Nav de protesten en rellen in Amerika

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

32 reacties op Nav de protesten en rellen in Amerika

 1. PLemon zegt:

  Het gaat m.i. wat verder dan racisme (waaraan iedere kleur zich schuldig maakt).

  *** Citaat : ” Na alle modernisering van de negentiende eeuw gingen massa’s mensen er begin twintigste eeuw financieel en qua levensstijl op vooruit. Dan komt er economische crisis. De middenklasse wordt arm en bang. Het nazisme rukt op. ‘Wanneer mensen die er op zijn vooruitgegaan ineens het gevoel hebben dat ze erop achteruitgaan, wordt het gevaarlijk’, waarschuwt René Cuperus. ‘Hitler steunde vooral op een middenklasse die zich bekneld voelde tussen hoog en laag. Na de Tweede Wereldoorlog is er daarom alles aan gedaan om een stabiele middenklasse-samenleving te vormen. Door consumptiestijging en door de vorming van een democratische rechtstaat en verzorgingsstaat. De periode 1945 – 1980 kun je de gouden eeuw van de middenklasse noemen. Daarna wordt de verzorgingsstaat die de middenklasse zekerheid bood door neoliberaal beleid beetje bij beetje afgebrokkeld. Dat is link, zeker in een tijd van nieuwe revolutie.’

  Want na de industriële revolutie van de negentiende eeuw zitten we nu midden in de digitale revolutie. Ook wel ‘Die zweite moderne’ genoemd, een tijd gekenmerkt door ICT en globalisatie. Het gevolg: alles in de samenleving wordt weer door elkaar geschud en heroverwogen, tradities en instituties staan op de tocht. Vooral lageropgeleiden weten niet of ze zich staande kunnen houden in de geglobaliseerde wereld.
  http://www.ijzereneeuw.nl/stand/terug-naar-de-standenmaatschappij/

 2. R Geenen zegt:

  Marion quote: Prevelige is when you think something is not a problem because you are not effected personally.
  Heel tactisch gezegd. Voor haar is dat dan waarschijnlijk ook geen probleem. Het is immers heel ver van haar bed. Want wat verwacht ze anders?

 3. Arthur Olive zegt:

  “Privilege is when you think something is not a problem because you aren’t effected personally”
  Met een “blanket statement” zoals dit is iedereen privileged want er zijn wel altijd problemen die ver verwijdered zijn van ons. Gelukkig maar anders heb je geen leven.

 4. ellen zegt:

  Ik denk, dat Marion Bloem hier een kritische sneer maakt naar het witte privilege (white privilege)? Wij kunnen daartoe Peggy McIntosh, onderzoeker en antiracisme-activist aanhalen. (In Nederland heeft Gloria Wekker dit thema ook neergezet in haar boek Witte onschuld). Wit privilege is een theoretisch concept dat ervan uitgaat dat mensen met een blanke (Engels: white) huidskleur een beter uitgangspunt hebben in hun leven, en daardoor over voorrechten beschikken die leden van andere etnische groepen niet hebben.
  “Is uw huidskleur wit? Dan heeft u de loterij gewonnen, vermoedelijk zonder het te beseffen. Omdat racisme bestaat, hebben witte mensen een voordeel. Echter, witte mensen kunnen elkaar onderling wel discrimineren, b.v. in de tegenstelling tussen arm en rijk, hoog of laag opgeleid etc. Voor wat betreft racisme, hebben witte mensen hier zelf geen last van en kunnen zij dit soort echo’s vrij probleemloos negeren, maar toch zijn we erbij betrokken. McIntosh legt uit waarom: ‘Als een wit persoon heb ik me gerealiseerd dat mij is geleerd dat racisme iets is dat andere mensen op een achterstand zet, maar dat me geleerd was niet te zien dat een aspect dat daaruit voortvloeit, white privilege, mij een voordeel geeft.’ Oftewel: in een cultureel systeem waar sommige mensen minder gewaardeerd en achtergesteld worden, profiteren anderen. Als we weten dat racisme bestaat en zwarte en bruine mensen benadeelt, dan moet het tegenovergestelde ook waar zijn: omdat racisme bestaat, hebben witte mensen een voordeel. Dat voordeel, dat is ons privilege. Zo is anti-racisme voor witte mensen een veel vrijblijvender onderneming. Het is iets dat je doet omdat je dat nodig vindt en wel zo beschaafd; voor zwarte en bruine mensen is verzet tegen racisme een kwestie van noodzaak.”

