Interview met Frank van Vree over het kolonisatieonderzoek

Rein Bijkerk, “Geen morele oordelen”. ‘NIOD-directeur Frank van Vree over het grote Indië-onderzoek’, in Checkpoint. Magazine voor veteranen, juni 2021

Fragment uit dit interview met Frank van Vree,
directeur van het NIOD, coördinator onderzoek kolonisatieoorlog

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

23 reacties op Interview met Frank van Vree over het kolonisatieonderzoek

 1. Anoniem zegt:

  Van Vree zegt dat het kabinet heeft verzocht het geweld van de Nederlandse militairen in het dekolonisatieonderzoek centraal te stellen. Dat is niet zo. Het kabinet heeft gevraagd om de dekolonisatie van Nederlands-Indië 1945 – 1950 in een brede historische context te onderzoeken en aandacht te besteden aan alle partijen. Van Vree manipuleert met de onafhankelijkheidsdatum en suggereert dat op 17 augustus 1945 de soevereine republiek Indonesië zou bestaan. Ook dat is niet zo. Op 27 december 1949 droeg Nederland de soevereiniteit over Nederlands-Indië over aan de Verenigde Staten van Indonesië. De op 17 augustus 1945 geproclameerde republiek was een van die deelstaten. Op 17 augustus 1950 proclameerde Soekarno de eenheidsrepubliek Indonesië, nadat hij met geweld een einde had gemaakt aan de onafhankelijke deelstaten, een ervan was de RMS. Dan zegt Van Vree dat er geen sprake zal zijn van morele oordelen.. Ook dat is niet waar. Onderzoekers, onder zijn leiding, hebben tot nu toe reeds tal van morele oordelen uitgesproken, louter gebaseerd op simplistische morele opvattingen van hedendaags eenzijdig. antikolonialisme.
  De waarde van het interview van Van Vree is dat nu duidelijk is dat er reden is voor grote zorg over de richting van het dekolonisatieonderzoek. Dat stevent af op veroordeling van Nederland en het aan de schandpaal nagelen van de Indië veteranen. Mr. Bauke Geersing, auteur van, Kapitein Raymond westerling en de Zuid-Celebes-Affaire (1946 – 1947) – Mythe en werkelijkheid, 2019, en publicaties geplaatst op http://www.opiniez.com en http://www.deklonisatie-nedindie.nl.

  • Jan A. Somers zegt:

   “Het kabinet heeft gevraagd om de dekolonisatie van Nederlands-Indië 1945 – 1950 in een brede historische context te onderzoeken en aandacht te besteden aan alle partijen.” Dat betekent dus beginnen met de petitie Soetardjo 1936, met een meerderheid in de Volksraad aangenomen. Vergeet dat maar, is niet leuk. We willen stoute Nederlandse militairen en dode Indonesiërs zien. Ook geen bersiap, want dat zijn vrijheidsstrijders, te herdenken op 10 november. Ook geen brandende kampongs van generaal Mansergh, dat was onze bevrijder.

 2. Adat zegt:

  Ik denk dat men de Indië veteranen het beste kan vergelijken met de Wehrmacht veteranen; beiden moesten in opdracht van het hoogste bevel de oorlogen in en hadden geen enkele keus, hoe pijnlijk en fout dat achteraf ook bleek te zijn. Er zijn een aantal voorbeelden (onder het tapijt geschoven of in de doofpot gestopt) van dappere mannen die hebben geweigerd naar Indië te gaan, vraag hen eens hoe hun leven is vergaan en je zult wederom weer versteld staan!!!

  • Anoniem zegt:

   Beste Adat, je schrijft ‘ik denk’, dat zal wel zo zijn. Maar u geeft er blijk van de feiten niet te kennen. Desondanks ventileert u meningen die dat slechts bevestigen. Waar is dat toch op gestoeld, meningen poneren terwijl men niet weet waarover het gaat? U bent een aanhanger van de opvatting dat destijds dienst moest worden geweigerd. Daartegenover staan de meningen van tallozen die ervoor kozen mee te werken aan het herstellen van orde, rust en het normale leven dat door buitengewoon wrede ‘rood-witte-terreur’ werd teniet gedaan, tienduizenden levens gevaar liepen en hun eigen leven in de waagschaal legden. Ondertussen gaat u niet in op mijn bericht, maar verlegt u de discussie naar een geheel ander onderwerp.

