Kenniscentrum Repatriëring | Indisch Herinneringscentrum jaarverslag 2016

Het projectvoorstel is uitgewerkt en afgerond en de boot- en passagierslijsten zijn geïnventariseerd. Het doel van het Kenniscentrum Repatriëring is om alle passagierslijsten van Indische-Nederlanders die naar Nederland vertrokken voor het eerst op één centrale plek te ontsluiten, zodat er een voor iedereen toegankelijke zoekmachine ontstaat die een schat aan gegevens herbergt. Historica, onderzoeker en Indisch erfgoed specialist Margaret Leidelmeijer werkt momenteel aan dit door het IHC geïnitieerde belangrijke project. Drie vragen aan Margaret.   Indisch Herinneringscentrum jaarverslag 2016

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

38 reacties op Kenniscentrum Repatriëring | Indisch Herinneringscentrum jaarverslag 2016

 1. Ron Geenen zegt:

  Wanneer kunnen we die lijsten inkijken?

  • Loekie zegt:

   “Margaret: ‘Het projectvoorstel en een eerste verkenning liggen er. We zijn nu in de fase dat we bezig zijn met fondsenwerving.”

   • Ron Geenen zegt:

    @een eerste verkenning liggen er@

    Dus?

    • Loekie zegt:

     Wat denk je zelf? In grote lijnen weten waar de bronnen liggen en hoe het eindproduct eruit moet komen te zien, geld verzamelen om alles uit te voeren. Daarna verzamelen, ordenen, digitaliseren, compleet verhaal maken, publiceren. Hoeveel tijd kan dat gaan kosten?

    • Ron Geenen zegt:

     Als die eerste verkenning er ligt, dan vermoed ik dat dat gedeelte al op het net is en dus mogelijk ook ter inzage.

    • Loekie zegt:

     Als je weet waar je het vlees gaat kopen als je rendang wilt maken, maar je koopt het nog niet omdat je nog geen geld hebt, dan ga je thuis toch alvast roepen: come and get it…?

    • Ron Geenen zegt:

     Ha Ha, als je het geld nog niet heb. Als dat het geval is, zijn het een stel stumpers om aan zoiets te beginnen. Bij zaken begin ik eerst met het geld en dan de opbouw.

    • Loekie zegt:

     Jawel, maar je kunt ook vragen: hoeveel kost dat project? Dan zeg je verder: ik verkoop twee stuks van mijn antiek en de opbrengst doneer ik…en ik hoop dat anderen mijn voorbeeld zullen volgen…

    • Ron Geenen zegt:

     Nu kennen we elkaar weer. Donatie. Niet mijn principe. Heb nooit mijn hand opgehouden en zal dat ook nooit doen. Een ander woord is crowdfunding, dacht ik. Nee, Ik betaal alles zelf en als ik iemand nodig heb, betaal ik hem of haar. Kan ik het niet, dan begin ik er ook niet aan.
     En antiek kan ik niet verkopen, want dat heb ik allemaal aan mijn lady gegeven. Die had als wees nooit iets gehad.

 2. van den Broek van een andere generatie zegt:

  De onderzoekster spreekt van 330.000 mensen die naar Nederland zijn gekomen, ik ga ervan uit dat in dit cijfers allen begrepen zijn die MET de boot. vanuit Indie naar Nederland kwamen.

  Het aantal mensen dat Uit indie kwam zal dan hoger zijn, want
  – er zijn ook velen met het vliegtuig uit Indie naar Nederland gekomen.. althans dat zag ik op foto’s.
  – een aantal is via ons Nieuw-Guinea naar Nederland gekomen, dat zag ik ook op foto’s
  Daar komt nog bij dat een deel van de evacuees en recuperatieverlofgangers , samen met een kleine stroom van nieuw gerecupereerde werknemers werknemers naar Indie (terug)keerden volgens CBS omstreeks 50.000. Dit veroorzaakt dubbeltellingen.

  Ik dacht dat de Britten mensen i.c. RAPWI met Britse schepen al vòòr december 1945 vanuit Indie en andere delen van Zuid-Oost Zie via Engeland naar Nederland vervoerden, maar dat zal ik nakijken?

  En niette vergeten al die KNIL-militairen, die met troepentransportschepen samen met andere Nederlandse KL-militairen uit Indie naar Nederland vertrokken. Hoe worden die meegeteld???

  Alhoewel het vervoer binnen het Koninkrijk plaatsvond hadden in het algemeen al die mensen, die uit Indie naar Nederland vertrokken, geldige reispapieren nodig, hetzij aan te vragen bij het Nederlands Gouvernement (vòòr 1949) danwel na de Soevereiniteitsoverdracht met veel moeite verstrekt door de Nederlandse ambassade aldaar (dan druk ik mij eufemistisch uit). Die gegeven zijn toch met deutsche Gruendlichkeit geregistreerd??

