Communistenjacht

jotyterkulveEen pikirans van Joty ter Kulve

Deze week een aangrijpende, ontroerende foto van twee oude mannen, die hun stempel hebben gedrukt op de wereldgeschiedenis, Paus Francis met Fidel Castrol in Havanna 20 september 2015. De warmte straalt af van de foto als de Paus zijn beide handen op de handen van Castro legt. Hiermee bezegelt Paus Francis de nieuwe relaties tussen Cuba en Amerika. Wie herinnert zich nog de Cuba crisis in de zestiger jaren, kernraketten, Kennedy, Khrushchev, de wereld hield de adem in.

FidelCastro_Paus_0
In NRC een krantenartikel met de kop: Indonesië vindt zijn geheugen terug. Jonge generatie vraagt aandacht voor jacht op communisten in 1965. Hoe begon het eigenlijk allemaal?
Ja, met Marx in Engeland die ‘’ das kapitaal ‘’ schreef een beschrijving van de industrialisatie in Engeland. De Engelsen begonnen trein en spoorwegen te bouwen. De arbeidsomstandigheden waren erbarmelijk. Door de industrialisatie ontstond de trek naar de grote steden ( Dickens beschrijft het in zijn boeken), het bracht grote armoede in de steden. De industrialisatie verspreidde zich over Europa. Ook Rusland vond zijn weg naar gedwongen nationalisatie en industrialisatie. Het marxisme, communisme verspreide zich als een olievlek ook in Azië, Amerika ja de hele wereld. Interessant detail, Marx is nog een verre neef van de Philips familie in Eindhoven.
De Nederlanders brachten de spoorwegen en industrialisatie naar de koloniën ook naar Nederlands Indië. De eerste spoorweg werd aangelegd van Semarang naar Djokja in het jaar 1850. De spoorwegen zorgden voor makkelijker vervoer van landbouwproducten, tin en erts.
Het communisme sloeg aan wereldwijd, het verdeelde families, kerken, regeringen. En eiste een hoge tol aan mensenlevens. In Rusland, onder het bewind van Stalin werd het communistisch systeem ingevoerd, miljoenen en miljoenen Russen werden vermoord. Afrika, Zuid- Amerika, de communistische ideologie veroverde jong en oud. China, Noord Korea, Cambodia, Vietnam
Ik herinner mij nog dat ik vlak nadat ik afgestudeerd was in de jaren vijftig naar Parijs ben vertrokken en daar logeerde bij de familie van de eigenaar van de Gaumont Filmindustrie. Ze hadden twee dochters van mijn leeftijd, 1 dochter deelde communistische pamfletten uit aan de ingang va de Sorbonne universiteit. Haar zusje sprak niet meer met haar en was fel anti- communist. Ook in Duitsland in de Ruhr vormden zich communistische cellen.
In Indonesië sloeg de ideologie aan bij jonge mensen in het begin van de twintigste eeuw. Nationalisme, communisme, veel mensen waren enthousiast over de ontwikkelingen in Rusland. Gelijke kansen en niet onderdrukt worden door overheersers of een kliek , zijn vruchtbare bodems.
Vlak na W.O II ontstond de Koude Oorlog. Amerika probeerde zijn hegemonie, macht over de hele wereld te behouden. Toen Chang Kai Shek het onderspit moest delven van het toneel verdween en de oorlog in Vietnam in alle hevigheid woedde wilde Amerika niet dat het communisme zich zou verspreiden in Indonesië en besloot oud-President Soeharto te steunen. Ook in Nederland staan vandaag de kranten vol van de miljoenenmoord in 1965 in Jakarta.
Daarom vind ik de foto van Paus Francis en Fidel Castro zo ontroerend en spreekt er zoveel hoop uit.

Ook nu anno 2015, te midden van de hemeltergende beelden uit het Midden Oosten, zijn er mensen die ons een weg wijzen naar verandering, duurzaamheid, gelijke kansen, rechtvaardigheid en vrede. Vele jonge mensen zoals nu ook in Indonesië hebben de moed het verleden onder ogen te zien. En dat geeft de mensheid hoop.
Joty ter Kulve
Wassenaar, oktober 2015

Dit bericht werd geplaatst in Gast Pikirans. Bookmark de permalink .

