Cees Fasseur is overleden

fasseurFasseur studeerde rechten in Leiden en was daar een aantal jaren docent aan de universiteit. Daarna werkte hij onder meer bij het ministerie van Justitie en was hij rechter in Amsterdam. Later was hij hoogleraar in de geschiedenis van Zuidoost-Azië, in het bijzonder van Indonesië. Hoewel hij geen geschiedenis studeerde, wordt hij vaak gezien als historicus.      de Volkskrant

** Wikipedia: Cornelis Fasseur (Balikpapan in Nederlands-Indië, 11 december 1938 – Leiden, 13 maart 2016) was een Nederlands historicus en jurist
** Fasseur en de excessennota.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

21 reacties op Cees Fasseur is overleden

 1. rob beckman lapre zegt:

  Morgen, 15 maart 2016 ontvangt het Korps Commando Troepen (KCT)uit handen van ZM de Koning, de Militaire Willems Orde.Met respect,mijn felicitaties.En snel gaan mijn gedachten terug naar hen die,lang geleden, ook hun PLICHT deden onder de naam van het Korps Speciale Troepen(KST).Na terugkeer uit “de Oost” werd men verguisd, en met “de kennis van nu” en/of “voortschrijdend inzicht”, afgeschilderd als monsters(in uniform).Veel van deze mensen waren het produkt van de oorlogsjaren,waar een mensenleven van weinig waarde was,of (diepgewortelde)rancune hadden tegen de Indon.”vrijheidsstrijders”,die in de herfst van 1945 op Java(vnl.Surabaja)duizenden onschuldige Nederlandse/Indo-burgers (oude mannen, vrouwen en kinderen)vaak op gruwelijke wijze om het leven brachten.Kapt.R.P.P.Westerling tegen Kol.de Vries (Cdt “Grote Oost”) “….Kolonel, er is maar één manier om Celebes te pacificeren, en dat is dmv “standrecht”, en “het is de enige wijze waarop wij (op z’n Oosters)het vertrouwen van het volk kunnen terugwinnen”Zonder verder tegenstribbelen ging de Vries akkoord.Er zijn twijfels of het zo is gegaan, maar wat de diepere achtergrond van het veraal was dat (letterlijke tekst) “..de (inheemse )bevolking zou immers die kant steunen die haar het meest angst en schrik inboezemde……het was terreur tegen terreur”.(J.A.de Moor “Westerlings oorlog”).Jan Soldaat voert opdrachten uit,vaak zonder morren,gegeven door personen duizenden kilomters van het “slagveld”,en…..krijgen jaren/decennia later, de rekening “gepresenteerd”.

 2. Boeroeng zegt:


  Fasseur had zijn memoires al geschreven en het boek verschijnt over enkele weken.
  Dit is de cover. De jonge Cees met baboe.
  https://www.uitgeverijbalans.nl/boeken/dubbelspoor/

 3. masrob zegt:

  Net toen het nieuws mij bereikte schreef ik een In Memoriam:

  Voor de kranten de koningshuisbiograaf, voor mij de Leidse hoogleraar die me als student de complexiteit van de geschiedenis van Nederlands-Indië bijbracht. Hij zocht en vond de nuances, en schreef ingetogen. Grote woorden en makkelijke ééndimensionale verbanden waren hem een gruwel. Dat bracht hem de nodige conflicten, zoals met Jan Breman, cultureel antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Breman’s grootse deducties en activistische kijk op het verleden, gevat in een verhandeling over Deli, werkten als een rode lap op een stier.

  Fasseur had in 1969 als jonge jurist met een historische belangstelling een groot aandeel in de archiefstudie die ten grondslag lag aan de excessennota. Het gehaaste werken, de door de tijdslimiet onvermijdbare onvolledigheid en onnauwkeurigheid waren hem een doorn in het oog en zin ongenoegen bleef. Wat een verkennende studie gevolgd door diepgravend onderzoek had moeten zijn, werd de standaard voor het overheidsstandpunt dat Nederland de oorlog op een juiste en acceptabele wijze had gevoerd. Nederland heeft dit standpunt nooit verlaten en heeft volhardt in de weigering tot vervolgonderzoek. Ook toen Fasseur ten tijde van de ophef over de massamoord daar, publiekelijk zei dat er nog tientallen andere Rawagedeh’s waren.

