D’66 Motie Indische kwestie is aangenomen

Het D’66 congres op zaterdag 18 november 2017 bijeen te Leeuwarden heeft de motie van Noelle Sanders over de Indische kwestie aangenomen.
Het congres verzoekt de D’66 fractie in de Tweede Kamer :

 • de regering op te roepen in overleg met de Indische gemeenschap op een zo kort mogelijke termijn naar een bevredigende oplossing te komen van de Indische Kwestie en hiervoor brede steun te zoeken bij de andere politieke partijen;
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

59 reacties op D’66 Motie Indische kwestie is aangenomen

 1. Wal Suparmo zegt:

  De Hollandse regering wil nu weer alles ondezoeken over de misdaden wat hun soldaten hadden gepleegt tegen de pemoeda’s.En misschien ook wel schade vergoeding willen betaalen.Terwijl ze alle soorten van tricks hebben verzonden om aan hun eigen
  persooneel ( KNIL soldaten) die gezneuveld waren in de WWII, geen rechten uit te betalen met de redenen zoals de bepaling: “DIENT IN 15 AUGUSTUS 2015 NOG IN LEVEN TE IJN” Zoals de SVB mijn eis heeft geweigert. Ook de eis om een GERECHTHOF BESLISSING te hebben voor een legale erfgenaam bepaling.Dat vereist bewijs documenten dat nu niet meer tervergaaren zijn.DIT HEB IK ZEF MEEGEMAAKT!

 2. Boeroeng zegt:

  • E. Nieuwenhuis zegt:

   Poeh poeh, integreren in je eigen land, dat kan natuurlijk niet anders dan moeilijk zijn!

   • Boeroeng zegt:

    Wat bedoel je , E. NIeuwenhuis?

    • E. Nieuwenhuis zegt:

     Precies zoals ik schreef. Los van het feit dat de motie ook op andere punten rammelt wekt mevrouw Sanders de schijn dat de Indische gemeenschap een allochtone betreft. Nu, daar wens ik niet mee geassocieerd te worden en met mij velen.

    • Boeroeng zegt:

     Het CBS beschouwt ook veel oudere mensen van Indische komaf als allochtoon.
     Mijn persoon ook. Al mijn broers en zus, neven en nichten.
     In het dagelijkse leven zien mensen mij ook wel eens als ‘van buitenlands’ .
     Ik ben een gewone normale Nederlander.
     Tuurlijk is het irritant als mensen dat niet kunnen erkennen .

     Nu zie ik niet duidelijk in welke tekstdeel Noelle Sanders suggereert dat Indische mensen niet Nederlands zijn.

    • RLMerrtens zegt:

     @E.Nieuwenhuis/Boeroeng; ‘allochtoon etc.’- Betekenis; van elders afkomstig! En dat zijn we toch? Onze koningin Maxima is ook een allochtoon. Het Koninklijk huis is allochtoon! Pas na 2e generatie verkrijgt men het ‘predicaat’ autochtoon= inheems. Of liever gezegd inlander! Zijn jullie nu inheemsen, of willen jullie liever inlanders zijn? Boeroeng is toch een inlandse vogel (uit Den Haag!)

    • PLemon zegt:

     @Hr Mertens ‘ van elders afkomstig ‘

     Elders is een ander land :
     ***Van het woord allochtoon, dat vanuit het Oud-Grieks letterlijk vertaald ‘van een ander land’ betekent, bestaan meerdere definities. Zo definieert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een allochtoon als ‘een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland geboren is’.31 mrt. 2015.

     #Maar was Nederlands Indië opgenomen in het Koninkrijk wel een ander land? Qua ligging toen zeker maar als kolonie? Is het buitenland dan alles wat buiten het eigen grensgebied valt.? Het CBS besluit tot een compromis….Indischen aldaar geboren zijn westerse allochtonen.

    • Guus zegt:

     Absoluut, geen sprake van! Wij zijn geen allochtonen, ook niet Westers. Hebben onze voorouders hiervoor gestreden? Zijn zij daarom gestorven? Wat schort er toch bij sommigen aan hun historisch besef. Wij zijn etnische Nederlanders, weliswaar gemengd, maar welke Nederlander is dat nu niet? Ik vind het buitengewoon gênant dat dit feit notabene IN de gemeenschap ter discussie wordt gesteld. Is dit een grap ofzo?

