Wat moeten we toch met die lijken in de kast ?

Zie de video van anderhalf uur:
Regelmatig duikt Nederlands-Indië op in het nieuws. Historisch onderzoek dwingt ons kritisch te kijken naar ons koloniale verleden.
Toch is er nog veel onbekend over hoe de koloniale samenleving in elkaar zat. Zijn we te veel bezig met de vraag over goed en fout?
Wat is het belang van voortschrijdend historisch onderzoek?
Historicus prof. dr. Remco Raben (UU) legt uit.

Bagatelliseren van Nederlands optreden in Nederlands-Indië helpt begrip ervan niet verder.   Moet Nederland de koloniale schuldvraag in Nederlands-Indië verwerpen? Dat vroeg Martien Hoogland zich deze week af in dit artikel op de website van HP/De Tijd. Zijn redenatie: de Britten en Fransen gedroegen zich in hun koloniale oorlogen veel erger dan de Nederlanders in Indonesië. Los van de vraag of deze dubieuze stelling waar is, lijkt het me een weinig constructief uitgangspunt voor een beter begrip van de Nederlandse dekolonisatie. HP/De Tijd

Eindelijk stelt Nederland zichzelf de koloniale schuldvraag en gaat het zijn rol als koloniale macht tot op de bodem uitzoeken. (…) Verder zou er in Nederland sprake zijn van een doofpotcultuur en van een ontkenning van de koloniale schuldvraag. HP/De Tijd .

Welk verhaal telt? De oorlogen in Nederlands-Indië / Indonesië 1942-1949 in het geschiedenisonderwijs (2017)


Lees het interview van VK.

Luister naar dit interview: De naam van Goos Blok wordt genoemd in de lijvige en bittere studie van Rémy Limpach,

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

151 reacties op Wat moeten we toch met die lijken in de kast ?

 1. Loekie zegt:

  Ook zeer de moeite waard om te bekijken is de film over Lumuba. Congo en België.

 2. George zegt:

  Lijken in de kast? It is more: skeletons in the closet.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Ik heb me nog niet de tijd gegund om de video te bekijken (moet gauw de tuin in, “goegoer goenoeng”), maar de titel alleen al suggereert een niet rooskleurige kijk op de kolonie van toen.

   Een “Blinde vlek”, als ware er niets positiefs over die tijd te beschouwen, niets te zien van het grootse dat daar ook werd verricht en dat tot op de dag van vandaag wel degelijk zichtbaar is. Waarom niet gekozen voor “Tussen geurende melati en zwarte bladzijde” of “Tussen modelkolonie en zwarte bladzijde” of “Tussen ethische politiek en zwarte bladzijde”?

   Vandaag in het nieuws: De Chinese Christelijke Ahok moet voor 2 jaar de pendjara in. Voor het “beledigen” van de Islam. Misschien mag hij wel een cel delen met Johan Teterisa. Die kreeg 15 jaar, ook voor “beledigen” geloof ik. Indonesiërs hebben blijkbaar hele lange tenen. Na bijna 70 jaar van onafhankelijkheid is de zwarte bladzijde in het boek “Indonesia” nog steeds niet omgeslagen. Volgens een prominent en zeer geacht schrijver op deze site zal het wel weer de schuld zijn van de “Belanda Boesoek”, die het zaad van het kwaad voor eeuwig over de lieflijke archipel met zijn vredelievende bewoners heeft uitgestrooid.

   Pak Pierre

   • Wal Suparmo zegt:

    De Mohammadanen in Indoneia hebben nu lange tenen is door de DEMOCRATIE systeem van het westen zo dat de fanatieke en fundamentele WAHABIE sekte in Indonesia is binnen gedrongen.De stroom van hongereige Mohammadanen naar het Westen is ook veroorzaak door de hun eigen democtratische syteem.

 3. ellen zegt:

  Boeroeng, ik begrijp het niet. Bij mij wordt de lezing van de UU door Silverlight geblokkeerd ??

 4. ellen zegt:

  Okee, het lukt nu. Bedankt.

 5. Wal Suparmo zegt:

  Pak Pierre.Niet de Indonsier( hiw about de Christenen?). Die heben lange tenen maar de IDEOLOGIE van Mohammad door welke natie het ook beoefend die hebben lange tenen.Zo als ook het MARXISME.

 6. PLemon zegt:

  @”Toch is er nog veel onbekend over hoe de koloniale samenleving in elkaar zat. Zijn we te veel bezig met de vraag over goed en fout?”

  ###Toen ook al, maar nu actueel door de (economische) vluchtelingenstromen snakten zelfs Europese landen naar gebieden waar ze hun bevolkingsoverschot naar toe konden verplaatsen. Enfin we weten allemaal hoe Columbus cs uiteindelijk de natives van een heel werelddeel in reservaten joeg. Op wereldschaal is het koloniseren vd archipel waar een piepklein landje als Nederland met toe.- en instemming van allerlei plaatselijke heersers, het gebied mocht besturen en exploiteren, wel van een andere orde. En als de imperialistische ‘ ziekte’ overslaat naar een Aziatisch land en de wereldgemeenschap hiermee tot besef komt dat er maar een eind moet komen aan de roof praktijken, gaat de teruggave vd gebieden aan de oorspronkelijke bewoners niet zonder slag of stoot. Dat de kleine Europese gemeenschap in Indië zich tussen de miljoenenbevolking kon handhaven is al veelzeggend over hoe die vooroorlogse maatschappij reilde en zeilde. Het deed niet onder voor een modern westers land. Echt tempo doeloe (dulu).

 7. Boeroeng zegt:

  Tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog arresteerden de Nederlanders duizenden revolutionaire strijders en burgers. Vaak was niet eens duidelijk waarvan deze Indonesiërs werden verdacht. Voor de zekerheid werden ze toch opgesloten.
  https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/41614/indonesiers-in-nederlandse-kampen.html

  • Pierre de la Croix zegt:

   Tja …. dat is altijd het probleem in een guerrilla oorlog waar de tegenstander slechts herkenbaar is aan zijn uiterlijk en niet aan een bepaald militair uniform, b.v. gele hoedjes, blauwe uniformjas en lila broek.

   Pak Pierre

  • Jan A. Somers zegt:

   Dat doen we ook na het voetballen: Je was er bij, dus je bent erbij.

  • RLMertens zegt:

   @Boeroeng; ‘voor de zekerheid werden ze opgesloten’ – 40.000 TNI’ers en enkele duizenden burgers/nationalisten. Zonder vorm van ondervraging, laat staan proces. In wezen dezelfde situatie als met de nationalisten vóór de oorlog. Voor hen was Indië, hun geboorteland, een politie staat! Voor ons tempo doeloe. Aldus een oude nationalist, die mij dit met verbittering vertelde. Waarbij hij nog aantekende, dat de achter gebleven echtgenote/ familie zich maar zelf moest redden! Als jochie maakte ik mee 1947, dat in de goedang/magazijn van vader’s depot werd ingebroken/ rijst gestolen. Er werden toen een wachtpost ingesteld. De volgende morgen lagen 2 katjongs dood geschoten in de omheining. Volgens de dienstdoende wacht; zonder waarschuwing neergeknald. ‘Geen hond die er naar kraait’.

   • PLemon zegt:

    @Hr Mertens “Voor hen was Indië, hun geboorteland, een politie staat! ”

    Alweer uw hyperbool wapen in stelling?
    De feiten…
    *** De doodstraf werd niet afgeschaft en tot het einde van de koloniale tijd regelmatig uitgesproken. Als een Gouverneur-Generaal tegenstander was van de doodstraf sprak hij consequent gratie uit, zoals Gouverneur-Generaal D. Fock (1921-1926), maar in de latere jaren 1929 – 1936 werd toch maar liefst 27 keer de doodstraf opgelegd aan niet-Europeanen verdacht van moord, waarvan dertien personen gratie kregen.

    Vanuit de historisch ontwikkelde opvatting dat de doodstraf niet past bij een beschaafde natie, kijkt Nederland nu afkeurend naar landen, zoals Indonesië, waar de doodstraf onderdeel is van het strafrechtsysteem. Lange tijd werd echter onder het mom van diezelfde beschavingsgedachte de doodstraf wel opgelegd door het Nederlandse rechtssysteem. Dit betekent niet dat de misstanden uit een koloniaal verleden een excuus mogen zijn voor de Indonesische overheid tot het schenden van mensenrechten.
    http://historiek.net/nederland-hield-doodstraf-in-indie-in-stand/47503/

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘doodstraf; liefst 27 keer opgelegd aan niet(!) Europeanen’ – Dus….? Is Indië geen politie staat? Niet voor de Europeanen; klopt! Zelfs een goed oord; klopt. Ooit over de PID gehoord. waar elke inlandse vergadering(na aanmelding) een bezoek kreeg?
     Waar een wet bestond; ‘degene die zich in woord/geschrift tegen de overheid uit/keert’ tot een max. straf van 4 jaar veroordeeld kan worden. Zelfs verbanning naar een concentratie(!) Boven Digoel.

    • PLemon zegt:

     @Hr Mertens “Is Indië geen politie staat? Niet voor de Europeanen; klopt!”

     Ook niet vd inheemsen, ondanks de bestraffing voor moord en het toch verlenen van gratie. Er werd ‘recht’ gesproken. Geen willekeur zoals:

     *** Onder politiestaat verstaat men een staat waar de sociale, economische en politieke macht door de leiders gehandhaafd wordt met behulp van (geheime) politie.
     Deze politie heeft in dit soort staten meer bevoegdheden dan normaal in een liberale democratie.
     Onder druk van dreiging, al dan niet openlijk of bedekt gepromoot door media en overheden, bestaat het gevaar dat wetten doorgevoerd worden die burgerrechten inperken en stapsgewijs in de richting van een politiestaat leiden.
     Politiestaten worden meestal gekenmerkt door totalitarisme en een sterke sociale controle. https://worldthechanges.wordpress.com/politiestaat/

    • Ron Geenen zegt:

     Politiestaat: Zoals de Jap dat deed tijdens de oorlog met ons in Padang en Bangkinang op west Sumatra

    • Pierre de la Croix zegt:

     Anno nu: Indonesia al bijna 70 jaar Merdeka. De boze Hollander al 70 jaar niet meer de baas in het land. Wat is er sindsdien in dat land gebeurd?

     Eigen volk massaal over de kling gehaald wegens de verkeerde ideologie (communisme), de verkeerde godsdienst (alles wat geen Islam is), de verkeerde etnische afkomst. Zelfbeschikkingsrecht genegeerd, met voeten getreden (Molukkers, Papoea’s, wellicht ook andere groepen). Corruptie en schandelijke zelfverrijking alom. Wie geen geld of de juiste vriendjes heeft komt nergens aan de bak (wel gemakkelijker IN de bak) en krijgt zijn kinderen niet op een behoorlijke school.

     Laatste nieuws, na de veroordeling en gevangenneming van Ahok wegens “belediging van de Islam”: Twee homo’s in Atjeh veroordeeld tot 86 stokslagen elk. Ontdekt en verraden door een landgenoot. De koloniale PID is daar niets bij.

     Tja ….. volgens de zeer geachte heer ing. R.L. Mertens is al die narigheid toch weer terug te voeren tot 300 jaar koloniaal bewind. Als ik de heer Mertens was zou ik direct naar Indonesia afreizen om die Indonesiërs te vertellen dat zij zelfstandig zijn en zich in hun denken en doen niet meer moeten laten ringeloren door die koloniale erfenis.

     Pak Pierre

    • Loekie zegt:

     – Pappa, opa zegt steeds dezelfde dingen, elke keer weer. En hij zegt alles ook een paar keer achter elkaar.
     – Dat geeft niks jongen. Oude mensen hebben dat vaak.
     – Zijn ze vergeetachtig dan? Weten ze niet meer wat ze hebben gezegd.
     – Zoiets.

    • PLemon zegt:

     @Hr/Mw Loekie “opa zegt steeds dezelfde dingen”😟

     Couperus: ” Van oude mensen , dingen die voorbijgaan… “(ROMAN)
     “Dan pas wordt duidelijk hoezeer de vreselijke gebeurtenis uit het verleden nog altijd mensen met elkaar verbindt en dat de dingen van vroeger nog niet voorbij zijn gegaan.

    • Loekie zegt:

     En wat was die vreselijke gebeurtenis? Een moord voorafgegaan door overspel en het zwijgen daarover.

