Vingertje’ irriteert Indonesië

Nederland moet stoppen met klagen over de mensenrechtensituatie in Indonesië. De vriendschappelijke betrekkingen kunnen averij oplopen indien Haagse politici de vroegere kolonie de maat blijven nemen Telegraaf

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

43 reacties op Vingertje’ irriteert Indonesië

 1. eppeson marawasin zegt:

  Mij irriteerde die minzame glimlach van Soeharto altijd. Daar zaten heel wat dode Indonesiërs achter die ‘smiley’

  Het riekt naar blackmail, maar Mevrouw de ambassadeur wil een eerlijke kans van Nederland.

  Mijn hemel, zwaaien met een vlag, een dundoek en daar naar evenwicht ‘levenslange gevangenisstraf’ voor krijgen. Talking about fair chances.

  Maar goed, zal wel weer als anti-Indonesisch worden afgedaan.

  e.m.

  • Boeroeng zegt:

   Het rigide onderdrukken van nationalismes in de eigen archipel is een constante in de Indonesische politiek. Net zoals tegelijkertijd Nederland veroordelen voor het onderdrukken van het Groot-Indonesische nationalisme. ( van Sabang tot Merauke, eenheid in verscheidenheid)
   én toevoegen dat Nederland niet het recht heeft om Indonesische onderdrukking te veroordelen: de koloniale kaart spelen.
   Sterker nog. Het Moluks nationalisme werd altijd met veel succes verketterd tot een Nederlands koloniaal avontuur en was de onderdrukking daarvan een nobele daad, een daad van vrijheid voor Indonesië.

   Het is niet aan Nederland Indonesië een eerlijke kans te geven om democratie op te bouwen. Die kans heeft Indonesië al sinds 1949. Het is aan Indonesië om die opbouw te doen. En die opbouw is niet mogelijk door bepaalde meningsuitingen grof te onderdrukken. Zoals een vreedzaam vlaghijsen en vlag zwaaien door RMS-aanhangers.
   Saddam Husseins Irak werd in de tachtiger jaren volgepompt met wapens door westerse staten. Onder het motto: Iran is de vijand en business as usual.
   O.a. door het (erkend als zeer fout )ondersteunen van dit regime werd men bewust dat men nog zorgvuldiger moet zijn met wapens verspreiden en zo de portemonnee spekken .
   Mensenrechten worden geschonden, sommige democratische rechten ontbreken in Indonesië. En alle wapens die men verkoopt aan Indonesië kunnen worden gebruikt voor onderdrukking van de eigen bevolking.

   • Surya Atmadja zegt:

    Boeroeng, op 8 juli 2012 om 12:00 zei:
    Het Moluks nationalisme werd altijd met veel succes verketterd tot een Nederlands koloniaal avontuur en was de onderdrukking daarvan een nobele daad, een daad van vrijheid voor Indonesië.
    ———————————————————————————–
    Weet je wat er voorgaande was gebeurd met de zgn Ambon Berdarah ?
    De aanleiding was een uit de hand gelopen ruzie tussen een BBM-er met een Orang Asli uit Ambon.
    Die escaleerde met het verjagen van de BBM-ers.
    Dat had nare gevolgen toen de BBM-ers weg waren en de condlict voortgezet werd tussen de Zuid Molukkers onderling.
    Na veel doden/gewonden kon men het sussen , en dan kom een klein groep de wankele situatie verstoren.
    Zie de verslagen/artikelen van buitenlandse origine .
    En over Zuid Molukse Nationalisme, men kan ook uit buitenlandse bronnen lezen dat de zgn Rapat(?) Kilat pas maar een paar dagen gebeurde nadat de de N.I.T hadden besloten om bij Indnesia(R.I) aan te sluiten.
    En wie zijn de aanhangers van de RMS ?
    Dat kan iedereen nalezen(ook uit buitenlandse bronnen ) .

    In Nederland vergeet men gemakshalve dat de Molukken(dus ook Zuid Molukken) pro Indonesia waren .Moslim en Jong Ambon had zelf de Sumpah Pemuda mede ondertekend.(1928)
    Er zijn tig boeken geschreven ( even de Indonesische bronnen uitschakelen) .

   • eppeson marawasin zegt:

    @In Nederland vergeet men gemakshalve dat de Molukken(dus ook Zuid Molukken) pro Indonesia waren .Moslim en Jong Ambon had zelf de Sumpah Pemuda mede ondertekend.(1928)

    Tot zover 1928 meneer Atmadja. Maar nu 19 jaar later; 25 maart 1947 Het Akkoord van Linggadjati. Het is daarna toch allemaal anders gelopen dan in 1928 de bedoeling was?

    U verwijst naar 1928. In 1947 Linggadjati. Maar Wattilete c.s houden vast aan 25 april 1950. Geen dilemma, maar een impasse.
    En ondertussen worden de kleine Bung en Nona op de Molukken gemangeld. Speelbal van de geschiedenis. Goede raad is duur.

    Met een economische boost zouden de kleine Bung en Nona ontzettend geholpen zijn. Al was het maar met behulp van het toepassen van de eerste beginselen waarmee de verschillende soorten toerisme tot ontwikkeling worden gebracht. Maar doe iets aan de armoede Jakarta en RMS-regering in ballingschap! Doe iets!

    Investeer in infra-structuur op de Molukken en niet alleen in de langste (hang)brug ter wereld van Java naar Sumatra. Stimuleer bekende Molukse Nederlanders om DAAR te mogen gaan helpen en verbiedt ze het nou juist niet. Het gaat om ‘mensen’. Laat De Schelp een bijdrage leveren aan de economische vooruitgang in de regio.

