Indisch in Beeld

 

Moeder von Grumbkow en twee dochters.

Onder: MULO van het Indo-Europees Verbond te Bandoeng 1939-1941

Dit bericht werd geplaatst in Indisch in Beeld. Bookmark de permalink .

21 reacties op Indisch in Beeld

 1. von Grumbkow zegt:

  Mijn naam is von Grumbkow en ik zie tot mijn verbazing een moeder von Grumbkow. Kan iemand mij zeggen wie deze vrouw is?

 2. Henk Anthonijsz zegt:

  Op de foto staan:
  midden Tjang von Grumbkow met haar dochters
  Marie, links van haar(mijn moeder) en rechts van haar Sophie(tante Fiet).

  • Kees de Ruiter zegt:

   Beste Henk,
   Heeft u deze foto geplaatst met uw moeder Marie en tante Fiet? Heeft u het origineel in uw bezit? Ik ben bezig met een boek over antieke batik en zou deze foto graag willen opnemen. Heel graag contact! met vriendelijke groet, Kees

 3. joey zegt:

  hallo ik benn joey von grumbkow en ik wou wat meer weten over het verleden van mijn familie ik ben de zoon van roanld en de kleinzoon van carl von grumbkow.
  ik snap alleen niet meer wie mijn familie is want er zijn zo veel mensen ik hoop dat u daar meer uitlegover kan geven.
  met vriendelijke groet
  joey von grumbkow

 4. L. Waasdorp zegt:

  Ik heb een mijnheer von Grumkow op diverse onmogelijke tijden moeten wakker maken voor de “brandswacht”. En elke keer, dat ik dat moest, ter aflossing van deze wacht, was zijn commentaar: Mensch, menach, was betruffend.” Dit gebeuren moet zijn geweest in 1943/44.

 5. L. Waasdorp zegt:

  Ik heb een Hr, von Grumkow goede gekend omdat ik deze Heer op diverse onmogelijke tijden moest wekken om de volgende “shift” over te nemen, volgens de branadwacht-instructies. En elke keer dat dit moest gebeuren, werd hij wakker,met de zelfde vraag; “Mensch, mensch, dit is betruffend” Ik denk dat de Hr von Grumkow toen al in zijn 80 plus jaren was, want dit gebeuren speelde zich af rond 1942/43

 6. Suzan Broeils.van hutten zegt:

  Ik zag een foto van mijn overgrootvader von Grumkow, het is de vader van mijn grootmoeder.
  oma anna Charlotte von Grumkow.
  Oma Anna is getrouwd met Charles van Hutten.
  Hun zoon heet heindrich Waldemar en deze is getrouwd met Josefa Cohen en ik ben hun jongste dochter.
  Graag bericht van de kinderen van norman van Grumkow.

 7. Eugene Anthonijsz zegt:

  Ik ben de jongste zoon van Thomas Frederik Wouter Anthonijsz, geboren in Semarang 3 maart 1930. Kent iemand mijn vader?

 8. Anoniem zegt:

  Grappig dat je op google je eigen naam toch altijd weer tegenkomt. De foto van de moeder von grumbkow herken ik, ik heb foto waar zij alleen op staat en daarnaast staat een foto van een man, ik vermoed haar man. Mijn oma is ooit getrouwd geweest met Friederich, Christian, Sigli von Grumbkow en zij heeft zich erg verdiept in de naam. Met als gevolg een verslag van het geslacht von Grumbkow, gemaakt door een duitse meneer Christian von Grumbkow. En daarnaast een enorme stamboom, met een beschrijving van de Nederlandse tak van die stamboom. Helaas stopt het op een gegeven moment. Wat zou het toch mooi zijn als de stamboom verder gevuld kan worden met juiste informatie. Al is het alleen maar de nederlands tak die gevuld wordt. Mocht je belang hebben bij n van deze documenten, dan hoor ik het graag.

  • Anoniem zegt:

   Hallo Anoniem,
   Ruim 10 jaar later weliswaar, maar heb je enig idee tot waar de stamboom klopt?
   Ik denk inmiddels een jaar of 40 geleden heb ik Christian ontmoet bij mijn vader omdat hij bezig was met de stamboom…

   M.vr.g.r,
   Ronald von Grumbkow

 9. Anoniem zegt:

  Grappig dat je op google je eigen naam toch altijd weer tegenkomt. De foto van de moeder von grumbkow herken ik, ik heb foto waar zij alleen op staat en daarnaast staat een foto van een man, ik vermoed haar man. Mijn oma is ooit getrouwd geweest met Friederich, Christian, Sigli von Grumbkow en zij heeft zich erg verdiept in de naam. Met als gevolg een verslag van het geslacht von Grumbkow, gemaakt door een duitse meneer Christian von Grumbkow. En daarnaast een enorme stamboom, met een beschrijving van de Nederlandse tak van die stamboom. Helaas stopt het op een gegeven moment. Wat zou het toch mooi zijn als de stamboom verder gevuld kan worden met juiste informatie. Al is het alleen maar de nederlands tak die gevuld wordt. Mocht je belang hebben bij n van deze documenten, dan hoor ik het graag.

