Ook slavernij in Nederlands-Indië moet worden herdacht

gruwelijksverrichtIn zijn boeiende boek “Daar werd wat gruwelijks verricht” maakt Reggie Baay korte metten met de nog steeds heersende mythe dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) zich niet schuldig zou hebben gemaakt aan slavernij en slavenhandel,   Bron.

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

39 reacties op Ook slavernij in Nederlands-Indië moet worden herdacht

 1. George zegt:

  VOC= Verenigde Oplichters Compagnie

  • Jan A. Somers zegt:

   Ja, en die hebben het bedje gespreid voor de Republik Indonesia! Met de huidige hoofdstad Jakarta! En dat zelfs door de grote vriend JPC. Ach ja, de Watergeuzen waren ook geen vriendelijke mensen. Maar die worden wel nog steeds geëerd, op 1 april!!

 2. eppeson marawasin zegt:

  Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.

  Matthew 5:3

 3. Jan A. Somers zegt:

  “de nog steeds heersende mythe dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) zich niet schuldig zou hebben gemaakt aan slavernij en slavenhandel,” Ik wist niet dat zo’n mythe bestond. Slavernij en slavenhandel was al sinds de VOC-periode bekend, en met regels omgeven. Overigens wel regels voor de Europese bevolking, dit was uiteraard niet mogelijk voor de inheemse bevolking. Daendels en Rafftes hebben gezorgd voor de organisatie van de ondersteuning van vrijgelaten slaven. Er waren ook de statistieken over de slavernij. Zie ook IS 1925: Art. 170: De slavenhandel, de invoer en de openbare verkoop van slaven zijn verboden. (2) De als slaven van elders aangevoerde personen zijn vrij, zoodra zij zich op het eigen grondgebied van Nederlandsch-Indië bevinden. In het daaropvolgende artikel wordt ook het pandelingschap verboden. Op de slavernij van de inheemse bevolking kon geen verbod worden gelegd gezien het indirecte bestuur. Met het invoerverbod werd wel de slavernij steeds verder ingedamd hetgeen ook de bedoeling was.

  • Boeroeng zegt:

   Ik heb wel op het internet wel eens reacties gezien van mensen die serieus dachten dat de VOC niks met slavernij te maken had. Ik kreeg soms de indruk dat men perse dit niet wilde weten omdat het niet zo past in het beeld van nationale eer en deugd en wat waren wij geweldig in die gouden eeuw.
   Maar een onderzoek naar in hoeverre er een mythe is en hoe men de omvang van de VOC-slavernij inschat zou wel nuttig zijn. Een paar jaar geleden was er een aardige tv-serie over de Nederlandse slavernij….. maar hoe ken ? 5 afleveringen niks over de slavernij in den Oost…. alleen in den West

   • ellen zegt:

    Ja, ik heb de redactie nog een mailtje gestuurd, dat er ook slavernij in de Oost was. Het schip waarop mijn stamvader uit Vlaanderen in 1838 naar de Oost trok, heeft met een tussenlanding in het fort Sint Joris van Elmina op de westkust van Afrika (Ghana) 80 Afrikaanse slaven als rekruten voor het Oost-Indisch Leger aan boord genomen. Ze worden de zwarte Hollanders (belanda hitam) genoemd. De redactie wist hiervan en ook van andere slavenhandel (Aziaten) van de VOC, maar volgens hen was deze VOC-slavernij onbelangrijk, paste niet in het programma, en viel in het niet bij de WIC-slavernij. Nu hoor je andere geluiden.

    • Boeroeng zegt:

     “in het niet”
     tjaaaa… Reggie Baay heeft het over 500.000 – tot 1 miljoen transacties.
     Wie heeft gelijk….. hup historici…werk aan de winkel.

