The forgotten killings

bungtomoIn one notable case, in the early hours of the morning on 10 October, a car drove slowly through the streets of Garut in West Java, with a fitted loudspeaker broadcasting the call for the murder of Europeans, Ambonese, Manadonese and Japanese. About an hour later, members of these groups were dragged from their homes and taken to the village square where a mob had gathered. According to eyewitnesses, members of the mob turned on the prisoners and killed them. The pemuda leader then paid the killers with jewels and gold taken from the victims. Inside Indonesia

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

46 reacties op The forgotten killings

 1. Zitter zegt:

  De pemuda-mensen waren geen vrijheidsstrijders maar lafhartige, zielige mannetjes. Het leed dat zij hebben veroorzaakt zal nimmer worden vergeten danwel vergeven.

  • Ron Geenen zegt:

   Zegt dat wel. Achter mensen aan gaan die net uit een Jappenkamp kwamen, uitgehongerd en ziek. En dan een ziek gezin aanvallen met liefst een groot aantal, zoals een oom Chevalier met vrouw en kind afgemaakt door een groep van tegen de 20 man.
   Ja echte helden die je moet vereren, Indonesie.

 2. RLMertens zegt:

  Het is goed/te prijzen dat de jonge Indonesiërs zich nu afvragen wat er werkelijk is gebeurd in die begin jaren van de revolutie. Wat bracht die pemoeda’s tot het molesteren/moorden van onbeschermde/ongewapende Indo ea. gezinnen/ouderen? Die in de Japanse periode tussen hen leefden. Vijandelijk bejegend doch links gelaten. Wat was/waren de aanleiding/oorzaken?

  • PLemon zegt:

   @Hr Mertens “Wat was de aanleiding of oorzaak vd slachtpartij. ..

   We hebben er al uitgebreid bij stilgestaan en net zoals mevr. Hewett moest vaststellen dat door gebrek aan vastgelegde feiten de omvang, aanleiding etc nooit compleet bovengehaald kunnen worden.

   ***Without a broader historical narrative for individuals to refer to, disappearances from the period are attributed to the general lawlessness in Java and remembered as accidental, unfortunate deaths. Awareness that something much more widespread was taking place – the deliberate imprisonment and slaughter of groups whose appearance or family connections marked them as supporters of colonialism – is clouded by the passage of time, ideological considerations and a lack of documentary evidence. Pointing out that the beginnings of the revolution in Java and Sumatra involved the mass murder of members of groups now included as Indonesian by other Indonesians means questioning the traditional divide in nationalist history between ‘indigenous’ Indonesian victims and ‘foreign’ colonisers. The true extent of the Bersiap killings may never fully come to light for all these reasons. 

   Rosalind Hewett (rosalind.hewett@gmail.com) is a PhD candidate in Indonesian History at the Australian National University.
   Inside Indonesia 125: Jul-Sep 2016

   • RLMertens zegt:

    @Lemon; ‘a lack of documentary evidence’ – Ja, alleen als we ons blindstaren op het schorem en hun slachtoffers. Echter hoe staat met de politiek? Het beleid, waardoor de achterban/schorem tot actie over ging? Waar zijn de politieke beschouwingen daarover?
    Ook onze politieke leiders/regering/historici houdt zich van de domme. Vooral zij, die toen het beleid vast stelden; Drees sr., Beel. Geen woord over hun beleid/verantwoording. Ja natuurlijk wel over die rampokkers, langharige pemoeda’s etc. Zie ook hoe het is vergaan met de gepleegde oorlogsmisdaden aldaar. Eindelijk wordt structureel/systematisch geweld erkend. Dus van hogerhand/leiding opgelegd. Waarom wordt bersiap NIET officieel herdacht? Dieduizenden bersiap slachtoffers?

 3. Surya Atmadja zegt:

  Voor zo ver bekend zijn er Indonesische en buitenlandse bronnen die over de korte Bersiap periode van 1 September 1945 tot 1 Januari 1946,(en daarna ) vermelden.