    Het gaat na 62 jaar niet meer om gelijk hebben of gelijk krijgen. Het gaat om win-win situaties voor de ‘mensen’ DAAR!

    Oi … niet helemaal ‘on topic’ geloof ik, Najah ………

    e.m.

 2. David zegt:

  Zou het wat zijn om in Nederland een comité op te richten dat zich beijvert voor het vernoemen van straten en pleinen naar Indonesische personen? Dan krijg je bijvoorbeeld in Den Haag de ir. Soekarnolaan, het Kartini Plein enz. Dat alles in het kader van historische bewustwording, erkenning e.d.

 3. ton zegt:

  Het is niet vingertje irriteert Indonesie maar Indonesie irriteert de grootste mensenorganisatie annesty internatioinaal en de Nederlandse politiek.

  • Surya Atmadja zegt:

   ton, op 8 juli 2012 om 13:09 zei:

   Het is niet vingertje irriteert Indonesie maar Indonesie irriteert de grootste mensenorganisatie annesty internatioinaal en de
   Nederlandse politiek.
   ————————————————————————-
   Sami mawon of podo wae, wederzijdse irritatie,
   Om dat te ontkennen heeft natierlek geen zin.

   Het is natuurlijk waar dat er soms zaken gebeuren die niet door de beugel kunnen .

   • ton zegt:

    Suraya Atmaya: precies zoals je het duidelijk stelt; HET IS NATUURLIJK WAAR DAT ER SOMS ZAKEN GEBEUREN DIE NIET DOOR DE BEUGEL KUNNEN.Hiermee geef je duidelijk aan maar dan in andere bewoordingen,het is niet vingertje irriteert indonesie maar Indonesie irriteert de grootste mensenrechtenorganisatie annesty internationaal en de Nederlandse politiek.

 4. eppeson marawasin zegt:

  Ja! Maar dan wel eerst JPC hier een staats(her)begrafenis toch zeker? Net zoals bij medicijnen gaat het bij geschiedenis ook om verbanden leggen.

  e.m.

  • Surya Atmadja zegt:

   eppeson marawasin, op 8 juli 2012 om 13:20 zei:
   Net zoals bij medicijnen gaat het bij geschiedenis ook om verbanden leggen.
   ————————————————————————————–
   Betoel dese .
   alleen als men verkeerde verbanden legt kan kortsleting plaatsvinden , vraag het maar aan de electriciens .
   En dan jebol .

  • eppeson marawasin zegt:

   Was als reactie op de virtuele Ir Soekarnolaan enz. in Den Haag.

 5. Lumper zegt:

  In mijn ogen heeft Nederland een flater geslagen door de verkoop van die tanks af te ketsen. Buurland en EU partner, Duitsland gaat er mee aan de haal die blijkbaar niet dezelfde mensrechten of historische gevoelens heeft als NL. Daarbij was in de nieuwsberichten te lezen dat Duitsland de banden met Indonesië maar wat graag aanhaalt. Uiteraard met foto van Merkel en SBY. Natuurlijk wilt Duitsland dat want de economie in Indonesië is booming.
  Nederland blijft met lege handen achter, wat oude tanks en een artikel in de Telegraaf van de ambassadrice. Laten we ons maar meer druk maken over de begrotingstekorten en de verkiezingen dan over internationale betrekkingen met landen met een flinke economische groei.

 6. eppeson marawasin zegt:

  That’s the spirit. Kortom laten we ons maar niet druk maken om mensenrechten. Hadden ze daar maar niet geboren moeten worden. Lekker puh! Nederland is geen land meer van dominees.

  We herschrijven de geschiedenis en doen alsof het niet zo is: The Merchant of The Hague. Bij de première zal wel blijken of het om een ernstige komedie of om een hilarische tragedie zal gaan.

  e.m.

  • Lumper zegt:

   Wat heeft die verkoop van tanks met mensenrechten te maken? Omdat ze tegen het eigen volk kunnen worden ingezet (zoals in bepaalde landen van het middenoosten)? Daar moet je maar in willen geloven.

  • eppeson marawasin zegt:

   Wat heeft Duitsland nu met de Tweede Wereldoorlog te maken? Dat was Hitler!

   Wat heeft Japan nu met de Tweede Wereldoorlog te maken? Dat was Hirohito!

   In Indonesië zijn helemaal geen seperatistische bewegingen, die (meer) autonomie, zelfstandigheid of onafhankelijkheid willen. En als dat wel zo is, dan sturen we één politie-agent om te vragen of ze er ogenblikkelijk mee willen ophouden.

   Zo hebben we dat met Oost-Timor toch ook opgelost. En die 200.000 slachtoffers (je moet het maar willen geloven, beste nabestaanden), dat heeft toch niets met mensenrechten te maken. Kom nou toch!

   We hebben in Indonesië hooguit wat reuring vanwege een paar extreem fundamentalistische moslims. That’s all! Nou, daar zal de internationale wapenhandel ook wel een bescheiden oplossing voor weten aan te dragen, als Nederland geen zuurstokken wil leveren om ze te slaan.

   Schijnbaar is er sprake van een geslaagde assimilatie als je je de nuchtere zakelijkheid van de Hollandsche Coopman hebt eigen gemaakt. Nu alleen nog de dominee in je seculariseren. Anders krijg je weer de vraag ‘wat hebben de Tien Geboden nou met mensenrechten te maken? Hoef je je trouwens ook niet meer af te vragen ‘what the root of all evil is’, toch?