   • eppeson marawasin zegt:

    [CITAAT]***
    De grote broer van de WIC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) was in dezelfde tijd betrokken bij handel en kolonisatie in Zuidoost-Azie. Anders dan in Amerika bestond slavernij al in Azië. De VOC had dringend behoefte aan slaven voor de bouw van forten en de stad Batavia en voor de plantages die werden opgezet. Op aandringen van Jan Pietersz. Coen kwamen de eerste slaventransporten uit India. Coen vond die slaven belangrijker dan de textiel die er werd gekocht: `Er kunnen er niet te veel zijn, al worden er enkele honderdduizenden aangeboden, we zullen er geen enkele weigeren.’
    In 1622 waren het er enkele honderden, maar algauw kwamen ze met soms duizenden per jaar. Het grote aanbod van slaven was het gevolg van de hongersnoden die India in de jaren twintig van de zeventiende eeuw teisterden. De landbouw had zwaar te lijden onder de droogte, en slaven waren voor landeigenaren in deze tijden meer een last dan een lust. Omdat de kosten voor het onderhoud niet opwogen tegen de baten, werden de slaven van de hand gedaan. Zodra er weer goede tijden kwamen, droogde deze bron van slaven weer op. Naast India was ook Birma voor de VOC een belangrijke plek om slaven te halen.
    De structurele oplossing voor de behoefte van de VOC aan slaven kwam met de verovering van het Makassaarse rijk van Goa op Zuid-Celebes, een belangrijk centrum voor de slavenhandel in de Indonesische archipel. Door haar militaire overwicht kon de VOC dit netwerk van slavenhandel en -transport naar haar hand zetten. De VOC-handel werd zo massaal dat vorsten in andere delen van de archipel begonnen te klagen dat zij geen slaven meer konden krijgen voor hun eigen plantages. De VOC maakte zelf veel gebruik van slaven: duizenden werkten in de havens, bij het laden en lossen van de schepen, op de Compagnie-werven. Ze bouwden aan forten en werkten voor de VOC-notabelen. Huishoudens werden gedomineerd door slaven: kindermeisjes, tuinjongens, huismuzikanten, schoonmakers, parasoldragers, kooksters, spinsters. Niemand ging de deur uit zonder een slaaf.
    [EINDE citaat]

    ***BRON: http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/5894/de-wreedheid-van-de-transatlantische-slavenhandel.html

    e.m.

    • Jan A. Somers zegt:

     De eerste slaven waar de VOC over beschikte waren oorlogsbuit bij de verovering van Portugese forten.

    • eppeson marawasin zegt:

     Vandaar de zinsnede @Anders dan in Amerika bestond slavernij al in Azië.@ Arabieren, Chinezen en Portugezen waren reeds vóór de VOC (heel) actief ! Ook overwonnen volken werden na verloren stammenoorlogen tot slavernij gedwongen, lang voor de VOC aan de horizon opdoemde. Het werd onder de VOC uiteindelijk wel massaal. @ Door haar militaire overwicht kon de VOC dit netwerk van slavenhandel en -transport naar haar hand zetten. De VOC-handel werd zo massaal dat vorsten in andere delen van de archipel begonnen te klagen dat zij geen slaven meer konden krijgen voor hun eigen plantages.@

     [CITAAT]
     Maar het slavernijverleden leeft in Azië nauwelijks voort, omdat de afstammelingen van slaven er zijn geïntegreerd in de samenleving en niet te traceren zijn. Ze onderscheiden zich nauwelijks van hun voormalige meesters, omdat ze uit de regio afkomstig waren en zich met hen hebben vermengd. Om dezelfde reden is er ook onder de Afrikanen onderling nooit een debat over het slavernijverleden uitgebroken, en dat terwijl de omvang van de Afrikaanse slavenhandel door de Sahara (over een langere tijdsspanne weliswaar) volgens de Amerikaanse historicus David Eltis van vergelijkbare grootte is geweest als die over de Atlantische Oceaan.
     /…/
     De intrede van de `langeafstandsslavernij’ betekende een breuk met het oude, lokale slavernijsysteem. De slaven werden geconfronteerd met een ander land, een andere taal en een volstrekt vreemde cultuur: de westelijke christelijk-humanistische cultuur en het Verlichtingsdenken, die de slavernij niet alleen baseerden op economische maar ook op racistische beginselen. Deze maakten dat de slaven lang na de afschaffing van de slavernij herkenbaar bleven. Daarom was de impact van de Europese slavenhandel uiteindelijk vele malen groter dan die van de lokale Afrikaanse of Aziatische.
     [EINDE citaat]

     e.m.

