I am an alien


Bron

Ooit zei men ‘buitenlander”. Maar toen daar teveel negatieve emoties aan hingen, stapte de samenleving over  naar allochtoon. Als men bedoelt met “allochtoon” …. met  een nabije buitenlandse afkomst, dan heb ik er geen bezwaar tegen om mij zo te noemen. Maar er bestaat ook een veel gebruikte uitleg dat het buitenlander betekent . En dan veer ik op. Ik ben geen buitenlander. Mijn ouders ook niet. Die werden al vervolgd damals omdat men buitenlander was, familie en vrienden van hen stierven omdat ze Nederlander waren. Helaas gebruikt het statistiekenbureau van de overheid, het CBS, dat woord allochtoon ook in die dubbele betekenis. CBS-rapporteurs brengen hun tabelletjes uit met toevoegingen van “Indonesiërs” als men het heeft over de groep in Indonesië geboren en hun kinderen. Noem die groep toch Indonesiëgeborenen. Daarmee geeft men direct aan dat er een reden is om etiketje Indonesiërs niet te gebruiken. Het schemaatje hierboven is van een NOS-site. Men gaat uit van de CBS-definities van allochtoon. Maar het CBS stelt: Iedereen met maar 1 ouder geboren in Nederland is 2e generatie allochtoon.Een 3e generatie bestaat niet in het CBS-wereldje.

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling adviseert de overheid de huidige etnische registratie overboord te zetten:
Volgens de Raad zijn er zwaarwegende argumenten om de huidige categorisering door de overheid in ‘autochtoon’, ‘westers allochtoon’ en ‘niet-westers allochtoon’ af te schaffen. Zonder voorkeursbeleid ontbreekt allereerst een deugdelijke, wettelijke basis om nog etnische groepen te onderscheiden. De Wet bescherming persoonsgegevens biedt alleen ruimte voor etnisch onderscheid als er sprake is van voorkeursbeleid of onvermijdelijke identificatie. Daarnaast wringt de huidige wijze van het etnisch indelen.

In sommige kranten is dit advies vertaald als ‘de overheid moet het begrip allochtoon schrappen’ Een mooi voorbeeldje van slecht lezen van het persbericht en het eigenlijke advies door journalisten. Zulke krantenkoppen vragen erom dat mensen gaan denken dat het advies is om die woorden in het dagelijks taalgebruik af te schaffen. Het gaat om de indeling van etnische groepen door de overheid. En ook merkt de Raad terecht op dat de huidige wijze van indelen dwz de definities van allochtoon, westers en niet-westers ondeugdelijk is. Dit wordt toegelicht in dit radio-interview (start op 6.10 minuten) De woordvoerder wijst op de classificatie van Maxima en kinderen door het CBS in het hokje niet-westers en iemand geboren in Indonesië als westers. Het is scheef. Maar ook scheef is om in Indonesië geboren mensen en hun kinderen automatisch als niet-westers te beschouwen. Dat had hij ook kunnen gebruiken als argument. En eigenlijk gaat het om een paar honderdduizend mensen , meer dus dan Maxima en haar anaks.

Dit bericht werd geplaatst in Boeroeng Pikirans. Bookmark de permalink .

32 reacties op I am an alien

 1. Surya Atmadja zegt:

  Als buitenlander zijnde(Indonesier met Indonesische paspoort) wil ik toch gezien en benoemd worden als buitenlander , en niet als Westerse Allochtoon.
  Ondanks dat jullie Koningshuis ook Westerse Allochtonen zijn .

  siG

  • Boeroeng zegt:

   Surya,
   Na 40 jaar Nederland =2/3 van je leven ben je ook Belanda geworden.

  • eppeson marawasin zegt:

   Met alle respect, maar ik heb ook het gevoel meneer Atmadja dat u in Indonesië meer buitenlander bent dan in Nederland. Tenminste vanuit het oogpunt van DE Indonesiër. Niet wat betreft uw familie.

