Georgina Verbaan in Indonesië

Georgina Verbaan in Indonesië:
‘Niet in een restaurant eten hoor, je moet alles bij die karretjes langs de weg halen.” Mijn vader is sinds zijn elfde niet meer terug op Java geweest. Ik was er nog nooit geweest. Nu ben ik er voor het programma Verborgen Verleden. Hij is niet mee. Dat is jammer. Ik had die ouwe indo hier graag zien rondlopen. Gelukkig zie ik hem soms zitten langs de weg met een sigaretje. Dezelfde kleermakershouding, zelfde gebogen rug. Of soms, in het passeren, iemand met een stukje oog. Korte wimpers die naar beneden wijzen. Recht, als een bezem. Ik zie tjitjaks. Die vielen vroeger weleens op zijn hoofd als hij op de wc zat, vertelde hij. Zo van het plafond op zijn kop. Mijn opa aan mijn moeders kant zie ik hier in gedachten ook. Hij woonde ooit in Jakarta met een aap die zeep at. Aan postbodes had die aap een grote hekel, en dat was wederzijds. Ze smeten rennend de post naar binnen.
Zie haar eigen foto.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

48 reacties op Georgina Verbaan in Indonesië

 1. Loekie zegt:

  Dat Georgi anti-Zwarte Piet is laten we maar even zitten, maar wel ben ik benieuwd hoe oud haar vader is. Zelf is zij 38 jaar jong. Zoals zij haar vader beschrijft, krijg je een beeld van een Indo uit het oude tempo doeloe en dan een die in kleermakershouding langs de kant van de weg zat.

  • Boeroeng zegt:

   Georgina is geboren in Den Haag in 1979.
   Wie kent een Verbaan uit Den Haag in dat jaar ca 30 jaar ?

  • Jordy zegt:

   Denk dat elke indo anti-zwarte piet zou moeten zijn aangezien wij ook gediscrimineerd werden toen wij hier pas kwamen.

   • Arthur Olive zegt:

    In Nieuw Guinea hadden wij geen anti-zwarte piet, het kwam niet eens bij ons op en de zwarte Papoea deed even vrolijk mee.

   • Jan A.Somers zegt:

    “dat elke indo anti-zwarte piet zou moeten zijn” Mijn zus was in Soerabaja met Sinterklaasfeest op school Zwarte Piet. En ik ben in Nederland nooit gediscrimineerd. Gelukkig hebben ze in Delft nog steeds zwarte pieten. En ook kindertjes in het massale publiek.

 2. Boeroeng zegt:

  Ik denk dat die nieuwe serie Verborgen Verleden start januari 2019

  • PLemon zegt:

   Dus vandaag op het scherm…

   De ene kolonie is de andere niet. (onderdrukking als stoplap voor in ontwikkeling brengen en de industrialisatie van een agrarische maatschappij)

   Georgina Verbaan
   zaterdag 20 oktober 2018

   *** In Indonesië ontdekt ze dat er onder haar voorouders slachtoffers van de grote geschiedenis waren, zoals de familieleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog in jappenkampen werden ondergebracht. Maar er waren ook voorouders die het koloniale bewind van Nederland en daarmee de onderdrukking van de bevolking actief in stand hielden. Georgina ontdekt hoe ingewikkeld de verhoudingen konden zijn tussen gekoloniseerde en kolonisator. En hoe zij daar uiteindelijk het product van is.
   https://www.ntr.nl/Verborgen-Verleden/77/detail/Georgina-Verbaan/VPWON_1280999#content

 3. Jan A.Somers zegt:

  Ik vind die reisprogramma’s van BN-ers niet zo interessant. Boudewijn Büch, Erica Terpstra enzo. Het draait zo om die presentatoren. Zie je iets leuks, zie je niets meer door de uitleggende BN-er.

 4. DP Tick zegt:

  Hopenlijk zijn er mensen in Uw instelling en in Indisch familie Archief,die haar kunnen helpen.Ik dank U. DP Tick PS:Ik zoek ook constant naar verhalen over de historie vd 300 Indonesische vorstenhuizen t/m de huidige tijd ,inclusief hoor ik ook erg graag naar mensen in Nederland,die afstammen v Indonesische heersers.Men kan mij immer om info vragen in de zoektochten v mensen ,die hun zoektocht maskern naar de vorstelijke afkomst v hun vaders.Dank Hoogachtend: DP Tick facebook: Donald Tick m/ kupang1960@gmail.com

 5. DP Tick zegt:

  Of wellicht weet Indische Genelaogische vereniging iets.