  Opmerkelijk is dat de onderzoekers niet gelijk die gegevens bij de desbetreffend archieven opgevraagd hebben. Dan weet je precies hoeveel mensen met geldige reispapieren uit Indie vertrokken zijn. Die gegevens zijn toch niet staatsgeheim????
  Daarnaast kan je met die gegevens tegelijkertijd de betrouwbaarheid van die passagierslijsten meten, maar dat zijn maar vragen van methodische aard, die wel de uitkomsten van het onderzoek beïnvloeden. Over de methodiek hoor ik niet zoveel maar dat zal wel voer voor economen zijn.

  Alfred Birney geeft in De Tolk van Java aan dat zijn vader als Nederlands onderdaan (sic) voor vlucht naar Nederland een groen paspoort kreeg. Hoe wordt de vader van Alfred Birney eigenlijk in de statistieken meegenomen?

 3. van den Broek van een andere generatie zegt:

  nieuw gerecupereerde werknemers dient te zijn…..:nieuw gerecupereerde werknemers

 4. van den Broek van een andere generatie zegt:

  nieuw gerecupereerde werknemers dient te zijn…..:nieuw gerecutreerde werknemers (Google corrigeert het verkeerd)

  • Loekie zegt:

   Niet altijd Google de schuld geven; zelf ook de kwaliteit en betrouwbaarheid van je spelling meten…

  • PLemon zegt:

   @Hr vden Broek veag “Dan weet je precies hoeveel mensen met geldige reispapieren uit Indie vertrokken zijn. ”

   Zouden deze meer “vluchteling” dan repatriant aan dat criterium hebben voldaan?

   *** dat de Nederlandse regering in 1955 besloot de repatriëringscriteria aan te passen. Hierdoor kwamen vanaf 1955 late repatrianten en spijtoptanten naar Nederland. Spijtoptanten hadden in eerste instantie voor het Indonesisch staatsburgerschap gekozen, maar hadden hier spijt van en opteerden bij aankomst in Nederland voor het Nederlands staatsburgerschap.

   Op 5 december 1957, ook bekend als Zwarte Sinterklaas, zagen nog in Indonesië wonende Indische Nederlanders zich gedwongen te vertrekken. Op die dag verklaarde de Indonesische regering alle Nederlanders staatsgevaarlijk. In 1958 is hierdoor een groep van nog eens 10.000 naar Nederland gekomen. Overigens kwamen toen (nog steeds) niet alle Nederlanders terug, met name (Indische) Nederlanders die sleutelposities bekleedden in het bedrijfsleven bleven in Indonesië. Daarnaast bleef een groep van bij benadering 5.000 Indo-Europeanen achter, die om uiteenlopende redenen niet mochten repatriëren naar Nederland.

   De komst van Indische Nederlanders was hiermee nog niet beëindigd. Door het verlies van Nieuw-Guinea in 1962 vertrokken circa 20.000 overwegend Indo-Europeanen uit dit laatste Nederlandse gebiedsdeel in de oost. Daarnaast kwamen door de staatsgreep van Soeharto op 1 oktober 1965 Indonesiërs naar Nederland die zich, eenmaal hier aangekomen, lieten naturaliseren. In 1968 zette de Nederlandse regering de regeling voor de komst naar Nederland definitief stop.

   Een bijzondere groep in deze periode vormden de Molukkers, de peranakans en de verstekelingen.
   https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Repatri%C3%ABring_van_Indische_Nederlanders

 5. van den Broek van een andere generatie zegt:

  Maar wat willen die passagierslijsten eigenlijk zeggen?
  Zijn deze lijsten representatief dwz een betrouwbare afspiegeling van de Indische gemeenschap?
  Er waren toch 5 of 6 repatriëringen- of vluchtelingengolven?

  De meerwaarde van het project an sich lijkt mij gezien de projectbeschrijving wat gering. Want zeg nou zelf, dat digitaliseren met de huidige big-data technieken is toch zo gebeurd. Elk vel, ook handgeschreven kan op eenvoudige wijze gedigitaliseerd en op een handige manier in een relationele database veranderd worden.
  Met die database kunnen de onderzoekers hun meerwaarde bewijzen. Anders stijgt hun werk niet boven het kopiëren uit en dat kost minder dan € 0,10 per vel. Tel uit je winst of het budget is zo op basis van “alternative cost” bepaald.

  Die repatriëringsgolven verschilden van elkaar. Bvb ik heb lijsten van de burgerlijke en militaire geïnterneerden (zijn ook gemakkelijk te scannen). .. Als ik die database koppel aan de passagierslijsten, wat voor conclusies kan ik daaruit trekken. Ik heb wel zo een idee maar aan de hand van cijfers kan ik dat duidelijk en overtuigend stellen.

