Het excessenonderzoek

kitlv_nimh_niod_logoDe drie instituties schrijven: Het programma, dat bestaat uit negen deelprojecten, moet antwoord geven op de vragen over aard, omvang en oorzaken van structureel grensoverschrijdend geweld in Indonesië, bezien vanuit een bredere politieke, maatschappelijke en internationale context. In dat verband zal ook uitgebreid aandacht worden besteed aan de chaotische periode van augustus 1945 tot begin 1946 – vaak aangeduid als de Bersiap – én de politieke en maatschappelijke nasleep in Nederland, Indonesië en daarbuiten.

Meer over de opzet van het onderzoek.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

21 reacties op Het excessenonderzoek

 1. HES zegt:

  “Excessenonderzoek”, wat een pracht naam ! Periode voor de “onderzoek” is 1945-1946, dit jaar is 2017, dus 71 Jaren geleden. Laten wij aannemen dat de gemiddelde leeftid van mensen van die tijd 20 jaar is, 20+71=91, Indos van die tijd zijn nu dus 91 jaar, bij de tijd het “onderzoek” is volbracht en uitspraak zijn op z’n minst vier, misschien zes Jaren voorbij. Nu hebben wij 91+6=97, dus de lijftijd nu voor de Indo is 97, hoe velen van hen zijn in leven die voor uitbetaling in aanmerking komen ? Ben nu 87, wanneer kan ik een uitbetaling verwachten, wanneer ik 87+4=91 ben ? wie dan leeft, wie dan zorgt. De langer je leeft, de korter de tijd.

 2. Ron zegt:

  “Daarnaast kent het onderzoeksprogramma een Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties en instellingen op het terrein van herdenking en herinnering, waaronder het Indisch Platform, Stichting Herdenking 15 augustus, Nationaal Comité 4 en 5 Mei, Veteranen Platform, Veteranen Instituut, Stichting Nationaal Indië monument 1945 – 1962 en Stichting Arq. Daarnaast zal uiteraard in samenspraak met de Indonesische partners ruimte worden gecreëerd voor Indonesische perspectieven.””

  Aan het eind van de plannen van het onderzoek stond het bovenstaande: Vraag, waarom niet ook een klankbordgroep van de Indo in het buitenland, zoals in Amerika?

  • Jan A. Somers zegt:

   Alle tijdgenoten, waar ook ter wereld, zijn toch al uitgenodigd via: “Getuigen
   Voor dit onderzoek is het uiterst belangrijk dat de betrokkenen gezien en gehoord worden. Heeft u zelf materiaal uit, of meer informatie over, Indonesië tussen 1945-1950 en wilt u bijdragen aan ons onderzoek? Dan kunt u contact met ons opnemen via: getuigen@ind45-50.nl.” Zie ook http://www.ind45-50.org/nl/home. Die organisatie heeft al veel informatie verschaft. Daar hoef je niet voor naar krantenartikelen en andere media. Dat geeft maar ruis.

   • Ron zegt:

    Ik spreek in het algemeen. Indien ze een ieder er in willen betrekken, dienen ze ook de Indo’s in het buitenland te bereiken. Diverse instanties en ambassades zijn b.v. lid van het blad “de Indo”. Voor een paar $$ kunnen ze aan de heer Creutzburg vragen een advertentie/oproep te plaatsen. Dat blad wordt in 18 landen gelezen en voornamelijk door ouderen.

 3. Boeroeng zegt:

  https://www.trouw.nl/home/nieuw-vierjarig-onderzoek-naar-dekolonisatie-indonesi-euml-~a3ead4c6/

  In de toelichtingen worden specifiek de bersiaptijd genoemd die men wilt onderzoeken. Dat is verheugend.
  Maar er is ook veel geweld geweest op (pro)-Nederlandse burgers na die bersiaptijd en dat noemt men niet. Ook wordt er niet veel toegelicht over geweld tegen Indonesische burgers omdat ze pro-Nederlands waren/ leken te zijn.
  Wat mij betreft komt de focus op de excessen van alle strijdende partijen en met extra focus op de Nederlandse excessen. Maar zo is het niet omschreven in de toelichting.
  Wel iets over hoe de cover-up van politici en ambtenaren heeft kunnen gebeuren.
  Zal men in staat zijn die coverup te kunnen plaatsen in neerlandse koloniale traditie . Zo ging dat altijd, de 340 jaar daarvoor.

