Rechtbank hoort getuigen om executies Indië

telegraaf.nl: Vrouwen en kinderen die zeggen dat hun vaders in het voormalig Nederlands-Indië door het Nederlandse leger zijn geëxecuteerd, mogen tientallen getuigen laten horen. Het is de eerste keer in deze zaken dat de rechtbank Den Haag hiertoe overgaat.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

30 reacties op Rechtbank hoort getuigen om executies Indië

 1. kembang merah zegt:

  Ahhhh…wie dan de advocaat ???? De bekende Z ???

 2. Arthur Olive zegt:

  De rechtbank in Den Haag onderzoekt exsessen van het leger in Indie.
  Wanneer onderzoekt Den Haag de exsessen die gepleegd waren tegen de Nederlanders, naar schatting 20000 doden?
  De Amerikaan, William H. Frederick schrijft in zijn boek, “The killing of Dutch and Eurasians in Indonesia’s national revolution (1945-49)”.
  “Ik ken geen ander land dat de moord op zoveel medeburgers zo gelaten heeft geaccepteerd en vervolgens vergeten”.

  • Boeroeng zegt:

   De regering onderzoekt niks. Een rechtbank ook maar heel beperkt.
   Het vorige kabinet heeft wel een budget vrijgemaakt voor het excessenonderzoek van een groep historici van 3 instellingen. En die gaan Indonesisch extreemnationalistisch geweld in kaart brengen .

   In het onderzoek naar de bersiap wordt ernaar gestreefd een omvattend beeld te geven van het geweld tegen de (Indo-)Europese burgerbevolking en andere etnische groepen door Indonesische (strijd)groepen,

   https://www.ind45-50.org/bersiap

   • Loekie zegt:

    Nou..de regering zelf onderzoekt niks, maar gaf wel de opdracht.
    En als straks de rapporten op tafel liggen en daarin zou bijvoorbeeld sprake zijn van excessen jegens de Indonesiërs, wat denk je dan wat alle fracties, media en zich vervelende actiegroepen gaan roepen? En wat zal de regering dan doen?

    • RLMertens zegt:

     @Loekie; ‘excessen jegens Indonesiërs etc.’ – Excessen? Wegen de misdaden van de bezetter tegen de onderdrukten even zwaar als de misdaden tegen de bezetter?
     Voer voor ‘vervelende actie groepen?’ -De regering zal zeker tot betaling (moeten over gaan!( met het geld van de niet uit te betalen back pay)

   • Jan A. Somers zegt:

    In mijn vroegere werk bij TNO waren de ministeries (de regering!) onze grootste opdrachtgevers. De opdrachten werden in gezamenlijk overleg opgesteld. Met regelmatig gezamenlijke voortgangsoverleg op basis van tussenrapportages. Met door ons opgestelde eindrapportage. Nooit een rood potlood gezien. Was ook niet nodig, die mensen van de ministeries en wijzelf kenden elkaar. Vaak nog samen student geweest. Het ging om reële onderwerpen. Als die lui van de ministeries een enkele keer problemen voorzagen met de geldschietende politiek, werden in gezamenlijk overleg hier en daar wat komma’s verzet. Iedereen tevreden. En een uitroepteken vervangen door een vraagteken werkt vaak ook!
    Een Nederlandse rechtbank is lijdend, onderzoekt niet zelf. Het OM (of eisende partij in het burgerlijk recht) komt zelf met het verzamelde materiaal waarover de rechter zich moet uitspreken. Soms denkt de rechter niet genoeg te weten en vraagt de ‘aanklagers’ om aanvullend materiaal, of kan getuigen (laten) horen. Ook kan een rechter wel eens op excursie (descente, schouw) gaan als hij meer van de plaatselijke situatie wil begrijpen.

    • Ron Geenen zegt:

     @Nooit een rood potlood gezien. Was ook niet nodig, die mensen van de ministeries en wijzelf kenden elkaar. Vaak nog samen student geweest. Het ging om reële onderwerpen. Als die lui van de ministeries een enkele keer problemen voorzagen met de geldschietende politiek, werden in gezamenlijk overleg hier en daar wat komma’s verzet. Iedereen tevreden. En een uitroepteken vervangen door een vraagteken werkt vaak ook!@

     Ons kent ons, niet waar!

