Indische soos

Zou een apart omongkosongtopic kunnen werken op de site?
Hoe denken de lezers ?


Offtopic gaan mag, chitchatten…. een aai of mep voor Trump of Rutte, maar niet teveel en dan weer vrolijk recepten uitwisselen.
Serieus je verhaal vertellen of een linkje daarnaar.
Dan weer dollen. Edoch niet te melig
Indischgerelateerde praatjes is geen eis meer, net als op echte Indische samenscholingen .

Wel blijven eisen als : houd het gezellig, luitjes.
Op tijd stoppen met boos toestanden en mensen in de wereld veroordelen.
Niet de vrije meningsuiting misbruiken voor ruzie maken met een andere lezer.
Das niet senang….

Hoe denken de lezers over deze ?

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Gefixeerd, Indische Soos. Bookmark de permalink .

93 reacties op Indische soos

 1. Jan A. Somers zegt:

  Geen gek idee. Kunnen we de serieuze onderwerpen serieus houden met minder off topic. Wel de kans dat er snel file ontstaat zoals bij Java Café van Java Post. Alleen lijkt het me moeilijk het bij Trump gezellig te houden.

  • Ron Geenen zegt:

   @Alleen lijkt het me moeilijk het bij Trump gezellig te houden.@

   Kreeg net het volgende van een CaIndo toegestuurd (toch leuk om te weten):
   There are 110 fewer employees on White House staff under Trump than under Obama at this point in their respective presidencies.
   Nineteen fewer staffers are dedicated to The First Lady of the United States (FLOTUS). Currently, there are five staffers dedicated to Melania Trump vs..24 staffers who served Michelle Obama (FY2009).
   However, it’s what the report said Trump did with this salary that has everyone talking!
   Instead of taking his salary, Trump donated all $400,000 to the Department of the Interior where it will be used for construction and repair needs at military cemeteries! AMAZING! It’s so great to have a President who loves our brave military men and women so much!
   And where’s the media coverage of this?
   Oh, that’s right, they don’t cover anything good that the President does.

   • Bert zegt:

    @Ron Geenen :Toch ook leuk wat leuks over Donald te horen,hij wordt hier wel afgeschilderd als een domme redneck maar hij is dat volgens mij echt niet ! Overigens is Californie echt een Democraten staat.Mag je daar eigenlijk wel stemmen Ron ? Ik dacht dat je nog Nederlander bent.

    • Ron Geenen zegt:

     @Mag je daar eigenlijk wel stemmen Ron ? Ik dacht dat je nog Nederlander bent.@

     Nee, stemmen mag ik niet. Maar er zijn vele zaken, waar ik wel mee eens bent en er mee kan leven. Ik ben een grote voorstander van de propositions. Ter verduidelijking: Nieuwe wetten waar veel geld is gemoeid, daar heeft de Amerikaan het recht van stemrecht op. De regering in Ca heeft b.v. meer geld nodig voor het onderhoud van wegen of meer geld is er nodig voor het onderwijs. Zo’n wettelijke voorstel krijgt een nummer als een b.v. Proposition 13 (die bestaat al) en het Ca volk stemt er op. In de begin jaren 70 werd o.a. voorgesteld om belasting in te voeren op het bezit van een huis/gebouw. Uiteindelijk kwam er een wet tot stand, waarbij de waarde van het bij aanschaf, de bepalende factor werd. De volgende jaren kan die belasting maximaal met 2% worden verhoogd. Mijn overbuurman kocht zijn huis als nieuwbouw in 1963 voor $55,000, ik kocht mijn huis in 1984 voor $106,000 en mijn buurman kocht zijn huis 3 jaar geleden voor $550,000.
     Het betaalde bedrag is bepalend voor de belasting op je property. De bedragen geven grote verschillen aan, maar er wordt dus ook rekening gehouden met het aantal jaren dat men heeft betaald. Deze methode is iets specifieks in Ca en wordt niet toegepast in andere staten van de VS.

    • Jan A. Somers zegt:

     Als je in Nederland woont maar geen Nederlander bent mag je ook niet stemmen voor de Eerst en Tweede Kamer. Wel voor Provinciale staten en Gemeenteraad.

    • Loekie zegt:

     “Provinciale Statenverkiezingen
     U mag stemmen voor de Provinciale-Statenverkiezingen onder de volgende voorwaarden:
     U heeft de Nederlandse nationaliteit.
     U bent 18 jaar of ouder.
     U woont in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt.”
     https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/wanneer-mag-ik-stemmen-bij-verkiezingen

    • e.m. zegt:

     @Wel voor Provinciale staten en Gemeenteraad.@

     — Ik mag niet meedoen aan de Tweede Kamer- en Provinciale Statenverkiezingen, maar wel aan Gemeenteraadsverkiezingen; voor die laatste mag ik mij zelfs verkiesbaar stellen.