    • P.Lemon zegt:

     @Hr/Mw Loekie “en wat was die vreselijke gebeurtenis ”

     Het citaat sloeg niet letterlijk op wat Couperus wel of niet heeft geschreven. Maar
     meer op het idee dat het voor je geestesgesteldheid het beste is om zoveel mogelijk de narigheid die je meemaakt, veroorzaakt of bent overkomen van je af te schrijven, praten, op te biechten etc. In ieder geval anderen in te betrekken die met je die ervaring deelt, bevestigt of er een oordeel over heeft.
     ***Er wordt beweerd dat de ‘aziaat ‘door alle narigheid voor zich te houden, plotseling ‘mata gelap’ kan worden of amok pleegt.***

     ***Amok mengamuk of amuk (lett. tieren of tekeergaan): verblind van woede alles wat men ontmoet doden of verwonden. Reeds in de 16e eeuw maakten Portugese zeevaarders melding van de ‘amuco’. Sommige schrijvers verklaren dat de oorzaak hiervan ligt in de overmatige zelfbeheersing van de bevolking in het sociale gedrag, waarvoor de amok een uitlaatklep is. De gebeurtenissen van 1965 (communistenmoord) zouden kunnen worden bestempeld als een collectief amok. Ook is de term ‘mata gelap’ hier van toepassing.
     http://www.nedindie.nl/A.htm

    • Ron Geenen zegt:

     @het beste is om zoveel mogelijk de narigheid die je meemaakt, veroorzaakt of bent overkomen van je af te schrijven, praten, enz@
     Daar ben ik voor de volle 100% mee eens. In ieder geval werkt dat op mij. Mijn laatste artikel “Ze waren erger dan beesten” over ook mijn vader, de familie van de heer Keller en andere bekende namen uit Sawah Lunto en nu ook op mijn web te vinden, heeft mij bij het begin wat problemen gegeven. Vooral de periode van gegevens verzamelen. Het bestuderen van speciale blz. van het boek KURA!. Vervolgens ben ik gaan communiceren met de heer Keller en zijn gedeelte informatie, die de puntjes op de i zetten van bovengenoemde boek en ook de gegevens van H van den Bos als aanvulling gaven mij de rust en toen was het schrijven simpel. Heb ook meneer van den Bos in Zoetermeer gebeld en ook hij heeft mij het een en ander verteld. Ik kan het nu van mij afzetten en een plaats geven. En door het te publiceren heb ik het ook een wereld plaats gegeven. De engelse versie gaat ook naar het blad “De Indo” en ik denk het ook in de plaatselijke krant voor te brengen. Als kind kon ik de Jap niet tegenhouden, maar de Jap kan vandaag mij niet tegenhouden wat ik over hun beestachtig gedrag weet en publiceer.

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘waar de politieke macht door de leiders gehandhaafd wordt met behulp van de (geheime) politie’- Dat was inderdaad zo in Indië. De GG met zijn exorbitante rechten, de reeds genoemde wet over uitingen tegen de overheid en de PID= Politieke Inlichtingen dienst (met inheemse informanten!) En een koloniale media, die elke vorm van Inlandse uitingen ‘kamerbreed’/opruiend publiceerde.( Lees Du Perron; Indies Memorandum, De Vaderlandse Club) en de GG aanzette tot maatregelen.Tegen de inlanders, wel te verstaan.( en zij, die voor die inlanders het opnamen; DDekker, van Walraven, Sneevliet ea.)

    • P.Lemon zegt:

     @Hr Mertens. ” Dat was inderdaad zo in Indië. …”

     Schijn bedriegt…want in de miljoenenmassa ging het maar om enkelingen die de radja structuren konden bedreigen.

     ***Hoe anders was de situatie een halve eeuw eerder, in 1898. Een lieftallige, achttienjarige koningin Wilhelmina besteeg in dat jaar de troon van het tweede koninkrijk aan de Noordzee ‘waar de zon nooit onderging’. Ook toen had Wilhelmina gloedvol gesproken van ‘een nieuw tijdperk van ons nationaal bestaan, dat zal rusten op de basis van vrijwillige samenwerking, wederkeerigen eerbied en verdraagzaamheid tusschen de volken van het nieuwe Koninkrijk’.

     Menig koloniaal ambtenaar zal er met instemming van hebben kennisgenomen. Velen onder hen hadden de bestseller Max Havelaar prominent in de boekenkast staan. Zij die hem ook gelezen hadden, wisten dat zij als koloniaal ambtenaar een uiterst nobele taak hadden te verrichten als ‘opheffer’ en beschermer van de inlander tegen de ‘knevelarij’ van inheemse autocraten.

     Dat diezelfde inheemse autocraten hun macht voor een aanzienlijk deel te danken hadden aan de militaire steun van het koloniaal bestuur, en hun ‘dwingelandij’ dus helemaal niet zo traditioneel was als het werd voorgesteld in de koloniale handboeken, was iets wat Multatuli en zijn vele bewonderaars niet onder ogen konden of wilden zien.

     Maar het allermooiste aan Wilhelmina’s gloedvolle woorden – vanuit Nederlands gezichtspunt uiteraard – was dat er geen enkele noodzaak bestond de ultieme conclusies eruit te trekken. De ‘inheemse’ bewoners van de koloniën waren namelijk niet op de hoogte van de Hollandse aspiraties. Dat was dan weer een voordeel van de erbarmelijke staat van het onderwijs in de koloniën en de belabberde infrastructuur. Bovendien – en dat was waarschijnlijk het belangrijkst – was er geen kritische, ambitieuze wereldmacht die over de schouder van Nederland meekeek.

     In die jaren heerste Groot-Brittannië over de westerse koloniale roedel. En met de ondertekening van het Verdrag van Londen in 1871 wist Nederland zich verzekerd van de Britse erkenning van het Nederlandse bestuur over de gehele Indische archipel.

     https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/31629/wilhemina-preekt-de-revolutie.html

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘die de radja structuren konden bedreigen etc.’ – Ik heb het niet over het feodale Inlandse systeem maar over het bestuur van gebiedsdeel Nederlands Indië olv een GG! Het ‘koloniale tijdvak’.
     Waarin, zo u wil, het Inlandse feodale is opgenomen. Ten gunste/ als profijt(!) voor het Nederlandse gouvernement! Dr.L.de Jong noemde het; een autoritair bestuur.
     Netjes gezegd. In de praktijk een politiestaat voor de Inlanders.

    • Jan A. Somers zegt:

     “(geheime) politie’- Dat was inderdaad zo in Indië.” Wat was er nou geheimer aan dan in Nederland zelf? De PID? In Nederland de BVD, nu AIVD. En de MIVD. En in de VS nu uitgebreid in beeld. En kijk eens in ons Wetboek van Strafrecht.
     “exorbitante rechten” Geheim? Waarom niet even de Indische Staatsregeling gelezen? Ik zal u een beetje helpen:
     Art. 35. (5). Het besluit tot verwijdering en het bevel tot inhechtenisneming worden aan den betrokken persoon bij gerechtelijke akte beteekend.
     (6). De Gouverneur-Generaal brengt het besluit tot verwijdering, met de verdere stukken, onverwijld ter kennis van den Minister van Koloniën.
     (7). Van het besluit tot verwijdering geschiedt mededeeling aan den Volksraad en wordt, wanneer het Nederlanders geldt, door den Koning kennis gegeven aan de Staten-Generaal.
     Art. 36. (2). Wanneer de maatregel iemand betreft, niet tot de Inlanders behoorende, wordt het besluit met de verdere stukken onverwijld gebracht ter kennis van de Minister van Koloniën.
     (3). Van den maatregel geschiedt mededeeling aan den Volksraad en wordt, wanneer het Nederlanders geldt, door den Koning kennis gegeven aan de Staten-Generaal.
     Art. 37. (3). Het besluit tot verwijdering en het bevel tot inhechtenisneming worden aan den betrokken persoon bij gerechtelijke akte beteekend.
     (4). Wanneer de in dit artikel bedoelde maatregelen iemand betreffen, niet tot de Inlanders behoorende, wordt gehandeld overeenkomstig het voorlaatste lid van het voorgaande artikel.
     (5). De bepaling, vervat in het laatste lid van het voorgaande artikel, is mede toepasselijk.
     Art.38. Art.38. In de gevallen bedoeld in de artt.35, 36 en 37 wordt door den Gouverneur-Generaal niet beslist dan nadat de betrokken persoon in zijne verdediging gehoord, of daartoe behoorlijk opgeroepen is. Van het verhoor wordt proces-verbaal opgemaakt.
     Volgens mij weinig geheim.Ik dacht dat deze wetsartikelen in Indonesië nu nog gelden. met de wat vriendelijker naam: Presidentieel decreet. Pres. Soeharto heeft er dankbaar gebruik van gemaakt. Waar die stoute ‘Hollanders’ toch goed voor waren.

    • e.m. zegt:

     Dag Pak Lemon, is het symbolisme atau een lacune aan verdiepende kennis, dat steeds wordt teruggegrepen naar @Dr.L.de Jong@ — Toegegeven, zeer zeker niet de eerste de beste.

     Het getuigt van kracht, maar ook van de open mind van een wetenschapper om bijvoorbeeld een afwijkende mening in je magnum opus op te nemen:

     “”Ik voeg hier, op hun verzoek, aan toe dat twee van mijn adviseurs, prof. dr. I.J. Brugmans en drs. R. C. Kwantes, mij hebben doen weten van mening te zijn,
     [CITAAT]
     ‘dat de gekozen methode bij de verwerking van de grote hoeveelheid gegevens het de lezer moeilijk maakt zich een samenhangend beeld te vormen van de complexe Indische werkelijkheid, zoals deze bij het uitbreken van de oorlog met Japan bestond.
     Die beeldvorming, welke essentieel is voor de oordeelvorming over hetgeen na dat tijdstip volgde, wordt voorts belemmerd door de onevenwichtige verdeling van de aandacht voor de onderscheiden facetten van die werkelijkheid, welke in deel 11 a aan de orde komen. Terwijl bijv. de auteur uitvoerig ingaat op de botsende inzichten en doelstellingen van (vooral) de radicale Indonesische nationalisten enerzijds en de koloniale macht anderzijds, worden andere a-politieke aspecten van het maatschappelijk bestel en het koloniale beleid stiefmoederlijk bedeeld.
     De door de auteur gekozen benadering leidt ons inziens tot een onvolledig, in hoofdzaak tot het politieke vlak gereduceerd, beeld van het vooroorlogse Nederlandsch-Indië. Die onvolledigheid is, naar ons oordeel, mede toe te schrijven aan het feit, dat in het bijzonder de negatieve kanten van de Nederlandse aanwezigheid in de Indische archipel worden belicht, terwijl daartegenover gunstige resultaten van de door de overheid en het bedrijfsleven (mede ten gunste van de autochtone bevolking) ontplooide activiteiten slechts summier aandacht krijgen.’
     [EINDE citaat]

     — Wat dat betreft kalotje af voor DR. L. de Jong. Nog even voor de volledigheid diens ‘ingekorte’ persoonlijk reactie hierop: “”/………./ De lezer bedenke overigens dat geschiedschrijving, zoals de Utrechtse historicus Geyl het eens formuleerde, ‘een discussie zonder eind’ is – niemand heeft de wijsheid, niemand ook de waarheid in pacht. /…/”” katanya Dr. L. de Jong.

     Dus Pak Lemon, waar hierboven Dr. L. de Jong wordt aangehaald met de woorden @Dr.L.de Jong noemde het; een autoritair bestuur.@ –is het maar de vraag of ‘de quoter’ daarnaast weleens van het werk van Karel E. M. Bongenaar heeft gehoord, laat staan diens ‘De ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlandsch-Indië’ heeft gelezen.

     SAMENVATTING
     Vóór de komst van de Europeanen bestond de Indonesische archipel uit verschillende kleinere rijken. De Nederlandse overheersers maakten gebruik van deze oorspronkelijke structuur voor de decentrale bestuursinrichting van het gebied. De technische term voor de contractueel met Nederland en Nederlands-Indië verbonden vorsten en hoofden luidde `zelfbestuurders’ en de door hen bestuurde gebieden heetten `zelfbesturende landschappen’.

     REVIEW – E. Mutter
     “”Er zijn in de loop van de tijd vele boeken verschenen over het koloniale bestuur in Nederlands-Indie, maar nog nooit is er zo’n gedegen en omvangrijk juridisch-historisch werk verschenen over het verschijnsel zelfbesturend landschap binnen dat koloniale bestuur. Het systeem van de zelfbesturende landschappen dreigde nadat Soekarno in 1950 de federale staatsvorm overboord zette, in de vergetelheid te raken. Dit eerste deel van het proefschrift van Bongenaar, dat de periode 1855-1942 omvat, kan als een standaardwerk over dit onderwerp worden beschouwd. De schrijver geeft een goed overzicht van de vorming van de zelfbesturende landschappen in de negentiende eeuw en de ontwikkeling daarvan in de twintigste eeuw. Tot in het begin van de twintigste eeuw konden de zelfbesturende landschappen worden beschouwd als volkenrechtelijk zelfstandige entiteiten met een eigen soevereiniteit, ‘min of meer onafhankelijk buitenland in Nederlands-Indie’. Het boek geeft een verhelderend inzicht en is voor velen die interesse hebben voor het koloniale bestuur in Indië meer dan een aanrader.”” E. Mutter

     ‘De ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlandsch-Indië’ – Karel E.M. Bongenaar – Walburg Pers – isbn 9 789057 302671

     Selamat weekend semoea allemaal y’all . . .

    • P.Lemon zegt:

     @Hr. E.M. “dat in het bijzonder de negatieve kanten van de Nederlandse aanwezigheid in de Indische archipel worden belicht, terwijl daartegenover gunstige resultaten van de door de overheid en het bedrijfsleven (mede ten gunste van de autochtone bevolking) ontplooide activiteiten slechts summier aandacht krijgen.’

