Kamer houdt hoorzitting over Indonesië – Nederland 

De Tweede Kamer houdt later dit jaar een hoorzitting over het Nederlands verleden in Indonesië na de Tweede Wereldoorlog. Dat is donderdag besloten. Op de hoorzitting kunnen wetenschappers, wetenschappelijke instituten en veteranen(organisaties) hun inzichten en ervaringen delen over het Nederlandse optreden in de voormalige kolonie. Trouw

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

52 reacties op Kamer houdt hoorzitting over Indonesië – Nederland 

 1. George zegt:

  War is hell.In iedere oorlogssituatie. Is er structureel gweld.De eersten die sterven zijn vrouwen,kinderen, ouderen en dieren.
  .

  • George zegt:

   Ook sterft direct de waarheid.

  • Indisch4ever zegt:

   Jawel….. maar dat is geen excuus voor het toedekken van oorlogsmisdaden.

   • George zegt:

    Oorlogsmisdaden van de.indonesische ‘patriotten’ moeten ook aan de kaak worden gesteld en die zijn er vele.
    Bendes en ander ongeregeld tuig in het gebied onder controle van de RI moordden en plunderden er naar hartelust.

   • George zegt:

    Ook de indonesische oorlogsmisdaden moeten boven tafel gebracht worden.

   • Pierre de la Croix zegt:

    ” ….. geen excuus voor het toedekken van oorlogsmisdaden ……”.

    Daar gaan we weer met dat populaire eenzijdige uitgangspunt ….. oorlogsmisdaden en het verwachte toedekken ervan.

    Kan de focus van zo’n onderzoek, als dat al per se moet en dus door de meerderheid van het Nederlandse volk gewenst, niet gewoon zijn gericht op de vragen: “Wat heeft zich toen daarginds afgespeeld en waarom?”. Dan komen voor de liefhebbers de oorlogsmisdaden heus ook wel aan bod, doch geplaatst in de brede context van actie en reactie en van menselijk gedrag onder extreme fysieke en psychische druk.

    Overigens in mijn krantje het nieuwtje gelezen dat de Romeinse veldheer Julius Caesar in de laatste eeuw voor Christus een slachting moet hebben aangericht onder de Germaanse stammen Tencteren en Isopeten (ik hoop dat ik die namen goed heb onthouden, tot nu kende ik alleen Bataven en Kaninefaten), ergens bij Kessel, waar Maas en Waal samenstromen. Mannen, vrouwen en kinderen werden niet gespaard. Zo te zien dus nog veel erger dan Rawa Gedé. Tijd om die Romeinse oorlogsmisdaad op Nederlands grondgebied ook diepgaand te onderzoeken. Wat deden die rot Romeinen in de eerste plaats in ons land? Wie weet valt er nog wat te claimen bij hun opvolgers in rechten.

    Pak Pierre

    • Boeroeng zegt:

     Nou Pierre. Het is duidelijk dat ‘men’ flink bezig was die oorlogsmisdaden toe te dekken.
     Meldingen van misdaden werden niet verder onderzocht of daders die wel bekend waren bij de legertop werden niet vervolgd. Hoge ambtenaren en de politiek lieten dit toe en deden niks.
     In een kabinetsvergadering 60 jaar terug werd besloten Westerling niet te vervolgen.
     in 1967 weigerde de politiek nav de excessennota meer onderzoek te doen.
     En ook dit kabinet weigert meer onderzoek …..naar het falen van de rechtsstaat.
     Waarom faalde die rechtstaat ? Waarom faalde de toewijding aan democratisch en humanitair besturen ?
     Dat werd allemaal toegedekt. Vandaar dat mensen nu opschrikken en meer willen weten.

     Het heeft ook veel te maken met minachting voor de bewoners van Indië , die men primair zag als melkkoe.
     De mensen dus als koe om uit te melken. Vandaar die bloederige Indonesische revolutie, vandaar het verraden van de Molukse en Indische militairen.
     Zij stonden pal aan Nederland. Maar Nederland niet aan hun

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ik ben al blij dat je mij niet wegmodereert.

     Pak Pierre

 2. wal suparmo zegt:

  Hopelijk ook over onbetaalde rechten van een Landstormer( KNIL soldaat) Die mijn oom is…

  • Pierre de la Croix zegt:

   Het gaat om “Nederlands verleden in Indonesië na (NA!) de 2de wereldoorlog”. Vist uw oom de landstormer b.d. weer achter het net.

   Zo hij na WO II door het KNIL zijn ingelijfd om nog een robbertje te vechten, dan zal hij zijn “katje” wel hebben gehad, neem ik aan.

   Pak Pierre

 3. Loekie zegt:

  Dhr. Pondaag heeft zich al opgegeven als spreker?

