Datum presentatie onderzoeksresultaten bekend

De resultaten van het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950 zullen op donderdag 17 februari 2022 worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de KNAW te Amsterdam. Door de COVID-19 pandemie verschijnen de onderzoeksresultaten later dan aanvankelijk gepland.  ind45-50.org

Dit bericht werd geplaatst in agenda - evenementen. Bookmark de permalink .

46 reacties op Datum presentatie onderzoeksresultaten bekend

 1. RLMertens zegt:

  @onderzoek; ‘onafhankelijkheid, de kolonisatie etc.’- Dekolonisatie? Was Nederland in nazi tijd ook een kolonie van nazi Duitsland? Al in 1922 werd in onze Grondwet; de benaming kolonie gewijzigd in; het grondgebied van Nederland! Omvat Nederlandsch Indië, Suriname en Curacao ea. -Een kolonie= een handels post, een nederzetting in den vreemde, een kolonie van Nederlandse boeren in bv. Argentinië etc. Indië was gewoon bezet(!) gebied! Het begon als een kolonie, dat wel. Wij waren daar bezetters; niet anders! En we leefden daar als prinsen …. (niet Poncke hoor). Dus het is de-bezetting etc. Wij beschuldigen graag Japan, die zijn geschiedenis versluierd en wij…?.(wetenschappelijk) Witwassen van ons verleden!
  Zelfs met 4,5 miljoen subsidie! .

  • Jan A. Somers zegt:

   “ea.” Niks e.a.. Gewoon de grondwet lezen. Maar daarbij wil ik u wel helpen:” Art. 1. Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao.” Ook Nederland was dus een gebiedsdeel, net als Indië. Heeft niets te maken met de Nazitijd in Nederland.

   • Bung Tolol zegt:

    Heel mooi prachtig ! In 1922 werden die Kolonies dus afgeschaft en ze werden gebiedsdelen van het Koninkrijk ! Bagus alleen vreemd dat pas in februari 1945 de naam gewijzigd werd in Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen ,dus je had geen Kolonies meer maar nog wel een ministerie van Kolonien .Officieel werd het Ministerie van Kolonien pas in 1959 opgeheven ! Nederland was dus een gebiedsdeel ,net als Indie ,Dus de inwoners van beide landen hadden evenveel in de melk te brokkelen ,gelukkig maar en die Europeanen mochten voortaan hun naam met een Hoofdletter schrijven ,dus geen europeaan meer maar Europeaan ! We gaan echt vooruit sinds 1922 ! En die bordjes “” Verboden voor Europeanen en Friese Melkkoeien !”” moesten meteen verwijderd worden ..Ja ja ook bij dat Oranjehotel in Soerabaya ! Eindelijk na bijna 300 jaar waren die Europeanen gelijkgesteld met die Autochtonen ! Vlag ( Bendera) uit ! Feesttoeters mee en natuurlijk Bitterballen ,Tom Poezen en Oranjebitter op tafel ,het was groot feest in 1922 ! 👍🎂👍

    • Jan A. Somers zegt:

     “Dus de inwoners van beide landen hadden evenveel in de melk te brokkelen” Ja, voor de inwendige aangelegenheden. Beide zelfstandig rechtspersoon. Maar bedenk wel, het land Nederland was iets anders dan het Koninkrijk der Nederlanden! Beide gebiedsdelen waren dus wel ondergeschikt aan het Koninkrijk. U moet dat grondwetsartikel begrijpend lezen! Sommigen kunnen dat niet.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Officieel werd het Ministerie van Kolonien pas in 1959 opgeheven !” Ja, maar dat bestaat nog steeds! !!! Gebeiteld in steen! Stedelijk erfgoed van Den Haag! Leuk voor Indonesische toeristen.

    • R.L. Mertens zegt:

     @JASomers; ‘inwoners hadden even veel etc.’- Oh ja, ook Inlanders? Baboe Soep even veel rechten als mevrouw Somers?