    • Jan A. Somers zegt:

     Ons kent ons: Gelukkig maar. Weten beide kanten waar het om gaat en kan van beide kanten de kennis worden uitgewisseld. Het gaat om onderzoek naar publieke problemen die moeten worden opgelost. Want die ambtenaren zijn ook niet stom, hebben dezelfde opleiding gehad als ik. We hadden alleen maar onderling verschillende verantwoordelijkheden. Die ambtenaren konden beschikken over geld, en wij over onderzoekfaciliteiten. Voor bijvoorbeeld ons onderzoek (en uitvinding) van de oxydatiesloot werd door ons open, zowel met het ministerie als geldschieter als naar een groot ingenieursbureau uit wetenschappelijke interesse regelmatig kennis uitgewisseld. Met in acht neming van de octrooivoorwaarden. Met waardevol onderzoek en nieuwe ontwikkelingen bij dat ingenieursbureau. Maar ook eenvoudig: wij waren natuurlijk redelijk wetenschappelijk misvormd, en dan weet je niet goed hoe of je met je geldschieters (belastingbetaler) moet omgaan. Die ambtenaren op het ministerie weten dat veel beter, moeten regelmatig opdraven in de Kamer, en konden ons goed vertellen hoe of je de onderzoeksresultaten voor leken het best kon verzorgen. Ons werk was wat in het Engels heet public health engineering. Dat betekent dat je werkt voor het welbevinden van de samenleving, niet om rijk te worden. Er zijn zoveel leukere dingen dan rijk worden! Wetenschappelijk onderzoek gaat in Nederland niet uit van wantrouwen en vooroordeel. Dat laat ik hier maar aan anderen over.
     Nog een leuk, groot onderzoek: Het Amerikaanse leger had bij zijn opmars door Duitsland nogal geknoeid met minerale olie in waterwingebieden. In de jaren 70 hadden we een mooi groot onderzoek: BP voor bepalingsmethoden, Shell voor een promovendus geohydrologie en zorgvuldig samengestelde proefoliën, een Zwitserse onderzoekinstelling (naam even vergeten) bij Dübendorf, Zürich, het Adviesbureau der Genie voor rekencapaciteit (daar werkten enkele wiskundige ingenieurs als dienstplichtig officier), en TNO, onderzoek analysemethoden en ik als geohydroloog en bacteriologische afbraak van minerale olie. Duitsland gaf vooral ambtelijke ondersteuning en faciliteiten. Niemand was de baas, wij werden stilzwijgend betaald door het ministerie V&W. Hartstikke leuke en uitermate nuttige ontwikkeling van ‘ons kent ons’. Zonder dat waren we niet zo ver gekomen.

    • Ron Geenen zegt:

     Waar krijgt het TNO het geld van? En van wie komt het geld dat de salarissen van het TNO personeel mee wordt betaald?

  • Ron Geenen zegt:

   @“Ik ken geen ander land dat de moord op zoveel medeburgers zo gelaten heeft geaccepteerd en vervolgens vergeten”.@

   En ik ken ook geen ander land dan Nederland, die zijn mensen uit het Indie niet gecompenseerd heeft voor hun gedane diensten. In tegendeel zelf, de gelden die er voor bestemd waren, hebben ze in hun eigen staatskast gestopt en/of mooi weer van gespeeld.
   In de toekomst hoeft men ook niet daarop te rekenen, want schaamte ontbreekt.

 3. Peter van den Broek van die andere generatie zegt:

  Citaat:……”Wanneer onderzoekt Den Haag de exsessen die gepleegd waren tegen de Nederlanders, naar schatting 20000 doden?….

  Den Haag heeft dat weliswaar niet gedaan, maar in de periode na 1945, toen de Indische autoriteiten (onze Rechtspersoonlijkheid o.i.d.) Orde en Rust herstelden werd er wel wat onderzocht als ik vluchtig wat gevallen bij de OpsporingsDienst Overledenen O.D.O. bestudeer, ook het NEFIS maakte in haar dagrapporten melding van Bersiapslachtoffers.
  Hoe de klachten over de Nederlandse Bersiapmoorden STRAFRECHTERLIJK werden afgehandeld (let U wel even op hier is de (onderzoeks)Rechter wel leidend) is mij niet geheel duidelijk, nou ja, ik heb een idee, maar is meer generic, common-fashion. Die 3 onderzoeksinstituten mogen best de wijze waarop de Nederlandse/Indische autoriteiten de Bersiaposlachtoffers behandelden ook best onderzoeken, speciaal die onderzoekers met een Indische achtergrond!!!!