5 reacties op Communistenjacht

 1. Loekie zegt:

  Mooie beschouwing. Maar ik denk niet dat de mensheid hoop wordt geschonken omdat twee oudjes elkaar de hand schudden. Denk eerder dat er een nieuwe grote oorlog in de maak is.

 2. PLemon zegt:

  Oh ironie. ” Gelijke kansen en niet onderdrukt worden door overheersers of een kliek , zijn vruchtbare bodems.”
  Indië werd Indonesië maar waarvoor werd gestreden nl het communistisch paradijs bleek een utopie binnen het kapitalistisch krachtenveld. Achteraf gezien had Nederland slim gebruik gemaakt vh ‘Aziatisch productiemodel

  ***De geschiedopvatting van Marx en Engels wordt aangeduid als ‘historisch materialis­me’. De klassieke formuleringen van deze geschiedopvatting treft men aan in Manifest der kommunistischen Partei (London 1848) van Marx en Engels
  Het historisch materia­lisme houdt in dat de ontwikkelingsge­schiedenis van menselijke samenlevingen wordt bepaald door de zogenaamde onderbouw, dat wil zeggen door productiekrach­ten en productie­verhou­dingen. Onder ‘productiekrach­ten’ wordt ver­staan het geheel van productieve vermogens, van natuurlijke hulpbronnen en technologieën, waarover een samenleving beschikt. De introductie van de landbouw betekende bij voorbeeld een belangrijke vooruitgang in de productiekrachten.
  Degenen die de beschik­bare productiemid­delen controleren (de ‘heersende klasse[n]’) zijn in staat zich een gedeelte van de resultaten toe te eigenen van de arbeid van degenen die het minder getroffen hebben.
  Dit hele complex van productiekrachten en productieverhou­dingen, de ‘onderbouw’, is bepalend voor de ‘bovenbouw’: recht, politiek, godsdienst, kunst, filosofie, kortom alle uitingsvormen van het bewustzijn van een samenleving.
  In de versie van het marxisme die in de eerste helft van de twintigste eeuw in de Sovjetunie gestalte kreeg, werd over het algemeen uitge­gaan van vijf opeenvolgende maatschappij­typen: de oermaat­schappij, de slavenhoudersmaatschappij, de feodale maatschap­pij, de kapitalistische maatschappij en de communistische maatschappij. In de oermaatschappij was nog geen sprake van privé-eigendom van de productiemiddelen en bestond nog geen uitbuiting.
  In het ‘feodalisme’ was exploitatie van horigheid de dominante vorm van toeëigening van het resultaat van ‘Mehrarbeit’, in het kapitalisme was die rol toegevallen aan de exploitatie van loonarbeid. In het commu­nisme zou, door de afschaffing van het privé-eigendom van de productiemidde­len, een einde komen aan uitbuiting en daarmee aan het bestaan van klassen
  De ‘asiatische Produktionsweise’ uit het voorwoord van Marx’ Zur Kritik der politische Ökonomie in de Sovjetversie van het historisch materialisme was van tafel verdwenen.
  Volgens deze tekst (Grundrisse zur Kritik der politischen Ökonomie) werd de ‘asiatische Produk­tionsweise’ gekenmerkt door de afdracht van tribuut aan en het verrichten van werk­zaamheden voor een despotisch centraal gezag door dorpsgemeenschappen.
  http://flinterm.home.xs4all.nl/Historisch-materialisme-verklaard.html

 3. Robert zegt:

  WHAT IS A COMMUNIST? ONE WHO HAS YEARNINGS FOR EQUAL DIVISION OF UNEQUAL EARNINGS. See Ebenezer Elliott, “Epigram”.

 4. George zegt:

  The most persistent sound which reverberates through man’s history is the beating of war drums.- Arthur Koestler, Janus.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.