     ###Zo ziet u maar dat na de japanse inval en de volgende oorlog en merdeka jaren ook in samenhang de negatieve kanten van het koloniaal systeem uitvergroot naar voren zijn gebracht. Dat er voordien een heel eilandenrijk naar westerse inzicht maatschappelijk werd ingericht ( zie de berichtgeving in oude kranten bv) en op stoom werd gebracht is daardoor naar de achtergrond verschoven.
     O.a. Hr Mertens is deze positieve kant maar vergeten onder het motto dat de blanda het volk maar heeft geknecht en uitgebuit. Dat vnl de javaan deze rol heeft overgenomen en de TNI nog wreder optreedt dan ooit het KNIL legertje ,wordt maar weggepoetst omdat het de eigen bangsa betreft.
     Het lijkt mij hypocriet om kwaad met kwaad te vergelijken en het voor 1 op te nemen.
     Betreur liever het feit dat de afwikkeling vh koloniaal systeem door koppige hollandse bestuurders en ongeduldige achterdochtige door japan opgeleide/hitste jongeren niet vreedzaam is en kon verlopen. Hier wijzen beide partijen elkaar als schuldige aan.
     Internationaal is nederland door eea wel van het podium gevallen …maar tracht met het aantrekken vh boetekleed, ontwikkelingshulp, schadevergoedingen etc. tot damage control te komen. Dit tot verbijstering van bijna alle in diaspora geraakte indischen die het Soekarno regime hun verbanning aanrekenen.

    • R.L. Mertens zegt:

     @JASomers; ‘wanneer het Nederlanders geldt’- En wat indien het Inlanders geldt? In hun verdediging gehoord? Al die inlanders die naar Boven Digoel zijn ‘verhuisd’ ? Ook Sharir werd niet verhoord. Lees ook IMF. Salim; 15 jaar(!) Boven Digoel
     ‘weinig geheim etc.’ – In geheim(!) werden alle nationalisten door PID gevolgd.
     ‘Soeharto maakte daarvan dankbaar gebruik’- Welke dictator wil nou niet van zo’n systeem gebruik maken? Zelfs de Kempetai maakte er gebruik van. Echter toen contra de Nederlanders…..

    • R.L. Mertens zegt:

     @Lemon; ‘positieve kanten van het bestuur vergeten’ – Ik heb juist gereageerd op de door scribenten genoemde ‘positieve kanten’ met het aanhalen/vermelden van de negatieve(!) kanten daarbij. Het moet toch duidelijk zijn alles(!) wat daar indertijd tot stand gebracht is, uitsluitend ten gunste is/moet zijn van het vaderland. Ook door e.m geciteerde ‘van zelf besturende landschappen’. Mi. de schijn van zelfbestuur! Het laatste woord was toch voor/bij de GG? Het was toch een wingewest. Dat daar ook de Inlandse bevolking van ‘mee profiteerde’ is inherent. Maar om dat tot het ‘verheffen van de inlandse bevolking’ te noemen, lijkt mij overdreven. Maar ja, dat was de tijd van ‘daar werd iets groots verricht’

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ik wil de heren Somers, Lemon en E.M. langs deze weg volgaarne bedanken voor hun voor mij waardevolle bijdragen aan de discussie over de kastlijken. Zonder opsmuk gebracht.

     Toch een kanttekening bij het betoon van groot respect door de heer E.M. (20 mei 2017 13:39) voor Dr. Lou de Jong, die in zijn oeuvre ruimte liet voor zijn adviseurs om hun van hem (De Jong) afwijkende mening te boekstaven.

     E.M. schrijft daarover: “Het getuigt van kracht, maar ook van de open mind van een wetenschapper om bijvoorbeeld een afwijkende mening in je magnum opus op te nemen”.

     Nu is, voor zover ik mij kan herinneren, De Jong vaker verweten dat hij eigengereidheid was en zijn eigen kijk op de geschiedenis, zeker v.w.b. “Indië”, te nadrukkelijk in zijn werk heeft laten doorklinken. Niet altijd een “open mind” dus.

     Mijn vraag is nu of de heer De Jong zich zo maar heeft geschikt in het verzoek van zijn adviseurs of dat hij onder zachte dwang, zo niet “at gunpoint” heeft toegestemd in de plaatsing van hun kanttekeningen.

     Pak Pierre

    • PLemon zegt:

     @Hr Mertens “Het moet toch duidelijk zijn alles(!) wat daar indertijd tot stand gebracht is, uitsluitend ten gunste is/moet zijn van het vaderland”

     Nou ja..alles, meer een groot deel van winst dat met de handel in de grondstoffen werd verdiend. Het land moest toch ook de eigen broek ophouden en in ontwikkeling worden gebracht zgn selfsupporting te zijn. En het was echt niet zo dat in de koloniale tijd miljoenen aan hongeroedeem stierven of geen kleren aan het lijf hadden.
     Kijk wat er gaande is dat wat zich in de veertiger jaren afspeelde, de Japanse overheersing en de merdeka/politionele strijd, alleen maar in negatieve zin aan de hele koloniale tijd wordt verbonden. En worden de meer normale ontwikkelingen , van een agrarische oriëntatie naar een technologische maatschappij, niet benadrukt. In Holland dacht de doorsnee burger dat we daar in bomen leefden bv . Tja…?

    • RLMertens zegt:

     @Lemon;’zijn broek ophouden etc.’- Nogal logisch; zo ophouden omdat het maximale rendement ten gunste van Nederland zo groot mogelijk moet zijn. Goed management heet het. Want ondervoeding, ziektes etc. bij al die harde werkers/ koelie’s etc. werken nadelig.
     Ziektes vooral kenden geen onderscheid in afkomst! Ook infrastructuur; havens, spoorwegen etc. horen bij die 100% exploitatie! Kosten voor de baat, was het jargon. En daar profiteren natuurlijk ook de ingezetenen ervan. In welke mate? De Europeanen het meest en de rest het minst. Die inlanders, die vervelend werden, werden opgeborgen. Tot Japan, met zijn Azië voor Aziaten kreet, die tempo doeloe in de war schopte. Enfin, de rest van het verhaal is bekend.

   • Jan A. Somers zegt:

    Reken dit eens om naar de ‘voorlopige hechtenis’ in Nederland! Kom je heel ver, in vredestijd!

 8. bokeller zegt:

  Nou men zag er wel kranig uit ,dacht ik.

  siBo

  • Ron Geenen zegt:

   Een moderne bamboe runtjing

  • Bert zegt:

   @Pak Keller ,binnenkort loopt het Nederlandse leger dankzij de bezuinigingen er ook zo bij.Ze hebben al 50.000 bamboe roentjing besteld.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Dadelijk is er geen bamboe over om onze 2 panda’s te voeden.

    Pak Pierre

   • Arthur Olive zegt:

    Donald Trump wil hebben dat ze 2% van het “gross national product” aan NATO geven
    Good Luck!

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja Pak Arthur, de onderhandelingen om een coalitieregering te vormen zijn niet gestruikeld over het defensiebudget, maar over het “migrantenvraagstuk”. Ons Indisch-Marokkaans Klavertje Vier (over “Good Luck” gesproken) doet niet meer mee. Hij weet waar onze prioriteiten dienen te liggen en dus waar ons goede geld aan moet worden besteed.

     Pak Pierre

    • Cezar zegt:

     Ja daar draait het om. Hoe en waaraan geef je het geld van de belastingbetaler uit; Geef je het uit aan je eigen veiligheid of geef je het weg aan een ander? Is het niet zo dat de partij, die de meeste stemmen heeft, ook meer kan verlangen?

    • e.m. zegt:

     @Hij weet waar onze prioriteiten dienen te liggen en dus waar ons goede geld aan moet worden besteed.@

     — Zijn integriteit staat evenwel als een huis!

     Misschien dat huidige VVD-voorzitter de zeer geachte en gewaardeerde heer Henrry Keizer wel een optie kent om bijvoorbeeld de Christen Unie –die overigens net zo over het migrantenvraagstuk denkt als GL (e.m.)- binnen te hengelen.

     ’t Switchen tussen tafel en pet schijnt deszulke zwaargewichten wat makkelijker af te gaan.

     Tja, dan toch maar trots op integere Jesse !

    • Arthur Olive zegt:

     De 28 landen in NATO zijn overeen gekomen om 2% van hun GDP aan military spending te geven. Er zijn alleen 5 die dat doen. de VS geeft 3.6%.
     Nederlands Indie verwaarloosde de military ook vlak voor WWII.
     Laat de rest ons maar helpen. De hoge officieren waren aan het feestvieren in Bandoeng vlak voordat de jap binnen viel.

    • Ron Geenen zegt:

     Vandaag is het donderdag en ontmoet ik bij de lunch weer vele Indo’s. Ook een paar, 6 a 8 Indo Vietnam veteranen, die volledig achter Trump zijn 2% staan. Het zijn namelijk ook hun belasting centen.

    • e.m. zegt:

     @De 28 landen in NATO zijn overeen gekomen om 2% van hun GDP aan military spending te geven.@

     — Helemaal correct! In 2014 werd afgesproken om that level in 2024 te bereiken. Nothing wrong with that.

     By the way, onder welke batu leeft ene Cezar ?

    • Pierre de la Croix zegt:

     Heer E.M. besluit 18 mei 1551 uur: “Tja, dan toch maar trots op integere Jesse!”

     Tja … integriteit is prachtig, niets op tegen. Maar als het “migrantenvraagstuk” heel zwaarwegend voor integere Jesse is, dan zou hij daarvoor toch geen 2 maanden nodig moeten hebben om dat kenbaar te maken. Kennelijk heeft hij op dag 1 niet tegen de informateur gezegd dat, wat er ook gebeurt, het een breekpunt zou zijn als zijn wensen t.a.v. punten X, Y en Z rond het toelatingsbeleid voor migranten niet zouden worden vervuld. Ook dat hoort bij integriteit, oftewel rechtschapenheid.

     Een humaan toelatingsbeleid voor de jongens en meisjes die om allerlei redenen graag bij ons komen wonen hoort, hoe loffelijk ook, ondergeschikt te zijn aan zaken die het welzijn van het hele volk direct regarderen, onder meer de economie (werkgelegenheid, staatsinkomsten) en de veiligheid (politie, strijdkrachten). We kunnen niet ongelimiteerd migranten binnenhalen als we geen werk voor ze hebben en als onze veiligheid niet op orde is. Welk een toekomst kunnen we ze dan bieden?

     Wil integere Jesse nog eens een heuse staatsman worden, dan zal hij toch nog eens kritisch naar zijn prioriteitenlijstje moeten kijken.

     Pak Pierre

    • e.m. zegt:

     @Pak Pierre de la Croix zegt: 19 mei 2017 om 00:11@

     — Dag meneer De la Croix, terimah kasih voor uw reaktie. Even voor de goede, als geen ander kent u uit uw vorige professies hoe het er bij het onderhandelen aan toe gaat; zelfs bij op overeenstemming gericht overleg. Ik gevoel niet de behoefte u daarin de les te willen lezen.

     Voorts ga ik het immigrantenvraagstuk niet oplossen. Politieke partijen bieden symphatisanten voldoende keuzemogelijkheden dewelke tot ieders geestelijke bevrediging kunnen leiden.

     De integriteit van Jesse Klaver schuilt ‘m juist in zijn kracht een ondergrens te kunnen aangeven en principes niet overboord te willen zetten bij het eerste de beste tegenbod met het gewicht van een veertje, om voor de macht van het pluche te willen gaan.

     — Een, voor mij althans, opvallende zin uit uw betoog wil ik dan toch wel even “”quoten””, omdat ze mij zo bekend in de oren klonk, dacht ik tenminste:

     @””Pak Pierre de la Croix zegt: 19 mei 2017 om 00:11We kunnen niet ongelimiteerd migranten binnenhalen als we geen werk voor ze hebben en als onze veiligheid niet op orde is. Welk een toekomst kunnen we ze dan bieden?””@

     — Deze zinsnede bracht mij weer even terug naar het einde van WOII in Nederland: 1945 – 2.1 miljoen werkloze kostwinners (=12% van de Nederlandse beroepsbevolking) – opgevangen in zogenoemde DUW*-kampen – ingezet bij o.a. de droogmaking van de Wieringermeer en Walcheren. En bij andere herstelwerkzaamheden van oorlogsschade.

     Door het ontbreken van machines was een goedwillende arbeider gedwongen zich te bedienen van slechts schop en kruiwagen. De arbeidsomstandigheden vaak erbarmelijk en de beloning minimaal; 58 cent per uur !

     Uw vervolgt uw spoor via Jesse de staatsman, ik daarentegen wil dan toch heel even stilstaan bij al degenen die nu het nog steeds hebben over opvang in pensions en hotels; voorwaar geen DUW-kampen !

     En dat men van harte welkom was onder al die DUW-ers, dan begrijpt men toch wel . . .

     *DUW – Dienst Uitvoering Werken

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ook dank voor úw reactie heer E.M. en natuurlijk voor de complimentjes, als zou ik door mijn verschillende baantjes gepokt en gemazeld zijn in de kunst van het onderhandelen.
     Niets is minder waar. Ik heb het altijd wel verstandig gevonden om tot de kern van een zaak door te dringen en aan de hand daarvan koers en prioriteiten vast te stellen.