    • Jan A. Somers zegt:

     “even veel rechten” Ze kreeg gewoon de hele bezetting en bersiap haar loon. Totdat mijn moeder en zus werden weggevoerd. En ze at hetzelfde als wij. Ook haar dochter, waarmee wij Nederlands moesten spreken. (U weet wel, een slimme meid is op haar toekomst voorbereid!)

   • R.L. Mertens zegt:

    @JAsomers; ‘ nazi tijd etc’.- Was Nederland toen ook een gebiedsdeel van Duitsland? Met een gg. Seyss Inquart.

    • Jan A. Somers zegt:

     “gebiedsdeel van Duitsland?” Er werd wel gestreefd naar één groot Duitse Rijk!. Net als in Indië de Nanyo.

  • Hans Moll zegt:

   Koloniseren is van alle tijden, het ene volk trekt een land in waar een ander volk woont en met of zonder geweld overheerst dat volk. Duitsers in Pruisen; Romeinen in Gallië; Europeanen in Noord en Zuid Amerika etc. Dat heet geschiedenis. Vanaf 1918 proberen we daaraan een eind te maken. Is niet gelukt. Maar om nou met de bril van de 21ste eeuw naar vorige eeuwen te kijken is weinig vruchtbaar. Ja, we zijn tegen heksenvervolging, de Inquisitie en imperialisme, maar veranderen we daar wat aan?

   • Jan A. Somers zegt:

    En dan die Nederlandse koloniën in Europa? Limburg, Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen? De Commissaris van de Koning in Limburg heet nog altijd Gouverneur!

   • Bung Tolol zegt:

    @Hans Moll ,U praat verstandiger dan veel van uw symphatisanten ! 😎

   • Adat zegt:

    @Hans Moll, ik ben het gedeeltelijk met u eens. Het is is inderdaad gebeurd en verleden tijd, net als het derde Rijk. Maar om nou meteen de boel van tafel te vegen omdat het, hoe pijnlijk ook, ons betreft is kort door de bocht. We mogen het niet vergeten. En ook het bagataliseren en het verheerlijken van onze voormalige kolonie “Tempo Doeloe” moet nu toch ook eens wat minderen vind u niet? Want Tempo Doeloe had exact dezelfde ingrediënten als Zuid Afrika. Dat moeten wij ons nageslacht meegeven zodat zij daar leerling uit kunnen trekken zodat dat übermensch gevoel definitief tot het verleden gaat behoren.

    • hans zegt:

     “Kolonisatie is agressie, de overweldiging van een zwakker volk en een zwakkere beschaving door een sterker volk. Ze is ook altijd vooruitgang, juist omdat een zwakkere en primitieve beschaving voor een sterkere en hogere zwicht. Ze is dus altijd een mengeling van goed en kwaad en het oordeel over haar is er altijd van afhankelijk of het goede opweegt tegen het kwade.’ Sebastian Haffner over de Duitse kolonisatie van Pruisen.

    • Jan A. Somers zegt:

     “e overweldiging van een zwakker volk en een zwakkere beschaving door een sterker volk. ” Jammer dat ze niet naar het volkenrecht van onze Hugo de Groot hebben geluisterd: Habent insulae istae quas dicimus et semper habuerunt suos reges, suam rempublicam, suas leges, sua iura,, Deze eilanden waarover wij spreken, hebben nu, en hebben altijd gehad hun eigen koningen, hun eigen staat, hun eigen wetten, en hun eigen rechtssystemen. Door Van Vollenhoven aangepast: “Wanneer in 1596 het eerste schip met de driekleur aan den mast in den Indischen archipel binnenvalt, is dat land staatsrechtelijk geen ‘woest en ledig’ land. Het is boordevol instituten van volks- en gezagsordening”. Dit werd dan ook de basis van het pluriforme bestuur.

   • Jan A. Somers zegt:

    ” het ene volk trekt een land in waar een ander volk woont” En wat te denken van de Batavieren? Is Nederland daarmee een kolonie geworden van het Bataafse Rijk (als dat zou hebben bestaan? Wel eens gehoord van de Bataafse Republiek? Heeft echt bestaan hoor.