  Of mijn nog onvolledig lijstje van Indo’s tijdens de oorlog. Als ik die lijst volledig heb en die koppel aan die passagierslijsten wat voor conclusies mag ik trekken in het verlengde van het Wener-rapport uit 1953/1954?

  Dat zijn toch dringende vragen die ook na meer dan 60 jaar antwoord behoeven. Zo maak je dat project maatschappelijk relevant anders blijft het bij een volledige verzameling van passagierslijsten, maar dan houdt het daarbij op. Voor dat heb ik het Kenniscentrum Repatriëring niet nodig, wel een modern kopieerapparaat gekoppeld aan een database.

  Laat dat Kenniscentrum haar legitimiteit maar eens dubbelbewijzen. Zijn we weer bij Indisch/Indo aangekomen.

  • Boeroeng zegt:

   Veel mensen willen graag snuffelen in die passagierslijsten.
   En het liefst in een opgezette database online. Alleen een naam invullen en direct een lijst met resultaten.
   Dat is die legitimiteit , die je zoekt Peter.

   En waarvan moeten die lijsten een afspiegeling zijn?
   Die lijsten zijn niet opgesteld met vermelding van indo of totok. Noch van beroep, en soms met een geboortedatum , maar niet met een geboorteplaats.

   • bokeller zegt:

    Velen met mij zijn Nederland binnen
    komen vliegen.
    Zijn daar ook gegevens over.
    siBo

    • Arthur Olive zegt:

     Mijn moeder met haar twee kinderen repatrieerde in 1946 naar Nederland. In 1948 gingen we als “reverse spijtoptant” terug naar Indie. Volgens mijn moeder waren er veel Indischen op het schip die terug gingen na de Bersiap.
     Later weer gerepatrieerd vanuit Nieuw Guinea met een vliegtuig.

   • Ron Geenen zegt:

    Als die lijsten zo belangrijk zijn voor velen in Nederland, waarom dan geen subsidie aangevraagd?
    Er wordt om veel mindere redenen subsidie van de staat verkregen.

   • Ron Geenen zegt:

    En wat about alle Indo’s die een paar jaren later uit Nederland zijn vertrokken en b.v. naar Amerika en Brazilie zijn vertrokken?

   • P.Lemon zegt:

    Margaret: Het leeuwendeel hebben we kunnen traceren, mede dankzij de inspanningen van deskundigen als Herman van Oosten en Henk Beekhuis die al veel informatie over vaarten geïnventariseerd en verzameld hebben, maar het is nog niet compleet

    ***Herman van Oosten :
    Na jarenlang onderzoek en steun van Henk Beekhuis heb ik uiteindelijk de verzamelde informatie op deze website gezet.

    http://www.passagierslijsten1945-1964.nl/boten/index.html

    ….De repatriëring of evacuatie van Nederlanders uit Nederlands-Indië, respectievelijk Indonesië kan ingedeeld worden in verschillende golven.

    • Ron Geenen zegt:

     Funny. Ik heb de familie Geenen gecheckt die in Januari 1951 uit Tandjung Priok vertrokken met het ss Chitral en in R’dam eind Januari aankwamen. Niets te vinden.

    • Loekie zegt:

     a. Ze zijn (toen) niet vertrokken;
     b. Ze zijn (toen) niet aangekomen;
     c. Ze reisden op een ander schip;
     d. Ze reisden onder een andere naam;
     e. Ze reisden wel, maar waren niet geregistreerd;
     f. Ze waren wel geregistreerd, maar hun gegevens zijn gewist;
     g. De lijsten waren incompleet;
     h. Ze stonden wel op de lijst, maar zijn niet overgenomen in het digitale bestand;
     i. Moraal: de waarheid is niet altijd te vinden in boeken, artikelen, lijsten, bestanden enz. De onvindbare waarheid zogezegd.

    • Ron Geenen zegt:

     @De onvindbare waarheid zogezegd.@

     Vermoedelijk waren de kinderen en weduwe Geenen niet belangrijk, want die hadden de reis naar NL zelf moeten betalen. Immers de toenmalige NL regering zag liever dat weduwe Geenen en kinderen beter kunnen wegrotten in een kampong ergens in dat warme land. Registratie was dus niet belangrijk. Die anderen waar wel voor werd betaald, moesten worden geregistreerd want het geld werd hun later in rekening gebracht. Verschil moet er bestaan, niet waar.

    • PLemon zegt:

     @Hr Ron G. ‘Funny’

     Niet als je bedenkt dat je er nog maar ca 10% vd passagiers kunt terugvinden.