  • Jan A. Somers zegt:

   Wat ben je als je niet in Indonesië bent geboren, maar in Nederlands-Indië? Dat is geen nostalgie o.i.d. maar Indië was deel van het koninkrijk en Indonesië niet. Niemand snapt de staatkundige consequenties hiervan. Het CBS hanteert dan ook Nederland als het gebiedsdeel in Europa: tenminste één ouder geboren buiten Nederland. Indië is daarmee buitenland geworden, een wijziging van de grondwet! Vreemd als die in Indië geboren ouder 110% totok is, spierwit, met helblauwe ogen. Zijn/haar superblanke zoon is toch wel allochtoon! Maar als die vader/moeder toevallig indo is, en in Nederland geboren: zoonlief mag dan wel licht getint zijn, maar is toch geen allochtoon. Ook de Indonesiër die in Nederland door een Nederlands echtpaar is geadopteerd is geen allochtoon meer!
   Ik moest een keer mijn geboorteland afvinken in een lange lijst. Indië stond er niet in, wel Indonesië. Advies van de ambtenaar: niks afvinken. Maar zonder vinkje zou Soerabaja automatisch in Nederland liggen. Volgens de ambtenaar niet erg, met het huidige aardrijkskunde-onderwijs heeft niemand dat in de gaten. En ach, mijn soort allochtonen sterft binnenkort toch uit. Er zijn nog verstandige ambtenaren! Maar omdat Soerabaja nu in Nederland ligt zijn mijn kinderen geen allochtoon! Of ben ik zo’n sukkel?

   • P.Lemon zegt:

    Het is of Nederland ‘schuldbewust’ niet meer aan zijn koloniaal verleden herinnerd wil worden en ontkent ooit het tropisch grondgebied inclusief de onderdanen van europese en/of genaturaliseerde afkomst ‘ in bezit’ te hebben gehad. Terwijl bekend is dat in het vroegere Nederlands Oost Indië de bevolking in drie groepen werd onderverdeeld: t.w.
    1.Europeanen
    2.vreemde oosterlingen
    3.Inlanders
    Mengelingen tussen een inheemse /autochtone Inlander en Europeaan) later Indische Nederlander genoemd, werd bij de Europeanen ingedeeld indien zij waren ge-echt .
    Degenen die niet werden erkend ‘verdwenen’ in de autochtone bevolking…..
    Het was blijkbaar toen in die ouderwetse klassenmaatschappij al een hele toer om als indo je ( bevoorrechte) plekje bij de groep europeanen te krijgen. Het CBS doet dat ‘voorrecht'(?) met terugwerkende kracht teniet waardoor inderdaad ook de onvermengde totok’s volgens het routekaartje nu allochtoon is geworden.Trekken nu al die achtergebleven niet erkende indo’s niet een lange neus nu die ‘bangsa betul’ een tikkeltje ‘aanzien’ heeft verloren?

   • Surya Atmadja zegt:

    Paar jaren geleden had ik een surat nodig van de gemeente Amsterdam.
    Bij geboorteplaats stond Djakarta , Nederlands Indie.
    Dus ikke seh , ken niet Nir , Nederlands Indie bestaat toen ik geboren werd niet meer. Al merdeka.

    Maar ya, die Hollandse ambtenaar zeide Indonesie was toen nog Nederlands Indie.
    Weet niet of ze het nu veranderd hebben.

    siG.

   • Jan A. Somers zegt:

    citaat: Terwijl bekend is dat in het vroegere Nederlands Oost Indië de bevolking in drie groepen werd onderverdeeld: t.w.
    1.Europeanen
    2.vreemde oosterlingen
    3.Inlanders
    Net zoals in Indië wordt hier de wettekst (die nog meer indelingen kent) onjuist toegepast. De wetgever zegt het in artikel 163 I.S. heel voorzichtig: “Wanneer bepalingen van deze wet, (…) onderscheiden tusschen Europeanen, Inlanders en Vreemde Oosterlingen, gelden voor hare toepassing de navolgende regelen.” Dus slechts wanneer wettelijk onderscheid gemaakt wordt, dan alleen geldt deze indeling.
    In Indië bestond een pluriforme wetgeving. Het ging in beginsel om aanpassing van de rechtstoestand bijvoorbeeld in het bestuur, de rechtspraak en het belastingwezen te verkrijgen aan de onderling verschillende rechtsbehoeften der bevolkingsgroepen. De wettelijke indeling had tot doel degenen die ongeveer dezelfde rechtsbehoeften hadden in een grote groep samen te brengen. Als voorbeeld: Voor Europeanen was adoptie (net als in Nederland!) niet mogelijk, bij Chinezen wel, en zo’n verschil moet in de wetgeving beschikbaar zijn. Ook mochten Europeanen geen grond in eigendom hebben. En het adatrecht gold niet voor Europeanen. Het probleem was dat de wet zelf niet aangaf wie Europeaan, Inlander of Vreemde Oosterling was. En deze terminologie was op zich ook al niet juist; het ging er bijvoorbeeld niet om òf je Europeaan was, maar of de voor Europeanen geldende regels ook voor jou golden. Zoals bijvoorbeeld wel opging voor Japanners, maar niet voor Europeanen die zich hadden ‘opgelost’ in de Inlandse bevolking. Rechtsgeleerden zoals Van Vollenhoven zochten naar aansluiting bij een gezonde pluriforme praktijk ter zake van de verscheidenheid van land en volk zonder achterstelling, maar karakteriseerden de vaak onontwarbare juridische kluwen als een janboel: onder welk recht viel bijvoorbeeld een Chinees, die woonachtig op Formosa het Japanse onderdaanschap had verworven, en zich daarna vestigde in Indië? Met als gevolg dat het erkennen van bij de verschillende bevolkingsgroepen horende eigen rechtsbehoeften resulteerden in ‘apartheid’, waar advocaten rijk van werden.
    Voor de discussie over allochtoon of niet is dit niet relevant. Daarbij gaat het alleen over geboren zijn buiten Nederland, zonder noemen van nationaliteit of ethniciteit.

 2. eppeson marawasin zegt:

  Mijn vader – Ambonees – is in 1916 in Nederlands-Indië geboren. Maar toen hij in 1951 in Nederland aankwam, was hij ‘statenloos’, want Republik Maluku Selatan bestond niet.

  Heeft er niets mee te maken, maar de site kwam mij onder ogen vandaar:

  http://www.verloren.nl/boeken/2086/252/5132/koloniaal/tjalie-robinson

  e.m.

  • Jan A. Somers zegt:

   Ik vind dat het er wel een beetje mee te maken heeft, met het staatkundig rommeltje dat toen heerste. Ook nogal wat spijtoptanten is zo iets overkomen. Ze hadden gekozen voor de Indonesische nationaliteit, daarmee waren ze de Nederlandse nationaliteit kwijt en Indonesiër geworden. Bij het ‘afzeggen’ van de Indonesische nationaliteit waren ze even ‘niets’. Zijn die Zuidmolukse KNILlers nog steeds statenloos? Of is het nog goed gekomen?

   • Surya Atmadja zegt:

    Voor spijtoptanten of mensen die buiten hun schuld( minderjarige kinderen) dreigt statenloos te worden is er altijd een vangnet.
    De oude Nederlandse wetten en Indonesische wetten( een afgeleide van de Nederlandse) hebben bepaalde regelingen die dat regelt.
    Men kan volgens beide wetten niet zo maar statenloos worden.
    Vwb de oudere generatie Zuid Molukkers die statenloos werden en waren is vaak een bewuste keuze , als protest dat ze in “de steek”gelaten voelen door de Nederlandse regering .
    Dat heb ik gezien/gehoord van kennissen de 1ste Gen Zuid Molukkers ex Knil-ers en hun kinderen waarvan sommigen uiteindelijk de Nederlandse paspoort aanvragen.

    Jan, waarom zouden die Inlandse soldaten van de KNIL geen Nederlanders zijn ?
    Van uit Indonesische standpunt waren ze in dienst in een buitenlandse krijgsmacht .
    Dus zijn ze Nederlanders .
    De meeste Inlandse KNIL soldaten zijn of over gegaan naar de TNI of netjes afgezwaaid.