  (Bron; De Volkskrant) Nu pas zie ik mijn privileges als wit mens/ door Asha ten Broeke, 17-10-2015)

  • PLemon zegt:

   @ Wit privilege is een theoretisch concept dat ervan uitgaat dat mensen met een blanke (Engels: white) huidskleur een beter uitgangspunt hebben in hun leven, en daardoor over voorrechten beschikken die leden van andere etnische groepen niet hebben.

   # In het koloniale tijdperk eigenden de blanken en gemengden zich dat “privilege” toe naast de gekleurde elite vh betreffende land. Na de dekolonisatie vond het omgekeerde plaats , denk aan onze zwarte Sinterklaas ,diaspora en de warga negara. Zie ook Zuid Afrika waar de witten nu de 2e viool spelen.
   Moraal : De overheersende kleur en cultuur vd bevolking stelt zich openlijk/intrinsiek discriminerend/racistisch op ten opzichte van niet of anders gekleurde instromende minderheden. Een oplossing zou een totale ‘genetische’ vermenging zijn van de bevolkingsgroepen anders dan een multi-culti dwz gescheiden samenleving. Tja als de culturele identiteit de mens niet in de weg stond.

   • R Geenen zegt:

    @@Tja als de culturele identiteit de mens niet in de weg stond.@@
    Merkwaardig dat de meeste Amerindo’s daar geen last van hebben, inclusief mijn persoon.

    • PLemon zegt:

     @ Amerindo’s daar geen last van hebben,

     # Zou ook onlogisch zijn omdat de Indische mens het voorbeeld is van genetische en culturele vermenging. Alleen het type kesassar is in verwarring…denkt 100 % Europees of Aziatisch etc. te zijn. 🤔

    • R Geenen zegt:

     @@Alleen het type kesassar is in verwarring…denkt 100 % Europees of Aziatisch etc. te zijn. @@
     Blijkbaar is dan de halve Ned. bevolking van dat type.

   • Arthur Olive zegt:

    “Zie ook Zuid Afrika waar de witten nu de 2e viool spelen.”
    De witten hebben het nog steeds grotendeels in voor het zeggen in business. Als dat niet zo was dan zou Zuid Afrika zich in dezelfde economische toestand verkeren als Rodesia, tegenwoordige Zimbabwe.
    Gelukkig maar want alle Black run landen in Afrika zijn economische failures.

 5. Boeroeng zegt:

  De omschrijving van privilege is hier bedoeld als een omschrijving van de term “white privilege”
  Als mensen niet zelf ervaren wat het is om aangekeken worden, als ongewenst gezien, of achtergesteld worden, fout behandeld worden vanwege je uiterlijk of afkomst …. dan dringt de pijn niet zo door… en sommigen van hen gaan denken of willen denken dat er geen probleem is.
  Vrijgesteld zijn van die andere behandeling is idd een privilege.
  Indo’s ervaren natuurlijk ook in sommige samenlevingen wat het is . Marion Bloem spreekt dus uit eigen ervaring

 6. Robert zegt:

  This world still has to learn not to think in terms of separate peoples, but to realize that all humans are interrelated and part of the Universe. The barriers are made by the humans of this earth. All are parts of the Universe. No reasonable person wants misery, suffering, unemployment, hungry people, dirty houses, racial discrimination and wars. Nobody should be denied the bounty The Great Spirit has given. So much work of construction has to be done in this world and one should not seek destruction and chaos.Sow seeds of service and peace, and service and peace will arise. On cannot cheat the law of cause and effect.

  • PLemon zegt:

   @. realize that all humans are interrelated and part of the Universe…

   # Het kwaad ligt niet aan het feit dat ieder mens niet zou beseffen dat die deel uitmaakt van een groep biologische wezens : de mensheid. Maar aan de vraag waarom allerlei verschillen in kenmerken( uiterlijk, intelligentie, cultuur) tussen mensgroepen aanleiding geven tot meer leed dan verbondenheid. Is het de oerdrift nl het bezitten van macht tov de ander … de bekende trigger ‘ survival of the fittest’? Die sterker is dan de empathie voor elkaar waaruit beschavingen konden ontstaan.

   • Robert zegt:

    Die “oerdrift” is juist fataal en leidt tot separation, chaos,destruction, misery, racial discrimination, wars en bankruptcy Evil comes home to roost Vele culturen en empires gebaseerd op die “oerdrift” zijn van de aardbodem verdwenen..One should not seek domination, chaos and destruction.This world still thinks in terms of separate peoples.The barriers are made by the humans of this earth.