     Welnu, in dit geval heb ik mij (wederom) afgevraagd wat de kerntaken van een regering zijn en waaraan in het kader daarvan, onder gegeven omstandigheden (de toestand in de wereld, de toestand in het land op korte en lange termijn), prioriteit moet worden gegeven in een regeerprogramma, c.q. regeeraccoord. In mijn visie zou het “migrantenvraagstuk” niet numero uno op het lijstje moeten staan (zie mijn vorige stukje).

     Ook ik draag enige kennis van de geschiedenis. Maar de tijden zijn sinds WO II sterk veranderd. Geen politicus zal het nu in zijn hoofd halen om het volk te vragen een stuk van zijn welvaart in te leveren ten behoeve van migranten uit Afrika en het Midden Oosten, ook niet met verwijzing naar de hardships die het Nederlandse volk een paar generaties eerder, in de jaren veertig en vijftig v.d.v.e., heeft ondergaan én overwonnen. Ook integere Jesse niet, zij het dat hij het niet erg zou vinden om meer van de rijken te plukken. Daarin herken ik wel bloedgroep “C” binnen Groen Links.

     Nogmaals, ik heb er niets op tegen dat politici zich strikt aan hun verkiezingsbeloftes willen houden. Maar dan moeten ze vóór de coalitiebesprekingen ook zeggen wat voor hun de absolute breekpunten zijn en niet net als integere Jesse daar pas 2 maanden later mee komen. Daar lag en ligt mijn bezwaar. Jesse mag dan in zaaltjes als een Messias in hemdsmouwen worden bewierookt door zijn achterban, een staatsman met realistisch oog voor het landsbelang is hij in mijn ogen nog lang niet.

     Time to hit the balé-balé. Excuses voor het off topic rondje. Hoewel …. Jesse is toch Indisch gerelateerd? Hij heeft ook wel eens in een toko van zijn familie gewerkt, zo heb ik gelezen.

     Pak Pierre

  • RLMertens zegt:

   @SiBo; ‘zag er wel kranig uit’ – Tegen zo’n samengeraapt stelletje, klaagde de KL dat zij als KL slecht bewapend waren om krachtdadig de TNI te verslaan.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Belanda Boesoek. Q.E.D.

    Pak Pierre

    • bokeller zegt:

     Ik heb je voor ’t eerst ontmoet
     daar bij de waterkant, daar….
     http://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.Wb_-BvXIiKTgOv1Wn9Ia5gEsDV&pid=15.1
     siBo

    • Jan A. Somers zegt:

     Ja, die lijken lagen niet in de kast, maar in die kali.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Volgende plaatje (niet getoond): Die arglistige oorlogsmisdadigers van de KL gooien die mooie aardige Indonesische vrouwen in de kali. Weer een staaltje van excessief geweld onder de keloso geveegd.

     Pak Pierre

    • RLMertens zegt:

     @PP; ‘tegen zo’n samengeraapt stelletje’ – Vochten KL/Knil met Sherman tanks, artillerie etc, ondersteund door zee- en lucht stijdkrachten! En er werden nog heldendaden verricht; diverse Willemsordes uitgereikt. Tot zelfs na 70 jaar na dato; voor moed, beleid en trouw!

    • Pierre de la Croix zegt:

     O ja meneer Mertens, welke MWO’s werden er 70 jaar na dato nog uitgereikt?

     Pak Pierre

   • RLMertens zegt:

    @PakPierre; ‘nog uitgereikt?’- Aan U wordt in elk geval niets uitgereikt! Misschien een boesoeke medaille voor bewezen diensten om ‘het koloniale gedachtegoed in ere te houden’

    • Pierre de la Croix zegt:

     Nou, nou, nou meneer Mertens, wat gaat u weer te keer. Wanneer gaat u inhoudelijk in op mijn vragen?

     Pak Pierre

  • Bert zegt:

   @Pak Pierre ,Ik ga u voordragen voor het verkrijgen van de militaire Willemsorde vanwege heldhaftig verzet op de website Indisch4ever,als ik Willempie weer tegenkom in de kroeg zullen we dit effe bespreken .

   • Pierre de la Croix zegt:

    Verzet is niet genoeg, heer Bert. Een MWO verdient men met daden van moed, beleid en trouw. Daar kan ook Willempie (de eeuwige first officer bij de KLM?) niets aan veranderen.

    Pak Pierre

 9. Huib Otto zegt:

  Meneer Mertens bedoelt zeker dat het beter was als we onze militairen met gebroken geweertjes de strijd in hadden gestuurd. Dan konden er nog meer Bintangs posthuum worden uitgereikt Voor Moed, Beleid en Trouw. En hoefden er niet zoveel repatrianten door Nederland te worden opgevangen. Dus geen bed, bad en brood waar ze wel zelf voor moesten dokken. Om nog maar te zwijgen over de reiskosten in overvolle boten. Bovendien minder claims van Indonesische bersiapweduwes. Was een hele besparing geweest toch.

  • RLMertens zegt:

   @HuibOtto; ‘de strijd hadden ingestuurd’ – Die strijd; Indië bevrijden etc. had nimmer moeten worden gevoerd! Enfin, de ellende daaruit voortvloeiend zal door komende onderzoekingen worden bevestigd.

 10. Huib Otto zegt:

  Nee maar dat is een goeie. – Die strijd; Indie bevrijden etc. had nimmer moeten worden gevoerd!

  We hadden ons vrolijk en zonder slag of stoot moeten laten afslachten en in kali’s en putten laten donderen zoals letterlijk met mijn vader en vele lotgenoten is gebeurd.
  Toen was er zelfs nog geen gewapende KL of Knil soldaat te bekennen. Voor die komende onderzoekingen na ruim 70 jaar geef ik geen cent. Allemaal geldklopperij.

  • Ron Geenen zegt:

   @Toen was er zelfs nog geen gewapende KL of Knil soldaat te bekennen. Voor die komende onderzoekingen na ruim 70 jaar geef ik geen cent. Allemaal geldklopperij.@

   Noord Sumatra direct na de oorlog viel onder het gezag van de Engelsen en de Nederlanders mochten niet het land betreden. Alleen een paar mannen van Force 136, Nederlanders als commando’s getraind in Engeland werden per parachute in Engeland gedropt. Een jonge luit. P Westerling ook en kwam onder majoor Carl Brondgeest. Intussen gingen muitende Indonesische benden tekeer en wilden de mensen in de kampen, die “onder toezicht stonden ven de Nip” , aanvallen. P. Westerling richtte een geheime politie macht op en trad nachts op onder de naam “Kaki Lima” en bestreed die moordende groepen op hun eigen manier. Vele Indo’s in Siantar en Medan, o.a. leden van de familie van mijn moeder, de Chevaliers hebben aan hem hun leven te danken. Een oom van mijn moeder Alphons Chevalier heeft als soldaat onder hem gediend.

  • R.L. Mertens zegt:

   @HuibOtto; ‘laten afslachten etc.’- Dus zonder enige oorzaak?

 11. ellen zegt:

  De bersiaptijd is nooit onderzocht. De regering verordonneerde in 1969 een archiefonderzoek naar gewelddadigheden bedreven door Nederlandse militairen, maar naar de slachtoffers van het revolutionair geweld werd nimmer een vergelijkbaar archiefonderzoek verricht. In 2000 stelde de regering substantiele bedragen beschikbaar zowel ten behoeve van individuele vervolgingsslachtoffers als van de speciale stichting Het Gebaar, o.m. voor het verrichten van historisch onderzoek. Dat laatste vond plaats onder auspicien van het NIOD (Nederlands Institituut voor Oorlogsdocumentatie) maar het onderzoek liet de Bersiap-periode buiten beschouwing. Onlangs is besloten tot een groot historisch onderzoeksproject dekolonisatie, waarbij ook de bersiap wordt onderzocht. Daarom is het van belang, dat de Indische gemeenschap o.a. met haar getuigenissen (eventueel op grond van documenten) komt.
  (Bron: J.P.J. de Jong. De terugtocht, Nederland en de dekolonisatie van Indonesie, 2015)

  • Boeroeng zegt:

   Ellen, dat breed historisch onderzoek was een zoethoudertje van de regering naar het Indisch platform toe. Dit om ‘het gebaar’ als 2e afkoopsom door te kunnen drukken.
   De opdracht aan het NIOD was zodanig geformuleerd dat het NIOD de urbanisatie van Indonesië kon onderzoeken . Had niks met de Indische kwestie te maken, maar het NIOD vond het wel interessant. En de regeringslieden….?? Ze vonden het prima of ze volgden het helemaal niet.

   Tjaaaa
   Een blimbingartikel uit die jaren

  • Jan A. Somers zegt:

   “De bersiaptijd is nooit onderzocht. ” Oei! Ik kijk nog even naar mijn boekenkast, en de vele meters plank in de KB. Mijn boekenschat (incl. de lange literatuurlijsten) over de bersiap heb ik in de ramsj gekocht. Normale (Indische) mensen hebben daar geen belangstelling voor. Ook de dissertatie van J.J.P. De Jong, Diplomatie of strijd, heb ik uit de ramsj! Volop bersiap! Heeft u de bronnenlijst van Herman Bussemaker wel eens doorgeworsteld?

   • Ron Geenen zegt:

    Ik las net o.a. het volgende: Migranten komen al eeuwen naar Nederland, zegt hij. “Eeuwenlang zijn er mensen die zich in Nederland vestigen vanwege de godsdienstvrijheid of de mogelijkheid om boeken te drukken zonder censuur. Amsterdam is altijd de hoofdstad van tolerantie geweest.”

    Dat waren de woorden van Koning Willem, die zich in Italië liet interviewen. Misschien moet u hem ook maar een e-mailtje sturen over die boekenkast.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Migranten komen al eeuwen naar Nederland,” Aan de Batavieren hadden we niet veel, die dronken alleen maar bier uit de schedels van hun verslagen vijanden. Maar de Gouden Eeuw met veel dank aan al die immigranten uit Portugal, Frankrijk en Engeland. Er is zelfs een belangrijke zeestraat naar een van hen genoemd, Straat Le Maire. En de eerste Zeeuwse handel op Azië dank zij De Moucheron. En al die Chinezen. In mijn studententijd de goedkoopste eethuizen: “Een Chinees doet veel meer met vlees”. Dan de Italianen in de Staatsmijnen. En daarna draaide Hoogovens in IJmuiden op Italianen en Spanjaarden. Die woonden op twee passagiersschepen, Arosa Sun en Casa Marina. Met het spaghetti-oproer in 1961 vanwege de Nederlandse kost. Daarna kregen ze mediterrane maaltijden. Hier op de TU studeren heel veel (Nederlandse) Chinezen (en Indonesiërs). De Chinese vriend van mijn jongste kleindochter is zowel in Rotterdam (rechten) als in Delft (Lucht- en ruimtevaart) afgestudeerd. Volgt nu zijn cursussen voor advocaat en octrooigemachtigde. Ik was overigens ook een gelukszoeker! En de tuinbouw in het Westland draait op Polen en Bulgaren. Het lijken de VS wel!

    • Ron Geenen zegt:

     @Het lijken de VS wel!@
     Nl wil toch graag op de VS lijken!

    • Pierre de la Croix zegt:

     En laten we Pak Somers als leergierige, waardevolle en positief ingestelde immigrant niet vergeten.

     Zo juist in de wacht bij mijn Hindoestaans-Surinaamse kapper Ravi (op maandag, dinsdag en woensdag korting voor studenten en bejaarden) in de Telegraaf gelezen dat nieuwkomers met “status” uit Eritrea en nog zo’n land heel ontevreden waren met het hun toegewezen gloednieuwe huis in een vinexwijk in het Haagse.

     Tja ….. misschien dan toch maar eerst langdurig onderdompelen in andijvielucht en dan een ticket naar huis, met kind en kraai. Als het verhaal klopt, dan verpest dit soort lieden hier de stemming jegens migranten enorm. Vervelend voor Jesse.

     Pak Pierre

    • P.Lemon zegt:

     @Pak Pierre delaX “waardevolle en positief ingestelde immigrant niet vergeten.”

     Dat komt niet zomaar…als je van dichtbij op jonge leeftijd bersiapdoden versleept voor hun laatste rustplaats en zo de meest donkere kant vd mens leert kennen.

     In nederland doet momenteel een opper positief ingestelde voetballer van zich spreken.

     “**Roda JC-voetballer Nathan Rutjes staat bekend om zijn positiviteit. Gisteravond schoof hij aan bij RTL Late Night om opvallende nieuwtjes van de afgelopen weken te bespreken op zijn eigen inspirerende manier.
     Shout out naar verplegers
     Nathan vertelde onder andere over een meisje in het ziekenhuis. Ze kon niet spelen in de sneeuw. Daarom brachten de verplegers een beetje sneeuw naar binnen.
     http://www.funx.nl/news/up-2-date/31550-voetballer-nathan-rutjes-rhoda-jc-zorgt-bij-iedereen-voor-een-glimlach

    • Indorein zegt:

     ” Maar de Gouden Eeuw met veel dank aan al die immigranten uit Portugal, Frankrijk en Engeland “:
     Even ter verduidelijking van wat hr Somers hierboven stelt:
     Immigranten uit Portugal: reden: verdrijving en uitmoorden van de Joden door de Inquisitie
     Immigranten uit Frankrijk: reden: Verdrijving en uitmoorden van de Hugenoten (protestanten)
     Immigranten uit Engeland: reden: Verdrijving door de Engelse staatskerk (andersdenkende protestanten).
     Alle drie genoemde groepen waren in hun eigen land, voordat ze werden verdreven, ook al nijvere lieden!