   • Jan A. Somers zegt:

    @ Surya Atmadja: citaat: “Men kan volgens beide wetten niet zo maar statenloos worden.” Ja hoor, de Nederlanders die bijvoorbeeld in de Spaanse burgeroorlog daar hebben gevochten zijn (blijvend) statenloos geweest.
    citaat: “Jan, waarom zouden die Inlandse soldaten van de KNIL geen Nederlanders zijn ?” Van uit Indonesische standpunt waren ze in dienst in een buitenlandse krijgsmacht . Dus zijn ze Nederlanders.” Volgens de Indische Staatsregeling waren het ‘inlanders’. De situatie na de soevereiniteitsoverdracht ken ik niet. Ze waren natuurlijk in dienst van Nederlands-Indië, maar daarmee waren ze nog geen Nederlander. Een probleem hierbij is dat de Indische Staatsregeling niet meer bestond. Zijn de ‘inlanders’ bij de soevereiniteitsoverdracht niet automatisch Indonesiër geworden? Weet ik niet.

   • eppeson marawasin zegt:

    Dag meneer Somers. Ik geloof dat velen naderhand en zeker de tweede generatie alsnog voor het Nederlanderschap hebben gekozen. In mijn herinnering was er na de tweede treinkaping in ’77 een toegenomen belangstelling voor de Indonesische nationaliteit

    Ik ben een uitzondering. In de gemeentelijke basisadministratie staat in mijn geval bij nationaliteit niet meer ‘statenloos’, maar ‘Afgeleide Bijzonder Nederlanderschap’.*** Als gevolg van het statenloos zijn, was ik bijvoorbeeld in het ‘make love not war’ tijdperk ‘buitengewoon dienstplichtig’.

    Ik heb onlangs op het gemeentehuis geïnformeerd, het paspoort voor vreemdelingen geldt niet meer voor mij. Ik kom in aanmerking voor een ‘Europese Unie Koninkrijk der Nederlanden Paspoort’.

    Verder geldt voor mij, dat ik wel mag stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen, maar dat geldt weer niet voor provinciale en landelijke verkiezingen. Dus ook al zou ik september a.s. op pak ‘m beet GW willen stemmen, ik mag het niet. Elk nadeel hep sun voordeel 😉

    ***dient als Nederlander te worden beschouwd

   • Jan A. Somers zegt:

    ***dient als Nederlander te worden beschouwd
    EM, u bent een bijzondere figuur. Het lijkt wel op de Japanner die volgens de Indische Staatsregeling als Europeaan diende te worden beschouwd. Nu bent u wel geen Japanner, maar toch?
    Toen ik in 1946 in Vlissingen kwam wonen ben ik ‘vanzelf’ Nederlander geworden. Naar mijn papieren werd niet gevraagd, die had ik ook niet. Makkelijke jongens toen. Toen ik 18 werd is door de gemeente gevraagd of ik Nederlander wilde blijven of alsnog de Indonesische nationaliteit wilde aanvragen. Dat was in verband met de militaire dienst. Bij het gemeente-archief weten ze dat niet meer te vinden.

 3. Surya Atmadja zegt:

  E.M
  Meer Indo /Indisch dan Belanda ?
  2 heeren hadden mij zelfs Indo of Indovriend genoemd .
  Zou het komen omdat ik te veel aan het omong kosongen ben in diverse Indische site’s ?

  Voor veel landgenoten die mij in de eerste 2 of 3 weken zien tijdens mijn pakansi ben ik ook een Wisman ( Wisatawan Manca Negara of te wel orang turis).Gelukkig maar, want de fooien zijn meestal hoger en de prijzen ook , ook omdat ik niet kan tawaren.
  Na 2-3 weken wordt mijn huidskleur donkerder , door de zon .

  Voor vrienden/familie , klasgenoten , bekenden bij ik een oud Jakartaanse Sundanees die in Amsterdam Negeri Kincir Angin woont. .
  Trouwens ik heb gisteren mijn nieuwe ID kaart opgehaald bij de IND.Type document II , Bijzonderheid: Regulier Onbepaalde Tijd.
  Geldig voor 5 jaar.

 4. Boeroeng zegt:

  Als je Indonesiërs en Japanners in het hokje westers propt dan moet je dat ook doen voor Singaporezen, Hongkongers, Taiwanezen, Philippino’s, Macao’ers
  Dat doen ze dus niet.
  Plus… idd dan moet je Zuidamerikanen ook maar eens erkennen als westers.
  Dit zit scheef in die definitie van ht CBS.
  Als je mensen geboren in Indonesië het hokje niet-westers injaagt dan worden al die indo’s boos … En terecht !!!!