 6. Loekie zegt:

  Zojuist Georgina gezien. Heb me kostelijk geamuseerd, nog niet eens om haar uitspraak van Semarang (Zee-maa-rang), maar omdat je weer eens ziet hoe zo’n programma wordt gepimpt en de kijker flink wordt ‘belazerd’. Bijvoorbeeld: komt ze bij de universiteit van Jogja en daar tovert een historicus een foto van het complete gezin van haar voorouders uit een enveloppe. Dan gaat ze naar Aceh en daar krijgt ze stukken waaruit moet blijken dat grootpapa gediend heeft in Atjeh. Enz.
  Al die stukken komen natuurlijk uit familiebezit en/of het rijksarchief te Den Haag en wat dat betreft dus had Georgina helemaal niet naar Indonesië hoeven te gaan. Kostelijk.

  Ook kostelijk dat ze hoorbaar geen ene moer weet van de Indische geschiedenis en daarom maar de door de programmamakers geschreven teksten declameert. En die teksten komen er natuurlijk op neer dat het allemaal niet zo fraai was in den Oost.
  Ach ja.

  • PLemon zegt:

   @ze hoorbaar geen ene moer weet van de Indische geschiedenis en daarom maar de door de programmamakers geschreven teksten declameert.

   ###Evenzo de beide Indonesische ‘gidsen/archivarissen met hun brave teksten over de maatschappelijke verhoudingen en de 3 standen. De Atjeh oorlog met z ’n vele slachtoffers aan beide kanten (de piraterij die de handelsroute belemmerde als oorzaak liet men maar weg) moest benadrukken hoe misdadig het Knil (met inlandse huurlingen ntb) optrad. Verbaan een schuldcomplex bezorgend.
   Enfin even weer een kijkje in de oude omgeving vergoed veel.

   • RLMertens zegt:

    @PLemon; ‘de piraterij etc.’- De handelsroute belemmerde? En daarvoor ca. 40 jaren
    ( en meer, want tot aan 1949 bleven de Atjehers ageren!) oorlog voerde? Alsof onze KM niet opgewassen zou zijn tegen die piraterij. Troelstra als kamer lid 1895; het annexatie fanatisme dat tot een Atjeh oorlog had geleid. In 1904 trok een colonne marechaussee olv.van Daalen dwars door de bergvalleien in het Atjehse achterland(!); er werd tussen 1/4 en 1/3 van de bevolking gedood, onder wie meer dan 1000 vrouwen en kinderen. Het is of men op de inlanders een bende bloedhonden heeft losgelaten, het is beulswerk!
    In het Atjehse achterland ook al piraterij?

    • PLemon zegt:

     @Alsof onze KM niet opgewassen zou zijn tegen die piraterij.
     @het Atjehse achterland ook al piraterij?

     #Nog even bijlezen?

     *** Bij het Verdrag van Sumatra, afgesloten tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk in 1871, kreeg Nederland de vrije hand in Atjeh, terwijl de voorloper, het Verdrag van Londen uit 1824, de onafhankelijkheid van het Sultanaat Atjeh nog uitdrukkelijk respecteerde. Na de opening van het Suezkanaal in 1869 was de vaarroute door de Straat van Malakka in belang toegenomen. Plaatselijke leiders in Atjeh probeerden inkomsten te genereren uit zeeroof. Dat gaf Nederland, dat Atjehs landbouwgrond, waar onder andere pepers werden verbouwd, graag aan zijn grondgebied wilde toevoegen, een excuus om in te grijpen https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Eerste_Atjehexpeditie

    • Jan A.Somers zegt:

     Nederland was krachtens verdrag volkenrechtelijk verantwoordelijk voor vrije en veilige vaart van de internationale scheepvaart binnen deze territoriale wateren.
     “onze KM niet opgewassen zou zijn tegen die piraterij” Uiteraard niet, de KPM bestond uit burgervaartuigen zonder politionele bevoegdheden. Zie Javapost: Vooral de meer dan 250 schepen van zeerovers die snel naar hun verborgen havens konden vluchten, waar zij beschermd lagen achter ondiepten en riffen, bleven voor de Koloniale Marine ongrijpbaar. Deze zeerovers kenden het gebied goed, waren sluw en moedig en bleken daardoor geduchte tegenstanders. De lokale residenten namen de beteugeling van de zeeroof dan ook spoedig in eigen hand. Zij kenden de werkwijzen van de zeerovers en pakten hen aan met soortgelijk materieel, snelle prauwen met gezagsgetrouw, goed bewapend inheems personeel: de ´residentie-prauwen´.
     De taakverdeling tussen de Koloniale Marine en Indische Zeemacht bleef problematisch. Wie mocht er zo nodig op zeerovers schieten? En wie niet? Ook het beschikbare materieel was ver onder de maat. Zo klaagde de Commissaris van Makassar: ´en dan te denken dat één brik en één boot genoeg zou zijn voor het uitgestrekte Celebes!´

    • Jan A.Somers zegt:

     “In het Atjehse achterland ook al piraterij?” Uiteraard, niet alleen dat die thuishavens grondgebied van Atjeh was, maar die vorsten hadden ook (financieel) belang bij de piraterij. Vorsten met staatsgezag die krachtens verdrag verantwoordelijk waren voor o.m. veiligheid.: ff voor u gekopieerd:
     Tractaat van Londen, 1924:(…) Bovendien beloofde Nederland, mede in het belang van Engeland, te zorgen dat Atjeh de veiligheid van handel en scheepvaart niet in gevaar zou kunnen brengen, overigens zonder afbreuk te doen aan de soevereiniteit van Atjeh. De innerlijke tegenstrijdigheid van deze bepaling zou naderhand een van de oorzaken worden van de wrijving tussen het sultanaat en de Nederlands-Indische regering. Vele uitvalsbases van zeerovers die opereerden in Straat Malakka lagen immers op territoir van Atjeh. (…) Ondanks de door het moederland gedicteerde onthoudingspolitiek werd in Indië toch getracht op Sumatra een uitbreiding van het gezag door te voeren. Zolang het territoir van Atjeh daarbij werd gerespecteerd was dit niet in strijd met het verdrag met Engeland. Wel dacht in 1830 Van den Bosch al aan de verovering van zeerovershavens in Atjeh. (…) In 1857 werd een verdrag van vriendschap, vrede en vrije handel gesloten met Atjeh. Het doel van dit verdrag, een einde maken aan de onveiligheid op de scheepvaartroutes door Straat Malakka, werd echter niet bereikt, de sultan kon zijn vazallen niet altijd in het gareel houden en moest zich daarbij ook inhouden om hun aanhankelijkheid niet te verliezen.

    • RLMertens zegt:

     @JASomers; ‘in het belang van Engeland etc.’- O ja, zo bevriend waren wij toen! Echter in 1945, lieten ons in de steek. Zij erkenden toen de facto de Republiek; ‘Want zij waren altijd al jaloers op ons Indië’! Het kan verkeren. Zelfs nu nog!

    • Jan A.Somers zegt:

     “‘in het belang van Engeland etc.’” Ja hoor, het ging om het traktaat van 1814 waarbij Engeland een groot deel van de voormalige Nederlandse bezittingen weer aan Nederland overdroeg. Engeland had het nieuwe koninkrijk in Europa hard nodig als bruggenhoofd tegen de Fransen op het continent.

  • Ronny Geenen zegt:

   Dus ik heb niets gemist.

   • Indisch4ever zegt:

    Toch wel wat gemist. Het is geschiedenis.

    • Ronny Geenen zegt:

     Dat vraag ik mij juist af. Geschiedenis of iets voorgekauwd.

    • Indisch4ever zegt:

     Geschiedschrijving is altijd kauwen.
     Nakouwen,. voorkouwen.
     De programmamakers hebben een minder fraaie krijgsverrichting van haar voorvader belicht. Het niet inbrengen is ook voorkouwen..

    • Ronny Geenen zegt:

     Daarom is het vaak ook belangrijk dat je jezelf eerst op de hoogte stelt wat de realiteit was en je niet zomaar laat (mis) gebruiken door een paar programmamakers. Anders komt er niets anders dan halve waarheden boven tafel.

  • Indorein zegt:

   @ Ook kostelijk dat ze hoorbaar geen ene moer weet van de Indische geschiedenis @:

   Tja, dat krijg je als je Indische vader zich heeft “ge-upgraded” door met een Hollandse te huwen: weg is je familie geschiedenis! Net als de botol tjeboh!