  • George zegt:

   De genocide gepleegd door de heiligen van de VOC, op het eiland Banda wordt vergeten als een onbelangrijk feit.

 4. P.Lemon zegt:

  ““Daar werd wat gruwelijks verricht” en eigenlijk gebeurt dit nog dagelijks en meer dan vroeger. De natuur is nu eenmaal wat ze is en die is in onze ogen in de strijd om het (voort)bestaan bijzonder wreed.

  ***zie : https://indisch4ever.nu/2014/05/31/slavernij-in-den-oost/ ***

  Slavernij bestaat ook vandaag nog op een enorme schaal.

  Er zijn meer mensen in slavernij nu dan op enig ander moment in de menselijke geschiedenis.
  Volgens Free the Slaves leven er op dit ogenblik meer mensen in slavernij dan ooit tevoren. In de 400 jaar van de transatlantische slavenhandel zijn er naar schatting 12 miljoen Afrikanen verzonden naar de verschillende kolonies. Free the Slaves schat dat er vandaag ten minste 27 miljoen mensen in slavernij leven. Drie van de vier slachtoffers zijn vrouwen zijn en de helft kinderen. Daarnaast leven talloze mensen in andere vormen van dienstbaarheid die wel als onvrije arbeid maar volgens de wet niet als slavernij worden omschreven.

  http://ministerievanfeitelijkezaken.blogspot.nl/2008/07/slavernij.html

  Het grote levensgeheim bestaat hierin: iedereen wil leven door anderen, door roof en moord en moet leven door zichzelven, door zijn werk. Arbeid alleen bevrijdt ons van ellende. Zolang ieder er naar streeft om anderen voor zich te laten werken en zonder moeite de vruchten, door de inspanning van anderen verkregen, te genieten; zolang een deel der mensheid gebogen moet gaan onder moord en slavernij, opdat een ander in overvloed zal kunnen zwelgen, zolang kan er geen vrede op aarde heersen. Door de strijd om het bestaan met mannenmoed te strijden, kunnen wij zegepralen.

  Zoon van Kaïn! Gij moet leven, gij moet doden om te leven en doden als gij niet leven wilt, want alleen zelfmoord kan u bevrijding aanbrengen’.

  Dit is de werkelijkheid, de koude werkelijkheid, hoe cynisch zij ook klinke en als de bekende geschiedschrijver Scherr het eens aldus uitdrukte: de gehele zaak komt hierop neer: fressen oder gefressen werden, dan kan men tot geen andere konklusie komen dan tot de oorlog van allen tegen allen. Deze factor bestaat en niemand kan hem ontkennen.

  http://www.dbnl.org/tekst/dome001twee01_01/dome001twee01_01_0002.php

 5. Jan A. Somers zegt:

  Je moet ook onderscheid maken tussen het maken van slaven (voor de handel), het verhandelen van slaven, het transport van slaven, het weer verkopen van slaven aan gebruikers, het weer doorverkopen. Enz. Dat geeft enorme vervuiling van de statistieken. Daar schijnt niemand nog een vinger achter hebben kunnen krijgen. Er was in Indië in de 19e eeuw een goede registratie van slaven (in Europese dienst, niet in Indonesische). Dat schijnt redelijk betrouwbare cijfers op te leveren.

 6. P. Lemon, je leest (zoekt) wel veel. Maar je hebt in vele gevallen gelijk. Die Reggie Baay maakt er maar wat van. Maar ja, overdrijven is altijd beter dan “onderdrijven”.

  • P.Lemon zegt:

   @Cap van Balgooy “Die Reggie Baay maakt er maar wat van. ”

   Zijn bevlogenheid is nochtans tulèn : “Ik nam mij voor om kennis van de Indische afkomst en de Indische geschiedenis – …. – zoveel mogelijk te delen met de generaties van nu en die van de toekomst. Dat is de reden waarom ik spreek en waarom ik boeken schrijf…. Een Indische generatie die haar eigen geschiedenis niet kent, vergeet dat zij een toekomst heeft. ; Reggie Baay , Alphen aan den Rijn, 28 juli 2014
   http://www.reggiebaay.nl/toespraken/besef-uit-indie-te-komen-15-08-2014/