    • kalemol zegt:

     Nergens ter wereld bestaan nog landen waar de eerste bewoners de baas zijn. Iedereen is een nazaat van een overweldiger, kolonisator of massamoordenaar.

 2. Bung Tolol zegt:

  Ja wat wilt u nou ? Als ik mis( daden) heb begaan en ik laat mr X het onderzoeken tegen een hele riante beloning ,verwacht u toch niet dat die zelfde mr X met een vernietigend rapport over mij komt opdraven ! Mr X zal natuurlijk wel om het een beetje op een kritisch rapport te laten lijken ,hier en daar enige kritiek op mijn handelen noteren maar op hoofdlijnen zal hij mij gelijk geven ! Ja natuurlijk ik betaal hem toch !

 3. vandenbroek@libero.it zegt:

  Maar wat verwachten bovenstaande Heren van het onderzoek?Want met de zin “witwassen van het verleden” kan ik weinig pizza maken als ik niet aangeef hoe dat verleden tot nu toe beschreven was.

  Maar het lijkt mij zinnig om op basis van de beschikbare informatie Anno Nu in de glazen bol te kijken wat de resultaten zullen zijn en over een jaar verifiëren wat van mijn voorspelling uitgekomen is. Bijvoorbeeld , bij een voorlichtingsbijeenkomst in Amsterdam in september 2019 werd over seksueel geweld gediscussieerd. Wat mij opviel was dat alleen over het seksueel geweld van Nederlandse militairen tegen Indonesiers op hoog intellectueel niveau in een voor een buitenstaander weinig begrijpelijke taal gesproken werd. De Nederlandse onderzoeker Scaiola is daarbij betrokken.

  Daar is natuurlijk wat mis mee maar wellicht politiek correct om je eigen nest te bevuilen. Natuurlijk was er ook Indonesisch seksueel geweld tegen Nederlanders en Indo-Europeanen, want ik ben daarna er speciaal op gaan letten en dan kom ik toch op een aardige waslijst van verkrachtingen seksueel verminken van de slachtoffers om het maar netjes uit te drukken, met namen, plaats en datum er gratis bij.

  De keur van internationaal aangeschreven wetenschappers betrokken bij het project schijnt in de tussentijd hun bijziendheid i.c. wetenschappelijk verantwoorde vooringenomenheid niet verruild hebben voor een open, objectief gerichte kijk op onze gezamenlijke geschiedenis.

  Dus ik voorspel (predict) Anno Nu dat geen woord gerept, noch impliciet over het Indonesisch geweld in de onderzoeksresultaten. Waarvan acte.

  Mijn vraag aan de Heren m.n. dhr. Bung Tolol, hij zorgt voor de vrolijke noot, wat hun concrete voorspelling is.

  • Bonuman Blackaman zegt:

   Attentie, aleer u de voorspelling van de heer Bung Tolol verzoekt.

   Hij is de kunst van Winti machtig en zijn voorspellingen kunnen zich wel eens tegen de vragensteller keren.

   • Bung Tolol . zegt:

    @ Bonuman Blackaman : Ai mi boi sa de man wani ? Wan bita amandra e miki wan switi orsyade ! Aan u zwarte tovenaar Ja mijn jongen wat willen die mensen nou ? “” Uit iets kwaads iets goeds maken !.Na b,bari moro furu ( Veel geschreeuw weinig wol ) 😎

    • Bung Tolol zegt:

     Amandra ( amandel ,soort noot ) bita =bitter ,dus letterlijk je probeert van een bittere amandelnoot een zoete stroop ( switi orsyade) te maken ! Een Bonuman is een medicijnman/tovenaar hij had vroeger (?) veel macht bij de zwarte mensen .Winti =geestenwereld . 😎 Moest het wel even uitleggen ,want aan Google Translate heb je in dit geval niks aan !