     M.a.w.: Deze mensen uit de Gouden Eeuw kan men onmogelijk op 1 lijn stellen met de gelukzoekers uit Eritrea, Marokko, Nigeria en andere Afrikaanse landen, die ook nog eens “full service” krijgen van louche NGO’s met hun door de EU gesubsidieerde boten.
     Uit deze landen komen vrijwel alleen maar nietsnutten, die ook in hun eigen land geen poot uitstaken om iets te betekenen in hun land.

     De Syriërs, Irakezen en Iraniërs daarentegen: nijvere werklieden! Kunnen we hier goed gebruiken!

    • Jan A. Somers zegt:

     “verdrijving en uitmoorden ” Wel een beetje kort door de bocht. Die beeldenstorm en de ‘bersiap’ die er achteraan kwam waren al lang voorbij. Het was meer een uitsluiting. Zo waren bijvoorbeeld in de Noordelijke Nederlanden openbare functies verboden voor katholieken. Maar die deden niet moeilijk, die doken de handel en de financiële wereld in. Ik ben geen sociaalgeograaf, maar ik dacht dat tot halverwege de 20e eeuw de handel van de middenstand nog voor een groot deel bij katholieken lag. Ook de gediscrimineerde burgers van Portugal, Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden wisten zelf hun weg te vinden binnen Europa. Om het niet al te lang te maken hierbij de ontwikkelingen tussen Antwerpen en Amsterdam:
     Amsterdam was halverwege de zestiende eeuw weliswaar het belangrijkste scheepvaartcentrum, maar Antwerpen was de commerciële spil. Antwerpen was ook het noordelijke centrum voor de handel in suiker en specerijen uit Portugal, zijde en luxe goederen uit Italië en de Levant, metalen uit Duitsland en wollen stoffen uit Engeland. Het was een grote stad, met in 1560 ca. 100.000 inwoners tegenover Brussel ca. 50.000 en Gent en Amsterdam ca. 30.000 inwoners. De Antwerpse kooplieden bezochten de handelshavens van Dantzig tot Livorno en gebruikten methoden van het boekhouden, bankieren en verzekeren zoals deze in Italië en Spanje waren ontwikkeld. Uitgevers en drukkers zoals Christoffel Plantijn zorgden voor kranten, woordenboeken, reisbeschrijvingen en boekhoudmaterialen; Ortelius en Mercator drukten wereldkaarten en atlassen.
     De val van Antwerpen in 1585 veroorzaakte een omwenteling in de economie van de noordelijke Nederlanden. Parma had alle calvinisten die wilden emigreren, voldoende tijd vergund om hun kapitaal en bezittingen in veiligheid te brengen. Tienduizenden, bijna de helft van haar inwoners, vertrokken uit de stad, naast de tienduizenden die uit de andere zuidelijke gewesten emigreerden. Onder de refugiés bevonden zich vele welgestelde en ondernemingslustige kooplieden. Aangezien deze families zich meestal verspreid over Europa vestigden, ontstonden er netwerken van bloed- en aanverwanten en zakenrelaties vanaf de Oostzee tot aan de Levant. Velen zochten hun heil in Duitse havensteden als Hamburg, Emden en Bremen. De gunstige ontwikkelingen in de Republiek na 1590, gepaard met de politieke onrust in de Duitse landen, maakten de Republiek echter aantrekkelijk als nieuwe basis voor de ‘rijke handel’. Voor de economische ontwikkeling van de noordelijke Nederlanden was wellicht de toevloed uit het zuiden van lieden uit de middenklasse, geschoolde ambachtslieden en arbeiders van nog groter belang. In de nieuwe financiële centrumfunctie van Amsterdam was aanvankelijk weinig vertrouwen, velen dachten nog aan terugkeer naar Antwerpen. Pas tijdens het twaalfjarig bestand, toen het duidelijk werd dat de afscheiding permanent was en de soevereiniteit van de Republiek breed erkend werd, en dat voorts de Schelde afgesloten bleef, werd begonnen met de bouw van een beursgebouw. Dit was een duidelijk signaal dat Amsterdam definitief het economische centrum van West-Europa was geworden .
     Vergeet ook niet de enorme financiële deelnemingen van de migranten in de VOC. Het totaal bedrag aan deelnemingen bedroeg ƒ 6.424.588; Amsterdam spande de kroon met ƒ 3.674.915, Zeeland volgde met ƒ 1.300.405. De autochtone Amsterdammers brachten circa 55% binnen van het totaal, de ‘Brabanders’ zorgden voor de rest. Laatstgenoemden brachten individueel wel hogere bedragen op: Isaac le Maire ƒ 85.000, Jan van der Straete en Jaques de Velaer ieder ƒ 57.000, tegenover bekende Amsterdammers als Reinier Pauw ƒ 30.000 en Gerrit Bicker ƒ 21.000.

    • Jan A. Somers zegt:

     Dit lijkt een beetje (veel) op off topic. Maar vergeet niet dat dit voor Nederland het begin van ons koloniale verleden is geweest, met de lijken in de kast.

    • Arthur Olive zegt:

     Verdreven en uitmoorden gedurende de Protestanse Reformatie, Inquisitie en Kruistochten in oost Europa. is niet een beetje kort door de bocht zoals Heer Somers schrijft. Men plaatst het aantal doden tussen de 7 en 12 miljoen.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Jan A. Somers zegt 24 mei 2017 om 16:59: “Dit lijkt een beetje (veel) op off topic. Maar vergeet niet dat dit voor Nederland het begin van ons koloniale verleden is geweest, met de lijken in de kast”.

     Een beetje off topic maar dan wel weer heel informatief, heer Somers. Leerzaam ook. Ik heb wel begrepen dat wie geen kapitaal en handelsnetwerken meebracht of geen ambacht uitoefende waaraan behoefte bestond, was voorbestemd om zijn leven in diepe armoede te slijten. Geen bijstandsuitkering, geen compleet ingerichte vinexwoning stond de vluchteling te wachten. Vluchtelingen van toen moesten “nuttig” zijn voor de samenleving om te kunnen overleven. Self supporting.

     Dan hoop ik ook dat de heer ing. R.L. Mertens uw laatste zin zal lezen en goed in zich zal opnemen, zelfs overdenken. Niet de Belanda Boesoek draagt de schuld van het koloniale verleden, maar die nijvere en ondernemende vluchtelingen uit het zuiden, die sefardische Joden en Hugenoten en andere vreemde kassoepers. Heeft hij al die tijd zijn giftige pijlen op de verkeerde gericht. Pajah dese.

     Pak Pierre

 12. ellen zegt:

  Er moet eigenlijk staan, en zo citeer ik J.J.P. de Jong vollediger: De bersiaptijd is nooit onderzocht in de archieven. “Het getal van 20.000 vermisten is afkomstig van de Indische Pensioenraad en werd overgenomen door het NIOD en Bussemaker. De laatste onderzoeker schreef in 2005 een uitvoerige literatuurstudie, waarbij hij echter jammer genoeg geen onderzoek verrichtte in de archieven.”

 13. Jan A. Somers zegt:

  Vergeten? Ik krijg meer en meer het idee dat de bersiap nooit heeft bestaan. Wordt ook niet herdacht, de geschiedenis van het monument houdt op 15 augustus op. Staat in steen gebeiteld, zal nog wel even zo doorgaan. Jammer dar die erevelden zo ver weg zijn. Daar staan de data van na 15 augustus.
  Ik ken die Indische Pensioenraad niet, wel de Indische Pensioenbond. Die heeft veel en goed werk verricht, samen met SAIP. Van die 20.000 vindt ik al die nullen het leukst. Een ander woord voor: weet niet. En zijn de mensen die niet vermist/dood bleken te zijn er al van afgetrokken? Alleen al in ons gezin twee vermisten en eentje dood. Gelukkig allemaal weer opgestaan, maar nooit gemeld. Misschien dat we daardoor zulke nullen zijn.

  • RLMertens zegt:

   @JASomers; ‘vergeten etc.’- Niet vergeten, maar vooral wegstoppen bij bv. een Indië
   15 aug. herdenking. Het waarom; daar gaat het om. Want bij herdenken vraag men zich veelal af; waarom, waardoor? Velen willen meteen die bloeddorstige inlanders de schuld geven, die zomaar uit het niets(!) tot blinde sadistische belanda haat over gingen. Terwijl velen, buitenkampers toen daarvoor, in de Japanse tijd welles waar vijandig bejegend, echter links werden gelaten. Bersiap was erger dan die Japanse periode, hoor menigeen zeggen, en dat was zo.
   Onze politiek leiders hullen zich vooral in zwijgen over deze bersiap gebeurtenis. Niet lang meer, want onderzoek naar het politiek beleid van toen is gaande.

   • Jan A. Somers zegt:

    “maar vooral wegstoppen bij bv. een Indië” Wie heeft dat weggestopt? Waar was de Indische gemeenschap toen het ontwerp werd voorgesteld? Niemand wilde iemand de schuld geven of de sadist spelen. Die Indische gemeenschap bleef gewoon doodstil. Maakte ook niet de politiek wakker, want de Indische Nederlander doet niet aan politiek. Het resultaat heeft u zelf beschreven: “Onze politiek leiders hullen zich vooral in zwijgen”. Tja, dan krijg je een monument voor 15 augustus. Met een bekende spreker die het over vrede had.

    • R.L. Mertens zegt:

     @JASomers; ‘dan krijg je een monument voor 15 aug.’ – Ik meen me te herinneren, dat de Indische gemeenschap zeker betrokken was bij dit monument nav. de herdenking te Den Haag; comité 15 aug.1970 olv, ir.GS Vrijburg, Hein Buitenweg, mej. mr HCL Maarseveen en WPRoodenburg. Hoezo ‘de Indische gemeenschap bleef doodstil’ Allemaal mensen uit Indië! Doelstelling 15 aug.1945. Echter, de periode daarna was nog erger. En die periode is ontstaan door het toenmalige Nederlands beleid ; geen merdeka dus amok. Die ellende/slachtoffers niet benoemen, is wat ik bedoel.

   • Bert zegt:

    Ha ha ha ! Mr Mertens gelooft u nou werkelijk wat u hier schrijft ? Onze politieke leiders hullen zich vooral in zwijgen over deze bersiap gebeurtenis ,Niet lang meer ,want onderzoek naar het politiek beleid van toen is gaande ! Ik heb buikpijn van het lachen !!!! Geen een politiek leider ligt hier wakker van ! Waarom ?Indo,s zijn helemaal niet belangrijk en ook niet goed georganiseerd De “‘Leider”” van de Indo,s is de voorzitter van het Indisch Platform ,Nou ja ik krijg nog meer buikpijn van het lachen. ..Kijk pas na de treinkapingen werden de Molukkers serieus genomen en kwam de Nederlandse regering hun tegemoet ! Wat doen de Indo,s?? Die voeren strijd op de website Indisch4ever en vruchteloos demonstreren met bordjes op het Binnenhof ,De Indo,s als groep worden al lang niet meer serieus genomen ,O.K Ik ben ook een Indo ,wat doe ik ertegen ? Geen moer ! Al is Al Over Is Over !! Onze politieke leiders kunnen mijn rug op !

    • R.L. Mertens zegt:

     @Bert; ‘buikpijn van het lachen etc.’ – Lach nooit te vroeg, want toen lachte men ook aangaande de gepleegde misdaden aldaar. En zie Nederland staat terecht bij onze eigen rechters(!) om de weduwen/slachtoffers tegemoet te komen. Na Limpach’s Brandende kampongs een onderzoek door 3 instituten naar de ‘dekolonisatie’! De ware toedracht bij het einde van Indië! ‘Indo’s zijn helemaal niet belangrijk’ – Waar slaat dat nou op? Ik pleit helemaal niet speciaal voor een onderzoek naar Indo slachtofferschap of iets dergelijks. En dan die verwijzing naar de treinkapingen? Tropen kolder?

    • Pierre de la Croix zegt:

     Bert zegt 23 mei 2017 om 16:17: “Ha ha ha ! Mr Mertens gelooft u nou werkelijk wat u hier schrijft?”

     Heer Bert, de heer ing. R.L. Mertens gelooft heilig in alles wat hij schrijft. Om dat de ongelovigen nog eens goed in te peperen lardeert hij zijn stukjes met uitroeptekens en stelt hij ze vragen waarvan hij het antwoord al weet, net als een schoolmeester die zijn leerlingen overhoort. Het antwoord is gemakkelijk te geven, want het komt altijd op het zelfde neer: Belanda boesoek, Indonesia baik. Geen millimeter ruimte voor nuance. De Nederlanders dragen schuld aan alles wat in Indonesia verkeerd is gegaan. Tijdens en na de koloniale periode. De massale wrede slachtingen door losgeslagen tuig in de Bersiaptijd? Natuurlijk ook een uitvloeisel van dat koloniale beleid (zie b.v. de slotzinnen van zijn meest recente stukje van 23 dezer, 2330 uur). Dat geweld, toegepast op weerloze vrouwen, kinderen en mannen was kennelijk niet zinloos en dus niet excessief doch heel gepast, in de voor mij vreemde, ik denk ziekelijke, gedachtegang van de heer Mertens.

