College RvdM spreekt zich uit over backpayklacht


Lees meer.

Dit bericht werd geplaatst in Indische kwesties. Bookmark de permalink .

21 reacties op College RvdM spreekt zich uit over backpayklacht

 1. rob beckman lapre zegt:

  Vraag mij,in mijn onschuld als niet jurist,af of men niet had moeten kiezen voor “discriminatie t.a.v.ambtenaren /militairen uit N.I.door hen de “back-pay”te weigeren,terwijl ambtenaren/krijgsgevangenen van “Continentaal Nederland” wel gemist soldy/salaris gedurende gevangenschap ontvingen.De militairen in NL werden na ondertekening van de “erewoordverklaring”(slechts 68,w.o.de vader van gen.Dick Berlijn, en 1(een)Kon.Mar.stoker/olieman weigerden),door de duitsers op vrije voeten gesteld,en pas 2 jaar later alsnog gevangen gezet.Wat zegt de ondertekening van deze “verklaring” over de “heren officieren” die een eed van trouw aan de Souverein aflegden?

  • Jan A. Somers zegt:

   Dat is niet mogelijk. De militairen van KL en KM hadden hun arbeidsovereenkomst met de regering van deelgebied Nederland, en de Indisch ambtenaren, inclusief KNIL hadden een arbeidsovereenkomst met de Indische regering van deelgebied Nederlandsch-Indië. Ik weet niet of de verzoekers dit essentiële verschil hebben gemaakt en duidelijk de juiste categorie hebben aangegeven. En wellicht een verwijzing naar ‘ereschuld’, niet naar ‘recht’. Ook het College dient zich te houden aan bestaande staatsrechtelijke en arbeidsrechtelijke verhoudingen, en die kun je mogelijk omzeilen met ‘ereschuld’. In de vroegere rechtszaken was duidelijk aangegeven dat het om Indisch ambtenaren ging. Hier konden rechtbank (ik dacht tot de Hoge Raad) wel een beslissing nemen. Dat die beslissing met verwijzing naar de Akte van Soevereiniteitsoverdracht negatief uitviel is dan een andere zaak. Je moet duidelijk kenbaar maken waar het over gaat, anders krijg je een ‘niet-ontvankelijk’ uitspraak. Net zoals met z’n allen naar de rechtbank hollen om je gelijk te halen. Als je geluk hebt kom je niet verder dan de griffier zodat je de kosten in eigen zak kunt houden. Hoe of je moet procederen staat beschreven in het wetboek van strafvordering.

 2. ellen zegt:

  Deze ‘niet-ontvankelijke’ uitspraak van het College is hiermede gebeurd. Dit betekent dat iets niet vatbaar is voor berechting. Toekomstige klagers zullen dus met iets anders moeten komen. Wat dat ook moge zijn.

  • Jan A. Somers zegt:

   Dat is duidelijk! Een rechter heeft zich te houden aan bestaand nationaal recht, en internationaal recht voor zover door de Nederlandse staat aanvaard (waaronder verdragen). Daarnaast heeft hij/zij rekening te houden met vorige relevante uitspraken, de jurisprudentie (m.b.t. de backpay bestaat die al). Wat veel mensen niet weten is dat een rechter zich alleen kan bemoeien met een duidelijk geformuleerde vraag waar hij/zij wettelijk en overtuigend binnen zijn competentie mee aan de slag kan. Al het andere is niet ontvankelijk, en ben je je geld kwijt. Dat betekent een heel goede advocaat en een verhelderend gesprek met de griffier vooraf. Zo heeft hij/zij bijvoorbeeld niets te maken met al dan niet trouwe dienst bij Hare Majesteit. Moet je ook niet aanroeren. Ook heeft de backpay (rot woord, gewoon achterstallig salaris, dan weet een rechter ook wat er speelt) niets te maken met discriminatie op grond van afkomst. Het gaat om een verschil in ‘CAO’, en een CAO heeft kracht van wet. En in dit geval zelfs overruled door een internationaal verdrag. Een gemeente-ambtenaar is wat arbeidsovereenkomst betreft iets anders dan een rijksambtenaar. Dat is geen discriminatie, daar heeft men voor getekend. Een rechter kan bijvoorbeeld wel verwijzen naar een verplichting voor de rijksoverheid om tot een afsluitend overleg te komen met belanghebbenden (niet rechthebbenden!) maar dat moet dan subsidiair worden geëist. Dat mag hij niet zelf verzinnen. Vandaar mijn gok op ereschuld, wat dat ook moge zijn. Ik ben weer eens rechtlijnig zoals u dat van mij gewend bent. Maar ik kan het ook niet leuker maken. Als het om de knikkers gaat, moet je het spel volgens de regels spelen. U weet, een strafschop kan beslissend zijn.

