Rocky Tuhuteru, pelitadirecteur

AD:
Ook een vestiging van de Stichting Pelita is er gehuisvest, met Tuhuteru (60) als nieuwe directeur. Zo is hij meer dan ooit de stem van al die mensen die na de Tweede Wereldoorlog en de Indonesische vrijheidsstrijd in de voormalige kolonie Nederlands-Indië, de Molukken en later Nieuw-Guinea, naar Nederland migreerden.
Rode draad
Het zijn z’n eigen wortels en de rode draad in zijn leven. Het werd de drijfveer voor zijn carrière, die begon op z’n 20ste toen hij zich als student rechten onverschrokken aanmeldde voor de presentatie van het eerste radioprogramma voor Molukkers door te zeggen: ,,Ik wil iets doen voor mijn bangsa, mijn volk.”

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

42 reacties op Rocky Tuhuteru, pelitadirecteur

 1. Anoniem zegt:

  Krijg toch sterk de indruk dat meneer Tuhuteru niet weet wat Indo’s zijn…

  • Boeroeng zegt:

   Waarom denk je dat ?

  • Jan A. Somers zegt:

   “dat meneer Tuhuteru niet weet wat Indo’s zijn” Dat is voor zijn werk toch niet belangrijk? Pelita is, zoals u kon lezen, bestemd voor “al die mensen die na de Tweede Wereldoorlog en de Indonesische vrijheidsstrijd in de voormalige kolonie Nederlands-Indië, de Molukken en later Nieuw-Guinea, naar Nederland migreerden.” Dus niet voor Indo’s die al die tijd in Nederland woonden.

   • R Geenen zegt:

    @Dus niet voor Indo’s die al die tijd in Nederland woonden.@
    O nee? ER zijn er genoeg, die zich Indisch voelen en er trots op zijn. U kan het blijkbaar niet accepteren vanwege al die wetten die bij u telkens voorbij komen. Maar de gevoelens van de mens zegt ook veel.

    • Jan A. Somers zegt:

     “U kan het blijkbaar niet accepteren” Wat heeft dit voor mij nou met wetten te maken? Ik geef alleen aan dat Pelita na de oorlog is opgericht voor hulp en voorlichting aan na de oorlog uit Indië in Nederland aangekomen mensen. Indische mensen die al vóór de oorlog in Nederland wonen hebben hier weinig/niets aan .Dat had ik toch geschreven? Wat ik (m.b.t. wetten) niet weet is van welk ministerie Pelita haar geld krijgt. Omdat u klaarblijkelijk weinig van Pelita afweet hier een stukje uit hun bestaan:
     Persbericht
     Diemen, 16 november 2017
     Stichting Pelita: al 70 jaar hulp aan Indische Nederlanders en Molukkers
     In november 1947 werd op particulier initiatief Stichting Pelita opgericht. De Stichting nam de zorg op zich voor de ruim 300.000 Indische Nederlanders en 35.000 Molukkers die zich na de oorlog en in verband met de onafhankelijkheidsstrijd gedwongen zagen Nederlands-Indië te verlaten en zich in Nederland te vestigen.
     De focus van Stichting Pelita lag in het verleden vooral op de begeleiding van aanvragen voor de wetten voor oorlogsgetroffenen. Daarnaast was maatschappelijk werk een belangrijke taak van Pelita, waarbij landelijk mensen werden begeleid die als gevolg van oorlogs- en geweldservaringen problemen hadden in hun dagelijks functioneren.
     De laatste jaren heeft Pelita de behoefte van de doelgroep zien verschuiven naar voorzieningen die sociaal en cultureel isolement voorkomen en passende zorg bieden. Jaarlijks organiseert Pelita daarom vele bijeenkomsten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en richt de stichting zich steeds meer op het organiseren van informele zorg. De doelgroep die inmiddels ook de naoorlogse generaties bevat heeft een omvang van zo’n 750.000 individuen.
     Pelita zal ook een centrale en coördinerende rol spelen bij de invulling van context gebonden zorg als onderdeel van de collectieve erkenning van mensen uit voormalig Nederlands-Indië, zoals eerder dit jaar door de staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangekondigd.

    • R Geenen zegt:

     En wat heeft Pelita voor de in Indonesie in de steek gelaten Indische mensen gedaan? Niets? Waarom?

    • Jan A. Somers zegt:

     U kunt het hem zelf vragen! Maar volgens mij werkt Pleite in eerste instantie voor mensen in Nederland. Je hoeft toch niet de hele wereld op sleeptouw te nemen. En dar werkt in ieder geval de stichting HALIN.

    • R Geenen zegt:

     Het is typisch en kenmerkend. In de eerste plaats is Pelita de oudste organisatie voor de Indische mens. In de plaats en ter vergelijking van Pelita en Halin. Peilta krijgt subsidie en Halin geen cent.
     Halin moet het doen van de goede gever.
     Het beruchte politieke spelletje. Dit is niet de eerste keer dat ik het hier opmerk. Heb in het verleden ook al contact met Pelita gehad. Zij hebben mij toen laten weten dat ze o.a. alle Indische mensen willen helpen bij o.a. WUV/WUBO aanvragen. Heb zo’n gevoel dat U meer op de hoogte bent van Ned. wetten dan het helpen van landgenoten en de betrokken organisaties.