     Pak Pierre

    • R.L. Mertens zegt:

     @PakPierre; ‘slot zinnen…23.30’ – Ah PP, omstreeks die tijden komen mijn vurigste pen gedachten. Speciaal voor die scribenten/.opponenten die gecharmeerd zijn van inhoudsvolle(!) betogen. Dus …blijf wakker!

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ik blijf graag wakker om eindelijk eens uw antwoorden op mijn vragen van u te mogen lezen meneer Mertens. Wanneer verwaardigt u zich om een eenvoudig lezertje als ik eens serieus te nemen. Dus graag, even uw mantraatje terzijde leggen (dat ken ik al, levert geen nieuwe gezichtspunten) en nadenken, hoe moeilijk dat ook moge zijn voor u. Als u mijn vragen niet meer kunt terugvinden, zegt u het mij. Ik zal ze graag voor u herhalen. Maar dan wel serieus inhoudelijk ingaan op de vragen, niet weer negeren of uw mantraatje er tegenaan gooien.

     Pak Pierre

   • P.Lemon zegt:

    @Hr Mertens. ” meteen die bloeddorstige inlanders de schuld geven, die zomaar uit het niets(!)…”

    U bent ws vergeten dat dat wel is uitgezocht. Die onmenselijke japanse bezetting was de trigger om de oude koloniaal met propaganda in diezelfde positie te loodsen en al die verschillende inheemse groepen tot mata gelap en amok te bewegen.

    ***doordat het land na de bezetting en capitulatie van Japan in een politieke en economische chaos verkeerde. Politieke leiders als Soekarno en Hatta slaagden er nauwelijks in om hun boodschap uit te dragen.

    Ondanks het gebrek aan coördinatie slaagden de jongeren erin om een effectieve propaganda te voeren, zo zegt Zara. “Ze kregen het voor elkaar om een land dat diep verdeeld was in etnische bevolkingsgroepen, enthousiast te maken voor een zware onafhankelijkheidsstrijd.” Dit is in strijd met heel veel studies over propaganda die stellen dat het succes staat of valt met het hebben van een centrale controle over de communicatiemiddelen.

    In de schotschriften die overal werden verspreid, wezen de schrijvers het publiek erop hoe Nederlanders al eeuwen lang de Indonesiërs schandalig behandelden. Zij stelden de koloniale macht verantwoordelijk voor moorden, diefstal en brandstichting. “In de stukken werden Nederlanders neergezet als ‘gangsters’ en als ‘dieven’. De conclusie was vaak dat je hen moest aanvallen, anders zouden zij het bij jou doen”, zegt Zara.
    https://www.trouw.nl/samenleving/geweld-tegen-nederlanders-begon-met-losse-clubjes~ac9d8725/

    • R.L. Mertens zegt:

     @PLemon; ‘Japanse bezetting de trigger etc.’ – O ja? En toen stortten zij zich op de belanda’s ea.? Die in die Japanse periode, tussen hen in woonden en ongemoeid werden gelaten.- Zij bevochten in die bersiap periode ook de Japanners! ‘Never again the life and blood of any nation! was de kreet. ‘Soekarno en Hatta slaagden nauwelijks etc.’- Onmiddelijk na de proklamsi(!)J.Zwaan Ned.Indië 1940-1946; Vanuit heel het land kwamen steun betuigingen. Sloten alle instanties, de Peta, Heiho militante groepen, jeugdgroepen ea zich achter de proklamasi. Op 18 aug. kwam door Japan indertijd ingestelde Commissie bij elkaar om een grondwet op te stellen, waarbij Soekarno officieel tot president werd gekozen. Hoezo chaos? Ja, in onze ogen; Nederlandse propaganda voor troepen aanwerf in Nederland. Indië bevrijden etc. Juist daarna werd het door ons
     provocerend beleid; geen merdeka, Soekarno de collaborateur etc. een chaos!

    • PLemon zegt:

     @Hr Mertens .
     U geeft de oorzaak zelf aan van het bloedvergieten. De ophitsers (via de losse media en pamflet publicaties) maakten gebruik van de groeiende haat tegen de tegenvallende zo nog wredere Japanse overheersers om de diverse moordgroepen te mobiliseren. Dat is de trigger (trekker die werd overgehaald) om naast de gecapituleerde Japanse soldaat ook met de vorige ‘bezetter’ die machteloos en ongewapend uit kampen terugkwam of tussen hen in woonde af te rekenen.
     Alles natuurlijk tegen achtergrond van de mislukte politieke afwikkeling van een gehele of gedeeltelijke souvereiniteitsoverdracht die zich langdurig voor en kort na de bersiap afspeelde.
     Dat hierna beide partijen het tot een alles of niets (guerilla)oorlog lieten aankomen is vanuit ons indo/indisch standpunt betreurenswaardig. Het deel van de koek, dwz ons woon- en werkland, is zo ons (door allebei (!!!)) door de neus geboord.

     Mertens : .”…de trigger etc.’ – O ja? En toen stortten zij zich op de belanda’s ea.? Die in die Japanse periode, tussen hen in woonden en ongemoeid werden gelaten.- Zij bevochten in die bersiap periode ook de Japanners! ‘Never again the life and blood of any nation! was de kreet. ‘

    • R.L. Mertens zegt:

     @PLemon; ‘de ophitsers etc.’ – Die groeiende haat is ontploft door ons politiek beleid ter plekke sept/okt 1945; geen merdeka(pas jaren later) alsmede de provocerende houding; niet praten met Soekarno, de collaborateur etc. Waarna Soekarno 5/6 okt.’45 een voedselboycot afkondigde. Met als resultaat een bersiap! Dat is de trigger!
     Japan was voor de Republiek eveneens de vijand. Vooral na ondervonden wrede behandelingen( remoesja’s,Peta opstand!) en de hongersnood eind 1944 met bijna 1 miljoen slachtoffers.Tijdens de bersiap werden oa in Semarang Japanners in het gevang gezet/gemolesteerd/vermoord!.
     Dat Japan een bondgenoot van de Republiek was, was Nederlandse propaganda omwille van een zgn. oorlogsoproep; Indië bevrijden etc
     Volgens Zara; ‘het land in een politiek en economische chaos’ -Soekarno en Hatta slaagden er nauwelijks in etc. – En haar eigen conclusie;’de jongeren kregen het voor elkaar etc.- In die chaos? Wat een onzin. De gehele bevolking stond pal achter de proklamasi! Er was geestdrift, zelf vertrouwen, vast beradenheid en een onwankelbaar geloof; nu of nooit! Wat tegen ons is; noemen wij meestal een chaos..

    • PLemon zegt:

     @Hr Mertens ” Waarna Soekarno 5/6 okt.’45 een voedselboycot afkondigde. Met als resultaat een bersiap! Dat is de trigger!”

     In uw visie …het heeft mogelijk bijgedragen aan die plotselinge opwekking van die dodelijke haat en vernietigingingsdrang.
     Al met al was het een cocktail van aanleidingen, maar die anti-propaganda activiteiten (radio krantenstukjes, pamfletten) joegen die emoties op tot een kookpunt. Zonder deze kwaadsprekerij over de voorbije koloniale periode (vooral eenzijdig en niet de eigen bangsa ) waren die moordgedachten en handelingen ws uitgebleven. Die oproepen en publicaties legitimereerden ahw de lynch- en rampokpraktijken.

     ***Trigger : Het woord wordt nu ook in bredere zin toegepast, ook als werkwoordsvorm: triggeren (in gang zetten, uitlokken, opwekken)-
     ( WIKI)

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘die anti propaganda, radio oproepen, pamfletten etc.’- Dat is nou juist het vervolg/gevolg van de ‘trigger’; ons provocerend beleid/ Soekarno’s oproep tot voedselboycot etc.
     Nogmaals ; gevolg heeft altijd een oorzaak! In die haatperiode naar de belanda toe, uiteraard met uitspattingen door het gespuis( wat natuurlijk altijd er op uit was om) zelfs tot moord en doodslag over te gaan. Dit gevolg(!) daar hebben de Britten in Batavia ons voor gewaarschuwd! Vandaar dat Christian contact zocht met de Republiek( gewaarschuwd door vd.Post; het gezag van de Republiek niet te onderschatten) Dit alles weer tot woede van onze politieke leiders; de Britten laten ons in de steek etc. Onze regering ging er van uit dat de Britten, conform afspraak, het gezag aan Nederland zou over dragen.
     Mijn conclusie is derhalve; dat Nederlandse provocatie juist er op gericht was om tot een escalatie te komen waarbij de Britten betrokken zouden.( zoals in Soerabaja later) worden.
     En voor Nederland ‘de kastanjes uit vuur zouden halen’. Mountbatten (vooraf door vMook NIET in kennis gesteld over de situatie); ‘geen enkele Britse soldaat te willen offeren aan deze oorlog’! En vertrokken uit Indië.

    • Jan A. Somers zegt:

     “‘geen enkele Britse soldaat te willen offeren aan deze oorlog’!” Waarschijnlijk bent nog nooit op het Commonwealth ereveld in Jakarta geweest. Gelukkig heb ik daar hormat kunnen betuigen aan die militairen die bij mijn bevrijding zijn gesneuveld.
     “En vertrokken uit Indië” Ja, dat is normaal als je mandaat is afgelopen en het gezag aan Nederlands-Indië is teruggegeven. In de ‘buitengewesten’ zijn ze overigens nooit geweest. Behalve een keer in Makassar om formeel het gezag over te dragen. De Engelse vlag die daarbij is gestreken, was daar ook voor het eerst gehesen.

    • Ron Geenen zegt:

     @In de ‘buitengewesten’ zijn ze overigens nooit geweest. Behalve een keer in Makassar om formeel het gezag over te dragen. De Engelse vlag die daarbij is gestreken, was daar ook voor het eerst gehesen.@
     O nee?

    • R.L. Mertens zegt:

     @JASomers; ‘geen enkel soldaat te willen(!) offeren etc.’-Op 30 nov. werd het SEAC officieel olv. Mountbatten ontbonden. Het was een zware met bloedige verliezen gepaarde operatie geweest. In iets meer dan 1 jaar hadden 620(!) Britse militairen in Indië het leven gelaten, 300 waren vermist(!). Een zware offer als men bedenkt dat deze tragedie zich afspeelde toen de oorlog voorbij was. De bijna 1000 man aan verliezen riepen bij de betrokken(!) partijen nauwelijks gevoelens van medeleven of leedwezen op. ‘en vertrokken….ja, dat is normaal als je(!) mandaat is afgelopen’ -Niemand is de Engelsen ooit dankbaar geweest.(!) In Nederlandse ogen hebben zij zich Nederland vijandig gedragen. Vanuit Indonesisch gezichtspunt dienden zij de belangen van de her- kolonisator. Ergo, hun bijdragen in het drama werd door niemand op prijs gesteld.
     Waarvan acte!
     Bron J.Zwaan; Nederlands-Indië 1940-1946; Geallieerde Intermezzo

    • R.L. Mertens zegt:

     @PakPierre; ‘de kastanjes voor Nederland uit vuur halen’- Waar blijven uw boedoeke reacties?

    • Pierre de la Croix zegt:

     Eerst maar eens antwoorden op mijn vragen, meneer Mertens. Dat moet toch niet zo moeilijk zijn voor een man met zoveel praatjes als u?

     Pak Pierre

    • Indisch4ever zegt:

     Pierre,
     Het is niet prettig voor de sfeer op deze site , als je steeds weer dezelfde persoon opzoekt met dezelfde verwijten.
     Mail hem persoonlijk als je iets wilt uitvechten.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Wie kaatst mag toch wel de bal verwachten, dunkt mij. Overigens heb ik geen behoefte aan direct contact met de heer ing. R.L. Mertens. Ik zal hem voortaan dus maar laten raaskallen. Om de door jou gewenste lieve vrede.

     Pak Pierre

    • Jan A. Somers zegt:

     “O nee?” Die ‘buitengewesten’ (alles buiten Java en Sumatra) vielen onder Australisch militair gezag. Met NICA bestuur. Geen Engelsen.

    • Ron Geenen zegt:

     In ieder geval Sumatra viel onder de Engelsen en hun commando was in Ceylon. De NL regering, toen in Engeland, had een overeenkomst getekend, waarbij zij hun volledige controle op Sumatra kwijt waren.