 10. Anoniem zegt:

  Grappig dat je op google je eigen naam toch altijd weer tegenkomt. De foto van de moeder von grumbkow herken ik, ik heb foto waar zij alleen op staat en daarnaast staat een foto van een man, ik vermoed haar man. Mijn oma is ooit getrouwd geweest met Friederich, Christian, Sigli von Grumbkow en zij heeft zich erg verdiept in de naam. Met als gevolg een verslag van het geslacht von Grumbkow, gemaakt door een duitse meneer Christian von Grumbkow. En daarnaast een enorme stamboom, met een beschrijving van de Nederlandse tak van die stamboom. Helaas stopt het op een gegeven moment. Wat zou het toch mooi zijn als de stamboom verder gevuld kan worden met juiste informatie. Al is het alleen maar de nederlands tak die gevuld wordt. Mocht je belang hebben bij n van deze documenten, dan hoor ik het graag.

 11. Anoniem zegt:

  Grappig dat je op google je eigen naam toch altijd weer tegenkomt. De foto van de moeder von grumbkow herken ik, ik heb foto waar zij alleen op staat en daarnaast staat een foto van een man, ik vermoed haar man. Mijn oma is ooit getrouwd geweest met Friederich, Christian, Sigli von Grumbkow en zij heeft zich erg verdiept in de naam. Met als gevolg een verslag van het geslacht von Grumbkow, gemaakt door een duitse meneer Christian von Grumbkow. En daarnaast een enorme stamboom, met een beschrijving van de Nederlandse tak van die stamboom. Helaas stopt het op een gegeven moment. Wat zou het toch mooi zijn als de stamboom verder gevuld kan worden met juiste informatie. Al is het alleen maar de nederlands tak die gevuld wordt. Mocht je belang hebben bij n van deze documenten, dan hoor ik het graag.

 12. H J Anthonijsz zegt:

  Hallo Danille,
  Wiens dochter ben je?
  Je Opa, Friedrich Christian Sigli geboren 01-11-1928 komt in stamboom voor die ik heb.
  Hij is een neef van me.
  Zijn vader (oom Joost) heb ik nog gekend. Hij woonde toen in Amsterdam. Hij is een oudere broer van mijn moeder.
  Ook jouw Opa heb ik nog ontmoet.
  Leuk dat je gereageerd hebt.
  Tot horens.