     Gelukkig blijkt er nog hoop. Deze uitleg staat op Federatie Indo:
     “De term ‘Indische Nederlander’ doelt op een etnische Nederlander/Europeaan, behorende tot de Indo-Europese of Euroaziatische (meng)volkeren, met een familiegeschiedenis in het voormalige Nederlands-Indië. Ook Nederlanders die zich niet hebben vermengd (Totok’s) in voormalig Nederlands-Indië worden onder deze term begrepen.

     De geschiedenis van dit Indo-Europese volk gaat in Nederlands-Indië terug tot omstreeks 1600 toen de eerste Europeanen handelsposten vestigden in de Indische archipel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren Indische Nederlanders, binnen en buiten de Japanse interneringskampen, doelwit vanwege hun Nederlandse c.q. Europese etniciteit. Ook gedurende de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd werd deze groep Nederlanders vervolgd om wie zij waren.

     Na de onafhankelijkheid van Indonesië moesten Indische Nederlanders het voorheen Nederlands overzeese grondgebied gedwongen en halsoverkop verlaten. Sedertdien leven zij in diaspora. Veel Indische Nederlanders repatrieerden naar hun vaderland, maar ook Amerika, Australië en Canada waren populair”.

    • Guus zegt:

     Van meet af aan worden wij, vaak vanuit jaloezie, weggezet als allochtoon, terwijl er Nederlands bloed door onze aderen stroomt. Onze ouders en voorouders hebben zich altijd kranig verweerd tegen vooroordelen en anders. Tegen de stroom in. Nooit geklaagd. Nooit iets gezegd. En nu gaat de gemeenschap zelf mee in die valse retoriek. Ongelooflijk. Ik sta perplex.

    • Ron Geenen zegt:

     @En nu gaat de gemeenschap zelf mee in die valse retoriek. Ongelooflijk. Ik sta perplex.@

     De zwijgzame integratie? Nog even en alleen het dna toont iets anders aan.

    • Patrick zegt:

     @RLMertens: In tegenstelling tot koningin Maxima hebben Indo’s Nederlandse voorouders.

    • RLMertens zegt:

     @Patric; ‘Nederlandse voor ouders etc.’- Wel of niet Nederlands voorouders doet er niet toe. Van elders afkomstig is het criterium! Indië= elders, is niet Holland/Nederland of Suriname etc.. Hier geboren ben je na de 2e generatie pas autochtoon. Echter, ‘blijft men’ voor de autochtoon vanwege je bv. Indonesische/ bruine tint, altijd de allochtoon (zoals bv.pak P- waar is die gebleven?) Maar, wat is er mis met de aanduiding allochtoon? Pasar malam/babi ketjap is allochtonisch! En zeker…..van kwaliteit; superbe! Zo ook onze webmaster Boeroeng= geen ‘gewone’ Nederlander!( want anders, is deze site nooit ontstaan)

    • Jan A. Somers zegt:

     “de schijn dat de Indische gemeenschap een allochtone betreft.” Dat klopt. Allochtoon is als tenminste één van je ouders buiten Nederland is geboren. Ik heb zo’n idee dat onze koning daar niet wakker van ligt.

    • Otto de Jong zegt:

     Welke officiële criteria men hanteert interesseert me geen biet. Het klopt van geen kant. Elke zelfrespecterende Indo die zich allochtoon laat noemen zou zich diep moeten schamen. Maakt u allen verder geen illusies: de eerste generatie Indo’s in Nederland – dan doel ik op de groep die na WO2 aankwam – zou zich nooit zo weg laten zetten. Het toont wat mij betreft dan ook het definitieve failliet van de gemeenschap nu zelfs figuren van binnenuit meegaan in deze geschiedsvervalsing.

    • RLMerrtens zegt:

     @OttodeJong; ‘geschied vervalsing etc.’ – Aanduidingen wo. allochtoon/autochtoon etc. is gewoon Nederlandse taal! In woord en betekenis! Een kwestie van begrijpend lezen, meer niet. Als voorbeeld; U hoeft zich niet met dat allochtone geboefte te identificeren. Bent u een boef? Zo ja, helaas dus; ‘alweer een allochtoon!’
     note; onze gemeenschap ( van allochtonen) gaat heus niet failliet. Muv. als uw bedrijf slecht gaat; een allochtoon bedrijf, dat wel.

