Indische soos#1


Een link naar dit topic staat rechtsboven op de balk onder de header.

Zou een apart omongkosongtopic kunnen werken op de site?
Hoe denken de lezers ?
Offtopic gaan mag, chitchatten…. een aai of mep voor Trump of Rutte, maar niet teveel en dan weer vrolijk recepten uitwisselen.
Serieus je verhaal vertellen of een linkje daarnaar.
Dan weer dollen. Edoch niet te melig
Indischgerelateerde praatjes is geen eis meer, net als op echte Indische samenscholingen .

Wel blijven eisen als : houd het gezellig, luitjes.
Op tijd stoppen met boos toestanden en mensen in de wereld veroordelen.
Niet de vrije meningsuiting misbruiken voor ruzie maken met een andere lezer.
Das niet senang….

Hoe denken de lezers over deze ?

Dit bericht werd geplaatst in Indische Soos. Bookmark de permalink .

200 reacties op Indische soos#1

 1. Jan A. Somers zegt:

  Geen gek idee. Kunnen we de serieuze onderwerpen serieus houden met minder off topic. Wel de kans dat er snel file ontstaat zoals bij Java Café van Java Post. Alleen lijkt het me moeilijk het bij Trump gezellig te houden.

  • Ron Geenen zegt:

   @Alleen lijkt het me moeilijk het bij Trump gezellig te houden.@

   Kreeg net het volgende van een CaIndo toegestuurd (toch leuk om te weten):
   There are 110 fewer employees on White House staff under Trump than under Obama at this point in their respective presidencies.
   Nineteen fewer staffers are dedicated to The First Lady of the United States (FLOTUS). Currently, there are five staffers dedicated to Melania Trump vs..24 staffers who served Michelle Obama (FY2009).
   However, it’s what the report said Trump did with this salary that has everyone talking!
   Instead of taking his salary, Trump donated all $400,000 to the Department of the Interior where it will be used for construction and repair needs at military cemeteries! AMAZING! It’s so great to have a President who loves our brave military men and women so much!
   And where’s the media coverage of this?
   Oh, that’s right, they don’t cover anything good that the President does.

   • Bert zegt:

    @Ron Geenen :Toch ook leuk wat leuks over Donald te horen,hij wordt hier wel afgeschilderd als een domme redneck maar hij is dat volgens mij echt niet ! Overigens is Californie echt een Democraten staat.Mag je daar eigenlijk wel stemmen Ron ? Ik dacht dat je nog Nederlander bent.

    • Ron Geenen zegt:

     @Mag je daar eigenlijk wel stemmen Ron ? Ik dacht dat je nog Nederlander bent.@

     Nee, stemmen mag ik niet. Maar er zijn vele zaken, waar ik wel mee eens bent en er mee kan leven. Ik ben een grote voorstander van de propositions. Ter verduidelijking: Nieuwe wetten waar veel geld is gemoeid, daar heeft de Amerikaan het recht van stemrecht op. De regering in Ca heeft b.v. meer geld nodig voor het onderhoud van wegen of meer geld is er nodig voor het onderwijs. Zo’n wettelijke voorstel krijgt een nummer als een b.v. Proposition 13 (die bestaat al) en het Ca volk stemt er op. In de begin jaren 70 werd o.a. voorgesteld om belasting in te voeren op het bezit van een huis/gebouw. Uiteindelijk kwam er een wet tot stand, waarbij de waarde van het bij aanschaf, de bepalende factor werd. De volgende jaren kan die belasting maximaal met 2% worden verhoogd. Mijn overbuurman kocht zijn huis als nieuwbouw in 1963 voor $55,000, ik kocht mijn huis in 1984 voor $106,000 en mijn buurman kocht zijn huis 3 jaar geleden voor $550,000.
     Het betaalde bedrag is bepalend voor de belasting op je property. De bedragen geven grote verschillen aan, maar er wordt dus ook rekening gehouden met het aantal jaren dat men heeft betaald. Deze methode is iets specifieks in Ca en wordt niet toegepast in andere staten van de VS.

    • Jan A. Somers zegt:

     Als je in Nederland woont maar geen Nederlander bent mag je ook niet stemmen voor de Eerst en Tweede Kamer. Wel voor Provinciale staten en Gemeenteraad.

    • Loekie zegt:

     “Provinciale Statenverkiezingen
     U mag stemmen voor de Provinciale-Statenverkiezingen onder de volgende voorwaarden:
     U heeft de Nederlandse nationaliteit.
     U bent 18 jaar of ouder.
     U woont in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt.”
     https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/wanneer-mag-ik-stemmen-bij-verkiezingen

    • e.m. zegt:

     @Wel voor Provinciale staten en Gemeenteraad.@

     — Ik mag niet meedoen aan de Tweede Kamer- en Provinciale Statenverkiezingen, maar wel aan Gemeenteraadsverkiezingen; voor die laatste mag ik mij zelfs verkiesbaar stellen.

     Oh ja, waarschijnlijk met het oog op de voorspelde klimaatsverandering mag ik ook -Pluvius zij geprezen- meedoen aan de Waterschapsverkiezingen; waar een klein land, groot in kan zijn 😉

    • Jan A. Somers zegt:

     Heer E.M.: Van die Provinciale Staten wis ik het niet.

    • Jan A. Somers zegt:

     Waterschapsverkiezingen zijn de oudst vorm van democratie!

    • Ron Geenen zegt:

     Hard nodig voor een land lager dan de zeespiegel.

    • e.m. zegt:

     @Van die Provinciale Staten wist ik het niet.@

     — Ach … meneer Somers, u hebt zoveel boeken gelezen, bestudeerd en geraadpleegd dan ik ooit zal kunnen behappen en u bent misschien al meer vergeten dan ik ooit zal kunnen onthouden. Of, om op uw niveau te communiceren:

     “”“”Wetenschap is de kunst van het omgaan met het niet-weten””” 😉

    • e.m. zegt:

     @ Hard nodig voor een land lager dan de zeespiegel.@

     — De expertise van het Nederlands Advies- en ingenieursbedrijf Arcadis werd in 2005 na Katrina te hulp geroepen. Augustus van dit jaar heeft Arcadis opnieuw een opdracht gekregen voor de bescherming van de kust bij de stad New Orleans. Het is al tweede opdracht dit jaar, waarbij Arcadis samenwerkt met het Amerikaanse leger. Eerder kreeg het samenwerkingsverband Arcadis-Bioengineering al een zogenoemd raamcontract ter waarde van 150 miljoen dollar.

     Arcadis is ook ingeschakeld om het zuiden van Manhatan voor toekomstige overstromingen te behoeden.

    • Ron Geenen zegt:

     @De expertise van het Nederlands Advies- en ingenieursbedrijf Arcadis werd in 2005 na Katrina te hulp geroepen. Augustus van dit jaar heeft Arcadis opnieuw een opdracht gekregen voor de bescherming van de kust bij de stad New Orleans. @

     Ja, en ook China en Indonesie hebben die hulp nodig. Maar omdat ik in Ca woont, wordt alleen heel Amerika er bij gehaald. Die staten zijn voor mij net zo onbelangrijk als Griekenland voor de mens in Nl. Het blijft een grappige onzin.

     @Arcadis samenwerkt met het Amerikaanse leger. @

     Ik denk dat u bedoelt het Corps of Engineers.

    • Loekie zegt:

     “‘Waterschappen hebben de reputatie de oudste democratisch gekozen overheden van ons land te zijn. Dat klopt, maar het was wel een apart soort democratie. Want alleen grondeigenaren mochten vroeger stemmen, pachters niet. Dikke boeren mochten meer stemmen uitbrengen dan kleine boeren. Vrouwen waren vrijwel volledig afwezig in de waterschapsbesturen’, aldus de catalogus van een historisch onderzoeksprogramma. De samenstellers vinden dat er nodig onderzoek moet worden gedaan naar de vraag in hoeverre waterschappen eigenlijk democratisch waren.
     De vraag is retorisch. Bij de ‘dikke boeren’ voegden zich sedert de negentiende eeuw de ‘dikke industriëlen’ en in de loop van de verzuiling ook nog eens de ‘dikke politici’. Aldus was en bleef het Nederlandse waterbeheer een republiek van particuliere belangen waarin het algemeen belang op de achtergrond bleef. De apotheose was de ramp van 1953, gevolg van een verwaarlozing van onze waterwerken waarvoor werkelijk alle betrokkenen wel op de een of andere wijze verantwoordelijk waren.
     Anders dan Anno ons voorhoudt, laat je pas zien wie je bent door afstand te nemen van je verleden. Meer dan vijftig jaar na dato is het de hoogste tijd om onze waterschapsmythe ten grave te dragen.”
     https://www.groene.nl/artikel/de-waterschapsmythe

    • e.m. zegt:

     @/…/het Corps of Engineers.@

     — US Army Corps of Engineers (USACE)

    • Ron Geenen zegt:

     @US Army Corps of Engineers (USACE)@

     Ja, maar het is als zodanig geen militair bedrijf!
     Heb in mijn engineering time in the petrochemie bij Parsons Engineering ook met hun te maken gehad.

    • Jan A. Somers zegt:

     “alleen grondeigenaren” Dat klopt. Maar de waterschapsverkiezingen zijn alleen voor de belanghebbenden, en die betalen ook de waterschapsbelastingen. Die mogen dan ook meepraten over de uitgaven van het waterschap. Nu nog steeds. Niet alleen grondeigenaren, maar ook eigenaren van woningen, ondernemingen (gebouwd eigendom) enz. Pachters waren geen belanghebbende en betaalden ook geen waterschapsbelastingen. Ik dacht dat de kiezers bij de waterschappen worden aangeschreven op basis van het Kadaster (weet niet zeker). Dat is bij onze nationale democratie ook zo. De belangen van de ingezetenen. Een verdwaalde toerist of een buitenlandse student, heeft geen belang bij ons, betaalt geen belasting, mag ook niet stemmen. Voor de niet-Nederlanders of staatlozen geldt hetzelfde. Zij hebben geen belang bij de nationale of provinciale politiek. Wel bij de gemeentepolitiek, die is als hun woonplaats wel belangrijk voor hun. Ik dacht dat zij ook gemeentebelastingen betaalden. Het zit overigens wat ingewikkelder in elkaar dan ik hier schrijf. Grondslag: wie betaalt bepaalt. Verwarrend is dat de plaatselijke belastingen tegenwoordig in één bedrag worden geïnd, gemeentelijke- en waterschapsbelastingen samen. Maar op de nota kun je dat zien.

    • Indorein zegt:

     The United States Army Corps of Engineers (USACE is a U.S. federal agency under the Department of Defense :
     Met andere woorden: een militaire organisatie.
     Dhr. E.M. heeft toch gelijk.

    • Ron Geenen zegt:

     @The United States Army Corps of Engineers (USACE is a U.S. federal agency under the Department of Defense :
     Met andere woorden: een militaire organisatie.@

     Ik was er al bang voor, dat ik wat meer moet uitleggen. Wanneer de regering in Washington, het witte huis, besluit een groot project mede te financieren, wordt dat project gecontroleerd via het corps voor Washington. Het is meer een semi overheid instelling, want naast alle defensie mensen werken er ook allerlei technische burgers. Bij een groot project zijn dan ook altijd een paar specialisten van het corps aanwezig en vaak zijn het geen militairen.
     Vergeet niet dat ze een Nederlands bedrijf hebben ingehuurd. Alles in de US gebeurd niet volgens het SI systeem of DIN norm, maar volgens ASA (feet en inches en cubic yard is de norm). Alle ontwerpen van het Nederlands bedrijf worden door de mensen van het corps bestudeerd en nagerekend. Na het verkregen stempel van goedkeuring komen de particuliere Amerikaanse constructie bedrijven in actie en beginnen met het echte werk.
     Ook de dollars die betaald worden aan het NL bedrijf wordt volgens afspraak in afgesproken termijnen van gereedheid project, door het Corps, overgemaakt.
     Bovenstaande vindt alleen plaats als Washington meebetaald. In California worden vele projecten die ze zelf financieren door een semi overheid instelling gecontroleerd, namelijk CALTRANS.

