Dag Paatje

Vilan van de Loo:   Het bericht golfde over social media: Paatje was vertrokken naar zijn Schepper. Een gelovig man, en al bij leven een legende. Volgend jaar was hij honderd geworden maar als het je tijd is, dan is het je tijd.
Het is een eretitel: Paatje. Een titel met respect en tederheid, voortkomend uit zijn leerlingen aan wie hij Pencak Silat onderwees. Iedereen nam het over, ik ook toen ik hem ontmoette.

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

45 reacties op Dag Paatje

 1. D.P. Tick zegt:

  Ik ben niet zo mystiek ingesteld,maar heb wel veel respect voor hem.Op zijn leeftijd nog zo actief en….hij was altijd vriendelijk.Selamat jalan Meneer Pfefferkorn

  • Bung Tolol zegt:

   Ja Pak Pfefferkorn ! maar eigenlijk heette hij Pfefferkorn von Offenbach ! Het woordje “”von”” suggereert dat de persoon met de Duitse adel gerelateerd was .Er zijn inderdaad Duitse personen van adel naar Indie gegaan en daar een verbintenis aangegaan met Inlandse vrouwen ,mits erkent door de vader hadden die kinderen ook recht op die titel .😎

   • Pierre de la Croix zegt:

    Bung Tolol over Indisch adeldom: “Mits erkent door de vader hadden die kinderen ook recht op die titel”.

    Adeldom vererft in de mannelijke lijn. Klopt. Maar ….. niet iedere erkende zoon van een adellijke vader kreeg het predicaat of de titel mee. Wel de familienaam en als betrokkene bofte niet de omkering daarvan.

    Hoe dat allemaal in elkaar zat in het oude Indië weet ik niet. Nog niet zo lang geleden op I4E een interessant verhaal over het ontstaan van de familienaam Satoor de Rootas. In het oude Indië was van alles mogelijk.

    Was Pascal Lemon er nog maar. Of misschien weet Hans Boers iets over Indisch adeldom.

    • Hans Boers zegt:

     @ PdlX,
     Pierre, kk(??) Was er geen eens bij. Hoe dan dese?

     Enige wat mij bekend is over (Duits) adeldom in Indië en waar ik iets over weet heeft betrekking op de naam Von Schmidt auf Altenstadt….. en ook alleen maar omdat in mijn genealogie deze naam voor komt

     De stamreeks begint met Johann Fabricius, heer van Altenstadt en Siegritz die in 1564 een wapenbrief ontving. Zijn zoon werd in 1577 verheven in de Rijksadelstand en zijn kleinzoon nam de naam von Schmid(t) aan. Johann Heinrich von Schmidt auf Altenstadt (1754-1817) werd kapitein in Statendienst en vestigde zich in de Nederlanden waarmee hij hoofd werd van de Nederlandse tak. In 1839 en 1849 werden drie van zijn zonen ingelijfd in de Nederlandse adel.

     In 1812 trouwde jhr. Johan Carel Friedrich von Schmidt auf Altenstadt (1789-1851) met Henriëtta Joanna van der Willige (1793-1860); hun oudste zoon Johan Peter (1812-1880) kreeg de naam Van der Willige von Schmidt auf Altenstadt en werd zo de stamvader van de tak met die naam.
     Indië werd vereerd met enkele nazaten, die o.a. hogere functies vervulden.