   Lizzy van Leeuwen merkte in juni 2010 al op :

   Slavernij in de oost
   De geschiedenis van de stilte
   Sinds enkele jaren wordt op 1 juli in Amsterdam de afschaffing van de slavernij gevierd. Bij ons slavernijverleden denkt iedereen direct aan Suriname en wordt de onderwerping in de Oost verzwegen.
   ER IS – in Nederland – nog steeds geen ‘aangifte’ gedaan van de slavernij in Oost-Indië. Het is ook de vraag wie zichzelf hier zien als slachtoffers-nazaten van de Oost-Indische slaven. Deze slavernijgeschiedenis, die zich door de eeuwen heen in verschillende (culturele en economische) contexten afspeelde, is bij weinigen bekend en voor het gemak geheel weggelaten uit de canon. Naar de slavernijpraktijken rond de Indische Oceaan is ook heel weinig onderzoek gedaan. Onderzoeksbronnen bleken wijdverspreid en moeilijk toegankelijk. Toch is er voor de Amerikaanse historicus Marcus Vink genoeg over bekend om de Oost-Indische koloniale maatschappij als een ‘ware slavensamenleving’ te bestempelen. De cruciale economische, sociale en culturele betekenis van de slavenarbeid in Oost-Indië definieerde volgens hem alle maatschappelijke verhoudingen, over de lange termijn. Indische slavernijpraktijken horen zonder meer thuis in een reconstructie van het Nederlandse slavernijverleden.

   Dat de koloniale overheid de Indische slavernij nog tot in de twintigste eeuw door de vingers heeft kunnen zien, had te maken met het verschijnsel van indirect bestuur in Indië. Dit hield in dat Batavia, ter wille van de efficiency, het dagelijks bestuur van een gebied soms overliet aan lokale vorsten. Aan feodale gebruiken zoals slavernij en lijfeigenschap werd in dat geval door de gouverneur-generaal geen einde gemaakt, omdat dit ten koste zou gaan van lokaal prestige en dus van de zozeer gewenste rust en orde.
   http://www.groene.nl/artikel/de-geschiedenis-van-de-stilte

   • Jan A. Somers zegt:

    “Aan feodale gebruiken zoals slavernij en lijfeigenschap werd in dat geval door de gouverneur-generaal geen einde gemaakt, ” Dat kon hij niet eens, hij was net als iedereen gebonden aan de Indische Staatsregeling 1925. Maar via het verbod op de slavenhandel en vrijlating van geïmporteerde slaven kon er toch redelijk veel aan worden gedaan. Uitsterving van de slavernij. En dat was wel geregeld in de I.S. 1925.
    “ter wille van de efficiency, het dagelijks bestuur van een gebied soms overliet aan lokale vorsten.” Het was geen efficiency, het was bewust beleid bevolkingsgroepen in hun eigen plaatselijke bestuur te laten. De rechtsbeginselen voor Europeanen en Vreemde Oosterlingen weken veel af van de rechtsbeginselen (o.a. adatrecht) van de Inlanders.
    Dat indirecte bestuur was niet ‘soms’, het was voor het grootste deel van Indië. Ik heb altijd in een stad gewoond en daar was uiteraard Europees bestuur. En aangezien de meeste (Indo)Europeanen woonden in stedelijke gebieden was slavernij niet bekend. Ikzelf heb het ook nooit meegemaakt.

   • Surya Atmadja zegt:

    Old Batavia Foundation
    14 juli 2014 ·
    Sistem Perbudakan di Indonesia.
    1622 ene kapitein W.Y Bontekoe ging voor het eerst op zoek naar slaven ( voor Batavia ?).
    De slaven uit Toraja, Sumba ,Timor, Flores werden verhandeld in Makasar..
    Pas 1633 koccht men slaven op Bali .
    Ze werden verkocht door de adel of radja’s van Bali aan de Nederlanders.
    Slaven uit Oost Indonesia met kroeshaar waren de (Orang) Alfur

    Tijdens Raffles kost een jonge Balinese slavin 50-100 dollar(?) , mannelijke slaven 10-30 dollar.
    De Balinese slavinnen is populair bij de Nederlanders en Chinezen , kunnen goed de huishouding doen en omdat ze mooi waren.