   Mijn kinderen weten alles van ons familieverleden, omdat mijn vrouw en ik dat aan hun hebben doorgegeven. Ook de botol tjeboh!

 7. Indisch4ever zegt:

  De zoektocht is natuurlijk voorgekookt. Dat doen ze al vele jaren bij dit soort programma’s.
  Met opzet vertellen ze haar bepaalde dingen niet om spontane reactie en emoties te kunnen filmen. Wat zij zegt, zijn haar woorden en niet uit het hoofd geleerd om toneel te spelen.
  Het was haar mening dat ” het niet zo fraai was in den Oost”
  Dat was ook zo op bepaalde momenten en manieren.
  En ook weer wel fraaier/ niet altijd en overal een vreselijke ellende op bepaalde momenten en manieren. Zie de Kester Freriksdiscussie .

  Georgina begreep niet dat de pupillenschool een internaat is en natuurlijk wonen de ouders daar niet. Ik neem aan dat ze wel op bezoek mochten, met al dan niet een nachtje in het gastenverblijf.

  Ach ja… hoe ze Semarang uitspreekt….. weet zij veel.

  Uitzending gemist ?
  Zie de film hier:
  https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/452038/Verborgen_Verleden.html

  • Loekie zegt:

   “Het was haar mening dat ” het niet zo fraai was in den Oost”
   Ga na, Boeroeng: oma mocht niet bij de kinderen komen, oma en opa zijn niet uit liefde getrouwd, maar alleen vanwege de erkenning van de kinderen, sowieso was er groot sociaal verschil tussen opa en om en als klap op de vuurpijl: opa heeft als soldaat kampongs getuchtigd en mensen gedood. Ik bedoel: waar zou Georgie trots op kunnen zijn? Om welke reden zou zij blij kunnen zijn dat zij Indisch is? Wat heeft haar de wijdte van de geschiedenis doen zien? Zie je de eenzijdigheid niet? Zie je niet de nadruk op het koloniale? Zie je niet het geconstrueerde? Wat bleef over van haar poëzie over haar vader?
   Al zouden het haar woorden zijn (het was niet zo fraai enz), zou het dan kunnen zijn dat zij (of wie ook) niet anders kon dan tot die conclusie komen, omdat zij alleen bepaalde eenzijdige geregisseerde kanten te zien en te horen kreeg?

   • Ronny Geenen zegt:

    Ook niet erg snugger om je alles te laten voorkauwen en zelf niet goed voorbereiden.

    • Bert zegt:

     @Ron : Ach Ron ,het enige wat haar interesseert is het gratis vakantie reisje en het loon wat ze ontvangt .Het feit dat ze niet eens op de hoogte was van het graf van haar oma en opa zegt al genoeg en ze doet alles om de programma leiders ter wille te zijn logisch ,het gaat om de kijkcijfers ,dat er gesjoemeld wordt alla ! Dat hele Indische verleden kan haar gestolen worden .

    • Ronny Geenen zegt:

     @het gaat om de kijkcijfers ,dat er gesjoemeld wordt alla ! Dat hele Indische verleden kan haar gestolen worden .@

     Wie is dat vrouwtje eigenlijk? Is ze zo belangrijk, dat er een program over haar wordt gemaakt? Trouwens op de foto lijkt ze meer op een totok. Doordat ik al een tig jaren weg ben uit Nl zegt mij haar naam niet veel. Ben nooit op Indische sites tegengekomen.

 8. Bert zegt:

  @Boeroeng : Tja die foto van Rikus Teunissen en zijn vrouw Sania ,dit zijn dus de voorouders van Georgina ,van Sania geboren 1857 komt dus het Indonesische bloed ,het is die foto met al die kinderen in z.g uniform ( Internaat uniform ) Nou geloof ik wel dat Rikus en Sania haar voorouders waren maar deze foto komt mij zo bekend voor ,zeer zeer waarschijnlijk van Indisch4ever en toen waren er andere namen erbij ,zouden de programma leiders bij gebrek aan een “”Echte “” foto van Rikus en Sania er gewoon maar een foto bijgeplakt hebben ? Ja toch geen haan die er naar kraait .

  • Loekie zegt:

   Allemaal flauwekul joh. Krijgt ze die foto, ze zegt ‘wow’, meer niet. Ze is niet perplex, ze vraagt niet waar hij die foto vandaan heeft enz. Toch logische vragen in zo’n geval.
   Fake. Nepnieuws.

