Bandung Hiroshima Aleppo

gastpikirans
Joty ter Kulve werd onlangs geïnterviewd door een Franse journalist. Het interview komt op een Franse nationale radio en de volgende week  maandag of dinsdag  op de tv-zender ARTE. Als voorbereiding noteerde ze haar overwegingen en dat werd onderstaande pikirans.

BANDUNG, HIROSHIMA, ALEPPO
Wat hebben ze gemeen? Onopgeloste conflicten. Innerlijke conflicten in mensen, belangen conflicten in politici, ondernemers, vakbonden, landen en vul zelf maar in. We zijn in staat mensen naar de maan te sturen, maar kunnen op de aarde niet samen leven schijnt het
joty
Ik was 14 jaar oud toen Wereldoorlog II uitbrak, wij woonden in het voormalige Nederlands- Indië. Nadat Japan de oorlog had verloren heb ik ook een deel van de koloniale oorlog meegemaakt, de Bersiap in Bandung, Java.
Nu meer dan zeventig jaar later, ik ben nu negentig jaar oud, sudderen de conflicten nog na. De Nederlandse regering heeft in 2016 te kennen gegeven in een brede studie misstanden tijdens de koloniale oorlog in Indië te willen onderzoeken. Voor een dergelijke brede studie zijn ook documenten uit Indonesië gewenst teneinde een evenwichtig beeld mogelijk te maken. Het is de vraag of Indonesië over dergelijke documenten beschikt ( Bersiap, guerrillastrijd) en indien dat zo zou zijn, of Indonesië (alle ) documenten dan beschikbaar wil stellen. De Indonesische regering heeft telkens weer laten weten dat zij niet geïnteresseerd is in een dergelijke studie.
Het is bekend dat er tijdens de koloniale oorlog over en weer misstanden zijn begaan. De excessennota was het eerste formele document dat daarover inzage gaf. Sindsdien is bekend geworden dat excessen niet de lading dekte.
Aangezien een bilaterale studie vooralsnog niet mogelijk lijkt te zijn, is het voor een Nederlandse studie misschien belangrijker en interessanter om te onderzoeken welke rol de Nederlandse politiek in de besluitvorming over de inzet van het Nederlandse leger en het KNIL. Alleen al de benoeming van generaal Spoor, tot commandant van de strijdkrachten in Indië, in plaats van de alternatieve kandidaat die een meer gematigder koers voorstond.Bovendien had de charismatische Spoor veel invloed op de beeldvorming van de Nederlandse regering heb ik mij laten vertellen.

De inzet van het krijgsmacht als machtsinstrument is aan de regering. Die inzet heeft geleid tot misstanden. Het Nederlandse onderzoek zou dan ook de betrokkenheid van de Nederlandse regering en de Tweede Kamer als eerste prioriteit moeten stellen. Immers de Nederlandse regering gesteund door de Tweede Kamer, was primair verantwoordelijk. Uit die bevinding kunnen dan meer interessante conclusies worden getrokken dan de constatering dat er tijdens de koloniale oorlog misstanden hebben plaats gevonden.
Joty ter Kulve
Wassenaar 12 januari 2017

Dit bericht werd geplaatst in Gast Pikirans. Bookmark de permalink .

17 reacties op Bandung Hiroshima Aleppo

 1. wal suparmo zegt:

  Het verdedigen van het hele archipel dat Nederlands Indie wordt genoemt alleen maar met 70 duizend KNIL en 10 000 duizend Australische sodaten met bewapening alleen maar geschikt voor de binnenlandse beveiliging. Is vanzelf spekend al misdagig. Pus de hoge otoriteiten met hun doel om zo gauw mogelijk naar Australie te kunnen vluchten. Is ten zeerste onverantwoordelijk.

 2. rob beckman lapre zegt:

  Mevrouw,hoewel “slechts” een paar jaar uw junior,een onvervalste(trots op)”anak Suroboyo”,wil ik graag een reaktie plaatsen.Indonesie heeft(totaal)geen behoefte “oude koeien uit de kali(Brantas)te halen”.Kort; wij moeten(historisch)erkennen dat wij EEUWENLANG de Indonesier(Atjeher/Batakker,Javaan etc.)hebben onderdrukt,en een hernieuwde terugkeer naar het vooroorlogse koloniale bestel na 1945 (gelet op de “Roosevelt doctrine”)onmogelijk was.Vraag uw aandacht voor de(uitstekende)publicaties van Prof.James D.Meerink(Prof.Political Science,Univ.of Texas) in zijn www2.scu.edu.”Why American Presidents use military Force”,en wat later resulteerde in zijn boek “The political use of military force in U.S.Foreign Policy”.
  Een zin in zijn artikel sprak,m.i.boekdelen ” ….anarchic international environmnet FORCES(vet door mij)States to be(……)driven to the need to PROTECT THEIR INTEREST(vetgedrukt door mij),quotes Morgenthau,1973,and Waltz 1979).U herkent,uiteraard, de “….anarchic environment…..van de herfst van 1945 (“Bersiap”),die de NL regering het(lang gezochte?)”handvat” verschafte om “orde en rust in Indie te handhaven”.Wij (Luns) waren zo naief de US Secr.of State(Foster Dulles)belofte (“Het Vodje van Luns”,AD 04/07/2016 “Het vodje van Luns bleek helemaal niets waard”,van mijn hand)op zijn woord te geloven.De politiek maakt beslissingen die,zoals in het “Pearl Harbor”verhaal,nog vele jaren geclassificeerd blijven als (Top)Secret,maar “Jan soldaat”/” “puppes 3,z.v.”voerde,naar eer en geweten,zijn PLICHT uit,en…….werd(deceniia later) als “moordenaar” weggezet.Laten wij, a.u.b.niet (opnieuw)aan (enige vorm van)”zelfkastijding” doen.