    • Jan A. Somers zegt:

     Sorry, typefout. Pleite m.z. Pelita.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Halin geen cent” Ja, dat gebeurt zo als die 1,8 miljoen Indische Nederlanders alleen maar Nina Bobo liggen te zingen. Heeft inderdaad mede te maken met wetgeving, maar die wetgeving wordt wel gemaakt in ons parlement. Waar geen Indische stemmen klinken. Jammer gemoed begrijpt u niet dat wetten heel handig kunnen zijn. Maar dan moeten die er wel zijn.

    • R Geenen zegt:

     Handig voor de ambtenaar om discriminatie te plegen. Laten die bruintjes in dat verre land maar verrekken. Dus Halin krijgt niets en Pelita wel zo lang ze doen wat de subsidie provider het toestaat.

    • Ronereon zegt:

     Beste Ronny, ik begrijp wat je probeert over te brengen. Naar doelstelling richt Pelita zich op Indo’s in Nederland en Halin op de achtergebleven Indo’s in Indonesië. De eerst kreeg en krijgt (zeer) ruime subsidie van de Nederlandse overheid, de tweede moet het doen met private donaties. Je voelt hier en wijst (en wat mij betreft in de goede richting) op een zekere ongelijkheid en ongelijkwaardigheid. Wat je opmerking over subsidie betreft. De website van Pelita laat intentionele, input doelstellingen zien (de goede dingen willen doen), maar geen concrete, meetbare resultaten afgezet tegen de totale financiële inputs. Was was de (meetbare) impact, is de organisatie kost-effectief. Het ruim beschikbaar stellen van publieke middelen heeft maar al te vaak geleid tot het in slaap wiegen van issues. Hartelijke groet !

    • Jan A. Somers zegt:

     “de tweede moet het doen met private donaties. ” Het gaat hierbij om voormalige Nederlanders in een ver, vreemd land. Maar dat zijn er zoveel in de wereld. Zonder Indische input kan je het in de Kamer wel schudden. Heeft HALIN overigens in de Kamer wel eens van zich laten horen?
     “Was was de (meetbare) impact, is de organisatie kost-effectief.” Dat moet je uit de jaarverslagen halen. Wat ik heb laten zien was een persbericht: wie/wat zijn wij. Meer niet. En als die pers niet doorvraagt, komt er niets meer, behalve de jaarverslagen.

    • R Geenen zegt:

     Hoe komt het dat er wel geld is om subsidie aan Afrikaanse staten te verstrekken?
     En wel steunen van allerlei vluchtelingen? Maar in de steek gelaten landgenoten? Ho maar

    • Ronereon zegt:

     @Ron G / Afrikaanse staten wel geld. Dat komt vanwege de wetgeving, want wetten zijn handig. We spreken uiteraard niet over welke en al dan niet uitvoering, parlementaire controle, monitoring vanuit het maatschappelijk middenveld, enz. Daarom krijgt Halin ook geen geld, want 1.8 miljoen Indo’s hebben slaapliedjes gezongen. Er was per slot van rekening geen ‘Halin’ wet. Stom, stom, stom. Dat komt er nou van. Beste meneer Ron, lach mij niet uit, ik loop ook op versleten krukken en probeer het alleen maar te begrijpen. Tijd voor een rendangetje in HK Food court 🙂

    • R Geenen zegt:

     O, ik begrijp u goed. Ik loop ook met een wandelstok vanwege een versleten onderrug en rechterheup. Maar er zijn mensen, ook zij die uit het voormalige Indie kwamen, die het vandaag in Nl liever willen vergeten. Misschien zijn ze zo opgebleekt, dat ze denken blanda te zijn.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Hoe komt het dat er wel geld is om subsidie aan (…)” Er is nooit geld. Je zult het moeten vragen. Welke Indische stemmers hebben dat in de Kamer gevraagd?

   • Ronereon zegt:

    @ Er is nooit geld. Uiteraard is er wel geld. De passie en het medeleven van RG met achtergebleven Indo’s is wat mij betreft zeer lovenswaardig. Indische stemmen in de Kamer en 1.8 miljoen Indo’s slaapliedjes doen toefluisteren brengen je waarschijnlijk niet echt veel verder. Het ligt iets gecompliceerder. De ‘subsidies’ aan Afrikaanse landen zijn gelden uit het budget van het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Uit dit budget worden o.a. internationale instellingen gefinancierd, landen waar Nederland een (partner, handel, exit)relatie mee heeft,ook maatschappelijke organisaties en de gedelegeerde landenbudgetten via de Nederlandse ambassades e.d. Bij de vaststelling van b.v. de begroting voor 2017 wordt ca 22% toegerekend aan het maatschappelijk kanaal in Nederland. Hierin zit ook de toerekening aan eerstejaarsopvang asielzoekers (Eur 899 miljoen in 2017) uit DAC landen (Development Assistance Commitee) van de OESO. Men zou kunnen verwachten dat dit kanaal zich ertoe zou lenen om Indo’s in Indonesië te steunen. Dat is niet zo. In de begrotingsvaststelling met de lijst van Kamervragen en antwoorden krijgt men een goed beeld van de ramingen voor landen in Afrika. Deze toegewezen gelden zijn ODA (Official Development Assistance) uit een totaal budget van 4,9 miljard Euro in 2017 (% van het BNI) voor ontwikkelingslanden. Er is dus wel geld, maar daar zitten geen beleidsregels en budgetten vast voor Indo’s in Indonesië. Dat is een ander piece of cake, een ander kanaal. Hiervoor zal gekeken dienen te worden naar de beleidsplannen en het beschikbaar gesteld budget door VWS. Hierover zijn Kamerbrieven en besluiten verschenen (Van Rijn) die zijn uitgemond in een beleidskader voor een op te richten IHC. Ik kan me echter niet herinneren dat er zowel in de beleidsbrief van destijds Stas Van Rijn en als in de doelstellingen van het IHC beleid is opgenomen over de ondersteuning aan Indo’s in Indonesië, op welke wijze dan ook. Naar ik meen is de (beperkte) primaire doelgroep van het IHC de Indo’s in Nederland. Dus b.v. ook geen Amerindos en elders. Ik had zelf gehoopt en verwacht dat het IHC verder zou kijken en een breder veld zou bestrijken, juist met het oog op behoud en versterking van samenhang, synergie en uitstraling van de Indische cultuur als geheel. Historisch en contemporain. Daarbij getuigend van bewustwording vanuit een mondiaal perspectief van verandering en continuïteit. Helaas, it is more of the same, met in de rugzak structurele subsidieverlening. What else ? Mijns inziens, strategisch een groot (en tragisch) verlies voor de Indische cultuur en Indo’s wereldwijd. Uiteraard is hier verschil van visie mogelijk.