  1.Dr Lambert Giebels schrijver van Soekarno 1901-1950 in zijn interview met journalist van TEMPO dat er anarchisme was ingeslopen in de Indonesische revolutie
  2.Van Doorn : dat de “bersiap”veel meer was , een revolutionair proces , waarbij met geweld van wapenen …..etc (1983)
  3.Jakarta-Tanggerang omgeving (Cribb, 1991),
  4.Oost Sumatera (Kahin, 1971) Reid door Anderson(1972) en Nasoetion als “Sociale Revolutie” werd gezien.
  5.Banten (Iskandar, 1992), „Tiga Daerah“ (Lucas, 1991),
  6.Kota Baru incident
  7.Bogor en omgeving, de komst van 4000 buitenstaanders naar Bogor en Depok .
  Werd bestreden door de toen nog zwakke R.I regeringstroepen.

 4. rob beckman lapre zegt:

  Hoe je ook met bewijzen/”bewijzen” aan komt v.w.b.de vreselijke moordpartijen op totaal onschuldige (vaak oude)mannen,vrouwen en kinderen door bloeddorstige Indonesiers, zij zullen BLIJVEN ontkennen, en de schuld bij die “lelijke Belanda’s” (en nog lellijker Indo’s!)leggen.Een zinloze discussie over 10.000-20.000-100.000 doden.De opruier “Bung Tomo”(een nationale held)was die niet een journalist bij het Japanse Domei nieuws? Waar leerde hij de “tricks of the trade”?

  • RLMertens zegt:

   @robbeckmanlapre; ‘ blijven ontkennen’ – Ik heb het nog niet meegemaakt (ook aldaar) in gesprekken, dat zij ‘blijven ontkennen’. Wel berouw, dat het zo gelopen is. Echter, op de vraag waarom het zo gelopen is? -De situatie, de provocatie etc. van de Indo/Nederlanders, die zomaar na nb. een Japanse (honger) periode de driekleur hesen. Het Wilhelmus en andere vaderlandse liederen; Hollands vlag jij bent glorie! zongen en zich daarbij gedroegen alsof de vooroorlogse tijden van weleer wederom aanvingen. In Batavia gebeurde het zelfs, dat men het oude kantoor bezocht en de aanwezige Injdonesiërs vertelde, dat de chef/kepala weer op kantoor komt! Zij wederom zich als inlanders moesten gedragen etc.

  • Surya Atmadja zegt:

   rob beckman lapre zegt:
   7 augustus 2016 om 11:29
   ……..en de schuld bij die “lelijke Belanda’s” (en nog lellijker Indo’s!)leggen.
   ========================================
   Niet so dong .

 5. Huib Otto zegt:

  Bung Tomo was dat niet de Held van de Revolutie en geeerd en geinspreerd door de Indonesische Staatsleiders?

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””””Bung Tomo was dat niet de Held van de Revolutie en geeerd en geinspreerd door de Indonesische Staatsleiders?”””””””””””””

   Soort zoekt soort. Zie wat er op Nieuw Guinea gebeurt.

  • RLMertens zegt:

   @ HuibOtto; ‘Bung Tomo de held’ – De aanjager van de strijd in Soerabaja. Net als onze helden Van Heutz, JP.Coen, Westerling ea
   @RonGeenen; ‘zie wat in Nw.Guinea gebeurt’ – In onze ethische periode= Inlanders te verheffen- van Nederlands Indië werden de ‘djahats/kwaadwilligen getuchtigd. Pacificeren= vrede brengen/orde en rust heette het; Atjeh, Bali, Lombok etc.
   Wij lieten een( vMook’s federale opzet) ‘tijdbom’ achter; RMS en Nw.Guinea. Onze koloniale erfenis.
   Opvallend is dat de Minnehassa, eertijds Neerlandse 12e provincie genoemd, zich schikt. Of was het Nederlands whisfull thinking.
   Indië was een (tot) eenheid, zo dus ook Indonesië; eenheid in verscheidenheid.

 6. Huib Otto zegt:

  Die Eenheid in Verscheidenheid was wel in vele honderden jaren lange kolonisatie tot stand gekomen.
  Of vergis ik me?

  • RLMertens zegt:

   @HuibOtto: ‘honderden jaren lange kolonisatie’ – Dankzij ‘pacificeren’ door Nederland.
   En dat wordt nu in stand gehouden. Bij de overdracht wilde Nederland zijn invloed blijven behouden bij diverse etniciteiten, die indertijd pro Nederland zijn. Echter, Satoe bangsa; dus idem pacificeren als voorheen. Goed voorbeeld, doet volgen!