    • Jan A. Somers zegt:

     Volgens mij heeft iedereen gelijk. US Army Corps of Engineers. Oorspronkelijk het Korps Genie. Maar het werd ook een ingenieursbureau voor de krijgsmacht. Daarnaast ook een soort KIVI (in Nederland de belangenvereniging Koninklijk Instituut voor Ingenieurs). Met veel wetenschappelijk personeel en onderzoekswerk. Als je met die mensen te maken hebt lijkt het helemaal niet op een club sabeltijgers. Waar ik in Nederland bij TNO (samenwerking) met de Nederlandse genie te maken heb gehad heette het Adviesbureau der Genie. Daar zaten vooral dienstplichtige ingenieurs die tijdens hun diensttijd daar waren gedetacheerd. Bij ons onderzoek naar verontreiniging van de bodem met minerale olie zaten ze ook in onze onderzoekclub. Goed gebruik kunnen maken van de wiskundige ingenieurs onder hen. Het lijkt op een ontwikkeling in Nederland. In Delft was de Hogere Genieschool gevestigd. Maar naast de opleiding voor militaire ingenieurs kwamen steeds meer burgerstudenten erbij, die voor dezelfde studie de titel civiel (=burgerlijk) ingenieur kregen. Daarna zwaaide het allemaal om, het werd de Polytechnische School, een normale onderwijsinstelling (nu TU) waar de genieofficieren na een stukje KMA ook een stukje opleiding krijgen.

    • e.m. zegt:

     @ De apotheose was de ramp van 1953,/…/@

     — Het frappante was dat het eindherstel van Walcheren in 1946 na de geallieerde inundatie bij Westkapelle, Veere, Vrouwenpolder en Ritthem (okt. 1944), tot gevolg had dat het voormalig Zeeuwse eiland het minst te lijden had van de watersnoodramp van 1953. De wet van de overstromingsremmende voorsprong, zeg maar . . .

   • Arthur Olive zegt:

    Trump probeert dat gene te doen waar ze hem voor hebben gekozen; de Muur, Immigratie,Korea, Iran, Corruptie in Washington, Obamacare, EPA, Sanctuarie cities enz. enz.
    Nep nieuws doet net of dat een slechte verrassing is waar het publiek niet mee accoord gaat. Ze blijven hem maar aanvallen over Rusland terwijl er tot nu toe geen bewijs is met gevolg dat de Media minder populair is geworden dan Trump.

    • Bert zegt:

     @Pak Olive” Trump probeert datgene te doen waar ze hem voor hebben gekozen” In 2012 stemde Links Nederland massaal op de PVDA om die rechtse rakkers van de VVD uit de regering te houden! Wat doet de PVDA? Ze gaan heel snel een coalitie vormen met de VVD ,nou ja zakt je broek toch vanaf ! In 2017 zakt de PVDA van 38 zetels naar 9 ,een verlies van 29 zetels en ze vragen zich nog af waar het fout is gegaan ,tjonge jonge we nemen nog maar een biertje !

    • Ron Geenen zegt:

     @Wat doet de PVDA? Ze gaan heel snel een coalitie vormen met de VVD @

     Coalition werkt ook niet. Het is allemaal water bij de wijn. Kiesdrempel werkt.

    • Ron Geenen zegt:

     @over Rusland terwijl er tot nu toe geen bewijs@

     Maar dat de Russen wat hebben gedaan is een zeer grote mogelijkheid. Ik wacht af.

    • Arthur Olive zegt:

     Heer Bert, wat de PVDA deed was dus een echte verrassing voor de stemmers van die partij.
     Wat Trump doet is geen verrassing. De Media valt de stemmers aan elke keer als Trump het heeft over iets waar ze hem voor gekozen hebben.

    • Arthur Olive zegt:

     Maar wat de Russen wat hebben gedaan is een zeer grote mogelijkheid.

     Het is al bewezen dat de Russen hebben geknoeid met de verkiezingen, dat hebben ze ook gedaan in 2012 met Obama. Daarom dat Obama bepaalde sanctions tegen Rusland heeft ingevoerd.
     Wat de Media niet heeft bewezen en wat ze proberen te bewijzen is dat er een connectie was tussen de reelectie campagne van Trump en de Russen in 2016. Trump zelf is niet onder investigation hiervoor.

    • Ron Geenen zegt:

     @wat ze proberen te bewijzen is dat er een connectie was tussen de reelectie campagne van Trump en de Russen in 2016. @

     Daar ben ik nog niet zo zeker van. Het onderzoek is nog steeds aan de gang en het heeft er veel van weg dat zijn familie en directe helpers er meer van weten. Het kan vriezen of dooien.

    • Arthur Olive zegt:

     Het begint er nu op te lijken dat het niet Trump was die een Russische connectie had maar Hillary, Obama, de Democratische partij en de FBI.
     De Washington swamp beschuldigd Trump voor wat ze zelf hebben gedaan en nog veel erger.

    • e.m. zegt:

     Het ziet er eerder naar uit dat het menens wordt in het onderzoek naar de Russische hulp die Donald Trump vorig jaar tijdens de presidentsverkiezingen kreeg.

     Misschien al vandaag al gaat er iemand gearresteerd worden. Naar het schijnt heeft de speciale aanklager Robert Mueller, een ‘grand jury’ kunnen overtuigen dat een of meer mensen zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. Maar wie is nog onduidelijk.

     Obama zal het waarschijnlijk niet zijn . . . ik doe maar een gok!

    • Arthur Olive zegt:

     Trump kreeg geen Russische hulp vorig jaar, dat is nep nieuws. Het is iemand in de DNC (Democratic National Confention) die miljoenen betaald heeft om nep- nieuws te krijgen van Rusland om daarmee naar de FBI te gaan om de FBI een excuus te geven om de reelection campagnje van Trump te onderzoeken.
     Het ware Russische schandaal is dat Obama en Hillary controol hebben geven van 20% van de Amerikaanse uranium aan Rusland in 2010. Hillary kreeg daarvoor $145 miljoen van Rusland. De Rosenburgs kregen voor zoiets de doodstraf.

    • Jan A. Somers zegt:

     Waar of niet waar, als ik een hoge Piet zou zijn, zou ik me door al dat gedoe er niet lekker door voelen. Overigens: ‘geen koe zo bont, of er zit wel een vlekje aan`. En de heer Trump is wel heel erg bont.

    • Arthur Olive zegt:

     De heer Trump is wel erg bont.

     De heer Trump is bont gemaakt door de meest corrupte presidential administratie van Obama.
     Het uranium schandaal was onder de watchfull eye van Robert Mueller die toen FBI director was en nu de Trump reelection campaign onderzoekt.
     Hij zoekt naar rechts terwijl alle schuldigen en feiten links liggen, Obama, Mueller, Eric Holder, Hillary en Bill Clinton, Lorreta Lynch, Pedesta, DNC, Wasserman Schultz., enz.Trump wordt beschuldigd voor wat zij hebben gedaan, dat zou een ieder bont lijken.
     Over een paar weken zal een FBI informant, die niets mocht zeggen onder Obama, in het Congress getuigen zolang hij niet eerder vermoord wordt. Over de jaren zijn er veel vermoord onder de Clintons.

    • Ron Geenen zegt:

     @Hij zoekt naar rechts terwijl alle schuldigen en feiten links liggen@

     And still those people loves politics. Corruption and money, money, money———–! Pocket fillers.
     I do not feel sorry for those people in Washington. They are all borderline crooks.

   • Indorein zegt:

    ” And where’s the media coverage of this?
    Oh, that’s right, they don’t cover anything good that the President does.” :

    Inderdaad, ik ben net terug van een vakantie in de USA. Het viel me op, dat alle nieuwszenders behalve Fox alleen maar negatieve zaken over Trump melden, waar of niet waar. Hij krijgt zelfs de schuld van het weer (de orkanen die over het Caribische gebied razen).
    Ik heb ontdekt, dat Democrats enorm slechte verliezers zijn! Ze kunnen het maar niet verkroppen dat in een democratische rechtsstaat ook anderen kunnen winnen. Zielig gewoon!
    En dan die demente bejaarde Bernie Sanders: dat hij nog uitgenodigd wordt door deze nieuwszenders. Als je em hoort, denk je alleen maar “man, ga toch eens genieten van je ouderdom!” Zielige oude man, die alles verloren heeft.

    Overigens: ik ben geen Republican, maar een Nederlandse Indo op vakantie.

    • PLemon zegt:

     De makke is dat de democraten en andere links georiënteerden zichzelf op een voetstuk plaatsen, terwijl ze het juist voor de achtergestelden moeten opnemen.
     Enfin hier heeft de arbeiderspartij na Rutte z’n lesje wel geleerd.

     *** “Grof gesteld: de helft van de Trump-aanhangers is van het deplorabele type (“basket of deplorables”)”, zei Clinton vrijdag in New York. “Racisten, sexisten, homofoben, xenofoben en islamofoben – noem maar op.”

     Trump, die de voorbije maanden nochtans zelf geen grove uitspraken schuwde, noemde Clintons uitspraken “vol haat en gemeen”. Trump zei ook dat Clinton “miljoenen hardwerkende mensen” heeft beledigd en eist verontschuldigingen.
     http://www.gva.be/cnt/dmf20160910_02462776/clinton-helft-trump-aanhangers-zijn-racisten-sexisten-homofoben-islamofoben

    • Boeroeng zegt:

     @ Plemon
     Elke Amerikaanse president wordt kritisch gevolgd. En zeker als die onbeschoft is.
     En dat is nog te zwak uitgedrukt gezien zijn discriminerende uitlatingen over bevolkingsgroepen.
     Het laatste was miljoen noordkoreanen bedreigen met vernietiging van hun land.
     Dat is verkapt dreigen met genocide door kernwapens.
     Trump kan slecht tegen kritiek, vandaar zijn oorlog tegen de media.
     Zal een dergelijke narcist inderdaad die genocide plegen?

     Hij is een horrorclown. Zelfs notabele partijgenoten vinden dat.

    • PLemon zegt:

     @B. ” Trump een horrorclown”

     Hij is inderdaad wat onbehouwen….hoort bij de persoonlijkheid die zijn resultaatgericht.

     *** Trump is een narcist

     Een narcistisch leider is egoïstisch, ambitieus en dominant en heeft vaak een gebrek aan inlevingsvermogen. Freud voegde hier nog aan toe dat narcisme leidt tot verliefd zijn op jezelf. Maar narcisme is productief als het desondanks tot concrete en goede resultaten leidt.
     Dit schreef ik een paar jaar geleden in het artikel ‘Narcisme, innovatie en leiderschap’. Een prachtig modern voorbeeld van een narcistische en innovatieve leider is Steve Jobs, de legendarische CEO bij Apple. Hij was een gedreven man met visie die naar weinig mensen luisterde en onmogelijk was in de omgang, maar tegelijk zijn concern tot grote hoogte liet opstijgen.

     Gezien bovenstaande definitie is Donald Trump zonder twijfel een narcist. Hij lijkt alle beschreven kenmerken in ruime mate te bezitten. Hij is zo verliefd op zichzelf dat het erop lijkt dat de vrouwen in zijn leven waarschijnlijk het lot delen van minnares Echo van Narcissus uit de Griekse mythologie. De dames komen niet aan hun trekken, met als enige uitzondering zijn dochter Ivanka, die als vrucht van zijn lendenen een essentieel onderdeel is van zijn eigen persoonlijkheid. Trump liet al eens weten dat hij haar zeker zou ‘daten’ als ze niet zijn dochter was. Lucky Ivanka!

     Als de economie vooral in de industriestaten, tevens ‘swing states’ in de verkiezingen, blijft groeien; als er geen mondiale ongelukken gebeuren, dan kan Trump een groot president worden. Dat zal hem wellicht ook wat rustiger maken, genietend van zijn succes. De kans op mislukken lijkt op dit moment echter groot, gelet op zijn onbehouwen gedrag.

     Trump kan een Franklin Delano Roosevelt of een Herbert Hoover worden. Hij wordt een weergaloos succes of een grandioze mislukking. Een middenweg is er niet. Een narcist kan immers niet middelmatig zijn. 

     http://jalta.nl/buitenland/wordt-trump-een-productief-narcist/

    • Indorein zegt:

     ” Hij is een horrorclown. Zelfs notabele partijgenoten vinden dat.” :

     Beste Boeroeng, Ben je wel eens in de USA geweest onlangs? Jouw opmerkingen over dhr. Trump zijn niets anders dan herhalingen van de linkse pers hier in NL, die gevoed worden door de ultra linkse journalisten in Washington.
     Ik ben de afgelopen jaren, en ook dit jaar weer, in menige USA staat geweest en heb verschillende “normale” Amerikanen (zoals Rutte ook spreekt van “normale” Nederlanders) gesproken. Dan hoor je heel andere dingen dan wat de Washington elite
     (dat vinden ze tenminste van zichzelf) in interviews voor de tv zegt.
     Wees geen papegaai, die alleen maar iemand anders kan naspreken, maar vorm je mening op eigen waarnemingen.