 13. Johan zegt:

  Het geslacht van:
  Von Grumbkow
  De adel in Duitsland (als overblijfsel van het vroegere, heilige Romeinse rijk der Duitse natie) bestaat sinds 1919 alleen nog in de vorm dat het vroegere adelcertificaat als een deel van de familienaam gevoerd mag worden.
  In Oostenrijk heeft men ook deze vorm al afgeschaft. Zo heet daar bijvoorbeeld de Vorst van Metternich zelfs alleen nog; mijnheer Metternich.
  Ter handhaving van deze standen hebben de Duitse adelfederaties het Duitse adelsarchief in Marburg opgericht. De daar werkzame archivaris Dhr. V. Hueck en zijn 2 vaste werknemers alsmede zijn overige assistenten geven 4-6 boekdelen per jaar uit van het genealogisch handboek der adel (Ghda). Hierin kunnen alle adelijke families, op vrijwillige basis, hun personenbestand openbaar maken. Voor onze familie laat ik dit doen in het jaar 1990. Na de oorlog is dit de 2e maal dat dit gebeurd. In 1966 werd onze familie voor de laatste maal geopenbaard in dit personenbestand.
  Alle overledenen worden n hun dood nog nmaal vermeld en daarna weggelaten als er geen nakomelingen zijn.
  Voor de oorlog verscheen dit personenbestand van de adel iedere 2 jaar maar er stonden immer zeer veel fouten in.
  In Duitsland onderscheidt men de adel in; hogere adel en in lagere adel. De hogere adel verschijnt in de z.g.n. ; rode vorstenboeken en wel in de volgende hoofdstukken:
  Hoofdstuk 1: alle nog regerende en voormalig regerende vorstenhuizen van Europa
  Hoofdstuk 2: alle niet-regerende vorstenhuizen met hun adelsherkomst.
  Hoofdstuk 3a: alle zijtakken van afdeling 1 & 2 welke d.m.v. niet-wettelijke huwelijken
  ontstaan zijn.
  Hoofdstuk 3b: alle zijtakken die door huwelijken met gewone burgers ontstaan zijn.
  De lagere adel is verdeeld in Graven, Baronnen en de adel zonder titel, zoals bijvoorbeeld de Heer v. Grumbkow. (alle oude families schrijven het vonalleen als v.!)
  Bij alle drie deze gradaties maakt men dan weer onderscheidt tussen Oer-adel en Brief-adel. Alle geslachten die vr 1400 d.m.v. een oorkonde gecertificeerd zijn behoren tot de Oer-adel en worden al sinds mensenheugenis ook in de literatuur zo aangeduid.
  Van de Brief-adel verwacht men dat zij d.m.v. de adelbrief (of een gelijkwaardig bewijs) zijn stand kan aantonen. Het bestand van de Graven & Baronnen-families is ondertussen zo uitgebreid dat zowel het boekdeel over Graven als over Baronnen-families uit 2 delen bestaat. Alleen bij adel zonder titel bestaat nog de scheiding tussen Oer-adel en Brief-adel.
  Het geslacht von Grumbkow behoort van vroeger uit tot de Oer-adel en voert eigenlijk alleen de Lindenblad-kroon in het wapen. Wij hebben geen adelbrief of iets dergelijks waarin vermeld staat dat er vr 1400 al sprake was van een ridder v. Grumbkow. Dat is dus niet meer via een oorkonde te bewijzen.
  In het boek van Fontanes; Fnf Schlsser nam bijvoorbeeld bij de bruiloft van Dietrich von Quitzow in 1364 een ridder von Grumbkow deel.
  De eerste oorkonde waarin wij opduiken is de oorkonde van de verkoop van het landgoed Langebse in Hinterpommern aan de familie von Stojenthin in 1426. Onze stamboom is compleet volledig en bewijsbaar tot en met het jaar 1402 en werd reeds in het jaar 1700 opgeschreven.
  Deze geschriften waren vroeger in het staatsarchief van Stettin (Polen) voorhanden en een verder gewaarmerkt afschrift lag aan het einde van de oorlog klaar om ingebonden te worden en kon gered worden en bevindt zich tegenwoordig in het Bondsarchief van Koblenz. De eerste keer dat onze naam genoemd zou zijn is in een oorkonde van de gebroeders Brisbanus, Tezlaus en Gneomarus de Grumbkow maar dit kan ik helaas niet bevestigen omdat, toen ik deze oorkonde in het archief van het aartsbisdom Magdeburg vond, er duidelijk Grambow (i.p.v. Grumbkow) geschreven stond.
  Hoe ontstond de Adel ?
  Toen het christendom langzaamaan ook in het oosten voet aan de grond kreeg werden er z.g.n. vorstenrijders (ridders) bij ingezet. Als beloning kregen deze ridders dorpen in gebruik en al de door hun genomen besluiten werden d.m.v. hun wapenzegel bekrachtigd.
  Familienamen bezaten zij, in de algemene zin nog niet. Aangezien vele ridders echter dezelfde voornaam hadden werd hun plaats van herkomst hieraan toegevoegd.