   • R.L. Mertens zegt:

    @Anoniem; feiten niet ter kennen etc.’- U wel? Benoem die feiten dan! – Een feit(!) is, dat Nederland net op 5 bevrijd, land nog in puin, koffie/suiker etc. alleen per bon te verkrijgen is; nb. enkele manden later alle gelden aanwende om oorlogstuig aan te schaffen, om in Indië een oorlog te voeren! Onder mom van ‘orde en rust’! Voor u vanzelfsprekend?

  • Jan A. Somers zegt:

   ” het beste kan vergelijken met de Wehrmacht veteranen” Die Nederlandse militairen waren dus geen veteranen. Maar simpele Jan, Piet en Klaas, tijdens het melken van onder hun koeien weggetrokken.
   “dappere mannen die hebben geweigerd naar Indië te gaan” Voor dienstweigering bestaat een normale procedure. Bij TNO hadden we een paar van die dienstweigeraars, die bij ons een ‘vervangende dienstplicht’ deden. “hoe hun leven is vergaan en je zult wederom weer versteld staan!!!” Dat valt tegen hoor. Waren geen moeilijke jongens. Deden hun werk goed. En behoorden zo bij de club.

   • R.L. Mertens zegt:

    @JASomers; ‘maar simpel Jan, Piet en Klaas etc.’- Toen inderdaad, want toen waren ze nog aan het melken….Na het Indië debacle ook nog ‘aan het melken’ ….als veteranen! En die TNO ‘melkers’ …?…..en je zult wederom(!)versteld staan!

 3. Boeroeng zegt:

  De toenmalige minister van Defensie Hennis wist heel goed dat de opzet van het excessenonderzoek zou zijn dat de Nederlandse excessen het meest aandacht zou krijgen.
  Dat het zo moest zijn was de maatschappelijke stemming en uiteraard waren er vooraf gesprekken, waar men meer openlijk sprak
  Natuurlijk wordt dit niet zo direct en duidelijk geformuleerd in brieven en naar het publiek toe. Veel woorden, vaag en omfloerst.
  Zo werkt dat in de politiek.

  Alles afwegende concludeert het kabinet dat er inmiddels, en in tegenstelling tot het eerder genomen besluit, voldoende aanleiding is voor een breed opgezet onderzoek naar de context van het geweldsgebruik en de periode van dekolonisatie.
  Een dergelijk onderzoek dient zich niet te beperken tot de geweldspleging door alle partijen waar veel deelstudies zich op richten, doch nadrukkelijk in te gaan op de brede context van de naoorlogse dekolonisatie (inclusief samenleving) en het politiek, bestuurlijk, justitieel en militair optreden in 1945–1949 in voormalig Nederlands-Indië /Indonesië, zowel vanuit Haags als vanuit lokaal perspectief. Het is belangrijk dat een vervolgonderzoek een integrale benadering hanteert en dieper ingaat op zaken die aan bod zijn gekomen in de studie van dr. Limpach. De geweldsspiraal tijdens de zogenaamde «Bersiap» zal in een onderzoek worden betrokken. Ook de politieke besluitvorming in Den Haag over de dekolonisatie, de brede steun in Nederland voor het behoud van de relatie met Nederlands-Indië/ Indonesië en de uitzending en het optreden van de Nederlandse militairen, de beperkte informatievoorziening, als ook de nasleep na 1949 en de veteranenzorg, verdienen nader onderzoek.

  Klik om toegang te krijgen tot _aanleiding_van_een_studie_van_dr._Limpach_over_geweld_in_periode_1945-1949_in_Ne.pdf

 4. Anoniem zegt:

  Beste Boeroeng, goed dat u de brief integraal hebt afgedrukt, daaruit blijkt dat Van Vree de waarheid geweld aandoet in zijn interview, zoals ik aangaf in mijn eerste reactie.

