Maandelijkse demonstratie stg Japanse Ereschulden

Door Ted Hartman. 2e  Dinsdag van de maand, 8 april 2014 — Een frisse lentedag met prachtige wisselende luchten, zonneschijn, flinke opkomst en buitenlandse gasten, wat wil JES nog meer. Er waren belangstellenden uit Canada en een Japanse verslaggeefster-fotografe van de Asahi Shimbun met begeleiding voor een interview.

De voorzitter spreekt een half uur met hen en voorziet ze ruimschoots van documentatie. JES komt dus in de Asahi Shimbun, één van de vijf belangrijkste Japanse kranten. Een afspraak met MAX-TV laat helaas verstek gaan, ze komen niet opdagen. De ommezwaai door premier Abe begonnen is hoopvol. In dit teken staat de 233e petitie.

In de toelichting in Hotel BelAir vraagt de voorzitter positief te blijven, ook over de Indische Kwestie. JES heeft indirect door de aanhoudende petities, mede de ommezwaai van Japan weten te bereiken. Op de nucleaire veiligheids vergadering (Nuclear Security Summit) in Den Haag heeft president Obama met de Zuid Koreaanse president en de Japanse premier een onderonsje gehad. Gezien de toekomstige verhoudingen met het machtige China erg belangrijk.

Hier volgt de vrije vertaling door Ted Hartman van petitie nr.233.

Zijne Excellentie Shinzo ABE

Eerste Minister van Japan

Den Haag, 8 april 2014

Petitie: 233

Onderwerp: Handhaving van de Murayama en Kono verklaringen

Eerste Minister,

Kort voor de Nucleaire Veiligheids Vergadering in Den Haag, maakte de Japanse regering wijselijk bekend dat zij zich bleven houden aan de door afgelopen Japanse regeringen in 1993 en 1995 gemaakte verontschuldigingen voor het optreden tijdens de oorlog. Namens de leden van de Stichting Japanse Ereschulden zijn we opgelucht dat Japan zich zal houden aan de Murayama en Kono verklaringen en vanzelfsprekend Japan’s verantwoordelijkheid voor de gruwelen door het Keizerlijke Leger begaan in de Tweede Wereldoorlog niet langer in twijfel trekt.

Eerste Minister,

Tijdens de Nucleaire Veiligheids Vergadering in Den Haag bezocht u het Anne Frank museum in Amsterdam.  Een oorlogsmunument voor een in de Holocaust vermoord Hollands meisje, beroemd om haar dagboek. U zag de historische feiten nederig onder ogen. U zei dat u de lessen en historische feiten door zou geven aan de volgende generatie. We nemen aan dat u het in Japan insgelijks zult doen. U bent verplicht uw volk te onderrichten dat Japan’s Keizerlijke Leger ook getracht heeft massamoord te plegen in dezelfde omvang als de Holocaust. Veel van de kinderen van Anne Frank’s leeftijd hebben in Nederlands Oost Indië de oorlog niet overleefd. Degenen die het hebben overleefd herinneren het zich en voelen dagelijks het lijden hun aangedaan door de Japanse militairen en hun agenten. Het wordt tijd dat u ook deze historische feiten erkent, als een Ereschuld van Japan, tegenover de wereld in het algemeen en de Nederlanders in het bijzonder.

Het Anne Frank Huis en haar dagboeken zijn oorlogsmonumenten. Onder de vele bezoekers blijven de Duitsers komen, nederig en beschaamd ondanks hun Wiedergutmachung.

Uw bezoek zou in schaamte moeten zijn omdat Japan geen Herstelbetalingen heeft verricht aan  de Nederlanders die het hebben overleefd, ook hebt u geen pogingen gedaan om bekendheid van Japan’s militaire geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog te geven aan het volk van Japan. Japanse schoolboeken negeren de feiten en geven een vals beeld. Er zijn zelfs pogingen om in Japanse bibliothelken kopieën van Anne Frank’s dagboeken te vernietigen, en desondanks bezocht u het Anne Frank’s Huis.