  Dat het Prof. W.H. Frederick verbaast dat geen ander land de moord op zoveel medeburgers ( de moord op meer dan 3.500 slachtoffers en een onbekend aantal vermisten) zo gelaten heeft geaccepteerd en vervolgens vergeten”. Ik leg de nadruk op VERGETEN. Daarnaast, het verbaast het me niets na het lezen van Dr Jekyll and Mr Hyde

  Daarnaast zegt W.F. Frederick dat: ….. ‘genocide’ used in a generic, common-sense fashion draws attention to a hidden episode of horrific violence, and further study may be of use to scholars of decolonization and genocide in general, as well as Indonesia specialists and Indonesians themselves….
  Hij heeft het wel over de Bersiaptijd, die onderzoeksinstituten voelen zich wellicht aangesproken, want zeg nou zelf: de begrippen “razzia’s, ghetto’s, concentratiekampen, ethnische zuiveringen en wellicht genocide kunnen met een beetje zelfstudie best op de Bersiapperiode van toepassing zijn ? Daarna kan waarschijnlijk het woord Excessen ook aan Indonesische zijde afgeschaft worden.

  Natuurlijk dient er niet alleen naar Java en Sumatra gekeken worden. Vooral Celebes met de meer dan 1.200 dode Nederlanders en met hen sympathiserenden. R. Westerling en zijn moordbendes werden daar niet voor niets naar toe gestuurd. Maar ook kleinere eilanden hadden last van de Bersiap, althans de jacht op Nederlanders en hun sympathisanten.

  Het ODO archief wordt momenteel gedigitaliseerd zodat het ook voor latere generaties behouden blijft. Grote delen zijn daarom tot medio 2017 niet raadpleegbaar.
  Dus ik wacht af totdat dat archief is gedigitaliseerd en dan gaan we op gedigitaliseerde wijze dat archief onderzoeken, U weet wel, Big Data Analysis en een handige logaritme laat de Bersiapslachtoffers en hun daders tot leven komen. Is het Gelazurus afgelopen.

  • Bert Bierbeek sorry Bronbeek. zegt:

   Tjonge jonge ,we zitten met smart te wachten ………………….Oh ja als u een dader heeft ( die zal ook wel tegen de 90 jaar lopen ( !) Ik heb al een rechtbank geformeerd ,t.w.de heren Crawfurd ,Keller ( wel in vol KNIL tenue ) en Pak Geenen als advocaat krijgt ie de hr Mertens ,Boeroeng doet persactiviteiten officier van justitie moet si Loekie maar worden Dhr E.M moet/mag de officiele vertaler worden ,Ik zelf ben er voor de openbare orde ,loop met een groot Samoerai zwaard rond ( gepikt uit museum Bronbeek ) Uiteraard bent u de belangrijkste getuige ,alles ten nadele van de verdachte wordt genotuleerd ,alles ten voordele van de verdachte wordt geannuleerd ,dat zal die oude gladakker leren .De ergste straf voor die binatang zal wezen ,dat hij de rest van zijn leven in een Nederlands verzorgingstehuis moet doorbrengen ( !)

   • Peter van den Broek van die andere generatie zegt:

    Ik getuige? Ik van een andere generatie was in de Bersiaptijd nog geeneens geboren! Het is wel de kolder ten top.

    Dhr Bierbeek heeft zeker te diep in zijn eigen beek gekeken. Hij snapt nul of heeft mij verkeerd begrepen. Hij gebruikt zoals een paar ander Indischen de WE-vorm, weer een majestatus pluralis.

    Ik voel me niet geroepen om als een onbetaalde rechercheur op te treden, daarvoor ben ik ook te dom.

    Mij gaat het in eerste instantie om de slachtoffers. Aan een proces denk ik in de verste verte niet. Lijkt mij ook niet de aangewezen weg na meer dan 70 jaar, maar ik kan een vrij lopende en willekeurige onbenul niet tegenhouden.