  Stoppen met dat onderscheid maken van westers en niet-westers is de beste oplossing voor wat wetenschappelijk verantwoord CBS-aanpak.
  Die culturele etiketjes zijn net zo rammelend als rassenlabels.

  Blijft over… dat ook tabelletjes met allochtoon en autochtoon op schuren, slepen en rammelen als een spook met 20 kettingen op middernacht . Maak die tabelletjes wel, maar verval niet in simplificaties. … en benoem de nadelen van de gebruikte definities… geef tabelletjes met een andere ook rammelende definitie. (bijv autochtoon is iemand met 1 ouder geboren in Nederland)

  ————-
  loh….. ga eens praten met de echte tjampoerexperts…. de ervaringsdeskundigen..

  • Surya Atmadja zegt:

   De Japanners hadden vroeger een speciale status gekregen,als gevolg van een handelsverdrag .Bisnis is bisnis zeggen ze.
   Ook waren vroeger al Japanse soldaten in dienst van de VOC.
   De Filipijnen, Taiwanezen(vroeger heet Taiwan nog Formosa) werden geclassificeerd als European Population (stand 1930) , alsmede Russen , Checoslowaken, Hongaren, Armenen , Polen,Turken en 4704 Indonesians (hoe ken ?) = met de opmerking assimilated with Europeans.
   De oorspronkelijke bewoners van Nederlands Indie werden na 1892 Nederlander af, werden Nederlandse Onderdanen genoemd.
   Dit maakt het verschil met de andere Aziaten die nu als allochtonen worden bijgeschreven.

   Is weer iets anders dan de Hongkong Chinezen/Singaporezen, en uit Macao .Laat staan van de vaste land.
   Ze zijn Chinezen behalve als ze Engelse paspoorten hebben.Dan moeten ze als Engelsen of Europeanen bijgeschreven worden.
   Of ze dat doen ?
   En 1254 mensen met ” other natonalities en unknown”.(stand 1930).
   Nederlanders zijn goede boekhouders en burokraten, bijna alles is geteld en geregistreerd.

   Heb ik 80 jaar later de twijfelachtige eer mogen genieten om bijgeschreven te worden als Westerse Allochtoon.
   Woehaa, alhamdullah, dankiewel , maar noem mij liever een buitenlander of Indonesier.

   Ik vraag me af in welke hokje de Maleiers of Orang Melayu of Maleisiers gestopt worden ?

   siG

 5. eppeson marawasin zegt:

  Klinkt ook weinig appetijtelijk ‘een uitgebreide westerse allochtone rijsttafel’. Doe mij dan toch maar gewoon een berg nasi goreng en een goed glas bier erbij. Eeh, nu weet ik het ineens weer! 😉

 6. ronaldo zegt:

  “..ik denk meer indo/indisch dan belanda?..”

  ik zou echt niet weten wat indo/indisch denken is..ik denk gewoon in het Nederlands, hopelijk is dat niet slecht…ik denk niet veel indonesisch, terwijl ik als indonesier geboren ben(in ’58) en als indonesier hier naar nederland ben gekomen(in ’67)..het enige indisch/nederlands, wat ik in indonesie meemaakte was dat mijn ouders thuis nederlands met me spraken..op school en op straat was voor mij alles indonesisch en ben er best wel trots op…:)

  • eppeson marawasin zegt:

   Dag Ronaldo, ‘denk’ was oorspronkelijk niet bedoeld in de betekenis zoals je veronderstelde. Maar jouw interpretatie werpt wel een spannende vraag op aan het adres van meneer Atmadja. Met Bahasa Indonesia als moedertaal, maar al decennialang Nederlands horend en sprekend: in welke taal denk en droom je dan?

   Zelf denk en droom ik in het Nederlands, maar ik gebruik Amerikaanse krachttermen (?) met één uitzondering en dat is ‘zou u zo vriendelijk willen zijn om iets achteruit te rijden’ oftewel ‘atterèt hotperdom’.

   e.m.

 7. Surya Atmadja zegt:

  @ Jan A Sommers.
  Volgens UU.Kewarganegaarn Indonesia zijn kinderen geboren van Indonesische moeder automatisch Indonesier als de vader niet bekend is of het kind niet erkende.

