Op zoek naar nieuwe helden in onze koloniale geschiedenis

Moeten we Jan Pieterszoon Coen, Piet Hein, Peter Stuyvesant en enkele anderen wel willen eren met pleinen, standbeelden, straten en tunnels? En als we dat niet willen, hoe moeten die pleinen, straten en tunnels dan gaan heten, zonder dat we aan zelfcensuur gaan doen? (…)

Laurens Reael kunnen we beschouwen als de eerste koloniale dissident. Als gouverneur-generaal lag hij voortdurend overhoop met Coen over de te volgen strategie in Oost-Indië. Binnen de VOC ontstonden zelfs twee stromingen met Reael enerzijds en Coen anderzijds. Coen was de havik die terreur, moord en geweld geoorloofd vond in het bereiken van zijn doelen, terwijl Reael van mening was dat bij handel drijven toch vooral beide partijen moesten profiteren. historiek.net

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

33 reacties op Op zoek naar nieuwe helden in onze koloniale geschiedenis

 1. Robert zegt:

  Laat al die monumenten en standbeelden staan waar ze staan. Ze doen geen kwaad en zijn een afspiegeling van de historie van het land.

  • Indorein zegt:

   Weghalen van deze monumenten en standbeelden is net zo zinloos als indertijd de Beeldenstorm in de 16e eeuw waarbij talloze beelden in RK kerken door protestanten werden vernield.

   Als iedere natie zijn historie wil verdoezelen dan zouden bijvoorbeeld de Italianen al de beeltenissen van hun Romeinse keizers overhoop moeten halen. Want wat te denken van Caligula, Nero, Caesar, en al die andere Romeinse keizers, die talloze volkeren hebben geknecht en tot slaaf gemaakt, zelfs van de aardbodem deden verdwijnen. Hele culturen hebben ze voor eeuwig vernietigd!
   Alle musea in de wereld zouden dan dit “goede Italiaanse voorbeeld” moeten volgen door ook alle Romeinse beeltenissen in de vuilnisbak te deponeren.
   Maar wat schiet je daar nou mee op? Helemaal niets …. nada!

   En zo kan men wel doorgaan voor iedere natie die ooit een ander volk (of volkeren) hebben geknecht.

   In hun tijd waren deze personen kennelijk helden in de ogen van het toenmalige volk.
   So what? Zijn wij tegenwoordig betere mensen? Nee dus.

 2. PLemon zegt:

  Citaat. “waarom noem en we onze pleinen, straten en tunnels niet naar de ‘good guys’ van onze koloniale geschiedenis?

  De goeden lijden immers onder de kwaden? Zelfs bij de gedenkstenen. Waarschijnlijk hebben we meer bewondering voor de mens die met ‘sambal’ werkt dan met ‘air blanda’ en komen klokkenluiders gauw in de hoek van nestbevuilers.

  *** Een bekende Nederlandse klokkenluider van weleer is Eduard Douwes Dekker (Multatuli), die de wantoestanden in voormalig Nederlands-Indië aan de kaak stelt. Eerherstel blijft uit voor hem en hij wordt zijn leven lang achtervolgd door schuldeisers. Het lijkt de rode draad te zijn in het leven van zijn hedendaagse soortgenoten. Op internet staan diverse websites met o.a. het langslepende odyssee van Fred Spijkers en de lotgevallen van Wikileakswoordvoerder Julian Assange. Vermeldenswaard is de trend om volledig anoniem te lekken op bijvoorbeeld Publeaks of zoals met de Panama Papers is gebeurd. Een alternatief wellicht ter bescherming van de informant?
  Wat is een klokkenluider?De term klokkenluider heeft een ruime definitie nodig, omdat een melding een breed scala aan omstandigheden kan betreffen. Dit zorgt voor de volgende opsomming, waarbij de term ‘misstanden’ zeer ruim dient te worden opgevat (zo betreft het onder meer illegale of immorele praktijken, wangedrag, disfunctioneren en onrecht). Een klokkenluider is een persoon (medewerker of getuige), die al dan niet anoniem met het doel een misstand op te lossen:
  als medewerker misstanden in zijn bedrijf of organisatie openbaar maakt;
  als persoon van binnen de organisatie misstanden openbaar maakt
  ;als persoon van buiten als belanghebbende misstanden openbaar maakt.
  http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/170280-klokkenluider-en-misstanden-op-het-werk-of-in-de-organisatie.html#bekende-klokkenluiders-fictie-en-werkelijkheid