Eerste Minister,

In uw discussie met Premier Rutte gaf u aan dat de deuren voor een dialoog altijd open staan.

U verklaarde eveneens dat Japan zal doorgaan met projecten voor herstel van de emotionele pijn van de Nederlanders die geïnterneerd en mishandeld werden door het thans niet meer bestaande Keizerlijke Leger. We zouden ten zeerste een onmiddellijk te stellen datum voor een ontmoeting op prijs stellen om de dialoog te openen voor het genezen van de emotionele wonden om deze kwestie tot een einde te brengen, op wederzijds aanvaardbare voorwaarden.

Een jaarlijkse reis voor 20 van de overgebleven 60.000 Nederlandse slachtoffers van Japanse terreur, zal niet velen genezen. Erkenning met een toepasselijke vergoeding zal een betere genezing zijn.

Wij verlangen een persoonlijke ontvangstbevestiging van deze petitie.

Namens de Stichting Japanse Ereschulden,

J.F. van Wagtendonk

President

_____________________________________________________________

Originele petitie:

His Excellency Shinzo ABE

Prime Minister of Japan

The Hague, 8 April 2014

Petition: 233

Subject: Murayama and Kono statements uphold!

Excellency,

Just prior to the Nuclear Security Summit in The Hague, the Japanese government wisely announced that they would continue to adhere to the apologies for wartime behavior made by past Japanese cabinets in 1993 and 1995. On behalf of the members of the Foundation of Japanese Honorary Debts we are relieved that Japan will uphold the Murayama and Kono statements and, by implication, no longer put in doubt Japan’s responsibility for the World War Two atrocities by the Imperial Army.

Prime Minister,

During the Nuclear Security Summit in The Hague you visited the Anne Frank museum in Amsterdam. A war memorial for a Dutch girl, famous for her diary, murdered in the Holocaust. You faced the historical facts in a humble manner. You said that you would like to pass on the lessons and facts of history to the next generation. We assume that you will do likewise in Japan. You are obliged to educate your people to recognize that Japan’s Imperial Army also attempted genocide to the same extent as the Holocaust. Many of the Dutch children of Anne Franks’ age in the Dutch East Indies did not survive the war. Those who survived remember and feel their sufferings at the hand of the Japanese military and their agents every day. It is time that you acknowledge those historic facts as well, as an Honorary Debt of Japan, to the world in general, and to the Dutch in particular.

The Anne Frank House and her diaries are monuments of war. Amongst others the Germans continue to visit the museum and are humbled and ashamed, despite their Wiedergutmachung. Your visit should have been in shame as Japan has not made its Wiedergutmachung to the Dutch who survived, nor did you attempt to open up Japans World War Two military history to the people of Japan. The Japanese educational textbooks ignore the facts and give false impressions. There are even attempts to destroy copies of Anne Frank diaries in Japanese libraries, and yet you visited the Anne Frank Museum.

Prime Minister,

In your discussion with Prime Minister Rutte you indicated that the doors for dialogue are always open. You also stated that Japan will continue programs to cure the emotional pain of the Dutch people who were detained and mistreated by the now defunct Imperial Army. We would highly appreciate an immediate date to meet to open the dialogue on curing the emotional pain and conclude this issue, on mutually acceptable terms. An annual trip for 20 of the remaining 60.000 Dutch victims of Japanese terror does not cure many. Acknowledgement with appropriate atonement will be a better cure.

We require a personal acknowledgement of the receipt of this petition.

On behalf of the Foundation of Japanese Honorary Debts,

J.F. van Wagtendonk

President

Dit bericht werd geplaatst in Stichting Japanse Ereschulden-Indisch Platform. Bookmark de permalink .