   Nu stop ik er echt mee. Al!

   Fijne vakantie allemaal!

   e.m.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Nou …. Pak Eppeson, niet ineens gaan pantjing in de Schelde. Een interessante discussie is misschien nog maar net begonnen.

    Als ik aanstormend Nederlands politiek leider als Diederik of Emile zou zijn geweest, dan zou ik mij onder gegeven omstandigheden eerst serieus hebben afgevraagd of en zo ja hoe een verzoening tot stand zou kunnen worden gebracht tussen “Goede relatie onderhouden met Indonesië/Geld verdienen aan de tanks” vs. “Effectief opkomen voor de mensenrechten in Indonesië”.

    Daar hebben de dames en heren politici die “njèt” tegen de tankdeal hebben gezegd niet of in totaal onvoldoende mate over nagedacht. Erger nog, aanstormend politicus Dappere Diederik heeft zelfs een smoes durven inzetten om een gesprek met Indonesië’s nieuwe ambassadeur in Nederland uit de weg te gaan.
    Kwalijke zaak en een unieke kans voorbij laten gaan, maar ja ….. verkiezingstijd nadert. Dan gaat het eigen korte termijn belang voor ’s lands belang op de lange termijn, dan geldt après moi le déluge …..

    Het eind van het liedje is dat we nu even helemaal buiten spel staan en (nog) minder invloed kunnen uitoefenen op wat in Indonesië gebeurt met groepen die niet in het gareel van Jakarta lopen en niet willen meegaan in de Groot Indonesia gedachte.

    Welgefeliciteerd.

    Pak Pierre

   • eppeson marawasin zegt:

    Dag meneer De la Croix, ik kom nauwelijks op adem. Daarom wil ik zo graag terug naar de kust. Daarover later meer.

    Voor de goede orde wil even de Trias Politica te berde brengen, waarbij ik de rechterlijke macht buiten de beschouwing laat. De twee hoofdpersonen die dan resteren zijn de wetgever en de uitvoerder.

    Wat u in de laatste alinea stelt zou ik volgaarne aan de uitvoerende macht willen overlaten in de persoon van de -naar ik aanneem- u welgezinde Zijne Excellentie De Minister van Buitenlandse Zaken, minister des konings Uri Rosenthal.

    Ik kan me heel goed vinden in uw gedachtengang: (citaat) ‘/………./
    dan zou ik mij onder gegeven omstandigheden eerst serieus hebben afgevraagd of en zo ja hoe een verzoening tot stand zou kunnen worden gebracht tussen “Goede relatie onderhouden met Indonesië/Geld verdienen aan de tanks” vs. “Effectief opkomen voor de mensenrechten in Indonesië”.'(einde citaat)
    Daarover hebben u en ik geen misverstand.

    Waar wel misverstand over bestaat, is dat de ministerraad voor levering was ten tijde van de gedoogconstructie met de PVV. Tja, toen de PVV afhaakte, was er opeens geen meerderheid meer in het parlement. ‘What to do’ als MINDERHEIDSkabinet. Dan ga je shoppen bij de oppositie. Hee! zat de PvdA niet in de oppositie toen de PVV nog gedoogde? Is het dan eigenlijk niet wat kort door de bocht om het afketsen in eerste instantie NIET in de schoenen van de PVV te willen schuiven. Waarom krijgt de PvdA, om in jargon te blijven, dan opeens de volle laag?

    Overigens was het Indonesisch parlement ook niet eensgezind. ‘Wat moeten we met die ouwe zooi? We kunnen beter luchtafweerraketten aanschaffen; voor de prijs van 1 tank hebben we 22 raketten. Wat moeten we met tanks als ons grondgebied voor 75% uit water bestaat?’

    Niet om u te ontrieven meneer De la Croix, maar het begrip landsbelang verklaar ik voor dit moment even ‘arbitrair’ 😉 ,
    want ik wil: http://www.youtube.com/watch?v=C7AjrJsEv0s

    Fijne vakantie!

    e.m.

   • Surya Atmadja zegt:

    Over Oost Timor avontuur betreft, dat was een blunder van Soeharto regering .
    Zie de kontakten tussen Ford/Kissinger , de “betrokkenheid” van Engeland en Australia .
    De angst van nadagen van de koude oorlog / debacle in Vietnam / domino theorie .
    Indonesia was net maar ontsnapt van een grote burgeroorlog.

    http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB62/

   • Pierre de la Croix zegt:

    @ Pak Eppeson,

    Ref uw reactie van 9 dezer, 0119 uur.

    Ik zie dat u nog volop in de running bent en nog niet gaan pantjing aan de zeeuwse kusten. Dan nog maar gauw een kort repliekje dichten. Bij voorbaat vraag ik dus vergeving als ik hier en daar té kort en ongenuanceerd door de bocht vlieg.

    In de eerste plaats dank voor uw vacantiewensen. Goede wensen kan ik altijd gebruiken en vacantiewensen des te meer, want als Pensionado heb ik iedere dag vacantie. Ik ga evenwel zelden op heuse vacantieREIS. Afgeleerd toen ik per 1 januari 1988 met zelfstandig ondernemerschap mijn brood ben gaan verdienen en niet meer aangeleerd 15 jaar later, toen ik mijzelf na gedane zegenrijke arbeid in de renteniersstand verhief.

