Standbeeld voor oud-politica Corry Tendeloo 

Corry Tendeloo (1897-1956) maakte in de jaren ’50 een einde aan ’t feit dat vrouwen in overheidsdienst automatisch werden ontslagen als ze in het huwelijk traden. En ze droeg eraan bij dat het burgerlijk wetboek getrouwde vrouwen niet langer bestempelde als “handelingsonbekwaam.” Een standbeeld waard!  
Petities.nl
. Zie en luister radio-interview over haar.

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

59 reacties op Standbeeld voor oud-politica Corry Tendeloo 

 1. PLemon zegt:

  Er wordt weleens beweerd dat de Indische mens politiek gezien braaf de van bovenaf uitgezette lijn volgt en op dat gebied maar weinig presteert. Gelukkig komt onze pukul terus eigenschap bij mevrouw Tendeloo van pas en daarmee onze bewondering verdient.

  *** Corry Tendeloo hield met een kleine groep vrouwen het vuur van de strijd voor vrouwenrechten brandende in een tijd waarin dat dreigde uit te doven. Na de overwinningen die zij in die strijd medio jaren vijftig behaalde, werd zij weldra vergeten. 

  • Loekie zegt:

   Hoe Indisch was mw. Tendeloo?
   Is het Indische van invloed geweest op haar werk? Waar blijkt dat uit?

   • Boeroeng zegt:

    Hoe Indisch zij was en zich voelde weet ik niet.
    Is wel interessant om te weten.
    Haar ouders waren geboren en getogen in Indie. En de aanwijzingen zijn dat ze beiden indo-europees waren.
    Haar oma van moederszijde ( geboren en getogen in Indië) ging mee naar Nederland en ik denk dat ze inwoonde bij haar dochter, in 1903 weduwe en met 3 jonge kinderen
    Dat versterkte Corry’s band met Indisch, lijkt me.

    • PLemon zegt:

     Cornélie (Corry) Tendeloo was vijf jaar oud toen haar vader, een Indisch bestuursambtenaar, overleed en haar moeder besloot met haar zoontje en twee dochtertjes naar Nederland terug te keren.
     # terug keren naar Nederland?
     Was pa of moeder dan totok of belanda. Qua uiterlijk heeft “Corry” op de foto Indische trekken.

    • Boeroeng zegt:

     Corry Tendeloo:
     ouders: geboren, getogen in Indie
     grootouders : opa Tendeloo uit Leiden, 3 grootouders geboren , getogen Indië
     overgrootouders: 2 geboren, getogen in Indie , 6 geboren, getogen in Europa

   • Tolol zegt:

    Mw Tendeloo zag er behoorlijk Indisch uit ,ze was geboren in Sumatra maar daarvoor krijgt ze geen standbeeld .Zij was van onschatbare waarde voor de rechten van de vrouw ,haar motie voor die rechten werd op het nippertje aangenomen 46 voor 44 tegen en die 44 tegen waren de christelijke partijen ,die net als nu elke vooruitgang willen blokkeren .En zoals die pil van Pechtold ( Waarmee je op een vredige manier een eind aan je lijden kunt maken ) Een hele vooruitgang nu moeten mensen allerlei capriolen uithalen ,als ze uit het leven willen stappen .Wordt tegengehouden door die christelijken ,die graag zelf voor GOD spelen .

  • Robert zegt:

   De Indo mostly displaced, disgraced, dispossessed and despised. Een standbeeld voor een Indo vrouw lijkt op vooruitgang. Bravo!

 2. Loekie zegt:

  Het Huygens-artikel overigens rammelt nogal. In maart 1955 hield zij geen gloedvol betoog, maar diende Corry een motie in, waarin de regering werd opgeroepen over te gaan tot ratificatie van het verdrag van de International Labour Organization inzake equal pay voor mannen en vrouwen. En die motie werd niet kamerbreed gesteund. Het waren notabene vrouwelijke KVP-kamerleden die tegen stemden…De motie echter haalde toch voldoende stemmen en was een mooie overwinning.
  Hoe het zij, Corrie heeft in haar jeugd wellicht Kartini gelezen.

  • Bert zegt:

   @Ron zegt “”Indische dames met winterjassen aan ! Wel typisch “” Die winterjassen waren verstrekt door Amerika gratis en voor niks ,die Indische dames moesten er natuurlijk wel voor betalen ( Tegen nieuwwaarde ) Hadden die Amerikanen dit geweten ,hadden ze ook door neus en lippen door een A-Bom op Den Haag laten vallen .

   • R Geenen zegt:

    Ja als dat was gebeurd, dan hadden alle Indo’s in Amerindo land gewoond.

   • Robert zegt:

    Ja in het krentige en benepen Nederland kan je zulke praktijken wel verwachten.