    • Bung Tolol zegt:

     @Ronereon :schrijft op 13 mei om 18.17 uur “”Lach mij niet uit ,ik loop ook op versleten krukken “” Nee beste heer Ronereon ik lach u zeker niet uit maar versleten KRUKKEN ? Ik denk dat u bedoelt versleten knieen of versleten heup ,ja dat is andere kwe lapis ,krukken kunt u altijd vervangen .

    • Boeroeng zegt:

     Doelgroep van het Indisch Herinneringscentrum is alle Nederlandse burgers. Doel is die te informeren over de Nederlanders of aanverwanten in het toenmalige Indië.
     Niet alleen de indo’s informeren over indo’s. Ook over totoks, Molukkers, Chinezen, bepaalde Indonesiers.

     Mensen buiten Nederland kunnen de website volgen of de video’s van evenementen zoeken op het internet.
     Het kan een idee zijn ook een engelstalige versie van de website te publiceren, maar evenementen elders ter wereld organiseren is wel kostbaar en in deze coronatijden niet uitvoerbaar.

    • R Geenen zegt:

     @@Het kan een idee zijn ook een engelstalige versie van de website te publiceren, maar evenementen elders ter wereld organiseren is wel kostbaar en in deze coronatijden niet uitvoerbaar.@@
     Wij vragen ook niet om evenementen door het IHC in het buitenland op te zetten. Gewoon erkenning is blijkbaar al te veel gevraagd. Blijkbaar aangepast aan de blanda gewoonte. Of geen toestemming vanwege de jaarlijkse subsidie.

    • R Geenen zegt:

     Dank U wel voor de duidelijke uitleg aan hen die het maar niet willen inzien.

    • Ronereon zegt:

     @ Doelgroep van het IHC is alle Nederlandse burgers etc. De uitspraken in betreffend commentaar zijn deels juist, maar ook onvolledig. Juist v.w.b. het brede publiek. Er wordt nader toegespitst 1. Nederlanders met een Indische (en Indonesische) achtergrond, of zij die zich verwant voelen met deze groep 2. de brugfunctie tussen twee gemeenschappen vanuit de Indische organisaties. Het jaarplan 2020 informeert : ‘Deze doelgroep (de 2 miljoen Indische Nederlanders) etc. Cit.Jaarplan IHC 2020. Voor Indische organisaties wil het IHC een brugfunctie vervullen naar de Nederlandse samenleving (en Indische groeperingen onderling, cf. Kamerbrief aug 2017) implicerend een startpunt vanuit het Indische gedachte- en erfgoed. Voorts richt het IHC zich op “de wereldwijde verspreiding van de Indische gemeenschap en de integratie binnen de Nederlandse samenleving”. Ook hier het accent op de Indische gemeenschap. Wereldwijd. Visie 2035 : “heeft het IHC zich ontwikkeld tot een platform voor Indisch Nederland”.De aanreiking dat mensen buiten Nederland de website kunnen volgen of de videos kunnen zoeken op het internet is vrij gratuit. Een website bouwen en deze (wereldwijd) het werk laten doen, zal weinig tot geen resultaat opleveren. Het IHC wil zich juist actief en initiërend opstellen naar de specifieke gemeenschap en het publiek toe (outreach). Over het organiseren van evenementen elders in de wereld schept het IHC geen enkele verwachting. En terecht. Het IHC heeft meer dan voldoende beleidsruimte om nader invulling te geven aan een mondiaal perspectief om van daaruit aan te sluiten op huidige nationale en internationale vraagstukken. Op deze wijze wordt de overdracht van kennis over Nederlands Indië en Indonesie met nadruk op de Tweede Wereldoorlog, herinnering, inzicht en bewustwording niet alleen levend gehouden, maar ook vruchtbaar gevoed. Het stimuleert komende generaties (met name, maar niet uitsluitend, Indische jongeren) om te bevragen, in te haken, te internaliseren en cultureel te hernieuwen.