 3. Robby Botter zegt:

  Verdient een J..P. Coen een standbeeld? .. Hij is diegene die toch de lokale bevolking op de Banda eilanden liet afslachten door de ingehuurde Japanse samoerai…. en mensen deporteerde naar Batavia? Hebben de Duitsers ook een standbeeld van Adolf Hitler of andere bekende Nazi’s? Deze allen zijn geen helden of mensen die verantwoordelijk zijn voor moord en uitroeiing van de mensheid! Naar mijn gevoelens en mening mogen ze het weghalen!

  • PLemon zegt:

   @Hr Botter “Hebben de Duitsers ook een standbeeld van Adolf Hitler of andere bekende Nazi’s”

   Gevaarlijke vergelijking omdat u een kwaadaardig regime afwaardeert naar opportunistisch handelen van een koopman/soldaat.

   *** als een online-discussie maar lang genoeg duurt, trekt een van de deelnemers geheid een keer een vergelijking met de nazi’s of Hitler. Godwin ergerde zich aan de gewoonte om in discussies op Usenet vergelijkingen met nazi’s, Hitler en deHolocaust te maken en meende dat deze, vaak absurde, vergelijkingen afbreuk deden aan de ernst van de Holocaust. Om dit tegen te gaan formuleerde hij zijn stelling, bedoeld als een soort meme of tegenmeme. De bedoeling van zijn stelling was dus niet een eind te maken aan discussies, maar om deelnemers aan een discussie bewuster te maken van de vraag of een vergelijking met de nazi’s of Hitler gepast is, of simpelweg een kwestie van te ver doorgevoerde retoriek.[1][2]

   De wet van Godwin stelt dus niet dat een discussie door die verwijzing of vergelijking zijn beste tijd heeft gehad. Toch bestaat in veel nieuwsgroepen op Usenet en forums op het internet het gebruik de discussie in de thread te beëindigen, zodra die vergelijking wordt gemaakt: degene die de nazi’s als eerste noemt, heeft dan automatisch verloren, ongeacht het besproken onderwerp. Tenzij iemand de vergelijking opzettelijk maakt om een discussie te beëindigen. Op deze wijze staat de wet van Godwin garant voor een bovengrens aan de lengte van discussies in nieuwsgroepen. Dat iemand automatisch een discussie verliest door te verwijzen naar de nazi’s is echter een drogreden die Godwin zelf niet heeft bedoeld.
   https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Godwin

 4. RLMertens zegt:

  Waarom weten we meer over Coen, van Heutz, Colijn, Westerling ea. uit onze Indische geschiedenis dan over ene Reael? Of ene Boscha?

  • PLemon zegt:

   @Hr Mertens.
   Dit verschijnsel…?
   ***goed nieuws is geen nieuws”
   De oorsprong van deze uitspraak is mij niet bekend. Deze uitspraak wordt nogal eens gebruikt met de vraag of zelfs het verwijt: ”Waarom kiest met name de media zo het lijkt wel bewust voor een overdaad aan slecht nieuws. Goed nieuws heeft blijkbaar geen nieuwswaarde”.https://www.spreukenenwijsheden.nl/goed-nieuws-is-geen-nieuws/

   • RLMertens zegt:

    @Lemon; ‘dit verschijnsel…’ – komt vooral voor in onze Indische geschiedenis.
    Zij die het voor de inlanders opnamen kregen vooral verwijten. Multatuli bv. werd in de jr.’20 – ’40 in Indië verboden lectuur in het onderwijs! Zijn neef DD= Douwes Dekker kreeg de bijnaam Javanenvriend ( negatief bedoelt!)

