Oprichtingsdatum Oost Indisch Leger

oficieren_oostindischleger
Officieren Oost-Indisch Leger begin 19e eeuw. Bron.

Wikipedia schrijft:
Tot 1830 was de Indische strijdmacht te beschouwen als een onderdeel van het Nederlandse leger, aangevuld met in Indië geworven personeel. De ontwikkeling tot een zelfstandig leger voltrok zich in de periode 1820-1830; de scheiding tussen het Nederlandse en het Nederlands-Indische leger werd echter pas een voldongen feit toen de eerste formatie, vastgesteld bij Besluit van gouverneur-generaal van den Bosch van 4 december 1830 nummer 1, werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit

Een nieuw Koninklijk Besluit van 2 juni 2016 sommeert  dat de naam was Koninklijk Indisch Nederlands leger en dat de oprichtingsdatum was
28 augustus 1814.koninklijk besluit 258

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

27 reacties op Oprichtingsdatum Oost Indisch Leger

 1. Willem Plink zegt:

  Aan Loekie. ik ben mede verantwoordelijk voor delen van het betreffende KB met name omtrent de oprichtingsdatum KNIL. Contact??. deze week schrijf in het commentaar hoe e.e.a. in elkaar steekt, ik verwacht nu bezoek en morgen andere zaken.

 2. Peter van den Broek zegt:

  Opmerkelijk nawoord bij de praktische opdracht:
  …………Onze verwachtingen waren dat we snel informatie zouden vinden omdat het toch wel een belangrijk begrip is in de Nederlandse en Indische geschiedenis, helaas was er niet veel en/of duidelijke informatie te vinden. Op meerdere site’s werden we door verwezen naar boeken die we konden kopen met een kleine samenvatting van maarlief 5 regels, daardoor werd het zoeken wat minder plezierig……………………………….

  Als de samenstellers van de opdracht, niveau 3 HAVO, al weten dat KNIL een belangrijk begrip is in de geschiedenis, dan hebben de verantwoordelijken voor het nieuwe KB weinig historisch besef, over het niveau van laatstgenoemden laat ik me beter niet uit.

  De etikettenplakkerij past in het rijtje eufemismen : politionele acties, Excessen, soevereniteits-overdracht, repatriëring, back-pay.

 3. Willem Plink zegt:

  mijn reactie met uitleg is of niet opgenomen of verwijderd???

  • Indisch4ever zegt:

   Mijnheer Plink,
   Er is geen reactie van u in dit topic verwijderd.

  • RLMertens zegt:

   @WillemPlink; U zegt verantwoordelijk te zijn over deze Havo scholieren geschiedenis les. Ik heb mijn opmerkingen onder de site geplaatst. Wellicht dat u daar op in kan gaan.
   Mijn algemene reactie aangaande de ‘poltionele periode’ is; een prove van geschied vervalsing; oa. de 1e actie is gebeurd om de Republiek aan de Linggadjati overeenkomst te houden! De zelfde rijks propaganda van indertijd!

 4. Willem Plink zegt:

  De oprichtingsdatum van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Een project in het kader van en praktische opdracht aan HVO scholieren.
  Eerst een antwoord aan R.R. Mertens, ik ben niet verantwoordelijk voor deze Havo scholieren geschiedenis les. Maar ik juich het wel toe dat er op de scholen kennelijk meer belangstelling bestaat voor onze geschiedenis in de Oost, Ik meng mij niet in eventuele positieve dan wel negatieve discussies over de kolonie, Ik heb dat in het verleden wel eens gedaan in dit forum en de reacties waren niet altijd even netjes. Ik reageer daarom ook niet op de opmerking inzake geschiedvervalsing.