    1665 werd de import van Balise slaven verboden , omdat het te gevaarlijk werd.
    Een speciaal geval, een mooie en gezonde Nias slavin kost 1000 dollar (Bron J Barrow van een diplomatieke missie naar China).
    Volgens mij was bovenstaande verhaal gejiplakt uit Oud Batavia (19120/1921)

    Wat mij opgevallen is dat er geen Javaanse slaven zijn (werd door VOC verboden) , en ook geen Orang Melayu of Sumatranen ( Minangkabau)
    —————————————-
    http://juliusmuseum.blogspot.nl/2010/07/poster-perbudakan.html
    Di ERA kolonial Belanda, perbudakan adalah hal yang wajar.
    (Tijdens de koloniale tijd was slavernij iets wat normaal is)

 7. bokeller zegt:

  .
  De prijs van een slaaf in Kaurischelpen.
  De handel en de waarde
  Er was een verschil in de prijs voor mannen en vrouwen. De meeste bronnen geven niet aan of het om een man of een vrouw gaat.

  In een vrachtlijst van acht V.O.C. schepen die in augustus 1649 in Nederland waren gearriveerd staat tussen de kruidnagelen, nootmuskaten, kaneel, salpeter, gember en fijn Japans staafkoper een post van 39.640 kauri’s uit de Malediven en/of Bougainville.

  Blijkbaar heeft de V.O.C. daar een partij kaurischelpen ingeslagen om er hun handel, met name de slavenhandel, mee te bekostigen.Pol, 1989

  Voor een slaaf werd in West-Afrika in de loop van de tijd 10.000 (1680) tot 176.000 kauri’s (1770) betaald.
  Aan het begin van de 18de eeuw werd voor een vrouw in Uganda 2 kauri’s betaald
  in het midden van de 19de eeuw koste een vrouw 10.000 kauri’s,
  wat overeen komt met de waarde van 4 koeien.
  http://www.strandvondsten.nl/artikelen/kauri's/
  siBo

 8. Arthur Olive zegt:

  Niet veel positieve gebeurtenissen zijn door de slavernij handel van Afrika naar Amerika te weeg gebracht.
  Een uitzondering is de bekering van John Newton.
  Zowat iedereen heeft de best loved hymn, “Amazing Grace”, wel eens gehoord (How sweet the sound that saved a wretch lijke me).
  Het is een oude black slave melody en de lyrics zijn geschreven door de 18e eeuwse John Newton.
  John Newton was een Engelse captain van slaven schepen.

 9. Boeroeng zegt:

  Fragment uit de Moesson van 1998.
  Er kwamen ingezonden brieven op deze column van mensen die zeiden dat ze vroeger op school wel iets hoorden over de slavernij in Indië
  Bezoek het moessonarchief: http://moesson.pictura-dp.nl/voorwaarden/

  moesson1998

 10. Surya Atmadja zegt:

  Men kan niet over geschiedvervalsing praten als het over slavernij ging.
  In oude(re) boeken zoals Oud Batavia (2delen) van Het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 1910/21 (?) n.a.v 300 jarige bestaan van Batavia staat duidelijk geschreven over de slaven van Batavia en van de Belanda Depok etc..
  Zie ook de latere boeken Jean G.Taylor en Henk Niemeijer .
  De bevolking van Batavia vlak na de oprichting van 1619 (?) was samengesteld uit ex VOC dienaren, slavenbevolking uit China, Ceylon, Mardijkers , Bali( vooral de vrouwen waren echt in trek) etc.
  Het is kwestie van NIET willen weten en het was interessanter om te claimen dat je oermoeder toevallig een Raden Ajoe was.