 3. Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

  Indisch is een gevoel, dat merk je wel aan de reacties, maar laten we rationeel zijn.

  Ik kom terug op de bijzaak. Op het D-66 congres werd soms ook over politiek gepraat. Ik heb recht van spreken want ik moet met schaamte bekennen dat ik vroeger lid was van die club , want zeg nou zelf welke weldenkende indo stemt NU op deze partij? Dan is het toch ook erg goedkoop om te zeggen dat je je niet wilt associeren met die club

  “De Indisch gemeenschap” dient in politieke zin geïnterpreteerd worden, want na het debacle van de laatste back-payregeling had D-66 toch moeilijk kunnen besluiten met de belangenorganisatie (dit meen ik serieus) Indisch Platform IP van die meneer met die allochtone naam in gesprek te willen gaan.

  Het IP van dhr Silfraire Delhaye heeft zich bij die laatste toch wel kwalijke beslissing over de back-pay niet alleen laten inpakken, laten gebruiken maar ook laten manipuleren waar ze zelf bij stonden, zo naif is het IP toch niet, of dien ik dat ook te bevestigen?

  Dus laat D-66 met De Indische gemeenschap in gesprek gaan. Het is wel de enige partij die zich voor Indischen inzet, alhoewel sommigen (zie bovenstaanden) dat zelfs niet eens beseffen.

  Dat onwetendheid geen excuus is voor domheid wil ik best ter discussie stellen.Maar ook hier geldt dat het ene niet met het andere te maken heeft.

  • Ron Geenen zegt:

   @Dus laat D-66 met De Indische gemeenschap in gesprek gaan. Het is wel de enige partij die zich voor Indischen inzet, alhoewel sommigen (zie bovenstaanden) dat zelfs niet eens beseffen. @

   De leider Pechtold wist niet eens het verschil tussen Indisch en Indonesisch.

 4. Boeroeng zegt:

  • Guus zegt:

   Alsjeblieft zeg! Schaamteloos. Wat is dit voor poppenkast? Nu wordt onze gemeenschap ook nog in verband gebracht met deze fascisten. Om te kotsen! Zijn er dan geen verstandige Indo’s? Laten we dit echt gebeuren?

   • Boeroeng zegt:

    Gooi de nuance niet overboord.
    De politieke partij DENK verdient veel kritiek,. maar het is geen fascistische partij.
    Toevallig besteedt DENK wel meer aandacht aan de Indische kwestie en vind de afkoopsom van 25.000 euro zwaar onvoldoende.
    En daarmee zegt men al meer dan de meeste andere partijen die niks zeggen, ook niet dat ze eigenlijk vinden dat het al is ‘opgelost’ .

    Bij de laatste Tweede Kamer verkiezingen hadden alleen DENK en Art 1 in hun programma iets over de Indische kwestie staan, nl dat de zaak niet is opgelost.

    • Guus zegt:

     Vergist u niet! Dit is een historische fout laat dat hier heel duidelijk zijn.

    • Bert zegt:

     @Boeroeng : Snap ook niet hoe mensen denken dat DENK een fascistische partij is ,het is ook mijn partij niet ,naar mijn weten zijn er geen fascistische partijen in de 2 kamers van Nederland .Je hebt het Midden ( D66 o.a) Links van het midden ( S.P ,Gr Links P.v.d A) en Rechts van het Midden ( VVD,PVV ) Volgens hun programma schaar ik DENK onder Links. Wat dat allochtone gedoe betreft wat maakt die term nou uit ? Onze koning en koningin zijn ook allochtoon en niet alle Indo,s zijn allochtoon alleen de 1 e en 2 e generatie.Doe net als Ron Geenen uit Californie ,die zegt “” Ik ben geen Indonesier en ook geen Nederlander maar een trotse Indo ! “” Zo is het maar net !

    • Jan A. Somers zegt:

     “niet alle Indo,s zijn allochtoon alleen de 1 e en 2 e generatie.” Als beide Indo-ouders in Nederland zijn geboren, is hun kind autochtoon. Zelfs als dat kind in Indië is geboren. Een kennis van ons uit Sri Lanka, heel erg zwart, is ook autochtoon. Zijn beide adoptieouders zijn namelijk in Nederland geboren. Lijkt allemaal ingewikkeld, maar is gewoon per definitie.

