Maandelijkse demonstratie st Japanse Ereschulden

6a013484da3a19970c0147e0c0fdd1970b-75wi

verslag dhr Ted Hartman.

Deze laatste samenkomst van dit jaar op de 14e december 2010 van JES-getrouwen, verliep soepel want de ceremonie had de voorzitter aan het weer aangepast. Met dien verstande dat de vasthoudende getrouwen niet op het bestuur hoefden te wachten nadat de petitie 193 was aangeboden.  Zij mochten vooraf al direct naar de warme vergaderruimte/kantine gaan, nadat ze gezamenlijk een minuut stilte hielden en het Captives Hymn hadden gezongen. Het bestuur zou zich na het gesprek met de ambassadeur bij hen voegen. Deze keer dus een verkort ritueel.

Download Petitie__193 — Omdat steeds hetzelfde gezegd moet worden, heeft de voorzitter deze laatste petitie van het jaar, voornamelijk herhaaldelijk de nadruk gelegd op de morele verantwoordelijkheid.  Juridisch heeft Japan zijn verantwoordelijkheid al met het San Francisco-verdrag geregeld, ook dat blijft Japan herhalen, maar MOREEL zeer zeker nog niet! De successievelijke Japanse Eerste Ministers hebben aan het leed van de oorlogsslachtoffers al die jaren nog toegevoegd door hun ontkenningen en acties met betrekking tot de
oorlogsverschrikkingen. Aan oprechtheid van alle persoonlijke verontschuldigingen wordt niet getwijfeld, maar helaas zijn die nimmer erkend door het Japanse Parlement en volk! Die weten n auwelijks wat in de oorlog gebeurd is en begrijpen niet waarom organisaties als de Stichting Japanse Ereschulden voortgaan met het eisen van erkenning, excuses en compensatie voor de individuele slachtoffers. Voortuitgang kan alleen worden bereikt door het persoonlijk uitleggen en verklaren van de waarheid aan het grote Japanse publiek.

Verwacht werd dat de Democratische Partij van Japan en in het bijzonder de leiders, morele verantwoordelijkheid hadden aanvaard voor de slachtoffers en nabestaanden, die werkelijk alles hadden verloren inbegrepen hun gezondheid. Het vergt moed na zovele jaren van ontkenningen tot de conclusie te komen dat Japan verantwoordelijk is n de morele plicht heeft tegenover zowel het eigen volk als tegenover de slachtoffers, schuld te erkennen, respect te tonen in zijn spijtbetuiging met een waardige compensatie. Het kan een fundament leggen voor een historische verzoening en wederzijdse vooruitgang. De geschiedenis verschaft de mensen van vandaag de lessen van morgen. In de conflicten en schermutselingen van het verleden kan de basis liggen van beter begrip, respect en samenwerking voor de toekomst.

Het  San Francisco-vredesverdrag mag dan wel juridisch de basis zijn voor het einde van de oorlog in de Pacific. Het heeft niet de rechten van de individuele slachtoffers vastgelegd, die verhinderd werden hun aanspraken bij Japan te deponeren. Hetgeen niet betekent dat Japan geen morele verplichtingen heeft, in het bijzonder omdat gebleken is dat de Japanse militairen de mensenrechten hebben geschonden, vooral in Nederlands Indi.

Japan heeft als gevolg van het Vredesverdrag aanzienlijke rijkdommen vergaard en een ongekende welvaart bereikt, wat het zou moeten delen met de slachtoffers die alles, inbegrepen hun gezondheid, hebben verloren. In de geest van de feestmaand en het begin van een Nieuw Jaar zou het de Japanse regering sieren als het zich de oorlog in de Pacific wil herinneren door een duidelijke erkenning van zijn morele verantwoordelijkheid.

Aldus de Petitie 193.