     ***HvOosten : “Van de ongeveer 300.000 personen die naar Nederland zijn gekomen, heb ik er nu ongeveer 24.000 ingevoerd. Het kan dus zijn als u naar een bepaalde naam zoekt, deze niet kunt vinden. Ik adviseer u dan, mij een email te sturen. Geef dan zoveel mogelijk informatie, zoals familienaam, voornamen, geboortedatum, scheepsnaam, vertrekdatum.”

    • Ron Geenen zegt:

     Heer P. Lemon: Dank. Bericht is naar H van Oosten verzonden.

 6. van den Broek van een andere generatie zegt:

  Dhr Bo Keller geeft al aan dat er ook Indischen (Indo’s en Totoks) Nederland kwamen binnenvliegen. Als je die en ook in één moeite die KNIL-soldaten en degenen uit Nieuw-Guinea meeneemt in de beschouwing dan heb je wellicht een totaal beeld van de Repatriëring, rekening houdend met verstekelingen. Wel dien de inkomende stroom worden vergeleken met de uitkomende stroom, anders tel je de naam H.J. van Mook bob 10 maal mee , maar dan dien je wel 9 x H.J. van Mook eraf te trekken. Maar die controlle gaat in een handomdraai, zelfs in EXCEL kan je dat laten doen, dat is secondenwerk.

  Maar waarom in bovenstaand onderzoek nou juist ALLEEN die scheepsrepatrianten worden meegenomen, lijkt mij toch een legitieme vraag aan dat Kenniscentrum.
  Daargelaten dat ook de betrouwbaarheid van die lijsten getoetst dient te worden en dat kan juist met behulp van die lijsten van de Nederlandse Ambassade of het Indisch Gouvernement.

  De onderscheiding tussen Totoks en Indo’s bij de repatriëring heb ik al geïnventariseerd. ik heb zelf al een begin gemaakt met een Datenbank, ik weet waar kwalitatief betere en misschien volledige cijfers te vinden zijn. Ik stuit tot wel op die cijfers. Die dienen ergens verstopt te zijn in een verstoft archief van NIOD of in Indonesisch archief. Tot zover is het onderscheid louter BS.

  • Loekie zegt:

   Waarom solliciteer je niet bij het kenniscentrum, om er voor de duur van het project als vrijwilliger te werken? Dan kun je daar al je ideeën ventileren. Hier op deze site verkondigen hoe het moet, wat je al weet, wat je nog niet weet heeft geen zin.

   • van den Broek van een andere generatie zegt:

    Ik zie dat het kenniscentrum een mailadres heeft en zal mijn commentaar opsturen. Ik zie wel hoe ze reageren.

    • Loekie zegt:

     Op commentaar zitten ze, vermoed ik zomaar, niet te wachten. Maar wellicht stellen ze een uitgewerkt plan van aanpak met duidelijk geformuleerde uitgangspunten en een realistische doelstelling wel op prijs.

    • van den Broek van een andere generatie zegt:

     Wat schort aan dat plan van aanpak , uitgangspunten en doelstelling heb ik al aangegeven.

     Wat belangrijker is hoe ze aan het geld willen komen, via subsidies en/of crowd-funding . Dan dien je wel aan het publiek duidelijk te maken hoeveel je van ze wilt en wat ze daarvoor terugkrijgen, customer-oriented noemen ze dat. Daar zit de legitimiteit in.

     Je zou de vraag naar informatie/kennis kunnen meten door te kijken naar het aantal mensen die bestaande websites met die Passagierslijsten bezoeken .
     Maar er is ook een groter publiek, dat wellicht geïnteresseerd is en die mag je dan via social-media benaderen. En die kosten dien je mee te nemen in je berekeningen anders blijft die vergaarde informatie/kennis op een website hangen als een ijstent op de Noordpool. Ik weet wel hoe je zulke dingen kan verkopen, anders vraag ik het aan een veelbelovende Digital Transformation Analyst , met de nadruk op veel en belovend.

   • Bert zegt:

    @Loekie ;Tja beste Loekie slaat dat ook niet een beetje op jezelf ? Peggy Stein had je al een bestuursfunctie aangeboden ,dat vond ik een goed idee van haar want ik vind je een goed waarnemer maar je sloeg het aanbod af .

  • Boeroeng zegt:

   Peter, Hoe kan jij van passagierslijsten totoks en indo’s onderscheiden ?
   Dat kan helemaal niet. Als er geboorteplaatsen bij staan dan kun je schattingen maken.
   Maar ik heb die lijsten gezien. Er zijn geen geboorteplaatsen vermeld.

 7. van den Broek van een andere generatie zegt:

  !!!!!!!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.