    • Jan A. Somers zegt:

     “In ieder geval Sumatra viel onder de Engelsen ” Dat had ik toch al geschreven, Java en Sumatra. Sumatra was echter een geval apart. “De NL regering, toen in Engeland, had een overeenkomst getekend” Die Nederlandse regering had alleen maar te aanvaarden, Sumatra viel de hele oorlog al onder SEAC en daar veranderde op 15 augustus 1945 niets aan. Gewoon besloten door Engeland, Amerika en Rusland.
     Tijdens de oorlog viel heel Indië, met uitzonderding van Sumatra onder SWPA. Voor Nederlandse civiele aangelegenheden in geallieerd gebied beschouwde MacArthur de NICA als een passend orgaan, de samenwerking verliep vlot. MacArthur beperkte zich tot het bruggenhoofd op Nieuw-Guinea, de rest, i.c. de Grote Oost, liet hij over aan de Australiërs. Deze richtten zich in eerste instantie op Balikpapan en Tarakan.
     Vanaf 15 augustus viel heel Indië onder SEAC. Maar Mountbatten had zijn handen al vol aan Java en Sumatra en liet de rest over aan de Australiërs. Deze eisten wel het opperbevel over die gebieden op, los van SEAC. Australië beschikte over één divisie, weinig voor dat enorme gebied. Voor het civiele bestuur continueerden zij het gezag van NICA waarmee een bestuursovereenkomst werd gesloten. Zij konden ook beschikken over de twaalf KNIL-compagnieën uit Australië, maar dat betekende nog niet veel. Bovendien wilden de Australiërs naar huis, de oorlog was toch voorbij? Kolonel C. Giebel wist voormalige Nederlandse krijgsgevangenen, ondanks hun slechte fysieke toestand te bewapenen en als KNIL-eenheden te organiseren. Deze werden overal snel, systematisch en efficiënt ingezet. Overal waar die nieuwe KNIL-compagnieën aankwamen ruimden Australische troepen met vreugde het veld. In november 1945 was zo het grootste deel van het gebied dat onder Australisch bevel stond onder Nederlands gezag. Alleen Zuid-Borneo en Zuid-Celebes hadden ze nog niet vast in handen. In de tussentijd ging de bersiap op Java en Sumatra zijn gang. Maar dat wisten we al.

    • Ron Geenen zegt:

     @“In ieder geval Sumatra viel onder de Engelsen ” Dat had ik toch al geschreven, Java en Sumatra. Sumatra was echter een geval apart. “@
     Zegt dat wel. De Engelsen wilden alleen zich bekommeren om de Engelse en Australische burgergevangenen en POW’s. De Nederlandse gevangenen, Blanda’s en Indo’s, mochten achter de tralies blijven onder de bewaking van de corrupte Japs, die wapens aan de Indonesische benden/permudas gaven. Vooral in het gebied Siantar ten zuiden van Medan. En de NL militairen mochten Sumatra niet binnen. Een tante Juul v/d Veen en haar zoon Menno werden o.a. op het nippertje gered door toen nog Luit P Westerling, die meestal in de nacht, met zijn special forces onder de schuilnaam Khaki Lima, de moordende troepen op hun eigen methode bediende.
     Mijn oom Alphons Chevalier was daar ook bij. Nu nog wonen heel veel Chevalier familieleden in Siantar en Medan, allemaal nazaten van Alphons.

    • RLMertens zegt:

     @PakPierre; ‘persoonlijke oproep’- Nav. de Punt een reactie aangaande RMS(uw vraag)
     Kom op met uw ‘inhoudsvolle’ tegen betoog!

    • Pierre de la Croix zegt:

     Pierre de la Croix zegt:
     25 mei 2017 om 21:46
     Eerst maar eens antwoorden op mijn vragen, meneer Mertens. Dat moet toch niet zo moeilijk zijn voor een man met zoveel praatjes als u?

     Pak Pierre

     Indisch4ever zegt:
     25 mei 2017 om 21:56
     Pierre,
     Het is niet prettig voor de sfeer op deze site , als je steeds weer dezelfde persoon opzoekt met dezelfde verwijten.
     Mail hem persoonlijk als je iets wilt uitvechten.

     Pierre de la Croix zegt:
     25 mei 2017 om 22:00
     Wie kaatst mag toch wel de bal verwachten, dunkt mij. Overigens heb ik geen behoefte aan direct contact met de heer ing. R.L. Mertens. Ik zal hem voortaan dus maar laten raaskallen. Om de door jou gewenste lieve vrede.

     Pak Pierre

     Bovendien is mijn laatste mail in reactie op uw geraaskal weggemodereerd, Sorry dus.

     PP

 14. bokeller zegt:

  Deze zijn ook herinneringen.

  siBo

 15. Peter zegt:

  Hr Indorein: M.A.W. : Deze mensen uit de gouden eeuw….. enz.
  U gaat hier nu aardig door de bocht. Natuurlijk zitten er gelukzoekers tussen, maar honger en armoe drijven mensen tot het uiterste. Het is logisch dat het rijke Europa een magneetwerking op hun uitoefent. Wij hebben er echter geen goed antwoord c.q. beleid op. Het is daarom zaak dat Europa als geheel op deze golf en toekomende golven adequaat moet inspelen.
  Klimaatveranderingen zorgen voor droogte en nog meer honger in de landen bezuiden de Sahara met alle negatieve gevolgen die daaruit voortvloeien.

  • Indorein zegt:

   “maar honger en armoe”:
   Slaap zacht, zou ik zeggen. De heren op de bootjes (niet de gezinnen uit het Midden-Oosten) vanuit Libië zijn allemaal weldoorvoed en hebben een stevig duit aan US dollars moeten betalen aan de smokkelaars. Heeft niets maar dan ook niets te maken met de door u genoemde klimaatveranderingen. Ze willen hier gewoon zonder enige inspanning profiteren van door ons opgebouwde welvaart. En als er dan mensen zijn die zich hiertegen uitspreken worden ze afgedaan als fascisten of beticht van discriminatie van moslims.
   Honger(zeer grote honger zelfs!) en armoe is er in Zuid Soedan, maar daar doen we niks aan, zo niet weinig. Deze arme en hongerige mensen (en veel kinderen!) hebben het geld en de mogelijkheid niet om naar het wat u noemt rijke Europa te gaan. Geen louche NGO’s die naar Zuid Soedan trekken om daar scheepsladingen vol arme en hongerlijdende mensen op te pikken en naar het rijke Europa te brengen. Hun excuus?: Er is daar oorlog. En laat dat nou juist de reden zijn, dat Artsen zonder grenzen daar wel is!

   • bokeller zegt:

    Slaap verder en heerlijke dromen.

    siBo

    • Bert zegt:

     @Pak Keller ,bent u dat meneer Keller ,die zo,n vlotte salto maakt ? Dan bent u wel een krasse knar van 89 ! Petje af ! Trouwens die kast daar ,zitten daar die lijken in ?

   • Peter zegt:

    hr Indorein, u schijnt het wel goed te weten!
    Ik zeg niet dat we deze mensen hierheen moeten halen. Maar er moet wel een oplossing voor gevonden te worden. Schelden en wijzen met het bekende vingertje lost niets op.

   • Boeroeng zegt:

    Het verwijt van discriminatie van moslims hoor je vaker en kan terecht zijn. Zeker als vluchtelingen beschuldigd worden van allerlei slechtigheden zoals:
    Ze willen hier gewoon zonder enige inspanning profiteren
    Het verwijt van fascistisch te zijn is zwaar overtrokken en kruipen in een slachtofferrol.

    Mensen willen steeds weer graag zeuren over buitenlanders, maar daar is dit topic en deze site niet voor.
    Dit gaat over Indisch nieuws en Indische kwesties. In dit topic gaat het over bepaalde Nederlandse fouten uit een zeker verleden.
    Om een draai terug ontopic te maken….. die fouten uit het verleden ontstonden oa door een tekort aan inlevingsvermogen in en waardering voor bepaalde buitenlanders, de Indonesiërs.

    • Ron Geenen zegt:

     @Maar het verwijt van fascistisch te zijn is zwaar overtrokken en kruipen in een slachtofferrol.@

     Heb het niet bijgehouden, maar hoeveel slachtoffers zijn er al in het verenigd Europa gevallen?
     Doden en aanrandingen?
     Sinds ik ben begonnen te zoeken in het verleden vraag ik mij steeds af, waarom mensen vanwege hun politiek en/of religie altijd anderen ellende veroorzaken.

    • PLemon zegt:

     @Hr Ron Geenen “waarom mensen vanwege hun politiek en/of religie altijd anderen ellende veroorzaken.”

     Wij mensen denken dat we in de duizenden jaren dat we bestaan ons dierlijke zelf zijn kwijtgeraakt maar het tegendeel blijkt waar.

     *** http://politiek.tpo.nl/column/uiteindelijk-is-de-tweede-kamer-ook-maar-een-aflevering-van-the-walking-dead/

    • Ron Geenen zegt:

     Bedankt voor het ingezonden stuk zombies. Zeer duidelijk. Vraag mij alleen af, waarom vele mensen, zelf intelligente, als die zelfde zombies blijven rondlopen en in die politiek en vormen van religie blijven geloven. Bij gebrek aan beter? Gewoonte?

    • e.m. zegt:

     @Bedankt voor het ingezonden stuk zombies. Zeer duidelijk.@

     — Mijn complimenten voor u, want ik snapte er dit keer geen hout van . . .

   • rob beckman lapre zegt:

    Hoewel deze site voor “Indische-artikelen” is,ga ik mee met de woorden EN de intentie “Slaap zacht……”.Met wat geluk neemt een grote krant een reaktie van mij op (bron britse media september 2015,die cjfers 1e kwartaal 2015 hanteerde)over “nep-asielaanvragen “in Europa (totaal 97,860 aanvragen,EXCLUSIEF die uit Syrie,Irak).Uit Bangladesh (werkloosheidscijfer = 20(!!)miljoen)melden zich 2365 personen voor “asiel”aan,Pakistan (veel werklozen),5310 personen.Uit nog vijf andere EUROPESE landen(van 1 van deze landen melden zich 48,875(!) personen voor “asiel”aan) melden zich asielvragers,terwijl Corendon,Tui,en D-reIzen vakantiereizen naar dit land organiseert. Ik schreef “als “armoede” een toelatingseis is(geworden?),laat dan maar vele tientallen miljoenen armen europa binnen,en wacht af hoe snel wij vollopen en failliet zijn,Hoe wrang is dit t.o.v.de houding van de NL regering(en)t.a.v.de NL Staatsburgers uit de vml.kolonie in ZO Azie.

 16. Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

  De historicus William H. Frederick spreekt in het interview in de Parool dingen die tot nadenken stemmen:

  1) Hij en ik onderschrijf dat ten volle heeft nooit begrepen waarom Nederland zich zo bar weinig gelegen heeft laten liggen aan de bersiap. Hij kent geen ander land dat de in de Bersiaptijd gepleegde moorden op zoveel medeburgers zo gelaten heeft geaccepteerd en vervolgens heeft vergeten.
  Hij zegt ook:….” we hebben te maken met post-koloniaal geheugenverlies , waarvan we ons kunnen afvragen of dat niet bewust is. ……En dat vraag ik al helemaal niet af, dat weet ik zeker .

  De historicus William H. Frederick gelooft dat het eerder heeft te maken met de Nederlandse terughoudendheid om de Indonesische revolutie te erkennen als een echte revolutie die buitensporig gewelddadig en complex was…….
  Ik denk dat de Nederlandse propaganda de Indonesische revolutie nooit serieus heeft genomen en de Bersiap af deed als een periode van wanorde en gezag, dus er kan niks verklaard i.c. begrepen worden.

  Een verbazingwekkend opmerking maakt hij dan :………” dat men (de Nederlandse Staat) heeft zich gerealiseerd dat een tijdige en volledig begrip van de Bersiap de deur zou hebben opengezet voor de schadeclaims tegen de Nederlands overheid……
  Zoiets klinkt mij bekend in de oren en gaat bij mij de kassa rinkelen…

  • Wal Suparmo zegt:

   Dat Hollandf denkt Ned.indie is niet de moeite waard om te verdedigen met 70 duizend KNIL en 10 Australiische soldaten voor een rijk dat zich van Londen to Mocow bestrijkt.Een met verouderde oorlog wapens is toch bekent.Laat de Indo maar crieperen.

  • rob beckman lapre zegt:

   Met permissie,zal ik morgen het(mogelijke)antwoord geven op de vraag over “schadeclaims tegen de NL overheid”.Vond twee bronnen die deze mogelijkheid opperen.

   • rob beckman lapre zegt:

    Belofte maakt schuld;Bekend was/is(?)dat President Roosevelt tegen het behoud van kolonien door landen als (primair)het Ver.Koninkrijk,Frankrijk,maar ook NEDERLAND,na het beeindigen van de 2e wereldoorlog.Zijn zoon Elliot schreef in zijn boek “As He saw it”deze tekst; “The colonial system means WAR,as it exploit the resources of countries like India,Burma,JAVA(vetgedrukt door mij),by taking all the wealth of these countries,but never put anything back…”.Leg daarnaast bronnenmateriaa 1)(googlebook)”Our laws,theiir lands;land laws and use in modern colonial societies ” by Jaap de Moor,en Dietmar Rothermund”.Hier lees ik “After the second world war,the Dutch tried to re-establish their colonial authority and economic imperialism and RESTOREE PRE-WAR ORDER(vetgedrukt door mij)as soon as possible…”.
    2)(google-book)”Southeast Asia; A testament” by George McT Kahin.lees op pagina 19 (citeer)”The Netherlands objective was NOT(vetgedrukt door mij)to disarm/repatriate the japanese troops, but also RE-ESTABLISH DUTCH ADMINISTRATIVE AUTHORITY….”(vetgedrukt door mij).Alle ontkenningen ten spijt,blijken bronnen de plannen van (toenmalige)NL regeringen om “herstel van koloniale en administratief herstel in Indonesie,na vertrek van Japanse troepen”,als “bewijs”(tenminste als aannemenlijk)worden geaccepteerd.De nationalistische Indonesiers waren-terecht-woendend dat alles erop wees dat de vml.kolonisator opnieuw hun wilde regeren.Resultaat;moord,verkrachting,gijzeling(“beschermkampen”)op grote schaal tegen Nederlanders.