   • eppeson marawasin zegt:

    Helder! Dank voor uw ‘gratis’ college meneer Somers; schept overzicht en duidelijkheid.

    Zelf meen ik als een zondagskind van de tweede generatie, zoon van een Ambonese ex-KNIL sergeant en inmiddels AOW-er, dat ik geen enkel recht heb op het achterstallig salaris van vader. Ik voel mij dienaangaande dan ook op generlei wijze een erfgenaam. Ik respecteer vaders keuzes als militair en ben de goede man dankbaar voor wat hij als vader, ver van zijn eigen droomland, heeft willen en kunnen betekenen.

    Ik respecteer nochtans elke andere mening inzake de zogenoemde Backpay.

    e.m.

 3. PLemon zegt:

  Je vraagt je toch af wie anders dan de erfgenamen ‘de meting met 2 maten’ vwb in NedIndische of in Nederlandse overheidsdienst aan de kaak kan stellen.

  “Nu verzoekers er over klagen dat de backpayregeling discriminerend uitwerkt voor personen van Indonesische afkomst ten opzichte van personen van Nederlandse afkomst, is het College bevoegd het verzoek te toetsen aan artikel 7a AWGB.”(wet gelijke behandeling)

  Om tot de ”ontdekking’ te komen dat het bij voorbaat niet beoordeelt kan worden ook omdat…

   “Zij behoren dus niet tot de categorie personen voor wie de uitkering bedoeld is. Daarom zijn zij niet ontvankelijk in hun verzoek. Aan de inhoudelijke beoordeling van de vraag of de backpayregeling verboden onderscheid op grond van afkomst oplevert, komt het College dan ook niet toe.”

  Zou er nog een strijdvaardige Kniller op leeftijd zijn die ondanks de ontvangen compensatie, die strijdbijl oppakt en dat onderscheid in de backpay betalingen van beide overheden volgens dat 7a artikel aanvecht?? Erfgenamen vangen nu bot maar het onrecht gevoel blijft knagen.

 4. Pierre de la Croix zegt:

  Pak Somers adviseert “een verwijzing naar ereschuld, niet naar recht”. Dus de morele kaart spelen.

  Daarbij goed kijken hoe de weduwen van Rawa Gedeh en andere weduwen in de archipel hun claims succesvol voor de kadi brachten en poen vingen met hulp van een zeer geëngageerde mevrouw Prof. Mr. Dr. Liesbeth Zegveld. Ook daar werd de morele kaart gespeeld.

  Want heeft men in de zaak van de weduwen kei en keihard kunnen bewijzen dat (1) Pak Zo-en-Zo daar-en-daar op die-en-die datum door Nederlands geweld werd omgebracht en dat (2) M’bok Zo-en-Zo werkelijk zijn weduwe is? Hoe betrouwbaar waren de getuigenverklaringen?

  Pak Pierre

 5. rob beckman lapre zegt:

  Ook in rechtzaken,tot zelfs voor Japanse hooggerechtshoven,vingen de geallieerde (ook NL)ex-krijgsgevangenen bot,vwb betalingen van zaken als soldij/salaris (werkten als dwangarbeiders bij grote Japanse multinationals).Men verwees,glimlachend,naar de tekst van de overeenkomst met de geallieerden in San Francisco,waar de geallieerden (ook ons land)onder grote druk van Supermacht Amerika,”bij het kruisje” moesten tekenen.M.I.speelt in de backpay zaak heel iets anders(ik hoor het verwijt al); men wenste in Indische Nederlanders helemaal niet in Continentaal Nederland,en men blijft zich(fel)verzetten tegen financiele compensatie,om de eenmaal ingeslagen politiek niet (helemaal)ongedaan te maken.Bovendien heeft men het geld veel te hard nodig om(nieuwe)golf/golven vreemdelingen te kunnen bekostigen,als Turkije (uitspraak Turkse Min.binnenlandse zaken, Suleyman Soylu.17/03/017 “Let us send some 15,000 migrants to europe to blow their minds….”) duizenden richting europa stuurt.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Tja heer BL …. v.w.b. uw laatste opmerking: Dan moeten we die Turkse minister en zijn aanbeden president maar eens duidelijk maken dat het een misdaad tegen de menselijkheid en mensheid zou zijn als Turkije die duizenden migranten zou doorzenden naar die doortrapte ondemocratische fascistische racisten in Europa.