9 reacties op Maandelijkse demonstratie stg Japanse Ereschulden

 1. Pierre de la Croix zegt:

  De heer Ted Hartman: “Een frisse lentedag met prachtige wisselende luchten, zonneschijn, flinke opkomst en buitenlandse gasten, wat wil JES nog meer”.

  Tja … ik dacht dat het om een hoger ideaal ging ……

  Pak Pierre

  • Jan A. Somers zegt:

   “Een frisse lentedag met prachtige wisselende luchten, zonneschijn,” Met een gestolen Japanse radio kon ik in september/oktober 1945 o.a. Nederland Wereldomroep ontvangen, met reportages uit Indië. De reporter was net met de Tromp op de rede van Batavia aangekomen. Hij was wel niet aan land geweest, maar wist te vertellen dat alles rustig was. Waarna de omroeper met het Nederlandse weerbericht afsloot: Een prachtige nazomerdag met veel mensen die naar buiten trokken.

 2. Ron Geenen zegt:

  >>>>>>>>>>>De voorzitter spreekt een half uur met hen en voorziet ze ruimschoots van documentatie. JES komt dus in de Asahi Shimbun, één van de vijf belangrijkste Japanse kranten.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  En nu maar afwachten of dat verslag ook beantwoord aan de verstrekte informatie. Wat dat betreft vertrouw ik hun geen haar breedte.

 3. Ted Hartman zegt:

  We moeten positief blijven ondanks dat de Japanners inderdaad voor geen haar zijn te vertrouwen. Eerst beloven ze in het Vredespaleis plechtig dat ze niet meer op walvissen jagen, helaas, ze zijn toch weer begonnen. Zo ook premier Abe met zijn Yasukuni-bezoeken. Met de handhaving van Kono- en andere goodwill verklaringen en zijn shake-hands met de ZuidKoreaanse presidente, allemaal goed en mooi voor de buren, gaat hij nu wel of niet opzettelijk toch weer in die tempel offeren aan Japanse oorlogsmisdadigers! Het lijkt Oekraiëne wel, alles wat verboden is, wordt toch gedaan. Een rommeltje. En wij maar: PUKUL TERUS !!! Houd MOED. Voor de Indische Kwestie is ook nog HOOP !

  • Ron Geenen zegt:

   >>>>>>>>En wij maar: PUKUL TERUS !!! Houd MOED. Voor de Indische Kwestie is ook nog HOOP !
   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

   U bent wel erg naief!

  • bokeller zegt:

   Houd MOED. Voor de Indische Kwestie is ook nog HOOP!

   Zoveel” moed” en ”hoop”,dat in het Indisch Herinnerings Centrum
   ”Bronbeek” de Japanse prestatie over de aanleg van de
   Birma/Siam spoorweg ,wel vanuit de Japanse visie LUIDT en
   DUIDELIJK wordt vertoond.
   Dit alles met voorbij gaan aan de gevoelens van
   de personen ”INWONERS” die hiervoor werden ingezet.
   Schande ! !
   siBo

   • Arthur Olive zegt:

    Pak Bo, het is hoop against hope.
    Volgens Forbes magazine is Japans grootste quilty secret niet de Nanking massacre, Yasukuni shrine of Comfort women. Dit is wel bekend.
    Neen, het is het feit dat ze zoveel mogelijk het importeren van buitenlandse autos tegen gaan. Alleen 4% van de autos daar zijn geimporteerd, dit weten weinigen van ons.

   • Ron Geenen zegt:

    >>>>>>>>>>>>Dit alles met voorbij gaan aan de gevoelens van
    de personen ”INWONERS” die hiervoor werden ingezet.
    Schande ! !
    siBo
    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Mee eens!

 4. Huib zegt:

  Is dit nog steeds niet opgelost? Gods molens malen langzaam, maar die van Bronbeek staan kennelijk stil.
  >>>>>Eenmaal fout>>>>altijd fout<<<<<

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.