  Dus naar het dorp dat ze in gebruik hadden gekregen. Zo werd Claus uit Grumbkow dus automatisch Claus von Grumbkow en het kon dus gebeuren dat de zoon dus een andere naam voerde als zijn vader omdat hij zelf ook een dorp in bruikleen had gekregen.
  Pas in het jaar 1300 werden de familienamen zoals wij die nu kennen erfgoed.
  Von Grumbkows oudste leengoederen zijn verschillende Boerenhoeves in Grumbkow, Runow, Poganitz, Zechlin en daarnaast een halve hoeve in Vartzmin en een kwart hoeve in Mickrow. Ik heb afschriften van leenbrieven in mijn bezit uit 1450, 1554, 1575, 1608, 1618, 1621, 1652, 1678, 1682, 1687 en 1699 uit het staatsarchief van Stettin. Ik moet u er nu op wijzen dat het Stettinse staatsarchief bijna geheel in de oorlog verloren is gegaan. Al deze bovengenoemde plaatsen liggen in het gebied Stolp in Hinterpommern.
  Rond deze tijd waren er 52 landgoederen in bezit van ons geslacht. In de 20e eeuw is er slechts (verkregen door trouwerij) nog n landgoed in familiebezit in het Memelgebied.
  Generaal-Oorlogscommisaris & Hoofdmaarschalk Joachim Ernst von Grumbkow en zijn beide zonen de generaal-veldmaarschalk en 1e staatsminister in Pruisen, Friedrich Wilhelm von Grumbkow en zijn broer Philipp Otto von Grumbkow, Generaal-majoor en kanselier van de Pommerse regering (Pruisen) waren duidelijk het meest succesvol op de grond-toe-eigenings-markt.
  Dit geldt ook voor de zoon van Philipp Otto, genaamd; Philipp Wilhelm von Grumbkow.
  Onder koning Friedrich de 2e schatten deskundigen het verworven grondbezit in 3 generaties von Grumbkow op een waarde van 2 miljoen rijksdaalders (Reichsthaler). Het meeste is verkregen d.m.v. schenkingen van soldatenkoning Friedrich Wilhelm 1 (von Grumbkow).Friedrich Wilhelm had 18 kinderen waarvan slechts drie zoons. Twee stierven er reeds als kind en n in een krankzinnigengesticht. De laatste erfgenaam van dit reuzenvermogen, Philipp Wilhelm had slechts 2 dochters (en dus geen zoons) en zo kwam het totale Hinterpommerse bezit d.m.v. huwelijk in von Boninsche handen.
  Het gaat te ver om in dit schrijven uitgebreid in te gaan op de teloorgang van deze bezittingen maar het lijkt zo te zijn dat men verplicht was als geslacht uit het officiersberoep alle bezittingen terug te geven aan het volk als vergoeding voor geleden oorlogsschade.
  Ons geslacht heeft tot op dit moment (van schrijven) 307 manlijke naamsdragers voortgebracht. Ongeveer 8 anderen zijn niet in de stamboom te rangschikken. Van de 307 stierven er in hun vroegste kindertijd reeds 42 en er zijn er 28 in de verschillende oorlogen gevallen. 5 kwamen er door geweld om het leven.
  Men heeft in de volgende legers gediend :
  Het leger van Kurfurst en Brandenburg.
  Pruisen
  Saksen
  Het leger van de Duitse keizer
  Het koninkrijk Nederland
  Het koninkrijk Zweden
  Het keizerrijk Rusland
  Het koninkrijk Sardini
  Het keizerrijk Turkije
  Het Duitse, Franse, Deense, Amerikaanse en tenslotte ook in het Sovjetleger.
  Als het op de rangen aankomt kunnen we natuurlijk niet concurreren met de grote geslachten toch hebben we de volgende, verschillende rangen binnen de familie gehad:
  Generaal Veldmaarschalk 1x
  Generaal Luitenant 3x
  Generaal majoor 3x
  Schout bij nacht 1x
  Overste en kapitein ter zee 9x
  Overste 11x
  Luitenant ter Zee 1e klasse 9x
  Ritmeester 31x
  Diverse luitenants 17x
  Onbekende rangen 8x
  Vaandrig 2x
  Kadet 3x
  Alle beroepen op te noemen is onmogelijk , enige uitzonderlijke zullen we hier wel vernoemen die vaker voorkomen zoals de vele avonturiers die over de gehele wereld trokken. Verder waren er een plantagedirecteur, de leider van het Nederlandse postwezen voor overzeese post, boeren, gevangenisdirecteuren, havenkapiteins, Boswachters, een koerier van de Amerikaanse televisie, leraren en tenslotte mijn eigen zoon die piloot bij Lufthansa is. De academische beroepen zijn na de oorlog in opkomst. Tegenwoordig zijn bij mij bekend; 2 professoren en een hele rij gediplomeerde academici op de gebieden; theologie, het menselijk lichaam, sociaalpedagogiek, architectuur, kunstgeschiedenis, pedagogiek, machinebouw en vele anderen.
  Over ons familiewapen kan men meerdere paginas vullen.
  In het kort: De exacte beschrijving luidt: Een opgerichte pijl in zilver; op de helm met blauw-zilveren dek een met drie gouden sterren bedekte kantelende halve maan.