    • R Geenen zegt:

     Dat was volgens mij het Nederlandse schandaal van de eeuw. Het presenteren van een rekening betreffende warme kleren aan arme Indische mensen die honger hebben geleden en op sterven na dood waren, die de Amerikanen hebben geschonken. Misschien moet de dwdd daar maar eens aandacht aan schenken.

    • Robert zegt:

     Oorlogsslachtoffers belaasteren en uitbuiten dat zijn onmenselijke en minderwaardige praktijken die rieken naar Nazi praktijken.

    • Robert zegt:

     Krentigere…..

   • Jan A. Somers zegt:

    “verstrekt door Amerika gratis en voor niks ,die Indische dames moesten er natuurlijk wel voor betalen” Volgens mij had Ataka niks met Amerika te maken, wel met het Nederlandse Rode Kruis. En ik heb er nooit voor betaalt! De tas heb ik nog, staat geen prijskaartje op.

    • e.m. zegt:

     Jammer dat u soms op echt dom gel*l moet reageren om e.e.a. weer met de werkelijkheid in balans te brengen.

    • Loekie zegt:

     “Het speciale identiteitsbewijs van het Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers (C.B.V.O.) werd voor onze familie op 14 juli 1946 bij vertrek uit Batavia uitgereikt. Hierin werd alles genoteerd wat wij aan goederen van het C.B.V.O. tot aan februari 1947 hadden ontvangen. ‘Volledig gekleed’ stond er in mijn pasje na het bezoek aan Ataka en dit bleek als een voorschot ter waarde van 35 gulden geboekt te zijn. Ook mijn zusje van twee jaar werd volledig gekleed. Verder bleken er tussen juli `46 en februari `47 nog 6 uitkeringen genoteerd te staan van in totaal 100 gulden voor de volwassenen en 65 gulden voor de minderjarigen. In het pasje van mijn moeder en vader bleek de waarde van de Ataka-garderobe 50 gulden. Saillant detail is dat deze voorschotten later weer werden teruggevorderd. Later heb ik gelezen dat er veel hulpgoederen waren geschonken door de Verenigde Staten, ingezameld door het Rode Kruis maar ook speciaal ingekocht door de Nederlandse Staat uit de voorraden overtollig geworden legergoederen.”
     (B. Liem)

     p.s. Ik denk niet dat Jan Somers het erg vindt om te reageren…ook niet op “gel*l”….Sterker nog: hij vindt het erg leuk…

    • Boeroeng zegt:

     Ik heb nooit iets gelezen over kleding die Amerika schonk en dat Nederlandse burgers die repatrieerden dat moesten kopen oa in Ataka.

    • Loekie zegt:

     Repatrianten hebben niet gekocht, maar gekregen. Dat wil zeggen: velen kregen achteraf van de Nederlandse overheid een rekening gepresenteerd voor verschafte voorschotten ( = o.a. kleding)….en dat terwijl diezelfde overheid die kleding niet had gekocht maar gekregen.
     Koopmansgeest.

    • Jan A. Somers zegt:

     ” Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers (C.B.V.O.) werd voor onze familie op 14 juli 1946 bij vertrek uit Batavia uitgereikt.” Bij vertrek uit Batavia in 1946 had ik als Rode Kruis corveeër het veel te druk om formulieren in ontvangst te nemen.Nooit van gehoord, nooit uitgereikt, “wat wij aan goederen van het C.B.V.O. tot aan februari 1947 hadden ontvangen.” Hebben vóór Ataka niks ontvangen. Ja, als corveeër van het Rode Kruis, uniformen en schoenen bij de Brits-Indische foerier. Ik ben daar ook nooit als oorlogsslachtoffer geregistreerd.
     Na mijn bevrijding in Soerabaja ben ik naar Batavia geëvacueerd en daar ondergebracht in de Struiswijkgevangenis. Bij de medische keuring door een Amerikaanse medische ploeg moest je al je kleren weggooien (was zo gebeurd je had alleen wat je aanhad). Je kreeg een set kleding, uniformen. Van mijn vader in Singapore hoorde ik dat mijn moeder en zus nooit in Singapore waren aangekomen. Ik besloot toen terug te gaan naar Soerabaja, dat kon als corveeër van het Rode Kruis. Terug in Soerabaja werd ik geplaatst bij een Brits-Indische ambulance-eenheid die gedetacheerd was bij het Leger des Heilsziekenhuis. Kreeg weer kleding, uniformen.
     Ik lees over die kledingverstrekking vele verhalen. Kan het zijn dat er meerdere hulpverleners actief waren, die later bij het rijk hebben gedeclareerd? Ik ben bij geen een hulpverlener op,bezoek geweest.