    • Bert zegt:

     @RLMertens :U bedoelt Ernest Francois Eugene Douwes Dekker ? Held van Indonesia ,bekeerd tot de islam en een andere naam aangenomen ,dr Danoerdirdja Setiaboedhi,ja dat was een Indo die de kant van Indonesia koos ,nou werd ie ook als een stuk stront door de Nederlanders behandeld ! neem me niet kwalijk zeg ! Verbannen naar Suriname ( Jodensavanne) ontsnapt en als verstekeling naar Indonesia teruggekeerd en net op tijd de onafhankelijkheid van zijn geliefde Indonesia mee mogen maken ,hij stierf in 1950. Ja hij wilde dat de Indo,s kozen voor Indonesia maar ja beste Ernest F.E D.D vergeet je niet 1 ding ? In plaats van de Hollanders komen de Javanen en in plaats van het christendom komt de Islam zo gezegd de ene dictator gaat de andere komt eraan ! Die minderheden begrepen dat heel goed ,ja als Indo kun je beter de benen nemen ,je zult Nooit geaccepteerd worden door die Javanen en economisch al helemaal ,je wordt met de nek aangekeken ,begrijpt u dat mr Mertens ? Nou wordt je hier soms ook met de nek aangekeken maar je bent tenminste vrij ! Indonesia glijdt langzaam maar zeker in de tentakels van die moslim fundamentalisten jammer jammer maar gelukkig vechten de Christenen terug !…En Eens eens zal er ook ook Vrije Molukse Republiek zijn !!! hebben ze wel verdiend !

    • RLMertens zegt:

     @Bert; ‘je wordt nooit geaccepteerd door die Javanen etc.’ – DD toch wel. Zelfs tot nationale held uitgeroepen. Van Eeckhout, Joop Avé ea. Zo velen- zie Wikipedia. En ze zijn ook vrij, tenminste…
     Onze laatste GG was ook een dictator. Zelfs een christelijke! Dus…
     note; Javanen zijn Indonesiërs. Ook de Molukkers en al die andere
     U bent als Indo toch ook Nederlander? ( heeft u dat wel verdiend?).

 5. Jan A. Somers zegt:

  Jammer dat die naamgeving hier alleen gekoppeld wordt aan ‘helden’. Ik dacht dat de meeste namen niet afkomstig zijn helden, maar van mensen die een bepaalde rol hebben gespeeld in onze geschiedenis. Zoals onze JPC, die de wieg heeft gevuld met het toekomstige Nederlands-Indië, compleet overgenomen door de RIS, met hoofdstad Batavia (Sorry, Jakarta). Wie kan hem dat nadoen? Standbeeld! (?). En over Reael gesproken: Deze had het ambt niet geambieerd en had terstond na zijn benoeming aan de Heeren XVII gevraagd naar een ander te willen uitzien. Hij beval Coen aan als zijn opvolger. Meer hierover: Jan A. Somers, De VOC als volkenrechtelijke actor.

  • RLMertens zegt:

   JASomers; ‘DE VOC als volkenrechtelijke actor’- Volken rechtelijk? actor? U bedoelt acteur?

   • Jan A. Somers zegt:

    Tja, net als alle mensen kunt zelfs u niet alles weten. Heb ik begrip voor. Was vergeten het paginanummer te vermelden: p, 89.

    • RLMertens zegt:

     @JASomers; ‘actor’- Ik kies voor acteur= toneel speler; VOC deed alsof het een handel maatschappij was. In wezen was het een bedrijf, dat handel overzee bedreef, wel of niet met geweld. Met wurgcontracten, waaraan bv. ongeletterde inboorlingen aan moesten voldoen. Het schroomde niet onwilligen te ver/uitmoorden. ‘volken rechtelijk?’ -Zelfs complete bevolkingen. Om via nederzettingen/koloniën, na een verdeel en heers politiek(!), gehele gebieden/landen te bezetten cq. te annexeren. Er is een roofstaat aan de Noordzee! Een nationale criminele organisatie, die internationaal opereerde, zou men tegenwoordig zeggen.
     Uiteraard in godsnaam. Opdat dan de vrome thuislanders hen/VOC dienaren als helden zal beschouwen. Te vereren met standbeelden, monumenten etc. Zelfs een ex premier sprak onlangs nog bewonderd over; een VOC mentaliteit!

    • PLemon zegt:

     @Hr Mertens ” VOC deed alsof het een handel maatschappij was. ”

     Handel drijven was destijds de grote drijfveer om de gebieden buiten Europa te verkennen.
     *** Tot halverwege de zeventiende eeuw werden door Nederlandse kooplieden en zeelui bijna dertig ontdekkingsreizen ondernomen. Wat zijn de gemeenschappelijke kenmerken van die reizen? Ten eerste het reisdoel: dat lag vrijwel altijd in Azië, waar zich de lucratieve specerijenmarkt bevond, en het mythische goudrijk Zuidland of de ‘goud- en zilvereilanden’. Voor de organisatie van de reis maakte het weinig uit of dat reisdoel via het noorden, het oosten of het westen gezocht werd. De expedities werden in de eerste plaats opgezet als commerciële ondernemingen met winst maken als belangrijkste doel. 
                     