     Meer weten hierover:
     https://www.imexbo.nl/schmidt-a-altenstadt-2.html
     en omdat er Indische en Aremnopaerisanische centjes mee gemoeid waren ook nog de pagina: https://www.imexbo.nl/schm-a-alt-karib-1.html

     Tja, dan is er ook nog de familie HAMILTON OF SILVERTONHILL. oorspronkelijk uit Schotland afkomstig en naar Duitsland vertrokken in Schotse gerobaks, om aldaar in keizerlijke dienst de zwaarden te hanteren en via Nederlandse heirwegen en verder over zee naar voormalig Indië gegaan en natuurlijk weer één of ander familielid van me tegenkwamen en eraan vast bleven plakken.
     https://www.imexbo.nl/hamilton-slvrtonhill-2.html

     Tja, wat betreft de naam: Phefferkorn von Offenbach… Boeroeng vermeldde dit reeds eerder: In alle historische stukken/bronnen komt de toevoeging Von Offenbach NIET voor.
     Mijn pleegvader, een oudoom destijds in leven van oom Verdi (Paatje), sprak ook nooit over deze toevoeging. Jaren geleden vroeg ik het eens aan oom Verdi, maar die gaf niet thuis:” Boeng”, was zijn antwoord, “er zijn geheimen die geheimen blijven.”

    • Hans Boers zegt:

     Pierre, kk (???) moet zijn: Pierre, ik (??) was er geen eens bij…

    • Pierre de la Croix zegt:

     “Waarom IK????

     Ach Hans, jij weet zo veel. Iedere keer verbaas jij me weer met je brede kennis. Dus toch maar een schotje gewaagd en zie … raak, kenak.

     Met enige schroom schreef ik bij geruchte te hebben vernomen dat de toevoeging “von Offenbach” een verzinsel zou kunnen zijn. Gelukkig bevestigen Boeroeng en jij dat met verwijzing naar de boekoe-boekoe pienter. “Met enige schroom” schreef ik over het “gerucht” (het was in feite meer dan dat, maar ja, ik was bang voor een pak slaag van de échte wetenschappers op de site), want het was vooral niet mijn bedoeling om de naam van Paatje posthuum te grabbel te gooien. Zonder “von Offenbach” is hij ook de eerbiedwaardige man die grote lof heeft verdiend. “Offenbach” laten we maar verder over aan “Hoffmanns Erzählungen”.

     Wijlen mijn zuster die bijna haar hele werkzame leven bij Defensie heeft gesleten vertelde dat zij officieren kende, Indische jongens met klinkende namen als Holzschuher von Harlach en Stadelmann von Escholzmatt. Die namen komen niet voor in het rijtje van Boeroeng. Toch zou ik best mijn naam willen verruilen voor één van genoemde 2. Die klinken veel krijgshaftiger.

     Nog niet zo lang geleden was er een Von Schmidt auf Altenstadt deken van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hoe komt een “Schmiddt”, een eenvoudig ambachtsman, via via toch in de aristocratie terecht? Zo heb je in Nederland jonkheren Paardekooper. How come? Dan toch maar liever De la Croix sadja, zonder predikaat. Niet de kif!

    • Bung Tolol zegt:

     Ja interessant hoe die opvolging in adellijke kringen wordt geregeld ! Zo verbaasde ik mij er altijd over dat Sir Winston -Churchill geen echte adellijke titel voer maar ook gewoon in het Lagerhuis plaatsnam ,terwijl zijn vader Lord Randolph Churchill heette en Winston in dat heel dure paleis Blenheim Palace was geboren .Nou was een volle neef van Winston de Duke of Marlborough ,wel lid van het Hogerhuis of House of Lords ,dus Lord Randolph was niet de eerste zoon en erfde niet de titel Duke of Marlborough ,zo piste Winston dus naast het adellijke potje en kreeg geen titel ,dat vond de koning/koningin van Engeland een beetje kasian ,daarom kreeg hij de titel SIR toebedeeld ,Sir Winston Churchill werd door het Britse publiek /volk verkozen tot nomor satoe van de U.K ( Verkiezing grootste Brit aller tijden ) Hadden ze die verkiezingen in India/Bangla Desh gehouden zou Winston ongetwijfeld de titel “”Grootste kontol aller tijden hebben gekregen “” Churchill wordt daar aansprakelijk gehouden voor de ( honger ) dood van 4 miljoen mensen .🤢