 4. PLemon zegt:

  “Steeds duidelijker wordt dat het geweld destijds structureel van aard was en niet incidenteel, aldus D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma”

  *** Hoe anders te strijden tegen een onzichtbare (guerilla) vijand die vooral ‘s-nachts op ongeoefende jonge bange soldaten aanslagen pleegde. En de gevechten vonden plaats op nederlands grondgebied tegen ”opstandelingen”. Bij de treinkapingen in Drenthe werd ook nietsontziend ingegrepen bv.
  Al met al werd er toen van beide kanten een vuile oorlog gevoerd waar vooral de politiek verantwoordelijken op aangesproken moeten worden. Maar zullen de huidige parlementariërs hun collega’s uit die jaren (posthuum)nog voor het gerecht slepen? U weet het antwoord…kassa voor Zegveld.

  • bokeller zegt:

   Pak Lemon
   De Indonesische tegenstanders waren niet onzichtbaar
   zoals bij het woord ”onzichtbaar” wordt veronderstelt.
   Mengden zich met de kampong bewoners in die massa
   en vielen ook aan uit deze bewoonde regio’s.
   Van vele Knil -officieren was het bekend ,dat ze bij heftige tegenstand
   weigerden zware ondersteunende wapens in te zetten.
   waarbij het risico van man tegen man gevechten toenam en
   dat wel in bewoond gebied met alle gevolgen van dien.
   siBo

 5. Peter zegt:

  Het is te merken dat de opkomst voor militaire dienst al enige decennia niet meer bestaat.
  De jonge parlementariërs zouden dan een ander geluid laten horen
  Een guerillaoorlog is vuil en vrijwel altijd gewelddadig. Zie ook de oorlog in Vietnam, in Columbia, in de jaren 1950 in Algerije, en zo kan je nog langer doorgaan.

  Maar dat eeuwige mea culpa, dat weten nu wel. Steeds weer lees of hoor je Nederland/VOC heeft de Indische Archipel 350 jaar bezet. Het is duidelijk dat weinigen de geschiedenis kennen.
  Java in zijn geheel was pas vanaf 1750 onder controle van de VOC. De Soenan van Mataram was vanaf dat tijdstip in feite een vazal van de VOC.Atjeh vanaf 1900 en zo kan je meer gebieden opnoemen.

 6. Hoorzittingen, vergaderingen en nog meer bijeenkomsten. Wat maakt dat allemaal uit. De mensen die geleden hebben zijn er niet meer en die er nog zijn zijn te oud om antwoord te geven.
  Wat een poppenkasterij.
  Cap

  • Pierre de la Croix zegt:

   Poppenkasterij, inderdaad.

   Als je kopstukken al hebben geconstateerd en luide uitgeroepen dat Nederland daarginds “aan de verkeerde kant van de geschiedenis” stond en dus de enige schuldige is in het conflict, dan hoeft die regendans ten laste van de belastingbetaler niet te worden gedanst. Waar is dat nog voor nodig?

   Pak Pierre

   • RLMertens zegt:

    @PakPierre. ‘die regendans ten last etc.’ – Eindelijk! Om juist diegenen( toenmalige overheid/politici/adepten) die deze misdaden altijd hebben ontkend eindelijk eens voorgoed de les te lezen; dat daar door hun toedoen destijds een oorlog is ontketend, die aan duizenden, voornamelijk burgers (!), het leven heeft gekost. Het leven heeft gekost van ook bersiap slachtoffers(!), die geslachtofferd werden voor politiek ( ‘her kolonisatie’) gewin! Of zoals HMvanRandwijk 13/10’45 reeds toen schreef; ‘Wat ons volk voor alles nodig heeft, in dit beslissende uur(!), dat is dat wij ons hart zuiveren van meer dan 3 eeuwen overheersingscultuur, van zijn huichelarij en zelfbedrog, zijn ethische gecamoufleerde machtswellust!’ Hij had gelijk. Echter men was/bleef(met opzet) oostindisch doof.

    • Jan A. Somers zegt:

     Ik zie steeds een zekere heer Van Randwijk langs komen. Was die man ook verantwoordelijk voor het toenmalige Indiëbeleid? Als lid van de Kamer of van de regering?

    • Loekie zegt:

     Van Randwijk was geen politicus, maar daarom was hij nog geen simpele ziel.
     https://nl.wikipedia.org/wiki/H.M._van_Randwijk

    • Jan A. Somers zegt:

     Klopt, maar hij nam geen politieke verantwoordelijkheid. Het is net als hier op I4E: gezellig elkaar de oren wassen, en wachten tot Boeroeng weer iets anders leuks heeft gevonden. Vorig topic houdt dan vanzelf op. In de tussentijd het restje rendang opeten. Gaan jullie de insprekers aansturen? Of meedoen?