 11. ellen zegt:

  De VOC-maatschappij was gebaseerd op slaven. Feit is, dat de slavernij al bestond voordat de VOC rond 1600 in de Archipel kwam. De Europese minderheid heeft zich aangepast aan de samenlevingsvormen van de Aziatische meerderheid. Het concubinaat steunde op Aziatische gewoonten en maatschappelijke verbanden (en niet te vergeten de Islam) waarin het hebben van meerdere vrouwen – soms – gangbaar was. De VOC-dienaren overtraden van hoog tot laag het concubinaatsverbod, zoals in beginsel gesteld door de VOC. Het verbod op het houden van een slavin als bijzit was niet alleen een stukje zedelijkheidswetgeving, maar strekte ook tot bescherming van slavinnen, die in een zeer afhankelijke positie verkeerden. Maar het gemengde concubinaat betekende voor veel vrouwen een hogere sociale status en de enige manier om in het levensonderhoud te voorzien. Zo had de armere sociale klasse van vrijgelaten slavinnen vaak geen andere keus dan het concubinaat of (opnieuw) de slavernij. Vandaar het gedoogbeleid voor alle partijen.
  (Bron: Family life onder de VOC: een handelscompagnie in huwelijks- en gezinszaken. Geschreven door Carla van Wamelen, 2014).

  • Jan A. Somers zegt:

   “De VOC-dienaren overtraden van hoog tot laag het concubinaatsverbod, zoals in beginsel gesteld door de VOC. ” Zo’n verbod heeft volgens mij alleen gegolden korte tijd in Batavia. Op andere plaatsen, zoals Colombo was er niet zo’n verbod. Daar was men pragmatisch, een inheemse vrouw was er al, die hoefde je niet voor veel geld laten overkomen. In de Kaapkolonie gold ook geen verbod. De Europeanen vonden de inheemse vrouwen niet zo aantrekkelijk, het probleem loste zich vanzelf op. In Japan en China waren er dacht ik verboden vanuit de plaatselijk autoriteiten. Dat werd wel in het geniep overtreden zodat er wel gemengde huwelijken waren. En omdat er vanuit de VOC geen verbod was konden die vrouwen gewoon met hun Europese man mee.

  • Boeroeng zegt:

   Wat betreft de VOC is het geen sluipend aanpassen geweest aan de Aziatische maatschappij.. Zowat vanaf het begin ging de VOC doelbewust slaven houden en slavernij faciliteren in de factorijen. Banda en Batavia zijn duidelijke voorbeelden daarvan. En ik dacht dat VOC-lieden ook al voor 1619 te Ambon slavendrijvers werden.
   Niet uit “aanpassen” maar uit hebzucht, dus.
   Onderwijl was slavernij verboden in Nederland. Dus men wist heel goed dat het verkeerd was.

 12. ellen zegt:

  Ja, de VOC paste zich aan (aan de Aziatische slavernij) uit hebzucht maar ook om zijn positie te versterken. Onder de bevolking van Batavia bevonden zich veel slaven (zestig procent) als arbeidskrachten. Zij waren van vreemde oorsprong, want de Javanen mochten – vanwege de VOC – niet in slavernij worden gehouden. Dit om slavenopstanden te voorkomen. “Want bij de toestanden, die in de 17e en 18e eeuw op dit eiland Java heerschten, zou niets de inlandsche Hoofden hebben belet om hunne onderhoorigen te verkoopen. men zou dus in Batavia overstelpt zijn geraakt met slaven van eenzelfde landaard. terwijl thans de slaven van verschillende nationaliteit elkander niet konden luchten, zodat er nooit wezenlijk gevaar is geweest voor een algemeenen slavenopstand.” De Compagnieslaven werden redelijk behandeld omdat zij een kapitaal vertegenwoordigen. Zij werden voor hun arbeid betaald, om zich – later – vrij te kunnen kopen. Uitbuiting en mishandeling kwamen vooral voor onder de huisslaven en -slavinnen. De slavenmarkt van Batavia was in korte tijd uitgegroeid tot de belangrijkste van de hele regio. Zo groot was de macht van de Compagnie in het gebied geworden, en zozeer beheerste zij de slavenhandel in de regio. De VOC verbond al snel een flink aantal restricties aan de handel. In 1622, dat wil zeggen drie jaar na de stichting van Batavia, verscheen er onder J.P. Coen, een omvangrijke plakkaat met betrekking tot ’t verhandelen, regeren ende opvoeden van slaven. Om te beginnen speelde het geloof een belangrijke rol. Christenslaven kregen meer voorrechten en mochten o.a. niet meer verkocht worden, kregen erfrecht – bij testament of in leven – vanwege de lijfheer. Eigenlijk waren veel van de voorschriften indirect bedoeld om het christendom te verspreiden. De gedachte erachter was simpel: hoe groter de christelijke gemeenschap in het gebied, hoe sterker de positie van de Compagnie.
  (Bron: Family life onder de VOC: een handelscompagnie in huwelijks- en gezinszaken. Door Carla van Wamelen, 2014)

