Tractaat van Wassenaar

Met het Tractaat van Wassenaar (1966) betaalde de Republiek Indonesia
Nederland 689 millioen (harde) Nederlandse guldens, ter compensatie van
diverse zaken gerelateerd aan “oud zeer”.
Met “Het Gebaar” betaalde de staat zo’n 159 million aan de Indo’s.
Een snelle berekening, waarbij de laatste conversie gulden-euro werd
aangehouden ( 1 gulden= 1.80 euro), leverde de volgende cijfers op;
689.000.000 guldens = 382.777.000 euro
“Het Gebaar”          159.000.000 euro
Batig saldo  Nederlandse staat
(per 16/12/2015)      223.777.000 euro

Als ik,in mijn “eenvoud”, deze cijfers bekijk, zit er nog veel geld
“verstopt” in ‘Rijks Schatkist waar de Indo Recht (met hoofdletter)op
zou hebben.

De honderden millioenen, heb zelfs cijfermateriaal waar er over
miljarden wordt gesproken,die men heeft gereserveerd voor de nieuwe golf
“migranten” (heb uitspraak politicus die  zich versprak dat het
“Generaal Pardon” ons land(de belastingbetaler) zes(6) miljard euro zou
hebben gekost, doet de vraag opkomen

“Is 223 millioen nu ECHT zoveel geld om Nederlandse Staatsburgers
(hoeveel personen overleden tussen “het gebaar” en 16/12/015 die Recht
hadden op een deel van dit bedrag?)tegemoet te komen?”

Ik hoop dat “Indisch4ever” de achterban informeert dat deze/vorige
regering(en)met “twee maten meet”.

Rob Beckman Lapré
gastpikirans

Dit bericht werd geplaatst in Gast Pikirans. Bookmark de permalink .

97 reacties op Tractaat van Wassenaar

 1. hansvschaik zegt:

  Het is al over geschreven hoe Nederland geld “overhield” Claims niet erkennen (te laat ingediend of door onbekendheid niet ingediend), afwaarderen, maximaal 15% toekennen, etc. (uitgebroed door vnl Luns).

 2. Ron Geenen zegt:

  “””””””””””””689.000.000 guldens = 382.777.000 euro
  “Het Gebaar” 159.000.000 euro
  Batig saldo Nederlandse staat
  (per 16/12/2015) 223.777.000 euro””””””””””””

  U bent wel wat vergeten. Van die f689.000.000 zijn de 89.000.000 guldens als rente betaald en door de regering direct in de staat zak verdwenen.
  Daarnaast heeft die zelfde regering 223.000.000 guldens voor het opgelopen verlies ook in hun zak gestoken. Vervolgens is er ruim 144.000.000 gulden uitbetaald geworden aan particuliere Indische bedrijven. Ook schijnt het dat al 38.000.000 is uitbetaald geworden aan prive personen.
  En nu maar opnieuw rekenen.
  En mocht er nog wat over zijn, geeft het aan Halin die de arme Indo’s in Indonesie, die zijn achter gelaten, helpen..

 3. De regering meet met twee maten? Is dat iets nieuws? Dat hebben ze altijd gedaan. En wij maar voor volk en vaderland zingen.
  Wie zijn de prive personen? De neven en nichten van de Ministers?
  Cap

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””Wie zijn de prive personen? De neven en nichten van de Ministers?”””””””””””

   Die veronderstelling ken ik niet. Ik bedoelde, als u mij vraag, de families die ook alles kwijt zijn geraakt. Hun vergoeding was echter nihil. De bedragen die echt uitgekeerd werden verschillen enorm en het licht er aan met wie u spreekt. De toenmalige regering heeft andere bedragen dan andere instanties of in het boek van Mevrouw Griselda Molemans.