    • Ron Geenen zegt:

     @Lijkt allemaal ingewikkeld, maar is gewoon per definitie.@

     U houdt er van om de mens volgens de theoretische wet/definitie weg te zetten in een vakje. Laat een ieder zijn die hij/zij wenst te zijn. In een vakje plaatsen lijdt tot discriminatie.

    • Arthur Olive zegt:

     Als al deze vakjes zoals alochtoon en autochtoon zijn ingesteld door het gouvernement dan vraag ik me wel af waarvoor het gebruikt wordt.

    • Jan A. Somers zegt:

     “volgens de theoretische wet/definitie weg te zetten in een vakje.” Ik zet niemand weg in een vakje, dat doen anderen hier wel. Ik meld gewoon de definitie die tot voor kort werd gehanteerd door het CBS, en als gevolg daarvan door alle beleidsinstanties. Nu is er een andere definitie, een mondvol, die nog moeilijker is. En zoals ik al aangaf, sommige Indo’s zijn helemaal geen allochtoon, sommige totoks weer wel. Dat is het leuke van definities, hoeft niemand zich er druk over te maken. Zelfs mijn kinderen (van mijn Zeeuws meisje!) zijn allochtoon. Nou en? Zij lijden er niet onder hoor. Moet je eens proberen een Scheveninger voor Hagenees uit te maken!!!

 5. Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

  citaat uit Nieuw Theaterconcept. …..Een nieuw concept waarbij storytelling onderdeel is van een culinaire theater beleving…..

  Het lijkt op Content Marketing maar het is een stereotype uit Tempo doelloos, theater is toch storytelling of all places?

  Het is wat de geachte Heer Keller al aanduidt:…. het leven van een Indo draait om eten…nee, Indo= eten.

  Indo-zijn als een farce in een theaterstuk.

 6. Otto de Jong zegt:

  Wij zijn Nederlanders. Punt. In tegenstelling tot bepaalde segmenten van onze maatschappij hebben wij Nederlands bloed. Niemand pakt ons dat af, hoe hard sukkelaars als Pechtold, het CBS en andere ongeschoolden ook roepen dat dat anders is. Ik ben het dan ook eens met de mensen die hier stellen dat de motie verkeerde associaties oproept.

  • Ron Geenen zegt:

   @In tegenstelling tot bepaalde segmenten van onze maatschappij hebben wij Nederlands bloed. @

   OOK! Naast allerlei ander bloed. Daarom zijn wij Indo! Vervolgens zijn er Indo’s met een NL paspoort. Maar er zijn ook Indo’s met een Australisch, Canadees, Amerikaans, Zweeds, Grieks, enz paspoort.

   • RLMerrtens zegt:

    @RonGeenen; ‘Nederlands bloed etc.’- Maar ook Indonesisch bloed! Zelfs in die mate, dat men het aan ons uiterlijk ziet. Om maar te zwijgen over die iedoeng pessek!

 7. Boeroeng zegt:

  Als iemand mij aanduidt met allochtoon, dan kan men bedoelen ‘van buitenlandse afkomst’.
  Dat is feitelijk waar.
  Maar men gebruikt het woord ook vaak in de betekenis van ‘buitenlander, niet Nederlander’.
  En dat is irritant…En het sluit aan bij de oudhollandse traditie van Nederlandse nazaten uit den vreemde niet kunnen/willen herkennen en erkennen als Nederlander.

  Maar ik snap niet wat Noelle Sanders verkeerd heeft geschreven ergens .

 8. RLMerrtens zegt:

  @Boeroeng; ‘erkennen als Nederlander etc.’ – Nederlander ben je van geboorte of door(!)/van nationaliteit. Voor onze wet maakt dat niets uit. Of men dat wel of niet van de persoon in kwestie wil herkennen is toch ook niet van belang. Men ziet toch aan een Indo, dat die niet ‘uit deze klei getrokken’ is.(ook als die zelfs 3e generatie is)

 9. Otto de Jong zegt:

  Wat een armoe. Gelukkig weet de meerderheid van de Indo’s beter.

  • RLMertens zegt:

   @OttodeJong; ‘weet de meerderheid der Indo’s beter’- Is dat zo?
   Vraag/raadsel;
   – Echtpaar, beiden van Nederlands bloed (van vreemden smetten vrij)/Totoks dus, in Indië geboren; allochtoon of autochtoon?
   – En diens kinderen, in Nederland geboren; allochtoon of autochtoon?