     In enkele gevallen kwam daar een tweede doel bij: afbreuk doen aan de positie van de Spanjaarden middels kaapvaart of het inpalmen van Zuid-Amerikaanse indianenstammen. Conflicten waren er vooral met Europese concurrenten; de oorspronkelijke bewoners van de bezochte gebieden werden doorgaans vriendschappelijk benaderd. De ontdekkingsreizigers gingen daarbij uit van de graad van beschaving van een gebied. Volken die een voor de Nederlanders herkenbare samenleving vormden, met een overheid, een bepaalde mate van organisatie en een religie, werden eerder als gelijkwaardige handelspartner beschouwd dan volken die al hun bezittingen deelden, als nomaden leefden of een ‘primitief’ geloof aanhingen. Het bezetten van land en het overheersen van volken was in deze periode vrijwel nooit de bedoeling; vriendschappelijke handel kostte minder mankracht en geld dan spierbalvertoon en wapengekletter. 

     Ook de wetenschap bleef ondergeschikt aan de handel. Het verzamelen van geografische kennis was belangrijk, en individuele reizigers maakten soms wel studie van volken, talen, flora en fauna, maar alleen als middel om het eigenlijke doel – een beter beeld van mogelijke handelsgebieden – te bereiken. https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6603/de-nederlandse-ontdekkingsreizen.html

    • Jan A. Somers zegt:

     Denk er wel om dat handel drijven de basis is geweest voor de ontwikkeling van het volkenrecht. Zie bijvoorbeeld Hugo de Groot als actor in die ontwikkeling. Interessant is dat de eerste internationale handelsroutes liepen van Oost naar West. De noordelijke handelsroute liep vanuit China over Samarkand en de noordelijke kust van de Kaspische Zee naar de Krim, vanwaar Italiaanse handelaren de zaken verder distribueerden. Deze route werd ook afgetapt door Noord-Europese handelaren via de Russische rivieren. Met het ineenstorten van het Mongoolse rijk droogden deze overlandroutes op. De middelste route werd bediend door Arabische zeelieden, bekend geworden uit de verhalen van Sinbad de Zeeman. Zij brachten zaken uit de Maleise archipel en Voor-Indië naar Basra in de Perzische Golf. Vandaar liep de route langs de Eufraat en de Tigris naar de Zwarte Zee, waar zij samen kwam met de karavaanroutes naar Turkse en Syrische steden, alwaar de handelswaar werd opgewacht door de Italianen. De zuidelijke route werd bediend door Arabische (en later ook Atjeese) vrachtvaarders en liep via havens aan de Rode Zee naar Alexandrië, waar de waren werden overgenomen door handelaren uit Venetië. Op grond van deze lucratieve handel was men van mening dat het Heilige Land alleen kon worden heroverd door de Egyptische economie te verlammen, te realiseren met een blokkade van de Rode Zee vanuit de Indische Oceaan.