 2. Pierre de la Croix zegt:

  Wederom niet gehinderd door enige kennis laat ik ook hier wat veronderstellingen los, gebaseerd op “hear say” oftewel kabar angin, om de oetek van u lezertjes (nog meer) te prikkelen:

  1. Dat “Von Offenbach” van Paatje zou een verzinsel zijn. Wie weet er meer van?

  2. In de 19de eeuw, toen Nederland als gloednieuw koninkrijk haar gezag in het eilandenrijk aan het consolideren en uitbreiden was, had het soldatenvolk nodig. Het recruteren van de Belanda Hitam uit wat nu Ghana heet is daar een uitvloeisel van. Zo ook meldden zich vele mannen uit de Duitse landen voor het koloniale leger. Onder hen nogal wat dragers van namen met voorvoegsels “von” und “zu”, die wezen op adellijke afkomst. Katanja gingen dezen naar de Oost omdat ze een pijnlijke “perkara” thuis ontvluchtten. Ze hadden geduelleerd (wat kennelijk niet meer mocht), schulden gemaakt, een gebroken hart.
  Ook hier mijn hamvraag: Wie weet er meer van de trek van de Freiherrn en Baronen uit de Duitse landen naar Indië om daar iets groots te helpen verrichten?

  Mijn overgrootvader Ulrich Bonjer, niet van adel want geen “von und zu”, toen stuurman van beroep, trok met zijn hele familie van Emden naar Nederland (Alblasserdam) en liet zich naturaliseren (de akte van Koning Willem III in mijn bezit), omdat het Koninkrijk Hannover waaronder Emden viel, werd geannexeerd door Pruisen en hij en zijn familie niet “unter Preusischem Stiefel leben wollten”. De politieke (en mogelijk ook economische) situatie in de Duitse landen in de 19de eeuw kon dus ook oorzaak zijn van de trek van Duitse adellijken als koloniaal naar de Oost.

  • Mister Bule zegt:

   Ik kan geen van de vragen beantwoorden. Maar wacht wacht, even verder lezen; dit is wel een interessant artikel, vertaald uit het Duits, over hoe de situatie eind 19e eeuw was.

   Het viel me ook op dat er best wel veel Duitse producten werden ingevoerd, denk maar aan wagens (Opel) en bier (Anker van ‘Archipel’) wat zelfs lokaal werd (en wordt) gebrouwen. Tevens zie je hier in de antiek- en brocante wereld veel klokken en radio’s.

   1870-1914: Deutschland und Niederländisch-Indien
   In 1885 richtte de Duitse regering een protectoraat op voor het noordoostelijke deel van Nieuw-Guinea. Het politieke engagement van Duitsland in Azië ging echter niet verder. Duitsland was tevreden met de Nederlandse regering, die Duitse bedrijven economische ontwikkelingskansen bood. Het vermijden van wrok in grotere landen was een van de belangrijkste drijfveren voor Nederland om het opendeurbeleid in te voeren. Vanuit het standpunt van Bismarck was de politiek succesvol, maar de wereldpolitiek veranderde de situatie. Duitsland toonde interesse in Azië. In november 1897 werd Kiautsjou, een kuststad in China, bezet. Duitsland stationeerde een eskader marineschepen in Kiautsjou. Militair een belangrijke stap, maar het was een politiek signaal dat Duitsland dichter bij Azië kwam. Duitsland zocht actief naar verschillende bases in Azië. In 1898 werd overwogen om een ​​eiland in Siams (het huidige Thailand) te kopen. In februari 1899 kocht Duitsland de Caroliner-eilanden van Spanje. Daarnaast zijn er onderhandelingen gevoerd met Groot-Brittannië over de verdeling van Portugees koloniaal bezit voor het geval Portugal failliet zou gaan. In dit geval wilde Duitsland Portugees Timor overnemen.