 7. Indisch4ever zegt:

  Het doel van de hoorzitting is om de kamerleden zo te bewegen een groot historisch onderzoek te laten doen . Wat de Tweede kamer tot nu toe weigert.
  Gert Oostindie formuleert de insteek van het onderzoek zo:
  .
  Directeur Gert Oostindie van het Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde (KITVL) juicht een groot onderzoek toe. ,,Ik pleit daar al drie jaar voor”, aldus Oostindie in een reactie. ,,Maar het moet geen onderzoek worden om alleen de Nederlandse krijgsmacht in de strafbank te zetten. Dat zeker niet. Er moet dan naar het hele verhaal gekeken worden, dus ook naar het Indonesische geweld.”
  Volgens Oostindie waren destijds verschillende Indonesische nationalistische groeperingen actief die soms ,,extreem geweld” gebruikten,

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24919409/__Hoorzitting_Indonesie__.html

  • RLMertens zegt:

   @Indisch4ever. Bij een groot onderzoek zal zeker het politiek beleid van toen aan de orde komen en tot een conclusie komen. Dat daar alles is gebeurd door misleiding!; Indië bevrijden, daarna ‘orde en rust met een politie leger’ en tenslotte Nw.Guinea( het zelfbeschikkingsrecht). De toen nog laatst levende minister verklaarde in 1995 reeds; ‘wij waren fout’! Ik verwed dat men NIET tot de finesse (oorlogsmisdaden door nalatigheid van legerleiding en politieke verantwoordelijken; Beel, Drees sr.) door zal gaan, maar zich verschuilt/resumeren achter de uitspraak van voormalige minister Bot in 2005.
   En het probleem/akkefietje is à la Rutten is geklaard( met een glimlach)

   • Jan A. Somers zegt:

    Indisch!!!! De eerste complottheorie staat klaar.

   • PLemon zegt:

    @Hr Mertens ” Dat daar alles is gebeurd door misleiding”

    Een beetje wel en een beetje niet, ze wisten van elkaar eigenlijk niet dat ze een lotsverbondenheid in de loop vd historie hadden opgebouwd. De één wilde scheiden terwijl de ander er nog niet aan toe was. Uiteindelijk besliste de notaris (VS en VN).
    Zo’n onderzoek vergroot alléén de negatieve kanten van machtshongerige politici met dubbele agenda’s.

    ***Onderzoeksgeld blijft uit
    Ook de opmerking in het stuk van de onderzoeksinstituten dat er aan Indonesische zijde nu pas ruimte is “voor een kritische benadering van het eigen verleden, voorbij de clichés van eensgezind heroïsch patriottisme” geeft te denken. Het is waar dat een bonte verzameling van nationalisten, communisten en islamitische groepen het tegen de Nederlanders en tegen elkaar opnamen. Ook is het waar dat de officiële geschiedschrijving onder Sukarno en Suharto weinig ruimte liet aan interne politieke strijd van Indonesische zijde.
    Maar tegenover het cliché van heroïsch patriottisme staat het veelgehoorde cliché van de doos van Pandora die open sprong, nadat het Nederlandse en Japanse gezag verdwenen was. Het past in een beeld van de koloniale periode als een tijdperk van rust en vrede, en de naoorlogse periode als tijdperk van chaos en anarchie. Dat in die chaos militaire excessen plaatsvonden, lijkt dan een voor de hand liggende conclusie. We moeten echter niet vergeten dat de strijdgroepen het eens waren over het vertrek van het koloniale gezag, en, wederom, dat oorlogsmisdaden aan Nederlandse zijde hiermee niet te rechtvaardigen zijn.
    Het is niet gezegd dat de onderzoeksinstituten in bovengenoemde valkuilen stappen, als ze het onderzoek inderdaad zouden uitvoeren. Het lot van een publicatie wordt echter pas in het publiek debat erna bepaald, en bovengenoemde standpunten zijn in het publieke debat nadrukkelijk aanwezig. Als we willen voorkomen dat het onderzoek slechts een nieuw voorbeeld zou zijn in de lange reeks gefrustreerde bijna-doorbraken in het Indonesië debat, moet de instituten voorbij de naïviteit, en het onderzoek duidelijk politieke richting geven.

    Voorlopig blijft het echter speculeren. Voormalig VVD-minister Uri Rosenthal gaf direct aan geen extra geld te reserveren voor onderzoek. Van onthulde foto’s van executies was hij niet onder de indruk. Hij zei, met een bizarre omkering van argumenten: “Deze beelden bevinden zich al jaren in het publieke domein.” Ook minister Timmermans die als Kamerlid vóór het onderzoek pleitte, hield de hand op de knip. Hij richt zich liever op de toekomstige betrekkingen met groei-economie Indonesië dan op het traumatische verleden, zo zei hij tijdens een staatsbezoek aan Indonesië. Bovendien was er volgens hem geen draagvlak onder “de Indonesiërs”. Het is een illustratie van het feit dat de weerzin om Nederlandse oorlogsmisdaden onder ogen te zien onverminderd groot is en dat het debat over de dekolonisatie – al wordt dat doorgaans niet hardop gevoerd – in hoge mate gepolitiseerd blijft. Het is naïef te denken dat een eindevaluatie daarin verandering aanbrengt.
    http://www.solidariteit.nl/extra/2014/debat_over_dekolonisatieverleden_getekend_door_naiviteit.html

    • RLMertens zegt:

     @Lemon. ‘Het is naïef te denken dat een eindevaluatie = de schuld bij het Nederlands politiek beleid 1945 – 1949!- daarin verandering aanbrengt’. Inderdaad. Ben toch benieuwd naar de reactie van onze premier. Een politicus van de partij voor Vrijheid en Democratie!