    • R Geenen zegt:

     @@Voorts richt het IHC zich op “de wereldwijde verspreiding van de Indische gemeenschap en de integratie binnen de Nederlandse samenleving”. @@
     Dat is dan eindelijk wat aangepast. De jaren er voor ontbrak bovenstaande stelling. Heb in het verleden en vlak na de oprichting de aandacht op gewezen. Zelf met een persoonlijk schrijven aan van Genugten. Werd botweg genegeerd. Heb nooit een antwoord van haar gekregen. Ook de IndoProject in de US heeft daar aandacht voor en heeft naar aanleiding van bovenstaande zelf een bestuurslid in Nederland daarvoor aangesteld. Als IHC de aandacht van uit het buitenland wilt hebben, dan is de eerder gemaakte suggestie vertaling in het Engels een goe begin. Persoonlijk houd ik contact met diverse clubs en verenigingen in Amerika contact. En mijn kritische website heeft ook de nodige aandacht van de rest van de wereld. M.a.w. er is interesse van de Indische buiten blandaland.

    • Boeroeng zegt:

     Doelstellingen IHC
     Missie
     Het IHC draagt bij aan een betere harmonie in de samenleving door de verhalen van de
     Nederlands-Indische gemeenschap van 1900 tot nu (WO II in Nederlands-Indië, de
     Bersiap, de dekolonisatie en de Repatriëring) een waardige plaats te geven. Het
     onderstreept het belang voor de Indisch herinneringsgemeenschap om de Nederlandse
     samenleving een venster te bieden op de eigen identiteit en het verwerken van de
     geschiedenis.

     Klik om toegang te krijgen tot 2019%2009%2023%20DEF%20JAARPLAN%20IHC%202020.pdf

    • R Geenen zegt:

     Hun manier van schrijven is echter zeer verzachtend. Ze willen blijkbaar bepaalde landen en mensen niet op de tenen trappen.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Men zou kunnen verwachten dat dit kanaal zich ertoe zou lenen om Indo’s in Indonesië te steunen. ” “Ik kan me echter niet herinneren dat er zowel in de beleidsbrief van destijds Stas Van Rijn en als in de doelstellingen van het IHC beleid is opgenomen over de ondersteuning aan Indo’s in Indonesië, op welke wijze dan ook.” Waarom wel? Is het hem daarom gevraagd? Door wie? Elke Euro in de begroting moet worden goedgekeurd in de Kamer. Heeft de Kamer daarover wel eens iets gehoord van die 1,8 miljoen Indische roots in Nederland? Over drie maanden beginnen de onderhandelingen over de rijksbegroting 2021. Wordt druk op het Binnenhof! Ministers, hoge beleidsambtenaren, Kamerleden, lobbyisten, selfie makende Japanners. Welke Indische lobbyisten uit die 1,8 miljoen kan ik daar vinden? Tot aan Prinsjesdag! “Uiteraard is er wel geld.” Waar? Niet door de belastingbetaler ter beschikking van de minister gesteld! Ik heb hier wel eens wat gelezen over zeer vele miljarden Euro’s voor de Indische gemeenschap. Hebben de Nederlandse belastingbetalers daar al weet van? Wat vinden die ervan? (ff afgezien van de juistheid van die miljarden). En dan moet dat nog in de begroting worden verwerkt!

    • R Geenen zegt:

     @@Is het hem daarom gevraagd? Door wie? @@
     Zeker al vergeten wat ik eens eerder heb geschreven. Just a few little things! Heb via Halin contact gehad met o.a. Mevrouw Else Brail. Zij heeft mij haar verhaal verteld hoe ze in Indonesie kwam vast te zitten. Haar vader, ex-KNIL soldaat, kwam bij een auto ongeluk om het leven. Zij bleef als meisje over. Had toen niet voldoende papieren om toestemming naar Nl te mogen komen.
     Heb persoonlijk van uit SoCal 13 brieven gestuurd naar iedere politieke partij in de kamer. !2 van de 13 negeerden mijn schrijven en heb tot op heden geen antwoord gekregen. Een party, D66, heeft mij geschreven dat het niet hun verantwoordelijkheid is, maar die van de Ombudsman.
     Heb toen ook de Ombudsman een brief gestuurd. Die schreef mij dat hij niets kan en mag doen voor mensen in het buitenland. Heb via via het adres van haar familie gevonden. hen opgebeld en gesproken. Die hebben toen met Else kontakt gehad. Helaas is ze een paar jaren geleden op 75 jarige leeftijd alleen in een klein hutje gestorven. Toen ik dat bericht kreeg heb ik op dat moment de Nl staat vervloekt. U moet geen conclusies trekken als u er niet van op de hoogte bent.

 2. Bung Tolol zegt:

  Dhr Tuhuteru weet wel degelijk wat Indo,s zijn ,heb het hem eens gevraagd ,Ja zei hij dat zijn toch Indonesiers uit India ? Die mensen zijn naar Nederland gekomen op een toeristen visum maar ze vertrokken ook al snel weer naar warme oorden ,ze liepen maar te blerren “” Dingin ,Dingin disini “” Volgens Rocky zit 50% van die Indo,s al in Amerika Serikat en die andere 50% is al aan het inpakken om ook naar California te gaan .Volgens Rocky maar goed ook ,want koken kunnen ze ook al niet ,alleen maar klagen .