   • P.Lemon zegt:

    @Hr Mertens “Goed voorbeeld, doet goed volgen”

    Als u het afdwingen tot een ‘satu bangsa’ op ‘wrede’ manier een goede zaak vindt. M.i. doen de oude en nieuwe “kolonisator” niet voor elkaar onder in het “pacificeren”.

    ***In de nacht van 30 september 1965 worden zes generaals van de landmacht vermoord. De communisten worden als de schuldigen beschouwd achter deze coup, wat zou leiden tot een politiek bloedbad. Onder leiding van generaal Suharto werden er definitieve korte metten gemaakt met de communisten. De PKI werd opgeheven en binnen een half jaar werden er 500.000 vermeende communisten aan hun eind geholpen. Niet alleen de communisten waren ten onder gegaan, Sukarno zou hetzelfde lot spoedig delen.
    Suharto
    In 1967 werd Sukarno gedwongen zijn functie als oppermachthebber over te dragen aan generaal Suharto. Na deze coup d’état werd Suharto president van Indonesië. Suharto wilde in zijn Nieuwe Orde de politiek en economie van Indonesië stabiliseren. In zijn lange ambtsperiode van 32 jaar zou hij met het leger als machtsbasis zijn politieke tegenstanders buiten spel zetten of uitschakelen. Op economisch gebied moest het nodige worden veranderd. Zijn voorganger Sukarno had Indonesië in een internationaal isolement gebracht door uit de VN te stappen en door zijn antiwesterse houding in de laatste jaren van zijn presidentschap.

    Indonesië dreigde daardoor economisch ten onder te gaan. Suharto ondernam verschillende stappen om Indonesië weer financieel aantrekkelijk te maken voor investeerders. Hij kon daarbij rekenen op de financiële steun van verschillende landen waaronder de Verenigde Staten en Nederland. Deze steun zorgde er echter wel steeds meer voor dat ze afhankelijker waren van het Westen.

    De economie van Indonesië groeide in de decennia na Suharto’s aantreden, net als zijn eigen vermogen. In 1969 werd het Indonesische grondgebied uitgebreid met het westelijk deel van Nieuw-Guinea. Een aantal politieke groeperingen fuseerden en gingen verder onder de naam Sekber Golkar. Deze partij kreeg veel steun van de overheid en won de verkiezingen van 1971 ruimschoots.

    In 1975 trekt Portugal zich terug uit Oost-Timor, verzet van de onafhankelijkheidsbeweging FREITLIN werd hard neergeslagen. Op 17 juli wordt Oost-Timor bij Indonesië ingelijfd, ondanks hevige protesten van de Verenigde Naties. Ook de verkiezingen van 1982 en 1987 werden verrassend gewonnen door de Golkarpartij. De ontevredenheid en sociale onrust onder de bevolking zou echter toenemen. In 1991 en 1992 zijn er spanningen in Aceh tussen de centrale regering en afscheidingsbewegingen waarbij duizenden doden vallen.

    In 1993 werd Suharto voor de zesde achtereenvolgende keer tot president gekozen. Halverwege de jaren negentig groeide de economie sterk. Het werkloosheidscijfer steeg echter ook sterk, er waren vele corruptieschandalen, en de afstand tussen rijk en arm was enorm geworden waardoor de sociale spanningen een hoogtepunt leken te bereiken. In 1997 wordt Indonesië zwaar getroffen door de Aziatische crisis. Het IMF besluit Indonesië financieel te ondersteunen met 43 biljoen dollar, dit bedrag verdwijnt echter grotendeels in de zakken van Suharto.

    De studenten gaan massaal de straat op en eisen hervormingen en het aftreden van Suharto. In diverse steden ontstaan etnische rellen, waarbij vooral de Chinezen als eliteklasse het moesten ontgelden. Op 18 mei 1998 riep de voorzitter van het Volkscongres en de Golkar de president op om af te treden. Na vergeefse pogingen, politieke steun te verwerven, treedt Suharto op 21 mei 1998 af.

    http://www.indonesie.nl/indonesie/reisgids/geschiedenis-indonesie/

    • Ron Geenen zegt:

     Heel mooi opgezet verhaal. Maar wat hebben wij Indische er aan?