    Tja …. waarom richt ik mijn gram op die arme PvdA van u en niet bij voorbeeld op Pak Wilders en z’n padvindersclub? Als ik het kort moet houden, dan is het omdat ik de PvdA toch nog hoger acht dan Wilders c.s.

    V.w.b. de Trias Politica: Jawel, de 3 machten zijn gescheiden, maar we kunnen er niet omheen dat zij dienen te werken als communicerende vaten. Doen ze dat niet, dan werken ze per saldo als de trap op de kermis met treden die zich onafhankelijk van elkaar naar boven en beneden bewegen om de weg omhoog heel lastig en gevaarlijk, zo niet onmogelijk te maken. Dus …. als er eentje uit de wetgevende macht uit de bocht vliegt, dan zal eentje uit de uitvoerende macht het ook moeilijker krijgen om het werk naar behoren uit te voeren.

    Dus ….. (ik grijp terug op uw concrete voorbeeld) onze minister van Buitenlandse Zaken, die het met zijn gezicht als een uitgeknepen citroen en zijn afgemeten juridische zinnen toch al moeilijk genoeg heeft om warmte en innemendheid naar onze buitenlanden uit te stralen, zal het nog moeilijker krijgen om “on pleasant speaking terms” met de Indonesiërs te blijven, als onze parlementariërs hun best doen de Indonesiërs recht-door-zee of met doorzichtige smoezen tegen de schenen te schoppen.

    Dat de Duitse SPD en ook leden van het Indonesische parlement vraagtekens plaatsen bij de tankdeal is mooi, maar het hoeft nog niet te rechtvaardigen dat “wij” dan maar iedere redelijke dialoog met Indonesië over die tanks uit de weg moeten gaan. Wij hebben andere afwegingen te maken, tegen een andere (historische) achtergrond.

    Dit wilde ik even kwijt. Niet om gelijk te krijgen, maar omdat ik vind dat u een eerlijk antwoord verdient.

    Uit dit eerlijke antwoord en mijn voorgaande schrijfsels zou u ook kunnen opmaken dat ik weliswaar het liberale gedachtengoed aanhang, maar ook dat ik niet per se iemand ben van “right or wrong, my party” of blind aanhanger van de – ik citeer uw woorden -“u welgezinde Zijne Excellentie De Minister van Buitenlandse Zaken, minister des konings Uri Rosenthal”.

    Over het verschil tussen eigen belang en landsbelang praten we dan nog wel eens een keertje.

    Happy fishing. Pas op voor de sirenen en de zeemeerminnetjes.

    Pak Pierre

 7. Surya Atmadja zegt:

  Met veel interesse heb ik het “onderonsje” tussen Pak P en Om E gevolgd.
  Zoals ik ergens een paar keren heb opgemerkt is er soms een verschil van denken tussen een oud Indiegangers en de generatie die hier geboren of groot gebracht zijn .
  Van die oud Indiegangers heb je de ex kolonialen die ver afstaan van de Indonesiers dus weinig kennis hebben van de adat , (on)hebbelijkheden van de Indonesiers. en een andere groep die dichter staan bij de Indonesiers.
  Het is gewoon een gegeven die je kan afleiden .

  De jongere generatie Indonesische leiders (politiek/militair/wetenschappers) hebben ook andere mening dan de generatie van mijn ouders, zelfs van mijn generatie,
  We kennen een beetje hoe de Nederlanders zijn dus zijn we niet snel onaangenaam verrast te worden.
  Dus wil Belanda geen zaken doen, dan even goede verre vrienden, Belanda jual, kita beli. Belanda tidak jual , kita pergi . Kita tak akan mengemis .Bij benadering de uitspraak van Generaal X .

  Wat mij als Indonesier ( die toevallig hier al lang woon en toevallig mee omong kosongen) is de selectieve verontwaardiging, de dubbele standaard van de Westerlingen, en i.h.b van de Nederlanders .
  Als de veiligheiddiensten jacht maakt op Moslim teroristen ( omdat ze de wet overtreden en slachtoffers maakt) werd er geen protest gehoord.

  Als een “actievoerder” gepakt (soms hardhandig, soms ging het ook fout) , dan roep men moord en brand .

  Dan heb ik geen zin meer (wink) of zie het nut meer in om te praten over Trias Dinges( apa itu ?) , en allerlei schone theorieen over demoscrazy .

  PS :Het is waar de KOM I van DPR mee bemoeide en nog niet helemaal “overtuigd” is van het noodzaak van aankoop van MBT .
  Dat is hun recht .
  Aan de andere kant heeft de MenHan ( Ministerie van Defensie) haar eigen beleid en verantwoordelijkheid , ook de regering (uitvoerder) .
  Gaat de regering in de fout dan kan ze in theorie “last”krijgen.
  Dat is ook democratie , uiteraard niet dezelfde als de Polder Democratie.
  Indonesische democratie ( als het goed uitgevoerd is ) is ouder dan de West Europese en Amerikaanse democratie .
  Het is door Musyawarah (overleg) te komen tot Mufakat ( overeenstemming) .

  • Jan A. Somers zegt:

   Ik hoor niet bij de generatie “die hier geboren of groot gebracht zijn”. Dus geldt voor mij “oud Indiegangers heb je de ex kolonialen die ver afstaan van de Indonesiers dus weinig kennis hebben van de adat , (on)hebbelijkheden van de Indonesiers.” Zo, dan weet ik in ieder geval wat er op mijn etiket staat.