   Die Turken bouwen aan een heilstaat onder hun grote roerganger Erdogan. Laten ze die migranten royaal meesnoepen van die heilstaat; gun hun een permanent verblijf. De Turken kunnen de wereld nu laten zien wat humaniteit is.

   Turkije kan ook nog veel humaner zijn jegens haar wat zij noemt “eigen burgers” in den vreemde, c.q. in de verdrukking in dat racistisch fascistische Europa: Turkije kan hun en masse terughalen. Ze kan hun goede banen en riante huisvesting bieden. Die arme Turkse burgers hebben in Europa immers door de onderdrukking en uitbuiting behoorlijk geleden. Extra voordeel: Turkse ministers hoeven dan niet meer naar het boze buitenland om stemmen te winnen voor hun geliefde president. Al hun trouwe burgers binnen de hekken van hun eigen land. Niet meer in de achterstandswijken van Rotterdam en de donkere krochten van Deventer.

   Zie zo. Tot zover het zure Turkse fruit. Back to topic. Hoe zit het ook weer met die “backpay”, sorry, voor de duidelijkheid, die achterstallige betalingen? Al geld gevonden voor een paginagrote advertentie in de leidende landelijke dagbladen waarin het Nederlandse volk haarfijn wordt uitgelegd hoe perfide de Nederlandse staat jegens een deel van haar trouwe burgers is geweest en nog steeds is? Om mee te beginnen. Daarna moet een vliegwiel op gang komen. Aan dat wiel een Indische Jeanne d’Arc en idem Hercules die van wanten weten.

   Pak Pierre

 6. Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

  Aan het College voor de Rechten van de Mens (RM) is de vraag gesteld of de Backpay-uitkeringsregeling discriminerend uitpakt voor de rechthebbenden.

  Bovenstaand regeling is bedoeld voor Rechthebbenden die op of na 15 Augustus 2015 nog in leven waren, of hun erfgenamen.
  Aangezien bovengenoemde Rechthebbenden erfgenamen zijn van degene die Vòòr 15 Augustus is gestorven, geeft het College voor RM antwoord op die vraag : de rechthebbenden behoren niet tot de categorie personen voor wie de regeling is bedoeld: i.c. op of na 15 Augustus 2015 nog levend.

  Staatsecretaris van Rijn (WVS) heeft om onderscheid te maken zonder enige geldige reden gekozen voor de datum van 15 Augustus 2015. Precies 70 jaar na het einde van de WO in Zuid-Oost Azie heeft de Staatssecretaris ook met een Zakjapanner juist berekend maar het blijft een totaal willekeurige datum.
  De datum van 15 Augustus 2015 schept Rechtsongelijkheid en Rechtsonzekerheid tussen de groep van Mensen die Vòòr 15 Augustus zijn gestorven en de groep van Mensen die na 15 sterven.

  Over die vraag diende het College voor RM een uitspraak te doen, helaas op een verkeerde vraag krijgen de Rechthebbenden wel het juiste antwoord.

  Het had meer voor de hand gelegen als de advocaat van bovenstaande mensen in beroep was gegaan tegen de beslissing van de Staatssecretaris van Rijn aangaande de dubieuze datum van 15 Augustus en tegelijkertijd het Indisch Platform te beschuldigen van medeplichtigheid i.c. onrechtmatige daad

  Dat denk ik maar ik ben wat rechten betreft een leek.

  • Loekie zegt:

   Da’s het probleem: de mensen hadden geen advocaat, maar iemand die opkomt voor de rechten van de verschillende sexuele geaardheden.

  • Jan A. Somers zegt:

   Als je als klager je al niet duidelijk weet uit te drukken richting advocaat. hoe moet die goede man dan een correcte dagvaarding opstellen? Zonder bijscholing Indische Kwestie en backpay. Moet hij het hele boek van Bussemaker bestuderen! Om mee te beginnen. Daarna de archieven van I4E. Pas dan weet hij (misschien) of er sprake zou kunnen zijn van discriminatie (waarin?). En dat aan de rechter overbrengen.