    • P.Lemon zegt:

     @Hr Geenen “wat hebben indischen er nog aan…”

     Het is natuurlijk mosterd na de maaltijd om te constatereren dat onze ‘aziatische helft’ ons het geboorteland heeft uitgezet omdat de andere ‘europese of nederlandse helft’ zich zo koloniaal dwz met o.a. wrede onderdrukking de boel bijelkaar hield.
     En ziedaar die aziatische helft is geen haar beter en dan voel je je als repatriant/vluchteling/asielzoeker e.d. wel een beetje ‘gepiepeld’.

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””””En ziedaar die aziatische helft is geen haar beter en dan voel je je als repatriant/vluchteling/asielzoeker e.d. wel een beetje ‘gepiepeld’.””””””””””””

     Maar dat wisten we toch al heel lang. Ik hoef alleen maar naar de namen van mijn familie en die van mijn vrouw te kijken die daar door Indonesiers zijn mishandeld en vermoord en dat gedurende de ww2 en de bersiap.

    • Surya Atmadja zegt:

     http://www.indonesie.nl/indonesie/reisgids/geschiedenis-indonesie/
     Wat een mambo jambo, omong kosong verhaal.
     Zelfs ik een ongeschoolde grappenmaker met alleen sekolah djongkok kan het beter vertellen.

    • P.Lemon zegt:

     @Pak S.A. “Zelfs ik een ongeschoolde grappenmaker met alleen sekolah djongkok kan het beter vertellen”.

     Aduh Pak, voelde ‘m aankomen. Daarom graag uw versie vd ‘indonesische moderne
     geschiedenis’ . Kloppen de feiten niet, trekken we de verkeerde conclusies, betreurt de indonesiër onze diaspora ? Vertel, vertel…

    • Anoniem zegt:

     @Lemon; ‘oude en nieuwe kolonisator’ – Indonesië is Indonesië(=geen kolonisator) voor de Indonesiërs, zoals Indië van de Inlanders was. Alleen is door toedoen van de kolonisator Nederland verdeeldheid ontstaan. Waardoor een paar Inlandse volken geen Indonesiërs wilden zijn. Dat toestaan betekent gevolgen voor anderen. Dus pacificeren; orde en rust. Net als toen. De coup van de communisten is een andere verhaal. Heeft niets van doen met koloniseren.

 7. Huib Otto zegt:

  Dus Nederland heeft toch nog “iets”goed gedaan Heer Mertens?
  Maar Indonesie ook?
  Vraag het aan de Molukkers, Tomorezen, Atjeher, Papoea’s.
  En niet te vergeten aan al die Indonesische bootvluchtelingen naar Australie die nu op dat eiland zitten te verpieteren

  • RLMertens zegt:

   @HuibOtto; ‘Molukkers, Timorezen, Atjehers, Papooa’s’ – Zijn allemaal Indonesiërs.
   Zoals Indo’s, Friezen, Limburgers etc.; Nederlanders zijn. zie verder @ Anoniem= Mertens ad.20:51 hierboven.(was vergeten mijn gegevens in te vullen. Normaal toch automatisch?)

 8. Surya Atmadja zegt:

  Pak Lemon ,
  over de hulp van IMF aan Indonesia , tijdens de KRISMON ( Krisis Moneter) zijn veel boeken en artikelen geschreven , in Indonesia (veel tegenstanders) en in het Westen.
  Het is de beruchte “samenwerken”met de “duivel”.

  Ook over de KERUSUHAN 1998 waar Chinese bevolkingsgroep de dupe van werd zijn heleboel artikelen geschreven .
  De feiten kloppen in sommige gevallen wel , alleen zijn de oorzaken en de conclussies vaak verkeerd uitgelegd.
  Ik kan me niet voorstellen dat een site van een reisorganisatie over serieuze zaken vertellen , ze moeten gewoon blijven in hun vakgebied.
  Waar kan je lekker eten, wat is een kue(h) putu of ubi goreng ?
  Desnoods hoe je moet leren met tawar-en.