  • kalemol zegt:

   Ik heb ook met stijgende verbazing geluisterd naar het vertoog over het racisme van de blanke soldaten en de totale stilte over het wrede gedrag van de pemoeda’s, rampokkers en lakars.

   • Jan A. Somers zegt:

    Jammer genoeg zult u daarmee moeten leren leven. Het zij zo.

   • Adat zegt:

    @kalemol, inderdaad pemoeda’s, rampokkers, lakars, Hannie Schaft, Gerrit van der Veen, Walraven van Hall enz enz . Allemaal gaven ze hun leven voor diezelfde vrijheid!! Of nee zo bedoelde jij het waarschijnlijk niet😉

    • Bung Tolol zegt:

     Ik heet wel geen kale mol of te wel Hans Moll maar jouw vergelijking slaat als een tang op een varken ! Pemoeda,s zijn gewoon Indonesische jongeren ( muda =jong) Daar kunnen ook heel goede vaderlandslievende personen onder zitten ,die hun leven inderdaad voor de vrijheid van hun land gaven maar er kunnen onder hun ook personen zijn ,die zich aan bersiap moorden te buiten zijn gegaan ! Rampokkers het woord zegt het al ,moorden ,roven en brandstichten .Je kunt van Hannie Schaft ( communiste) G van der Veen ( kunstschilder en Walraven van Hall ( bankier ) zeggen wat je wilt maar geloof niet dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan moord,roof of brandstichting op onschuldige oude en heel jonge mensen .Vergis je niet die bersiap moorden zijn vaak gepleegd op heel jonge weerloze kinderen en oudere mensen ( de meeste weerbare mannen zaten nog in kampen ) Wat ik vind van die bersiap moordenaars ? Vuil tuig dat uit de krochten van de riolen zijn gekropen ,ratten van het ergste soort ! Klik eens op Google en lees het verhaal van de kinderen Engelenburg ( 4 meisjes en 2 jongetjes leeftijd 4-9 jaar ) en hun moeder ,uitermate laffe moorden gepleegd 1945 .

 4. Boeroeng zegt:

  Dit onderzoek begon met de doelstelling het Nederlands excessief geweld te 45-50 in Indonesië uit te pluizen en met meer details te beschrijven.
  Dat is een prima idee wat ik al 50 jaar vind. En nu dan eindelijk gaat die put van verdringing open.
  Als men toch bezig is, onderzoekt dan elk excessief geweld van alle groepen. En met de focus op Nederlandse slachtoffers en daders, wbt de cijfers, data, plaatsen, wat er gebeurde. Niet de persoonsnamen,
  Dit miste ik in de doelstellingomschrijving vooraf.
  Dat men een deelonderzoek bersiap instelde was mede toe te juichen.
  Hoewel er ook veel Indonesisch extremistisch geweld was ná die periode van bersiap, na 1945.
  https://www.ind45-50.org/geweld-bersiap-berdaulat-transitie-1945-1946
  Dit laatste was niet goed geduid in de omschreven doelstellingen

  Het is afwachten wat de eindverslagen zijn.
  Twee uiterste kritieken
  1 Men verwacht een versluiering van Nederlandse geweldexcessen. Dan wel een versluiering van elk Nederlands geweld, ook die van de periode voor 15 augustus 1945
  2 Men verwacht een versluiering van anti-Nederlandse geweldexcessen.

  • Jan A. Somers zegt:

   Jammer dat er nu enkel en alleen wordt gekeken naar excessen. Dekolonisatie is veel meer dan dat. Jammer, gemiste kans.

   • R.L. Mertens zegt:

    @JASomers; ‘dekolonisatie is veel meer etc.’- U bedoelt de- bezetting is veel meer; inderdaad! Want er komt veel meer aan de orde. – Zie; zelfs na 4 jaar nazi tijd in Nederland; media, boeken etc.

    • Jan A. Somers zegt:

     Heeft u al uw getuige ervaringen aan die Commissie gemeld? Daar werd om gevraagd, maar dat zult u waarschijnlijk niet gelezen hebben.