  • George zegt:

   Meer dan “soms” werd er extreem geweld gebruikt en niet van alleen van een kant .Zijn opmerking raakt kant noch wal.

 8. Anoniem zegt:

  1.Het is waar dat een bonte verzameling van nationalisten, communisten en islamitische groepen het tegen de Nederlanders en tegen elkaar opnamen.

  2.Ook is het waar dat de officiële geschiedschrijving onder Sukarno en Suharto weinig ruimte liet aan interne politieke strijd van Indonesische zijde.
  ===========================================================================
  Wat een flauwe kul argumenten.
  1.(Bijna) Iedereen die de moeite willen nemen om naar de KIT(vroeger) , KITLV, KB, en Nat.Archief te komen rondneuzen kunnen zo de hoofdrol(bijrol)spelers inventariseren.
  De lidmaatschap van K.B/N.A is zelfs gratis (tenminste toen ik lid werd).
  Hoeft ook geen doctor andus of doctor of professor te zijn .

  2.Je Zus nog aan toe Soekarno is al sinds 1867 niet meer aan de macht , Suharto sinds 1998 , beiden waren al lang overleden.
  Er zijn inmiddels een paar nieuwe presidenten aan de macht gekomen , de democratiseringsprocessen kwam al tijdens de eerste regeringsperiode van SBY (2004) , en zijn opvolger Jokowi .

 9. rob beckman lapre zegt:

  Mag ik de lezer het 16/09/2013 artikel in Trouw onder de kop “Indonesische onbetamelijkheden” aanprijzen.Deze meneer Dr.(Doctor in de geschiedenis) ” Patrick van Schie (schreef ik,elders niet “de meneer van de Teldersstichting, leest u ook mee?”) schreef, m.i.terecht (als uitleg); dat de NL militairen een opstand neersloegen in een deel van ons Koninkrijk,omdat de R.I.-op 17/08/1945 uitgeroepen- door niemand erkend was.In feite was Indonesie tot 1949 een deel van het Koninkrijk de Nederlanden,en had de NL regering het recht om “orde en rust binnen de grenzen van het Koninkrijk te handhaven”.Er wordt en werd(recent) al deze 70 jaar oude zaken bezien “met de kennis van nu” .Militairen voeren hun orders uit,die door de politiek (Den Haag-Batavia-Commandant Strijdkrachten Ned.Indie-Commandant Grote Oost (in de zaak Westerling/ Luitenant Schouten)werd bevolen.Die mevrouw(jurist)-noem opzettelijk geen naam,werkt met ” de kennis van nu” (Mensenrechten, Europese Mensenrechten),en is niet in staat te doorgronden (waarom zou ze?) waarom militairen ertoe komen hun “bloedig handwerk” te doen.Zij deed/doet voorkomen alsof al onze militairen sadisten waren, en in de Srebrenica zaak werden onze mannen ook nog eens als “lafaards” afgeschilderd,die om hun vege lijf te redden,de muslim man(nen)aan de Serven uitleverden.Natuurlijk waren de rechters (“met de kennis van nu”)daar mee eens.Zaken,decennia geleden,in een situatie net een paar jaar na een wereldbrand,afserveren als “oorlogsmisdaden” is m.i.fout .Opnieuw ” We don’t leave one of us behind”(in deze context “wij zouden achter onze mannen(van toen) moeten BLIJVEN staan”)

  • RLMertens zegt:

   @Lapre; ‘ een opstand terecht neersloeg in een deel van ons Koninkrijk’-
   Terecht? Dat deel ‘Indië/Indonesië was bezet gebied en geannexeerd, al 300 jaar. (Volkenrechtelijk ‘bekonkeld’ door toen heersende Europese mogendheden). Zoals bezet Nederland in 1940 (5 jaar) door de Duitsers. Ook in Nederland was toen verzet. In Indonesië idem. Terecht?
   ‘wij zouden achter onze mannen moeten BLIJVEN staan’ – Achter het onrecht?

 10. Peter van den Broek zegt:

  Het doodschieten van onschuldige Indonesische burgers afdoen als “bloedig handwerk” kan het best goed doen op een SS-reunie van Auschwitzbewakers of NSB-landdag maar hoort niet thuis op een serieus blog zoals I4E. ik kan dhr Lapre geen onbenul toedichten,want kennis van het Militair Tuchtrecht kan niet iedereen worden toegerekend maar bij zulke ernstige aantijgingen wordt toch anders gehandeld. Iedereen heeft recht op een mening maar dan dient dhr Lapré zich wel te vergewissen waarover hij spreekt en dient hij zorgvuldigheid te betrachten die in het maatschappelijk verkeer betaamt. Het Militair Recht kent de Militaire Noodzaak als leidend beginsel. Als dhr Lapré uit kan leggen hoe dit begrip (toegepast op het doodschieten van onschuldige Indonesische burgers) na de koloniale oorlog m.n.politionele acties veranderd is, kan hij gelijk revisie bij de Landsadvocaat aanvragen van de volgend vonnissen Rawagede, Zuid-Celebes, en Peniwen . Anders kan hij zijn Barang pakken.