    • R Geenen zegt:

     And who made the humans and their miss fortune? Who determines who has to be healthy or sick, rich or poor, and so on?

   • R Geenen zegt:

    @@Maar aan de vraag waarom allerlei verschillen in kenmerken@@ Juist stop hier. Ieder mens wordt dacht ik op de zelfde manier geboren. Wordt er bij de geboorte al discriminatie gepleegd?
    Zij die geloven kunnen dat toch niet ontkennen?

    • Anoniem zegt:

     Deels zijn de klimatologische , ecologische omstandigheden,genen en voedsel de oorzaak van de verscheidenheid in menselijke rassen. De discriminatie wordt ingebracht door de mensen zelf.All barriers and misery are made by humans of this earth.

    • R Geenen zegt:

     @@All barriers and misery are made by humans of this earth.@@
     Omdat de een bij zijn geboorte meer mee heeft gekregen dan een ander. Waarom?.

 7. PLemon zegt:

  @ de een bij zijn geboorte meer mee heeft gekregen dan een ander…

  # Dat valt onder de categorie ” verschillen en kenmerken” , zoals maatschappelijke status, materiële welvaart, fysiek uiterlijk e.d., die aanleiding kunnen geven tot discriminatie/racisme bij de mens in het algemeen. Maar de drive in ons om de ander te domineren/beconcurreren en als een volk over andere volkeren te heersen (met wapens, religie, handelsgoederen bv) is de boosdoener. Met wetten en internationale afspraken probeert de mens eea enigszins te beheersen en strijd te voorkomen.

  • Robert zegt:

   Indeed,when the lust to kill is fostered, reason departs. There is in human beings a remnant of their animal evolution. The progress and evolution consist in learning to subdue the animal and in allowing the Spirit to shine. If you allow the animal side to come out on top, then you have war and strife and killing, but if you allow the Spirit to shine, and you seek to serve one another, then you will have peace and harmony and plenty.
   If you seek to build your world, ignoring the Law of cause and effect,you must have chaos and disorder;you become bankrupt.One cannot cheat the Law of cause and effect.

  • R Geenen zegt:

   @@Maar de drive in ons om de ander te domineren/beconcurreren en als een volk over andere volkeren te heersen (met wapens, religie, handelsgoederen bv) is de boosdoener.@@
   Over hoeveel mensen spreekt men, die “de drive in ons, enz —–!” in verhouding tot de hele bevolking? Toch meestal alleen de politieke en geestelijke leiders.

   • PLemon zegt:

    @ meestal alleen de politieke en geestelijke leiders.?

    # Zij zijn of hebben zich zelf op het schild getild. Hun talent is de massa aan te spreken op wat er onder hen leeft. Via.speeches, partijprogramma’s, religieuze publicaties, media e.d. wordt de goede maar meestal kwade boodschap en emotie versterkt. Het is dus tweerichtingsverkeer bij leiders die hun antenne op de signalen vanuit het volk hebben gericht. Om als “leider” een boodschap te verkondigen die niet aanslaat is dus zinloos.

    • R Geenen zegt:

     @@Om als “leider” een boodschap te verkondigen die niet aanslaat is dus zinloos@@
     Beter zinloos dan de 2de wereld oorlog
     Beter zinloos dan de Bersiap
     Beter zinloos dan de situatie in de Middle East
     Beter zinloos dan het gekonkel van de Sariah in de moslim wereld.
     Enz, enz, enz

    • PLemon zegt:

     Hr Geenen…die zinloze boodschappen worden helaas niet verkondigd maar er is wel een alternatief als er leiders opstaan die bewust inspelen op de zachte humane kant vd mens Meestal gebeurt dit pas nadat de strijd is gestreden en confrontaties zijn geweest.
     Enfin op wereldniveau houdt de angst voor het kernwapen ons in toom, maar op kleine schaal blijven er oorlogjes (handel) en terreur (religie, landjepik, vluchtelingen).

    • R Geenen zegt:

     @@Enfin op wereldniveau houdt de angst voor het kernwapen ons in toom, maar op kleine schaal blijven er oorlogjes (handel) en terreur (religie, landjepik, vluchtelingen).@@
     Hoe U het ook bekijkt en hoe men het ook benadert, het blijft het zelfde verhaal, het blijven meestal de politici en geestelijke leiders die van onze wereld een puinhoop maken. Mijn vader, die vlak na de oorlog aan de martelingen overleed, had het toen al door. Aan zijn sterfbed vroeg hij mij om nooit een land militair te dienen, waar ook ter wereld. Ik heb zijn verzoek waar gemaakt. En heb mijn eigen leven geleefd.

