakt en menige Indo-fuif onveilig gemaakt met onze Indo Rock and Roll dans.

  Helaas is Char ons onlangs na een hevig ziekbed ontvallen en schreef mijn zus dit op:

  “Een leven lang hebben we elkaar te vriend gehad,
  deelden samen lief en leed. we grienden samen en we lachten.
  Thuis werd Californië, ons hart bleef in Amsterdam met
  z’n gevels en z’n grachten.
  Een vriendschap die je nooit vergeet.
  Sluit je ogen nu en laat je wegvoeren van je helse pijn.
  Goddank voor morfine, dat verlossende medicijn.
  Dober op de golven van de oneindige zee,
  neem de zoetste dromen met je mee.
  Reik naar de flonkerende sterren en de mysterieuze maan,
  zeef onbekommerd langs de hemelbaan.
  Laat je meevoeren naar vrede en het heelal.
  wie weet of je God wel ontmoeten zal………
  Met een zwaar hart moet ik je laten gaan,
  Ik zal je ontiegelijk missen, maar ook
  mijn busje komt zo……”
  .
  ER IS EEN AMSTERDAMMER HEEN GEGAAN.
  Ook ik en ook mijn in Amsterdam geboren vrouw voelen ons stiekem nog steeds Amsterdammer.

  • Bert zegt:

   @Huib veel sterkte toegewenst en natuurlijk ook aan je vrouw .Ja Amsterdammers gaan dood maar Amsterdam blijft altijd bestaan ,leuk om te lezen dat jij en je vrouw zich nog steeds Amsterdammers voelen ,hou je haaks !

  • Ronny Geenen zegt:

   Sorry for you to hear that, Huib.
   Niet alleen weet ik dat over Ca. Heb diversen wel eens ontmoet. Wat Amsterdam betreft, die stad ken ik niet. Toen ik op de zeevaartschool zat, werden in Amsterdam kampioenschapswedstrijden gehouden tussen alle zeevaartscholen in Nederland. De Blikken van Vlissingen logeerden in die periode aan boord van de Polluks. Ik weet niet of de naam correct is. Heb geloof ik slechts eenmaal in de Kalverstraat gelopen.

 12. Huib zegt:

  Erratum
  Dober op de golven…..= dobber op de golven
  zeef onbekommerd… = zwerf onbekommerd

 13. Huib zegt:

  @ Ronny.
  Die opleidingsboot heet Pollux en die ligt vlak bij het Centraal Station in het IJ.
  Dan ken je waarschijnlijk de diverse nichten en neven van me in Cal. die Sybesma of Kalff heten.
  In April was er een grote Kalff familie reunie in Purmerend. Het was leuk mijn nichten weer te zien sinds onze teener/Rock and Roll tijd in Amsterdam.
  Als je wel eens bij de Avio komt zal j ze wel ontmoet hebben denk ik
  .
  Waarschijnlijk heb ik al eens gemeld dat mijn moeder die oorlogsweduwe was haar oudste zoon uit de klauwen van moorddadige peloppors wou houden.
  Daarom werd ik medio 1955 op stel en sprong op een KLM vliegtuig gezet en naar Nederland gevlogen. Dat vliegtuig deed er toen nog ca. 2 dagen over met tussenstops en overnachting in Karachi en ik meen Dubai.
  In eerste instantie heb ik me gemeld bij een tante, ook een oorlogsweduwe die al eerder met haar gezin naar Nederland was vertrokken. Ze woonde toen in Amsterdam-Slotermeer omdat haar oudste zoon naar de Amsterdamse zeevaartschool aan de Overtoom in Amsterdam ging. Ook voor opleiding tot scheepswerktuigkundige
  Ook mijn zus Sonja werd op het vliegtuig gezet en kwam ook in Amsterdam terecht, waar onze tante Holman met heer twee dochters Char en Pal ook terecht as gekomen.
  Mijn boezemvriend/klasgenoot uit Bandoeng kwam bijna een jaar later met zijn ouders en familie ook in Amsterdam West terecht in een flat in de wijk Geuzenveld.