  • R Geenen zegt:

   @@Die mensen zijn naar Nederland gekomen op een toeristen visum maar ze vertrokken ook al snel weer naar warme oorden@@
   Maar zonder gekheid te maken, ik heb o.a. nu regelmatig contact met een van afkomst Indische dame. Als kind is met vader, moeder broers en zusters ook naar Nederland gekomen. Na een aantal jaren in Nederland beviel het pa en ma niet in Nederland. Vooral de discriminerende behandeling. Maar ze emigreerden niet. Gingen wel terug naar Indonesie en wonen nu in Depok. Allen zijn in Jakarta goed terecht gekomen. Alda is nu 72 jaar en heeft een vrij groot gezin. Schrijft naar mij in het Nederlands en/of Engels.
   Via mijn website heb ik vele succesvolle Indo’s leren kennen, Enkele uit Nederland, maar ook vele in de rest van de wereld. De Indische mens, vrouw en/of man, doen beslist niet onder voor een ander wat voor kleur dan ook.

  • Bung Tolol zegt:

   Heer Somers ,stichting Pelita kreeg in 1947 in totaal 12 miljoen gulden vande Nederlands Indische regering ,waarvan 5 miljoen om huizen te bouwen voor die repatrianten ,dit geld kun je dus als het startkapitaal van Pelita beschouwen ,die z.g Indische regering was dus niet in staat ,die achterstallige lonen uit te betalen maar gaf wel geld uit aan Pelita ,12 miljoen gulden was toen in 1947 een heleboel geld ,dit alles was dankzij GG van Mook .

   • Jan A. Somers zegt:

    Ja, maar na een startkapitaal gaan de kosten pas goed draaien. Ministerie VWS?
    “die achterstallige lonen uit te betalen ” Ja, dat werd gezegd, en die regering had toen ook geen contanten. Maar ik heb het al zo vaak gezegd, er is toen niet doorgevraagd. Een regering heeft nooit geld. Daar is de belastingkraan voor. Of de staatsschuld. En je niet om de tuin laten leiden: er is geen geld. Maar ja, dat is verleden tijd. Indonesië zal het als werkgever ook niet willen betalen, maar dat weet niemand,. er is hun namelijk nooit om gevraagd.

    • PLemon zegt:

     @ Indonesië zal het als werkgever ook niet willen betalen, maar dat weet niemand,. er is hun namelijk nooit om gevraagd.

     # Als je dit leest nogal begrijpelijk dat die weg afgesneden werd. Betrokkenen werden letterlijk aan 2 kanten juridisch klemgezet.

     *** Citaat: “. Uiteindelijk koos de Nederlandse regering voor een pragmatische oplossing door de Indonesische betalingsverplichtingen aan Nederlanders over te nemen. Daarnaast dwong het parlement de regering de Commissie Achterstallige Betalingen (CAB) in te stellen. De CAB kreeg tot taak de rehabilitatieregeling, inclusief het vraagstuk van de materiële schadevergoeding, te onderzoeken voor de Nederlanders die tijdens de oorlog in Indië en nu in Nederland woonachtig waren. De meerderheid van de CAB was van mening dat het opperbestuur in Nederland moreel en formeel verantwoordelijk was voor hetgeen gebeurd was in Indië vòòr, tijdens en na de Japanse bezetting tot aan het moment dat de soevereiniteit werd overgedragen. De Nederlandse regering werd medeverantwoordelijk geacht voor het niet uitbetalen van de achterstallige betalingen aan Indische landsdienaren en het niet-nakomen van een schadevergoedingsregeling. Het recht op achterstallige backpay-pensioenen werd erkend. Het CAB oordeelde niet over de vraag of Nederland formeel aansprakelijk kon worden gesteld voor het niet-uitbetalen van de backpay. Hierover diende òf de politiek, òf de rechterlijke macht een uitspraak te doen..,.

     ….. Met betrekking tot de betaling van de backpay wist de regering zich gesteund door een rechterlijke uitspraak. In een poging de regering via de juridische weg te dwingen tot uitbetaling van de backpay had de Stichting Opeising Militaire Inkomsten (OMINK) een proces aangespannen tegen de Nederlandse Staat. De rechter achtte de Staat echter niet verplicht tot betaling van de backpay. Deze schulden waren met de soevereiniteitsoverdracht overgegaan op Indonesië. Tegen deze uitspraak gingen de eisers in hoger beroep. Maar ook toen oordeelde de rechter dat Nederland niet aansprakelijk kon worden gesteld. De rechterlijke uitspraken waren een flinke tegenslag voor betrokkenen, maar zij bleven strijdbaar en gingen in cassatie. In deze periode wisten zij zich in toenemende mate gesteund door het parlement. Het parlement kon echter de juridische verantwoordelijkheid voor de backpay-kwestie niet op de politieke agenda zetten zolang geen uitspraak was gedaan over de wettelijke aansprakelijkheid. In de tweede helft van de jaren vijftig van de vorige eeuw spanden meerdere Indische oorlogsgetroffenen een rechtszaak aan, omdat zij meer geloofden in een juridische dan in een politieke oplossing. Het pakte voor de oorlogsgetroffenen anders uit dan waarop zij hadden gehoopt. In een aantal rechtszaken werd in het vonnis gesteld dat eisers – in dit geval oud-gouvernementsdienaren – recht hadden op uitbetaling van achterstallig loon, maar dat Nederland hiervoor niet financieel verantwoordelijk was. Betaling was een zaak van de Indonesische autoriteiten. De teleurstelling bij de oorlogsgetroffenen en hun belangenorganisaties was groot…
     http://www.oorlogsgetroffenen.nl/thema/rechtsherstel/10_Backpay_kwestie