     In het bijzonder moet worden gewezen op de mythische verhalen over Paap Jan, die een belangrijke rol hebben gespeeld in de ideologie achter de Portugese expansie. “het mythische goudrijk Zuidland” Het was niet duidelijk waar dat lag. Zie bijvoorbeeld N.A. Cramer, De reis van Jan van Mandeville, naar de Middelnederlandsche handschriften en incunabelen. Vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, Leiden: Brill 1908. En: Beckingham 1961: C.F. Beckingham, ‘IX The travels of Pero da Covilha and their significance’, in C.F. Beckingham, Between Islam and Christendom, Travellers, facts and legends in the middle ages and the renaissance, Londen: Variorum Reprints 1983. Beckingham 1980 C.F. Beckingham, ‘II The Quest for Prester John’, in: C.F. Beckingham, Between Islam and Christendom, Travellers, facts and legends in the middle ages and the renaissance, Londen: Variorum Reprints 1983. Het gaat hierbij vooral om de legendarische Paap Jan, Portugees: Preste Joam das Indias, Engels: Prester John, Duits: der Priester Johannes, Middelnederlands: coninc pape jan, Pryester jan, Keyser Paepe jan. Beckingham kwalificeert die verhalen als een legende met een “immense influence on history, especially on the history of geographical discovery”.
     Marco Polo situeerde het rijk van Paap Jan nog in Mongolië. Een andere plaatsbepaling was in tribus Indiis; Pero de Covilha en Vasco da Gama hadden dan ook geloofsbrieven voor Paap Jan bij zich. Het Indië uit de middeleeuwen was echter onbepaald en strekte zich vanaf de Hoorn van Afrika onbegrensd oost- en zuidwaarts uit. Daar bestonden geïsoleerd levende Joodse en Christelijke gemeenschappen, overgebleven van het daar in de vijfde eeuw bloeiende Christendom, dat zich niet had kunnen handhaven in de Arabische moslimhegemonie. In Voor-Indië wordt een vroege missionering toegeschreven aan Apostel Thomas, en er was in 325 op het Concilie van Nicea sprake van een Bisschop van Perzië en Groot-Indië. De Portugezen troffen in Voor-Indië zo’n 60.000 Christenen aan. Naderhand werd dat rijk (el dorado) ook nog geplaatst ergens benoorden Zimbabwe, (het bijbelse Ofir, waar koning Salomo zijn goud haalde).
     De oudste ingang tot de kennis over Paap Jan wordt gevormd door de zogenaamde Presbyterbrief, die hij omstreeks 1165 aan de Byzantijnse keizer Manuel II Comnenus zou hebben geschreven, alsmede aan een mogelijk plaatsgevonden bezoek in 1122 van een zekere Iohannes, ‘Patriarch van de Indiërs’, aan Rome. De ‘noordelijke’ bron ligt in de legendarische reisverhalen van Jan van Mandeville. Hij was in Engeland geboren en had zich, na een pelgrimstocht naar het Heilige Land, gevestigd in Luik waar hij omstreeks 1356 zijn verhalen schreef. Hiervan zijn ongeveer 300 handschriften in diverse talen bekend. Het rijk van Paap Jan was beschreven als “lande, dat pape jan toe hoort, die grote keyser is van indien (…), heeft onder hem menighen coninc (…) ende sijn lant is herde groot ende rike” . De opmerking “dat paep jans lant voet teghen voet leyt teghens enghelant” is daarbij een opmerkelijk modern geformuleerde plaatsbepaling.
     De Nederlanders waren overigens niet geobsedeerd van een kruistocht samen met Paap Jan, een ideologie die de Portugese expansie aanvankelijk mede gekenmerkt had.