     Oh ja, waarschijnlijk met het oog op de voorspelde klimaatsverandering mag ik ook -Pluvius zij geprezen- meedoen aan de Waterschapsverkiezingen; waar een klein land, groot in kan zijn 😉

    • Jan A. Somers zegt:

     Heer E.M.: Van die Provinciale Staten wis ik het niet.

    • Jan A. Somers zegt:

     Waterschapsverkiezingen zijn de oudst vorm van democratie!

    • Ron Geenen zegt:

     Hard nodig voor een land lager dan de zeespiegel.

    • e.m. zegt:

     @Van die Provinciale Staten wist ik het niet.@

     — Ach … meneer Somers, u hebt zoveel boeken gelezen, bestudeerd en geraadpleegd dan ik ooit zal kunnen behappen en u bent misschien al meer vergeten dan ik ooit zal kunnen onthouden. Of, om op uw niveau te communiceren:

     “”“”Wetenschap is de kunst van het omgaan met het niet-weten””” 😉

    • e.m. zegt:

     @ Hard nodig voor een land lager dan de zeespiegel.@

     — De expertise van het Nederlands Advies- en ingenieursbedrijf Arcadis werd in 2005 na Katrina te hulp geroepen. Augustus van dit jaar heeft Arcadis opnieuw een opdracht gekregen voor de bescherming van de kust bij de stad New Orleans. Het is al tweede opdracht dit jaar, waarbij Arcadis samenwerkt met het Amerikaanse leger. Eerder kreeg het samenwerkingsverband Arcadis-Bioengineering al een zogenoemd raamcontract ter waarde van 150 miljoen dollar.

     Arcadis is ook ingeschakeld om het zuiden van Manhatan voor toekomstige overstromingen te behoeden.

    • Ron Geenen zegt:

     @De expertise van het Nederlands Advies- en ingenieursbedrijf Arcadis werd in 2005 na Katrina te hulp geroepen. Augustus van dit jaar heeft Arcadis opnieuw een opdracht gekregen voor de bescherming van de kust bij de stad New Orleans. @

     Ja, en ook China en Indonesie hebben die hulp nodig. Maar omdat ik in Ca woont, wordt alleen heel Amerika er bij gehaald. Die staten zijn voor mij net zo onbelangrijk als Griekenland voor de mens in Nl. Het blijft een grappige onzin.

     @Arcadis samenwerkt met het Amerikaanse leger. @

     Ik denk dat u bedoelt het Corps of Engineers.

    • Loekie zegt:

     “‘Waterschappen hebben de reputatie de oudste democratisch gekozen overheden van ons land te zijn. Dat klopt, maar het was wel een apart soort democratie. Want alleen grondeigenaren mochten vroeger stemmen, pachters niet. Dikke boeren mochten meer stemmen uitbrengen dan kleine boeren. Vrouwen waren vrijwel volledig afwezig in de waterschapsbesturen’, aldus de catalogus van een historisch onderzoeksprogramma. De samenstellers vinden dat er nodig onderzoek moet worden gedaan naar de vraag in hoeverre waterschappen eigenlijk democratisch waren.
     De vraag is retorisch. Bij de ‘dikke boeren’ voegden zich sedert de negentiende eeuw de ‘dikke industriëlen’ en in de loop van de verzuiling ook nog eens de ‘dikke politici’. Aldus was en bleef het Nederlandse waterbeheer een republiek van particuliere belangen waarin het algemeen belang op de achtergrond bleef. De apotheose was de ramp van 1953, gevolg van een verwaarlozing van onze waterwerken waarvoor werkelijk alle betrokkenen wel op de een of andere wijze verantwoordelijk waren.
     Anders dan Anno ons voorhoudt, laat je pas zien wie je bent door afstand te nemen van je verleden. Meer dan vijftig jaar na dato is het de hoogste tijd om onze waterschapsmythe ten grave te dragen.”
     https://www.groene.nl/artikel/de-waterschapsmythe

    • e.m. zegt:

     @/…/het Corps of Engineers.@

     — US Army Corps of Engineers (USACE)

    • Ron Geenen zegt:

     @US Army Corps of Engineers (USACE)@

     Ja, maar het is als zodanig geen militair bedrijf!
     Heb in mijn engineering time in the petrochemie bij Parsons Engineering ook met hun te maken gehad.