    • Jan A. Somers zegt:

     Heer Lemon, 13 mei 2020 om 11:53: Een goede samenvatting van het probleem van de achterstallige salarissen. Een paar aanvullingen:
     ”De meerderheid van de CAB was van mening dat het opperbestuur in Nederland moreel en formeel verantwoordelijk was voor hetgeen gebeurd was in Indië vòòr, tijdens en na de Japanse bezetting tot aan het moment dat de soevereiniteit werd overgedragen” Met betrekking tot oorlog, bezetting en soevereiniteitsoverdracht: Ja, dat was een koninkrijksaangelegenheid. Met betrekking tot de salarissen van burgerlijke- en militaire ambtenaren, nee. Dat viel binnen het arbeidsrecht/Indisch ambtenarenrecht met de Indische regering als werkgever. Dit werd bevestigd door rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad in cassatie. Met de toevoeging dat verwezen werd naar de Indonesische regering als nieuwe werkgever. (dat was ook gebleken uit het besluit voor de voormalige GM van de minister van Perhubungan, Tenaga dan Perdjaän van 28 januari 1950.). Die gerechtelijke uitspraak was ook bindend voor zowel de Nederlandse regering als het parlement. Hieraan kon pas een eind komen met een novum, een nieuw feit. Deze uitspraak was voor ir. Vrijburg (maakte zich hard voor de achterstallige salarissen) een teken dat de juridische weg (arbeidsrecht/ambtenarenrecht) niet langer begaanbaar was, maar alleen morele argumentatie nog mogelijk was: Nederlandse ereschulden. Jammer, want de Hoge Raad had impliciet de weg gewezen naar een mogelijk ‘nieuw feit’, een vordering op de Indonesische werkgever. En bij een ‘neen’, een dagvaarding voor een Indonesische rechter, doorgaand tot het hoogste gerechtelijk orgaan. Pas bij weer een ‘neen’ was de juridische route afgesloten, maar wel met een sterkere positie van de Indische gemeenschap bij het verzilveren van de ereschuld. Maar bedenk dan wel dat het niet gaat om wettelijk recht, maar om buitenwettelijke regelingen. Waarbij een rechtszaak beperkt blijft tot marginale toetsing: Was de minister bevoegd dit besluit te nemen, en heeft hij in redelijkheid en billijkheid tot dit besluit kunnen komen?
     Bussemaker legt de schuld voor het aanhouden door de Nederlandse regering van het territorialiteitsbeginsel bij Lieftinck. Ja, iemand moet toch de schuld krijgen. Maar Lieftinck was uiteraard gepokt en gemazeld in de rijksfinanciën, in dit geval de comptabiliteitswetten. Bovendien omringd door beleidsambtenaren met een grondig begrip van het staatsrecht, in het bijzonder de grondwet (art. 1) en de Indische Staatsregeling (art. 82, 103 ).

 3. PLemon zegt:

  @ Met betrekking tot oorlog, bezetting en soevereiniteitsoverdracht: Ja, dat was een koninkrijksaangelegenheid. Met betrekking tot de salarissen van burgerlijke- en militaire ambtenaren, nee.

  # Er wordt hoe je het wendt of keert over de rug van getroffenen een vervelend spel gespeeld. ( Indië was sinds 1864 financieel onafhankelijk, maar wel voor zover het moederland haar goedkeuring aan het financiële beleid verleende).Vooral omdat ….citaat ‘ Uiteindelijk koos de Nederlandse regering voor een pragmatische oplossing door de Indonesische betalingsverplichtingen aan Nederlanders over te nemen. ‘

  *** Citaat:. Niet alleen een deel van het bedrijfsleven had de toezegging tot deze zogeheten backpay gedaan, ook de Koninklijke Marine had haar personeel iets dergelijks beloofd. De nadelige positie waarin militairen uit de Indische land- en zeemacht – èn landsdienaren in dienst van het Indische gouvernement – zich bevonden ten opzichte van overheidspersoneel uit Nederland werd hiermee extra benadrukt. Bovendien waren verwachtingen gewekt en namen oorlogsgetroffenen in Indië geen genoegen meer met een lage rehabilitatie-uitkering. Het recht op backpay werd door het gouvernement echter bestreden. Als argumentatie werd aangevoerd dat Indië in staatsrechtelijk opzicht financieel autonoom was. Dit gegeven was feitelijk juist: Indië was sinds 1864 financieel onafhankelijk, maar wel voor zover het moederland haar goedkeuring aan het financiële beleid verleende. Om uit deze impasse te komen, werd in 1946 een ‘backpay-commissie’ ingesteld die de kwestie diende te onderzoeken.