 4. rob beckmal lapre zegt:

  De reakties,zeker de aanvullende van Ron Geenen(dank) geven aan dat het onderwerp “oud(niet-zomaar-overgaand) zeer” onder ons Indo’s leeft.Vanmorgen een snelle rekensom voor reaktie “Telegraaf”over komst 1/4 millioen immigranten (!?!),waar de rekensom uitkwam op 6,647,500.000 op jaarbasis wat de NL staat moet reserveren voor de “immigranten”.Gelijktijdig werd ons in zelfde krant duidelijk gemaakt dat een ” verdere uitbouw” van de ILLEGALEN opvang nodig is.Herinnert iemand zich nog dat men ons vroeg “wat komen jullie( Indo’s)hier doen?”
  noot;het bedrag van 223 millioen is, nu zo’n 1000 personen (eindelijk)in aanmerking komen voor “backpay”,totaal zo’n 25 milloen euro, is (exclusief rente?) ruim 202 millioen.Een 2e “Het Gebaar”? Of wacht men rustig tot alle rechthebbenden dood zijn? “Sabar” nou dat ben ik “buaja-surabaja” zéker niet.

 5. Jan A. Somers zegt:

  Ik dacht dat met het tractaat van Wassenaar Indonesië een grote kwijtschelding van schuld kreeg, maar zeker weet ik dat niet, in ieder geval geen details. Daar is een tijd geleden veel over geschreven, hier, of op Javapost. En daarbij ging het niet om “oud zeer” maar om afspraken die met Indonesië bij/na de soevereiniteitsoverdracht zijn gemaakt. Ook gaat het niet alleen maar over Indo’s, maar aan Nederlanders die tijdens de oorlog in Indië waren. In de ‘Rijksschatkist’ zit overigens geen geld, maar enkel schulden. En ook niet verstopt, maar tot op de cent verantwoord. Je kunt duidelijk zien hoeveel geld er uit Indonesië is binnen gekomen, en hoeveel geld er (met verantwoording) is uitgehaald voor het runnen van Nederland. Ik snap best dat mensen die het niet eens zijn met de ontwikkelingen teleurgesteld reageren. Maar kan dat dan niet een beetje met rustige vermelding? Reacties die je richting regering en kamer kunt adresseren. Ik wacht maar af, ik krijg toch niks en mijn rechthebbende ouders zijn allang dood.

 6. Boeroeng zegt:

  Nu is er geen potje ‘tractaatgelden’ bij de overheid en het Gebaar is niet daaruit betaald, zover bekend .
  Die tractaatgelden waren bedoeld voor bedrijven en particulieren die met achterlating van bezittingen (oa door onteigeningen) Indonesië en Nieuw Guinea moesten verlaten in de periode tussen 1 december 1957 en 1 september 1962.
  Er is een petitieactie op het internet die stelt dat deze periode was 1947-1965 en dat “de Nederlandse regering heeft dit echter nooit aan de rechthebbenden uitbetaald”
  Deze beweringen kloppen niet volgens Griselda Molemans.
  Ik houd me aan haar bevindingen en vandaar dat ik met een apart nieuwstopic  de lezers niet doorverwees naar deze petitie.

  Opgevangen_andijvielucht_coverIn het boek ‘opgevangen in andijvielucht’ beschrijft Griselda Molemans haar onderzoek naar de verdeling van de gelden van het Tractaat van Wassenaar.
  Ze begint op pagina 396 dit hoofdstuk Indonesische herstelbetalingen claim 7 met te schrijven dat ‘de Nederlandse overheid blijkt wel degelijk op Indonesisch geld te zitten’
  Maar hoeveel miljoen dat was is ietwat onduidelijk en ook niet uitgewerkt naar hedendaagse euro’s , inclusief rente-op-rente.
  Op pagina 403 was haar bevinding (nav van een opgave van het ministerie dat bedrijven en particulieren samen 466 miljoen gulden kregen) dat de overheid 134 miljoen gulden aan zichzelf had toegewezen, 430 miljoen aan bedrijven en maximaal 36 miljoen aan particulieren.
  Het is haar bedoeling deze zaak verder uit te zoeken en zo mogelijk juridische claims op te stellen met Task Force Indisch Rechtsherstel

  Dan moet het dus gaan om die 134 miljoen gulden, lijkt me.
  Ik neem aan dat de overheid wel een redenering heeft voor deze uitbetalingen aan zichzelf en misschien is dat juridisch gedekt. Maar zo niet, dan zijn de rechthebbenden niet de indo’s op zich, ook niet diegenen die vertrokken voor 1 december 1957 of na 1 september 1962.
  En dan nog….. hoeveel % zal men dan toewijzen aan de grote bedrijven, of de kleine bedrijven, of de gewone particulieren.
  Het lijkt mij dat de kleine boeng ook bij deze (theoretische ) finale ronde het minste te ontvangen zal hebben.