  Afbeelding 1 toont de juiste vorm van een middeleeuws wapen. Hoe eenvoudiger de vorm van het wapen, hoe ouder het doorgaans is..
  Afbeelding 2 toont de barok-vorm, hoe zij tegenwoordig,over het algemeen gevoerd wordt en op afbeelding 3 tenslotte wordt een oorspronkelijke, oudere vorm getoond die reeds in de 17e eeuw door geschiedschrijvers als verkeerd betiteld werd.
  De betekenis van het wapen is zeer veelzijdig en vaak fantasievol weergegeven.
  Het verderop weergegeven wapenlied is onbekend en schijnt een creatie van mijn genealogische voorganger uit de 19e eeuw te zijn.
  De oudste afbeelding in de literatuur stamt uit een grafsteen uit het jaar 1672 en het oudste zegel uit een brief van de oorlogsminister Joachim Ernst v. Grumbkow (in mijn bezit) stamt uit het jaar 1685.
  Mijn genealogische verzameling bestaat uit circa 30 mappen met oorkondes, afschriften, uitwerkingen, fotos en allerlei verschillende documenten. Daarnaast ook nog 4 mappen met afbeeldingen van de toenmalige plaatselijke geschiedenis en toenmalige bezittingen van von Grumbkow. Daarna volgen er nog 12 mappen met een blad voor iedere naamdrager en een aantal schriften en boeken.
  In de hal hangen circa 30 fotos en in de woonkamer staan 10 miniaturen en schilderijen van verschillende grootte tot en met het reuzenschilderij van de hofschilder Pesne, in dienst van Friedrich Wilhelm v. Grumbkow uit het jaar 1709. Voor de aankoop van deze schilderijen gaf ik vele duizenden Marken uit. Ik kocht er n in de U.S. of A. voor
  DEM 2.700,= in 1974, terwijl hij oorspronkelijk uit ons huis in Sudettenland stamde.
  Afgerond wordt de verzameling door een aantal onderwerpen waaronder de kroon van de grafzerk van veldmaarschalk F.W. v. Grumbkow, pijpen, wapentassen, bekers, ordes en nog veel meer. Tenslotte bezit ik ook nog een eigen bibliotheek met ca. 200 titels.
  Het Grumbkowse-paleis in Berlijn in de vroegere Knigstrasse waar de veldmaarschalk en 1e staatsminister Friedrich Wilhelm v. Grumbkow woonde die n van de drie belangrijke persoonlijkheden van ons geslacht was, werd reeds in de 19e eeuw afgebroken. De hoofdingang, later van Postminister von Stephan, werd in de binnenhof van het latere rijkspost-ministerie ingebouwd maar door de oorlog is alles verloren gegaan.
  De broer Philipp Otto bouwde zijn paleis in Settin maar door de later heersende bouwwoede werd hierop een ander gebouw neergezet maar ook dit werd door ten tijde van oorlog vernietigd. Omdat de Polen de stadskern weer exact historisch opbouwen wilden bouwden zij het paleis opnieuw volgens eigen inzicht en zonder versierselen zoals beelden en wandschilderingen. Zonder er aan te denken dat de originele bouwtekeningen op Slot Lupow in Hinterpommern opgeslagen lagen. Daar zijn ze waarschijnlijk ten offer gevallen, net zoals het familiegraf in Runow, aan de algemeen heersende vernietigingsdrang.
  Enige familie gedenkstukken hebben de verschrikkelijke tweede wereldoorlog overleefd en die zal ik hier nog even kort noemen:
  1. In Genve staat in het park van de universiteit het ca. 50 meter lange reformatie gedenkteken. In het linkerdeel is een gedeelte voor de Duitse calvinisten ingeruimd, zoals: Kurfurst Friedrich Wilhelm von Brandenburg gewijd aan de edict van Nantes die in 1685 in Brandenburg de vluchtelingen opnam. Hij ontbood zijn hoofdhofmaarschalk J.E. von Grumbkow als buitengewoon gevolmachtigde.
  2. Van J.E. von Grumbkow is nog meer bekend. In het Brandenburgse land, waar de wieg heeft gestaan van ons geslacht, ten Oosten van Berlijn, ligt het dorpje Blankenfelde. Daar heeft J.E. von Grumbkow een kerk gesticht en daar, voor als hij kwam te overlijden, een grafkelder gesticht. Doordat hij echte kort daarna in een reiswagon stierf werd zijn lichaam bijgezet in het familiegraf in Runow. Door dit misverstand werd het geplande, voorbereide graf echter wel door vele mensen bezocht alszijnde het graf van J.E. von Grumbkow. Tegenwoordig staat de grafsteen rechtop in de kerk en de ingang van de kerk wordt door een 1 x 2 meter groot alliancewapen van von Grumbkow opgesierd. 10 Jaar geleden werd door een storm de weerhaan van de toren geblazen en viel in duizend stukjes. In het kader van de renovatie werd er een nieuwe weerhaan gegoten met de initialen J.E.v.G. en bij het vergulden van de weerhaan mocht ook ik mijn bijdrage leveren.