  Rehabilitatie-uitkering

  De commissie kon echter geen overeenstemming bereiken over de juridische vraag of er recht op backpay bestond en over de hoogte van een eventuele uitkering. Aangezien een groot deel van de bevolking in Nederlands-Indië steeds meer problemen kreeg om in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien, werd eind 1946 een pre-advies geformuleerd, dat na vele herzieningen in september 1947 als besluit werd vastgesteld. Dit ‘besluit inzake de initiële rehabilitatie-uitkering’ voorzag in een uitkering van minimaal drie en maximaal vijf maanden achterstallig loon of pensioen. Het bedrijfsleven werd eveneens verplicht tot een uitbetaling van maximaal vijf maanden achterstallig loon. De hoogte van deze eenmalige uitkering was afhankelijk van de grootte van de gezinssamenstelling. De uitkering diende niet gezien te worden als een betaling van niet-uitgekeerd salaris, maar als een rehabilitatie-bedrag waarmee alle oorlogsgetroffenen, ongeacht de landsaard, in staat werden geacht een nieuw bestaan op te bouwen op een niveau van de toen passende omstandigheden. De term backpay werd angstvallig vermeden. De regeling leidde tot veel verontwaardiging en onrust bij betrokkenen en de organisaties die hun belangen behartigden, zoals de Nederlands-Indische Bond van Ex-Krijgsgevangenen en Geïnterneerden (NIBEG) en de Indische Pensioenbond.

  • Jan A. Somers zegt:

   “voor zover het moederland haar goedkeuring aan het financiële beleid verleende” Maar in de Kamer heette dat toen een terughoudende opstelling. Zou tegenwoordig misschien ook marginale toetsing heten. Het enige dat onderzocht werd in de Indische begroting was of de andere gebiedsdelen of het koninkrijk er schade van zouden kunnen ondervinden. Doordat problemen in Indië op de andere gebiedsdelen of het koninkrijk zouden kunnen worden afgewenteld. In Delft (een zelfstandig rechtspersoon!) is dat een paar jaar geleden gebeurd. Het rijk pompte een flinke hoeveelheid geld in het ondergronds brengen van de spoorweg, met een daarbij horend nieuw station. Delft had toen wereldstadse ideeën over een supermodern gemeentehuis bovenop dat station. Die begroting werd (terecht) afgekeurd, Delft zou dat nooit kunnen betalen, de Bank Nederlandse Gemeenten zou daar niet aan meedoen, waarna Delft dit zou afwentelen op de rijksoverheid, die daar geen zin in had. Het resultaat was: twee verdiepingen op het station, niet herkenbaar als gemeentehuis. Plus verhoging gemeentelijke belastingen en inkrimpen personeel. Voor Indië heeft volgens mij de koninkrijksregering nooit ingegrepen op financieel vlak.
   “door de Indonesische betalingsverplichtingen aan Nederlanders over te nemen” m.b.t. de achterstallige salarissen niets van gemerkt!
   ” ten opzichte van overheidspersoneel uit Nederland werd hiermee extra benadrukt.” De KM was een koninkrijksorgaan, met Nederland als werkgever. Het personeel van de KM heeft volgens mij wel de achterstallige salarissen ontvangen. net als het meeste personeel van de private Nederlandse bedrijven.
   Over alle andere uitkeringsproblemen weet ik te weinig van af. Mijn vader heeft een paar keer een uitkering gehad, maar ik weet niet meer waarvoor. Wel hebben zowel mijn dochter Nadet en ikzelf via WalburgPers van Het Gebaar een uitkering gehad voor de uitgave van een boek.

   • PLemon zegt:

    @ m.b.t. de achterstallige salarissen niets van gemerkt!

    # want men werd vermalen in de ambtelijke molens,..!?

    *** Citaat: “. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Nederlandschlndische regering beslist dat geen betaling van salaris of loon zou plaatsvinden aan degenen, die gedurende de Tweede Wereldoorlog in Japanse (krijgs)gevangenkampen hebben verbleven. Instede daarvan, zoals in verschillende Indische ordonnanties is vastgelegd, zijn zogenaamde rehabilitatie-uitkeringen verleend, welke waren gericht op het verwerven van een nieuwe toekomst in Nederlandschlndië. Toen na de soevereiniteitsoverdracht praktisch de gehele Nederlandse samenleving naar Nederland repatrieerde en de Republiek lndonesië vervolgens weigerde de slotrehabilitatie-uitkeringen in Nederland te betalen, werd ter zake de aandacht van het Nederlandse parlement gevraagd. Naar aanleiding van een in de Tweede Kamer ingediende en met algemene stemmen aangenomen motie van orde werd een commissie achterstallige betalingen ingesteld. …..
    …. De door de betrokken organisaties en individuele personen tegen de Staat der Nederlanden in de loop der tijd aangespannen processen hebben voor de betrokkenen niet tot een gunstig resultaat geleid. De Staat der Nederlanden is ter zake van deze door de Nederlandschlndische regering genomen beslissing niet aansprakelijk.Het niet kunnen accepteren door de betrokkenen van de zowel door de Nederlandschlndische regering als in een later stadium door de Nederlandse Regering getroffen maatregelen heeft er uiteindelijk toe geleid dat tijdens de vorige kabinetsperiode door de vaste Commissie voor Defensie een werkgroep werd ingesteld om de problematiek nogmaals te bestuderen. Een afrondend rapport is door deze werkgroep Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16730, nrs. 1-3 echter niet geproduceerd..,.enz enz
    https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvij5epmj1ey0/vk11blfiwqyy/f=/kst16730n3k2