   • bokeller zegt:

    Protest,hij komt er niet in!!!

    siBo

    • Bert Bierbeek sorry Bronbeek. zegt:

     @Pak Keller ha ha ha !! U snapt hem ,helaas komt het woord humor niet in het woordenboek van die andere generatie voor ,hij heeft een andere humor ( welke ?? ) Ik zou met iedereen op deze site best wel een biertje kunnen drinken zelfs met dhr Mertens ,Dhr Mertens heeft ergens wel humor niet zoveel als si Loekie maar die is geniaal (!)

   • Fabrio Umorismo zegt:

    De rechercheur schreef o.a.: “…Ik voel me niet geroepen om als een onbetaalde rechercheur op te treden, daarvoor ben ik ook te dom.”

    Kom kom heer van den Broek. Niet zo bescheiden, normaal spreekt u toch altijd in superlatieven over uzelf? Mag ik vragen waarom nu dan niet (met betrekking tot het laatste deel van uw phrase.)?

    • Peter van den Broek van die andere generatie zegt:

     Ach Heer met die Italiaans klinkende naam, Ik ken langzamerhand mijn beperkingen: in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister (vrij naar JW von Goethe), natuurlijk is dit bedoeld als kritiek op de white ignorance.

   • RLMertens zegt:

    @BertBierbeek;’als advocaat etc.’- Advocaat van de duivel? Pardon: the devil?(may care) Dan wel; met een advocaatje(en slagroom)!

  • Jan A. Somers zegt:

   Ik begin zo langzamerhand geen weg meer te vinden in al die schoenendozen met knipsels. Kunt u mij vertellen wie de bronnen waren van die 1200 dode Nederlanders op Celebes? Waren dat Nederlanders, en waar was dat op Celebes? Tja, die Westerling had zo zijn eigen manieren. Maar de Indonesische bestuurders die om hulp hadden gevraagd tegen die infiltraties uit Java (ze hadden toch al een hekel aan die lui uit Java) schijnen toch wel tevreden met hem te zijn geweest. Wat die relatief stabiele politieke situatie betreft:
   Het scheepvaartverkeer nam op bewonderenswaardige wijze toe. Ten opzichte van de vooroorlogse toestand kreeg, bij afwezigheid van de KPM, het prauwverkeer een belangrijke rol. In Makassar stimuleerde het departement van economische zaken de organisatie van kustvaartrederijen, gesteund door een kredietfonds voor de bouw van zeilprauwen. Fraude, als gevolg van een gebrek aan toezicht, werd op de koop toe genomen. Omvangrijk driehoeksverkeer vond plaats tussen Makassar, Bandjermasin, Bali, Lombok. Al in april 1946 werd meer dan duizend ton producten door de zeilvaart in Bandjermasin aangebracht. Grote hoeveelheden goederen moesten worden getransporteerd: primaire levensmiddelen (zout, rijst, meel, suiker e.d.). Rode Kruispakketten, geneesmiddelen, kleding, schoeisel enz. uit enkele basishavens naar de buitengewesten. Duizenden tonnen kopra, rubber en andere exportproducten, alsmede tienduizenden drums benzine, smeerolie e.d. moesten over de archipel gedistribueerd worden. Honderden voertuigen van allerlei soort en afmetingen voor economische en overheidsdoelstellingen moesten worden verplaatst. Mannen, vrouwen en kinderen uit evacuatiecentra moesten naar veiliger oorden worden overgebracht en tevens moesten enige duizenden door de Japanners weggevoerde Indonesiërs weer naar hun plaats van herkomst worden teruggebracht. Ook moesten Japanse militairen naar hun repatriëringcentra worden gebracht. Kolen moesten vervoerd worden, zowel voor de scheepvaart zelf als voor industrie- en utiliteitsbedrijven. Uiteraard werd af en toe, vooral in het westelijk zeegebied, wel eens een vaartuig van de ALRI ontmoet. Een dergelijke ontmoeting was steeds uitermate koel en afstandelijk.

   • PLemon zegt:

    @Kunt u mij vertellen wie de bronnen waren van die 1200 dode Nederlanders op Celebes? Waren dat Nederlanders, en waar was dat op Celebes?