 5. kalemol zegt:

  Is het niet wat kort door de bocht om 4 jaar nazitijd gelijk te stellen aan het kolonialisme?

  • Mr. B. zegt:

   Inderdaad. Begrippen als ‘Lebensraum’ and ‘Endlösung’ uit het Duits Nazisme kan je moeilijk gelijk stellen aan exploitatie kolonialisme.

   Het was (i.t.t. Australië, Hong Kong en zelfs Papua tegenwoordig) niet eens vestigend kolonialisme. Het doel was niet de oorspronkelijke bewoners te vervangen maar er waren economische motieven.

   De Japanners (maar ook de Portugezen en Spanjaarden) waren meer imperialistisch. Het ging buiten rijkdommen vergaren ook over macht en het opleggen van een gezamenlijke cultuur (en religie).

   • Jan A. Somers zegt:

    De Spanjaarden en Portugezen hadden van de Paus de opdracht het geloof te verbreiden over de hele wereld. Wel van elkaar gescheiden in een oostelijke en westelijke wereld., want onderling ging het nooit goed (Pauselijke bullen). In Azië lag hun demarcatielijn ergens in de Molukken. De Filippijnen voor de Spanjaarden, de Molukken voor de Portugezen. Maar de Paus had er geen geld bijgedaan. Dat moesten ze zelf bij elkaar schrapen met handel.

  • Adat zegt:

   @Kalemol, lees de definitie kolonisatie, wat verschilt dit van het derde Rijk?
   Kolonisatie verwijst naar grootschalige volksverhuizingen waarbij de migranten sterke banden onderhouden met hun voormalige land of dat van hun voorouders, en door dergelijke banden aanzienlijke privileges krijgen ten opzichte van andere inwoners van het grondgebied. Wanneer kolonisatie plaatsvindt onder bescherming van duidelijk koloniale structuren, gaat dit vaak gepaard met kolonisten die eerdere bewoners volledig onteigenen, of juridische en andere structuren instellen die hen systematisch benadelen.

   Daar werd wat groots verricht zeggen wij Hollanders toch vol trots….😉

   • Mr. B. zegt:

    Nee Adat, er is exploitatie kolonialisme en vestigend kolonialisme. En voor het verschil lees je maar beter mijn post hierboven.

    • Adat zegt:

     @mr.B, wright ore wrong en hoe je het wilt noemen en hoe pijnlijk het ook is…..leven in een maatschappij waarin de kleur jouw status bepaalt en niet jouw kwaliteit is killing of zeg ik nu iets heel raars en vreemd????? Zo was het leven in onze voormalige kolonie Nederlandsch Indië…..

   • Jan A. Somers zegt:

    “Kolonisatie verwijst naar grootschalige volksverhuizingen” Is in Indië niet gebeurd.
    “kolonisten die eerdere bewoners volledig onteigenen,” Is in Indië niet gebeurd.

    • RLMertens zegt:

     @JASomers; ‘volledig onteigenen etc.’- Het land werd wettelijk(!) geannexeerd! De hele maatschappij werd Europees/Nederlands bepaald. Met zelfs een wettelijke(!) regeling ; Europeanen- Vreemde Oosterlingen- Inlanders!
     Waarbij die eerdere(oorspronkelijke) bewoners; tot de laatste categorize ingedeeld, niets in te brengen hadden!