   Deze activiteiten vonden plaats in de directe omgeving van Nederlands-Indië. Het was geen toeval. In Berlijn werd aangenomen dat Nederland zich op den duur niet zou kunnen doen gelden in Nederlands-Indië. Daarvoor was Nederland te klein en Nederlands-Indië ondanks het opendeurbeleid een te wenselijk pand. Mocht Nederland in de context van de wereldpolitiek een nauwere band met Duitsland zoeken, dan zou Duitsland het Nederlandse gezag kunnen steunen in ruil voor een politieke rol in de archipel. Maar mocht Nederlands-Indië verloren gaan aan Nederland, dan was het van belang dat Duitsland territoriaal en economisch aanwezig was in de directe omgeving om zo aanspraak te kunnen maken op de Indonesische archipel.

   Maar de wereldpolitiek was in Azië even niet succesvol als in Europa. Terwijl Japan en de Verenigde Staten zich in toenemende mate politiek en militair vestigden in Azië en Oceanië, bleef het Duitse koloniale bezit beperkt tot een Chinese stad, het noordoosten van Nieuw-Guinea en een paar eilanden in de Stille Oceaan.

   Economisch was Duitsland echter zeer succesvol in Azië en Nederlands-Indië. Tussen 1896 en 1913 steeg de export vanuit Duitsland naar Nederlands-Indië van 14 naar 99 miljoen mark en de import van 77 naar 228 miljoen mark. In 1913 was er meer handel met Nederlands-Indië dan met Japan en China; het was drie keer zo groot als de handel met alle Duitse koloniën samen. Duitsland importeerde onder meer tabak, tin, rubber, olie en koffie uit Nederlands-Indië. Met name industriële producten werden geleverd aan Nederlands-Indië.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Heel interessant en verrijkend Mr. Bule, maar dat verklaart nog niet het bestaan van nogal wat Indo’s met Duitse adellijke namen. Ik geloof eerder aan de hear say dat de “Von’s” en “Zu’s” via de koloniale depots en eerder met de VOC in de archipel aanspoelden en zich daar roekeloos overgaven aan de verlokkingen van de lokale girls. Geef ze eens ongelijk.

    • Anoniem zegt:

     Geef ze eens ongelijk.
     Tsja, girls zijn er om gebruikt te worden.

    • Boeroeng zegt:

     Geer,
     wordpress.com doet soms moeilijk en je naam wordt weer niet automatisch ingevuld bij een reactie

    • Pierre de la Croix zegt:

     Wie heeft het nu over “gebruik” van de inlandse meisjes, mevrouw of heer Geer? Begin eens met het leven van de positieve kant te bekijken. Niet sjagrijnen.

   • koppieop zegt:

    Mr Bule: We zijn bijna een jaar verder maar misschien leest u dit berichtje. Deze conversatie volgend, wil ik reageren op uw vermelding van “Anker” bier dat in Indië werd (en wordt) gebrouwen. De naam bracht mij terug naar wat mijn vader daarover te vertellen had, in zijn werk in de eerste 30-er jaren, als handelsreziger van Geo Wehry. Het is niet erg lang maar ik denk toch iets teveel tekst omdat het off-topic is. Als u er belang in mocht stellen, wil ik het u graag toezenden als bijlage van een e-mail. Mijn adres is:
    dickbeerATgmail.com.
    Vriendelijke groet.-

  • Jan A. Somers zegt:

   Ook niet gehinderd door kennis van zaken: Wat is het verschil tussen een Nederlandse man en een Duitse man, ongetrouwd in Indië ? Krijgen beiden een kind van een Inlandse vrouw. Worden beiden geëcht en krijgen daardoor een Nederlandse of Duitse achternaam. Kan veel adel tussen zitten, waren vanwege gerommel in hun land niet meer welkom in de familie. In de familie van mijn moeder wordt ook geschermd met een Duitse naam.

 3. Boeroeng zegt:

  De naam Phefferkorn von Offenbach werd niet gebruikt in de burgerlijke stand, adresboeken, oude kranten, andere documenten.