   • P.Lemon zegt:

    @allochtoon of autochtoon?

    Alweer achterhaald…nu met een Nederlandse of een migratieachtergrond.
    De vraag is of de indischen nu aangeduid worden met een migratieachtergrond. Zo ja dan is het weer foute boel vwb Nederlands-indisch grondgebied en OK als men in Indonesië geboren is.

    ***De termen autochtoon en allochtoon komen in het ‘Jaarrapport Integratie 2016’, dat in november van dit jaar verschijnt, niet meer voor. In plaats daarvan spreekt CBS in deze publicatie van personen met een Nederlandse of een migratieachtergrond. Deze nieuwe termen zijn in goed overleg met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) gekozen.

    Huib van de Stadt, hoofddirecteur Sociaaleconomische en Ruimtelijke Statistieken bij CBS: ‘De term allochtoon – met de specifieke betekenis ‘persoon van wie minimaal één ouder in het buitenland is geboren’ – stamt uit de jaren negentig. CBS gebruikt de term in deze betekenis nu twintig jaar consequent en dat is belangrijk geweest voor de statistieken over personen met een migratieachtergrond. Die zijn nu onderling en in de tijd goed vergelijkbaar. Het is een mooi voorbeeld van statistische coördinatie en de rol van CBS als Bureau of Standards. Met de nieuwe terminologie willen we daaraan een nieuwe impuls geven.

    https://www.cbs.nl/nl-nl/corporate/2016/43/termen-allochtoon-en-autochtoon-herzien

   • Otto de Jong zegt:

    @RLMertens: vrij simpel. Iedereen met Nederlands bloed is en blijft Nederlander, tot het moment dat gebruiken en gewoontes dermate gaan afwijken dat er langzamerhand een ander volk ontstaat. Bij sommige Indo’s in Nederland zien we sinds de jaren ‘50, vanuit een gevoel van weemoed, een hang naar de tempo doeloe in Indië. Te vaak krijgt dit gevoel, vaak door beïnvloeding van buiten, vorm door Indonesische gebruiken eigen te maken. Deze Indonesisering van onze gemeenschap is buitengewoon merkwaardig, zeker nu in Indië de focus vooral lag op onze Nederlandse achtergrond. Ik neem de jongeren van vandaag de dag dan ook niets kwalijk, want zij krijgen gewoon de verkeerde invalshoek mee. Verdieping zou echter wel wenselijk zijn, want op deze manier verdwijnt de authentieke Indo door geschiedvervalsing en ontkenning van onze identiteit.

    • Otto de Jong zegt:

     Wat ik wil zeggen: wij zijn altijd Nederlander geweest. Trots op onze Nederlandse etniciteit, ook in turbulente tijden. Het is tegen deze achtergrond erg vreemd dat een kleine minderheid van actieve Indo’s dit basale feit nu lijkt te ontkennen. Kwalijker is echter zij dienaar buiten toe net de doen alsof dat dan de “Indo” is; een ware gotspe. Realiseren deze lieden wel welke schade zij de gemeenschap berokkenen?

    • Ron Geenen zegt:

     @Realiseren deze lieden wel welke schade zij de gemeenschap berokkenen?@

     What about de Indo’s in het buitenland, in Amerika? Wat een BS!

    • Nico zegt:

     Eens Otto. Neem de Pasar Malam, ooit een Indisch festival, nu een multiculti-poppenkast. Waar gaat dit heen? Wie stopt deze waanzin?

    • RLMertens zegt:

     @OttodeJongh/Nico; ‘met Nederlands bloed etc.’- Dat werd ons toen ingeprent, waarbij het ‘andere bloed’ als minderwaardig werd bestempeld. Geschied vervalsing en ontkenning(!) was toen aan de orde. Nu ontdekt men/is men ervan bewust, vooral de jongeren, dat ook Indonesisch bloed door onze aderen vloeit! Die verloochening van toen is voorbij! Ons land van herkomst en folklore is het zeker waard! Want wat maakt ons hier, dat wij Indo’s zijn? Het kermis- of pasar malam bezoek? Een verkeerde invalshoek?
     Of valse schaamte?

    • Ron Geenen zegt:

     @want op deze manier verdwijnt de authentieke Indo door geschiedvervalsing en ontkenning van onze identiteit.@

     Wat is een authentieke Indo? Kunt u dat definiëren?