   • eppeson marawasin zegt:

    Dag meneer Somers, op uw etiket stond toch ‘De Beste Honing!’

   • Jan A. Somers zegt:

    Ja waarde E.M., maar dat is dan wel uit mijn na-koloniale tijd. Niet alleen de beste maar ook de lekkerste! In mijn koloniale tijd heb ik nooit honing geproefd. Ik denk dat dat voor die uitbuitende en zichzelf verrijkende kolonialen zoals ik te duur was.

   • Surya Atmadja zegt:

    Jan A. Somers, op 9 juli 2012 om 12:02 zei:

    Zo, dan weet ik in ieder geval wat er op mijn etiket staat.
    —————————————————————————–

    Ik maak duidelijk verschil tussen Indie gangers die hart hebben voor hun moederland(Nederlands Indie) en ook “dicht staan met de oorspronkelijke bewoners (de latere Indonesiers).(1).

    Oud Indie gangers die afstand houdt en niks willen weten van de oorspronkelijke bewoners.
    En dat zijn voor mij kolonialen.(2)

  • Pierre de la Croix zegt:

   @ Waarde Pak Surya,

   Dat u de dialoog tussen Pak E. en mij “met interesse” volgt vat ik op als compliment. Welke scribent wil nou niet worden gelezen door zoveel mogelijk lezertjes?

   Nu hebt u met uw reactie ook mijn nieuwsgierigheid geprikkeld. Ik heb op I4E zo langzamerhand mijn hele doopceel gelicht. U kunt dus ook van mij weten dat ik mijzelf beschouw als “generasi satu setengah”, geen vis en geen vlees in de “Indische gemeenschap”, een bruggeneratie, want dit jaar 60 jaar geleden in mijn 14de levensjaar uit Semarang hier aangespoeld, met de “Zuiderkruis”.

   Ben ik nu naar uw waarneming – ik verwijs naar uw 1ste alinea – een
   “oud Indieganger” en zo ja, een “ex koloniaal die ver afstaat van de Indonesiërs dus weinig kennis heeft van de adat, (on)hebbelijkheden van de Indonesiërs” of ben ik van het andere soort?

   Ik heb van mijzelf – denk ik – een redelijk beeld, maar het is altijd goed te weten hoe de wereld om mij heen, dus ook u, mij ziet.

   Ik heb u uitgenodigd uw mening te geven, als kèn met redenen omkleed. Weest u dus niet Indonesisch beleefd en schrijf Hollands eerlijk wat u denkt. En ook ….. jangan takut als mijn gedrag, uitspraken en schrijfsels u doen denken aan een ex-koloniaal.
   Ik ga er niet over ngomèl.

   Pak Pierre

   • Surya Atmadja zegt:

    @ Pak P.
    Dat je als de generasi satu stengah noemt is bij mij bekend.
    Dat je een deel van je hart in Semarang achter gelaten hebt is duidelijk.
    Voor mij ben je een oud Indie ganger die ook de andere kant van zijn asal usul accepteerde en ook trots is .

    Anders dan de Indo Belanda koloniaal (Indo ruwet en banyak tingkah) , waar ik niks gemeend heb .
    Heb een paar van dat slag ( sorry) ontmoet in de afgelopen 43 jaren

    Pak P en nog een paar andere internet sobat hiero beschouw ik als mijn “eigen”bangsa.
    Waar ik ook samen een kopje kopie tubruk en pisang goreng kan eten, al dan niet roken van kretek.
    Heb ik ook gedaan met kinderen van Ambonezen(RMS) , we gingen gewoon om als vrienden zonder politiek gedoe.

    Ik heb zelfs een oudere Indo sobat / studie vriend uit Semarang verteld over mijn omong kosong sessie hiero.
    Zijn moeder had een eigen gang , dus in die tijd pan froeher een redelijk bekende Indo .

   • Pierre de la Croix zegt:

    @ Pak Surya,

    Ik ben blij met uw “Verklaring omtrent gedrag” en geniet gaarne bij gelegenheid met u van een gelas wèdang kopi, gloeiend heet luidruchtig geslorpt van het schoteltje, met gedang gorèng, ook al zouden wij het een keertje grondig met elkaar over iets oneens zijn.

    Krètèk roken liever niet. Tot 3 jaar geleden was ik roker. Zware shag, zoals het hoort zelf gedraaide taps toelopende strootjes van Clubvloei en Javaanse Jongens, “tembago yang paling baik”. Die slogan stond in de koloniale tijd en even daarna op de bill boards rond de alun-alun. Krètèk heb ik altijd te zwaar gevonden. Misschien komt dat omdat ik te vroeg, al op mijn 8ste jaar geloof ik, mijn eerste trekjes kreeg van de klobot van de kebon. Ik vind de lucht lekker, mits niet al te doordringend. Laatst nog van mijn buurvrouw de KLM stewardess een vers pakje gekregen. Niet gerookt doch geopend in mijn sanctuarium op zolder geeft het een heerlijke geur af, “just like home”.

    Over de kopi tubruk nog een kort verhaaltje. Vanmiddag was ik op een eindecursus kumpulan van mijn allochtone cursistjes Nederlands, gehouden ten huize van een vrouw uit Irak. We zaten om de tafel in de keuken en desgevraagd wilde ik koffie. Ik zag tot mijn schrik de gastvrouw een bus instant Moccona van de plank halen en de waterkoker aanzetten. Ik zag gelukkig ook een bus met gewone gemalen koffie op de plank en vroeg of ze mij daarvan wat lepeltjes in mijn kopje kon doen en vervolgens kokend water. Het drankje smaakte voortreffelijk, een beetje naar gember. De koffie bleek een mix te zijn van Arabica en kardamon of kardamom, een kruid uit de gemberfamilie, kant-en-klaar in het pak verkrijgbaar bij wat ik noem “de Arabierenwinkel”. Nog nooit eerder geproefd, maar een aanradertje.