    • Jan A. Somers zegt:

     Wat is er toch enorm veel met die achterstallige salarissen over en weer aangerommeld! Van het begin af aan fout gegaan, terwijl dat begin juridisch zo eenvoudig was. Een vordering bij de werkgever (niet de Staat der Nederlanden!!!). Bij een neen kun je dan direct die werkgever (niet de Staat der Nederlanden!!!) dagvaarden. Ik denk dat die vooraanstaande Indische heren, die het wel zouden klaren, verstrikt zaten in het hoogdravende gediend hebben voor koningin, volk en vaderland, sjieker dan ordinair arbeidsrecht of ambtenarenrecht. En na de verwijzing van de Hoge Raad naar de werkgever in Indonesië: Kan je toch niet maken? Inlanders, peloppors. Met als resultaat dat we nu opgescheept zitten met buitenwettelijke regelgeving. Handje ophouden en dankjewel zeggen. En als je niet tevreden bent, de minister dagvaarden. Die dan van de rechter gelijk krijgt. Uiteraard, die kan in het bestuursrecht (geen arbeidsrecht!) alleen maar marginaal toetsen: de minister heeft goed gehandeld!

    • PLemon zegt:

     @ Een vordering bij de werkgever (niet de Staat der Nederlanden!!!). Bij een neen kun je dan direct die werkgever (niet de Staat der Nederlanden!!!) dagvaarden

     # U mist dit cruciale feit .. .Indonesië als nieuwe werkgever weigerde de uitkeringen te betalen. Tja dan lijkt me een rechtsgang die richting op ..aan.het trekken aan een dood paard.

     *** na de soevereiniteitsoverdracht praktisch de gehele Nederlandse samenleving naar Nederland repatrieerde en de Republiek lndonesië vervolgens weigerde de slotrehabilitatie-uitkeringen in Nederland te betalen, werd ter zake de aandacht van het Nederlandse parlement gevraagd.

 4. Jan A. Somers zegt:

  “de Republiek lndonesië vervolgens weigerde de slotrehabilitatie-uitkeringen in Nederland te betalen,” “Indonesië als nieuwe werkgever weigerde de uitkeringen te betalen.” In het kader waarvan zijn deze uitspraken? Er wordt zoveel uitgesproken. Maar in het begin niets met rehabilitatie e.d. te maken. En Republik Indonesia is ook niet interessant, dat is staatsrecht. Je had moeten bewegen in het arbeidsrecht/ambtenarenrecht. Met rechtstreeks antwoord op je specifieke, EIGEN vordering, niks anders, niks algemeen. Het was jouw vordering waarop de werkgever had moeten reageren. Maar die EIGEN vordering is er nooit geweest, noch bij de Indische regering tot 27 december 1949, noch bij de RIS daarna..
  Ik weet het, ik heb nu, 2020, makkelijk praten. In die tijd wist ik van niets, HBSser, technisch student, werken en een gezin stichten. Nu praat ik als hobby-jurist. En een professionele jurist zal hier in het wilde weg niets zeggen. Die kan zijn kruit niet verschieten.

  • PLemon zegt:

   @ In het kader waarvan zijn deze uitspraken? Er wordt zoveel uitgesproken. 

   # Even nog het geheugen opfrissen?

   *** ” Na intensieve onderhandelingen was Nederland bereid een deel van de Indische schuld over te nemen. Om de onderhandelingen op dit punt niet verder te bemoeilijken werden de resterende financiële verplichtingen die de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië op zich zou nemen niet nader gespecificeerd. Tot deze ‘overige schulden’ behoorden echter ook de rechten en plichten die Nederlands-Indië had ten aanzien van het rehabilitatievraagstuk. De uitbetaling van de financiële verplichtingen werd door de Nederlandse onderhandelaars overgedragen aan Indonesië.

   Dit besluit kwam de Indische oorlogsgetroffenen duur te staan. Al spoedig na de soevereiniteitsoverdracht in december 1949 voerde de Indonesische overheid in maart 1950 een monetaire sanering door die een forse geldontwaarding van 66% tot gevolg had. Was de waardevermindering van de rehabilitatie-uitkeringen en pensioenen voor betrokkenen al een tegenslag, de situatie werd nog ernstiger toen de Indonesische regering een maand later de rehabilitatie-uitkeringen aan Nederlanders ‘voorlopig’ opschortte. De grootste tegenslag volgde echter toen de Indonesische regering het welstandscriterium dat nog door de Nederlandse secretaris van Staat A. Oudt eind 1949 in de slotrehabilitatieregeling was ingebouwd actief ging toepassen. Om te kunnen besparen op de Nederlandse uitgaven had Oudt indertijd dit amendement opgenomen in de slotrehabilitatieregeling. Hiermee was de overheid bevoegd alle nooduitgaven die als voorschot in en buiten Indië waren gedaan aan of ten behoeve van in Indië verblijvende Nederlandse oorlogsgetroffenen terug te vorderen van hen die een bepaald welstandsniveau hadden bereikt. Het niveau van de welstand werd door de Indonesische autoriteiten bepaald. Zonder overleg werd gekort op uitbetalingen.
   http://www.oorlogsgetroffenen.nl/thema/rechtsherstel/10_Backpay_kwestie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.