  • PLemon zegt:

   @Pak S.A. “Ik kan me niet voorstellen dat een site van een reisorganisatie over serieuze zaken vertellen…”

   Aduh Pak….Zullen we hen maar het voordeel van ‘uw’ twijfel geven. Hoewel ?Sekolah djonkok is ook niet te onderschatten 😉

   ***Marleen de Keyzer (redactie lid)
   Wie ben ik?
   Ik ben Marleen en ik kom uit Arnhem. Ik heb de bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen gedaan aan de Universiteit Utrecht. Daarna heb ik een tijdje gestudeerd in Australie. Toen ik terugkwam, heb ik de master Tekst en communicatie afgerond in Amsterdam.
   Wat doe ik?
   Ik werk op de redactie en ben verantwoordelijk voor de landenwebsites Australie.nl, Nieuw-Zeeland.nl, Indonesie.nl, Bali.nl, ZuidoostAzie.nl, Zuid-Afrika.nl, Amerika.nl en Tsjechie.nl. Daarnaast houd ik me bezig met het opzetten van acties, Social Media, beeldbewerking en het begeleiden van stagiars.

  • bokeller zegt:

   Hierover moet je eigenlijk maar over zwijgen.
   TRAGIS, Beginilah Prosesi Penguburan Jasad Bung Karno…
   http://forum.suara.com/forum/zona-suaradotcom/ngobrol-santai/58790-tragis-beginilah-prosesi-penguburan-jasad-bung-karno

   siBo

 9. Peter van den Broek zegt:

  Als ik bovenstaande lees dan wordt Geschiedenis volgens de ervaren Heren een rechtvaardiging van ons koloniaal beleid, wel die feiten vermelden die in het post-koloniaal vooroordeel passen. Er wordt glad vergeten dat dhr. Suharto het eerste en enige Indonesische staatshoofd was dat voor een officieel staatsbezoek in Nederland werd uitgenodigd, daargelaten dat het toenmalig koninklijk paar dezelfde behandeling daarginds kreeg. Sindsdien is Nederland en daarmee ook de meningen over Indonesie afgegleden naar lagere regionen, het lijkt wel een slechte belgische mop.

 10. Huib Otto zegt:

  Ruim 500.000 Indonesiers door Indonesiers afgeslacht om politieke redenen
  lijkt me echt geen grapje. Of moet ik zeggen geen mop.
  Ik zou het eerder primitieve bloeddorst noemen.
  Hopelijk hebben ze er geen “AllahuAkbar ” bij geschreeuwd zoals tijdens de Bersiap moorden.

 11. Jeroen zegt:

  “Nationalism is an infantile disease. It is the measles of mankind”
  Albert Einstein

  Nationalisme lijkt zijn helden nodig te hebben nationale identiteit te kunnen creëren, daarbij worden nogal wat wreedheden onder tapijt geveegd.
  Het vereren van een massamoordenaar als “Bung” Sutomo is niet veel anders dan het verheerlijken van de Geuzen die heel wat Katholieken hebben vermoord.

  De zus van mijn moeders tante heeft vanuit een bosje gezien hoe haar ouders werden onthoofd door Pemuda’s. Ze is tot op de dag van vandaag psychisch niet in orde.

  Soms wordt wel eens geopperd dat er onder de Pemuda’s criminelen zaten die de verschrikkelijkste daden deden. Echt, volgens het boek “Batavia bij nacht’ van M. van Till, waren de meeste Pemuda’s geen bekenden van de politie.

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””””De zus van mijn moeders tante heeft vanuit een bosje gezien hoe haar ouders werden onthoofd door Pemuda’s. Ze is tot op de dag van vandaag psychisch niet in orde.”””””””””””””

   De moeder van mijn echtgenote was 8 maanden zwanger op 19-8-1945, toen zij getuige was van de moord op haar man door 3 Indonesiers voor hun huis in Malang. Mijn vrouw werd toen een maand later geboren en ook zij heeft nu traumatische problemen. Haar oudste 12 jarige zoon stond toen naast haar en heeft mij het hele relaas verteld.

 12. De Forgotten killings moest zijn de honderden duizende inlanders in de Moluccen,Bali.Lombok en vooral Atjeh door de Nederlanders . Zo dat Nederland bekent staat als de meest oorlog zuchte natie is in de wereld.

 13. Voor de koloniale historie van Holland, dient men te lezen,het boek OORLOGEN IN INDONESIE van de historicus PIET HAGEN met zijn bewering dat Holland de meest oorlog zuchtige land ooit was geweest.