   • Bert zegt:

    Ja natuurlijk beste Loekie maar als die redactie van dat programma zomaar een foto heeft gepikt van Indisch4ever ( Wat ik vermoed ) heb je ze toch bij de ballen !

 9. Indisch4ever zegt:

  Heren, heren…. waarom die fantasieën dat die foto bedrog zou zijn. ?
  Mij lijkt Georgina Verbaan een normaal mens met enige interesse in haar voorouders.

  • Bert toevallig ook een Indo . zegt:

   Niet zo naief beste Boeroeng ,Georgina treft geen blaam en zoveel interesse had ze nooit in haar voorouders ,anders had ze het graf van haar oma en opa wel geweten ,ik richt mijn pijlen ook niet op Georgina maar op de redactie want deze foto heb ik eerder gezien op ……….Indisch4ever ,toch leuk dat jouw volgers op Indisch4ever zeer oplettend zijn en ook zeer kritisch ,wij nemen niet alles voor zoete koek aan ,is het achteraf gezien fout van mij nou ja sudah tidak apa apa !

   • Indisch4ever zegt:

    Ik kan me die foto niet herinneren van geplaatst te hebben op deze site.
    Misschien heeft Abdul Wahid het in een Indonesisch archief gevonden, misschien hebben de programmamakers het gekregen van een teunissennazaat in Nederland.
    Waarom zou het niet echt zijn ?

  • Loekie zegt:

   Die foto zal best echt zijn, maar die makers moeten niet doen alsof de kijker compleet debiel is. Waar zou die beste man van de universiteit van Jogja in hemelsnaam die foto hebben moeten vinden? En natuurlijk zal Georgie geïntereseerd zijn in haar roots en daarom eigenlijk kassian dat zij zich zo in de luren heeft laten leggen. Alle andere BN’ers van dat programma stuiten op banden met koningshuizen, wetenschappers, adel, magistraten, alleen Georgie krijgt te maken met een vrolijke Knil’er die Atjehers doodschoot en zich royaal voortplantte.
   ‘Dat was niet zo mooi in de Oost’. Nee, dat was niet zo mooi.
   Georgie met lemper op de Borobudur, kijkt naar de omgeving en dacht wellicht: wat een mooi land, alleen jammer dat ik uit zo’n klote-geschiedenis kom. Kom, ik ga maar weer naar huis.

   • RLMertens zegt:

    @Loekie; ‘klote geschiedenis etc.’- Inderdaad! Colomnist noemt het een inktzwarte geschiedenis! Wat Indië toen voor de eigen bewoners betekende in die samenleving! En daar stammen wij van af. Zelfs van de allerlaagste kaste muv. hen die van de ‘kraton familie afstamden'( die zien er dan ook wat ‘kratonachtiger’ uit; ietwat lichter, maar toch een platte neus). De Indische oermoeder is toch de njai.; zie Reggy Baay! Uit mr.WMF.Treub; Nederland in de Oost 1905(?): Het Indo Europeeschse volksdeel is van zeer gemengd gehalte. Het vertoont alle mogelijke schakeringen van den Inlander af tot den Europeaan toe. Hij staat bijna zonder uitzondering op het peil van den eenvoudigen(!) kampong bewoner!
    Echter wat is er mis mee? De Europese kant van haar afkomst, uit de veen kolonie, is toch ook van het boerefluitjes gehalte. Waarom is zij in de luren gelegd? Moet een tv. programma het eindeloos, te vergeefs zoeken naar foto’s etc. laten zien? Deze BN’er laat mi. juist iets van haar zien, die volledig afwijkt van de geijkte programma’s van tv.persoonlijkheden. Interessant vond ik het bezoek aan Gombong, waar de Indo verschoppelingen een opvoeding/opleiding kregen. Vooral ook haar reis naar Atjeh, het bezoek aan de begraafplaats- graven a/d Heldenlaan! en het oplezen van een militair actie verslag uit die Atjeh strijd. Voor de ‘complete debiele kijkers’ mi zeker een confronterende zaak/tc.doc.

 10. Bert zegt:

  Ja ,die Gerard Spong ,je weet wel die advocaat ,schijnt af te stammen van een of andere Engelse koning ,nou ja neem je het programma toch niet meer serieus ! Net gelezen over de steden met de mooiste binnenstad ,en wie staan er boven aan ? Je gelooft het niet maar het staat er echt nummer 1 is Almere ,nou ja daar wil ik nog niet dood worden gevonden ,wat een troosteloze beweging daar en nummer 2 is ook weer zo,n wereldstad ! Hoofddorp ,nou ja inderdaad Hoofddorp een bruisende wereldstad ,ja Loekie die programmamakers denken echt dat de kijker debiel is .