  Fasseur was, zoals ik hem meemaakte, geen makkelijke in de omgang. Hij had een pesthekel aan kwakhistorici, een pesthekel aan mensen die de kantjes ervan af liepen. Een keer zag ik hem tieren tegen een medewerkster van het KITLV over enige boeken waar hij op wachtte. Opvliegend en ook arrogant. Hij was overtuigd van zijn eigen gelijk, en maar moeilijk daar van af te brengen, wat je ook tegen zijn conclusies inbracht. Maar hij was ook een rasverteller, vol ironie en humor. Als student kreeg ik er geen genoeg van de historische anekdotes, zoals van de Volksraad die als bijnaam Zwembad kreeg door de betegeling en na wat lange vruchteloze zittingen ook wel aangeduid werd als Zwambad.

  Fasseur was een Indische jongen, in de zin dat hij geboren was in de kolonie en gedurende zijn eerste jaren haar teloorgang meemaakte. Zijn manieren, houding en geaffecteerde stem: zo moeten ze hebben rondgelopen in witte toetoepjas een district bestierend. Voor mij was was Fasseur de verpersoonlijking van de Ambtenaar BB in Indië. Dit laatste zou hem, zo stel ik me voor, deugd hebben gedaan.

  Goede reis, Toean Fasseur.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Mooi IM, Mas Rob.

   Ik ken de persoon Fasseur alleen van het buisje, maar ik denk dat u hem raak hebt getypeerd. Alleen navolgende eigenschappen die u beschrijft heb ik niet zo duidelijk uit de buis weten te trekken: “Opvliegend en ook arrogant. Hij was overtuigd van zijn eigen gelijk, en maar moeilijk daar van af te brengen, wat je ook tegen zijn conclusies inbracht”.

   Over de doden niets dan goeds, maar voor een geschiedschrijver hebben deze eigenschappen een heel gevaarlijke kant. Was ook ons aller Ome Lou de Jong niet behept met arrogantie en vooringenomenheid en onwrikbaar in zijn eenmaal ingenomen standpunten?

   Ik kan mij voorstellen dat hij voor u de verpersoonlijking was van de ambtenaar BB. Bij de research voor zijn boek “De Indologen” heeft hij zich ruimschoots kunnen inleven in de wereld van die romantische zonderlingen in Jas Toetoep, die in hun bestuursgebied rechter, advocaat en officier van justitie moesten spelen, de inheemse talen en adat kenden en die zowel het belang van de kompenie als dat van de inlander op een goudschaaltje moesten afwegen tegen de achtergrond van de geest van hun tijd.

   Moge deze jaargenoot van mij (1938) rusten in vrede.

   Pak Pierre

   • PLemon zegt:

    In dit filmpje nog even een glimp vd 2 geschiedkundigen…aduh zo sombong als je ze niet beter kent.😉

    ‘Loe de Jong heeft politieke rol Juliana genegeerd’ – YouTube
    Video voor cees fasseur you tube▶ 1:32

    10 mrt. 2014 – Geüpload door NOS Koningshuis
    Historicus Cees Fasseur meent dat De Jong alleen oog had voor de rol van ‘zijn heldin …

 4. Boeroeng zegt:

  In de media herinneren velen Fasseur als die biograaf van Wilhelmina, Bernard en Juliana.
  Ik koppel hem eerder aan de excessennota. Dat is ook veel relevanter.

  Over zijn kamptijd: https://www.svb.nl/Images/aanspraak_2011_3.pdf

  fasseuradd

  De ouders van Cees Fasseur huwden 14 september 1927 te Leiden.
  Pa Fasseur vertrok kort daarna naar Indië en was de 20ste te Genua.
  Moeder Fasseur reisde hem na, 10 maanden later.
  Deze advertenties zijn verzameld door het CBG.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Waarom is die “excessennota” veel relevanter en voor wie?