    Ik hoop dat niemand van de andere lezertjes zich afvraagt waarom ik dit verhaal schrijf, anders dan om op te scheppen over mijn relaties, genotsmomenten en bezigheden.

    Pak Pierre

   • eppeson marawasin zegt:

    Dag meneer De la Croix, met uw welnemen wil ik nu ingaan op het begrip ‘landsbelang’. Eén uwer citaten als richtinggever (citaat): ‘Dan gaat het eigen korte termijn belang voor ‘s lands belang op de lange termijn, dan geldt après moi le déluge …..’(einde citaat)

    Diederik Samsom is inderdaad de nieuwe zonnekoning, maar alleen van en binnen de PvdA. Groen, jong, gedreven, ambitieus en zeer duurzaam sociaal bewogen. Vooralsnog geen meubelstuk Louis XIV. Qua gezichtsexpressie kun je hem weliswaar een barok element niet ontzeggen, maar hem royaal ‘na mij de zondvloed’ voor de voeten werpen is mij ook teveel eer. Het doet me nochthans wel deugd, want met ‘après moi’ sec had ik mij met Vicky Leandros moeten behelpen en zoals u weet op z’n Grieks is nu even niet populair. Wel weer een stokpaardje van onze grote blonde Hermes.

    Over Geert Wilders gesproken. Ik wil een poging wagen om de juiste proporties weer in de discussie te brengen. Jaja, ik ben nog immer on topic met het landsbelang. Want Wilders ging over maar liefst 12 miljard euro’s en de Pvda wordt een schamele 2oo miljoen euro’s aangewreven.

    Kijk, als het goed is gaan de cijfers al voor zichzelf spreken. Welk bedrag is echt in het belang van het land en wie is daar in eerste instantie uiteindelijk voor weggelopen?

    Dan die 200 miljoen die bijkans onze Nationale Begroting vormen althans volgens menigeen, zo is mijn indruk. Waar hebben we het over? Schrik niet …. nul komma nul nul één promille van onze nationale begroting!

    Mij lijkt het een goede zaak dat na 12 september Diederik Samsom zaken op orde stelt ‘Before The Deluge’. De menselijke maat weer terug in de politiek en de juiste proporties in de discussies op 14E. Met name het laatste lijkt mij in ’s lands belang. 😉

    Wie opposeert hiertegen?

    e.m.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Ach ja … Pak Eppeson,

    Beauty is in the eyes of the beholder. Ik vind Diederik een eng mannetje.

    Voor het overige: Ik heb net tegenlopend een reactie op uw reactie van gisternacht 0119 uur gepost. Gegeven mijn hoge leeftijd moet ik nu toch echt naar bed. Morgen weer een mooie vakantiedag om van te genieten.

    Pak Pierre

   • eppeson marawasin zegt:

    Alle begrip. Alleen de echte diehards weten van ophouden. Moe maar voldaan naar bantal en balé balé. Aan de jeugd is zoveel bedachtzaamheid niet besteed.

    Zou de marketingafdeling van Red Bull er achter zitten. Elk aanbod creërt zijn eigen vraag. Overigens schijnt het een Thais drankje te zijn van wijlen een Thaise bedenker / miljardair. Mijn favoriete noedels zijn afkomstig uit de fabrieken van weer een andere Thaise rijkaard. Terwijl mijn dochter noedels made in Indonesia niet te versmaden vind.

    Oh .. ik moet nu even ophouden; er werd geroepen dat er een drankje voor me klaar staat. Welnu, tot straks of zoveel te later dan maar.

    On behalf of the captain and his crew and DSV***

    Fijne vakantie!

    ***Diederik Slim Ventje

   • Pierre de la Croix zegt:

    @ Pak Eppeson,

    Charmant gereageerd met die opmerking over de diehards. Kom d’r maar eens om in het wilde recht-door-zee-van-dik-hout-zaagt-men-planken politieke leven.

    Na een nachtje slapen ziet de wereld er inderdaad anders uit en geloof ik dat ik mijn deelname aan de discussie, wat mij betreft liever “comparitie”, over het politieke onderwerp via I4E moet stoppen, want we zijn daarmee ineens buiten Indisch/Indonesisch vaarwater terecht gekomen. Kans dus groot dat Pak Boeroeng ten rechte op zijn fluitje blaast en gele kaarten gaat uitdelen.

    In mijn reactie van hedenmorgen zeer vroeg om 0020 uur zult u ook wel uitspraken aantreffen die een antwoord zijn op uw vertoog van net nog het voorgaande etmaal, om 2355 uur, dat ik al schrijvende nog niet had gelezen .

    Ik pleeg mij aan niemand op te dringen, dus ook niet aan u, maar als u het gezellig vindt dan kunnen wij de discussie, sorry comparitie, over uw partij en die slimmerik on top of the heap in een andere setting voortzetten.

    Anders ….. de tijd zal het leren. Ik mag nog een paar ererondjes meedraaien op deez’ aard’. Wie weet maak ik het nog mee dat uw Partij onder bezielende leiding van Diederik de Slimme het land tot grote welvaart, tevredenheid en internationaal aanzien brengt. Dan ben ik bereid mijn hoed op te eten.