     Wat Noord Korea betreft: omdat alle andere landen de andere kant opkijken en niet willen zien welk een groot gevaar dat kleine dikke idiote mannetje is, moet de USA weer de kooltjes uit het vuur zien te halen. En wordt dan meteen neergesabeld door de linkse westerse pers en politici, die niet anders doen dan lullen in de salon of op de tv, maar geen poot uitsteken om die idioot tot zwijgen te brengen.

    • Arthur Olive zegt:

     Trump is het resultaat van Obama en Hillary, hij zou anders nooit gekozen zijn.
     Vooral Hillary was corrupt en de bevolking had er genoeg van.
     Het land had een Junkyard Dog nodig om de boel te veranderen.
     Ali Baba is weg maar de 40 dieven zijn er nog en dat is een probleem voor Trump.
     Zijn groote tegenwerkers zitten in het Republican Congress en Senate.

    • Ron Geenen zegt:

     @En dan die demente bejaarde Bernie Sanders: dat hij nog uitgenodigd wordt door deze nieuwszenders. @

     Door het bovenstaande neer te schrijven doet u niets anders dan ook meedoen met iets negatief te schrijven. Heel wat bejaarden, ook in Blandaland, zouden graag willen dat ze nog zo helder kunnen denken en spreken. Of u er mee eens bent of niet, is andere koek. Ik zou zeggen een Indo onwaardig.

  • hansvschaik zegt:

   Bij Java Post staat wel de pait klaar, heeft Indisch4ever iets aantrekkelijks aan te bieden voor z’n gasten?

  • Jan A. Somers zegt:

   De ex-vrouw van Trump had een pracht mop, zij was tenslotte zijn first lady. Werd niet gesnapt door zijn huidige vrouw.

   • George zegt:

    Yes, God created women. And indeed, that was the end of boredom-but of other things too! Woman was God’s second mistake. See Friedrich Nietzsche, The Anti-Christ.

   • Arthur Olive zegt:

    De ex-vrouw van Trump was een lady en ook zijn eerste vrouw.
    Zij was echter niet zijn First Lady wat een unofficial title is.
    Het is echter een leuke mop waarop zijn huidige vrouw niet negatief op zou hebben moeten reageren.

 2. Anoniem zegt:

  “Indischgerelateerde praatjes is geen eis meer”.
  Je volgt de heersende mode een beetje: alles gender-neutraal maken?

  • Jan A. Somers zegt:

   Maar misschien bent u dat zelf al. Anoniem is toch hij noch zij. Maar misschien wel bi, dat is nog makkelijker. Dan is dat ‘het’.

 3. Ron Geenen zegt:

  “bi”, “het” en anoniem daar blijf ik liever ver vandaan.

 4. Boeroeng zegt:

  genderneutrale praatjes mag ook

  Wat te doen na 200 reacties ?
  Alles verwijderen of een nieuw topic openen en de volle naar het archief ?

  Rechtsboven op de zwarte linkenbalk staat een permanente link naar dit topic

  ps en wil “Anoniem” een vaste naam invullen bij zijn/haar reacties. Niet ” Anoniem”

  • Elmi zegt:

   Archiveren per maand, is dat een idee?

   • Boeroeng zegt:

    ik heb een aparte categorie gemaakt. Zoek later in rechterkolom naar de categorie Indische Soos.

  • Jan A. Somers zegt:

   Als we Boeroeng nu eens zijn eigen gang laten gaan? Zijn keuze tussen verwijderen en bewaren. Hebben we meteen een babbel of Boeroend nou links, rechts of niets is. Zelf kiezen.

 5. Noor zegt:

  Een soort van “Our Place on Indisch4Ever”? Dan wordt het druk hier…

 6. Ron Geenen zegt:

  Daar gaat ie dan: Kreeg van een D66 man die opkomt voor de NL in Amerika het volgende opgestuurd.

  Eelco Keij’s Updates

  BREAKING – Regeerakkoord: dubbele nationaliteit in zicht !
  HET REGEERAKKOORD IS OPENBAAR! GOED NIEUWS INZAKE DUBBELE NATIONALITEIT!
  Dit was het standpunt van het vorige kabinet:
  “Het tegengaan van dubbele nationaliteit is voor dit kabinet uitgangspunt van beleid.”
  Dit is het standpunt van het nieuwe kabinet:
  “Het kabinet bereidt in samenhang voorstellen voor ter modernisering van het nationaliteitsrecht. Het betreft een verruiming van de mogelijkheid van het bezit van meerdere nationaliteiten voor aankomende eerste generatie emigranten en immigranten. Gelijktijdig komt er voor volgende generaties een verplicht keuzemoment dat daadwerkelijk leidt tot het behoud van niet meer dan één nationaliteit.”
  De concrete voorstellen moeten nog komen, maar dit is duidelijk een overwinning – na al die jaren – op het gebied van dubbele nationaliteit voor Nederlanders in het buitenland! Het zal zeker geen ongebreideld paspoorten uitdelen worden (na een bepaalde generatie zal er een keuze gemaakt moeten worden), maar uit de woorden van het regeerakkoord (pagina 6) spreekt optimisme en een nieuw soort realisme.

  De mogelijkheden voor dubbele nationaliteit bij de eerste generatie immigranten en emigranten wordt door het nieuwe kabinet uitgebreid. Met de woorden van D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma in het persbericht van vandaag:

  “Dit biedt bijvoorbeeld voor Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk en Britten in Nederland nieuwe kansen. Zij leven op dit moment in grote onzekerheid. Velen van hen wonen al jaren in het buitenland. Zij hebben een huis, een baan en kinderen of kleinkinderen. Voor hen is het van groot belang dat zij snel meer zekerheid krijgen. Een dubbel paspoort kan daarbij helpen.”
  Er wordt niet gerept over oud-Nederlanders (degenen die onvrijwillig het Nederlanderschap hebben verloren) – dat zal zeker nog onderwerp van debat worden. De nieuwe mentaliteit die uit dit regeerakkoord spreekt, zou de opmaat voor die volgende stap kunnen zijn.
  Voor nu overheerst duidelijk de hoop: dit lijkt de doorbraak te zijn waar we al die jaren voor op de bres staan! Misschien niet toevallig: de petitie “Eens Nederlander Altijd Nederlander” zou vandaag zomaar de 25.000 handtekeningen aan kunnen tikken:)

  Zodra er meer nieuws is, hoort u het – tot slot, en belangrijk: zolang er geen politiek-neutrale belangenorganisatie voor Nederlanders in het buitenland bestaat (de lobby daarvoor is ingezet), blijf ik dit werk als belangenbehartiger natuurlijk doen. Maar donaties, voor newsletters, Facebook advertenties en andere gerelateerde zaken blijven zeer welkom (om een idee te geven: het uitzenden van één newsletter kost rond de 90$): doneren mag hier – of rechtstreeks via IBAN NL29RABO0125343418 t.n.v. E. Keij o.v.v. Nederlanders in het buitenland. Dank voor alle steun tot nu toe!
  *** Deze nieuwsbrief kunt u ook hier lezen ***

  Vragen, opmerkingen? Mail me via ejkeij – at – gmail.com of via Twitter / LinkedIn en ik reageer zo snel ik kan.
  Safe unsubscribe / uitschrijven van deze nieuwsbrief

  Edit your subscription | Unsubscribe instantly
  Eelco Keij 3456 Broadway New York, NY 10031 646 706 3032

  • Jan A. Somers zegt:

   Binnen de EU is dubbele nationaliteit niet zo belangrijk. Er is vrij verkeer van mensen en goederen. Vanwege de Brexit wordt dat misscjien wel van belang.

 7. Rita zegt:

  Ben ik helemaal mee eens….genoeg gemopper in de wereld!!

 8. PLemon zegt:

  @Boeroeng “Hoe denken de lezers ? Offtopic gaan mag…”

  In lange draadjes ontstaan de offtopics spontaan met soms een behoorlijke portie meligheid. Is het een idee daar dan mogelijk verder op door te borduren (met een verwijzing in de topic) op de Soos. In de file vorming verder op onderwerp of datum rubriceren voor de vindbaarheid.

 9. Robert zegt:

  In de politiek wordt alijd geknoeid; als de politici je niet naaien,dan verneuken ze je, zoals een goede bordeelhouder dat doet.

  • e.m. zegt:

   K i e k e b o e (roeng;)

  • Boeroeng zegt:

   En toen ik toch in de buurt was….. hapjes gebracht naar de Indische tantes

   • Jan A. Somers zegt:

    Baboe Soep bracht elke dag rond twaalf uur een hapje naar de Blimbingboom. Daar was niemand. Maar baboe Soep zei dat daar een oude man zat. Dus daar zat een oude man. Zo eenvoudig was het leven in Indië.

    • bokeller zegt:

     Heel vroeger in Nederlands-Indië, ging
     ik wel de Chinese graven langs en vooral
     als er net één met veel vertoon begrafenis
     was.
     Koperen geldstukken en Chinese koekjes
     met stempels waren er altijd te vinden en
     de koekjes smaakten voortreffelijk.
     De koperen geldstukken ruilde ik bij de
     Chinees om de hoek tegen kwatjies.
     siBo

    • Jan A. Somers zegt:

     Die sinjo’s zijn toch overal hetzelfde!

  • Boeroeng zegt:

   DIt heeft Yvonne Keuls ooit geschreven:

 10. Boeroeng zegt:

  Flip van Sandra Birsak. Assistente van Lonny Gerungan ( Reistafel) en van Indische afkomst. Vandaar dat hij hier Indischgerelateerd nieuws is.
  Frank Masmeijer is veroordeeld tot acht jaar cel voor grootschalige drugssmokkel. Er was zeven jaar cel tegen de oud-presentator geëist. Masmeijer moet ook een boete van 8000 euro betalen. RTL Nieuws

 11. e.m. zegt:

  Ik trek alweer 2 jaar van Drees. Begin 90-er jaren (v.d.v.e.) verleende ik enige tijd redactionele medewerking aan een groep jongeren van de lokale omroep. Woensdagavond jl. bladerde ik door mijn huis-aan-huisblad en las met verbijsterende ontzetting de rouwadvertenties van twee voormalige radio-vrijwilligers; kort na elkaar overleden. De een na een ziekbed op 54-jarige leeftijd, de ander 48 jaar geworden in het land van het standbeeld Cristo Redentor.

  Jeemig … wat kan mij eigenlijk de dekolonisatie van voormalig Nederlands-Indië en al het gedoe er omheen nou allemaal schelen . . .

 12. e.m. zegt:

  BOEKEN (nieuw)

  De lagere school [toen bijna alles nog heel anders was] – Wim Daniëls – isbn 9789044634501

  Samenvatting:
  Een boek, dat je terugvoert naar een tijd waarin alles nog overzichtelijk leek, met taal en rekenen als de belangrijkste schoolvakken en met gedrag, vlijt en netheid als een heilige drie-eenheid op het rapport.

  De lagere school van vroeger was een totaal andere school dan de basisschool van nu. Uiteraard zonder alle moderniteiten zoals de computer, het digibord en het leerlingvolgsysteem. En ook zonder tienminutengesprekken, plusklassen, remedial teaching en voortdurend en uitvoerig toetsen. De leerlingen van toen hadden te maken met een onderwijzer(es) die een gezag en een autonomie had die voor kinderen en ouders vanzelfsprekend waren. Aan de lagere school van vroeger kleeft ook het beeld van de schooltandarts, die eens per jaar met de gevreesde bus kwam voorrijden, het schoolsparen, schoolmelk, de kroontjespen, het inzamelen van zilverpapier, de ouderwetse schoolreisjes naar de speeltuin, de handwerklessen (alleen voor meisjes!) en nog veel meer.

  Het komt allemaal aan bod in het rijk geïllustreerde De lagere school, geschreven door Wim Daniëls, die zelf in de jaren zestig op zo’n lagere school zat. Hij schetst in zijn boek het wel en wee van de lagere school in de twintigste eeuw, met de nadruk op de periode vanaf 1930.