  • Boeroeng zegt:

   Geweld aandoet ? Nee hoor.., beste Anoniem.
   Het is altijd de bedoeling geweest dat het onderzoek van de 3 instituten de focus zou leggen op het Nederlands militair geweld. Dat wist Hennis, dat wist de regering. En het zal wel ook zo omschreven in de plannen die de 3 instituten naar de regering zonden. Hennis kan dat niet zo direct zeggen en schrijven, want dan komt er teveel kritiek en dus is ze een beetje vaag, veel woorden gebruiken enzo.
   Maar de kern van de zaak is toch het Nederlands politiek en militaire aanpak belichten.
   Persoonlijk vind ik dat men in de omschrijving de onderzoeksdoelen duidelijker had moeten benoemen. Ik denk aan: De geweldsexcessen van alle partijen in kaart brengen met een focus op Nederlandse daders en Nederlandse slachtoffers.

   • Anoniem zegt:

    Beste Boeroeng, het is nimmer de bedoeling geweest van het kabinet dat de focus zou worden gelegd op het Nederlandse geweld. De drie instituten, die de voorwaarden van het kabinet accepteerden, hebben bewust een andere focus gekozen en zijn geen objectief, wetenschappelijk onderzoek aan het uitvoeren. Ook een objectief, wetenschappelijk onderzoek was duidelijk de bedoeling van het kabinet. De brief van het kabinet is op al die punten eenduidig. De drie instituten zijn bewust bezig een eigen politieke agenda uit voeren. Dat is de agenda van het ant5ikolonialisme, waarvan Raben, een van de hoofdonderzoekers zegt, dat die noodzakelijk is om onze politieke cultuur te vervolmaken. Uw verwijzing naar Hennis klopt niet. Mag ik uw bron waarop u e.e.a. baseert?

    • Boeroeng zegt:

     Beste Anoniem,
     Elk historisch onderzoek bakent men af.. wat wel en wat niet.
     Het is onmogelijk ALLES van de menselijke geschiedenis te heronderzoeken en dus deelt men die geschiedenis in in hoofstukken, chronologisch, regionaal, etniciteiten, in thema’s
     Inderdaad speelt mee waar mensen op dat moment behoefte aan hebben.
     Het publiek, de Nederlandse regering gesteund door de Tweede Kamer had eind 2016 behoefte aan het uitdiepen van de bloederige dekolonisatie van Indonesië.

     Kennelijk vind jij het vervelend Nederlands excessief geweld te onderzoeken.
     Accepteer het nou… het was de regering Rutte II, gesteund door de Tweede Kamer die dit wilde onderzoeken. En Nederland was niet zo fraaie dictator.

 5. Anoniem zegt:

  Boeroeng, de brief en het parlementaire debat daaraan voorafgaande zijn duidelijk. Het gaat om een objectief en wetenschappelijk onderzoek in de brede historische context, naar alle partijen, ook het geweld van alle partijen, ook het optreden van de Nederlandse militairen waarbij geen geweld werd gebruikt. Een dergelijk onderzoek volgens de principes van wetenschappelijke integriteit juich ik toe. Worden we eindelijk verlost van de eenzijdige, vooringenomen geschiedvervalsing die ons nu al jaren ten deel valt. Dat is het mythische beeld dat er slechts sprake was van onafhankelijkheidstrijders tegen een koloniale bezettingsmacht. Klinkklare nonsens is dat. Een land personifiëren als dictator. is zo’n voorbeeld van die onhistorische kletskoek, Boeroeng.

  • Boeroeng zegt:

   Beste Anoniem,
   Er was een Nederlandse dictatuur te Indië.
   Logisch dat de oorspronkelijke bevolking een eigen staat wilde hebben, geleid door eigen leiders/dictators.
   Ik ken meer landen die dat wilde in die jaren: Nederland, België, Frankrijk, Polen etc

   • Anoniem zegt:

    Beste Boeroeng, dit is Chinees vuurwerk. Succes ermee..

    • Bung Tolol zegt:

     Ja inderdaad anoniem ,volgende keer steken wij een Chinese renteng af ,met jou op het einde ……………………succes ermee ! 😁

    • R.L. Mertens zegt:

     @Anoniem; ‘Chinees vuurwerk etc.’; – Rentengan? Waarom doet u zelf geen onderzoek? Doe hierbij uw verslag op deze site. Of blijft u aan de kant; steeds vuurwerk aan steken/afvuren?