    Pak Pierre

 8. Surya Atmadja zegt:

  Eppeson marawasin, op 8 juli 2012 om 21:15 zei:
  U verwijst naar 1928. In 1947 Linggadjati. Maar Wattilete c.s houden vast aan 25 april 1950. Geen dilemma, maar een impasse.
  En ondertussen worden de kleine Bung en Nona op de Molukken gemangeld. Speelbal van de geschiedenis. Goede raad is duur.
  ————————————————————————————-
  En zeker in geval van slechte raad.
  Juist van de jurist Watilete dkk ( 2de generatie) hadden de Indonesiers goede verwachtingen, een nieuwe dialoog.
  Hij kon mijn inziens veel meer bereiken dan de generatie van zijn ouders .
  I.p.v dialoog , gaat hij de confrontatie aan , ondanks zijn Nederlandse opleiding en vorming vergat hij een Nederlandse gezegde:
  “men vangt meer vliegen met honing/stroop dan met azijn.”

  Hoe haal je in je hoofd om een potentiele gesprekpartner ( in het geheim desnoods) waar je min of meer afhankelijk bent in de gevangenis wil stoppen.
  Als jurist moet hij dat toch weten ?

  Over de RMS beweging, hoe het tot stand komt heb je zelf in die 2 memories van Manusama gelezen .

  Interessant is deze quote :
  “De RMS – Niet geheel nieuw is de vaststelling, dat het idee om een onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken uit te roepen pas vlak vóór 24 april 1950 ontstond, namelijk pas op het moment dat duidelijk werd dat de deelstaat Oost-Indonesië op zou gaan in de Indonesische eenheidsstaat. In zijn memoires schreef Manusama daar ook al over. Wij stellen vast dat het idee pas een paar dagen voor de proclamatie ontstond. Het was een noodsprong van politici die zich verzetten tegen de eenheidsstaat en Oost-Indonesië als deelstaat hadden willen behouden of dat gebied onafhankelijk hadden willen verklaren. Toen dat niet meer ging, bleef een onafhankelijk Maluku over, zonder dat een inschatting was gemaakt van de militaire en economische haalbaarheid van de nieuwe staat.”
  Bron:http://85.158.251.41/wps/portal/muma/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTL09fCxNDMwN_iyBTAyNjL29DC28fQ4MQM_3gvBz9gmxHRQAOL25z/

  Sommigen (in Holland) vergeet welke gevolgen dat geeft als er weer ruzie komt tussen (zuid) Molukkers onderling.
  Moeten er nieuwe slachtoffers komen ?
  Moet de regio weer branden, moet een eilandenrijk waar bijna 240 miljoen mensen wonen geslachtofferd worden ?

  • eppeson marawasin zegt:

   Dag meneer Atmadja, ik legde niet onbedoeld in mijn alinea over Oost-Timor de nadruk op de 200.000 slachtoffers. Is het nu typisch Indonesisch dat slechts af te doen als een blunder.
   200.000 slachtoffers! Blunder?

   Ik ga met u natuurlijk niet steggelen over het al dan niet legitiem uitroepen van een vrije Republiek der Zuid-Molukken. Voor ons als leken onnodige juristerij. U vindt van niet; ik vind van wel. Klaar!

   Het gaat op de eerste plaats om de armoede op de Molukken te bestrijden. Dat doe je niet met een brug van Java naar Sumatra. Maar dat doe je ook niet om bekende Nederlandse Molukkers te verbieden daar te gaan helpen. Een dialoog. Ja, heel graag!

   Een economische brug slaan van Jakarta naar de Molukken. Infrastructuur, werkkgelegenheid, scholing, Kortom: ethische politiek!

   e.m.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Dialoog onder het genot van kopi tubruk en pisang gorèng. Hmmmmmm …. mag ik meedoen?

    Maar ik ben misschien partijdig. Bij mijn vader thuis in Den Haag in de vijftiger en zestiger jaren werd “De Stem van Ambon” bezorgd, een blaadje van de Stichting “Door de eeuwen trouw”. Waar zijn blad en stichting gebleven? Wellicht ter ziele en bij God in de hemel, net als dadelijk het Moluks Museum.

    Pak Pierre

   • Surya Atmadja zegt:

    eppeson marawasin, op 9 juli 2012 om 14:15 zei:

    Het gaat op de eerste plaats om de armoede op de Molukken te bestrijden. Dat doe je niet met een brug van Java naar Sumatra. Maar dat doe je ook niet om bekende Nederlandse Molukkers te verbieden daar te gaan helpen. Een dialoog. Ja, heel graag!
    Een economische brug slaan van Jakarta naar de Molukken. Infrastructuur, werkkgelegenheid, scholing, Kortom: ethische politiek!
    ————————————————————————————–
    Dat ze ik ook ,behalve de ethische politiek , die 2 woorden hebben voor mij een negatieve connotatie.

    Ik ben voorstander van autonomie(self supporting) , desnoods OTSUS ( speciale autonomie).
    Dat kunnen de goed opgeleide Molukse zonen en dochters goede bijdrage leveren.
    Kunnen ze kleinschalige projecten opzetten .Er is veel kennis en potentie in Nederland.
    Ik dacht dat ze het ook al lang doen.
    En ik denk dat de Den Haag zulke projecten ook zal steunen .