 13. e.m. zegt:

  Meneer Somers, wist u dit wel ? 😉

  Kappen en herplanten bomen langs Kanaal door Walcheren van Oost-Souburg naar Middelburg (***e.m.)

  Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

  Voor het kappen en herplanten van bomen (in een periode van 8 jaar) langs het Kanaal door Walcheren van Oost-Souburg naar Middelburg (29-09-2017)

  De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

  ***Niet aan de kant van het jaagpad, maar langs het spoortraject. Het gaat hierbij om 400 populieren over een afstand van 2,5 km

  Selamat weekend semoea allemaal y’all . . .

  • bokeller zegt:

   ##***Niet aan de kant van het jaagpad###

   In 1960 leerde ik diverse jonge aspirant administrateurs
   fietsen op het jaagpad in Middelburg.
   Met een stepje op het achter wielas en maar
   steppen en erop /eraf springen.
   siBo

  • Jan A. Somers zegt:

   Prachtig die bomen langs het kanaal. Maar als je daar van Vlissingen naar Middelburg aan het fietsen was, zag je ze niet meer. Gewoon moe. Gehoord van mijn Zeeuws meisje: Tijdens de inundatie van Walcheren was dat fietspad een tijdje de enige verbinding tissen Vlissingen en Middelburg. Toorop vond dat kanaal goed genoeg om er een plaatje van te maken!

 14. e.m. zegt:

  De brandweer in California krijgt hulp uit het hele land. Wat bedoelen ze met: ‘uit het hele land’ ?

  • Arthur Olive zegt:

   Wat bedoelen ze met: “Uit het hele land”?

   Heer e.m., ik zit me hier achter mijn oor te krabben want ik vraag me af waar u naar toe wil met zo’n makkelijk te begrijpen zin.
   Volunteers komen van andere Staten uit het hele land.
   Wij wonen in N. California ver weg van de branden maar kunnen ze ruiken als er een oostelijke wind is.
   Als de zon door de rook schijnt dan krijg je ook een heel vreemde oranje gloed op alles waar de zon opschijnt.
   Er zijn ongeveer 10,000 Calif. firefighters waarvan de helft gevangenen zijn die vrijwillig voor $1 per uur werken.
   Ze werken lange uren met weinig rest en moeten vervangen worden om te kunnen slapen.
   Vadaar de hulp uit het hele land.

   • e.m. zegt:

    Ah … terima kasih Pak Olive, uw vermoeden is correct.

    Het schuurt namelijk altijd bij mij als ‘het hele land’ -zoals hier wordt aangeduid- wordt gelijkgeschakeld met het continent Europa. Maar na uw heldere uiteenzetting vat ik het weer helemaal en kan rustig gaan slapen.

    Ik wens u een aangename voortzetting van het weekend.

    Ons aller Pak Pierre zou nu zeggen: ‘tijd voor bale bale en bantal’. 😉

 15. Boeroeng zegt:

  Joyce Bloem hoort ook in de header .
  https://indisch4ever.nu/2017/05/22/i-m-joyce-bloem/

 16. Boeroeng zegt:

  Ik heb net dit gelinkt ergens bij een indofilmcafetopic
  ……..Deze film gordel van smaragd staat op het internet. …….

  Als de film illegaal op het internet is gezet dan heeft de webmaster een probleem eventueel met de rechthebbende van auteursrechten.
  Het Europees Hof van Justitie oordeelde in 2016 : Een linkje naar die illegale publicatie is niet in strijd met de auteursrechten, mits het gedaan is door een particulier zonder winstoogmerk ( moi dus) .
  Yeahhhhh.
  Nu weet ik niet of dat ook geldt als de film in een schermpje op deze site te zien is.

 17. Boeroeng zegt:

  Daniël Arends In zijn nieuwe programma De Afterparty is cabaretier Daniël Arends op zoek naar echt contact. „Cabaret maken biedt mij troost.
  https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/18/he-medebruintjes-stel-je-niet-zo-aan-13557148-a1577708

  Het artikel kan afgesloten zijn .

  • PLemon zegt:

   Daarom interessant hoe een onvermengd Indonesische boreling hier ook mee kan worstelen…

   *** Alle programma’s van de in Indonesië geboren en in Bussum opgegroeide Arends gaan over identiteit. De vraag is steeds: wie ben ik, wie is de mens? De grappen over dat hij geadopteerd is geven een extra, persoonlijke dimensie aan die filosofische kwestie.

 18. Boeroeng zegt:

  Peter vd B schrijft

  Boeroeng, jij zet het topic op de website en begint ook gelijk met de discussie. Ik verwacht wel wat terughoudendheid van een webmaster, die functie heb jij als Boeroeng toch? Ik ga toch ook niet met mezelf in discussie?

  Peter, ik ben terughoudend genoeg. Dat is mijn stijl als webmaster.
  Dat wil niet zeggen dat ik nooit mijn mening op mijn eigen site kan zetten.
  Als ik zou willen kan ik nog veel meer meningen spuien al dan niet zeurend verzuurd vingerwijzend en arrogantesk hemelbestormend, moraalridderlijk of jerky.
  Waarom niet? Dit is mijn site.

  ps Als ik met mezelf in discussie wil gaan op de site, dan doe ik dat toch ?
  I4E: Hou het wel netjes
  B: ga je niks an
  I4E: zeker wel, ik ben verantwoordelijk
  B: ik dan niet zeker, kom nou…
  I4E: Er valt weer eens niet te praten met jou, hee ?
  B: kijk naar je eiguhhh

 19. e.m. zegt:

  @Loekie zegt: 25 oktober 2017 om 21:05 “Het is volgens deskundigen uit binnen- en buitenland alleen de vraag hoe betrouwbaar die getuigenissen over een gebeurtenis van veertig jaar geleden zijn.”
  In het algemeen: dan zal dit ook gelden voor alle “tempo doeloe-verhalen”…..??@

  — Kan ik volgen.

  Geldt zowel voor orale overleveringen van Mohammad, als de gekopieerde teksten in de joodse Thora en het christelijke OT. Want dat zijn op hun beurt weer een verzameling gekopieerde navertellingen uit het Oude India, het Assyrische Rijk met Niniveh als centrum van de wereld en uit het Oude Egypte. Van de zondvloed*, Jona in de walvis**, tot aan ‘gij zult niet doodslaan’*** toe.

  *Genesis 7:24
  **Jona 1:17
  ***Exodus 20:13

  • PLemon zegt:

   @een verzameling gekopieerde navertellingen uit het Oude India, het Assyrische Rijk met Niniveh als centrum van de wereld en uit het Oude Egypte. 

   #gekopieerd of moeizaam bijgespijkerd?

   ***De meeste teksten in spijkerschrift hadden een economische of administratieve inhoud, bijvoorbeeld het tellen van vee of het vastleggen van rantsoenen. Ook werd het schrift gebruikt om de grote daden van Sumerische koningen vast te leggen op monumenten en tabletten. Maar vanaf 1800 v.Chr. vinden we ook de eerste resten van literaire werken. Één van de allereerste en bekendste is het Epos van Gilgamesj, over de mythische held-koning Gilgamesj en de wildeman Enkidoe.
   Later wordt het spijkerschrift overgenomen door andere volkeren om hun taal op schrift uit te drukken. Onder andere de Assyriërs en de Hittieten, die beide grote rijken zouden stichten in het Midden-Oosten, gebruikten het spijkerschrift voor hun documenten.
   Spontane ontwikkeling.
   Het spijkerschrift was niet het enige vroege schrift. De hieroglyphen van Egypte werden rond dezelfde tijd ontwikkeld. We weten niet of de Egyptenaren onafhankelijk van de Sumeriërs tot deze ontdekking zijn gekomen, of via hun contacten met Mesopotamië leerden van de nieuwe “uitvinding”. De Egyptische hiërogliefen groeiden, net als het spijkerschrift, uit tot een zeer complexe mix van symbolen die zowel letters als klanken als voorwerpen en begrippen bevatten. Maar ook op andere plaatsen op aarde ontstond het schrift, onafhankelijk van Mesopotamië. In de Indusvallei bijvoorbeeld, rond het jaar 3000 voor Christus, in China rond het jaar 1200 voor Christus, en onder de Olmeken in Midden-Amerika, rond het jaar 500 voor Christus.

   Het spijkerschrift bleek heel lang in gebruik, ook al werd het nog maar door een hele kleine groep mensen beheersd. In het jaar 75 na Christus werd er voor het laatst gebruikt gemaakt van de karakteristieke spijkertekens. Maar dan zijn we al lang en breed de prehistorie voorbij.
   https://ifthenisnow.eu/nl/gebeurtenissen/de-uitvinding-van-het-schrift

   • e.m. zegt:

    Ah … Pak Lemon, ik vereenzelfdigde uw bijdrage onmiddellijk met de titel ‘Also sprach Zarathustra’*. 😉

    U hebt als professioneel ‘belezen’ man natuurlijk wel een erudiete voorsprong, maar ik waardeer het ten zeerste hoe of dat toch altijd weer de juiste ‘link’ weet te leggen.

    “”By about 5000 B.C. when writing was first developing in the Ancient Near East, mathematics began to emerge as a specific activity. As societies adopted various forms of centralized government,they needed ways of keeping track of what was produced, how much was owed in taxes, and so on. It became important to know the size of fields, the volume of baskets, the number of workers needed for a particular task. Units of measure, which had sprung up in haphazard way, created many conversion problems that sometimes involved difficult arithematic. In heritance laws also created intersting mathematical problems. Dealing wit hall these issues was the speciality of the “scribes.” These were usually professional civil servants who could write and solve simple mathematical problems. Mathematics as a subject was born in the cribal traditions and the scribal schools.

    Most of the evidence we have fort his period in the development of mathematics comes from Mesopotamia, the area between the Tigris and Euphrates rivers in what is now called Iraq, and from Egypt, the land in the valley of the Nile, in northeast Africa. It is likely that a similar proces was happening at about the same time in India and China, though we have far less evidence about the specifics.””**

    *Ein Buch für Alle und Keinen
    **uit: Math through the Ages – isbn 9780883857366

  • Jan A. Somers zegt:

   “zal dit ook gelden voor alle “tempo doeloe-verhalen” Niet erg toch? Niet waar?, als maar leuk!. In het Muiderslot trof ik eens een student-rondleider. Wat die jongen allemaal wist te verzinnen? Prachtig! Goede fooien gehad, dat was toch belangrijk? En dan de gidsen in de martelkamers in Den Haag tegen al die tere kinderzieltjes van de bezoekende schoolklassen. Het kan niet bloederig genoeg zijn, een genoegen om dat te beluisteren. Ook vierendelen! Daar was de Kenpeitai niks bij! En in Bronbeek een gids die prachtig wist te goochelen met nullen. Ik zie in mijn luisterend oor nog altijd de man die mij tijdens mijn vertrek uit de Werfstraatgevangenis stond te turven, met allemaal door hem doodgeschoten pemoeda’s aan zijn voeten. Wat kan het leven toch veelzijdig en leerzaam zijn.

   • bokeller zegt:

    ## En in Bronbeek een gids die prachtig wist te goochelen met nullen.##

    Ik heb wat gemist zeker .
    Van pakweg 1964 kwam ik zeer regelmatig
    in Bronbeek,
    Ook nog een kleine 3jaren daar gewoond en
    tot nu tot onder de Bronbeekgidsen geen
    één goochelaar gezien of gehoord.
    siBo

    • Anoniem zegt:

     Je kan ook niet alles weten! Het was (2016) een aardige man die het af en toe had over alle ellende die zijn ouders hadden meegemaakt, en waar hij ook last van had. Hij had het over aantallen bersiapdoden en Banda-doden. Het was hetzelfde gegoochel als hier op I4E en Javapost. Ik heb me er maar niet mee bemoeid, hij was toch de gids. Niemand had last van al die nullen, ze kwamen tenslotte voor de (lekkere) rijsttafel, en namen al die nullen voor lief. Vóór die rondleiding wist ik overigens maar weinig af van de buiten-opstellingen.

    • Jan A. Somers zegt:

     Sorry, anoniem was ik. Ik heb vaker last van verdwenen gegevens. Gek, als je ze aanklikt blijken ze nog steeds te bestaan, maar niet in de vakjes waar ze hadden moeten staan.