    • RLMerrtens zegt:

     @RonGeenen; ‘autenhieke Indo?’ – Antieke Indo’s ( die zijn er zeker) bv. veelal in Den Haag; de weduwe van Indië.(idem de weduwnaar)
     What about de Indo’s in buitenland? – Allochtone Indo’s? Of antieke allochtonen? Zijn zijn toch ‘van elders’.

 10. e.m. zegt:

  Je kunt zeggen wat je wilt, maar Indo’s hebben wel hun eigen zwembad. Zelfs president Trump had het onlangs nog over the Indo Pacific !!!

 11. Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

  What about Indo’s in Italy? Tenminste 2. Volgens Tjalie R. is mijn zoon een volbloed Indo, een edel ras.

  Om op het topic terug te komen:……citaat:…. met de Indische gemeenschap op een zo kort mogelijke termijn naar een bevredigende oplossing te komen van de Indische Kwestie…..

  Om na meer dan 70 jaar over zo kort mogelijke termijn te spreken is een gotspé. Beter is “redelijke termijn” en we weten wat dat sinds die humoristische uitspraak van de Haagse Rechtbank betekent.

 12. Bert zegt:

  @Pak Keller :effe off topic maar wel Indisch gerelateerd ,heb afgelopen zaterdag voor het eerst echt museum Bronbeek kunnen bezoeken ,ging natuurlijk vooral voor de vlag van Kokkelink ( ik heb hem een maal kunnen ontmoeten in Suriname ) Na veel zoeken kunnen vinden boven aan de trap,ja mooie vitrine maar nou weet ik toevallig wat van die geschiedenis ,maar geldt dat voor iedereen ? Denk het niet ,je ziet een vlag met wat er op geschreven maar hoe en wat ? Waarom geen duidelijk bordje met het hele verhaal er op ? Kost toch niet zo veel .We hebben het wel over een groep dapperen ,die zich nooit hebben overgegeven !

   • Sergeant Kokkelink met van de Muur onder leiding van Kapt Geerom hadden de MWO gekegen voor hun guerilja voering van af 1942 tot 1945 in buurt van Manokwari in West Nieuw Guinea. Er was ook een Manadonese sergeant Pagemanan die met 50 manschappen die zich nooit hebben oveggeven en en geurilja hebben gevoort in Midden Celebes.De Menadonese Kapt.J.Kaseger van Ambon, had alleen maar een verlof in Holland genoten en 1946 en weer naar Indonesie is terug gekeert, maar zonder onderscheiding .

 13. bokeller zegt:

  Pak Bert,
  Tekenend voor de leiding van het Museum Bronbeek.
  Nmm. bent U de eerste persoon bij wie dat opvalt.
  siBo

  • Bert zegt:

   @Pak Keller : Heb net gelezen dat Stichting Kumpulan Bronbeek euro 500.000 had ontvangen voor een nieuwe keuken ,zou van dat geld geen mooi bordje afkunnen? Bij de koffie receptie ,kun je ook niet normaal een kopje koffie bestellen ,nee je moet je bankpas gebruiken en wat intoetsen ,ja bekijk het maar ,als je nu geen bankpas bij je hebt ? Helaas geen koffie,gelukkig had ik wat blikjes bier bij mij want dat verkopen ze ook niet heb effe geproost bij die vlag en ik ga ze ( dat museum) een brief schrijven dat ze wel wat meer respect mogen tonen voor de Kokkelink groep buga-main !

   • bokeller zegt:


    Succes,
    SiBo

   • Arthur Olive zegt:

    Schandalig, de Japanse toeristen kunnen dus ook geen koffie krijgen zonder bankpas.
    Terwijl u bezig bent met die brief over de Kokkelink groep Pak Bert kunt u dit ook schrijven.
    Misschien krijgen de Jappaners dan gratis koffie.

    • Ron Geenen zegt:

     @Schandalig, de Japanse toeristen kunnen dus ook geen koffie krijgen zonder bankpas.@

     Zijn zij niet gewend thee te drinken. Ik las nog niet zolang geleden dat iets meer dan de helft van de geproduceerde thee voorzien is van pesticide.

    • e.m. zegt:

     Als maar niet panas yah … anders kom je misschien nog van een koude kermis thuis. ’t Zijn namelijk liefhebbers van ‘cold brew’; net als de eerste Nederlandse kolonisten op Java.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.