   • Loekie zegt:

    Misschien beginnen met degenen die zo graag geld willen zien uit te leggen wat het verschil is tussen een timmerman, een advocaat, een belangenbehartiger voor sexuele geaardheden, een tokohouder, een politicus, een rechter enz.

 7. Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

  Als ik bij de dokter kom en ik zeg dat ik keelkanker heb, dan gaat zo’n arts toch niet mijn voeten onderzoeken en gelijk een chemotherapie voor baarmoederkanker voorschrijven. Hij dient toch wel mijn klacht te onderzoeken of aan te geven dat ik een hypochonder ben. Anders krijg ik wel de juiste medicijnen maar wel op de verkeerde vraag. Of zie ik dat verkeerd?

  Ook een advocaat dient zich eerst af te vragen of zijn client wel de juiste vraag stelt. Daarna mag hij toch aangeven wat de kans van slagen is op een klacht bij het college voor de RM.
  Daarvoor wordt hij toch ook betaald, anders is hij toch maar een doorgeefluik en dan kan bij wijze van spreken dhr Somers of de la Croix zijn werk ook in hun schuttersputje doen.

  De keuze van Mevr. Prof. Mr.Dr. Zegveld als advocaat en expert in de Mensenrechten ligt meer voor de hand . Ook hier ben je je geld kwijt maar de Pay-Back is met haar track-record welhaast verzekerd.

  • Jan A. Somers zegt:

   In het Nederlandse recht onderzoekt de rechter niet, het is een ‘lijdelijke’ rechter. Hij wacht af wat de partijen te zeggen hebben. Alleen exact die onderwerpen worden beoordeeld..

   • Loekie zegt:

    Ik beperk me alleen tot de Awb :
    “De rechter heeft tal van onderzoeksbevoegdheden. Hij kan partijen oproepen ter zitting te verschijnen en mondelinge of schriftelijke inlichtingen vragen; hij kan getuigen oproepen, tolken benoemen, deskundigen benoemen, ambtsberichten bij bestuursorganen inwinnen en zelfs ter plaatse bezichtigen. Zie afdeling 8.2.2 Awb.”

  • Pierre de la Croix zegt:

   Peter van den Broek van een andere generatie zegt 20 maart 2017 om 18:28: “Daarvoor wordt hij toch ook betaald, anders is hij toch maar een doorgeefluik en dan kan bij wijze van spreken dhr Somers of de la Croix zijn werk ook in hun schuttersputje doen”.

   Ach ja, meneer Van den Broek, het is toch maar goed dat u van uw ivoren toren mij op mijn beperkte competenties wijst. Ik zou eens in zelfgenoegenheid (nieuw woord, net geleerd op I4E) kunnen gaan zwelgen en naast mijn schoenen kunnen gaan lopen.

   Hoewel ….ik heb toch de neiging dat te gaan doen nu u mij, titelloos en ongeletterd individu, wederom in één adem, sorry in één riedeltje op uw toetsenbord noemt met de heer Mr. Dr. Ir. J. Somers, die ik grenzeloos bewonder om zijn juridische en historische kennis van “Indië” en om zijn vermogen complexe zaken helder en met veel geduld voor het voetlicht te brengen, voor de eenvoudigen en weerbarstigen van geest.

   Pak Pierre

 8. ellen zegt:

  De advocaat (je eigen advocaat), b.v. van de rechtsbijstand moet toch oordelen of een zaak vatbaar is voor berechting? De advocaat onderzoekt de kwestie, raadpleegt de jurisprudentie en kijkt naar aanleiding hiervan of een zaak een kans van slagen heeft? Is dat niet het geval, dan begint de advocaat er ook niet aan.

  • Jan A. Somers zegt:

   Klopt helemaal. Maar in een rechtsbijstandverzekering kom je vaak uit op schikking. Het Gebaar bijvoorbeeld. En als de rechter dat mooi vindt is de zaak voorbij. Moet je blij zijn met Het Gebaar. Weet die advocaat overigens het verschil tussen Indische Kwestie, backpay en achterstallige salarissen en die andere claims? Weet de Indische gemeenschap dat nog? Als die advocaat het begrip achterstallig salaris heeft begrepen is hij/zij ook gauw klaar met de jurisprudentie. Die is klip en klaar, spic en span, heel luid en duidelijk. “Ons ben zuunig” en “maar geen cent te veel hoor”. Da’s Zeeuws zoals u weet. En de minister is ook zuunig.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.