    • Jan A. Somers zegt:

     “alleen grondeigenaren” Dat klopt. Maar de waterschapsverkiezingen zijn alleen voor de belanghebbenden, en die betalen ook de waterschapsbelastingen. Die mogen dan ook meepraten over de uitgaven van het waterschap. Nu nog steeds. Niet alleen grondeigenaren, maar ook eigenaren van woningen, ondernemingen (gebouwd eigendom) enz. Pachters waren geen belanghebbende en betaalden ook geen waterschapsbelastingen. Ik dacht dat de kiezers bij de waterschappen worden aangeschreven op basis van het Kadaster (weet niet zeker). Dat is bij onze nationale democratie ook zo. De belangen van de ingezetenen. Een verdwaalde toerist of een buitenlandse student, heeft geen belang bij ons, betaalt geen belasting, mag ook niet stemmen. Voor de niet-Nederlanders of staatlozen geldt hetzelfde. Zij hebben geen belang bij de nationale of provinciale politiek. Wel bij de gemeentepolitiek, die is als hun woonplaats wel belangrijk voor hun. Ik dacht dat zij ook gemeentebelastingen betaalden. Het zit overigens wat ingewikkelder in elkaar dan ik hier schrijf. Grondslag: wie betaalt bepaalt. Verwarrend is dat de plaatselijke belastingen tegenwoordig in één bedrag worden geïnd, gemeentelijke- en waterschapsbelastingen samen. Maar op de nota kun je dat zien.

    • Indorein zegt:

     The United States Army Corps of Engineers (USACE is a U.S. federal agency under the Department of Defense :
     Met andere woorden: een militaire organisatie.
     Dhr. E.M. heeft toch gelijk.

    • Ron Geenen zegt:

     @The United States Army Corps of Engineers (USACE is a U.S. federal agency under the Department of Defense :
     Met andere woorden: een militaire organisatie.@

     Ik was er al bang voor, dat ik wat meer moet uitleggen. Wanneer de regering in Washington, het witte huis, besluit een groot project mede te financieren, wordt dat project gecontroleerd via het corps voor Washington. Het is meer een semi overheid instelling, want naast alle defensie mensen werken er ook allerlei technische burgers. Bij een groot project zijn dan ook altijd een paar specialisten van het corps aanwezig en vaak zijn het geen militairen.
     Vergeet niet dat ze een Nederlands bedrijf hebben ingehuurd. Alles in de US gebeurd niet volgens het SI systeem of DIN norm, maar volgens ASA (feet en inches en cubic yard is de norm). Alle ontwerpen van het Nederlands bedrijf worden door de mensen van het corps bestudeerd en nagerekend. Na het verkregen stempel van goedkeuring komen de particuliere Amerikaanse constructie bedrijven in actie en beginnen met het echte werk.
     Ook de dollars die betaald worden aan het NL bedrijf wordt volgens afspraak in afgesproken termijnen van gereedheid project, door het Corps, overgemaakt.
     Bovenstaande vindt alleen plaats als Washington meebetaald. In California worden vele projecten die ze zelf financieren door een semi overheid instelling gecontroleerd, namelijk CALTRANS.

    • Jan A. Somers zegt:

     Volgens mij heeft iedereen gelijk. US Army Corps of Engineers. Oorspronkelijk het Korps Genie. Maar het werd ook een ingenieursbureau voor de krijgsmacht. Daarnaast ook een soort KIVI (in Nederland de belangenvereniging Koninklijk Instituut voor Ingenieurs). Met veel wetenschappelijk personeel en onderzoekswerk. Als je met die mensen te maken hebt lijkt het helemaal niet op een club sabeltijgers. Waar ik in Nederland bij TNO (samenwerking) met de Nederlandse genie te maken heb gehad heette het Adviesbureau der Genie. Daar zaten vooral dienstplichtige ingenieurs die tijdens hun diensttijd daar waren gedetacheerd. Bij ons onderzoek naar verontreiniging van de bodem met minerale olie zaten ze ook in onze onderzoekclub. Goed gebruik kunnen maken van de wiskundige ingenieurs onder hen. Het lijkt op een ontwikkeling in Nederland. In Delft was de Hogere Genieschool gevestigd. Maar naast de opleiding voor militaire ingenieurs kwamen steeds meer burgerstudenten erbij, die voor dezelfde studie de titel civiel (=burgerlijk) ingenieur kregen. Daarna zwaaide het allemaal om, het werd de Polytechnische School, een normale onderwijsinstelling (nu TU) waar de genieofficieren na een stukje KMA ook een stukje opleiding krijgen.