    ### ??? Volgens deze bron niet in dit aantal…

    *** Je zet de Nederlanders neer als meedogenloze moordenaars, die overal dood en verderf zaaien. Maar hoe zat het met de Indonesiërs: vast ook niet allemaal lieverdjes?

    ,,Het is lastig iets over het Indonesische verzet te zeggen, want er is weinig gearchiveerd. Natuurlijk gebeurde er aan hun kant ook veel, maar dat was meer van het kaliber ‘pesten’. Ze waren erg slecht bewapend. Natuurlijk, er viel ook wel ’s een dode aan Nederlandse kant, maar dat staat in geen verhouding tot wat de Nederlanders hebben aangericht. Ik heb het dan wel specifiek over het eiland Sulawesi en over de periode vanaf 1946, na de Bersiap-periode waarin wel heel veel Nederlandse doden vielen.”

    De hoofdrolspelers zijn allang overleden, ze kunnen zich lastig verweren.

    ,,In wezen ligt de schuld ook niet bij hen, maar hogerop. Twee van hen hadden in een jappenkamp gezeten, de ander in een Duits kamp. Ze waren zwaar getraumatiseerd, net als veel van hun manschappen. Ze wisten vaak niet eens of hun vrouwen en kinderen nog leefden. In plaats van hun trauma’s te behandelen, dropte de Nederlandse regering ze met een machinegeweer in de grote, onbekende jungle vol gevaren, en met de boodschap ‘succes jongens!’ Het is niet gek dat het zo uit de hand heeft kunnen lopen.”

    Je verwijt Indiëgangers niets?

    ,,Nee, die verdienen juist meer begrip. Ze hebben het enorm voor de kiezen gehad. Ze kwamen getraumatiseerd terug, hadden verloren, maar niemand wilde hun verhaal horen, omdat we hier wel wat anders aan ons hoofd hadden. Ik heb enorm respect voor veteranen die in de negentig zijn, en net voor hun dood hun verhaal nog naar buiten brengen.”
    https://www.ed.nl/cultuur/oorlogsmisdaden-in-indonesieneuml-schandalig-er-is-niemand-vervolgd~aa8a3f49/

    • Peter van den Broek van die andere generatie zegt:

     Bronvermelding: ………… 1200 dode Nederlanders en hun sympathisanten……

     http://archief.ntr.nl/deoorlog/page/mappen/780867/Westerling+in+Zuid-Celebes.html

     W. Ijzereef:… De Zuid-Celebes affaire. Kapitein Westerling en de standrechtelijke executies
     Maarten Hidskes :…..Thuis gelooft niemand mij: Zuid-Celebes 1946-1947
     Daarnaast rapporten van NEFIS en CMI aangaande Zuid-Celebes ZC

     Het ging niet om Indonesische maar om de Nederlandse locale autoriteiten in Zuid-Celebes, die verzochten om gewapende hulp tegen de Nationalisten/Pemoeda’s e.d.
     Barbara S. Harvey geeft in haar artikel (South-Sulawesi: Puppets and Patriots) uitgegeven in Regional Dynamica of the Indonesian Revolution onder redactie van Audrey R. Kahin een diepgaande beschrijving van de Indonesische Nationalisme in Zuid-Celebes/South Sulawesi.

     Het is niet lastig iets over het Indonesische verzet te zeggen, want er is wel wat gearchiveerd, maar tot nu toe weinig tot niet door Nederlandse historici onderzocht.

    • Boeroeng zegt:

     Peter, de link die je gaf bevat deze tekst :
     Sluipmoorden waren het strijdmiddel, Nederlanders en hun aanhangers de slachtoffers. Volgens verlieslijsten die door het plaatselijk bestuur zijn opgesteld zouden er in Zuid Celebes tussen juni 1946 en juli 1947 meer dan 1200 mensen zijn vermoord. Vaak werden ze gruwelijk toegetakeld.
     Die 1200 ging over ‘Nederlanders en hun aanhangers’ Niet allemaal Nederlanders.
     Maar hoeveel slachtoffers waren er in 1946 tot december? Want dat geweld was de reden om DST met Westerling en Vermeulen te sturen .