  Alhoewel de Srebrenica niets met de discussie te maken heeft en misschien daarom door dhr Lapré geciteerd wordt, dient hij met zijn gedegen juridische kennis het vonnis in toto te lezen om te begrijpen waarom de Staat der Nederlanden na 11 jaar ??? verantwoordelijk werd gesteld voor de ge/mis-dragingen van Nederlandse militairen. Right or wrong my country is nog steeds geen moraaltheoretisch uitgangspunt, maar volgens dhr Lapre wel een rechtvaardigingsgrond (welk recht, het aanrecht???)

  “met de kennis van nu”… Indien U, alvorens U Uw verhelderende conclusies uitspreekt, de kleine moeite neemt diepgaand de vonnissen te bestuderen aangaande de oorlogsmisdaden begaan in de koloniale oorlog, zal het tot Uw steile verbazing opvallen dat de Rechtbank eerst de Feiten, rechtsfeiten , opsomt. Opmerkelijk genoeg zijn deze feiten te vinden in overheidsarchieven in Nederland. Misschien is het U ontgaan dat tenminste in Nederland Recht wordt gesproken op basis van Rechtfeiten en niet van meningen door een willekeurige Indische voorbijganger geventileerd. Rechters hier in Nederland zijn niet zo dom zo als U veronderstelt. Nederlandse Rechtspraak, althans zoals ik die ken, is niet als de mode die elke jaargetijde verandert zoals U boud beweert, er is ook zoiets als de Hooge Raad die de Rechtstoepassing bewaakt.

  Als ik U redering volgt dan waren die oorlogsmisdaden van die Indonesische patriotten eigenlijk ook
  “bloedig handwerk”, daarmee gooit U wel de Bersiapslachtoffers met het bloedig badwater weg, maar deze opmerkelijke redenering kom ik vaker tegen op dit blog, zoiets van hond bijt in zijn eigen staart.

  Tevens dient U film/fictionniet met werkelijkheid te verwarren. een “licence to kill” wordt alleen aan 007 afgegeven, dus niet aan Kapt. Westerling.

  En wat zijn volgens U danwel oorlogsmisdaden. Datgene wat alleen de Indonesiers gedaan hebben???

 11. Peter van den Broek zegt:

  Dhr Beckman Lapré, leest U OOK BEGRIJPEND het door U aangehaalde artikel mee: ………duizenden NEDERLANDERS MAAR ook INDISCHE mensen, HALFBLOEDEN , Molukkers en Chinezen…….Dit is helemaal geen provocatie maar een diepzinnige analyse van een Doctor van de Telderstichting, nee ,hij schreef het artikel op persoonlijke titel.

  Ik zal een net briefje aan hem schrijven dat hij waarschijnlijk niet na heftig cafébezoek zijn vooroordelen op papier dient te zetten. Meneer kan wel historicus zijn maar heeft niet zoveel kaas gegeten van internationaal Recht. Ik heb al eens eerder met dit Heerschap aan de stok gehad.Het ging, dacht ik over racistische uitingen: misschien…….. Nederlanders, Indische mensen, halfbloeden. … Hoezo snapt die man nul !!!!

 12. Boeroeng zegt:

  even voor een vlot begrip … als je verwijst naar een tekst op het internet, geef dan direct de link erbij….. wbt het artikel van Patrick van Schie is dat dit:
  http://www.trouw.nl/tr/nl/12684/Patrick-van-Schie/article/detail/3510500/2013/09/16/Indonesische-onbetamelijkheden.dhtml

  Voor een wetenschapper is hij schandalig aan het klunsen in deze passage:
  vele duizenden Nederlanders maar ook Indische mensen, halfbloeden, Molukkers en Chinezen die zijn afgeslacht door de Indonesisch-nationalistische opstandelingen.

  Hij onderscheidt 3 groepen die elkaar flink overlappen: Nederlanders, Indische mensen, en ‘halfbloeden’.
  Een meerderheid van de Nederlanders waren Indische mensen en ‘halfbloed’
  Met deze indeling erkent hij Indische mensen en ‘halfbloeden’ niet als Nederlander.
  Tjaaaaa…. vandaar dus dat “erkenning ” een thema in de geschiedenis van Indische Nederlanders is.

  • George zegt:

   Sommigen zitten vol met bloed (volbloed)en anderen half met bloed(halfbloed),alles hangt af van opgelopen verwonding(en).

   • Pierre de la Croix zegt:

    Vraag: Wat krijg je als een Indo bloed geeft?
    Enig juiste antwoord: Halfbloedtransfusie.