    • e.m. zegt:

     @ De apotheose was de ramp van 1953,/…/@

     — Het frappante was dat het eindherstel van Walcheren in 1946 na de geallieerde inundatie bij Westkapelle, Veere, Vrouwenpolder en Ritthem (okt. 1944), tot gevolg had dat het voormalig Zeeuwse eiland het minst te lijden had van de watersnoodramp van 1953. De wet van de overstromingsremmende voorsprong, zeg maar . . .

   • Arthur Olive zegt:

    Trump probeert dat gene te doen waar ze hem voor hebben gekozen; de Muur, Immigratie,Korea, Iran, Corruptie in Washington, Obamacare, EPA, Sanctuarie cities enz. enz.
    Nep nieuws doet net of dat een slechte verrassing is waar het publiek niet mee accoord gaat. Ze blijven hem maar aanvallen over Rusland terwijl er tot nu toe geen bewijs is met gevolg dat de Media minder populair is geworden dan Trump.

    • Bert zegt:

     @Pak Olive” Trump probeert datgene te doen waar ze hem voor hebben gekozen” In 2012 stemde Links Nederland massaal op de PVDA om die rechtse rakkers van de VVD uit de regering te houden! Wat doet de PVDA? Ze gaan heel snel een coalitie vormen met de VVD ,nou ja zakt je broek toch vanaf ! In 2017 zakt de PVDA van 38 zetels naar 9 ,een verlies van 29 zetels en ze vragen zich nog af waar het fout is gegaan ,tjonge jonge we nemen nog maar een biertje !

    • Ron Geenen zegt:

     @Wat doet de PVDA? Ze gaan heel snel een coalitie vormen met de VVD @

     Coalition werkt ook niet. Het is allemaal water bij de wijn. Kiesdrempel werkt.

    • Ron Geenen zegt:

     @over Rusland terwijl er tot nu toe geen bewijs@

     Maar dat de Russen wat hebben gedaan is een zeer grote mogelijkheid. Ik wacht af.

    • Arthur Olive zegt:

     Heer Bert, wat de PVDA deed was dus een echte verrassing voor de stemmers van die partij.
     Wat Trump doet is geen verrassing. De Media valt de stemmers aan elke keer als Trump het heeft over iets waar ze hem voor gekozen hebben.

    • Arthur Olive zegt:

     Maar wat de Russen wat hebben gedaan is een zeer grote mogelijkheid.

     Het is al bewezen dat de Russen hebben geknoeid met de verkiezingen, dat hebben ze ook gedaan in 2012 met Obama. Daarom dat Obama bepaalde sanctions tegen Rusland heeft ingevoerd.
     Wat de Media niet heeft bewezen en wat ze proberen te bewijzen is dat er een connectie was tussen de reelectie campagne van Trump en de Russen in 2016. Trump zelf is niet onder investigation hiervoor.

    • Ron Geenen zegt:

     @wat ze proberen te bewijzen is dat er een connectie was tussen de reelectie campagne van Trump en de Russen in 2016. @

     Daar ben ik nog niet zo zeker van. Het onderzoek is nog steeds aan de gang en het heeft er veel van weg dat zijn familie en directe helpers er meer van weten. Het kan vriezen of dooien.

   • Indorein zegt:

    ” And where’s the media coverage of this?
    Oh, that’s right, they don’t cover anything good that the President does.” :

    Inderdaad, ik ben net terug van een vakantie in de USA. Het viel me op, dat alle nieuwszenders behalve Fox alleen maar negatieve zaken over Trump melden, waar of niet waar. Hij krijgt zelfs de schuld van het weer (de orkanen die over het Caribische gebied razen).
    Ik heb ontdekt, dat Democrats enorm slechte verliezers zijn! Ze kunnen het maar niet verkroppen dat in een democratische rechtsstaat ook anderen kunnen winnen. Zielig gewoon!
    En dan die demente bejaarde Bernie Sanders: dat hij nog uitgenodigd wordt door deze nieuwszenders. Als je em hoort, denk je alleen maar “man, ga toch eens genieten van je ouderdom!” Zielige oude man, die alles verloren heeft.

    Overigens: ik ben geen Republican, maar een Nederlandse Indo op vakantie.

    • PLemon zegt:

     De makke is dat de democraten en andere links georiënteerden zichzelf op een voetstuk plaatsen, terwijl ze het juist voor de achtergestelden moeten opnemen.
     Enfin hier heeft de arbeiderspartij na Rutte z’n lesje wel geleerd.

