Maandelijkse demonstratie stg. Japanse Ereschulden

jesparapluMaandelijkse demonstratie Stichting Japanse EreschuldenHierbij de originele petitie 236 en de vertaling. Deze is aangeboden op de Japanse ambassade op de gebruikelijke tweede dinsdag van de maand, 8 juli 2014. Vermeldenswaard is dat er deze keer belangstelling was van zowel Koreaanse als Japanse sympathisanten. Van Japan kwam de oprichtster van een museum voor de Comfort Women. Het zal in het najaar worden geopend. Zij hadden een Nederlandse cameraploeg gehuurd voor opnamen.Volgende demonstratie dinsdag 12 augustus met in diezelfde week op vrijdag 15 augustus, de Nationale Herdenking van de Japanse capitulatie, bij het Indisch Monument in Den Haag.

De demonstraties vinden plaats tussen 12:15 en 13:30 uur, voor de Japanse Ambassade, Tobias Asserlaan 2, 2517 KC Den Haag. Deze locatie is te bereiken met bus 24, halte Groot Hertoginnelaan en lijn 1, halte Vredespaleis. Na afloop van de demonstraties wordt aan de demonstranten een sobere lunch aangeboden in Hotel Bel Air in Den Haag. Wij blijven rekenen op een grote opkomst bij de demonstraties en daarna de lunch.

De vrije vertaling van de petitie 236 is door Ted Hartman.

 

Originele Engelse tekst van de petitie 236:

 

His Excellency Shinzo ABE

Prime Minister of Japan

 

The Hague, 8 July 2014

Petition: 236

Subject: Japan’s indigestible war history

 

Excellency,

Why can you not accept that Japan lost its colonial war in 1945? Deal with it and recognize the moral consequences. Then you can concentrate on Japan’s future in the Pacific region. As long as you do not accept this commitment, your neighbours and the rest of the world will doubt Japan’s intentions. Japan remains haunted by its past as it does not wish to acknowledge the historic facts. The sneaky way you try to throw doubts upon the Kono statement to satisfy local political interests makes Japan unstable and unreliable in the eyes of the world. Questioning the validity of the Kono statement and suggesting that the wording of the statement were established by diplomatic negotiations with the Republic of Korea is untrue and deceiving. The historic facts are overwhelming: the Imperial Forces committed war crimes as a matter of policy and were supported in this by the Tokyo government. The Kono statement deals only with the terrible coercing of young women and girls by the Imperial Forces in Japanese occupied territories into sexual slavery, it does not cover the other atrocities committed by the Imperial Forces such as those to the Dutch in Netherlands-East Indies.

 

Prime Minister,

Historical facts cannot be changed. As long as there is doubt about the meaning and amendments of apologetic statements by the belligerent nation Japan, the victims and their next of kin will never accept Japan’s sincerity. They will continue to press for a universally accepted resolve to the Japanese Honorary Debts stemming from the misconduct by the Imperial Forces during World War Two. The continuous doubts expressed by you and by frustrated politicians, who remember it all too well but dare not take their responsibilities, are obviously done in order to avoid liabilities. If you are still in doubt about these historic facts have the courage to ask the United Nations Human Rights Council to investigate the facts and accept these honorably. For global acceptance cover not only the enforced sexual slavery issue, but the other issues such as crimes against humanity and ignoring international conventions by the Imperial Forces. An independent investigation by historians and lawyers under the auspices of the Human Rights Commission would demonstrate Japan’s sincerity to resolve the issues.

 

Prime Minister,

We require a personal acknowledgement of the receipt of this petition.

 

On behalf of the Foundation of Japanese Honorary Debts,

 

 

  1. F. van Wagtendonk

President

Cc UN High Commissioner for Human Rights

_____________________________________________________

 

Vrije vertaling van de petitie 236:

 

Zijne Excellentie Shinzo Abe

Eerste Minister van Japan

 

Den Haag, 8 juli 2014

Petitie: 236

Onderwerp: Japan’s onverteerbare oorlogsverleden

 

Excellentie,

Waarom kunt u niet accepteren dat Japan zijn koloniale oorlog in 1945 heeft verloren? Reken ermee af en erken de morele konsekwenties. Dan kunt u zich concenteren op Japan’s toekomst in de Pacific regio.

Zolang u deze verplichting niet accepteert, zullen uw buren en de rest van de wereld twijfelen aan Japan’s bedoelingen. Japan blijft te worden achtervolgd door zijn verleden omdat het de historische feiten niet wenst te bekennen. De gluiperige manier waarop u twijfel werpt op de Kono verklaring om lokale politieke interesses tevreden te stellen maakt Japan verdacht en onbetrouwbaar in de ogen van de wereld.

Het afvragen van de deugdelijkheid van de Kono verklaring en de suggestie dat het opstellen van de verklaring tot stand kwam door diplomatieke onderhandelingen met de Republiek van Korea zijn niet waar en misleidend. De historische feiten zijn overweldigend: het Keizerlijk leger pleegde oorlogsmisdaden als onderdeel van het beleid en werd hierin gesteund door de regering in Tokio.

De Kono verklaring gaat alleen over de afschuwelijke gedwongen prostitutie van jonge vrouwen en meisjes door het Japanse Keizerlijk leger in de bezette gebieden, het beslaat niet de overige door het Keizerlijk leger gepleegde gruwelen zoals in Nederlands-Oost-Indië de Nederlanders aangedaan.

 

Eerste Minister,

Historische feiten kunnen niet worden veranderd. Zolang als er twijfel bestaat over de betekenis en het verbeteren van verontschuldigende verklaringen door de oorlogvoerende natie Japan, zullen de slachtoffers en hun naasten nooit de Japanse oprechtheid accepteren. Zij zullen blijven hameren op een universeel aangenomen besluit voor de Japanse Ereschulden over het wangedrag van het Keizerlijk leger tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De voortdurende betuigde twijfels door u en gefrustreerde politici, die het zich al te goed herinneren maar hun verantwoordelijkheden niet durven nemen, zijn duidelijk gemaakt om onder verplichtingen uit te komen. Als u nog altijd in twijfel verkeert over deze historische feiten wees zo moedig om de Mensenrechten Organisatie van de Verenigde Naties te vragen om de feiten te onderzoeken en accepteer deze eervol.

Want wereldwijde acceptatie beslaat niet alleen de zaak van de gedwongen seksuele slavernij, maar de andere zaken zoals de misdaden tegen de mensheid en het negeren van internationale verdragen door het Keizerlijk leger. Een onafhankelijk onderzoek door geschiedkundigen en juristen onder toezicht van de Mensenrechten Commissie zou Japan’s oprechtheid om deze zaken op te lossen aantonen.

 

Eerste Minister,

Wij eisen een persoonlijke ontvangstbevestiging van deze petitie.

 

Namens de Stichting Japanse Ereschulden,

 

  1. F. van Wagtendonk

President

Dit bericht werd geplaatst in Stichting Japanse Ereschulden-Indisch Platform. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.