 3. Surya Atmadja zegt:

  De Indonesische regering heeft telkens weer laten weten dat zij niet geïnteresseerd is in een dergelijke studie.
  ==============================
  En terecht , waarom moeten ze betrokken raken ?
  De vraag is of het verstandig is om de doos van Pandora te openen, met welke doel ?
  Voor waarheidsvinding ? Wiens waarheid ?, de geschiedenis herschrijven (Indonesiers zeggen : Meluruskan sejarah ,Melawan Lupa=Opdat we niet vergeten , of cynisch gezegd Melawan Kebodohan ).

  Ik ben bang dat de kritische Indonesiers zeer zeker met nieuwe vragen komen , en van de regering eisen dat ze tegenmaatregelen moeten nemen als het blijkt dat de Indonesiers echt belazerd / benadeeld worden.
  Denk maar aan de Indonesische financiele injectie , toen het tot een “vechtscheiding”kwam tussen Den Haag en Djakarta .

  • R. Bastiaans zegt:

   Misschien is de Indonesische regering niet geinteresseerd in een dergelijke studie omdat er ook aandacht kan komen op het feit dat zij thans zelf eigen onderdanen onderdrukt zoals o.a. in Papua en de Molukken.

   • rob beckman lapre zegt:

    Correct.De lelijke Belanda’s worden verweten “de Indonesier” te hebben onderdrukt.Maar de Molukker en (nog meer)de Papua,worden door de R.I.”onder de duim gehouden”.Australische media spreken geregeld van asielzoekers uit Papua Barat(vml Ned.Nieuw Guinea).

  • bokeller zegt:

   Mss. dat deze ”kritische” Indonesiërs hoe ‘t
   heden/vandaag aan toe gaat in ’n Indonesische Provincie
   https://roosderrix.wordpress.com/2015/08/24/strijd-om-het-verboden-land/
   siBo

  • Pierre de la Croix zegt:

   Surya Atmadja zegt 15 januari 2017 om 13:40:

   Quote

   De Indonesische regering heeft telkens weer laten weten dat zij niet geïnteresseerd is in een dergelijke studie.
   ==============================
   En terecht , waarom moeten ze betrokken raken ?
   De vraag is of het verstandig is om de doos van Pandora te openen, met welke doel ?
   Voor waarheidsvinding ? Wiens waarheid ?, de geschiedenis herschrijven (Indonesiers zeggen : Meluruskan sejarah ,Melawan Lupa=Opdat we niet vergeten , of cynisch gezegd Melawan Kebodohan ).

   Unquote

   Laat mij het nu een keertje helemaal eens zijn met Pak Surya. Voor wat mijn mening waard is dan ….

   Gauw naar bantal en bale-bale (goeling jang tidak ada).

   Pak Pierre

 4. Loekie zegt:

  “Alleen al de benoeming van generaal Spoor, tot commandant van de strijdkrachten in Indië, in plaats van de alternatieve kandidaat die een meer gematigder koers voorstond”.

  Uit “De formatiedagboeken van Beel, 1945-1973′, SDU 1994 :

  “2 juni, 16.00 uur. Generaal Spoor: een zeer intelligente doortastende figuur, die zeer veel gezag heeft in Nederlands-Indië. Uit gesprekken met generaal Spoor is de heer Van Poll gebleken dat deze zich in staat acht bij bestaande troepensterkte in geval van noodzakelijke strijd stand te houden en na aankomst van de derde divisie operationeel op te treden”. (blz 15)

  “Op 6 augustus 1947 had Wilhelmina haar standpunt bepaald: Spoor moest doorstoten naar Djocja en een ‘interne crisis’ zou zij accepteren (blz 235).

 5. rob beckman lapre zegt:

  De zin ” De inzet van de krijgsmacht als machtsinstrument is aan de regering” sluit naadloos aan op de tekst van Prof.Meerink’s “Why American Presidents use military force”.De Vietnam oorlog (1965-1977),begon met (1961)een 740 man Mil.Advisory and Assitance Group(MAAG),in 1969 aangroeiend tot 543000 man.Totaal zette U.S.270,0000 man in,verloor 58,000 doden/MIA,en 300,000 gewonden.De kosten voor US Tax payers $ 140 miljard.Was DAT(niet het geld ,daarover later) het waard? De nieuwe President(Trump)heeft zijn pijlen op de NATO gericht,en men denkt waarom toch? Zijn adviseurs wezen hem waarschijnlijk op de vele (tot $6,5 trillion) bedragen die volgens de U.S.Inspector General “unaccounted for”waren vanaf 2000/2001 (uitgegeven maar geen bewijzen op papier of op computers (16000 financial data files missing on computers).Zijn “America First” uitspraken moet ons,misschien,aan het denken zetten.Veel blijft voor ons,misschien gelukkig,verborgen.