     *** “Grof gesteld: de helft van de Trump-aanhangers is van het deplorabele type (“basket of deplorables”)”, zei Clinton vrijdag in New York. “Racisten, sexisten, homofoben, xenofoben en islamofoben – noem maar op.”

     Trump, die de voorbije maanden nochtans zelf geen grove uitspraken schuwde, noemde Clintons uitspraken “vol haat en gemeen”. Trump zei ook dat Clinton “miljoenen hardwerkende mensen” heeft beledigd en eist verontschuldigingen.
     http://www.gva.be/cnt/dmf20160910_02462776/clinton-helft-trump-aanhangers-zijn-racisten-sexisten-homofoben-islamofoben

    • Boeroeng zegt:

     @ Plemon
     Elke Amerikaanse president wordt kritisch gevolgd. En zeker als die onbeschoft is.
     En dat is nog te zwak uitgedrukt gezien zijn discriminerende uitlatingen over bevolkingsgroepen.
     Het laatste was miljoen noordkoreanen bedreigen met vernietiging van hun land.
     Dat is verkapt dreigen met genocide door kernwapens.
     Trump kan slecht tegen kritiek, vandaar zijn oorlog tegen de media.
     Zal een dergelijke narcist inderdaad die genocide plegen?

     Hij is een horrorclown. Zelfs notabele partijgenoten vinden dat.

    • PLemon zegt:

     @B. ” Trump een horrorclown”

     Hij is inderdaad wat onbehouwen….hoort bij de persoonlijkheid die zijn resultaatgericht.

     *** Trump is een narcist

     Een narcistisch leider is egoïstisch, ambitieus en dominant en heeft vaak een gebrek aan inlevingsvermogen. Freud voegde hier nog aan toe dat narcisme leidt tot verliefd zijn op jezelf. Maar narcisme is productief als het desondanks tot concrete en goede resultaten leidt.
     Dit schreef ik een paar jaar geleden in het artikel ‘Narcisme, innovatie en leiderschap’. Een prachtig modern voorbeeld van een narcistische en innovatieve leider is Steve Jobs, de legendarische CEO bij Apple. Hij was een gedreven man met visie die naar weinig mensen luisterde en onmogelijk was in de omgang, maar tegelijk zijn concern tot grote hoogte liet opstijgen.

     Gezien bovenstaande definitie is Donald Trump zonder twijfel een narcist. Hij lijkt alle beschreven kenmerken in ruime mate te bezitten. Hij is zo verliefd op zichzelf dat het erop lijkt dat de vrouwen in zijn leven waarschijnlijk het lot delen van minnares Echo van Narcissus uit de Griekse mythologie. De dames komen niet aan hun trekken, met als enige uitzondering zijn dochter Ivanka, die als vrucht van zijn lendenen een essentieel onderdeel is van zijn eigen persoonlijkheid. Trump liet al eens weten dat hij haar zeker zou ‘daten’ als ze niet zijn dochter was. Lucky Ivanka!

     Als de economie vooral in de industriestaten, tevens ‘swing states’ in de verkiezingen, blijft groeien; als er geen mondiale ongelukken gebeuren, dan kan Trump een groot president worden. Dat zal hem wellicht ook wat rustiger maken, genietend van zijn succes. De kans op mislukken lijkt op dit moment echter groot, gelet op zijn onbehouwen gedrag.

     Trump kan een Franklin Delano Roosevelt of een Herbert Hoover worden. Hij wordt een weergaloos succes of een grandioze mislukking. Een middenweg is er niet. Een narcist kan immers niet middelmatig zijn. 

     http://jalta.nl/buitenland/wordt-trump-een-productief-narcist/

    • Indorein zegt:

     ” Hij is een horrorclown. Zelfs notabele partijgenoten vinden dat.” :

     Beste Boeroeng, Ben je wel eens in de USA geweest onlangs? Jouw opmerkingen over dhr. Trump zijn niets anders dan herhalingen van de linkse pers hier in NL, die gevoed worden door de ultra linkse journalisten in Washington.
     Ik ben de afgelopen jaren, en ook dit jaar weer, in menige USA staat geweest en heb verschillende “normale” Amerikanen (zoals Rutte ook spreekt van “normale” Nederlanders) gesproken. Dan hoor je heel andere dingen dan wat de Washington elite
     (dat vinden ze tenminste van zichzelf) in interviews voor de tv zegt.
     Wees geen papegaai, die alleen maar iemand anders kan naspreken, maar vorm je mening op eigen waarnemingen.