 4. Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

  Onderdeel van het onderzoek is de Synthese dwz “Een beknopte studie (ca. 300 blz.), waarin het eerder gepubliceerde onderzoek alsmede de door de drie instituten verrichte nieuwe deelonderzoeken in onderling verband worden gepresenteerd…….
  .
  Ik val om van verbazing
  Waarom niet 301 bladzijden? Klaarblijkelijk weten de onderzoekers al hoeveel bladzijden deze studie bestrijkt. Ik denk dat bvb dhr Mertens dit onderzoekje ook op één A4 kan neerpennen, want wat is er tot nu toe over de koloniale oorlog gepubliceerd? Een buitenlander (Dr Limpach) heeft het pas na 70 jaar durven beweren dat het geweld in Ned.-Indie van structurele aard was. Dààrvoor ontkenden historici van naam in bvb een nota van 1969 dat het Excessen waren. Nederlandse historici mogen de hand wel in eigen boezem steken dat zij 70 jaren lang nalatig waren.

  De nalatigheid blijkt wel want een Haagse rechter haalde het niet in zijn hoofd om voor geweldsdelicten in het voormalig Ned -Indie NIET een Nederlandse onderzoeker te benoemen, maar een vooraanstaand Australische deskundige van naam n.l. Robert Cribb. Deze keuze is toch wel HET brevet van onvermogen voor Nederlandse historici. Dat mag hun wel te denken geven.

  Misschien kunnen ze prof. Robert Cribb verantwoordelijk maken voor een deelonderzoek, of eigenlijk voor het gehele onderzoek. Dat kan de geloofwaardigheid en objectiviteit van het onderzoek ook tegenover Indonesië verhogen.

  • Peter zegt:

   Hr Limbach is zowel Zwitser als Nederlander.
   Gr Peter

  • PLemon zegt:

   @PvdenBroek etc. “want wat is er tot nu toe over de koloniale oorlog gepubliceerd? ”

   Misschien een aanrader om naast het droge historisch feitenmateriaal en commentaar het laatste boek van Alfredo Birney ‘ De tolk van Java’ over die periode te lezen. Indruk maakte de bloeddorst vd strijdende partijen, vooral het ooggetuige en meebeleefde verhaal van pa Birney in het Soerabajaanse.

   ***”De zoon achtervolgt zijn ouders met vragen over de oorlog in Nederlands-Indië die doorwoedt in het gezin. Hun .verhalen zijn spannend, hilarisch, gruwelijk, niet te bevatten, rauw, maar niet zonder humor ( bron achterflap)

 5. HES zegt:

  Mijn vrouw en ik hebben heel lang geleden een ‘uitkering’ ontvangen naar aanlijding van een bezoek van twee ambtenaren van het Nederlands Consulaat in Los Angeles, CA. Na die ‘uitkering’ hebben wij beiden een streep gezet onder de periode van de Japanse bezetting en Bersiap periode. Herinner het jaar van de ‘uitkering’ niet.
  Op navraag omtrent mijn ervaringen gedurende de J. bezetting en Bersiap, heb een voorval beschreven die ik beleefd heb gedurende mijn werk bij St. Borromeus Hospitaals opertie kamer. Moet toegeven dat ik dat niet had moeten doen, elke dag sins dien gaan mijn gedachten terug naar die tijd en de emotions komen weer te boven. Waarschijnlijk zijn er mensen die denken, “Wat een O.H.”. Heeft niets te maken met een O.H. zijn of niet. Men kan z’n gedachten en emotions niet bedwangen/onder controle hebben, af en toe komt er een tijd dat de deur naar de hersens catacombe wordt open gerukt door omsatndigheden en dan heb je de poppen aan het dansen.
  Tot dien die zeggen/denken, “Wat een O.H” zeg ik, “Bovine scatology” (Runderen poop) of the wel “Bull Shit”.
  Gedurende mijn werk bij St. Borromeus was ik 17, de tijd voor dat de scholen weer opgang waren..
  Voor mijn werk heb ik Rode Kruis paketen gekregen voor mijn moeder en jongere broer en ook om met buren te delen die niet zo’n packet ontvingen, gelukkig dat ik meer pakketen kon krijgen, heel eenvoudig vragen en waarom waren voldoende voor meerdere packetten. Geluk moet je met je mede mens delen, basta.

 6. Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

  Door veel Nederlanders, daaronder ook ervaringsdeskundigen bestempelen de Bersiap wel als een chaotisch en anarchistisch periode . Uitgaande daarvan spreken deze met veel verontwaardiging over die periode, maar wat er werkelijk gebeurd en wat de betekenis van het geweld daarin is , wordt gemakshalve voorbijgegaan, het wordt versluierd . Ik kan met hun verontwaardiging niks mee.