  • Surya Atmadja zegt:

   “Want bij de toestanden, die in de 17e en 18e eeuw op dit eiland Java heerschten, zou niets de inlandsche Hoofden hebben belet om hunne onderhoorigen te verkoopen.”
   =======================================================
   1.De Inlandsche Hoofden mogen hun onderdanen niet verkopen (!) , om het simpele reden dat een Moslim een andere Moslim niet kan verkopen.
   Ter informatie de bewoners van Java zijn Moslims , na dat ze massaal overgegaan waren van hun Hindu geloof.Na de val van Padjadjaran en Madjapahit.

   2. De VOC wilde voor de veiligheid geen Javaan in hun vesting Kasteel Batavia hebben .
   Eigenlijk foute aanduiding want de bewoners van West Java en i.h.b Jacatra waren toen Sundanezen ,Bantammers, aangevuld door de kleine groepen /nakomelingen van de expeditieleger van Sultan Agung van Mataram ,plus Chinezen.
   Berucht waren de illegale Chinese bendes die in de omgeving van de vesting opereren.
   Die Chinese slaven/pandelingen mogen wel in de binnenmuren van de vesting Batavia wonen tot dat ze circa 1740 uitgemoord werden .

   Om veiligheidsredenen wonen andere import volkeren , de Bandanezen , Mardijkers , Maleiers , Javanen in aparte woonwijken . Pecinan (Chinees) ,Pekodjan , Kampung Ambon etc
   De weggevluchte slaven zaten bij de Drossarpad ( tegenwoordig bij Pecenongan-achter Pasar Baru Jakarta ) .
   Bron: Oud Batavia en “katanya” familieverhalen

   Een domme vraag : wat is het verschil tussen slaaf, onderhorige of lijfeigene ?

   • Jan A. Somers zegt:

    “De VOC wilde voor de veiligheid geen Javaan in hun vesting Kasteel Batavia hebben .” Dat was alleen in de beginjaren zo, maar ze waren al gauw nodig als ambachtslieden en pasars. Wel waren er regelingen om voor de veiligheid onderscheid te kunnen maken tussen ingezetenen en niet-ingezetenen. Europeanen en Chinezen waren duidelijk kenbaar als ingezetene, maar ‘Maleyers en Javanen, ingesetenen van Batavia’, moesten bij de shabandar afhalen ‘seecker teycken, ’t welck haer buyten costen sal behandicht werden.’ Chinezen en Arabieren leefden zoals gewoonlijk in eigen wijken met eigen hoofden en eigen jurisdictie. Feitelijk exterritorialiteiten.
    “verschil tussen slaaf, onderhorige of lijfeigene” Ik weet dat niet precies, maar het zit in de rechtspositie. In Europa was hier na de Middeleeuwen praktisch geen sprake meer van. Maar als ik kijk naar de positie van de werkloze arbeiders in de DUW-kampen, bijvoorbeeld in de crisisjaren bij de ontginning van de Zuiderzeewerken, of in de veenkoloniën, dan lijkt dat wel een beetje op slavernij. Er werden om veel goedkope mensen te kunnen inzetten geen grondverzetmachines gebruikt. Alles met de schop en kruiwagen.

   • P.Lemon zegt:

    @Pak S.A. verschil tussen slaaf, onderhorige of lijfeigene ?

    De nuances:
    * Slaaf: iemand die het bezit van en werkt voor iemand anders is en zelf niets mag beslissen
    *onderhorigheid: Afhankelijkheid, Ondergeschiktheid, Subordinatie. Zoals(dekapitein) en de hem onderhorige manschappen.
    *lijfeigenen: Personen(door geboorte, verovering of aankoop) die onder het leenstelsel slavendienst deden, speciale diensten aan een heer moesten verlenen en vaak waren verbonden aan het land van de heer, waardoor hun diensten overgingen van de ene landbezitter naar de andere.