  In 1977 werd KB 101 uitgegeven handelende over de tradities van de landmacht, dit KB werd later aangepast waarbij de aanpassing leidde tot veel ongenoegen bij een aantal regimenten. Ik werd van uit de traditiecommissie Koninklijke Landmacht verzocht om het KB 101 te onderzoeken en zo nog te herschrijven. Ik heb toen een concept ingediend, de afhandeling is een langdurende procedure geweest want zorgvuldigheid en historisch besef is een belangrijke vereiste. Het concept besluit is met een aantal aanpassingen omgezet in een nieuw KB nr 258 van 2 juni 2016.

  Een detail van het nieuwe besluit betreft de oprichtingsdatum van het KNIL. Men had altijd aangenomen dat het KNIL was opgericht in 1814 en zo was het oorspronkelijk ook vastgelegd in diverse besluiten, literatuur e.d. Eind jaren zeventig ontstond er enige discussie over de oprichtingsdatum van het KNIl. Men meende dat het KNIL was opgericht in 1830 en besteedde daarbij geen aandacht aan de voorgaande geschiedenis. Dit resulteerde in een min of meer officiële vastlegging van de oprichtingsdatum 1830. Zelfs het vaandelopschrift werd gewijzigd en de belangrijke militaire acties vanaf 1816 tot 1830 werden als het ware weggepoetst (o.m. de Padri oorlogen en de java oorlog) Het is een eigen leven gaan leiden in de literatuur. De wijziging in het vaandelopschrift was mij opgevallen als lid van de Traditiecommissie krijgsmacht en ik ben e.e.a. diepgaand gaan onderzoeken. E.e.a. heb ik vastgelegd in een stafstudie die ik heb aangeboden aan de Traditiecommissie Koninklijke Landmacht. Ik heb in de studie aangetoond dat de stelling dat het KNIL werd opgericht toen het in 1830 zelfstandig werd niet juist is. In het kort komt het hier op neer:
  – in 1814 werden koloniale troepen opgericht als deel van de landmacht
  -de bevelvoering vanuit de landmacht naar Indië was zodanig omslachtig en onwerkzaam dat het KNIL in feite al voor 813 zelfstandig optrad-
  – in 1830 waren bij het zelfstandig worden de troepen , manschappen, wapens , nog het zelfde als in de voorgaande jaren.
  – in feite werd geen nieuw leger opgericht, dat bestond immers al, maar veranderde de status van onderdeel landmacht naar status zelfstandig. Dat is wezenlijk anders dan de oprichting van een nieuw leger. Deze zin zou ik willen onderstrepen of in vet zetten: Statuswijziging!.
  – na het zelfstandig worden veranderde pas de organisatie. Maar het bleven verder dezelfde officieren onderofficieren, manschappen wapens, etc alleen wat anders georganiseerd

  Op 9 januari 1814 werd de Koninklijke landmacht bij Koninklijk Besluit opgericht. Dit besluit werd in 1814 gevolgd door een grote hoeveelheid aan besluiten waaronder die van 28 augustus 1814 hierbij werd bepaald dat er zes infanterieregimenten, een regiment cavalerie, een bataljon artillerie, en genietroepen zouden worden opgericht. Daarom wordt deze datum aangehouden als oprichtingsdatum van het KNIL, het werd op 14 september van dat jaar nog eens bevestigd.

  Het gestelde in artikel 5 van het nieuwe besluit nr. 258 is een formulering uit de traditieregelgeving van de landmacht en bestaat al enige jaren. Het houdt in dit geval in dat het zelfstandige KNIL vanaf 1830 de militair genealogische voortzetting is van de koloniale troepen van voor 1830. Het versterkt mijn betoog

  • Hans Boers zegt:

   Geachte heer Plink, dank voor uw uitvoerige uitleg.
   Uit hoofde van het feit, dat ik mij verdiep in het oude Ned.Indie (en met name de jaren nadat Java aan Nederland werd overhandigd), heb ik een aantal vragen waar u mij waarschijnlijk wel mee kunt helpen.

   Ik zit met het jaar 1814. Volgens de historie was op de conventie van London besloten op 13 aug 1814 dat Nederland de bezittingen Java o.a. terug zou krijgen van Engeland, hetgeen uiteindelijk dan ook gebeurde te Batavia op 19 aug 1816.