    En dan kan je afvragen waarom doen de mensen die daar wonen het niet zelf ?
    Simpel , ze hebben te weinig geld , goed gestudeerde Molukkers gaan weg om hun heil ergens anders te zoeken.
    Is een feit .
    Door politieke instabiliteit worden eventuele investors afgeschrikt , dus wordt het een vicieuze cirkel.
    Geen stabiliteit, geen ecomische verbetering die weer leidt tot armoede , ontevredenheid (logisch) , weer tot onrust etc.

 9. Ed vos zegt:

  Resumerend:

  Duitsland levert tanks aan Indonesie en Saudie Arabie
  Merkel gaat naar Indonesie toe om zaken te doen.
  Duitsland en Frankrijk vieren hun jaardag van hun vriendschapsverdrag, uiteindelijk bepalen zij het beleid in/van Europa

  Nederland kijk slechts toe 😉

  • eppeson marawasin zegt:

   @Duitsland en Frankrijk vieren hun jaardag van hun vriendschapsverdrag, uiteindelijk bepalen zij het beleid in/van Europa

   Dag meneer Vos, daarom gaat onze Geert Wilders van de PVV daar nu eindelijk wat aan doen. Eerst was het weg met Indonesië, nu wordt het dan weg met Europa. Hij heeft de weg weer gevonden, zeg maar. 😉

   Alhoewel, met die tanks heeft hij de Indische gemeenschap … ff w8& … Was hij nu voor of tegen. Ik word ‘knettergek’ van die man.

   e.m.

  • Lumper zegt:

   Ed,

   Zou het niet beter kunnen verwoorden. Maar vergeet niet dat F & D grootmachten met flinke industrieën zijn waar wij als dienstverleningsstaatje denk ik niet meer tegenop kunnen. Mogen ze wat te zeggen hebben 😉

 10. Surya Atmadja zegt:

  Pierre de la Croix, op 9 juli 2012 om 22:56 zei:
  Maar ik ben misschien partijdig. etc ——
  ———————————————————————————–
  Over “partijdigheid”.
  Het is niet erg dat iemand bevooroordeeld kan zijn , of andere mening heeft.Heb ik ook .
  Het is normaal.
  Voor een dialoog, vaak beginnen met omong kosong , sterke verhaaltjes vertellen , samen kopi drinken( sruput sruput- ahhh lekkerr) , kretek of tembaco tjap Warning roken is een begin tot wederzijdse begrip.
  En je moet samen de overeenkomsten vinden en benadrukken zoals het tempo doeloe (zoals ze het mooi uitdrukken “gedeelde geshiedenis” ), dezelfde stad , taal,school, vriendenkring cultuur etc , en NIET de verschillen ( dat heb je altijd hoe klein het ook is).
  Daardoor kan je iets opbouwen , vriendschappen ontwikkelen.
  Zelfs op regeringsniveau.
  Je kan zaken doen , kennisoverdracht , en als het aan bepaalde eisen kan voldoen desnoods overtollige militaire spullen verkopen.

  Die Stichting Door de Eeuwen Trouw heeft nu een andere naam ?

  • Pierre de la Croix zegt:

   @ Pak Surya:

   Nou …. uw bovenstaande wijze woorden kunnen worden ingelijst.

   Pak Pierre

   • eppeson marawasin zegt:

    @Ik ga evenwel zelden op heuse vacantieREIS.

    Dag meneer De la Croix, voor mij zou 2 dagen Westfalen und Umgebung al vakantie zijn. Ga ik er wel vanuit dat ze me daar niet zien als de broer van. Niet zozeer ‘perwent’, maar u hebt natuurlijk als sailor, soldier, bankier en ZZP’er al zoveel van de wereld gezien. Tel daar ook nog eens bij op, dat u in Semarang geboren en in Nederlands-Indië later Indonesië teenager getogen bent. Dankzij grootmoeder in de Japanse bezettingstijd als kindje rustig uw middagslaapje kon doen (aha ,,, natuurlijk: jong geleerd, oud -bantal dan balé balé- gedaan ).

    Maar nu ik dit zo opschrijf, u heeft inderdaad, zoals u onlangs opmerkte bijna uw hele doopceel prijsgegeven. Dat is normaliter toch geen usance voor Indo’s/Indische mensen, bedenk ik nu.

    Medelezer Ton heeft mij als Molukker daar ook eens op aangesproken. Ik heb Ton toen duidelijk kunnen maken dat ik schrijf onder mijn Alfoerse (Ceram) naam. Mijn roots liggen in Kampong Aboru op Pulau Haruku, maar ik schrijf dat ik domicilieer ‘in het midden van het land’. Merkwaardig, dat ik hier nu bij stilsta. Najah … da’s voor Freud zullen we maar zeggen.

    Het was naast prettig ook leerzaam communiceren, maar dat geldt uit de aard der zaak ook de vele andere reaganten, -genten. – ginten, -gonten en -gunten (zo dan heb ik in elk geval zout, zuur, bitter en zoet geduid).*****

    Probably be back before nine-twelve 🙂

    Fijne vakantie ALLEMAAL; indien van toepassing, neem a.u.b. geen aapje voor me mee; laat staan een Orang Oetan!!!

    Selamat Jalan! Astalavista! Amatoooo ..

    e.m.

    *****reacties gesloten!

  • Jan A. Somers zegt:

   Had die stichting niet een poster met ‘gebroken rijkseenheid’? Loesje was waarschijnlijk nog niet geboren, maar als reactie werd er overheen geplakt: Velpon lijmt alles.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.