  • Bung Reactionnair ook nog eens tolol zegt:

   Ja ,beetje ondankbare anjing die orang Indonesia ! Wij Hollanders waren een zegen voor hun land ,volledig onbaatzuchtig gingen wij te werk ,alles maar dan ook alles voor het wel en wee van onze geliefde Inlanders .Die mensen hadden het nooit zo goed als onder ons bewind ! Wij betaalden ze vorstelijk ,volgens C.A.O + vakantiegeld .Wij hollanders hadden ook nog eens een schitterend gelegen vakantieoord voor die luitjes ingericht ! Gratis ,dus helemaal voor niks in Boven-Digoel .Die dankbare Inlanders stonden te dringen om gebruik te maken van dit buitenkansje ! Om aan de vraag te voldoen openden wij dus nog maar een paar vakantie-oorden ,Volgens zeggen zijn die Inlanders er ons nog dankbaar voor .Ja niks te danken hoor beste Inlanders ,wij Hollanders waren daar voor jullie ,volstrekt belangeloos en uit christelijke liefde deden wij dat graag ! En ja natuurlijk waren jullie welkom in onze societeiten ,heel welkom zelf ! Kom je daar binnen als Pak Kromo wordt je uitgebreid begroet door de resident “” Ah silahkan masuk pak Kromo ,silahkan duduk ,mau minum apa ? Kijk ,Kijk ! Dat waren wij Hollanders nou ,wij beschouwden die Inlanders yang ter hormat als onze gelijken ! Wat een onzin Nederland voor te stellen ,als een dictator ! Nee wij Hollanders waren meer moeder Theresia ! Onthoudt dat goed Boeroeng !

   • Jan A. Somers zegt:

    “Wij hollanders hadden ook nog eens een schitterend gelegen vakantieoord voor die luitjes ingericht !” Dan deed president Mas Soetardjo het wel beter met al die communisten. het wel beter. En naast die president ook een nieuwe lichting bersiappers, die het voorbeld gaven.

    • R.L. Mertens zegt:

     @JASomers; ‘deed mas Soetardjo het wel beter etc.’- Die diende in 1936 een motie in voor ‘zelfstandigheid binnen de kolonie….in 1938 afgewezen.

    • Jan A. Somers zegt:

     “.in 1938 afgewezen.” En in 1940 ewer opgepakt: Koninkrijksconferentie!

   • Robert zegt:

    Ook gratis reizen voor de Inlanders naar Suriname met aanbiedingen voor” goed betaald” werk” met pensioenrechten en premiestelsel!

  • R.L. Mertens zegt:

   @Anoniem; ‘mythische beeld etc.’- Geen onafhankelijkheid strijders? Wel extremisten/oproer kraaiers/ rampokkers/peloppors etc.? Zelfs die rampokkers en al dat uitschot waren voor: onafhankelijkheid/merdeka! Heb het zelf ‘wetenschappelijk’ uit de (Nederlandse Indische)pers rubrieken nageplozen. Allen riepen met bamboe roentjings bewapend; ‘bersiaaaap’! Ook persoonlijk indertijd gehoord *- Onze gg.Tjarda bezat exorbitante rechten! Dwz. hij kon zonder proces iemand (voor goed) laten opsluiten. Zelfs personen verbannen naar een gebied buiten Indië! Bv. naar Nederland (!) Daar werd Sukarno niet naar toe gestuurd. Want Bung wilde graag onze koningin ontmoeten. De ‘communisten 1926’ (nationalisten) gingen geketend(!) richting onze eigen concentratie kamp (nog voor Duitsers) ; Boven Digoel. In een malariagebied waar ze door malaria aangetast vanzelf in apathie/gekte vervielen. En stierven! Lees Salim; 15 jaar (!) Boven Digoel ! Indië was een fascistisch(!) land; democratie bestond niet! Een politie staat met oa de PID( politieke inlichtingen dienst, die bij alle te/gehouden vergaderingen van Inlanders aanwezig is. De Volksraad was een schijn raadgevende instituut. Alle raad, wat niet zinde; zie petitie Soetardjo 1936, Wiwoho 1940 werd na jaren lange bestudering, naar de prullenbak verwezen! -* Dat onderzoek was voor mij ook overbodig; zie van Doorn/Hendrix; Ontsporing van geweld; opgetekend/onderzoek tijdens hun deelname aan Politionele oorlog 1946-1949! van Doorn; Orde Opstand-Orde 1973, dr.L.de Jong dl 11-14 jr.’80; Limpach; De brandende kampongs 2017 – Die 4,5 miljoen had mi. beter besteed kunnen worden! Aan bv. de backpay; aan de nazaten!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.