   1) Gelet op het jaar 1814: Mag ik dan aannemen dat het KNIL dan daarwerkelijk op 1814 al zelfstandig actief bezig was, of gebeurde dit dan nog in samenwerking met (0nder supervisie van) het Engels Bestuur?

   2) De Padri en Java oorlogen. Ik heb begrepen uit uw uitleg, dat deze oorlogen een “eigen leven” zijn gaan leiden. Heeft men destijds bewust voor het jaar 1830 gekozen? Zo ja, om welke reden was dat?

   Ik hoor gaarne van u en mijn dank bij voorbaat.

   Met vriendelijke groet,

   Hans Boers

   • Jan A. Somers zegt:

    De eerste schepen uit Nederland kwamen pas op 26 april 1816 aan in Batavia.. Aan boord o.a. een krijgsmacht van 1800 man. Zij werden op13 mei ontscheept. Pas op 19 augustus 1816 werd op het stadhuis de proclamatie van overdracht afgekondigd, en onder het afspelen van de volksliederen en het afvuren van 21 saluutschoten werd de Britse vlag vervangen door de Nederlandse.

    • Hans Boers zegt:

     @ de heer Somers.
     Dank voor uw antwoord op mijn eerste vraag wat betreft de aankomst van de eerste “lichting”van mei 1816. Het antwoord op mijn vraag is derhalve beantwoord: de Engelsen hielden dus tot die tijd “de wacht” op Java.

     Door de dood van sultan Hamengku Buwono III in 1814 werd de halfbroer van Dipanegara de nieuwe sultan Hamengku Buwono IV. Volgens Wikipedia bronnen scheen deze nieuwe sultan de voorkeur gehad te hebben bij het Nederlandse gezag om de nieuwe sultan te worden, in plaats van Dipanegara. (Ik weet niet hoe betrouwbaar de Wikipedia is hiermee.)

     Mag ik dan concluderen, dat – ondanks het feit dat Java onder Engels bestuur stond in 1814 – de Nederlands Ind. regering toch (nog) een behoorlijke bestuurlijke macht had om het één en ander te “bekokstoven”.

    • Jan A. Somers zegt:

     Er ging een en ander mis met de communicatie. Toen de Nederlanders waren geland hadden de Engelsen nog geen opdracht gekregen voor de overdracht. Maar je kon wel wat oeroesen. Maar met die 1800 man deed je natuurlijk niks.

 5. Willem Plink zegt:

  in mijn tekst voor 813 moet natuurlijk zijn 1830

 6. Willem Plink zegt:

  Aan meneer Boers, in 1814 waren er al onderhandelingen over de teruggave van de koloniën. De troepen zouden z.s.m. vertrekken, maar toen kwamen de 100 beruchte dagen van Napoleon. De Indische Brigade vertrok dus niet direct maar was ingedeeld als reserve in de slag bij Quatre Bras en Waterloo. Daarna nam de Brigade deel aan de veldtocht naar Parijs waarbij het zich onderscheidde. Pas daarna gingen de troepen in 1816 naar Indië. E.e.a. betekent ook dat ik een aanbeveling heb gedaan om als we dan toch het vaandel van het Regiment van Heutsz vernieuwen we ook het vaandelopschrift ( bij KB) aanpassen in Krijgsverrichtingen Koninklijk Nederlands Indisch leger 1815-1950.
  De Padri oorlogen en de Java oorlogen zijn “gewoon als het ware uit de geschiedenis verdwenen” vanwege de discussie over de datum oprichting KNIL. Die discussie begon bij het regiment van Heutsz en de CKL heeft het gewoon voor zoete koek aangenomen, zonder enig verder onderzoek. Terwijl bij de TCKL alle stukken voor handen zijn over de oprichting van het Regiment van Heutsz en de bepaling dat het regiment de tradities zou voortzetten, En met name er in het begin van de jaren vijftig uitvoerig is gesproken over het vaandelopschrift. Toen men vaststelde 1816-1950 wist men goed dat het KNIL al in 1814 was opgericht en dat de traditie gewoon doorliep ook na 1830.