  3. Op de Brandenburger Dom bevindt zich, op een voor mij onbekende hoogte, ons familiewapen in een verwaarloosde toestand, alsmede een gedenktafel waarop een van de gerenoveerde Dom-huizen herinnert aan de opdrachten en verplichtingen aan de reeds meerdere malen genoemde Friedrich Wilhelm v. Grumbkow als Dom-heer van Brandenburg.
  4. Gaat ook over Friedrich Wilhelm von Grumbkow. In 1739 werd hij d.m.v. een grote rouwparade bijgezet in de Berlijnse garnizoenskerk. In 1975 kreeg ik contact met de laatste leenheer van Rhstedt in der Priegnitz (Westhavel Gebiet). Rhstedt was in zijn tijd in beheer van Friedrich Wilhelm v. Grumbkow en om mij niet bekende redenen is de lijkkist later verplaatst vanuit de garnizoenskerk in Berlijn naar Rhstedt. Bij het instorten van een dichtgemetselde zijbeuk van de dorpskerk bleek dat alle leenheren van vroeger tijd hier bijgezet waren. Ook de lijkkist met de 2.30 meter hoge en uiterst zware afdeksteen, inclusief wapen en inscriptie van Friedrich Wilhelm v. Grumbkow werd gevonden. De beenderen konden niet meer precies gerangschikt worden en zo bleef er slechts zijde, kant (van de kist), hielsporen en een helm over. De koster zijn zoon speelde, in een houten schuur met de helm en wilde hem gaan vergulden. Het kant van de kist, de helm en de kroon van de afdekplaat zijn in mijn bezit. De afdekplaat van het graf wordt nog steeds op een eiken plank in de kerk tentoongesteld.
  5. Een ander doek van Friedrich wilhelm v. Grumbkow hangt in de galerie van het slot Molsdorf bei Erfurt. Molsdorf werd in opdracht van de graaf Gotter, gevolmachtigde van Friedrich de Grote gebouwd in Wenen. In Molsdorf werden vele schilderijen (van verschillende kwaliteit) van allemaal in de 18e eeuw bekende mensen tentoongesteld. Tegenwoordig is Molsdorf een mooi gerenoveerd museum met een eigen restaurant.
  Tenslotte wil ik nog 2 familietakken bespreken waarvan de omstandigheden uiterst bijzonder zijn. Mijn oer-oer grootvader Grumbkow was vader van 15 kinderen en van hun gingen de meeste in Russische dienst om gebruik te maken van de betere promotiekansen aldaar. Reeds 2 generaties verder waren zij in officier en ambtenarenkringen terug te vinden. n bereikte er zelfs de rang van Keizerlijke Russische Generaalmajoor. Met de uitbraak van de Russische revolutie bleken vele gegevens verloren gegaan te zijn. Vele gegevens verwijzen nu naar lege bladzijden of wijzen op executie door het vuurpeloton, verbanning naar Siberi, en dergelijke. Na 1918 zijn er nog slechts 3 nakomelingen gevonden. In 1941 werd in Charkow een (naam) nicht gevonden met haar dochter. Haar zoon diende als officier in het rode leger en zij zelf werd door andere familieleden naar Berlijn gebracht. Aan het einde van de oorlog kwam ze in een kamp terecht en aan het einde van de zomer 1945 naar Rusland gerepatrieerd . Over en uit dus. Nooit meer wat van gehoord.
  Tot 1993 dan eindelijk en sinds 1994 zelfs briefcontact met een andere nicht uit de sovjetunie. Zij is op een niet na te volgen manier na de oorlog in Duitsland terecht gekomen. Aangezien deze tak sterk Russisch geworden was vond ze geen aansluiting bij de Duitse familieleden en stierf ze in Dachau in het jaar 1968, voordat ik van haar bestaan gehoord had was ze dus al gestorven. Over en uit dus. Het derde geval is misschien iets positiever te noemen. In 1984 deelde mij Dhr. Eberhard von Grumbkow (marineofficier) mee dat de plaatsvervangend vlootadmiraal voor het gebied Oostzee van de Sovjet-vloot de Schout bij nacht O.P. Grumbkow zou zijn.
  Navragen bij het Duitse militaire attachee in Moskou leverde een bevestiging op en het nieuws dat deze admiraal nu deel uit maakte van de Russische marineleiding. Hij was getrouwd en meer wist men niet.. Contactopname werd mij afgeraden. In 1995 echter wist ik via de zoon van een bekende de eerste contacten aan te knopen. Hij bleek Oleg Pawlowisch Grumbkow te heten en hij stond inderdaad in het telefoonboek. Jammergenoeg spreekt hij, net als zijn zusters en kinderen, neven en nichten geen woord Duits of Engels maar alleen Russisch. Daarom verloopt het briefverkeer nu slechts moeizaam via zijn achter-neef, die in Stuttgart economie studeert.