 4. Boeroeng zegt:

  Ik heb gezocht

  R.G. de Neve in de Indische Navorscher 2008, pagina 108
  Enkele Duitse en Oostenrijkse edelen met nageslacht in Nederlandsch-Indië

  Baermayer von Barienkhofen
  Kreuzwendedich von dem Borne
  von Czernicki
  von Faber
  von Grumbkow
  von Haerdt
  von Harrlach
  von Liebeherr
  von Liebenstein
  von Mauntz
  von der Oelsnitz
  von Ranzow
  von Schimmelmann
  von Stracka
  von Stralendorff
  von Werdmüller von Elgg
  von Winning
  von Wolzogen und Neuhaus

  pagina 118
  Enige in Nederlandsch-Indië voorkomende families met von in hun naam, die niet in de Duitse adelsboeken voorkomen of van wie niet duidelijk is in welke relatie zij staan tot het gelijknamige adellijke geslacht
  von Bannisseht
  Mieck von Gerresheim und Wahlstätt
  von Boltog
  von Ochssee
  von Dewall
  von Oerthel
  von Ende
  von Schukkmann
  von Gabain
  Segond von Banchet
  von Stietz
  von Jett de Bruijn
  von Barnau Sijthoff
  von Kriegenberg Hedrich
  von Wiederhold
  von Mengden
  von Winckelmann
  Von Michalofski
  Wolff von Wülfing
  Micola von Fürstenrecht
  von Hugo

  pagina 119
  Bijzondere vermelding verdienen de (Indische) families Von Franquemont (David von Franquemont) en Von Ostheim (Von Ostheim Winter). Zij stammen namelijk af van bastaardzonen van hertog Karl II Eugen van Württemberg (1728-1793), die als officieren in het Regiment Württemberg in Nederlandsch-Indië terecht zijn gekomen. Hertog Karl is vooral bekend als stichter van wat nu bekendstaat als de Württembergische Landesbibliothek, als verwekker van bastaarden (hij zou 77 natuurlijke zonen hebben erkend), en als leverancier van soldaten.
  Wat beide laatste kwalificaties betreft, stond hij niet alleen. Bastaarden behoordenvanouds tot de natuurlijke entourage van elke Europese vorst, terwijl de Duitse landsheren bovendien bekend stonden om hun weinig scrupuleuze handel in soldaten.
  In bijna elke Europese of koloniale oorlog in de zeventiende en achttiendeeeuw vochten regimenten, die waren samengesteld uit Duitse huursoldaten

  • Mr. B. zegt:

   De belangrijkste lijkt te ontbreken? Dat moet toch wel von Imhoff zijn, gouverneur-generaal van de VOC en Duitse baron.

   Dat is die van het fameuze schip natuurlijk. Een beetje ironisch dat daar net de Duitse gevangenen opzaten die men (letterlijk) liet stikken. Hij heeft toch een mooie carrière gemaakt.

   Ik denk trouwens dat een beetje zoals in het Frans (en Vlaams Nederlands), von/Von en zu/Zu niet automatisch op adellijke afkomst wijzen. Vaak duidelijk door het gebruik van kleine letters. Als je ‘de’ heet, sta je meestal flink wat hoger in de rangorde dan met ‘De’. (Dus er is nog hoop, Pierre.)

   Ik zit met mijn VOC voorvaders ook net in de ‘verkeerde’ tak van de familie.

   • Boeroeng zegt:

    Het lijstje met namen “von” of van Duitse adel is gemaakt door Roel de Neve en hij bedoelde families die te Indië waren . Dus kinderen, kleinkinderen daar geboren etc
    Er was geen familie von Imhoff meer in Indië sinds lange tijd. Hooguit een man von Imhoff die even in Indie was.
    De namen ‘van Imhoff” gewoon Imhof waren er wel.