    ****@ ellen “Het schip waarop mijn stamvader uit Vlaanderen in 1838 naar de Oost trok, heeft met een tussenlanding in het fort Sint Joris van Elmina op de westkust van Afrika (Ghana) 80 Afrikaanse slaven als rekruten voor het Oost-Indisch Leger aan boord genomen.

    …..”In de 19e eeuw (1831-1872) ronselde de Nederlandse overheid buitenlandse soldaten voor het KNIL, waaronder ook Afrikanen. Door demografische oorzaken (oa het verlies van België) kon men het leger niet op peil houden met Nederlanders. Verder wilde vanwege twijfel aan hun loyaliteit men niet teveel Indische inlanders in het leger. Afrikanen werden geacht de tropische omstandigheden beter te verdragen dan Europeanen. De Nederlanders kochten Afrikaanse slaven vrij en verscheepten ze van Ghana naar Nederlands Indië. In totaal ging het om zo’n 3000 mannen.

    De reis naar en van Nederlands-Indië ging via het Koloniaal Werfdepot in Harderwijk

    Deze Afrikanen hadden dezelfde arbeidsvoorwaarden en status als Europese (lees blanke) soldaten en stonden in de hiërarchie boven de inlanders. Ze werden de Orang Blanda Itam genoemd, de Zwarte Hollanders. Na afloop van de diensttijd konden deze Afrikanen op kosten van de Nederlandse staat terugkeren. Maar er bleven ook verschillende Afrikanen in Indië. Hun nakomelingen die zich deels vermengden met inlanders hadden een hoge sociale status. De mannelijke nakomelingen dienden ook in het Nederlandsch-Indische Leger.
    Wat een tegenstelling met de West-Indische koloniën waar de regel gold: hoe donkerder de huid, hoe lager de sociale status.
    http://arkhamarchivaris.blogspot.nl/2015/01/van-slaaf-tot-elite.html

    • Surya Atmadja zegt:

     “Wat een tegenstelling met de West-Indische koloniën waar de regel gold: hoe donkerder de huid, hoe lager de sociale status”
     ====================================================
     Ehwaar ?
     In den Oosten was ook zo.Hoe blanker je bent , vooral de nona’s en dames , hoe laku (in trek) ze waren.
     De kans om baren(orang Baroe) te huwen is groter geworden.
     Jonge Totok vrijgezellen gaan trouwen met rijke Indische weduwe’s.

    • Jan A. Somers zegt:

     “De nuances:” Gelukkig dat u dat uitgezocht heeft.

    • George zegt:

     Hoe blanker de huid, hoe dierlijker de mentaliteit……(koloniale status)

    • Boeroeng zegt:

     Zullen we maar niet in die richting denken ? Mensen veroordelen op hun huidskleur ?

 13. Jan A. Somers zegt:

  Alles tot noch toe overziend, hoe komt iemand tot de conclusie: de nog steeds heersende mythe dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) zich niet schuldig zou hebben gemaakt aan slavernij en slavenhandel ‘? Natuurlijk praat je normaal niet over zaken die niet tot je dagelijks leven horen, maar wil je iets weten? Ga lezen. (wel de goede bronnen natuurlijk).

 14. George zegt:

  History….. is indeed little more than the register of the crimes, follies, and misfortunes of mankind.
  (Edward Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire.)
  History is no more than the portrayal of crimes and misfortunes.(Voltaire in L’Ingenue)

  • eppeson marawasin zegt:

   The philosophical tale ends in tears to recall the sentimental novel in fashion at the time of Voltaire. The characters have evolved over the work and Miss St. Yves took the makings of a tragic heroine.

   After the death of Miss St. Yves, Gordon and Huron are invited by the King for redress for the harm they have suffered. They are now inseparable.

   The unnecessary death of Miss St. Yves shows pessimism of Voltaire and is very ambiguous (Miss St. Yves sacrifice is an example of greatness but worthless).

   e.m.

 15. George zegt:

  Power always thinks it has great soul and vast views beyond the comprehension of the “weak”; and that it is doing God’s service(like Jan Pieterszoon Coen thought), when it is violating all His laws.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.