    • RLMertens zegt:

     @JASomers; ‘handel is de basis van het volkenrecht etc.’ – Het recht van welk volk? De ‘gekoloniseerde’/ bezette volkeren hadden helemaal geen rechten. Laat staan de inheemsen van bv. Banda. -VOC als handelende persoon; inderdaad maar dan als onder werper van opponenten. Desnoods met geweld en knechting. Zelfs als slavenhandelaar.

    • PLemon zegt:

     @Hr Mertens “Het recht van welk volk? De ‘gekoloniseerde’/ bezette volkeren hadden helemaal geen rechten. ”

     Niet als men onderling geen afspraken heeft willen/kunnen maken.

     *** Ook heel vroeger werden er uiteraard ook soorten van verdragen gesloten, bijvoorbeeld tussen strijdende dorpen, stamhoofden en landjes. Soms mondeling, later ook op schrift. Het internationale recht, soms ook aangeduid als volkenrecht is een rechtsgebied, dat momenteel een snelle ontwikkeling doormaakt. Mede door de toegenomen mobiliteit en de snelheid van de media lijkt de wereld steeds ‘kleiner’ en staan internationale zaken dichter bij ons .Men onderscheidt in dit recht het internationale privaatrecht (IPR) en het internationale publiek recht.

     Meestal bedoelen wij het laatste indien wij het over het volkenrecht hebben. Het IPR omvat die regels die worden toegepast, indien iemand met een andere nationaliteit privaatrechtelijk met een niet eigen land te maken krijgt of er meerdere nationaliteiten betrokken zijn. In het (publieke) volkenrecht regelen staten onderling de schendingen van wat rechtens wordt geacht. Ook regelen staten en instellingen dus allerlei praktische zaken om het rechtsverkeer te verbeteren. Er is doorgaans geen autoriteit of orgaan, dat zelf optreedt tegen schendingen van de internationale regels. Landen proberen vaak gezamenlijk door bijvoorbeeld  een handelsboycot of isolatie, landen tot een andere houding te bewegen. In de loop der tijd hebben staten geprobeerd om mechanismen te ontwikkelen, om er voor te zorgen, dat de afspraken tussen verdragspartners worden nagekomen.

     http://www.meesterwillem.com/internationaal/Internationaal%20recht.htm

    • e.m. zegt:

     [CITAAT]***
     “”De achterafkritiek is de aller sneuste der kritieken. Het is hetzelfde als wanneer dat ene leuke meisje je aan de kant heeft gezet, je aan de buitenwacht laat weten dat je toch altijd al vond dat ze uit haar bek stonk.””
     [EINDE citaat]

     ***Nynke de Jong, AD-columniste

    • Ron Geenen zegt:

     @je aan de buitenwacht laat weten dat je toch altijd al vond dat ze uit haar bek stonk.””@

     Een buitengewone onbeschofte opmerking. Al zou het zo zijn, men zegt dat niet van een medemens.

    • Jan A. Somers zegt:

     “men zegt dat niet van een medemens.” Ja, die AD-columniste had het over huidige (maar ook vroegere!) pubers die nog veel moeten leren. Maar intussen wel aan borrelpraat doen. Mijn kleinkinderen houden mij jong en bij de tijd met allerlei gedoe op twitter waar dat stinken nog echt kinderspel bij is. Wat in onze moderne tijd als normaal wordt beschouwd. Als ze dat niet deden was er geen nieuws, en kan die krant wel opdoeken. En raakt die columniste haar baan kwijt.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja … die normvervaging. Zelfs vrouwelijke columnisten van landelijke dagbladen lijken er dus door bevangen.

     Nog onlangs schreef een geacht interrlectueel en prominent deelnemer aan het I4E gebeuren, zij het veilig onder pseudoniem, het navolgende: “Een monument is een monument. Met de allure van een monument. Een bankje waarop men gaat zitten en dan scheten laat, of waarop men gaat liggen om zich voort te planten, doet m.i. geen recht aan het herinneren van bersiapslachtoffers”.

     Dat naar aanleiding van een opmerking van de geachte heer Somers, naar mijn oordeel de mildheid en het fatsoen zelve, dat hij genoegen zou nemen met een bankje bij het Indisch Monument om de bersiapslachtoffers te gedenken. Ik heb die reactie “beledigend en stuitend” genoemd.

     Een paar dagen geleden even gekeken naar een TV conference van Youp van ’t Hek. Niet de eerste de beste onder de hedendaagse cabaretiers. De godslasteringen en geslachtsdelen vlogen mij om de oren, het publiek in de zaal lachen, gieren, brullen.

     Tja …… ik zal wel de verkeerde opvoeding hebben gehad in een verkeerde tijd. Zelfs 5 jaar zeemansleven en bijna 8 jaar onder de soldaten hebben mij niet verbeterd.

     Pak Pierre

    • Loekie zegt:

     Maar jongen, je moet ook niet naar Vara/BNN kijken. Die zit al decennia enkel onder de gordel te werken. Niet als enige overigens. En Nederlands cabaret is een aantasting van zelfrespect. Het volk dat er om lacht is dom en leeg (en stemt D’66 en GroenLinks).
     Als er niks op tv is, en dat is meestal, gewoon een goed boek lezen.

    • RLMertens zegt:

     @em;’de sneuste der kritieken etc.’ – Al gaat de de leugen nog zo snel….

    • Jan A. Somers zegt:

     “verkeerde opvoeding hebben gehad” Nee hoor, u loopt gewon achter. Heb ik ook last van, maar ik heb kleinkinderen die mij regelmatig bijpraten. Al vegend over hun telefoon, waar overigens nauwelijks meer mee wordt getelefoneerd.

    • Jan A. Somers zegt:

     “En Nederlands cabaret is een aantasting van zelfrespect.” Vroeger had je tenminste nog Wim Kan. Wel af en toe saai en melig, maar als je niet door Wim Kan onderhanden was genomen, telde je niet mee.