  • Ronny Geenen zegt:

   Die mooie steden werden zeker door iemand beoordeelt die op de fiets zat.

   • Bert zegt:

    Nee helemaal fout Tuan Geenen ,het was diegene die het meest onder de tafel kreeg geschoven door die steden ,ja want welke gek zet nou Almere en Hoofddorp op nr 1 en nr 2 op de lijst meest gewilde binnensteden ,er was laatst een programma waarin stond dat veel mensen uit Almere gingen stappen in Amsterdam maar gingen ,mensen uit Amsterdam ook stappen in Almere ?? Nee ,nee ,nee wat moet je in zo,n dood oord ? OMKOPING OMKOPING !!!

    • Ronny Geenen zegt:

     Wat ik bedoelde, Bert., het gaat om de persoon die het beoordeeld. Die zocht een rustige omgeving om te wonen, een persoon die niet hield van alle drukte en vermaak zoals je die in A’dam vindt. Natuurlijk denken stadsmensen er anders over.

 11. Huib zegt:

  @ Bert en Ronny,

  Zoals jullie misschien al weten zijn mijn één jaar oudere zus Sonja (Si-Bolle) Otto-Winsser en nicht Char (-lotte) Christensen -Holman ook al sinds de 70-er jaren vdvEeuw met hun respectievelieke wedrhelften naar Californie ge-emigreerd met hun respectievielijke wederhelften.
  Wij verschilden slechts één jaar en ik was de jongste.
  Kort na de Bersiap tijd is Char (rie) met haar jongere zusje Palli (Paula) en hun moeder voor hun vertrek nar Holland een poosje bij ons in Bandoeng ingetrokken. Vader Holman heeft de oorlog niet overleefd.
  In onze teenertijd in Amsterdam hebben we samen veel lol gemaakt en menige Indo-fuif onveilig gemaakt met onze Indo Rock and Roll dans.

  Helaas is Char ons onlangs na een hevig ziekbed ontvallen en schreef mijn zus dit op:

  “Een leven lang hebben we elkaar te vriend gehad,
  deelden samen lief en leed. we grienden samen en we lachten.
  Thuis werd Californië, ons hart bleef in Amsterdam met
  z’n gevels en z’n grachten.
  Een vriendschap die je nooit vergeet.
  Sluit je ogen nu en laat je wegvoeren van je helse pijn.
  Goddank voor morfine, dat verlossende medicijn.
  Dober op de golven van de oneindige zee,
  neem de zoetste dromen met je mee.
  Reik naar de flonkerende sterren en de mysterieuze maan,
  zeef onbekommerd langs de hemelbaan.
  Laat je meevoeren naar vrede en het heelal.
  wie weet of je God wel ontmoeten zal………
  Met een zwaar hart moet ik je laten gaan,
  Ik zal je ontiegelijk missen, maar ook
  mijn busje komt zo……”
  .
  ER IS EEN AMSTERDAMMER HEEN GEGAAN.
  Ook ik en ook mijn in Amsterdam geboren vrouw voelen ons stiekem nog steeds Amsterdammer.

  • Bert zegt:

   @Huib veel sterkte toegewenst en natuurlijk ook aan je vrouw .Ja Amsterdammers gaan dood maar Amsterdam blijft altijd bestaan ,leuk om te lezen dat jij en je vrouw zich nog steeds Amsterdammers voelen ,hou je haaks !

  • Ronny Geenen zegt:

   Sorry for you to hear that, Huib.
   Niet alleen weet ik dat over Ca. Heb diversen wel eens ontmoet. Wat Amsterdam betreft, die stad ken ik niet. Toen ik op de zeevaartschool zat, werden in Amsterdam kampioenschapswedstrijden gehouden tussen alle zeevaartscholen in Nederland. De Blikken van Vlissingen logeerden in die periode aan boord van de Polluks. Ik weet niet of de naam correct is. Heb geloof ik slechts eenmaal in de Kalverstraat gelopen.

 12. Huib zegt:

  Erratum
  Dober op de golven…..= dobber op de golven
  zeef onbekommerd… = zwerf onbekommerd

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.