     Wat Noord Korea betreft: omdat alle andere landen de andere kant opkijken en niet willen zien welk een groot gevaar dat kleine dikke idiote mannetje is, moet de USA weer de kooltjes uit het vuur zien te halen. En wordt dan meteen neergesabeld door de linkse westerse pers en politici, die niet anders doen dan lullen in de salon of op de tv, maar geen poot uitsteken om die idioot tot zwijgen te brengen.

    • Arthur Olive zegt:

     Trump is het resultaat van Obama en Hillary, hij zou anders nooit gekozen zijn.
     Vooral Hillary was corrupt en de bevolking had er genoeg van.
     Het land had een Junkyard Dog nodig om de boel te veranderen.
     Ali Baba is weg maar de 40 dieven zijn er nog en dat is een probleem voor Trump.
     Zijn groote tegenwerkers zitten in het Republican Congress en Senate.

    • Ron Geenen zegt:

     @En dan die demente bejaarde Bernie Sanders: dat hij nog uitgenodigd wordt door deze nieuwszenders. @

     Door het bovenstaande neer te schrijven doet u niets anders dan ook meedoen met iets negatief te schrijven. Heel wat bejaarden, ook in Blandaland, zouden graag willen dat ze nog zo helder kunnen denken en spreken. Of u er mee eens bent of niet, is andere koek. Ik zou zeggen een Indo onwaardig.

  • hansvschaik zegt:

   Bij Java Post staat wel de pait klaar, heeft Indisch4ever iets aantrekkelijks aan te bieden voor z’n gasten?

  • Jan A. Somers zegt:

   De ex-vrouw van Trump had een pracht mop, zij was tenslotte zijn first lady. Werd niet gesnapt door zijn huidige vrouw.

   • George zegt:

    Yes, God created women. And indeed, that was the end of boredom-but of other things too! Woman was God’s second mistake. See Friedrich Nietzsche, The Anti-Christ.

   • Arthur Olive zegt:

    De ex-vrouw van Trump was een lady en ook zijn eerste vrouw.
    Zij was echter niet zijn First Lady wat een unofficial title is.
    Het is echter een leuke mop waarop zijn huidige vrouw niet negatief op zou hebben moeten reageren.

 2. Anoniem zegt:

  “Indischgerelateerde praatjes is geen eis meer”.
  Je volgt de heersende mode een beetje: alles gender-neutraal maken?

  • Jan A. Somers zegt:

   Maar misschien bent u dat zelf al. Anoniem is toch hij noch zij. Maar misschien wel bi, dat is nog makkelijker. Dan is dat ‘het’.

 3. Ron Geenen zegt:

  “bi”, “het” en anoniem daar blijf ik liever ver vandaan.

 4. Boeroeng zegt:

  genderneutrale praatjes mag ook

  Wat te doen na 200 reacties ?
  Alles verwijderen of een nieuw topic openen en de volle naar het archief ?

  Rechtsboven op de zwarte linkenbalk staat een permanente link naar dit topic

  ps en wil “Anoniem” een vaste naam invullen bij zijn/haar reacties. Niet ” Anoniem”

 5. Noor zegt:

  Een soort van “Our Place on Indisch4Ever”? Dan wordt het druk hier…

 6. Ron Geenen zegt:

  Daar gaat ie dan: Kreeg van een D66 man die opkomt voor de NL in Amerika het volgende opgestuurd.

  Eelco Keij’s Updates

  BREAKING – Regeerakkoord: dubbele nationaliteit in zicht !
  HET REGEERAKKOORD IS OPENBAAR! GOED NIEUWS INZAKE DUBBELE NATIONALITEIT!
  Dit was het standpunt van het vorige kabinet:
  “Het tegengaan van dubbele nationaliteit is voor dit kabinet uitgangspunt van beleid.”
  Dit is het standpunt van het nieuwe kabinet:
  “Het kabinet bereidt in samenhang voorstellen voor ter modernisering van het nationaliteitsrecht. Het betreft een verruiming van de mogelijkheid van het bezit van meerdere nationaliteiten voor aankomende eerste generatie emigranten en immigranten. Gelijktijdig komt er voor volgende generaties een verplicht keuzemoment dat daadwerkelijk leidt tot het behoud van niet meer dan één nationaliteit.”
  De concrete voorstellen moeten nog komen, maar dit is duidelijk een overwinning – na al die jaren – op het gebied van dubbele nationaliteit voor Nederlanders in het buitenland! Het zal zeker geen ongebreideld paspoorten uitdelen worden (na een bepaalde generatie zal er een keuze gemaakt moeten worden), maar uit de woorden van het regeerakkoord (pagina 6) spreekt optimisme en een nieuw soort realisme.