  Sommige Nederlanders schilderen personen, die een ander mening zijn toegedaan, af als clownesk en nagelen deze aAdersdenkenden met ondoordachtzame en weinig vleiende woorden aan het kruis. Daargelaten dat zij de discussie daardoor wel naar een heel platvloers niveau laten afglijden. Ik kan ook daar niks mee.

  Ik kijk daar wat genuanceerder tegenover de Bersiaptijd.

  Zoal ook Nederlandse historici over de Bersiap hebben geschreven, volgden zij al 70 jaar dezelfde platgetreden paden g met dezelfde uitgesletenn conclusies, die van weinig tot geen inzicht getuigen in de Bersiap en waarbij vooral de andere , dwz Indonesische kant onvoldoende wordt belicht.
  De Indonesische vrijheidsstrijd wordt veelal als een door Japan geïnspireerde beweging afgedaan en terzijde geschoven (zie propagandistische uitspraken zoals Soekarno collaborateur e.d.) . Laat staan dat de Proklamasi van 17 Augustus als Dreh-und Angelpunkt wordt genoemd. Het onderzoeksvoorstel van de 3 genoemde instituten spreekt in het geheel niet over 17 Augustus, alsof dit een non-event is, zij maakt zich op die manier spreekbuis van de toenmalige en huidige politiek, dat dus weinig met een onbevooroordeeld kijk op de Bersiaptijd te maken. . Maar die datum heeft toch beslissende invloed op de Indonesische vrijheidsstrijd of ben ik met de woorden van Youp van het Hek debiel? zie zijn Oudejaarsconference van 1989.
  Het blijft een benauwende Nederlandse dus post-koloniale kijk op het gebeuren, die geen Recht doet aan aan onze gezamelijke Geschiedenis .

  Voor een goed begrip van deze periode is het uitgangspunt van Mevr Zegveld (aantasting van de Mensenrechten) en de verhalen van veelal buitenlandse onderzoekers (Benedict Anderson, Cribb, Frederic, Kahin, Palmos etc.) zeer verfrissend. Als aan de Indonesische strijd als revolte/revolutie beter aandacht wordt besteed, kunnen wij Nederlanders ons bevrijden van onze post-koloniale denkkaders (vooringenomenheid i.c. koloniale arrogantie of woorden van gelijke strekking) en Recht doen (als filosofisch begrip) aan de Geschiedenis, waar wij aan de andere kant stonden, door sommigen wel betiteld als verkeerde kant. Dat laatste lijkt mij een waarde-oordeel dat niets met Geschiedenis te maken heeft.

  Ik blijf met argwaan en met argusogen kijken naar het onderzoeksvoorstel van die 3 onderzoeksinstituten. Na 70 jaar indolentie en onverschilligheid mag ik van de Hoge Heren Nederlandse Historici wel een beter en doordacht voorstel verwachten. Hier wordt onze Geschiedenis geschreven en daarvan is de Andere kijk op het gebeuren ook Onze Geschiedenis.

  Dat dienen vooral Indische Nederlanders, degenen die het hebben meegemaakt niet vergeten en vooral zij dienen onze Geschiedenis, de Bersiapperiode als schending van fundamentele Mensrechten tot uitdrukking laten komen in hun kritische bijdrage aan het onderzoeksvoorstel.

  • Loekie zegt:

   “…of ben ik met de woorden van Youp van het Hek debiel?”
   In het leven is niets uitgesloten.

  • Indisch4ever zegt:

   Wel Peter, zeker moeten we straks attent blijven of de 3 instituten deze belofte waarmaken

   In dat verband zal ook uitgebreid aandacht worden besteed aan de chaotische periode van augustus 1945 tot begin 1946 – vaak aangeduid als de Bersiap – én de politieke en maatschappelijke nasleep in Nederland, Indonesië en daarbuiten.

   http://www.ind45-50.org/nl/home

   Ik mis in deze formulering ook de aandacht voor geweld tegen (pro-) Nederlandse burgers na de bersiap.

 7. Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

  De aandacht voor de Bersiapperiode valt in het niet met de aandacht voor het militair geweld post/Bersiapgebeurtenissen in het algemeen.