    • e.m. zegt:

     Historische feiten zijn geen leugens, alleen Dé Waarheid bestaat niet: Hernan Cortez, in Zuid-Amerika ‘De Slachter’ genoemd, is in Spanje een held. Piet Hein, daarentegen is in Spanje een crimineel, maar heeft in Nederland de vroegere Bondsspaarbank (nu Volksbank) een goed renderende spaaractie opgeleverd.

     De Besiap-periode is voor betrokkenen een blijvend groot lidteken, maar volgens Indonesiërs heeft ze nooit plaatsgevonden;

     Nederlandse ‘politionele acties’ in voormalig Nederlands-Indië worden in Indonesië ‘Agresi Militer Belanda I dan II’ genoemd.

     Historische feiten zijn geen leugens, alleen ‘de waarheid’ bestaat niet. Ergo, iemand die claimt de waarheid in pacht te hebben, spreekt al dan niet opzettelijk bezijden de waarheid.

     Daarom moet je ‘Geschiedenis’ ook niet willen beschouwen door haar achteraf gelijk een heilige koe in haar pantat te kijken en selectief shoppend te veroordelen. Maar omdat een medaille minstens twee kanten heeft, moet men diezelfde ‘Geschiedenis” ook niet willen verheerlijken. In het ene geval zou sprake zijn van ‘wegpoetsen van de Geschiedenis’, en in het ander van ‘witwassen’.

     De dekolonisatie van Nederlands-Indië achteraf manipulerend te beschouwen met een nietszeggende emotionele attitude van: ALS Nederland ‘zus’ en ALS Nederland ‘zo’ atau ALS Nederland ‘niet-dít’ en ALS Nederland ‘niet-dát’ … is dus totaal zinloos. ‘ALS’ is namelijk never nooit geschied. Ten diepste zijn het opmerkelijke emoties, maar absoluut géén ‘historische feiten’.

     Geschiedenis moet je dan ook beschouwen om haar voor zichzelf te laten spreken en daar eventueel lessen uit trekken, zoals bijvoorbeeld ‘nie wieder!’ (whatever the case may be).

    • Ron Geenen zegt:

     De waarheid is altijd eenzijdig, want de doden kunnen niet praten. Vermoedelijk is daarom de waarheid bezijden de waarheid! Zeker wat betreft de geschiedenis. Bestaat echte waarheid? Of is waarheid iets relatiefs?

    • e.m. zegt:

     “”ook Indo’s kunnen er wat van,””

     @Loekie zegt: 11 september 2017 om 14:45 /…/ En Nederlands cabaret is een aantasting van zelfrespect. Het volk dat er om lacht is dom en leeg (en stemt D’66 en GroenLinks).@

     — Het volk dat er niet om lacht, is autistisch en down en stemt op Geert Wilders en Thierry Baudet.

     Ik kan me nauwelijks voorstellen, dat Loekie tot die laatste categorie behoort . . .

   • PLemon zegt:

    Te bedenken dat…😁
    In onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek uit 2013 werd ‘actor’ herkend door 66 %van de Nederlanders76 %van de Vlamingen.

    -actor m:
    handelende persoon of instantie(beroep) aanklager
    (Wiki)

 6. RLMertens zegt:

  ‘Nieuwe helden’ Is het niet opmerkelijk dat onze geschiedenis ons helden voorschotelt, die nu schurken/moordenaars etc. blijken te zijn. Hebben wij nu nog helden? ‘Men moet het in die tijdgeest zien’, zegt menigeen. Hoezo? Was die tijd dan vervuld met een geest om de -nu gevallen- helden als helden te beschouwen, bij gebrek aan echte helden? Had men dan een andere moraal dan nu? Toen al norm vervaging?
  -Held Colijn richtte een bloedbad aan in Lombok 1894(Parool 18/4’98); in een brief aan zijn echtgenote in Nederland; ‘we mochten toen geen genade meer geven. Ik(!) heb 9 vrouwen en 3 kinderen, die ons om genade vroegen, op een hoop moeten zetten en ze dood laten schieten. Het was onaangenaam werk, maar het kon niet anders’. note; Colijn was/werd premier, AR partij, in de jr.’40. Eerdere historici/biografen die over Colijn hebben geschreven, hebben bewust zijn militaire loopbaan, buiten beschouwing gelaten! Een groot vaderlander?

 7. George zegt:

  The real hero is always a hero by mistake; he dreams of being an honest coward like everybody else.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.