  De mogelijkheden voor dubbele nationaliteit bij de eerste generatie immigranten en emigranten wordt door het nieuwe kabinet uitgebreid. Met de woorden van D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma in het persbericht van vandaag:

  “Dit biedt bijvoorbeeld voor Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk en Britten in Nederland nieuwe kansen. Zij leven op dit moment in grote onzekerheid. Velen van hen wonen al jaren in het buitenland. Zij hebben een huis, een baan en kinderen of kleinkinderen. Voor hen is het van groot belang dat zij snel meer zekerheid krijgen. Een dubbel paspoort kan daarbij helpen.”
  Er wordt niet gerept over oud-Nederlanders (degenen die onvrijwillig het Nederlanderschap hebben verloren) – dat zal zeker nog onderwerp van debat worden. De nieuwe mentaliteit die uit dit regeerakkoord spreekt, zou de opmaat voor die volgende stap kunnen zijn.
  Voor nu overheerst duidelijk de hoop: dit lijkt de doorbraak te zijn waar we al die jaren voor op de bres staan! Misschien niet toevallig: de petitie “Eens Nederlander Altijd Nederlander” zou vandaag zomaar de 25.000 handtekeningen aan kunnen tikken:)

  Zodra er meer nieuws is, hoort u het – tot slot, en belangrijk: zolang er geen politiek-neutrale belangenorganisatie voor Nederlanders in het buitenland bestaat (de lobby daarvoor is ingezet), blijf ik dit werk als belangenbehartiger natuurlijk doen. Maar donaties, voor newsletters, Facebook advertenties en andere gerelateerde zaken blijven zeer welkom (om een idee te geven: het uitzenden van één newsletter kost rond de 90$): doneren mag hier – of rechtstreeks via IBAN NL29RABO0125343418 t.n.v. E. Keij o.v.v. Nederlanders in het buitenland. Dank voor alle steun tot nu toe!
  *** Deze nieuwsbrief kunt u ook hier lezen ***

  Vragen, opmerkingen? Mail me via ejkeij – at – gmail.com of via Twitter / LinkedIn en ik reageer zo snel ik kan.
  Safe unsubscribe / uitschrijven van deze nieuwsbrief

  Edit your subscription | Unsubscribe instantly
  Eelco Keij 3456 Broadway New York, NY 10031 646 706 3032

 7. Rita zegt:

  Ben ik helemaal mee eens….genoeg gemopper in de wereld!!

 8. PLemon zegt:

  @Boeroeng “Hoe denken de lezers ? Offtopic gaan mag…”

  In lange draadjes ontstaan de offtopics spontaan met soms een behoorlijke portie meligheid. Is het een idee daar dan mogelijk verder op door te borduren (met een verwijzing in de topic) op de Soos. In de file vorming verder op onderwerp of datum rubriceren voor de vindbaarheid.

 9. Robert zegt:

  In de politiek wordt alijd geknoeid; als de politici je niet naaien,dan verneuken ze je, zoals een goede bordeelhouder dat doet.

  • e.m. zegt:

   K i e k e b o e (roeng;)

  • Boeroeng zegt:

   En toen ik toch in de buurt was….. hapjes gebracht naar de Indische tantes

   • Jan A. Somers zegt:

    Baboe Soep bracht elke dag rond twaalf uur een hapje naar de Blimbingboom. Daar was niemand. Maar baboe Soep zei dat daar een oude man zat. Dus daar zat een oude man. Zo eenvoudig was het leven in Indië.

    • bokeller zegt:

     Heel vroeger in Nederlands-Indië, ging
     ik wel de Chinese graven langs en vooral
     als er net één met veel vertoon begrafenis
     was.
     Koperen geldstukken en Chinese koekjes
     met stempels waren er altijd te vinden en
     de koekjes smaakten voortreffelijk.
     De koperen geldstukken ruilde ik bij de
     Chinees om de hoek tegen kwatjies.
     siBo

    • Jan A. Somers zegt:

     Die sinjo’s zijn toch overal hetzelfde!

