Petitie

24 december :  bijna 5000 ondertekeningen online

Vul in… ontvang een activatiemail direct in je box.
Klik de link aan in de mail en op de nieuwe pagina
op  ‘bevestigen’ klikken.

* update 13 november: … 4771 ondertekeningen.
De sluitingsdatum was verstreken maar de initiatiefnemer Hans Vogelsang, van het Nederlands Indisch Cultureel Centrum, kon een verlenging tot 1 maart  2013 regelen.
Zijn streven is 10.000 ondertekeningen.
Onderwijl zijn er ook een paar duizend ondertekeningen via de ouderwetse handtekening op echt papier verzameld. Dat kan ook. Download dit, in veelvoud printen en voorleggen aan de bezoekers van uw evenement.

* update 4 november : 4.496 ondertekeningen
* update 26 september:  4.207  ondertekeningen
* Update 28 augustus:  3.946 ondertekeningen
*Update 8 augustus:     3.493 ondertekeningen
De pagina blijft open tot minimaal 16 oktober
*Update 31 juli:     3.144 ondertekeningen
*Update 11 juli:  2.886 ondertekeningen
*Update 27 juni  :  2.655 ondertekeningen
*Update 14 juni: 2.386 ondertekeningen
The Indisch platform publicated a webpage in englisch about this petition
*Update 7 juni : 2.219 ondertekeningen
De oproep te ondertekenen komt nog steeds terug op de verschillende Indische sites, persoonlijke weblogs en facebookpagina’s. Ook sturen mensen de oproep per email naar hun contactpersonen.
*Update 30 mei:  1.652 ondertekeningen
*Update 24 mei:  reeds 1030 ondertekeningen

*Bericht van 16 mei:

Beste mensen,
Hier een dringende oproep:
Willen jullie bij herhaling keihard aan de bel trekken bij iedereen en flink tamtam maken.De PETITIE van Het Indisch Platform staat NU online. Iedere Indische Nederlander wordt geacht deze te te ondertekenen.
De petitie staat op: (eerst zelf even lezen en tekenen).

http://deindischekwestie.petities.nl  

Voor eventuele vragen, opmerkingen of feedback is een speciaal e-mailadres geopend:  petitie@indischplatform.nl
Maak het overal bekend, ook op de social websites Facebook, Hyves, enz. en ook op linkedin, twitter, enz.
Wij rekenen op jullie medewerking.  Namens Het Indisch Platform,  Hans Vogelsang


Dit bericht werd geplaatst in oproepen en mails, Stichting Japanse Ereschulden-Indisch Platform. Bookmark de permalink .

2 reacties op Petitie

 1. P.Lemon zegt:

  Schadevergoeding Japan aan Nederland:

  Alsuitvloeiselvanhetin1951ondertekendevredesverdragmetJapanwerdenin1954en1956devolgendetweeregelingenvoorschadevergoedingaanparticulierengetroffen:
  In1954werdmetJapanovereenstemmingbereiktovereenschadevergoedingaandevoormaligegeallieerdekrijgsgevangenenenhunnabestaandenVoorNederlandkwam
  eenbedragvan11miljoenguldenbeschikbaar.Datbetekendedatdecirca41.000Nederlandserechthebbenden,zowelvoormaligekrijgsgevangenenalsnabestaanden,
  perpersoon264guldenontvingen.Ongeveer18.000vanhen,namelijkdiegenendiehaddengewerktaandeberuchteBirmaspoorweg(ofhunnabestaanden),deelden
  tevensindeopbrengstvanhetaanThailandverkochtenspoorwegmaterieelDatleverdedebetrokkeneneenaanvullendbedragopvanpreciesf61,73perpersoon.

  Vervolgensbegonnenin1955rechtstreekseonderhandelingentussenNederlandenJapanovereensmartengeldvoordeburgergeïnterneerden.Uiteindelijkkwamen
  beidepartijeninmaart1956uitopeenbedragvan38miljoengulden.Op5decembervandatjaarmaakteministervanBuitenlandseZakenLunsindeTweedeKamerhet
  preciezebedragbekenddatvooriedereburgergeïnterneerdeofnabestaandebeschikbaarwas:385gulden.Omdathetaantalaanvragerskleinerbleektezijn
  danvoorafverwacht(uiteindelijkruim90.000inplaatsvan110.000),volgdelatervooriedereennogeenaanvullendeuitkeringvan30guldenIntotaalsteldeJapan
  duscirca50miljoenguldenbeschikbaarvoordeNederlandersdietijdensdeoorloggeïnterneerdwarengeweestindeJapansekampen:circa12miljoenvoorde
  militairen,en38miljoenvoordeburgers,metinbegripvandenabestaandenallesbijelkaarongeveer130.000rechthebbenden.Metdeuitvoeringvandezeakkoorden
  werdhet‘officiële’boekvandeoorlogtegenJapanin1956formeelgesloten.

  maar weer geopend ? vervolgens…..

  BELEIDSARTIKEL 36: VERZETSDEELNEMERS, VERVOLGDEN EN
  BURGEROORLOGSGETROFFENEN
  36.1 Algemene beleidsdoelstelling
  Het bieden van (im)materiële ondersteuning aan personen die in
  het bijzonder zijn getroffen door de gebeurtenissen tijdens de
  Tweede Wereldoorlog en de Bersiap-periode in Nederlands-Indië
  alsmede het verschaffen van genoegdoening aan leden van
  onderscheiden gemeenschappen vervolgingsslachtoffers.

  Ruim vijftig jaar na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog zijn roof en rechtsherstel van financiële tegoeden en goederen wereldwijd centraal komen te staan in verschillende onderzoeken en internationale regeringsconferenties.
  In Nederland heeft de regering op 21 maart 2000 haar
  standpunt uitgebracht over de eindrapporten van verschillende commissies die door haar zijn ingesteld. Om finaal recht te doen aan de kritiek op de bejegening van de vervolgingsslachtoffers in het naoorlogs rechtsherstel
  en de gevolgen die dit heeft gehad voor hun verdere bestaan, heeft de regering aan de onderscheiden gemeenschappen bedragen beschikbaar gesteld voor eenmalige individuele uitkeringen en projectuitkeringen terversterking van de infrastructuur van die gemeenschappen. Wij zijn belast
  met de uitvoering van het regeringsstandpunt

  http://rijksbegroting2004.minfin.nl/defaultd427.pdf?CMS_TCP=tcpAsset&id=5125A273B53540DE9CB036B6CBAFD6C4

  Wordt vervolgd??

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.