  Heeft hji/zij een buitenlandse vader( Nederlander bijvoorbeeld) dan wordt het kindje automatisch Nederlander
  Bloedlijnprincipe ?.
  Sinds 2006 kunnen kinderen van gemengde paar tot 18de jaar(met uitloop tot 21 jr) 2 nationaliteiten hebben .Moet wel ingeschreven staan.

  Als een kind niet erkend kan worden door de ouders (dood, gescheiden of onbekend) dan kan een kind altijd de Indonesische natuonaliteit hebben.Geboorte recht ?

  Wat Nederlands Indie/Indonesia betreft ben ik geboren in Nederlands Indie volgens de Nederlanders , terwijl volgens de Indonesiers ik geboren ben in Indonesia(Djakarta) .Nederland houdt nog steeds vast aan de souvereiniteitsoverdracht van 1949.
  In 1945 werd iedereen die in Ned.Indie aanwezig/geboren waren automatisch Indonesier volgens de R.I.
  Zelfs Indische Nederlanders werden beschouwd als Indonesiers(1946).
  Behalve als ze de Nederlandschap verkiezen.Dat kan ook , en gebeurde ook (bijna 90%).

  Indonesia erkent geen dubbele nationaliteit.
  Dat gaf ook problemen met de peranakan Chinees die al eeuwenlang in Nederlands Indie verblijven.
  In 1955 had China en Indonesia afgesproken dat er alleen 1 nationaliteit erkend werd. Of China of Indonesisch.
  Dat gaf problemen omdat er veel Chineze peranakans die geen papieren hebben .En dan hadden sommigen plotseling een Taiwanese paspoort(ex Formosa).

  • Jan A. Somers zegt:

   Weer wat geleerd. Ik dacht altijd dat Indonesië, net als Engeland, altijd het jus solis, het recht van de grond volgde: geboren in Indonesië >> Indonesiër. Een Engelse buurvrouw in Soerabaja ging voor bevalling naar Singapore. De twee jongste dochters van prinses Juliana zijn in Canada geboren op specifiek Nederlands verklaarde grond. Mijn moeder was geëcht en daardoor beschouwd als Europeaan. Nederland volgt het jus sanguinis, het recht van het bloed.
   Terug in Soerabaja, in de taxi van het vliegveld naar het hotel, verontschuldigde de chauffeur zich dat het ziekenhuis waar ik was geboren, was afgebroken. Maar ik had geluk: Het hotel was op diezelfde plaats gebouwd! Volgens baboe Soep: je komt altijd terug naar de plaats waar je nageboorte ligt.

   • Jan A. Somers zegt:

    Oppassen: Indië van toen is geen Nederland van nu. Verder was toen het familierecht in Indië niet helemaal hetzelfde als het familierecht in Nederland.

  • Jan A. Somers zegt:

   Er is formaliteit, en er is gevoel. Als je op Scheveningen bent geboren, dan ben je Scheveninger. En vertel mijn Zeeuwse Greetje niet dat ze Hollands is. Als een Amerikaan zich aan je voorstelt noemt hij altijd de staat waar hij vandaan komt. Hij zal niet zeggen US. Ik ben geboren in Soerabaja, Nederlandsch-Indië. Maar ik ging met vakantie naar Surabaya in Indonesië. In Vlissingen werkten veel mensen op de Schelde. Arbeiders. Anderen werkten daar ook: ‘op kantoor’!

   • CJ Lentze zegt:

    Meneer Somers, is er dan niets over van het Soerabaja dat u kende? Ziet u de stad niet nog als uw geboortegrond?

    Het is een appel met een peer vergelijken, maar nadat ik in 2003 naar Amsterdam ben verhuisd, is de buurt waar ik mijn jeugd (van 1990 tot 2003) heb doorgebracht -in een dorp in Brabant- gesloopt. Ben er vorig jaar nog teuggeweest, kon in de rest van het dorp nog veel herinneringen ophalen, maar míjn buurt was een groot open grasveld geworden, waar ze waarschijnlijk binnenkort compleet nieuwe huizenblokken gaan bouwen.