    • Mister Bule zegt:

     In bijna alle (ook Nederlandse en Indonesische) geschiedschrijving heeft men het over “van Imhoff”…ook al is het geslacht “von Imhoff”. Maar ja, weten zij veel. Maar serieus; ik kan me voorstellen dat ie ‘von’ in ‘van’ veranderde op het moment dat hij in Amsterdam aan de slag ging.

     En die man heeft zich hier blijkbaar ook goed bezig gehouden:

     “Gustaaf Willem van Imhoff (1705-1750)
     Hij trouwde op 20 april 1727 te Batavia met Catharina Magdalena Huijsman. Na haar overlijden in 1744 kreeg hij bij een inlandse vrouw, Helena Pieters, nóg vier kinderen, die door hem geëcht werden”

     Jammer genoeg valt er niet veel terug te vinden over z’n nakomelingen. Dat is het probleem met lijstjes hè.
     https://gw.geneanet.org/cvpolier?lang=en&iz=0&p=helena&n=pieters

    • Hans Boers zegt:

     Bron: genealogie online / stamboom Ocken:
     De tekst is door mij gequoted INCL het gebruik van hoofdletters.

     HELENA PIETERS WORDT VERONDERSTELD EEN SLAVIN TE ZIJN GEWEEST UIT HET RIJK VAN BONI (SULAWESI), DOOR DE PRINSES VAN BONI TE GESCHENKE GEGEVEN AAN GUSTAAF WILLEM VAN IMHOFF, DIE HAAR VRIJKOCHT EN ZIJN BIJ HAAR VERWEKTE KINDEREN PER TESTAMENT LEGALISEERDE. DEZE KINDEREN VERTROKKEN ALLEN NAAR EUROPA EN HUWDEN DAAR IN DE ADEL. ONDER HET NAGESLACHT VAN DEZE RELATIE BEVINDT ZICH OOK ZKKH PRINS GEORG-FRIEDRICH VAN PRUISSEN, WIENS OVERGROOTMOEDER EEN NEDERLANDSE GRAVIN BENTINCK WAS.

     Het kan verkeren…Terasi in de keuken van een Duits adellijk geslacht, geeft de knödelsuppe een lekker smaakje

    • Mister Bule zegt:

     Hmm, in dat artikel hebben ze het over drie i.p.v. vier kinderen?🤔

     Ze vielen in die tijd wel als vliegen hè, ze overleed blijkbaar al in 1759 dus op 28-jarige leeftijd.

 5. Boeroeng zegt:

  Over-overgrootvader van rms-president Manusama was Balthasar Friedrich Wilhelm Baron von Lützow, overleden te Weltevreden in 1822. Hij was militaire officier bij de VOC

  • Pierre de la Croix zegt:

   Nou ….. dan had de 2de president van de RMS toch minstens VON Manusama mogen heten.

   Verder complimenten voor de uitzoekerij. Heel interessant. Ik ben namen gek.

 6. Boeroeng zegt:

  Ik vermoed dat ergens voor 1930 de apotheker John Henri Stadelmann von Escholzmatt ‘von Escholzmatt’ toevoegde aan de naam. En dit werd geaccepteerd in het KNIL.
  Dus moet er een vergunning geweest zijn van het gouvernement.
  https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&query=escholzmatt&page=1&maxperpage=50&identifier=ddd:011198019:mpeg21:a0236&resultsidentifier=ddd:011198019:mpeg21:a0236

  Zijn grootvader was- lijkt me- Pieter Stadelmann uit Rheinfelden, Zwitserland Vermoedelijk als militair naar Indie gegaan. En was daar een familieoorsprong met Escholzmatt te Zwitserland?

  Dus niks adel.

  • Johan Pieter Stadelmann von Escholzmatt zegt:

   @ Dus niks adel ……………………….. Zeg wat maak je me nou ? Was ik net van plan om mijn familie ( Wel degelijk Adel) te laten opnemen in “”Het Blauwe Boekje “” stelt u zo,n bewering vast ! U hoort nog van mijn advocaat !