  • Jan A. Somers zegt:

   Klopt, 80 jaar oorlog met Spanje!

   • Bertsiap zegt:

    Als je kijkt welk land zich werkelijk met bijna elk ander land ter wereld heeft bemoeit ,komt er 1 land toch echt wel boven drijven ,alleen landen ,die niet strategisch aan zeewateren waren gelegen ,ontkwamen aan hun bemoeizucht en honger naar macht ,NEE dat was niet Nederland maar het Britse Rijk zeg maar Groot Brittannie .Zo dat boek van Piet Hagen kunnen we wel bij het grof vuil dumpen ,rubbish ! Niet dat de Nederlanders zulke lieve jongens waren ,helemaal niet maar vergeleken met Engeland en consorten ?

    • Jan A. Somers zegt:

     “zich werkelijk met bijna elk ander land ter wereld heeft bemoeit” En als je de tijdlijn doortrekt zal dat nu de VS zijn.

    • R Geenen zegt:

     @En als je de tijdlijn doortrekt zal dat nu de VS zijn.@
     Maar goed ook. Want anders was Nederland of Duits bezit of misschien zelf Russisch bezit.

    • RLMertens zegt:

     @Bertsiap; ‘oorlogen in Indonesië etc.’- Bij grof vuil, die 500 oorlogen in 3 eeuwen? Dus ca 167 oorlogen in 1 eeuw= 100 jaar; 1,7 oorlog per jaar!
     * ‘maar het Britse rijk etc.’- Die hebben tot op heden(!); het Britse Gemenebest, waarin ALLE ex koloniën zijn verenigd. En nog wel onder de Britse kroon!
     Nav, Queen Elisabeth’s recente jubileum; paradeerden in Loden alle landen van dit Gemenebest! Inclusief India en Pakistan! En bij ons ? ….

    • Arthur Olive zegt:

     “Maar goed ook”
     Ze vinden dat Amerika zich met alles bemoeid maar willen wel de veiligheid zonder er genoeg voor te betalen. Nederland kan/wil nog steeds niet de 2% van hun budget in 2024 voor NATO betalen. Zelfs Duitsland kan/wil dat pas in 2031.
     Dat is een van de redenen dat Trump niet populair daar is zoals die vorige sugar-daddy presidenten.

    • R Geenen zegt:

     @Dat is een van de redenen dat Trump niet populair daar is zoals die vorige sugar-daddy presidenten.@
     Daarom begrijp ik ook nog steeds niet waarom er door de USA 3.5% wordt betaald en niet de vereiste en afgesproken 2%

    • Jan A. Somers zegt:

     ” het Britse Gemenebest, waarin ALLE ex koloniën zijn verenigd. En nog wel onder de Britse kroon!” En wat vond u over onze Unie, kent u dat statuut? Onder de Nederlandse kroon? De Komisaris Agung Republijk Indonesia Serikat in Den Haag heeft voor mijn vader nog zijn eervol ontslag geregeld!
     “En bij ons?” Bij ons was het een beetje moeilijker. De RIS was uit ons gemenebest getreden, kon dus niet mee paraderen.

    • RLMertens zegt:

     @JASomers; ‘kent u de statuut etc.’- Een statuut, dat al in enkele maanden daarna in de vuilnisbak belande; de RIS, die Republiek Indonesia werd. Zoals de proklamsi bepaalde.- En Nederland had het nakijken. Onze ‘doorgewinterde politici’, die door een jonge garde Inlandse in de luren werd gelegd. Gefrusteerd beet het zich vast in de Nw.Guinea kwestie. Om de Papoea’s, toen veelal nog in penuskokers gekleed, het zelfbeschikkingsrecht te onderwijzen ….tot 1962, zij via de VN volksstemming voor….de Republiek kozen!

    • Jan A. Somers zegt:

     ” Een statuut, dat al in enkele maanden daarna in de vuilnisbak belande; ” In eenvoudig Nederlands: woordbreuk, eenzijdig niet nakomen van een internationaal publiekrechtelijk verdrag. Laat maar lekker gaan, wij zijn er van af!

    • RLMertens zegt:

     @JASomers; ‘in eenvoudig Nederlands: woordbreuk etc.’- Is het niet; ‘wie voor een andere een kuil graaft etc…..Nederlandser; kan niet meer!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.