  Totaal anders is het aantal van een uiterst talrijke tak van de familie, die tegenwoordig hoofdzakelijk in Nederland woont maar ook in Brazili terechtgekomen is. In de 19e eeuw kregen 3 broers ruzie met hun vader vanwege hun huwelijksvoltrekking. Zij gingen bij het Hollandse vreemdelingenlegioen en werden op Java en Sumatra ingezet. Indien men een officiersrang wilde behalen mocht men niet trouwen en dus begonnen zij contacten met de plaatselijk geboren vrouwen. n van de broers werd kort daarop op de Molukken vermoord, de ander trouwde met een vrouw uit een betere familie en werd al snel officier. De laatste tak verbleef tot het einde van het koloniale tijdperk werkzaam als bediende of arbeider. Zij werden allen in 1957 het land uit gezet omdat ze christen waren. Een erg belangrijke, sociale promotie is tegenwoordig gemakkelijker en een studie is vandaag de dag voor vele kinderen zelfs verplicht. Toch bestaat er gn betrekking/relatie meer met het begrip adel en sommige familieleden noemen zichzelf nu reeds van Grumbkow.
  In het jaar 1995 meldt zich plotseling een 100% naamsgenoot; Christian v. Grumbkow/ Hij is erg genteresseerd in de familiegeschiedenis. Hier ben ik uiteraard uiterst verheugd over en ik ben n.a.v. deze nieuwe ontwikkelingen zeer nieuwsgierig geworden.
  Met zijn hulp zal het mij dan hopelijk lukken om het gat tussen 1977 tot vandaag aan te vullen. Ik ben zelf namelijk reeds 69 jaren oud en kan dus moeilijk van stad naar stad reizen en gegevens verzamelen. De ervaring leert mij dat je de meeste gegevens slechts ter plaatse verkrijgt.
  Het hieronder weergegeven wapenlied schijnt een creatie van mijn genealogische voorganger uit de 19e eeuw te zijn.
  Wapenlied van het geslacht von Grumbkow (niet officieel):
  An Hundert Jahre sind es her, da lebte Herr George,
  v. Grumbkow der der Waff , und wehr schenkte die grsste Sorge,
  deshalb im brandenburgischen Land, wo des Geschlechts Wiege
  der Grumbkow wurde steht genannt bei jedem markischen Siege
  Ein rothes Herz im Silberschild, das Blttlein drei umschweben
  war als wappens Sinngebild dem Grumbkow einst gegeben.
  Neun Shne stattlich anzusehen erblhtem ihm als Sprossen.
  Und konnt es anders nicht geschehen, sie wurden gar nicht zu denken.
  Und Neune gar? Von welchem Werth! Die konnt er Mars nur schenken.
  So kmften sie mit grossen Muth wider die Saracenen.
  oftmals floss das Heldenblut von Grumbkow tapferen Shnen.
  Fnf Schlachten und wohl garnoch mehr, vor Allem hoch erhaben.
  Erasmus, paul und Ludewig Ehr und grossen Ruhm Sie gaben.
  Rittmeister, Oberst und major, dem Kaiser treu ergeben.
  Dies Kleeblatt i.d. Schlacht verlor doch endlich Blut und leben.
  Der Kaiser aber gab mit recht ein neues Wappenzeichen.
  dem alten tapferen Geschlecht fr jene Heldenleichen:
  Der Halbmond und drei Sterne hell den Helm der Grumbkows zieren.
  den Trkenpfeil an Herzens Stell im Silberschild zu fhren.
  Der Trkenpfeil, der Drang hinein in Heldenherz dem Rothen.
  die Sterne statt der Blttlein gedenken der drei Todten.
  Nederlandse vertaling is niet geheel juist maar komt ongeveer overeen.
  Het is al 100 jaar gelden, toen leefde er dhr. George v. Grumbkow
  die ons het wapen schonk van de grote angst.
  Die daarom in het Brandenburgse land, waar de wieg van ons geslacht heeft gestaan,
  bij iedere Brandenburgse overwinning steeds weer werd genoemd.
  Een rood hart op een schild van zilver, 3 bladeren zweven daar om heen . Dit werd als familiewapen aan de v. Grumbkows gegeven. Negen grote zonen ontloken uit hun knoppen.
  Ze vochten met heel grote moed tegen de Saracenen.
  Vaak vloeide het heldenbloed van v. Grumbkows dappere zonen.
  Vijf doden en nog heel veel meer, maakte hen nog grootser.
  Erasmus, Paul en Ludewig gaven eer en roem in grote mate.
  Ritmeester overste en majoor, dienden de keizer immer trouw.
  Dit klaverblad waarop de slag verloren werd daar gaf men bloed en leven.
  De keizer echter gaf terecht een nieuw wapenteken
  aan het oude , dappere geslacht voor ieder lijk van elke held:
  De halve maan en ook drie sterren die de helm van de v. Grumbkows siert
  De Turkse pijl op het zilveren schild die in het heldenhart gedrongen was van de roden.
  De sterren in plaats van de bladeren, gedenken de drie doden
  Het gebied ten Noord-Oosten van Berlijn, tegen de Poolse grens aan waar het geslacht von Grumbkow oorspronkelijk vandaan komt.