    • Jan A. Somers zegt:

     “Het land werd wettelijk(!) geannexeerd!” Nou nee. Europeanen e.d. mochten geen grond in eigendom hebben. Voor de cultuurondernemingen werd grond gehuurd van de eigenaren tani’s, die daarbij in loondienst werden genomen.
     “tot de laatste categorize ingedeeld,” U moet dat eens een keer goed lezen. En een beetje nadenken. Als vermeld wordt dat in een straat Jan, Piet en Klaas wonen, zou dan Jan vooraanstaan en Klaas als laatste?
     Zie ook:
     (2). De algemeene verordeningen zijn op die gedeelten van Nederlandsch-Indië, alwaar het recht van zelfbestuur aan de Inlandschen vorsten en volken is gelaten, slechts in zoover toepasselijk, als met dat recht bestaanbaar is.
     Art.34. De Gouverneur-Generaal sluit verdragen met Indische vorsten en volken.
     (2). In elk regentschap wordt, onder zoodanigen ambtstitel als de Inlandsche gebruiken medebrengen, een regent aangesteld, door den Gouverneur-Generaal uit de Inlandsche bevolking gekozen. (…)
     (2). Elk district wordt bestuurd door een Inlandsch hoofd, onder zoodanige ambtstitel als de Inlandsche gebruiken medebrengen. (…).
     Art.128. De Inlandsche gemeenten verkiezen, behoudens de goedkeuring van het bij ordonnantie daartoe aan te wijzen gezag, hare hoofden en bestuurders. De Gouverneur-Generaal handhaaft dat recht tegen alle inbreuken.
     terwijl overigens de onder hen geldende, met hunne godsdiensten en gewoonten samenhangende rechtsregelen worden geëerbiedigd, waarvan echter mag worden afgeweken, wanneer het algemeen belang of de bij hen gebleken maatschappelijke behoeften zulks vorderen.
     (2) Evenwel staan de burgerlijke rechtzaken tusschen Mohammedanen, indien hun adatrecht dat medebrengt, ter kennisneming van den godsdienstigen rechter, voorzoover niet bij ordonnantie anders is bepaald.

 6. vandenbroek@libero.it zegt:

  Nederland werd niet door de Duitsers gekoloniseerd, het ging verder, wellicht is het volkenrechterlijke begrip Annexatie de betere term.

  In Duitse ogen werd Nederland in 1940 niet bezet, ze beschouwden Nederlanders als Edel-germanen. Het was in hun ogen een soort Anschluss, Nederland werd deel gemaakt van het Groot-Duitse Rijk.
  Dat blijkt duidelijk uit het volgende. Nederland werd in tegenstelling tot Belgie en Frankrijk niet door militairen maar door burgers bestuurd. De Oosterijker en burger Seyss-Inquart werd Reichskommisar, een soort Commisaris van de Koningin maar dan van Oom Adolf. De Reichskommisar was onder het Ministerie van Binnenlandse zaken ondergebracht.

  • RLMertens zegt:

   @vandenbroek; ‘annexatie etc.’- Als volk en land geannexeerd en bestuurd wordt door een buitenlandse mogendheid is dat niet hetzelfde als een bezetting?
   -Wel of niet bestuurd door buitenlanders; burgers of militairen maakt dat enig verschil?
   Toch typisch dat wij/onze historici nu nog; het over koloniën hebben.
   1922 Wijziging der grondwet; De naam(!) koloniën afgeschaft; art.1 het koninkrijk omvat het grondgebied van Nederland, Nederlandsch Indië, Suriname en Curacao.
   – En de zelfde rechten voor de inwoners?

  • Jan A. Somers zegt:

   Klopt!

   • Jan A. Somers zegt:

    “Klopt” Deze constatering hoort bij vandenbroek@libero.it zegt:
    22 april 2021 om 17:51
    Nederlanders werden gewoon beschouwd als Germanen. Samengebracht in dat Groot-Duitse Rijk. Was al eerder gebeurt met Heim ins Reich. Oostenrijk en Sudetenland, Saargebied. Wikipedia: Via het Molotov-Ribbentroppact arrangeerde Hitler met de Sovjet-Unie een bevolkingstransfer, waarbij Duitsers uit de Baltische landen en Bessarabië naar Duitsland moesten verhuizen.

 7. Robert zegt:

  De rest werd van de wereld werd beschouwd als Edel-bavianen. Blij dat dat zooitje scumbags van z.g. Edel-germanen werd opgeruimd door de” niet Edel-germanen”.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.