    • Jan A. Somers zegt:

     “but also RE-ESTABLISH DUTCH ADMINISTRATIVE AUTHORITY….”(vetgedrukt door mij).” Natuurlijk was dat de bedoeling van Nederland. In de capitulatievoorwaarden was opgenomen dat de vooroorlogse status quo zou worden hersteld. Dat betekent o.a. dat het Nederlandse gezag over Indië zou worden hersteld. Met als snelle tussensituatie het militair gezag door SEAC. Waarbij Nederland zich had gebonden aan een Rijksconferentie over een nieuwe staatkundige situatie voor Indië. Hetgeen door Indonesië was geaccordeerd in de tweede zin van de proclamatie.

    • Wal Suparmo zegt:

     Andere president , andere gevolgen van belofte want Amerika had wiilen de Marchall plan van 2,5 milliard dollar aan Holland te stoppen. Indien het gebruikt wordt voor een koloniale oorlog.Terwijl Holland werkelijk bankroet was na de oorlog en het geld echt nodig heeft voor de wederopbouw van het land. Ook was OPERATIE PRODUCT zo te zien misluktt in Ned Indie. en genoodazzakt overtegaan naar OPERATIE KRAAI.

    • Jan A. Somers zegt:

     Operatie Product was goed geslaagd. Onder bescherming van de Nederlandse strijdkrachten konden binnen de bevrijde gebieden de nieuwe Indonesische bestuurs- en regeringsorganen zich ontwikkelen, het maatschappelijk en economisch leven kwam weer op gang ondanks sabotagepogingen. Vanaf april had Indië weer een handelsoverschot. In het kader van de Bijeenkomst Federaal Overleg (BFO), die nu door de republikeinen werd geboycot, richtten de diverse net bezette regio’s zoals Oost-Sumatra, Madoera, Palembang, West- en Oost-Java zich op een eigen plaats binnen de Verenigde Staten van Indonesië. Uit vertegenwoordigers van die deelgebieden werd een Voorlopige Federale Raad gevormd, allen Indonesiërs onder leiding van Prof. Hoesein Djajadiningrat. Op grond van voorstellen van die Raad werd op 9 maart 1948 de Raad van Departementshoofden omgevormd tot een Voorlopige Federale Regering.
     Operatie Kraai had een heel ander doel. Vice-president Hatta wist wel een ‘zaken’kabinet te formeren maar kreeg ook geen gezag over de vele strijdgroepen. Na de evacuatie van republikeinse troepen uit de bezette gebieden bleken allerlei kernen te zijn achtergebleven, al snel aangevuld met infiltranten. Samen met de omvangrijke, in Batavia vertoevende Indonesische delegatie kwam het tot een intimidatiecampagne tegen de met de Nederlanders samenwerkende Indonesische bestuursambtenaren. In Nederland was op 28 april 1948 een grondwetsherziening in eerste lezing aangenomen waarmee hervormingen in Indonesië mogelijk zouden kunnen worden. Zo was o.a. de naam Nederlandsch-Indië vervangen door Indonesië. Gehoopt werd dat aan de vele infiltraties een eind zou worden gemaakt, en de onderhandelingen konden worden voortgezet. Alhoewel de guerrilla-activiteiten van het leger succesvol waren realiseerde vooral generaal Simatupang zich dat een blijvende kloof met de eigen regering tot een burgeroorlog zou kunnen leiden. Uiteindelijk gaf het leger toe, waarmee de impasse die de Republiek al sinds het begin van de revolutie had geteisterd werd doorbroken. De afwijzing van het plan Beel door de Republiek, en een ernstig incident in Djokja waarbij sultan Hamengkoe Boewono was betrokken leidden tot een toenemende internationale druk, resulterend in een ruling van de Veiligheidsraad van 23 maart 1949. In deze ‘brief’ werd de UNCI aangespoord partijen behulpzaam te zijn bij de ten uitvoerlegging van de resolutie van de Veiligheidsraad van 28 januari en het bereiken van overeenstemming over de voorgestelde conferentie in Den Haag. Deze ‘informele resolutie’ had succes. Een akkoord tussen de delegatieleiders in de Veiligheidsraad, Van Roijen en Roem, van 7 mei 1949 gaf de grondslag voor een overdracht van de soevereiniteit. Dit akkoord bestond feitelijk uit twee eenzijdige verklaringen: Mr. Moh. Roem verklaarde overeenkomstig de resolutie van de Veiligheidsraad van 28 januari 1949 en de ‘ruling’ van 23 maart, dat er een bevel zou uitgaan tot het staken van de guerrilla-oorlog, dat er bereidheid was tot samenwerking gericht op het herstel van de vrede, en de bereidheid tot deelneming aan een Ronde Tafel Conferentie te Den Haag, ‘teneinde de onvoorwaardelijke overdracht van werkelijke en volledige souvereiniteit aan de Verenigde Staten van Indonesië te bespoedigen.’ In antwoord verklaarde Dr. Van Roijen onder meer dat op de Ronde Tafel Conferentie besprekingen zullen worden gehouden over de wijze, ‘waarop de onvoorwaardelijke overdracht van werkelijke en volledige souvereiniteit aan de Verenigde Staten van Indonesië in overeenstemming met de Beginselen van de Renville zal kunnen worden bespoedigd.’ Ondanks alle strijd was het in deze verklaring genoemde Linggadjati-akkoord, opnieuw geformuleerd in het Renville-akkoord, overeind gebleven.

    • Wal Suparmo zegt:

     Waarom heeft het de naam van operatie PRODUCT?Om de export producten van Ned Indie weer tenormalizeren, Dat Holland voordien een hele hoop geld heeft bezorgd.En dat is om weer de ONDERNEMINGEN en MIJNEN normaal te kunnen laten produceren.En dit is TOTAAL mislukt want ondanks de ONDERNEMINGWACHT enz van de herbezette ondernemingen, worden ze door de geurilla strijders elke avoind aangevallen met het resultaat dat ze niet meer normaal kunnen werken.Daarom is Holland ovegegaan naar de operatie KRAAI dat zijn hoogste commandant
     met blakende gezondheid de 48 jarige Generaal SPOOR zijn leven heeft gekost van ergenis en teleurstelling.Allews omdat het door Amerika is getorpedeerd met zijn wijgering de Marshall plan door tezetten dat niet bestemt is voor een koloniale oorlog..

    • RLMertens zegt:

     @JASomers; ‘de afwijzing van het plan Beel etc.’- Wat precies omvatte dit plan? En wat was er met sultan Boewono aan de hand?

    • Jan A. Somers zegt:

     “de afwijzing van het plan Beel ” Een beetje veel om hier op te schrijven. Zie L.G.M. Jaquet, Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Hoofdstuk XVI, Het plan Beel en het aftreden van Sassen, p. 194-227. Bij de kabinetsformatie had de VVD bedongen dat het roer om moest, waartoe Van Mook moest worden ontslagen als voorwaarde voor de totstandkoming van een tweederde meerderheid voor de grondwetsherziening. Na het aantreden van het nieuwe kabinet gebeurde dit in een kort briefje van de minister van overzeese gebiedsdelen, Mr. Sassen, van 12 augustus, dat op 19 augustus bij Van Mook bekend werd. Van Mook vroeg op 11 oktober zelf zijn ontslag met ingang van 1 november. Dit zelf gevraagde ontslag viel duidelijk in goede aarde gezien de datering, 5 oktober, van de brief van de minister-president Drees met het verzoek op 15 november het ambt neer te leggen. Van Mook legde al op 3 november zijn ambt neer en werd als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon opgevolgd door Dr. Beel. Beel lanceerde een koerswijziging, samenvattend: soevereiniteitsoverdracht op uiterlijk 1 april 1949 aan een nieuwe staat, de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, en het op uiterlijk 1 juli tot stand komen van de Nederlands-Indonesische Unie. Sassen, (KVP)-minister van overzeese gebiedsdelen, voerde in het kabinet de oppositie aan maar delfde het onderspit en moest aftreden. Dit plan werd door de RI afgewezen. Dit is maar een zielig uittreksel van mij, gezien het aantal bladzijden kan ik niet anders.
     “En wat was er met sultan Boewono aan de hand?” Hoofdstuk XVII, De omslag van de federalisten en de houding van de sultan van Djokja. p. 228-235. Dit is eigenlijk te ingewikkeld voor een uittreksel. Zelfs de tekst in het boek is ingewikkeld. Het ging oorspronkelijk om een in Djokja gevonden brief van de sultan waarin hij o.a. orders uitvaardigde om de guerrilla-strijd op te voeren. De verovering van Djokja vond hij onaanvaardbaar. In de discussie hierover met de Nederlandse bestuurders ontstonden vele onduidelijkheden aan beide kanten, waarbij de sultan dreigde af te treden. (sorry voor dit stukje van mij, u kunt beter het boek zelf lezen, is al ingewikkeld genoeg).

    • Jan A. Somers zegt:

     “worden ze door de geurilla strijders elke avoind aangevallen ” Er was toch afgesproken achter de demarcatielijnen te blijven? En een staakt het vuren? Mijn zus kon gewoon tot de demarcatielijn in Pujon komen, niet daar voorbij.
     “Marshall plan door tezetten dat niet bestemt is voor een koloniale oorlog” In het Marshallplan kreeg je geen geld, dat je vrij kon besteden aan een koloniale oorlog of een andere militaire bestemming. Je kon in Amerika bestellingen plaatsen m.b.t. wederopbouw, die na goedkeuring werden geleverd.

    • Wal Suparmo zegt:

     Cash of geen cash.Wat maakt het voor een verschi? Als het gestopt wordt want Holland heeft het erg nodig voor de wederopbouw en heeft toch maar het moederland gekozen dan de oud kolonie.

    • RLMertens zegt:

     @JASomers; ‘operatie Kraai had een heel ander doel’.- En dat doel was pesthaard Djokja/ de Republiek te elimineren. Het einde van de Republiek, zodat het ook geen partij meer was bij het conflict. Volgens Beel had het al eerder moeten gebeuren. Haar plaats moest ingenomen door een deelstaat Midden Java met als staatshoofd de sultan van Djokja.

    • Wal Suparmo zegt:

     Als je de naam Beel noemt is het allang bekend dat de KVP grootse tegenstander is van het VRIJE Indonesia en helemaal los van Holland.Terrwijl di CPN zelfs sins 1921 met Henk Sneevliet al voor de onafhankelijkheid van Ned.indie begon te strijden.wat. Spoor heeft gezorgd dat de Rep.Jogya al NON EXISTEND is maar weer opeens moest hij zij n troepen terug trekken.En daar een hartverlamming had gekregen.Volgens mij heeft hierbij de Marshall plan( cas of geen cash) toch maar veel temaken.

 17. bokeller zegt:

  Asia voor de Aziaten maar wel onder Japanse Supervisie.

  siBo

  • Ron Geenen zegt:

   Leuke foto. Maar die Jappen moeten wel uitkijken waar ze lopen. Als ze lachen gaan hun ogen dicht.

   • Wal Suparmo zegt:

    Moeten de ex Gearlieerde landen dan 74 jaren wachten voor dat ze aan hun helden denken di in de Java zee hun graf hebben gevonden?

    • rob beckman lapre zegt:

     Geachte schrijver;laat mijn oog vanmorgen toch-toevallig- vallen op een artikel in de britse “Theguardian”van 05/06/2017 onder kop “Sunken Australian warship HMAS “Perth”ransacked by illegal scavangers”.De Ausies zijn-terecht-woedend dat dit “oorlogsgraf” waar 353 van de 682 bemanningsleden in de slag in de Javazee,verdronken,door illegale ijzerhandelaren,voor meer dan de helft van de zeebodem(inclusief restanten verdronken bemanningsleden)is verdwenen.Dit gebeurde eerder met HM de Ruyter en andere Geallieerde oorlogsbodems/”oorlogsgraven”.Herinner mij dat eerder op deze site veel discussie over was.

    • Ron Geenen zegt:

     @De Ausies zijn-terecht-woedend@
     Woedend help niet. Gewoon de moderne middelen van vandaag toepassen, de daders opsporen en kogel door de kop. Pappen en nathouden mentaliteit help niet.

    • Jan A. Somers zegt:

     De slag in de Javazee wordt ieder jaar in Surabaya op Kembang Kuning herdacht, ook op de Javazee, ik dacht bij Bawean. Ik weet niet of het daarbij gaat om de Nederlandse slachtoffers, of om alle geallieerden. De slachtoffers van de Exeter zijn op Kembang Koening begraven, ik was daar zelf bij. Naderhand zijn ze herbegraven op het Commonwealth ereveld in Jakarta. Ik ken de herdenkingen daar niet, wellicht (in ieder geval) op 11 november.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.