    • Ron Geenen zegt:

     @,,Het is lastig iets over het Indonesische verzet te zeggen, want er is weinig gearchiveerd. Natuurlijk gebeurde er aan hun kant ook veel, maar dat was meer van het kaliber ‘pesten’.@

     Pesten? Wat een naïef persoontje! Walchelijk

    • Arthur Olive zegt:

     Ik zou me ook gepest voelen als ze mij zouden vermoorden. Je hele dag wordt daardoor verpest.

    • Peter van den Broek van die andere generatie zegt:

     @ Boeroeng.
     Het probleem van statistieken over Bersiapslachtoffers is dat men weliswaar weet hoeveel doden (meer dan 3.500) en tienduizenden vermisten bekend (sic) zijn, maar er zijn geen gegevens in welke maanden die moorden/vermissingen plaatsvinden en ook niet in welke regio deze moorden precies plaatsvonden.

     Dat is wel van belang on de dynamiek in die tijd (voor sommigen Chaos en Ordeloosheid) te begrijpen . Om een voorbeeld te noemen: de order van Sukarno om (Indische) Nederlanders in Republikeins kampen op 10 Oktober 1945 op te sluiten als gevolg van bedreigingen en moorden van Pemoeda’s op (Indische) Nederlanders. Mijn vraag is op basis van welke gegevens Soekarno en ander nationalistische leiders zoals Hatta en Sjahrir plotseling besloten tot internering van meer dan 50.000 Indische Nederlanders., dwz het vervoeren en huisvesten van die Nederlanders vergt toch wel enige voorbereiding, dat gaat niet van de ene op andere dag.

     Voor hetzelfde geld kan ik die internering interpreteren als ethnische zuiveringen en Nederlanders worden weliswaar opgesloten in republikeins kampen maar dat heette bij de Duitsers ghetto’s.
     Om oorzaak en gevolg te duiden heb ik die statistiek over de Bersiapslachtoffers per dag/week/maand etc nodig.

     Datzelfde geldt ook in Celebes waarbij een uitsplitsing tussen Totoks/ Indo-Europeanen en inlanders wel van belang is, gezien het tijdbestek.

    • Ron Geenen zegt:

     @Datzelfde geldt ook in Celebes waarbij een uitsplitsing tussen Totoks/ Indo-Europeanen en inlanders wel van belang is, gezien het tijdbestek.@

     Kapt. Westerling uitgestuurd naar Celebes en komt daar aan op 6 december 1946.
     Op 5 maart 1947 was zijn taak daar voltooid en gaat terug naar Java en stelt zich ter beschikking van generaal Spoor. Hoe lang waren de moorden daar al aan de gang voor de komst van Kapt. Westerling en hoe lang na zijn vertrek werden er daar nog moorden gepleegd?
     Westerling heeft namelijk zelf alleen opgetreden in de omgeving van Makassar. En wat betreft de moorden elders op Celebes? Wie en hoeveel misdaden werden er op Celebes alleen gepleegd?
     En dat is alleen op het eiland Celebes. Hoeveel op West Java, op Midden Java, op Oost Java?
     Door wie en hoeveel op Sumatra en de andere eilanden? Een ondenkbare en haast onmogelijke zaak om dat allemaal nu na meer dan 70 jaren na te gaan.

 4. Peter van den Broek van die andere generatie zegt:

  citaat: Loekie ……..En als straks de rapporten op tafel liggen en daarin zou bijvoorbeeld sprake zijn van excessen jegens de Indonesiërs………

  “Indonesiers” wordt hier in Nederland ook wel eens verward met Indische Nederlanders. Zal wellicht hier ook het geval zijn. De grens tussen genialiteit en waanzin is zoals blijkt flinterdun.

  • RLMertens zegt:

   @Loekie; ‘rapporten op tafel liggen ….excessen jegens Indonesiërs’. -…. Excuses jegens Indischen! Eindelijk dan gerechtigheid. Maar wel, ….zonder uitbetaling van …’

 5. Bert . zegt:

  Quote van de dag …..”” Ik zou me ook gepest voelen als ze mij zouden vermoorden.Je hele dag wordt daardoor verpest “””………………..Werkelijk geniaal gevonden ,die Amerindo,s kunnen leuk met de Nederlandse taal omgaan !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.