    • Ron Geenen zegt:

     @Sorry, anoniem was ik. Ik heb vaker last van verdwenen gegevens@

     Onze computers zijn ook maar machines met een beperkt geheugen. Wat is het geheugen van uw machine? 2, 4, 8, 16, 32 geek?
     In mijn geval moet ik het gehele geheugen van de desktop weer updaten. Heb de computer na een periode van 2 jaren weggebracht voor een complete cleaning en update beurt. O.a. 22 drivers werden updated. Precies op tijd van wege de laatste grote nieuwe versie verandering van Windows 10. Nadeel, ik was hem 3 dagen kwijt. Voordeel heel snel en ik ben een happy camper. Heb de afgelopen 3 dagen gewoon 3 artikelen met de hand geschreven. Ook nuttig. Kwestie van snel tikken en over brengen naar het frisse geheugen van mijn desktop.

    • Ron Geenen zegt:

     @Bronbeekgidsen geen één goochelaar gezien of gehoord.@

     Vermoedelijk goochelde hij met zijn verhalen, was bang voor je en heeft hij zich zelf weg gegoocheld?

 20. e.m. zegt:

  ANP 25-10-2017
  “”Het gaat goed met ‘de Bouw’. Zo goed dat het steeds moeilijker wordt voor bouwbedrijven om personeel te vinden om een klus uit te voeren. Dat melden economen van ABN Amro in een rapport over de bouwsector. Het afgelopen kwartaal gaf ruim 20 procent van de bouwbedrijven aan dat een tekort aan medewerkers hun werkzaamheden belemmert. Dat is het hoogste niveau ooit. De bouwsector profiteert vooral van de verder aantrekkende economie in Nederland.””

  — Ajo sêh, moeten straks al die Indisch4ever en Javapost AOW-ers weer terug aan de bak. Hoe toch dese . . .

 21. Bert zegt:

  Naast,boven en onder mij zijn ze ijverig aan het slopen,boren en timmeren .Geen Hollandse bouwvakker te bekennen het zijn allemaal Polen ,aardige lui hadden een slok moeten lusten……Die Hollanders kom ik straks wel tegen in …..de kroeg. Laatst hadden ze nieuwe raamkozijnen bij mij ingezet apart groepje bouwvakkers ,de voorman was een Israelier en zijn 2 assistenten Indo,s van de 3 e generatie en waar zijn die 2 e generatie Indo,s ? Antwoord ,die zijn allemaal onzin verhalen aan het tikken op hun computers voor Indisch4ever .Ach er is niets veranderd op de wereld ,terwijl die Polen Nederland opbouwen,vliegen die Indo,s elkaar in de haren op Indisch4ever !

  • bokeller zegt:

   ###Antwoord ,die zijn allemaal onzin ….##
   Nou die generatie Indo is
   daar geboren en groot gebracht .Tempo doeloe
   De oorlog en naoorlogse ellende aldaar.
   Geld geknipt ,de andere helft mocht je bewaren.
   Op de boot naar Patria, zeggen ze
   Aparte huisvesting en aanpassen –
   Herscholing tot .. en bevoogding.
   Familieverbanden uit elkaar gerukt.
   Russische dreiging, waterlinie
   Watersnood
   Opkomst van Indo band en Toko’s
   spijtoptanten.
   Nw.Guinea kwestie.
   immigratie naar het buitenland
   Aardgas pinpas et, etc.
   En nog vele verhalen die deze generatie kunnen
   vertellen en elkaar in de haren mogen vliegen.
   Mag dat.!
   siBo

   • e.m. zegt:

    @en elkaar in de haren mogen vliegen. Mag dat.!@

    — Natuurlijk mag dat meneer Keller. Ieder zijn meug. Maar de Indo’s hadden ook massaal ‘eensgezind’ energie kunnen stoppen in het definitief oplossen van “De Indische Kwestie(s)”. ’t Heeft niet eenzijdig aan de politiek gelegen . . .

    Twee witte basisschoolleerkrachten krijgen -wat iedereen voor ‘onmogelijk’ had gehouden-een landelijke stakingsdag in het P.O. voor elkaar. Alle neuzen dezelfde kant op, men pikte het niet langer; zo werkt dat blijkbaar naar de politiek toe.

    • bokeller zegt:

     .##Twee witte basisschoolleerkrachten krijgen –##

     Bedankt voor Uw handreiking ,mmi.ziet U ietsje over ’t hoofd.
     nl Waaruit wij Indische mensen uit dat mooi eilandenrijk.
     zijn voort gekomen.
     Dan wil ik niet hebben,wat je hier al zo leest over
     Frans–Grieks –Duits –Armeens -Afrikaans- Chinees en
     nog vele andere mannelijke voorouders,adel en ook zij
     die niet tot de bloem der Natie te behoren.
     Dan hebben wij reeds lang voor onze aankomst hier
     in blanda land onze alom geprezen I.V.I.roerselen.

     In het eilandenrijk Indonesië leven meer zo’n 300 duidelijk
     te onderscheiden etnische groepen,
     elk met een eigen identiteit.
     Er zijn enorme fysieke verschillen tussen de mensen
     in de verschillende delen van de archipel, voor wat betreft pigmentatie,
     haartype, gestalte en gelaatskenmerken.
     siBo

    • e.m. zegt:

     @Bapak Bo Keller zegt: 26 oktober 2017 om 16:08 Bedankt voor Uw handreiking ,mmi.ziet U ietsje over ’t hoofd.
     nl Waaruit wij Indische mensen uit dat mooi eilandenrijk.
     zijn voort gekomen.@

     — Ma’af meneer Keller, want de eerlijkheid gebiedt mij dan op te biechten, dat ik wellicht niet precies het juiste onderscheid ken tussen Indo’s en @Indische mensen@.

     Ik troost mijzelve maar met de filmwijsheid* ‘Nobody’s perfect’ . . .

     *uit: Some like it HOT

    • PLemon zegt:

     @Hr e.m. ” Maar de Indo’s hadden ook massaal ‘eensgezind’ energie kunnen stoppen in het definitief oplossen van “De Indische Kwestie”

     D’r loopt een tijdje dit initiatief. …dus geen ‘soedah la maar’ 😉
     Uitbetalen op basis van Traktaat van Wassenaar 1966
     6.355 ondertekeningen

     *** Wij
     De Nederlands-Indische gemeenschap en allen die zich hiermee verwant voelen of zijn,
     constateren
     Dat de Nederlandse Staat de afspraken, vastgelegd in het Traktaat van Wassenaar in 1966, al 50 jaar lang niet is nagekomen en de Nederlandse staatsburgers van Indische afkomst nimmer schadeloos heeft gesteld voor verlies van bezittingen, banktegoeden, enz. als gevolg van oorlogshandelingen tijdens de Japanse bezetting, de Bersiap en de politionele acties; en de gevolgen Linggarjati.
     en verzoeken
     Dat de Nederlandse regering in navolging van de “Indische kwestie” de Nederlands-Indische gemeenschap recht doet door de afspraken volgens het Traktaat van Wassenaar ten uitvoer te leggen, dan wel onderhandelingen opent met het Advocaten Team in Jakarta en het Actie Comité TvW-66, welk team door laatstgenoemde in en buiten rechte wordt vertegenwoordigd, met de intentie over te gaan tot stappen die leiden tot een bevredigende oplossing voor alle rechthebbenden.
      Einddatum:
     19-11-2017 
     Antwoord verwacht:
     19-12-2017 
     https://petities.nl/petitions/uitbetalen-op-basis-van-traktaat-van-wassenaar-1966?locale=nl&page=2

  • Ron Geenen zegt:

   Wij in CA hebben gelukkig geen last van de vele regels en wetten. Het is een kwestie van willen werken. Hoe oud je bent maakt hier niets uit. De bedrijven houden allemaal de namen van de mensen, die met pensioen zijn, bij. Vooral als de betreffende persoon speciale talenten heeft, die ze nodig hebben. Op 71 jarige leeftijd, ik werkte in de makelaardij en bepaalde daar mijn eigen tijden, kreeg ik een call van Parsons Engineering. Of ik toch langs wilde komen. Nieuwsgierig ben ik gegaan. Lopend door de engineering zaal, zag en kwam ik een hele bunch van oude collegae tegen. Enkele waren zelf veel ouder dan ik. Parsons heeft net een biljoenen project uit Saudi gekregen. Ik werd gevraagd te komen omdat ik 16 jaren ervaring had met projecten in dat land.
   Salarissen van 3 en 4 maal de normale situatie werden geboden. Als je het maar wilt aannemen. Je wordt gewoon weggekocht, tenminste als je er intrapt.

 22. bokeller zegt:

  @Indische mensen@.
  Nah, ik ook niet en zocht m’n toevlucht
  in boekoe pienter.
  http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1569/indische_indiase_mensen/
  siBo

  • Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

   Misschien heeft taaladvies ook advies nodig want wat lees ik :
   In Nederland verwijst Indische mensen naar …….in het bijzonder naar mensen van gemengd Indonesisch-Europese afstamming. Indo-Europees was een gebruikelijke benaming in Ned.Indie, maar wat bedoelen ze eigenlijk met dat Indonesisch? Ben ik dan toch een halve Indonesiër zoals veel Hollanders per abuis denken?

   Dat niet alleen want bij Bijzonderheid staat…..Indiaans(e) betekent ‘van, als van, betreffende indianen’.
   Taaladvies had toch kunnen vermelden dat Columbus dacht toen hij Amerika ontdekte, dat hij in Indie was terechtgekomen en daarom de bewoners als Indios aanduidde, de Spaanse benaming voor de autochtone bevolking, Columbus, een Italiaan, was in Spaanse dienst vandaar.

   • PLemon zegt:

    @Ben ik dan toch een halve Indonesiër zoals veel Hollanders per abuis denken?

    Die (halve)voorouder waren in NedIndië, Inlander (met een hoofdletter) of inheemse bewoner met de status van Nederlands onderdaan. Na 1949 is natuurlijk de nationaliteit gewijzigd en nieuwe gemixte borelingen zijn indonesisch- Europees of vul in aziatisch Hollands etc.

    ***Taaladvies: Indisch heeft een culturele en geografische betekenis. In Nederland serveert een Indisch restaurant Indonesische gerechten.
    NB …serveert men indische ėn Indonesische gerechten of …serveert men ook Indonesische gerechten.

   • Jan A. Somers zegt:

    Christophorus Columbus, geboren in Genua, zocht in westelijke richting en bereikte op 12 oktober 1492 Guanahani, een van de Bahama-eilanden. Naar zijn mening was dit het door Marco Polo beschreven eilandenrijk in zuidoost Azië.
    In het Atlantische gebied dreigden na de ontdekkingen van Columbus in 1492 nieuwe confrontaties. Paus Alexander VI vaardigde in 1493, op verzoek van Spanje, de bul Inter caetera uit, waarin beide invloedssferen werden gescheiden ter bevordering van de vrede tussen beide katholieke vorsten. De tekst kon zodanig worden geïnterpreteerd dat de scheiding tot in Indië gold, oost- of westwaarts varend, zodat ook Spanje het recht kreeg in Indië gebieden te veroveren. Böhm twijfelt aan de geldigheid van deze bullen op grond van vermeende formele gebreken, en er bestond ook onduidelijkheid over geografische details. Die rechtsonzekerheid duurde niet lang. Op 7 juni 1494, bij het verdrag van Tordesillas, werd de scheiding vastgelegd op een meridiaan (46o W.L.) in de Atlantische Oceaan, 370 leagues (ca 2180 km) ten westen van de Kaap Verdische eilanden. De Portugese aanspraken op het door Spanje ontdekte, maar ten oosten van die lijn liggende Brazilië werden op 24 januari 1506 met Ea Quae bevestigd.
    In augustus 1499, na de terugkeer van Vasco da Gama, verzocht Portugal de Paus om een bevestiging van de bullen, waarbij Koning Manuel zichzelf betitelde als Heer van Guinee, Ethiopië, Arabië, Perzië en Indië. Op 3 november 1514 gaf Leo X met Praecelsae devotionis die bevestiging van het Portugese monopolie, ook voor Indië, maar dit maakte geen eind aan de twisten tussen Spanje en Portugal. Beide landen hadden de demar-catielijn vanuit de Atlantische Oceaan naar de andere kant van de aardbol doorgetrokken, maar de juiste ligging van die lijn (134o O.L.) kon uiteraard in die tijd nog niet goed worden bepaald. . Op 22 april 1529 werd met het verdrag van Zaragossa de kwestie minnelijk geschikt.