  Toen mijn moeder met de jongsten in 1958 door Soekarno het land werd uitgeknikkerd kwam ze in een kontraktpension in Breda terecht en na ruim een jaar kreeg ze een woning toegewezen..
  Daar heeft ze maar hel kort van mogen genieten want ze werd geveld door een tumor en we waren
  wezen. Na beraad besloten we een woningruil met Amsterdam te organiseren. Dat wonderlijk genoeg vlot lukte met een mooie nieuwbouw gelijkvloerse eenfamilie woning.

  Die tante Ferwerda emigreerde aanvang 60-er jaren met haar gezin naar California . Ook haar oudste zoon die inmiddels als scheepswerktuigkundige op een tanker voer.
  Vele jaren later bleken de drie ongetrouwde dochters toch weer terug gekomen te zijn naar Nederland nadat hun moeder was overleden. Een woonde in Apeldoorn. De oudste in Muiden of Diemen. De jongens Arthur, Boy en Ricky zijn blijkbaar in Amerika gebleven maar ik heb nooit meer kontakt met ze gehad. Ze zullen wel met Amerikaantjes getrouwd zijn.

  Mijn jongere broer en zijn zoon wonen nog steeds in Amsterdam. Een dochter van hem met haar gezin zijn naar Badhoevedorp verhuisd en de zoon van mijn jongere zus Dixie die in Aruba woont
  had een souvenirsbedrijf en ook haar zoon die in Zaandam woont heeft een souvenirsbedrijf in Amsterdam-Centrum vlak bij de Kalverstraat.

  Mijn jongste broertje Peter is naar een grote vrijstaande woning in Drenthe verhuisd uit Purmerend.

  @ Bert
  Mijn Amsterdamse vrouw was enige dochter en ik heb haar leren kennen bij mijn eerste werkgever na mijn militaire diensttijd aan de Nieuwe Keizersgracht.
  Twee van haar vier broers zijn ook uit Amsterdam vertrokken naar plaatsjes in Noord Holland, maar de twee oudsten zijn helaas al overleden. De jongste broer en ook zij kinderen wonen nog in de omgeving van zijn ouderlijk huis in Amsterdam Noord.

  • Bert zegt:

   Duurde het vroeger meer dan een uur om te komen van de PIJP naar het uiterste noorden van Amsterdam -Noord nu doe je het met de nieuwe Metrolijn 52 er 11 minuten over en ik reis nog gratis ook ,ach mensen hebben altijd wel wat te klagen maar als jij je oude buurtje weer komt bezoeken ,zal je positief verbaasd staan van een oude aftandse sloppenbuurt is het geworden tot een bruisende nieuwe buurt maar hoe gaat het verder Huib ? met je gezondheid ,niet te veel hooi op je vork nemen gewoon pelan pelan .Salam dari ibu kota Amsterdam .

   • Ronny Geenen zegt:

    Ik bewonder jouw hoe je het voor elkaar krijgt om in een overbevolkte buurt te wonen. Al dat lawaai en haast geen privacy. Maar ja, mijn vrouw en ik zijn beiden erg gesteld op onze privacy.

  • Ronny Geenen zegt:

   Wel Huib, dat is een heel verhaal over Amsterdam en de familie. Wat betreft de Avio, ik heb een 10 tal jaren met mijn nicht en haar man Dan Ungerer, die een catering bedrijf hadden, mee gekookt voor de Avio en alle andere Indische verenigingen, zoals ook Wapenbroeders, Rosi, de Soccerclub en nog een paar andere. Ook 2 jaren geholpen bij de kookklassen. Heb in die tijd, jaren 80/90 heel wat Indo’s leren kennen.
   En nu door mijn artikelen in het internationale Indo blad kennen een hele Indo’s mij, vaak zonder dat ik hun ken. Krijg van vele Indo’s uit andere staten emails of telefoontjes. Vaak met vragen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.