 14. Henk Anthonijsz zegt:

  Hallo Johan,
  Wie zijn je ouders resp. grootouders?
  Kun je me niet meer gegevens van je zelf geven? Adres etc?
  Ik heb een neef in Brasil wonen en ook een neef in Nederland die erg geinteresserd zijn in de gegevens von Grumbkow.
  Met hartelijke groet,
  Henk
  Met

 15. In de Passagierslijst van de Slamat (Rotterdamsche Lloyd) van Rotterdam (24 juli 1929) naar Batavia staan vermeld:
  H.L.von Grumbkow
  Mevrouw von Grumbkow
  en kinderen.

 16. Tineke Veenendaal zegt:

  Goedenavond, is er iemand, die de geboortedatum van Charles van Hutten voor mij heeft, hij is getrouwd met Anna Charlotte van Grumbkow, ook van haar heb ik geen geboortedatum. En wie was zijn vader en moeder? En weet iemand waar de Van Hutten’s oorspronklijk vandaan kwamen?
  Nederland zo is mij verteld, maar uit welke plaats. Ik ben de stamboom uit aan zoeken voor mijn kleinkinderen en ik mis nog diverse schakels. Ook heb ik op de cd van de Indische Genealogische vereniging gekeken. Kom daar wel diverse van Hutten’s tegen, maar niet wat ik precies wil weten. U zou mij met bovenstaande informatie enorm helpen. Bij voor baat dank!
  Vriendelijke groet Tineke

 17. Boeroeng zegt:

  Dag Tineke,
  Als Henk Anthonijsz meeleest dan weet hij misschien te vertellen wie de ouders waren van Charles van Hutten.
  Ik vermoed vaagjes Gerrit van Hutten en Anna Catharina Kunze, omdat die toen in de buurt woonde van Soekaboemi en Bandoeng.
  Maar kijk onderwijl voor andere informatie ook op deze link:
  http://indisch4ever.web-log.nl/indisch4ever/2007/01/indisch_in_beel_3.html
  Charles van Hutten was geboren 24-06-1900 te Bandoeng
  Anna Charlotte von Grumbkow was geboren 18-04-1900 te Bandoeng
  We gaan binnen 2 maanden over naar andere servers met andere software. Dat beslissen wij niet van Indisch4ever.. dat wilt de website web-log.nl zo.
  Maar men kan zich nog voor die paar maanden abonneren op een topic .
  Na de verhuizing geldt het onderstaande niet meer:
  In een topic bovenaan de rij van reacties staat het woord ‘reactiefeed’
  Klik daarop
  Als er een nieuwe reactie in het topic komt dan krijg je per mail en in je browser een bericht daarvan

 18. Tineke Veenendaal zegt:

  Ik heb de sites bekeken en ben al heel wat verder. Uw vermoeden van Gerrit van Hutten en Anna Catharina Kunze/Gunscher? is denk ik wel juist. De overgrootmoeder Jos Cohen, die getrouwd was met Heinrich Waldemar van Hutten gaf mij ook deze informatie. De geboortedatum van Charles is belangrijk om hem in de tijd te plaatsen. Dankuwel! Kan ik de heer Anthonijsz op een recent emailadres (zomaar) vragen stellen? Ik wil u nog wel even zeggen, dat ik u dankbaar ben voor uw mooie en informatieve website.
  Vriendelijke groet, Tineke

 19. Miel van Hutten zegt:

  Het is wel een erg late reactie na 5 jaar, maar wellicht komt deze toch nog goed terecht. Mijn naam is Miel van Hutten en ik ben al jaren bezig de familiegeschiedenis van de Van Hutten’s in kaart te brengen. Daarbij zijn nu twee ‘takken’ Van Hutten’s ontstaan waarbij de onderlinge relatie nog niet is aangetoond (als die er al zou zijn). De ene ‘tak’ Van Hutten’s vindt zijn oorsprong (vooralsnog) in Madoera via Christiaan en Gerrit van Hutten (mijn afstamming) en de andere ‘tak’ begint bij Leendert van Hutten in Rembang en in Bodjonegoro via Leendert G. van Hutten. Volgens mijn onderzoek komt Charles van Hutten voor in deze laatste afstammingsreeks en zijn geboortedatum is 24-06-1900 in Sukabumi. Ik weet niet wanneer en waar hij is overleden. Hij was gerouwd met Anna Charlotte von Grümbkow en zijn kinderen waren volgens mij Wenda Sofie, Heinrich Waldemar en Jouke Wendel. Ik hoop nog eens meer te weten te komen van beide ‘takken’ Van Hutten’s en misschien zelfs of er überhaupt een relatie daar tussen bestaat.
  Met vriendelijke groet,
  Miel van Hutten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.