   • Indisch4ever zegt:

    ( voor andere lezers : dit is een grapje van een vaste lezer)

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tolol die fen!

    • Bung Tolol zegt:

     Je schrok toch wel even !🤣🤣🤣

    • Pierre de la Croix zegt:

     Nieieieieiet!

    • Bung Tolol zegt:

     Ya Boeroeng Biroe bertanya -tanya ,apa itoe Boekoe Biroe ?🤔🤔🤔

    • Indisch4ever zegt:

     boekoe biroe adalah boekoe dengan warna biroe
     Saya telah melihat boekoe-boekoe bangsawan. Mereka memiliki sampoel merah

    • Pierre de la Croix zegt:

     Apa itoe boekoe biroe????

     Uit Wikipedia:

     Quote

     Het Nederland’s Patriciaat (afkorting: NP, ook wel het Blauwe Boekje genoemd) is een boekenreeks waarin genealogieën staan van het Nederlandse patriciaat, een verzamelnaam voor de families die op de voorgrond treden met bijvoorbeeld prominente bestuurders, wetenschappers, predikanten, medici, officieren en/of zakenlieden. Het gaat hierbij om niet-adellijke families en niet-adellijke takken van adellijke families.

     Toen het Nederlands koningshuis werd geïnstalleerd, werd een adelstand gecreëerd. Koning Willem I nam bewust een aantal families van regenten in de Nederlandse adel op, vaak zonder ze een adellijke titel te geven. Ze kregen echter wel het adellijke predicaat jonkheer toegekend.

     Sommige patricische families ontleenden trots aan het feit niet in de adelstand te zijn opgenomen omdat zij zichzelf uit bekende koopmansgeslachten daarvoor te deftig vonden. Sommige families werden slechts gedeeltelijk in de adelstand opgenomen, omdat zij hun handelsbelangen niet door een titel in gevaar wilden brengen, maar andere delen van de familie inmiddels grootgrondbezitter waren geworden en dit niet (meer) speelde.

     Unquote

     Heeft Wikipedia hier ongelijk? Ik heb altijd gedacht dat in het Blauwe Boekje adellijke familienamen en genealogieën waren opgetekend en dat het Rode boekje (niet van Mao) voor het Nederlandse NIET adellijke patriciaat was bestemd.

 7. Boeroeng zegt:

  Toevallig telde ik gisteren dat tientallen nazaten von Liebenstein geïnterneerd waren in kampen te Bangkinang, waarvan enkele doden. Zo ook in andere kampen.
  Men kan met de zoekfunctie zoeken naar namen op deze weblog.

  ——–
  Indische Navorscher 2009 de Neve en Christiaans , over stamvader von Liebenstein Carl Friedrich Ludwig (Carl Ludwig) Freiherr von Liebenstein, geb. [Ludwigsburg?] 16 okt. 1770 (zn. van Friedrich Wilhelm Freiherr von Liebenstein (Eschenbacherlinie) en Augusta Maria Isabella von Werneck), vertrok 29 okt. 1787 a/b van het schip ”Rijnoord” vanaf de rede van Texel als tweede [kadet-]sergeant der artillerie in dienst van het Regiment Württemberg ten dienste van de V.O.C.,
  aankomst bij Kaap de Goede Hoop 7 juli 1788

  • Bung Tolol zegt:

   Adoeh ! Dia tidak mengerti apapun orang itoe ! Zal nog 1x ,satoe kali lagi uitleggen Pak Pierre : Boekoe Biroe ,daar komen families in voor die altijd onder invloed waren ( Zoals mijn familie) de hele dag mabok ,o.k kom je in het blauwe boekje .In Boekoe Merah kom je als je blauw bloed hebt ,dus als je gaat naar bloedtransfusie dienst en je geeft rood bloed : afgekeurd ! Kom maar weer terug als je blauw bloed hebt ! is dan het advies .😁😁😁

   • Pierre de la Croix zegt:

    Ik dacht dat het “blauwe boekje” exclusief was gerelateerd aan Indo’s, net zoals de “blauwe hap”. Voortdurend dronken zijn als een Maleier geeft dus nog geen recht op plaatsing in het blauwe boekje, want niet iedere Indo is tevens Maleier. Natuurlijk tenzij meneer Peperoni van den Broek zegt dat het niet zo is omdat hij het tot op den bodem heeft uitgezocht.