    • e.m. zegt:

     @Loekie zegt: 21 juni 2019 om 15:45 Dat wil zeggen: velen kregen achteraf van de Nederlandse overheid een rekening gepresenteerd voor verschafte voorschotten@

     — Heb ooit gelezen dat Minister Luns in de Tweede Kamer verantwoording heeft afgelegd, dat voor een bedrag in de orde van grootte ad 800 miljoen gulden nimmer is teruggevorderd.

     Ben dus eigenlijk best wel nieuwsgierig met hoevelen(!) die gelukkigen zijn geweest …

 3. Tolol zegt:

  Corry was een kanjer ! Kamerlid van de Pv/dA net als Drees maar Drees was geen Indo ,jammer voor hem ( grapje) Corry is maar 59 jaar geworden ,terwijl vadertje Drees de 100 haalde .Deze mensen hebben veel betekent voor Nederland .Standbeeld voor Corry Tendeloo ? Ja natuurlijk !!

  • Loekie zegt:

   Nou, Drees twijfelde of die trage Indo’s met hun eigen doen en laten wel pasten in de Nederlandse samenleving. Goed, op een gegeven moment zei ‘laat maar komen dan’.

 4. Robert zegt:

  “Die trage Indos” waren oorlogsslachtoffers en de gedachtegang van Drees was gebaseerd op racisme en een meerderwaardigheidscomplex gebouwd op quicksand.

  • R Geenen zegt:

   Bedankt B. Wij en zeker de meesten in SoCal, hebben er nog nooit van gehoord. En door hun kleding zijn ze ook beslist niet te herkennen als Indische Tantes. Alleen als je de tekst weet. Maar eerlijk gezegd, zegt mij de betekenis er van ook weinig.

  • GdlC zegt:

   Indische tantes: ook gebaseerd op de boeken “Trassi tantes” en ” Alle indische tantes”.

   Trassi Tantes is in vergelijking met andere romans erg kort. De verhalen die verteld worden vinden plaats in de familiekring en zijn op dat punt voor veel lezers herkenbaar. De specifieke situatie van de Indische dames in Den Haag geeft daarnaast een beeld van (inter)culturaliteit in Nederland. Dit zijn allemaal voordelen voor anderstalige studenten.
   Wat dit boekje toch vrij lastig maakt is het taalgebruik. Om de verhalen en de humor waarmee ze soms verteld worden goed te begrijpen moet de lezer aardig wat uitdrukkingen en minder frequente woorden kennen. Met een woordenlijst is dit boekje waarschijnlijk geschikt voor lezers vanaf niveau B1.

   Alle Indische tantes:
   In de loop der jaren heeft Yvonne Keuls heel wat Indische tantes de revue laten passeren. Wie kent ze niet, Tante Toetie, Tante Prul, Tante Iesje, Tante Non, Tante Mekkie en Tante Bel? Nu de tantes – die model staan voor een hele generatie Indische tantes – inmiddels behoorlijk op leeftijd zijn, is het hoog tijd voor een eerbetoon in de vorm van een mooie gebonden verhalenbundel. De verhalen worden opgeluisterd met portretfoto’s van fotografe Mylène Siegers. Zij legt met respectvolle intimiteit de emotie achter het beeld vast. Dicht op de huid creëert zij foto’s die met een confronterende intensiteit een appèl doen op de kijker.

   • Loekie zegt:

    De Indische tantes zijn reeds morsdood. Wie er nog zijn, zijn Indische vrouwen op leeftijd die op jonge leeftijd in Nederland zijn gekomen. En deze vrouwen hebben niet het woordgebruik, de bewegingen, de gebaren, de verhalen, de uitstraling die de Indische tantes wel hadden. Er valt wat dat betreft dus niks dicht op de huid en met confronterende intensiteit te fotograferen. Wat een geblabla allemaal.

    • R Geenen zegt:

     One picture is worth more than 1000 words!

    • Loekie zegt:

     Zeker, maar dan moet je wel een originele foto hebben van een originele Indische tante en dat wordt moeilijk als die er niet meer is.

    • R Geenen zegt:

     Heel juist opgemerkt. Ik toon dan ook een gedetailleerde surrogaat. Maar hier is een foto van mijn echte tante Lucy Geenen, zus van mijn vader, rechts beneden. Getrouwd met Andre Uijleman Anthonijs. Rechts staat mijn nicht Meity, die in Bangkinang door een koreaanse bewaker in elkaar werd geslagen. https://myindoworld.com/een-meisje-in-bangkinang/

    • Boeroeng zegt:

     De uitgever van het boek Trassi Tantes heeft een promotie-verhaal gemaakt voor het boek en men kwam met een mooie zin als ” Mylène Siegers. Zij legt met respectvolle intimiteit de emotie achter het beeld vast. Dicht op de huid creëert zij foto’s die met een confronterende intensiteit een appèl doen op de kijker.
     Mooie woorden… zelfs poëtisch. Dus wat vaag en zweverig en kun je terecht vragen:
     Adoehh ya…Wat bedoelen ze concreet ?
     Maar als dat kan met die 1e generatie Indische tantes, dan kan dat ook met de 2e generatie Indische tantes, die nu steeds meer 60+ plus zijn.
     En inderdaad… deze zijn geassimileerde Indische tantes. Zo hoort het ook na 60, 70 jaar in een andere samenleving.
     Ikke niet hoor !!
     Ik ben een Indische oom.

     scan uit het boek Trassi Tantes:

    • R Geenen zegt:

     @@Zij legt met respectvolle intimiteit de emotie achter het beeld vast. Dicht op de huid creëert zij foto’s die met een confronterende intensiteit een appèl doen op de kijker. ”@@
     Dure woorden die iets leegs willen invullen. Meer niet. Holle vaten en interessant willen doen, enz!
     Of word een foto beoordeelt naar de tekst die er onder staat?
     Als fotograaf herhaal ik maar weer: One picture is more worth than 1000 words. And forget all the bla, bla, bla.

 5. Jan A. Somers zegt:

  Om terug te keren naar het item: Mijn Zeeuws meisje stamt ook nog uit die tijd. Als vrouw was je vaak niet pensioengerechtigd, daar zorgde later je man wel voor. En als er wel pensioenpremie was betaald, dan moest je dat recht bij huwelijk afkopen, daar zorgde je man wel voor. Op een gegeven moment heeft het pensioenfonds Zorg en Welzijn actie ondernomen om dit soort onrecht te corrigeren. Als je een lijst met werkgevers en data kon overleggen zouden zij proberen dit alsnog recht te breien. Dat was een hele tour. Ze had als medisch analist bij meerdere ziekenhuizen gewerkt, in die tijd hadden ze allemaal eigen pensioenregelingen. Maar het is gelukt, zelfs zonder achteraf nog premie te betalen. Ze heeft nu haar eigen pensioen, genoegdoening. Die oude regelingen bestaan ook niet meer. gelukkig. Ik heb nu ook recht op nabestaandenpensioen van haar!

 6. Bert Krontjong zegt:

  @Ron nou je tante is meer een dame dan een tante ,bij een tante denk je eerder aan een wat mollige ,vriendelijke vrouw ,je tante is toch wat stijlvoller ,trouwens Meity ( Mijn oudste zus heet ook zo ) is wel een hele mooie jongedame ,in elkaar gerost door een Koreaan ? Was ie homo of zo ? Helemaal van de pot gerukt als je zo,n mooi meisje in elkaar beukt ! wat een “”Held “”

  • R Geenen zegt:

   @@een hele mooie jongedame ,in elkaar gerost door een Koreaan ? @@
   Hier in LA heb je een winkelbuurt “Koreatown”. Ben daar eens geweest, in de jaren 80. In de winkels wordt je door de horken gewoon weggeduwd. En dat gebeurde diverse keren. Ook op straat. En nooit een verontschuldiging.

 7. Bert Krontjong zegt:

  Sorry Boeroeng ,Sorry Koreanen ,Sorry horken ,,Sorry babies ,Sorry nageboorte . Dat is nou de andere kant van de medaille om in Amsterdam op te groeien en te leven ,Amsterdammers hebben een macaber soort humor ,wat ik hierboven schreef wordt vaak gezegd in Amsterdam maar inderdaad had niet een volk moeten noemen ,heb persoonlijk geen hekel aan Koreanen ,is ook niet zo moeilijk ken er geen 1 !

  • R Geenen zegt:

   @heb persoonlijk geen hekel aan Koreanen ,is ook niet zo moeilijk ken er geen 1 !@
   Mijn nicht Meity daarentegen, kent ze veel te goed. Je begrijpt dan wel hoe zij over dat volk denkt.

   • Jan A. Somers zegt:

    Ik heb ook familie en kennissen die niets moeten hebben van Japanners en Indonesiërs. Maar daar heb ik toch niets mee te maken? Ik treedt ze tegemoet op basis van mijn eigen ervaringen. Die waren ook ronduit slecht. Maar die lui zijn allang dood. In de Korea-oorlog waren er zat Indo’s die voor Zuid-Korea hebben meegevochten (ook een van onze reageerders!)! Ook met ervaringen in Indië.

 8. Bert Krontjong zegt:

  @Zeker zeker Ron ,alleen si Boeroeng begrijpt het ook wel maar hij houdt niet van racistische opmerkingen jegens andere volkeren en terecht want ,dit is geen podia voor rechts -extremisten ,nou ben ik alles behalve een rechts-extremist ,eerder een links -extremist maar hier gleed ik effe een scheve schaats ,ik had die Koreanen niet mogen beledigen ,want ja dan scheer je iedereen over 1 kam ,je generaliseert dus .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.