In de toelichting zei de voorzitter dat het gesprek hierover moeilijk verliep. Het ging natuurlijk over het juridische en morele verhaal. In de formele situatie die de Japanse en Amerikaanse overheden innemen komt het neer op chantage door laatstgenoemde. Nederland werd gewoon voor het blok gezet. Het echte probleem is nu dat China, Japan is voorbij gestreefd. En Japan bereid is voor een compensatie-deal, mits China daarvan uitgesloten wordt. De ambassadeur kijkt wel anders naar de Indische perkara, sinds hij de film 2602 heeft gezien. Hij gaat zich er verder in verdiepen. Maar blijft volhouden dat Japan juridisch alles met Nederland heeft afgehandeld. En ook JES blijft vasthouden aan zijn politiek van Pukul terus en frapper toujours. Intussen moet de ambassade de diplomaten-buren vaker uitleggen wat die maandelijkse demonstraties voor zijn deur te betekenen hebben. Dan komt boven water dat het over de 2e WO gaat, waarover actie gevoerd wordt.

De voorzitter over het indirect aanbieden aan de Nederlandse regering van de petitie De Indische Kwestie dd. 30 november 2010. In het kort komt het op het volgende neer. Citaat uit de brief van de voorzitter over de tentoonstelling Na 65 jaar nog altijd kind van de rekening. In eerste instantie zou de tentoonstelling 65 jaar nog altijd kind van de rekening in de Tweede Kamer gepresenteerd worden, maar het Presidium  van de Tweede Kamer  verklaarde de tentoonstelling politiek en gaf als gevolg van haar regels geen toestemming om deze in de Tweede Kamer te tonen. Natuurlijk is de inhoud en het onderwerp van de tentoonstelling politiek. Hoe kan het ook anders een onderwerp dat doelbewust door de naoorlogse Nederlandse regeringen is veronachtzaamd en genegeerd.

Een alternatief middel om aandacht van de Tweede Kamerleden te krijgen is aanbieding van een petitie. Dit vergt veel voorbereidend werk en bovenal medewerking van de Kamervoorzitter en de Griffier. Met hun instemming werd in de Erehal van de Tweede Kamer dinsdag 30 november 2010 door de Delegatie van het Indisch Platform, namens de Indische Gemeenschap, de petitie De Indische Kwestie  aangeboden aan de Vaste Kamer Commissie VWS. De voorzitter van de Tweede Kamer  mevrouw G.Verbeet nam de petitie met een inhoudelijke toespraak aan en gaf deze direct door aan de voorzitter mevrouw P.Smeets van de Vaste Kamer Commissie VWS met de opdracht deze in behandeling te nemen. Het direct daaropvolgende overleg van de Commissie met de Delegatie  gaf aan dat de Commissie hier spoedig gehoor aan zal geven.

In de taakverdeling van het Kabinet valt de Indische Kwestie toe aan de Staatssecretaris VWS mevrouw Veldhuijzen Van Zanten. De regering legt via de Staatssecretaris in eerste instante verantwoording af aan de Vast Kamer Commissie, waarna door de Commissie wordt besloten om het onderwerp en eventuele conclusies plenair (voltallig) in de Tweede Kamer aan de orde te stellen. Door het petitie verzoek zal waarschijnlijk in een plenaire Tweede Kamer vergadering de regering verzocht worden om in deze Kabinetsperiode de Indische Kwestie met Het Indisch Platform op te lossen.
Derhalve kan gezegd worden dat er sprake is van een voorzichtig optimisme.

Zijnde de laatste samenkomst van het jaar, besluit de voorzitter met allen mede namens het bestuur van JES, een Gelukkig Kerstfeest en een Voorspoedig NieuwJaar toe te wensen. 

T Hartman.

Dit bericht werd geplaatst in Stichting Japanse Ereschulden-Indisch Platform. Bookmark de permalink .

Een reactie op Maandelijkse demonstratie st Japanse Ereschulden

  1. Ted Hartman zegt:

    Many thanks again, Nelly. Heb het direct nog mogen doorgeven aan betrokkenen. Pukul terus sadja! Yours Ted x x

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.