  Citaat Bersiap : ……….Onderzoek naar de achtergronden en het verloop van deze gewelddadige periode is in zichzelf belangrijk, MAAR dient ook om de psychologische gevolgen voor Nederlandse militairen en burgers beter in kaart te brengen en om de vraag te stellen naar de betekenis van de Bersiap als belangrijke factor in de latere oorlogvoering………

  Opmerkelijk is bij het deelonderzoek Bersiap een EXPLICIETE verwijzing ontbreekt naar intensief onderzoek en samenwerking met Indonesische historici EN gebruik van Indonesië egodocumenten en audiovisuele getuigenissen, laat staan 17 Augustus 1945 ter sprakewordt gebracht
  Dat is hetzelfde als over de Bijbel te beginnen maar het boek Genesis inclusief Scheppingsverhaal met Adam en Eva niet te vermelden. Daarvan kijk ik als randdiebel helemaal niet van op.

  Daarentegen staat vreemd genoeg bij het deelonderzoek Regionale Studies wel expliciet een verwijzing naar samenwerking met de Indonesiers vermeld en ook het deelonderzoek Getuigen*Tijdgenoten spreekt over in Indonesië egodocumenten en audiovisuele getuigenissen worden verzameld.

  Dat niet alleen het volgend citaat in de onderzoekopzet van de 3 onderzoeksinstituten slaat mij niet alleen de schrik om het hart maar doet mij de haren ten bergen rijzen:

  citaat:….. Het bronnenmateriaal voor het onderzoek op bovengenoemde terreinen ligt in de eerste plaats in Nederland, maar er zal ook MEER DAN TOT NOG TOE IS GEBEURD – moeten en kunnen worden gewerkt met bronnen elders (in de eerste plaats in Indonesië, waar de LAATSTE jaren (sic) steeds meer bronnen beschikbaar komen, voorts met name in Australië, het VK, de VS, België en Zwitserland (Limpach zeker). Deze buitenlandse bronnen zijn tot op heden ONVOLDOENDE in beschouwing genomen, terwijl zij uniek materiaal kunnen bevatten.

  Dan begin ik best te begrijpen dat Nederlandse historici de afgelopen 70 jaar hebben zitten slapen of gewoonweg professioneel uit het raam keken

 8. Jan A. Somers zegt:

  “zitten slapen” Ik dacht dat dat wel meevalt. Ik pak even het rijtje in mijn boekenkast, nog los van 20 delen Officiële Bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950 en de Jong (twee verschillende):
  Brugmans e.a., Van Goor, Drooglever e.a., Touwen-Bouwsma, Groen, de Bruin, Jaquet, Maas, Teitler e.a., de Moor, Blussé, Wertheim, Sutherland, Steijlen, Schulte Nordholt, Lindblad, Burgers, van den Doel. Daarnaast nog enkele journalisten zoals Fabricius, en een twintigtal andere losvaste schrijvers. Natuurlijk kan er wel het een en ander bij, maar echte historici hebben ook nog wel wat anders te doen. En voor dat vervolg moet er wel geld op tafel komen, belastinggeld. Heeft de Indische gemeenschap dat aangekaart bij de politiek? Is de Indische gemeenschap überhaupt geïnteresseerd?

 9. Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

  Oh Heer Somers : Het gaat mij om “de bronnen elders”. Die 3 onderzoeksinstituten schrijven dat niks voor niks, die zijn toch niet debiel, maar ik mag van Loekie niets uitsluiten.

  Die instituten bedoelen toch niet dat rijtje boeken wat U opnoemt, dat is toch provinciaal Nederland?
  Kijkt U een bij de voetnoten die bovengenoemde schrijvers gebruiken en maakt U maar een citatenindex van die schrijvers, die refereren toch veelal naar andere Nederlandse schrijvers en naar zichzelf. Dat is Inteelt Nederland en aan de resultaten zien we wel.

  Want over de Bersiap, wat weten we ervan? Behalve Bussemaker, van Delden, Klaessen en in veel minder mate Meelhuijsen, anderen zoals bovengemelden hebben de Bersiap toch onder de mat geveegd en gingen verder met naar buiten kijken? W.H. Frederick heeft dat met andere en nettere woorden toch ook gezegd, maar komt wel op hetzelfde neer?

  Echte historici hebben toch wat anders te doen en dat kunt U bij de buitenlanders wel zien. Die deden VELDonderzoek in Indonesië, dus niet ergens op het Nationaal Archief.

  Ik heb heel snel een citaten-index gemaakt en dan komt zo’n boek van Kecik er bij die door U genoemde Nederlanders maar schromelijk van af terwijl het toch één van de hoofdrolspelers was bij de slag om Surabaya/Soerabaja. Zijn boek werd door een Australier, Francis Palmos vertaald, Dat zeg toch wel genoeg over de interesse van Nederlandse geschiedschrijvers ? Een overbekende historica zoals Anne-Lot Hoek houdt zich off all places bezig met heel interessante vragen over corruptie op Bali, mag van mij maar er zijn toch best interessantere onderwerpen van onderzoek. Hoe dat samenhangt met de onlusten (een verzachtend opmerking voor revolutie) op Java en Sumatra wil ik best uitgelegd krijgen.