    Had destijds toen ik verhuisde niet de gedachte “Nu ga ik hier weg, en dit zie ik nooit meer terug”, ook al was toen al bekend dat de buurt zou worden gesloopt. Was toch een vreemd gevoel om daar weer rond te lopen, aangezien ik daar een groot deel van mijn jeugd heb doorgebracht, en daar nu niets tastbaars meer van over is. Toch is het nog steeds ‘mijn’ dorp.
    Sorry voor de lange terzijde, de vraag was het belangrijkste deel van mijn berichtje.

   • Jan A. Somers zegt:

    Jammer dat ik vanwege krakkemikkigheid er niet meer kom, maar ik liep daar altijd rond alsof ik nooit was weg geweest. Sterker nog, mijn Zeeuws meisje, door mij geïndoctrineerd, herkende bij de eerste ontmoeting alles van die leuke stad. (En andere plekken op Oost-Java) Mijn geboortegrond, en nog meer de eerste opvoedingspogingen van baboe Soep. Zij had hierover altijd ruzie met mijn moeder. Op haar manier een sterke vrouw. Wat ik bedoel is dat ik wel een stedentrip naar Wenen zou kunnen maken, niemand maakt zich kwaad dat ik niet naar Wien ga. Maar bij Indonesië trap je al gauw op lange tenen. Mij wordt dan op z’n minst nostalgie verweten, zo niet plat kolonialisme. Maar voor mij geldt ook een beetje hormat aan de huidige inwoners van Surabaya. Wel erger ik me aan mensen die volgens hun overlijdensbericht bijvoorbeeld zijn geboren in Surabaja, Ned. Indië of in Soerabaja, Indonesië. Als je oud bent heb je tijd voor dit soort ergernissen.

 8. eppeson marawasin zegt:

  Dit vond ik opmerkelijk en eigenlijk ook toepasselijk onder dit topic.

 9. HOLLANDIA zegt:

  Ambonezen zijn geen allochtonen dat weet de indonesiers en de japaners,Want de ambonezen hebben trouw voor Koningin Wilhelmina gevochten 350 jaar lang en eeuwen trouw voor oranje .Koningin wilhelmina noemden de ambonezen anak mas lieverlingetje van nederland zij werden gelijk gesteld als een nederlander in de tweede wereld oorlog nederlands indie.De japaners en de indonesiers hadden een hekel aan de ambonezen omdat ze de hollanders hielpen nederlands indie tweede wereld oorlog.Zij noemden de ambonezen landveraders terwijl zij dat niet zijn,want de ambonezen zijn west-melanesisch ingesteld en niet aziatisch zij ging door het vuur voor koningin wilhelmina.Als je over de huidskleur heb dan heb je over de buitenlandse allochtoon,maar als je over de geschiedenis gaat kan een ambonees geen allochtoon zijn,want zij waren trouw aan de koningin en nederlandse vlag tot de dood.Ambonezen ex knil soldaten gingen de voorgrond in voor de nederlandse ex knil soldaten zij vertrouwden de ambonezen blindlinks.De amboneze ex knil soldaten moesten met dienstbevel naar nederland toe voor 6 maanden en na 6 maanden terug naar vrije vaderland molukken wat niet gebeurde,want de ontslag kwam als een verassing voor deze trouwe soldaten van nederland.Vanaf die tijd was nederland al smerig bezig tot op de dag van nu om deze trouwe soldaten van nederland op 1 groep met andere buitenlandse bevolkingen tussen te gooien als buitenlandse allochtonen.Molukkers zijn geen indonesiers geen nederlanders geen allochtonen,maar molukkers met eigen indentiteit en evenveel recht als een nederlander.Dat komt wegens hun geschiedenis met holland en dienstbevel met tegenzin gescheept naar nederland.Nederlandse regering wil van de geschiedenis feiten af van de ambonezen om alle feiten in de doofpot te stoppen om de molukkers in andere bevolkings groepen tussen te gooien als buitenlandse allochtonen wegens handel belangen met republiek indonesie.In de tweede wereld oorlog waren de amboneze ex knil soldaten blanda,s nederlanders later met dienstbevel met tegenzin naar nederland noemden de nederlandse regering de molukkers buitenlandse allochtonen wat totaal niet klopt.Zo zie je maar hoe nederland met hun dierbare vrienden aan het doen is voor handel en eigenbelangen.Van trouwe nederlander naar buitenlandse allochtoon.STANK VOOR DANK.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.