  • Hans Boers zegt:

   @ de heer Plink.

   Ik dank u voor uw uitleg. Één en ander is mij duidelijk (geworden).

   Rest mij nog de volgende vraag waar u mij wellicht van dienst kan zijn.

   Waar (In welk archief van welk instutuut) kan ik de historische stukken vinden over:
   – de “voorbereiding” vanaf het prille begin van de Java oorlog(en) tot het daadwerkelijk moment, dat de schermutselingen/veldslagen begonnen. Dus laten we zeggen tot 1825.

   Ik ga er dan van uit dat Dipanegara zich begon te roeren vanaf 1814 (toen hij de troon miste) en dat van dat moment af het KNIL voorbereidende maatregelen moest nemen.
   (Zoals bijvoorbeeld het bouwen van de bentengs.)

   Zijn deze publiekelijk openbaar of staat het geheimstempel erop?

   Ik dank u bij voorbaat voor uw welwillende medewerking.

   • Willem Plink zegt:

    Ik heb niet diepgaand de diverse oorlogen bestudeerd. Voor de oprichting van het KNIL heb ik wel wat gevonden in het nationaal Archief In het Nationaal archief zullen ongetwijfeld documenten zijn. De bibliotheek Bronbeek.heeft mogelijk ook documentatie De bibliotheek van het voormalige Legermuseum is overgedragen aan het Nationaal Militair Museum. Verder de bibliotheek van de KMA.Mogelijk heeft ook het Regiment van Heutsz documentatie over dit onderwerp. Veel succes

  • bokeller zegt:

   Heer W.Plink.
   Komen er dan ook wijzigingen in
   het Ceremoniële gedeelte .?

   siBo

   • Willem Plink zegt:

    Naar mijn mening komen er geen wijzigingen in het ceremoniële gedeelte, wel aanpassingen aan het vaandel. Maar dat is nog in behandeling.

    • Willem Plink zegt:

     Het vaandel is inmiddels vernieuwd met de daarop betrekking hebbende feiten op het vaandel is het jaar van oprichting 1814 vermeld en de jaartallen van de krijgsverrichtingen zijn van 1830-1850 gewijzigd in 1816-1950. Op de website van de Stichting Vrienden van Bronbeek is e.e.a. na te lezen.

 7. Jan A. Somers zegt:

  Zelfs in de ‘kleine’ Encyclopædie van Nederlandsch-Indië van Gonggryp staat heel veel (16 bladzijden) onder ‘leger’. Het geboortejaar van het KNIL als zelfstandig Indisch geheel zou 1830 zijn. Bij besluit van G.G. Van den Bosch werd toen de formatie van dit leger vastgesteld, maar ik weet niet of toen de naam KNIL al werd gebruikt. Voordien was deze ‘Indischse brigade’ (en de in 1827 uitgezonden . Expeditionnaire Afdeeling) onderdeel van het Nederlandse leger, en door de Minister van Oorlog uitgeleend aan de Minister van Koloniën. Wat wel van belang was is dat zo het Indische Gouvernement vanaf 1830 de werkgever van het KNIL was geworden, het begin van de back pay problematiek.
  Na een geboorte altijd een dood. Wanneer is het KNIL opgeheven? Met als bijzonderheid dat intussen een naamsverandering was opgetreden? Nadat in 1948 een Grondwetswijziging in eerste lezing was aangenomen, waarmee Indië als Indonesië los zou kunnen komen van Nederland, was volgens mij(???) de I veranderd van Indisch in Indonesisch. Over de hiervoor nodige wetgeving weet ik niets.