    Pak Pierre

    • Jan A. Somers zegt:

     Er zijn in het verleden bij de bloedtransfusiedienst geen klachten over mij binnengekomen. Althans niet vermeld op mijn dankdiploma’s.

    • Jan A. Somers zegt:

     Vergeten: Ook geen klacht over discriminatie. In militaire dienst had ik als reserve-officier het voorrecht door de dokter himself te mogen worden geprikt. Dat heb ik nooit gewild, de prikdames konden het veel beter.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja Pak Somers … ik heb ook nog een paar bintangs van het Rode Kruis voor bloed geven in de la liggen. Die aardige vampiertjes die mij bijstonden zeiden dat Indo-halfbloed voor de arme negertjes in Afrika was bestemd. Die konden er nog wat mee.

     Met bloed geven begonnen in militaire dienst. Voor een dag “prestatieverlof” en een week lang extra rantsoen “gehaktballen” om aan te sterken.

     Pak Pierre

    • Pierre de la Croix zegt:

     Vergeten: Een maal moeizaam officier geworden toch geen voorkeursbehandeling door de legerkwaks.

     Gelukkig maar. Die konden niet zo boterzacht prikken als de vampiertjes die bovendien met één hand de met mijn halfbloed vollopende zak kneedden en met de andere de mijne vasthielden. Little things mean a lot.

     Gauw naar de sportschool. Halfbloed, zweet en tranen.

     Pak Pierre

    • bokeller zegt:

     Wat krijg je als je oa.Halfbloedtransfoetsie ontvangt
     Met wie zou ik straks een bloedband hebben?

     Een bloedmooie vrouw, een bloedhete macho,
     Zou ik straks blauw bloed hebben?
     Of een halfbloedje worden?

     http://www.cocnijmegen.nl/geen-categorie/column-bloedserieus/
     siBo

    • Arthur Olive zegt:

     Wat krijg je als een Indo bloed geeft?
     Antwoord: Malaria in de dormant state.
     Indo’s die in Indie hebben gewoond hebben meestal malaria gehad.
     Hier in Amerika mag je geen bloed geven als je o.a. malaria heb gehad.

   • PLemon zegt:

    In de Japanse tijd kon je met een bruin velletje niet met je afkomst (bloedlijn) sjoemelen 😤

    ***Om beter te kunnen onderscheiden wie Europeaan en wie Indo-Europeaan was, werd een pendaftaran verplicht gesteld. Dit was een persoonsbewijs waarop de afstamming (voorzover bekend) werd aangegeven. Het ging erom de volbloed blanken te onderscheiden van gemengdbloedigen.
    .
    De term ‘halfbloed’ die vóór de Japanse bezetting in het voormalige Nederlands-Indië voor de Indo-Europeanen in het spraakgebruik in zwang was, werd door de Japanners uitgebreid met de termen ‘kwartbloed’ en ‘driekwartbloed’, al naarmate in de afstamming de grootouders blank of inheems waren. Op Oost-Java kwam het voor dat nog meer verfijningen werden aangebracht. Zo was er zelfs sprake van 5% Europees bloed.
    Er waren ‘volbloed’-Europeanen die pendaftarans vervalsten om zo aan internering te ontkomen. Er waren ook Indo-Europeanen die dat deden om juist wel te worden geïnterneerd waarvoor er tenminste twee redenen waren. Ten eerste dachten zij dat het in de kampen beter zou zijn dan erbuiten. De tweede – en misschien wel de belangrijkste – reden was dat ze met de pendaftaran het ‘bewijs’ in handen hadden dat ze tot de volbloed blanke Europeanen behoorden zodat het onderscheid niet meer kon worden gemaakt. Had je een bruine huid dan was die poging tamelijk zinloos.

    In de context van deze verhandeling zou het te ver voeren om uit te leggen waarom Indo-Europeanen erop gebrand waren om tot de ‘volbloed’-Europeanen gerekend te mogen worden. Ik wil ermee volstaan dat een en ander te maken had met de verhoudingen in het voormalige Nederlands-Indië, vóór de ‘Jappentijd’ en erna tot en met het moment waarop Nederland het laatste stukje grondgebied in de Oost, met name Nederlands Nieuw-Guinea, kwijtraakte.
    http://www.gastdocenten.com/oorlog/buitenkampers.html

    • Jan A. Somers zegt:

     Die toedeling van een ras ging vaak niet zo theoretisch goed. Mijn vader werd belanda totok, goed. Mijn moeder werd belanda indo, goed. Wij, de kinderen, werden belanda kira kira betoel. Ook goed. Mijn vader in krijgsgevangenenkamp. Mijn moeder hoefde niet in het kamp. Wij, kinderen, wel. Maar daar had ik geen zin in. Ik verloor dus mijn pendaftaran en ging met een mooie donkere buurvrouw een nieuwe halen. Ik was gewoon, zoals iedereen, mijn buurvrouw tante te noemen. De ambtenaar dacht niet zo erg lang na, en ik kreeg een nieuwe pendaftaran met belanda indo. Maar ja, als buitenkamper kwam ik wel bij de Kenpeitai! Volgens mij minder leuk dan in het kamp. Een van mijn ooms was een totok met decennia lang roots in Indië. Werd belanda indo. De man die me bij de Kenpeitai weg wist te krijgen was een totok, maar met een Belgisch paspoort. Ik had zo mijn eigen gedachten over de kwaliteit van dat paspoort, maar het werkte, niet in het kamp. België was niet in oorlog met Japan. Maar hij kwam wel, net als ik, in de Werfstraatgevangenis terecht. Misschien hadden die bersiappers slecht aardrijkskunde geleerd.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja … zo kruipt het bloed waar het niet gaan kan.