 23. Trudy Verstegen zegt:

  De meeste Indo’s zijn van de buitenkant toch echt niet Hollands, wat is er mis met Indonesisch, misschien moeten we ons beeld bijstellen en zijn wij toch echt meer ‘allochtoon’ en ‘migranten’ dan
  we dachten. Voor de buitenwacht ben je door je kleurtje sowieso ‘vandaar’ en niet van hier. Zeker als ik de reacties van sommige donkere kleinkinderen hoor. Ik heb trouwens geen zin meer iedere keer te moeten uitleggen dat er ook Europees bloed door de aderen vloeit. Dan maar gewoon die ‘zwarte’ oma van de hoek.

  • bokeller zegt:

   ###De meeste Indo’s zijn van de buitenkant toch echt niet Hollands,###
   . https://indischelezingen.wordpress.com/
   siBo

  • PLemon zegt:

   @…van de buitenkant toch echt niet Hollands, wat is er mis met Indonesisch,…”

   Mogelijk je identiteit(sgevoel), niet zozeer van de buitenkant al wordt je ernaar beoordeeld/geprofileerd , maar als je het niet corrigeert wordt je door de ander ook anders of verkeerd benaderd of beoordeeld. En achtergrond of culturen verschillen nogal. Dus niet omdat de andere nationaliteit slechter of beter is maar ter voorkoming van verdere misverstanden/miscommunicatie.

  • Arthur Olive zegt:

   In het Amerikaanse tv programma “Finding your Roots” werd het volgende gezegd: Wie wij zijn is hoe wij kiezen om ons te definieren in onze biologische afkomst.
   Als wij dus nalaten om te kiezen wie wij zijn dan hebben wij eigenlijk geen identity.

   • Jan A. Somers zegt:

    “hebben wij eigenlijk geen identity.” Heb ik geen last van. Ik ben gewoon mezelf, dat is al moeilijk genoeg. Mijn eerste baas bij TNO, als er weer eens een voor mij vreemde op bezoek zou komen: “Hij spreekt ons taaltje.” En Katholieken zijn “van ’t houtje”. Als mijn Zeeuws meisje een politiemelding hoort over een licht getinte man : “Pas maar op als je naar buiten gaat”.

    • Arthur Olive zegt:

     “Ik ben gewoon mezelf dat is al moeilijk genoeg”.

     De meesten op I4E identificeren zichzelf als Indisch of Indo om gewoon zichzelf te zijn. Voor mij is dat makkelijk en ik kan zelfs goed omgaan met mijn vrouw die een andere identiteit heeft. Zij komt een beetje mijn kant op en ik kom een beetje haar kant op.
     Wij zijn beiden westers georienteerd dus het is makkelijk.

    • Ron Geenen zegt:

     @Zij komt een beetje mijn kant op en ik kom een beetje haar kant op.@

     Dat doen wij toch allemaal. Mijn vrouw en ik zijn wel beiden Indo, zij van Malang en ik van Sawahlunto. Wij zijn over de jaren steeds dichter naar elkaar gegroeid en nu weten we niet beter.

 24. Boeroeng zegt:

  Voorwaar, voorwaar….the times, they are changin

 25. e.m. zegt:

  To everything there is a season

  A time for every purpose under heaven

  Selamat weekend semoea allemaal y’all . . .

  • Boeroeng zegt:

   Kom lezers, geleerden, profeten 4ever
   De kans komt heus wel weer, zal niet zijn never
   En doe ter 3 uur dees komend nacht opletten
   Hij die niet meegaat zal moeten lijden….
   Doe alle klokken een uur achteruit zetten
   ……want er komen andere tijden

   • Jan A. Somers zegt:

    Ik doe het toch maar vóór het slapengaan op 28 oktober. Wat zijn er toch veel plaatsen in je huis waar je kunt zien hoe laat of het is.

   • PLemon zegt:

    Over de tijd…

    *** Ten onrechte denken veel mensen dat Beidt uw tijd betekent dat je je tijd nuttig moet besteden, moet ar-beiden. Dat betekent het echter niet. Beiden is een verouderd woord voor wachten, en Beidt uw tijd betekent dan ook zoiets als: “wacht je tijd af, neem zo lang als nodig is”.
    Om het compleet te maken: Duur uw uur wil iets zeggen als: “blijf zo lang als dat nodig is, hou vol”.
    https://www.hoewatwaarom.nl/mens-en-samenleving/wat-beidt-uw-tijd.html

    *** De snelheid waarmee de tijd beweegt lijkt in de loop van ons leven te veranderen. Naarmate we ouder worden gaan de jaren sneller voorbij. Hoe lang duurde een schooljaar niet toen we klein waren? Een mogelijke verklaring lijkt te zijn dat we onbewust de neiging hebben tijd te meten ten opzichte van onze eigen leeftijd. Voor een kind van vijf is een jaar eenvijfde van zijn hele leven, voor iemand van vijftig eenvijftigste. Voor iemand van vijftig gaat de tijd dus tienmaal sneller dan voor iemand van vijf.

    Daarnaast beleven we sommige momenten veel intenser dan anderen. De kwaliteit van de tijd is niet altijd hetzelfde. Soms kan één bijzonder moment betekenis en zin geven aan een lange en moeilijke periode.
    Samenvattend kun we een aantal dingen opmerken over onze subjectieve tijdsbeleving.

    Tijd is asymmetrisch: het verleden ligt vast, de toekomst niet.Tijd is dynamisch: ze verstrijkt.De momenten waaruit tijd bestaat zijn totaal ongelijkwaardig. Sommige zijn veel betekenisvoller dan anderen. Eén moment ervaren we als totaal anders dan alle anderen: het heden.
    http://www.gerrit-gielen.nl/tijd.htm

   • Ron Geenen zegt:

    Geldt alleen voor Nl en Europa

    • Jan A. Somers zegt:

     Klopt. Het is ieder jaar weer een discussie zoals ook nu weer over Zwarte Piet in aanloop naar 5/6 december. Hebben we weer wat te doen. Is iedereen door de stress weer toe aan opname door de GGZ. Je schijnt er een soort PTSS aan over te kunnen houden. Maar na een week is iedereen weer genezen. De gedachte was energiebezuiniging door het in de zomer ’s avonds wat langer licht te hebben. Wintertijd is de normale zonnetijd.

    • Ron Geenen zegt:

     In Ca gaan we de klok op 5 November a.s. terug draaien. Fall back!

    • e.m. zegt:

     @Fall back!@

     — Dat is toch 20 januari van dit jaar toch al gebeurd ?

    • Ron Geenen zegt:

     @Fall back!@
     — Dat is toch 20 januari van dit jaar toch al gebeurd ?@@@@@@@

     Well, well, is that not funny.
     Ik denk dat u niet weet dat de Amerikanen niet het Engelse woord Autumn gebruiken, en daarvoor in de plaats het woord FALL (herfst).
     En om het makkelijk voor het publiek te onthouden of de klok een uur terug gaat of vooruit, word er hier van het ezels bruggetje gebruik gemaakt. Namelijk SPRING FOREWARD (uur vooruit) EN FALL BACK (uur achteruit)!
     Uw 20 januari slaat dus nergens op. Maar ja Amerika is ook zo groot.

    • e.m. zegt:

     @De gedachte was energiebezuiniging@

     — Vernam via het NOS8uurjournaal, dat het inderdaad wat oplevert. Maar de cijfers ben ik vergeten te onthouden. 😉

    • Ron Geenen zegt:

     @energie bezuiniging@

     Is bij de Amerikaan ook bekent. Alleen ze hebben een andere datum gekozen. Immers er lopen een paar verschillende tijd schema’s in Amerika. In California is het bv 3 uren vroeger dan in New York en Florida en ergens in het midden zijn er 1 uur en 2 uren verschil.
     Vergelijk Engeland en heel Europa maar eens met de States en dan komen de tijdverschillen zelf boven water. De afstand tussen Los Angeles en New York (4600km) is bijna net zover als de afstand tussen New York en Amsterdam. Hoe groot is de afstand tussen Nederland en Romania en/of tussen Oslo en Bari in Italie.

    • Arthur Olive zegt:

     De VS heeft in totaal 6 time zones.
     Dat was wel vervelend met onze laatste cruise die we deden. We bleven aan de gang met vooruit en achteruit stellen van onze horloges.

    • Ron Geenen zegt:

     O, ik geloof je. Heb het persoonlijk nooit gechecked. De meeste mensen, vooral in Europa, hebben niet in de gaten, hoe groot in oppervlakte de US is. Als zeeman/wtk ben ik o.a. in Alaska, de hele westkust, de zuidkust en van Florida to New York geweest. Iedere keer waande ik me zelf in een ander land. Zo groot was het verschil. Door hun oude tradities denken de Europese mensen, dat ze hun land, klein of groot, met de US kunnen vergelijken. Ik adviseer een ieder, die het niet geloofd, een reis door de States te maken. De enige overeenkomst in alle staten is de taal.

    • Jan A. Somers zegt:

     “de cijfers ben ik vergeten te onthouden. ” 0,5 – 1% (uit de krant). Binnen de optelsom niet verwaarloosbaar. Vóór de oorlog was het een zooitje. Elk land in Europa was daar vrij in. Gelukkig was er toen nog niet zoveel internationaal verkeer. Elke gemeenteraad besliste zelfstandig. Twee kerkklokken in buurgemeenten vertoonden een andere tijd. Wat moesten de spoorwegen hiermee aan in het spoorboekje? De scheidslijnen liepen tussen kerkgenootschappen, maar ook tussen beroepsgroepen (landbouwers). Net wie de meerderheid kreeg in de gemeenteraad. Tegenwoordig wat makkelijker, alleen maar napraten vóór of tegen de biologische klok. De haan en de hennen die een ander tijdsbegrip hanteren voor het kakelen. Toch wel fijn dat we een Indische soos hebben. Oude tijden herleven.

    • Jan A. Somers zegt:

     Mijn Zeeuws meisje belt geregeld met haar zus in Australië. Daar om ca, 10 uur ’s avonds. In Nederland een uur achteruit, in Australië een uur vooruit. Heb ik niet voor niets twee jaar Delftse propedeuse wiskunde voor gedaan.

    • Ron Geenen zegt:

     @Heb ik niet voor niets twee jaar Delftse propedeuse wiskunde voor gedaan.@

     Belde afgelopen week met zusje in Berkel; 9 uren verschil. Daarna met zus in Florida; 3 uren verschil en ook gebeld met neef in Jakarta; 12 uren verschil. Kwam geen wiskunde aan te pas. Alleen een telefoon. Internationaal bellen kost $2.95 per maand; naar Florida en Europa geen extra kosten (gratis) en naar Jakarta 8cent per minuut. Niet eens de moeite waard om uit te rekeningen.

    • Jan A. Somers zegt:

     In ons abonnement bellen we wereldwijd gratis in de daluren, ’s nachts en in het weekend. (nou ja, gratis???) Maar het gaat ons niet om het geld, maar om het tijdstip. Mijn schoonzus in Australië heeft vanwege ouderdom en verzorging van haar man een eigen dagindeling. ’s Avonds rond 9-10 uur komt het beste uit. Hoe laat moet je dan in Nederland bellen?

    • Ron Geenen zegt:

     11:00 in de ochtend = Melbourne 21:00 in de avond. Een 10 uren verschil. Dat zelfde heb ik als ik een lijntje maak naar Jakarta vanwege de 12 uren verschil. Bel 18:00 in de avond en krijgt mijn neef in Jakarta om 8:00 in de morgen. Bij het draaien van de klok komt er een uur er bij.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Bij het draaien van de klok komt er een uur er bij.” Ja, bij mijn schoonzus in Australië. Maar gelijktijdig bij ons in Nederland een uur terug. Moet je wel even nadenken om weer rond 22.00 uur in Australië te zijn.

 26. Jan A. Somers zegt:

  In de topic over Paatje Versteegh ging het ook over schietwedstrijden. In militaire dienst waren de schietoefeningen vaak heel saai. Veel wachten vanwege de veiligheidsmaatregelen. Vandaar dat onze kanonniers zich stierlijk verveelden. Die karabijnen waren toch wel wat minder dan een 8” houwitser. In ons stukje organisatievrijheid maakten we er een wedstrijd van. Met als prijs dat de beste tien werden aangemeld voor deelname aan een oefening scherpschieten. Dat maakte het allemaal veel leuker. Behalve een onderscheiding scherpschutter (met veel ceremonieel) ook een extra verlofdag. Voor ons waren die veiligheidsmaatregelen een soort aanvullende werkgelegenheid. Bij de foerier moesten na afloop evenveel hulzen worden teruggeleverd als de door hem geleverde patronen. Ga maar eens zoeken in het zand van de schietbaan.