   Pak Pierre

   • Jan A. Somers zegt:

    Een Indische website gaat voor Indische toestanden. Echt niet voor de herdenking in Brielle van 1 april. Geschiedenis gaat natuurlijk over veel meer dan Indië. Indië behoort daar meer tot liefhebberij. Daar krijg je van je baas echt geen geld voor. Mijn promotor was blij met mijn keus voor een oud-Indisch onderwerp. Een promovendus die zijn vakgroep niets kostte. Een gepensioneerde vent die alles zelf betaalde. En Fasseur die daar ook lol in had. Denk ook aan Van Goor. Indische geschiedenis op eigen kosten. De Indische gemeenschap zal het uiteraard niet met mij eens zijn, maar het is tenslotte 300.000 tegen 17 miljoen. Met mogelijke verlaging van pensioenen. En al die allochtonen om de hoek. En Duitse Mutti.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Mijn vraag waarom Boeroeng het “relevanter” vindt Fasseur te koppelen aan de “excessen nota” dan aan zijn biografieën van Willemien, Juul en Ber lijkt mij heel relevant, aangezien zowel de excessen nota als genoemde vorstinnen en prins gemaal te maken hadden met “de Indische kwestie” én aangezien de “excessen nota” slechts een klein deel beslaat van het totale tijdperk, waarin genoemde vorstinnen en prins gemaal hun invloed (al dan niet achter de coulissen) op het gebeuren in Nederland en overzeese gebiedsdelen uitoefenden.

    Inderdaad, de koppeling met Alfa, Den Briel en Lumey zou te ver zijn gezocht. Hoewel, come to think of it, wij (ik ook) kindertjes zongen in Indië geestdriftig het “Liedje van Koppelstok”. Dus toch een relevante koppeling ……?

    Wij zongen:

    Het is het bevel van Lumey op meneerrrrrr
    en burgers, hier baat nu geen tegenstand meerrrr ..

    Geen idee waarom Lumey op die meneer zijn perinta’s moest uitdelen, maar ja …. vragen was in die tijd voor een kind ook gevaarlijk. Je kon een djèwèr oplopen, uit de klas worden gestuurd, strafregels schrijven.

    Pak Pierre

    • Loekie zegt:

     Ken uw klassieken :

     “Wilhelmina zou nooit de koloniën bezoeken. (….). Als meisje van vijftien had zij eens te kennen gegeven de kolonie graag te willen bezoeken , en dan vooral naar Atjeh, waar Van Heutsz zulk mooi werk verrichtte”

     Kroonprinses Juliana en prins Bernard bezochten Indië evenmin (…) Tientallen jaren later zou Juliana hierover een opmerkelijke verklaring geven. Zij had, zo vertelde ze vertrouwelijk, geen enkele behoefte gehad zich voortdurend te moeten ophouden onder overdreven onderdanige -‘knielende’- Javanen”.

    • Mas Rob zegt:

     Fasseur’s werk voor wat later bekend zou staan als de excessennota was op twee manieren zeer belangrijk.

     Ten eerste, omdat het fungeerde in een maatschappelijk en politiek debat over de dekolonisatie en de oorlog die werd gevoerd in Indië en hoe deze een plaats krijgt in de nationale herinnering. Een debat dat tot op de dag van vandaag wordt gevoerd.

     Ten tweede ligt het werk ten grondslag aan een officieel Nederlands standpunt ten aanzien van het Nederlandse optreden toen en daar. Nederland had een schone oorlog gevoerd, de beschreven wandaden waren excessen, uitzonderingen op de regel. Dit standpunt is nooit verlaten.

     Als men de impact van een werk op politiek en samenleving als maatstaf neemt, dan is het goed verdedigbaar om de excessennota als meer relevant te zien dan de latere biografieën. Hoewel, ook die werken zorgden voor discussie en waren in dit opzicht zeker niet onbelangrijk.

    • Loekie zegt:

     Misschien wordt het tijd voor een moderne excessennota :
     http://www.telegraaf.nl/binnenland/25412145/__Ontzetting_over_PSV-fans__.html

    • Pierre de la Croix zegt:

     Mas Rob: “Als men de impact van een werk op politiek en samenleving als maatstaf neemt, dan is het goed verdedigbaar om de excessennota als meer relevant te zien dan de latere biografieën”.