     Pak Pierre

 13. Peter van den Broek zegt:

  citaat……Het doel van de hoorzitting is om de kamerleden zo te bewegen een groot historisch onderzoek te laten doen . Wat de Tweede kamer tot nu toe weigert.
  D66 en SP hadden op de hoorzitting aangedrongen. Zij hopen dat de discussie leidt tot een groot onderzoek naar de zogenoemde politionele acties tegen onafhankelijkheidsstrijders.
  Gert Oostindie formuleert de insteek van het onderzoek zo……………………Maar het moet geen onderzoek worden om alleen de Nederlandse krijgsmacht in de strafbank te zetten. Dat zeker niet. Er moet dan naar het hele verhaal gekeken worden, dus ook naar het Indonesische geweld.”
Volgens Oostindie waren destijds verschillende Indonesische nationalistische groeperingen actief die soms ,,extreem geweld” gebruikten,

  Boeroeng haalt een uitspraak van Oostindie aan maar daarop wordt niet of nauwelijks gereageerd op dit blog. In die uitspraak zit toch wel een stevig adder onder het gras. Dhr. Oostindie zegt dat ……..naar het hele verhaal gekeken worden……….het hele verhaal en hij trekt DE conclusie …DUS ook naar het Indonesisch geweld!!!!!!!!!!

  Als ik de woorden van de kamerleden van Linkse origin, die het initiatief tot deze hoorzitting hebben genomen, begrijpend lees dan bestaat voor hen alleen politionele acties tegen de onafhankelijkheidsstrijders. Dus de Bersiaptijd, waarbij de Nederlandse politionele aanwezigheid nihil was, danwel door afwezigheid schitterde, wordt er niet bij betrokken. Dat betekent dat ook die slachtoffers in de winterse kou blijven zitten.

  Indische laten zich weer eens misleiden door hun morele verontwaardiging maar ook door hun obsessie voor de misdaden door Nederlandse militairen tijdens de koloniale oorlog(Excessen).
  Indischen dienen zich bij zulk soort discussie door hun eigenbelang c.q. eigen interesse laten leiden, dat zijn toch enkel en alleen de Bersiapslachtoffers.

  Afgaande op de reacties op dit blog wordt het Nederlands militair ingrepen goedgepraat (rust en orde herstellen e.d.) maar wordt weinig tot geen aandacht geschonken aan de slachtoffers van de Bersiapmoorden., laat staat dat er enig begrip c.q. solidariteit is voor de Indonesische slachtoffers, integendeel als Pondaag &Zegveld op het toneel verschijnen gaat bij Indischen het verstand op nul en de blik op oneindig. Als Indischen het Nederlands militair optreden goedpraten en geen mededogen kennen voor de Indonesische slachtoffers (Rawagede, Zuid-Celebes e.d.) maar wel (zelf)medelijden tonen voor hun eigen Nederlandse slachtoffers dan zal dit geluid best passen in SS-reunies en NSB-landdagen maar op onbegrip stuiten bij diezelfde leden van de hoorzitting. Kamerleden van linkse huize zoals de initiatiefnemers zullen hun oor niet te luister leggen bij rechts-extremistische geluiden

  Een duidelijk ander gevaar is dat een Indische inbreng bij voorbaat tot nul gereduceerd wordt want op de hoorzitting kunnen wetenschappers, wetenschappelijke instituten en veteranen(organisaties) hun inzichten en ervaringen delen over het Nederlandse optreden in de voormalige kolonie, zie de krantenartikelen.

  Dat er wellicht ook Indische organisaties bestaan die het voor de Bersiapslachtoffers opnemen komt al in het voorstadium waar ik nu over praat helemaal niet aan de parlementaire orde. Zou het alombekende Indisch Platform, voor ingewijden het IP het voor deze Indische slachtoffers , willen opnemen.? Na de Pyrrhusnederlaag bij de Backpaykwestie lijkt mij het IP niet de aangewezen persoon. Als je voor honderd % gaat en het resultaat is dat 2% van de gerechtigden een uitkering krijgt, dan wordt je nog niet eens met een fooi afgescheept. Maar 2% is altijd meer dan niks, dat is toch op z’n Hollands lekker meegenomen, daarbij vergetend dat die 98% voor die 2% heeft betaald.