 27. bokeller zegt:

  Pak Somers,U geleuft dit niet.
  Er waren leidinggevenden ,die de Nederlandse norm vasthielden
  ook in Korea.
  Resultaat, schieten ,je lege huls oprapen etc,etc.
  De Amerikanen,keken ons ongelooflijk aan.

  Schietoefeningen saai !
  In Middelburg werd ik
  ‘ns ingedeeld bij ’n Militaire Vrouwenafdeling,
  om met de Milva-Luva leerlingen het geweerschieten te
  beoefenen, en daar hoorde ook het liggend schieten bij.
  Een baancommandant liet deze oefening stoppen en
  liet grondzeilen aanrukken.
  Wij (dommerds) dachten in de eerste instantie ,dat de
  Dames niet zomaar op de houten schietbritsen mochten
  liggen.
  Wat bleek, om onze tere hartjes te beschermen
  moesten deze grondzeilen op de (toen) blote benen en
  zitvlak worden geplaatst.
  En ook op toezien,dat het er niet van af viel.
  Tsja,veel lachen geblazen.
  siBo

  • Jan A. Somers zegt:

   “schieten ,je lege huls oprapen etc,etc.” In Nederland was het ingewikkeld. Ik meld bij de foerier: twee hulzen zoek. De foerier schrijft op: twee patronen zoek. De soldaat schrijver (leerling journalist) schrijft voor de krant: Patronen uit ’t Harde naar de georganiseerde misdaad? De krant maakt van het vraagteken een uitroepteken. In de Kamer moet de minister opdraven: Ik stel een enquêtecommissie in. Die commissie roep de foerier op: onder ede te getuigen. enz.

 28. Boeroeng zegt:

  Zo moet het dus niet

 29. e.m. zegt:

  BRON: volkskrant Karolien Knols 28 oktober 2017, 02:00

  Beknopte samenvatting interview:
  “”Thé Tjong-Khing (1933) wordt geboren in Purworejo, in voormalig Nederlands-Indië. In 1956 komt hij naar Nederland, en begint al snel als tekenaar bij de Toonder Studio’s.

  Hij groeide op in Indonesië en kwam op zijn 23ste naar Nederland. Hij had het in Indonesië ‘niet leuk’, zegt hij. Een understatement van jewelste. ‘Het land ontwikkelde zich turbulent, na de bevrijding, niemand dacht aan boeken, aan lezen. Er was geen geld, dus tekenen, zei mijn vader, wat moest je daarmee? Ik weet zeker, als ik daar gebleven was, was ik in de goot terechtgekomen. Dat meen ik serieus. Toen ik hier kwam en als tekenaar aan de slag kon, kon ik eindelijk ademen.’

  ‘Mijn liefde voor film is begonnen na de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. In de bioscopen werden films uit Amerika vertoond, en film noir was voor mij, als jongen van 12, 13, het beste wat je kon zien. The Maltese Falcon, The Third Man, The Postman Always Rings Twice: ik hield van het drama, het gevaar, de duidelijke held, de femme fatale.

  ‘Ik heb weinig van de oorlog meegekregen. Ik was 7 toen hij begon, 12 toen hij was afgelopen. Ineens zat ik in de klas met Nederlandse kinderen die in de kampen hadden gezeten en die veel ouder waren dan ik. Ze hadden zoveel meegemaakt waarvan ik niets wist, ze waren getraumatiseerd. Die schooltijd was voor mij… moeilijk. Het lukte me niet om aansluiting te vinden. Films en tekenen waren, met een groot woord, mijn redding.

  Pas veel later, toen ik al in Nederland woonde en bij de Toonder Studio’s ging werken, bleek hoe nuttig die uren in de bioscoop waren geweest.””

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9_Tjong-Khing

  • P.Lemon zegt:

   Destijds veel plezier beleefd aan deze 2 Thé prestaties:

   Op tv…
   Thé is een groot filmkenner. In de jaren zeventig won hij talloze malen de filmquiz Voor een briefkaart op de eerste rang bij de KRO-televisie. Deze prestatie leidde zelfs tot een persiflage van Gerard Cox en Frans Halsema, geschreven door Michel van der Plas.

   De krant thuis …
   De strip Arman & Ilva is opnieuw uitgegeven door Uitgeverij Sherpa.
   In De stormvleer (1972) landen Arman en Ilva op de planeet Izz, waar uitsluitend een vermaard componist woont. Snel blijkt dat ze op Izz hun leven niet zeker zijn, waar onvoorspelbare natuurkrachten heersen en soms… de stormvleer opduikt! Arman & Ilva zijn de hoofdfiguren uit de gelijknamige krantenstrip die tekstschrijver Lo Hartog van Banda (1916-2006) en striptekenaar/illustrator The Tjong-Khing (1933) in de jaren zeventig maakten

   • e.m. zegt:

    @Deze prestatie leidde zelfs tot een persiflage van Gerard Cox en Frans Halsema, geschreven door Michel van der Plas.@

    “”
    Quizmaster: En dit is dan weer de laatste ronde van onze kwis: ‘Voor een briefkaart op de eerste rang’. Opgelet, heren kandidaten: in deze ronde levert elk goed antwoord vijftig gulden op. Bent u klaar?
    Zo te zien wel. U zit ontspannen. Hand bij de zoemer. En daar gaan we.

    Vraag 1: Toen Greta Garbo in 1932…

    (Zoemer)

    Q: Ja, zegt u het maar.

    Khing: Stan Laurel.

    Q: Heel goed. Dat is inderdaad heel goed, want de vraag luidde: Toen Greta Garbo in 1932 debuteerde in Zweden, maakte op vijfduizend kilometer afstand een magere Engelse komiek zijn negentiende eenakter met een onafscheidelijke partner. En hoe heette die komiek? Dat was de vraag. Vijftig gulden voor meneer T.

    En nu de volgende vraag: Wat bewaarden…

    (Zoemer)

    Meneer T!

    K: Het diepste stilzwijgen.

    Q: Maar dat is verbluffend. Dat is in de roos, meneer T. Want de vraag in z’n geheel was: Wat bewaarden, in de film ‘Ochtendschemering der mensheid’, de Germanen in hun heilige wouden?

    En nu over naar de laatste vraag. Opgelet. Onze laatste vraag, de honderd gulden-vraag. Uw laatste kans tevens, meneer Van der Heyden. En u natuurlijk ook, meneer T.

    Stilte, opgelet. Hier komt ‘ie: Wie…

    (Zoemer)

    Meneer T heeft gedrukt, meneer T heeft gedrukt! En z’n antwoord luidt:

    K: Ik!

    Q: En dat is goed! Want de vraag luidde: wie weet het goede antwoord op de laatste vraag van ons spelletje: ‘Voor een briefkaart op de eerste rang’!
    “”

 30. e.m. zegt:

  “”`Uiteindelijk zijn wij nog redelijk goed door de oorlog gekomen,’ concludeert Samkalden. `Dat is opmerkelijk voor een joodse familie. Slechts één van ons, oom Hugo, heeft het niet overleefd. Grootvader Meijers is met mijn grootmoeder en hun jongste dochter Clara levend uit Theresienstadt teruggekeerd, en ook ons gezin heeft het jappenkamp doorstaan. Mijn vader zat in een mannenkamp en ik zat met mijn moeder en mijn broertje Jaap in een vrouwenkamp, Lampesari. Daar kwam de studie farmacie van mijn moeder nog goed van pas, want ze beheerde er de apotheek.’””

  https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/5927/jurist-robert-samkalden-men-sprak-van-de-hoge-raad-en-de-hoogste-raad-daarmee-werd-dan-meijers-bedoeld.html

  *dochter mr dr Channa Samkalden (mensenrechtenadvocaat) is getrouwd met bestseller-auteur Tommy Wieringa

 31. bokeller zegt:

  Sate Klopo.

  Anda belum ke Surabaya kalau belum menikmati sajian kuliner khas surabaya yang bernama sate kelapa atau sate klopo.
  Yang unik dari sate kelapa ini adalah daging sate dibaluri dengan kelapa sehingga rasanya gurih dan enak.

  http://masakoke.blogspot.nl/2012/09/resep-sate-kelapa-khas-surabaya.htm
  siBo

 32. Boeroeng zegt:

  it is not as outrageous as Lady Gaga’s meat dress but Malaysian beauty queen Samantha Katie James’ nasi lemak-inspired national costume for the 66th Miss Universe pageant final has garnered much attention – and reaction – since it was unveiled this week.Created by fashion designer Brian Khoo, the homage to Malaysia’s much-loved national dish features an ivory silk gown that is hand-embroidered with beads to represent steamed coconut milk rice. It is accentuated by a dollop of sambal (spicy chilli paste) on the bodice with a side of fried ikan bilis, hard-boiled egg and cucumber slices. Huge banana leaves made of silk fabric complete the picture.   The Straits Times

  • PLemon zegt:

   Ontbijt nasi…? Ook toen in Europese gezinnen,? Er komt geen herinnering boven.

   ***Nasi Lemak is een gerecht uit Maleisië, en wordt niet zoals wij dat doen, bij het middageten of avondeten gegeten, maar als ontbijt.

   Natuurlijk zul je er niet aan moeten denken om dit gerecht ‘s morgens vroeg te moeten eten, maar om heel eerlijk te zijn, smaakt dat wel ontzettend goed als ontbijt.

   Je kunt deze vorm van de nasi goreng vanzelfsprekend als avond- of middageten serveren, waarbij je ieder gezinslid een groot plezier zal doen
   https://www.nasi-goreng.nl/nasi-lemak/

   • Ron Geenen zegt:

    @Nasi Lemak is een gerecht uit Maleisië, en wordt niet zoals wij dat doen, bij het middageten of avondeten gegeten, maar als ontbijt.@

    Nasi Lemak in pisangblad wordt in de Honglong Plaza op Zaterdag rond 11 uur voor $4 verkocht.

   • Anoniem zegt:

    “Ontbijt nasi…? (…) Er komt geen herinnering boven.” Nasi goreng was oorspronkelijk de opgebakken en aangeklede nasi van gisteren als ontbijt. Tijdens de bezetting was er niet altijd brood. Baboe Soep maakte dan voor het ontbijt nasi goreng. Versierd met een dot sambal, ketjap, en gebakken ei.

    • Anoniem zegt:

     Tjee, weer anoniem! Dat was ik!

    • Jan A. Somers zegt:

     Ik mag toch echt niet vloeken!

    • PLemon zegt:

     @geen herinnering boven….

     In ieder geval niet uit de jeugdjaren dat er ochtend nasi op tafel kwam. Wel verrast tijdens de Indonesië reis een aantal jaren geleden dat de hotels bij het ochtend lopend buffet ook nasi serveerden.

    • bokeller zegt:

     nmi. Is het hoe je groot bent gebracht .
     Wij aten wel nasi goreng ’s morgens en
     regelmatig oebi ketella en in
     mijn militaire tijd bij het Knil Wadji mierzoet
     en keihard.
     siBo

    • Ron Geenen zegt:

     @Wij aten wel nasi goreng ‘s morgens @

     Dat doet mij weer denken op de vaart. Eens in de week kregen bij het avond een of een brood maaltijd of Rijst met hachee, gebakken uien, gebakken bacon en de sambal stond op tafel. De meesten aten brood, dus alles van de rijstpot was dik over. De volgende ochtend om 7 uur stond deze wtk in de kombuis achter het vuur nasi goreng te maken. Kreeg vaak van de kok ook nog een ei of 2. Door flink sambal te gebruiken, bleven de anderen van mijn nasi af.

    • Jan A. Somers zegt:

     In de mensa in Delft waar ik serveerder was aten we ’s zaterdags Binnenlands Weekoverzicht.