 6. rob beckman lapre zegt:

  Correctie totaal ingezette aantal manschappen; lees 2,700,000 man.Sorry folks

 7. RLMertens zegt:

  J.de Kadt in 1946; ‘Wat in 1945 hersteld had kunnen worden en wat had kunnen leiden tot een samenwerking tussen 2 zelfstandige staten, waarbij Indonesië vrijwillig de voorkeur zou geven aan
  Nederlanders en profiteren van Nederlandse capaciteiten en – zo mogelijk Nederlands kapitaal en waarbij Nederland voor duizenden van zijn zonen en voor een belangrijk deel van zijn producten een afzetgebied zou vinden- dit grootse perspectief, dat ons uit het provinciale zou verheffen, is vernietigd door provinciale politici van alle Nederlandse partijen.
  Wat ons nog overblijft, dat is; het beseffen van wat we gemist hebben en verknoeid hebben’.

 8. rob beckman lapre zegt:

  Op 15/01/017 schreef ik “niet meer(aan een vom van)zelfkastijding doen”.Alle lelijke zaken worden nu,decennia later, (Nederlandse)”Jan soldaat” verweten.Maar als wij wat dieper in de geschiedenis van (toenmalig)Ned.Indie .en de operaties van het KNIL(per definitie) duiken, dan komt er wel een heel ANDER BEELD naar voren.En zoals “anderetijden; Aflevering; Celebes,deel1 beschrijft, moorden,roofden,en plunderden verschillende criminele bendes (geen troepen van de Republik Indonesia)Celebes.Men vermoorde net zo makkelijk mannen,vrouwen en kinderen.Tussen juni 1946-juli 1947 hadden de bendes al tenminste 1210 mensen vermoord.In November 1946 kwamen Resident Grote Oost Cachet,Kolonel de Vries (Cdt.GroteOost) bij Generaal Spoor om de zaak aan te kaarten.Uiteindelijk,na de zaak bij de G.G.van Mook te hebben voorgelegd , werd door de G.G. op 11/11/1946 “de Staat van Oorlog en Beleg” voor “De Grote Oost”=Celebes,uitgevaardigd.R.P.P.Westerling en Onderluitenant de Vries konden” aan de slag”.Dit verhaal van “misdragingen(?)van NL troepen” had twee kanten.Weet u nog “History,it MIGHT set you free…..from your(apparent)ignorance”.

  • bokeller zegt:

   Tsja,nmi. de hamvraag,
   De vrijheidslievende pemoeda’s haalden deze
   minne streken uit in hun eigen land en op hun
   eigen mensen en wij hebben daar niets te zoeken.
   Dus Blanda terlalu busuk. MERDEKA
   siBo

   • Cezar zegt:

    Uw hamvraag: Als Westerling niet naar Celebes werd gestuurd, dan hadden de vrijheidslievende permuda’s hun gang kunnen gaan. In de algemene vergadering van de Verenigde Naties noemde de Indonesische afgevaardigde zelfs een aantal van 40.000 doden. De “40.000” van Zuid-Celebes blijken een uitstekend propagandamiddel te zijn geweest, die tot de dag van vandaag doorwerkt.

    • RLMertens zegt:

     @Cezar; ‘de vrijheidslievende pemoeda’s hun gang kunnen gaan’ – Het is juist Nederlands beleid geweest, die de vrijheid=merdeka aan hen= Republiek/pemoeda’s (!)niet gunde, waardoor deze ellende(hun gang gaan) ontstond! En tenslotte na 4 jaar ‘politionele oorlog’ ,met nog meer oorlogsmisdaden(!) over en weer, uiteindelijk die merdeka bereikt werd. Met meer dan honderdduizenden Indonesische(vooral burgers!) slachtoffers als tol.
     note; wij werden in die tijd bestookt met Nederlandse propaganda; ‘orde en rust’ etc. Jan soldaat was in die tijd het werktuig( in de ware zin van het woord). Waarbij ‘ het tuig’ diegenen waren, die bewust sadistisch te werk ging. Zonder aanzien des persoons-. Echter wij (dus onze tuig) de onderdrukkers waren en zij de onderdrukten(!).Het is de opperste legerleider= gen.Spoor geweest(!), die de krijgstucht niet handhaafde. Waardoor elke soldaat die schuldlast kreeg te dragen.

 9. rob beckman lapre zegt:

  Correctie naam Onderluitenant van het KCT; lees “Onderluitenant Vermeulen”. Salah wessel dong!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.