  En zo’n man als Kahin, die was er al bij de tweede politionele acties PERSOONLIJK bij en schreef een uitstekend boek over Regional dynamics of the Indonesian Revolution, alwaar U steeds beweert dat er buiten Java alles rustig was. Nu gaan ze in het komend onderzoek aandacht besteden aan die regio’s. Dat is toch in tegenspraak wat sommigen beweren?

  Of Palmos die het echte verhaal over Jack Boer verteld. Zulke verhalen willen onze historici en ambtenaren toch niet weten of hebben geen tijd voor want ze kijken naar andere dingen.

  Wel die twintig delen maar een woord vuil maken over die meer dan 3.500 Bersiap slachtoffers en tienduizenden vermisten en het hoe en waarom? Die Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950 gaat wel over mensen zoals mijn familie.

  U dient wel een onderscheid te maken, want we hebben het niet hier over Sjors en Sjimmie van de rebellenclub, maar ik kan mij vergissen.

  • Jan A. Somers zegt:

   Sorry meneer van die andere (welke) generatie. Toch maar weer eens goed lezen. Ik had het over de boeken die ik vanuit mijn luie stoel in mijn boekenkast zag staan. Maar ja, ik ben dan ook geen historicus. Ik heb genoeg aan mijn eigen verhaal. En dat is nog echt ook. En niet naar uw citaten-index. Dat laat ik aan historici over. Dat is een vak apart. Weet ik niets van. Een mens kan niet alles weten. En van Sjors en Sjimmie weet ik ook niets af. Dat waren mijn gemiste jaren. Maar misschien bent u zo gevormd in de jaren van uw generatie.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Sjors en Sjimmie mogen bovendien niet meer. Net als Zwarte Piet en Kuifje in Afrika. Racistisch. Koloniaal. Politiek incorrect.

    Art. 1 waakt. Awas andjing galak.

    Pak Pierre

 10. Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

  De Terugkeer, uitgave van het Indisch Herinnerings-Centrum mag ook niet, Racistisch, Koloniaal en Indisch niet correct.

  Op de achterflap staat: De Terugkeer is een emotioneel (sic) aangrijpend grafische roman (dus romantische strip) die inzicht geeft (sic) in een tijd , een plaats en een voorbije tijdperk op een manier die even meeslepend is als de meest fantastisch roman (eufemisme voor grafrede).

  Maar terug naar het Excessenonderzoek, ik dacht dat in 1969 een excessennota was uitgebracht en nu gaan we daar onderzoek naar doen!! ik meen dat Limberg daar al onderzoek naar heeft gedaan en nu lijkt het dat we 4 miljoen weggooien om zijn onderzoek wat dunnetjes over te doen!!!!

  Een zinssnede in het onderzoeksvoorstel doet mij best huiveren: …..Onderzoek naar de achtergronden en het verloop van deze gewelddadige periode is in zichzelf belangrijk (treurig Nederlands) , maar dient ook om de psychologische gevolgen voor Nederlandse militairen en burgers beter in kaart te brengen !!!!!!……..

  Die psychologische gevolgen?… wat voor prietpraat is dat in het onderzoeksvoorstel.? Wat willen onze historici daarmee suggereren? psychologisch gevolgen voor Westerling en zijn Korps Speciale Troepen? : dat waren toch die Ex-waffen SSers en oudverzetsstrijders die aan hun trekken kwamen door links en rechts oorlogsmisdaden te plegen?

  • bokeller zegt:

   Als je het verhaal in het Museum ”Bronbeek” volgt
   en vertoond op een flink uitgevallen poster ,dat de
   Militaire Politie deze wandaden in Rawah Gedé bedreef.
   Dus dat is volgens de Museum leiding bekend.
   Mss, weet de directie er meer van,want niemand
   protesteerde hier tegen.
   siBo

  • Jan A. Somers zegt:

   Als u het begrepen zou hebben gaat het nu over meer dan een rijtje excessen door Nederlandse militairen. Zoals u weet komen bij een revolutie van alle kanten excessen voor. De Indonesische revolutie is niet enig in haar soort. Gewoon maar afwachten en uw eigen ervaringen met die tijd opsturen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.