 33. Boeroeng zegt:

  Marion Bloem schrijft :

  People who have read my books might know that as a kid, I loved climbing. I used to stay in top of an old oak in front of my parents’ house for hours. My granddaughters seem to like climbing as much. In front of their mothers house there’s a tree that I would have loved to explore when I had their age and actually I felt tempted to climb in when I discovered Helena (now 12, back then 10) sitting in the top of that tree for the very first time, covered by branches with thousands of leaves.
  Yesterday, when I picked up the girls to drive them to their father, Helena (12) was not feeling so well because the dentist had pulled out two canines. And probably because of all the attention her big sister got, the other granddaughter, Katelijne (8), left the house. I followed her nearly a minute later and found her high up in that tree. Calling her name she responded proudly that she had gone a lot higher than last time, not being able to tell when that last time had been, but no, not last summer or last spring, it had been winter or autumn, when the tree hadn’t been totally filled with leaves, so she was a lot smaller then, she assured me. Now, with her longer legs she intended to go much higher than ever before. I filmed the event with my iphone but realized that it did not feel good to see her climbing even higher while I had stored my iphone in the pocket of my brandnew leather jacket. I remembered my own youth when nobody should have tried to stop me, so I asked politely, gentle, without any sign of authority if she would like to come down p l e a s e, because we were ready to leave. I did not show my growing anxiety. I was very aware of the fact that since she had had two fractures in her left arm that the doctors had put back the wrong way twice and therefore had never healed properly, might make it a lot more difficult for her to climb, even though she looked like a little monkey the way she was making her way up.
  She replied: “But I am going down.”
  I said: “I can only see you climbing higher and higher.”
  Katelijne responded: “Because i want to try to find an easier way to go down.”
  Right now she was reaching the top from the most fragile side of the tree. This part may seem easier to climb down only till about more than two and a half meters from the ground, absolutely not low enough to be sure that she would not break a leg falling or jumping her way out. From there she wouldn’t find any branches to lower herself from the tree in any other way.
  So I friendly and patiently asked her to change back to the big stem of the tree.
  “That was a too hard way to climb up,” she said, “ so I want to avoid taking the same route down.” And her voice had the subtext that I should not get involved as she as a professional climber, knew better what was the best to do.
  Then I decided not to argue anymore as I could only see her climbing higher, not lower. I should not panic. Didn’t I always test my limits at that age? I should aboslutely not show her my fear, but be brave myself.
  Was I going to take off my brandnew jacket? No. It was too cold, and I thought I’d better keep the iphone with me, because once in the tree, in spite of autumn still with plenty leaves, nobody might notice us anymore and i did not feel like screaming if I was going to admit that we both needed someone with a ladder. I felt safe having my iphone to call for help, just in case.
  So there I climbed, feeling stiff in the beginning, though I tried hard to ignore my age as much as my clothes, but soon the old spirit from more than 50 years ago took over and much faster than I had expected I had reached her feet.
  Katelijne was taking a pause. She had come to reason and knew by now that climbing up, as that seemed to be so much easier than going down, was no option anymore. She let me talk her down, though she did not always listen to my advise where to put her feet or hand, she regained selfconfidence in finding her own way downwards with me this close below her.
  And then her mother, my husband and her big sis passed by the tree and had no notion where we were. My husband was right below me, her mother just a meter away from the stem, but they were talking with each other about us and where we might be, when they did not see us next to my car or in the vehicle. I did not want to yell, I was still in my calmest way, a kind of whispering when Katelijne was searching for a branche to step on. But once she heard the family she all of a sudden became in a hurry to let herself fall down and be caught by any strong person. That funny kind of faith she must have since she was a baby, that whenever she would jump, someone would be ready to catch her.
  I quickly went down, not as easily as i thought, and still the family had not noticed us. Once with my feet on the ground I looked up and Katelijne just dropped herself from two meters high, convinced that I would be strong enough to receive her in my strong arms. I succeeded… My husband said: “What if there had been in the newspapers: A 65 year old grandmother fell down from the tree while trying to rescue her granddaughter.”

 34. e.m. zegt:

  @animatie om te laten zien hoe de filmset met de klok er werkelijk uitzag@

  — Over nep gesproken:
  “”This isn’t fake news, but “fake news” has been named the Word of the Year 2017 by Collins Dictionary. Even though it’s two words, not one. The term has been picked up by U.S. President Donald Trump, who routinely characterizes critical reports as “fake news” in his tweets.””

 35. Boeroeng zegt:

  Twitter geeft nu ruimte voor 280 tekens per bericht.
  Dat moet ik probereuhhh, dag ik.
  Betoel, geen teken teveel hoor

  • Anoniem zegt:

   Ikzelf doe niet aan twitter, joetjoeb, feesboek, enzo. Lekker rustig. Volgens kleinkinderen kan er nu nog meer rubbish. Oeroude computerwijsheid: rubbish in, rubbish out. Mobiel ben ik wel bereikbaar (als ik ze bij me heb!), twee(!) mobieltjes, nog van de Postbank cadeau als je 500 gulden drie maanden op je spaarrekening liet staan. Zelfs de batterijen doen het nog. Als ik ze niet bij me heb, en niet thuis ben: als het belangrijk is bellen ze wel weer.

   • Jan A. Somers zegt:

    Kijk, dat gedonder heb ik nou steeds. Anoniem was ik, maar dat had u al begrepen.

   • Indisch4ever zegt:

    Ik gebruik twitter voor de nieuwe topics aankondigen en voor mensen volgen die wel eens Indische nieuws aandragen.
    Hoe meer je je meningen daar weggezet , hoe meer kritiek, hoe groter de kans op relletjes .
    Doe ik niet aan mee. Rellerige types volg ik niet of blokkeer ik als volger, dwz kunnen niet meer meelezen wat ik tweet. Dit laatste hoefde ik nog niet te doen….. ik ben veel te saai voor die types.

   • Arthur Olive zegt:

    Ik doe wel eens aan facebook als ik met een open boek over mijn gezicht in slaap val op mijn krossi males.

   • Ron Geenen zegt:

    @Ikzelf doe niet aan twitter, joetjoeb, feesboek, enzo. Lekker rustig. Volgens kleinkinderen kan er nu nog meer rubbish. Oeroude computerwijsheid: rubbish in rubbish out@

    Op het ogenblik gebruik ik geen van die praat mogelijkheden. Te gevaarlijk en te veel onzin. Ben een tijdje bezig geweest met een Zakelijke Facebook op te zetten. Dan kan het aantal “vrienden” bezoeken beperkt worden tot die groep, die alleen geïnteresseerd zijn in het bepaalde onderwerp.
    Heb dat proberen op te zetten voor de fotografie. Niet helemaal gelukt, want een test wees uit, dat ik nog mensen binnen kan krijgen met een andere interesse. Kan wel zeggen nooit een email adres op een van die sites achter te laten. Hackers kunnen namelijk ook met een email in de betreffende computer binnen dringen. Een duur grapje. Cel phone heb ik als emergency altijd bij de hand.

    • Arthur Olive zegt:

     Sean Parker, founder van Napster en former president van Facebook, heeft gisteren gezegd “We built Facebook to exploit you”.

    • Ron Geenen zegt:

     @gezegd “We built Facebook to exploit you”.@

     I think they all do that! Even Microsoft thru their windows program. Like cookies are a pain in the butt.

 36. e.m. zegt:

  @Ron Geenen zegt: 8 november 2017 om 23:54 Een long specialist kan het u zeker vertellen. En als u foto’s van uw longen laat nemen, kan u het ook waarnemen. Good luck@

  — Thank you but I (probably) already know what they look like 😦
  Picture this:

   • Jan A. Somers zegt:

    Als je in Nederland naar long vraagt, wordt je verwezen naar een ziekenhuis voor transplantatie.

  • Ron Geenen zegt:

   Die long foto’s geven dat inderdaad goed weer. De reden dat ik het schreef, heeft een geschiedenis, dat in 1970 plaats vond. Onze chief engineer Bob Meyer woonde toen in Haarlem en wij werkten bij Badger Inc. in Den Haag. Hij moest altijd haasten om de trein naar huis te halen. Eens was hij wat later dan anders en moest meer rennen om de trein te halen. Dat deed hem hoesten en hield niet op, ook toen hij thuis kwam. Vrouwlief nam hem de volgende dag naar de dokter en vandaar naar een long specialist. Deze specialist liet foto’s van zijn longen nemen. Bob nam de foto’s mee naar het werk en liet ons zijn long foto zien en die van een gezonde. Ik was toen net begonnen met een paar sigaretten te roken. Dezelfde dag heb ik alles weggegooid en nooit meer een sigaret aangeraakt.

  • Ron Geenen zegt:

   @Longen@
   Vermoedelijk weet u dan ook waarom u soms in ademnood komt. Het komt niet door de zwarte kleur. Sterkte.

   • Arthur Olive zegt:

    Het komt niet door de zwarte kleur.
    Dat dacht ik ook want na 7 jaar zijn ze niet meer zwart.
    Het lichaam veranderd alle molekulen binnen die tijd.

    • Ron Geenen zegt:

     @Het lichaam veranderd alle molekulen binnen die tijd.@
     Maar de haarvaten in de longen die zuurstof in en koolzuur uit ademen zijn over de vele jaren beschadigd. De long is een soort spier die uitzet bij het inademen en moet nu veel harder werken.
     En zolang een mens hoest is er nog flexibiliteit in de long.

    • Arthur Olive zegt:

     De longen zijn niet een soort spier.
     Ze zetten uit vanwege de ribspieren en het diafragma actie.
     Het heeft een blaasbalk effect.
     Nieuwe moleculen zijn inferior aan de oudere elke keer als er een verwisseling plaats vindt.
     Daarvandaan dat het lichaam aftakelt als men ouder wordt.

    • Ron Geenen zegt:

     @De longen zijn niet een soort spier.
     Ze zetten uit vanwege de ribspieren en het diafragma actie.
     Het heeft een blaasbalk effect.@

     In de jaren 70 met het geval van onze job leader Meyer heeft hij dat toen ons uitgelegd. Het ging om de werking van inkrimpen en uitzetten en het effect er van. Als een blaasbalg geen lucht binnen krijgt, dan weet u ook het resultaat. Meyer heeft ons nog veel meer verteld, o.a. wat de chemische werking in je longen veroorzaakt, maar dat ga ik hier niet blootleggen. De situatie vind ik persoonlijk al erg genoeg. Ik beschouw mij een lucky guy door de ervaring van een ander.

 37. Huib zegt:

  Wat te denken van stoflongen? Ook niet zo prettig. Soms niet te vermijden door smog, uitlaatgassen in de lucht en op het werk.

  • bokeller zegt:

   Ja Pak Huib en wat dacht je van Sawah-Loento een
   steenkolenmijn stadje.
   De contractanten deden wel het zware werk,maar
   wel onder directe toezicht van de opzichters.
   Trouwens heel het kleine stadje gelegen in een berg
   kom ,zat onder het steenkoolstof.
   In het grootte Ombillin hospitaal was één vleugel
   bestemd voor deze zieken.
   siBo
   https://www.bing.com/videos/search?q=mijnwerkers+longen&&view=detail&mid=A5BC3C882B20197532C1A5BC3C882B20197532C1&FORM=VRDGAR

   • Jan A. Somers zegt:

    Mop uit Limburg: Bij het laatste neussnuiten door een mijnwerker is zijn zakdoek nog steeds zwart. Denk wel aan het verschil tussen silicosis (Bewerken zandsteen, zandsteen bij het winnen van steenkool), longkanker (teer en andere PAK’s van het roken), en asbestose (stoflong) of mesothelioom (longkanker). De dissertatie van Stumphius (o.a. bij scheepswerf De Schelde) was mijn eerste kennismaking met dit probleem. O.a. mesothelioom bij een huisvrouw in Westkapelle. Haar man was isoleerder op De Schelde, en zij klopte zijn overalls altijd uit vóór het wassen. Vorige week nog zag ik een kort stukje in de krant over iets dergelijks. Op ons Instituut voor Gezondheidstechniek TNO werd in mijn tijd veel onderzoek gedaan naar het herkennen van asbest in longweefsel, en in de buitenlucht.

 38. Indisch4ever zegt:

  NRC komt met een verhaal dat CDA-kamerlid Omtzigt de fout is in gegaan met het opvoeren van een ‘getuige’ van de MH17-aanslag .
  Het hele artikel is te lezen: MH17_Omtzigt_nov17

  Reactie van Omtzigt:
  https://nos.nl/artikel/2202278-omtzigt-betreurt-opvoeren-nepgetuige-mh17.html

  Een aantal slachtoffers Indisch of Indonesisch: https://indisch4ever.nu/2014/11/09/herdenking-mh-17/

Reacties zijn gesloten.