  Daar zitten wij Indischen dan, ons druk te maken over kleinigheden , elke keer weer dezelfde nasi goreng opbakken maar door de palmbomen het oerwoud niet kunnen zien. De karavaan trekt voort en wij blijven met de gebakken bananen zitten en tot eeuwigheidsdagen zeuren dat we ons gelijk niet krijgen. QED

  • Peter van den Broek zegt:

   mea culpa, mea maxima culpa

   • Pierre de la Croix zegt:

    Nou …. met zoveel knagende schuldgevoelens zou ik, als ik u was, mij in zak en as hullen en weeklagend en mijzelf geselend door de straten lopen.

    Maar goed, uw mea culpa hoeft van mij niet hoor. Ik heb al lang geleden in mijn (on)wijsheid verkondigd dat het gedachte onderzoek er voor mij niet hoeft te komen. De belastingmiljoenen die daarmee zouden zijn gemoeid zouden beter zijn besteed aan bij voorbeeld nooddruftige alleenstaande bijstandsmoedertjes, iets wat toch vooral de SP zou moeten aanspreken.

    Ik voel mij niet aangesproken of geschoffeerd door uw slotalinea: “Daar zitten wij Indischen dan, ons druk te maken over kleinigheden , elke keer weer dezelfde nasi goreng opbakken maar door de palmbomen het oerwoud niet kunnen zien”.
    Eerlijk gezegd dacht ik dat u met “wij Indischen” vooral op uzelf doelde.

    Maar goed ….. als zo’n onderzoek er toch komt, dan ben ik het deze keer roerend eens met de heer (Prof. Dr. geloof ik en alsdan hoogedelgeleerd – ere wie ere toekomt) Ger Oostindie, als hij vindt dat ” ….. er dan naar het hele verhaal gekeken moet worden, dus ook naar het Indonesische geweld.”

    “De karavaan trekt voorbij en nu maar zien hoe een aap een dingetje doet” zei de oude koloniaal.

    Mea culpa. No offense meant.

    Pak Pierre

 14. Peter zegt:

  Ik vind dat hr Peter van den Broek wel erg ver gaat met SS reünies en NSB landdagen en extremist rechtse geluiden. Voor mij nogal beledigend. Hr Van den Broek heeft het steeds over feiten, maar hier spreekt, naar ik meen te lezen ook zijn onderbuikgevoelens. Ik krijg het gevoel, natuurlijk niet objectief, dat hr P vd B alles aanpakt om de Staat der Nederlanden tegen de schenen te schoppen. Maar dat recht heeft hij natuurlijk

 15. Peter van den Broek zegt:

  Wat is dan “bloedig handwerk”: wat verstaat U dan Heer Peter onder oorlogsmisdaden, het doodschieten van Indonesische en onschuldige burgers door Nederlandse militairen zoals uit de vonnissen van Nederlandse rechters blijkt ., daargelaten wat sommige Indischen daarover denken. Gaat U maar bij die linkse kamerleden te rade. Een oordeel wordt geveld maar geen ethisch oordeel wat gebruikelijk is bij Nederlanders.

  En wat betekent dat “niet objectie”. Wat verstaat u objectief. Het zijn van die algemeen heden die alle kanten opgaan maar wat brengt ons dan tot de hoorzitting, de toegevoegde waarde van Uw reactie ,is nul komma nul. Wij, Indischen winnen er niks mee . En dan komt U als voorbijlopende vrijblijvend Indische met onderduikgevoelens!!! het gelul moet afgelopen zijn, wij, Indischen hebben met dat gelul tot nu toe niets maar dan ook niets bereikt.

  Onderduikgevoelens welke dan?? Het zijn van die algemeenheden die in discussie geen rol spelen.geef eens een toegevoegde waarde aan , waar blijven wij als In Indischen in de hoorzitting. Waar staan wij voor in de hoorzitting met die interpretatie van u over onderduikgevoelens. Maar weet U waar over het gaat. Over de erkenning van het leed van de Bersiap-slachtoffers. Daar praat U helemaal niet over. Dat kan U, gezien Uw reactie geen donder schelen . De waanzin ten top.

  Ach, en dat beledigend, U kunt zich wel in Uw eigen morele verontwaardiging wentelen maar wat hebben die Bersiap-slachtoffers daaraan. Waar is dat onderscheid dan tussen feiten en onderduikgevoelens, verklaar U nader als U ballen heeft.

 16. Peter zegt:

  Ach hr PvdB kijk eens in de spiegel. U likt mij een erg gefrustreerd mannetje, die nodig moet over compenseren, wel enige juridische kennis heeft, maar gespeend is van historisch besef. Ik begrijp dat dhr PdlC graag met u de cynische degens kruist, maar ik wil het hierbij laten. Ik heb mijn zegje gezegd.

 17. Boeroeng zegt:

  Om Karel van de Graaff te citeren wat hij 3 december 1984 zei in een talkshow:
  …. heren, heren, heren……… heren, heren…

Reacties zijn gesloten.