    • Jan A. Somers zegt:

     “de politici en geestelijke leiders die van onze wereld een puinhoop maken.” Ik zag op TV bij de puinhoop in Amerika overigens geen politieke en geestelijke leiders. Ook niet in Nederland. Het gaat vooral over de mentaliteit van de bevolking. Als er geen rasdiscriminatie zou zijn, zou er ook geen etnisch profileren van de politie zijn. Rasdiscriminatie in Nederland zie je ook terug in het etnisch profileren van de politie, maar ook van banken en uitkeringsinstanties die op zoek zijn naar fraude.

    • R Geenen zegt:

     Waar hebben we het over? 60 a 70 jaren geleden of over vandaag?
     En heel Amerika? Van oost naar west en van noord tot zuid?
     Vreemd, ik woon in Glendora dat gelegen is in de San Gabriel Valley ten oosten van LA. Heb niets van de rassen discriminatie gemerkt. Mijn buurman is een blanke man getrouwd met een zwarte dame. Zij is erg vriendelijk. Jullie vinden het blijkbaar erg belangrijk om het vooral slechte nieuws ergens uit Amerika op jullie voorpagina’s te plaatsen. Ik zou zeggen, veeg eerst je eigen tuin schoon. Wat dat betreft, ben ik blij dat jullie polder nieuws hier nooit in welke krant dan ook staat.

 8. Bung Tolol zegt:

  Toen Adolf Hitler in 1933 aantrad als rijkskanselier beloofde hij de Duitsers ,dat na zijn bewind Duitsland er heel anders uit zou zien ! Nou hij hield woord ,Duitsland werd door de Britten en Amerikanen naar het stenen tijdperk terug gebombardeerd ,Duitsland werd een grote parkeerplaats .Suriname was in `1980 een van de rijkere Zuid Amerikaanse staten ,toen pleegde een stelletje sergeanten een coupe en in 2010 en 2015 werd een van die sergeanten president van het land .Suriname nu is helemaal aan de bedelstaf geraakt en heeft de laagste credietstatus ,die er is CCC of zoiets ,dat noemen ze een junkstatus ,het land is nu een van de armste landen in Zuid Amerika ,misschien wel de armste .Moraal van het verhaal ,hou korporaals ( Hitler ) en sergeanten ( Bouterse ) zo ver mogelijk weg van staatszaken ,want ze hebben er geen bal verstand van verknallen de hele boel ,toch liepen er bossen mensen achter deze twee idioten aan .

  • R Geenen zegt:

   @@toch liepen er bossen mensen achter deze twee idioten aan .@@
   M.a.w., die waren nog meer tolol,

   • Bert Krontjong zegt:

    Betul ! Maar na die krankzinnige anti -semiet Hitler kreeg Duitsland enkele van de allerbeste staatslui ,die de wereld ooit gekend heeft :Adenauer o.a Duitsland kwam er op eigen kracht en de hulp van Amerika snel bovenop ” Het Duits Wirtschaftwunder “” Het is heel eenvoudig gaat het Duitsland economisch goed ,gaat het Nederland ook goed ,Nederland en Duitsland zijn economische tweelingen .( Heeft een econoom mij ooit verteld )

    • R Geenen zegt:

     Wat is goed? Voor mij is “het gaat goed” als ik en mijn naasten het goed hebben. Nederland heeft toch ook bewezen altijd lak te hebben aan ons Indische, die gedwongen werden naar Nl te komen?
     Het gaat goed met NL met alle centen die ze in hun zakken hadden en hebben gestoken. Kooplieden mentaliteit.

 9. Jan A. Somers zegt:

  Gaat het altijd alleen maar over verschil in ras? Of is het ‘anders zijn’? Waar je een beetje bang voor bent, zoals met alles wat onbekend is? In ons huis in Zeeland is twee keer ingebroken. Beide keren wezen de buren naar een huis verderop: Polen! Wel is rasverschil duidelijk zichtbaar, bij Polen niet.

 10. Boeroeng zegt:

  Zijn wij wit? Zijn wij zwart? Zijn wij zwart-wit? Wat is de kleur van ons hart? Tot welke minderheidsgroep behoren wij? Doet ons leven ertoe? Ben ik wel zwart genoeg?

  Bron: Theodoor Holman in Het Parool

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.