 8. Mr. B. zegt:

  Hmm, in dat artikel hebben ze het over drie i.p.v. vier kinderen?🤔

  Ze vielen in die tijd wel als vliegen hè, ze overleed blijkbaar al in 1759 dus op 28-jarige leeftijd.

  • Mr. B. zegt:

   Verkeerd geplaatst. Als je Beantwoorden kiest en dan iets anders op de webpagina doet en weer terugkeert, wordt automatisch het hoogste niveau gekozen en dus je open antwoord verplaatst.

 9. Boeroeng zegt:

  .

  Klik op het plaatje met tekst voor een vergroting.
  Dit is het adelsboekje van 1903 met een voorwoord daarnaast .
  1903 was de eerste editie. Elk jaar was er een nieuw boekje met rode kaft.
  In het voorwoord is te lezen dat alleen de genealogieën van adellijke families werden gepubliceerd.
  En ik meen dat ze de lijsten van de Hoge Raad van Adel gebruiken voor wie wel of niet een erkende adellijke familie is.

  De patriciaatboekjes zijn blauw, blauwgrijs, of zwart van coverkleur.
  En hier beschrijft men de families die men als notabel ziet . Of een aantal familieleden als zodanig
  Niks familie Boeroeng uit Brabant, of Bung Tolol uit Amsterdam
  Er is wel een genealogie Prager in het Patriciaat van 1951

  Er zijn publicaties over blauwe families…. te https://indisch4ever.nu/ en http://www.imexbo.nl/ of via https://igv.nl/ te verkrijgen.

  • Bung Tolol zegt:

   De families Boeroeng en Tolol kun je beter opzoeken in het rode boekje van Mao ! 😁😁😁………………..familie Prager ?? Jordan,Lucas en Machteld van Foreest ,alle drie topschakers staan wel in dat Boekoe Merah .😎

   • Bung Tolol zegt:

    In die tijd van het Chinese Rode Boekje was het niet verstandig om luid te verkondigen ,dat je een intellectueel bent en al helemaal niet dat je van Adel afstamt ,zo ook Pu Yi ex keizer van China ,hij kreeg een geweer op zich gericht door een jonge fanatieke Gardist “” Halt jij ,ben jij ook een vijand van het Volk ? “” ja als Pu Yi had verklaard “” ho ho effe rustig ik ben de ex Keizer van China !”” was zijn kop er gegarandeerd afgeschoten ! Nee die ex Keizer was pintar “” Nee hoor ik ben een gewone tuinman ! “” hij had een tuinhark in zijn handen .”” o.k dan is het goed ,ga maar weg tuinman “”

  • Pierre de la Croix zegt:

   Boeroeng: “Er is wel een genealogie Prager in het Patriciaat van 1951”.

   Oeps …. dus toch ….. Maar ja, als het nu komt door die Prager van de Java Oorlog, dan kan ik mij maar beter gedeisd houden. Als meneer Mertens er lucht van krijgt ….. mati koetoekoe.

 10. History Buffy zegt:

  Here you will find your Phefferkorn: https://www.genealogieonline.nl/de/stamboom-van-hutten/I96330363.php
  Not a blueblood but simply a German. The addition of “von Offenbach” clearly is not a sign of German royalty but will have been, as so often, an addition to make clear where the person came from right before they became emigrants, not necessarily where stemmed from.

Laat een reactie achter op Johan Pieter Stadelmann von Escholzmatt Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.