 8. Willem Plink zegt:

  In het jaar 1830 is de naam KNIL maar even gebruikt. Pas in de jaren dertig van de vorige eeuw, kwam de naam weer voor in een brief van een minister ( ik ben de naam even kwijt) aan Koningin Wilhelmina voor die zich daarover verbaasde en het geheel liet uitzoeken. Sinds die tijd werd de naam officieel genruikt. Inderdaad is in 1948 het woord Indisch omgezet in Indonesisch wat bij de KNIllers veel weerstand op riep, na 1950 weer weer het woord Indisch gebruikt maar wel werd de naam vooraf gegaan door “voormalig”. Wat de “geboorte” betreft in 1830, het was geen geboorte maar een verandering van status van een onzelfstandig leger behorende tot de koloniale troepen tot een zelfstandig leger. In de militaire genealogie komt het KNIL voort uit de koloniale troepen. Ik verwijs hierbij naar de serie afstammingen en voortzettingen van regiment van H.Ringoir en de terminologie in de traditievormijng van de Koninklijke Landmacht..

  • Jan A. Somers zegt:

   Bedankt, weer wat geleerd!

   • bokeller zegt:

    Een beetje nieuwsgierig naar nmm. aparte naam,
    kwam ik dit tegen.
    Een bijzondere dag heel lang geleden,dacht ik.
    siBo

    Foto: Privébezit W.L. Plink, maker onbekend

    Tijdelijk reserve tweede luitenant W.L. Plink legt de eed af op de standaard van het Regiment Huzaren van Boreel en houdt daarbij conform het ceremonieel bij de Koninklijke Landmacht met de linkerhand de stok vast.

    • Willem Plink zegt:

     de beëdiging was op 2 mei 1958, dus binnenkort 60 jaar officier ( inbegrepen de jaren na eervol ontslag)

 9. bokeller zegt:

  Nog steeds nieuwsgieriger geworden.
  Zie; Toespraak bevordering majoor Plink

  U heeft zojuist aangehoord dat Zijne Majesteit de Koning bekrachtigd heeft de bevordering tot luitenant-kolonel titulair van majoor b.d. Plink. Dit is tamelijk uniek. Het gebeurt bijzonder zelden dat een militair in buitengewone dienst – hij ging in 1991 met eervol ontslag – bevorderd wordt. En het gebeurt al helemaal nooit in front van aangetreden troepen.

  Maar de overste Plink is dan ook uniek. Hij is expert op het gebied van tradities. Heeft lange tijd gewerkt voor de Traditie commissie Krijgsmacht en daar het Ereteken van Verdienste in Goud voor ontvangen. Expert op het gebied van Vaandels en Standaarden.

  Hij heeft talrijke publicaties op zijn naam staan, onder meer bij de Rijksuniversiteit Leiden en bij de Koninklijke Vereniging tot Beoefening van de Krijgswetenschap.

  Zijn verblijf in Jappenkampen toen hij 6 jaar oud was heeft geleid tot een meer dan nadrukkelijke betrokkenheid bij organisaties en herdenkingen gerelateerd aan het lijden in de Japanse bezettingstijd in het verre Oosten.

  Voor de Koninklijke landmacht – opnieuw bezig met grote reorganisaties en een heroriëntering – is het meer dan ooit cruciaal dat de organisatie geworteld blijft op een stevig historisch fundament.
  Luitenant-kolonel titulair W.L. Plink is onze verzekering in deze.

  Het aanbrengen van nieuwe rangonderscheidingstekens op een civiel pak is wat lastig. Ik heb er daarom voor gekozen om de overste als daadwerkelijk blijk van die bevordering een zeer bijzonder afschrift van het KB te overhandigen. En ook dat is uniek.
  Mijnheer Plink, gefeliciteerd. U heeft het verdiend!

  https://www.sytzama.nl/Cav-200.html

  siBo

 10. Willem Plink zegt:

  Er is nog een discussie gaande over de juiste datum 18 augustus 1814 of 14 september 1814. kwestie van interpretatie Koninklijke Besluiten. Omdat er aan het nieuwe KB nog wat mankeert komt er denk ik nog een rectificatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.