  • Boeroeng zegt:

   DIt heeft Yvonne Keuls ooit geschreven:

 10. Boeroeng zegt:

  Flip van Sandra Birsak. Assistente van Lonny Gerungan ( Reistafel) en van Indische afkomst. Vandaar dat hij hier Indischgerelateerd nieuws is.
  Frank Masmeijer is veroordeeld tot acht jaar cel voor grootschalige drugssmokkel. Er was zeven jaar cel tegen de oud-presentator geëist. Masmeijer moet ook een boete van 8000 euro betalen. RTL Nieuws

 11. e.m. zegt:

  Ik trek alweer 2 jaar van Drees. Begin 90-er jaren (v.d.v.e.) verleende ik enige tijd redactionele medewerking aan een groep jongeren van de lokale omroep. Woensdagavond jl. bladerde ik door mijn huis-aan-huisblad en las met verbijsterende ontzetting de rouwadvertenties van twee voormalige radio-vrijwilligers; kort na elkaar overleden. De een na een ziekbed op 54-jarige leeftijd, de ander 48 jaar geworden in het land van het standbeeld Cristo Redentor.

  Jeemig … wat kan mij eigenlijk de dekolonisatie van voormalig Nederlands-Indië en al het gedoe er omheen nou allemaal schelen . . .

 12. e.m. zegt:

  BOEKEN (nieuw)

  De lagere school [toen bijna alles nog heel anders was] – Wim Daniëls – isbn 9789044634501

  Samenvatting:
  Een boek, dat je terugvoert naar een tijd waarin alles nog overzichtelijk leek, met taal en rekenen als de belangrijkste schoolvakken en met gedrag, vlijt en netheid als een heilige drie-eenheid op het rapport.

  De lagere school van vroeger was een totaal andere school dan de basisschool van nu. Uiteraard zonder alle moderniteiten zoals de computer, het digibord en het leerlingvolgsysteem. En ook zonder tienminutengesprekken, plusklassen, remedial teaching en voortdurend en uitvoerig toetsen. De leerlingen van toen hadden te maken met een onderwijzer(es) die een gezag en een autonomie had die voor kinderen en ouders vanzelfsprekend waren. Aan de lagere school van vroeger kleeft ook het beeld van de schooltandarts, die eens per jaar met de gevreesde bus kwam voorrijden, het schoolsparen, schoolmelk, de kroontjespen, het inzamelen van zilverpapier, de ouderwetse schoolreisjes naar de speeltuin, de handwerklessen (alleen voor meisjes!) en nog veel meer.

  Het komt allemaal aan bod in het rijk geïllustreerde De lagere school, geschreven door Wim Daniëls, die zelf in de jaren zestig op zo’n lagere school zat. Hij schetst in zijn boek het wel en wee van de lagere school in de twintigste eeuw, met de nadruk op de periode vanaf 1930.

 13. e.m. zegt:

  Meneer Somers, wist u dit wel ? 😉

  Kappen en herplanten bomen langs Kanaal door Walcheren van Oost-Souburg naar Middelburg (***e.m.)

  Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

  Voor het kappen en herplanten van bomen (in een periode van 8 jaar) langs het Kanaal door Walcheren van Oost-Souburg naar Middelburg (29-09-2017)

  De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

  ***Niet aan de kant van het jaagpad, maar langs het spoortraject. Het gaat hierbij om 400 populieren over een afstand van 2,5 km

  Selamat weekend semoea allemaal y’all . . .

 14. e.m. zegt:

  De brandweer in California krijgt hulp uit het hele land. Wat bedoelen ze met: ‘uit het hele land’ ?

  • Arthur Olive zegt:

   Wat bedoelen ze met: “Uit het hele land”?

   Heer e.m., ik zit me hier achter mijn oor te krabben want ik vraag me af waar u naar toe wil met zo’n makkelijk te begrijpen zin.
   Volunteers komen van andere Staten uit het hele land.
   Wij wonen in N. California ver weg van de branden maar kunnen ze ruiken als er een oostelijke wind is.
   Als de zon door de rook schijnt dan krijg je ook een heel vreemde oranje gloed op alles waar de zon opschijnt.
   Er zijn ongeveer 10,000 Calif. firefighters waarvan de helft gevangenen zijn die vrijwillig voor $1 per uur werken.
   Ze werken lange uren met weinig rest en moeten vervangen worden om te kunnen slapen.
   Vadaar de hulp uit het hele land.

   • e.m. zegt:

    Ah … terima kasih Pak Olive, uw vermoeden is correct.

    Het schuurt namelijk altijd bij mij als ‘het hele land’ -zoals hier wordt aangeduid- wordt gelijkgeschakeld met het continent Europa. Maar na uw heldere uiteenzetting vat ik het weer helemaal en kan rustig gaan slapen.

    Ik wens u een aangename voortzetting van het weekend.

    Ons aller Pak Pierre zou nu zeggen: ‘tijd voor bale bale en bantal’. 😉

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s