     Ook hier gaat weer op: “Beauty is in the eyes of the beholder”. En voor wat betreft de uitgesproken voorkeur voor de “excessen nota” misschien ook “Wie een hond wil slaan (heel toepasselijk de Andjing NICA in bredere zin, niet specifiek het KNIL bataljon), vindt overal wel een stok”.

     Pak Pierre

 5. rob beckman lapre zegt:

  Vanmorgen, in alle vroegte,zag/hoorde ik op het nieuws het bericht over de MWO uitreiking aan de KCT.Er werd herinnerd aan optreden gedurende de 2e wereldoorlog, en acties in Afghanistan.
  Geen woord over MWO drager Kapitein “Eric” Ulrici van het DST/KST die de medaille pas met besluit van 1953 kreeg.Zou het dan toch iets met de “excessennota” te maken hebben gehad?In J.A.Moore’s boek lees ik (waar of niet)dat men zelfs met de gedachte speelde om Westerling de MWO toe te kennen.Las even(snel) http://www.excessennota “betreffende het archievenonderzoek naar de gegevens omtrent excessen in Indie begaan door nederlandse militairen in de periode 1945-1950” vwb Faseur’s rol.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Tja ….. Ulrici verdiende zijn MWO aan de verkeerde kant van de geschiedenis, in de verkeerde oorlog. Dan ben je al gauw “oorlogsmisdadiger” en kan je beter dood gezwegen worden.

   Pak Pierre

 6. rob beckman lapre zegt:

  Over de MWO gesproken.Lang geleden, Koninginnedag 1961, was er ineens paniek bij de hoofdwacht van het Marinekamp op Biak.De Officier-, en OO-van de wacht, plus voltallige wachtpersoneel trad aan.Wat bleek was dat de (Luchtmacht) Kolonel Bedet met zijn dienstwagen bij de poort was aangekomen.Als men dacht dat men voor de Kolonel aantrad, had men het mis.Het bleek te gaan om de(kleine) Indo korporaal chauffeur van hem te zijn die op die dag MET MWO op zijn baas naar de kazerne reed.De complete wacht stond voor deze kleine Indo (lees voor de MWO)aangetreden! Namen ben ik na 55 jaar vergeten.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Een uitstekende gewoonte: Iedereen, inclusief de hoogste pak Djendral, diende een ridder MWO, ongeacht rang of stand, ook als eerste te groeten (dat heet dus “de militaire groet brengen”), mits het onderscheidingsteken op de juiste plaats en zichtbaar op den fieren borst werd gedragen.

   Respect voor Moed, Beleid en Trouw. Kom d’r maar eens om.

   Pak Pierre

   • Jan A. Somers zegt:

    Aangezien bij Indonesische militairen in de lagere rangen niet altijd gedoeld kon worden op ‘beleid’ was er ook een onderscheiding voor moed en trouw. Dacht ik. Heer Bo weet misschien meer?

    • Pierre de la Croix zegt:

     Het is zo. Is al een keer eerder op I4E behandeld dacht ik. Als ik het mij goed herinner heb ik op Bronbeek beide soorten bintangs bezichtigd. In een vitrine, die hopelijk niet is gebongkar om plaats te maken voor een samoerai zwaard of originele bamboe roentjing.

     Pak Pierre

 7. Huib Otto zegt:

  Oom Thijs Otto (zie foto Hiernaast) was in de 50/60-er jaren met zijn gezin in BIAK N.G. en was werkzaam bij de Inlichtingendienst i.v.m. met de Indonesische infiltraties..Hij reed er rond doorgaans in burger in een jeep om inlichtingen over infiltraties in te winnen.

  Zijn twee dochters vertelden me vorig jaar toen ik ze voor het eerst ontmoette op de TTF dat hij op een gegeven moment volgens zijn commandant in aanmerking kwam voor een MWO.
  Hij gaf zijn commandant te kennen dat hij meer had aan een bevordering in rang omdat het hogere erbij horende inkomen ook zijn gezin ten goede zou komen. Van een MWO bintang konden ze niet leven.

  Zijn jeep waarin hij op een dag reed met een chauffeur verongelukte op onverklaarbare wijze en hij liet het leven doordat hij met zijn hoofd een rotsblok raakte.
  Huib

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.