  • Boeroeng zegt:

   Daar komt ie dan…. de nattevingerredenering:

   Ik doe maar mee met miljoenen in het debat gooien.
   134 miljoen gulden = 61 miljoen euro.
   Mogelijk met rentes etc … zegmaar 90 miljoen euro.
   Bedrijven eisen 80 miljoen ( zegmaar)
   10 miljoen voor de kleine boeng van 57-62…. Als dat 60.000 mensen zijn , verdeeld over 17.000 gezinshoofden…..
   dat is ruwweg 590 euro per rechthebbende gezinshoofd.
   Als je zo redeneert 10 miljoen verdeeld over 60.000 mensen, dan is dat 167 euro per persoon

   (zegmaar)

 7. P.Lemon zegt:

  Nog even alle vergoedingen, claims en uitkeringen op een rijtje….

  ***A /…Als een soort tegemoetkoming richting alle slachtoffers uit voormalig Nederlands-Indië is in 1981 de Wet Uitkering Indische Geïnterneerden (UIG) van kracht die voorzag in een eenmalige uitkering van 7500 gulden. De Nederlandse overheid beschouwde de Indische kwesties daarmee als afgerond.

  ***B/ …De Japanse premier Yoshida had de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Dirk Stikker slechts toegezegd tot een schadevergoedingsregeling te willen komen ten behoeve van ´bepaalde groepen individuen, wegens in de kampen ondergaan buitensporig leed´ …En dus blijft het verschrikkelijk knagen dat de Japanners, na alles wat ze de bevolking van Nederlands-Indië hebben aangedaan, zijn weggekomen met herstelbetalingen van uiteindelijk fl. 415,- per persoon. Een schijntje.
  http://javapost.nl/2011/02/05/japanse-uitkering/

  of :Uit het z.g. Yoshida – Sticker akkoord dat uiteindelijk werd afgesloten, kwam een schamele tien miljoen dollar aan herstelbetalingen voort. In 1956 werd per persoon 325 gulden uitgekeerd (en velen hebben zelfs dat niet ontvangen)voor verlies van al hun bezittingen en het verblijf van ruim 3,5 jaar in Japanse concentratiekampen.
  Leo Tho Neijenhuis, voorzitter van de Bond van Ex-geïnterneerden en Gerepatrieerden Overzee (BEGO)

  ***C/…Van 5 tot en met 7 september 1966 had de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns onderhandeld met een delegatie van de Indonesische regering, waarbij Indonesië in de loop van dertig jaren in totaal 600 miljoen gulden zou betalen aan Nederland, bedoeld als compensatie voor de nationalisatie van Nederlandse bezittingen en bedrijven.
  Daarvan werd direct een voorschot van 36 miljoen gulden overgemaakt en de rest in dertig jaarlijkse afdrachten vanaf 1973 met een jaarlijkse rente van 1 %. Tot 1969 konden Nederlanders via het Bureau Schadeclaims Indonesië van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een claim indienen vanwege de achterlating van hun eigendommen door gedwongen vertrek uit de voormalige kolonie. Onder degenen die een claim hadden ingediend zou het geld jaarlijks volgens een overeengekomen verdeelsleutel worden verdeeld.
  (PM kwijtgescholden : de werkelijke waarde van de Nederlandse activa die door de Indonesische nationalisatie verloren ging op zou lopen tot 4,5 miljard gulden. )

  (Leo Tho Neijenhuis ) :de Republiek Indonesië heeft in termijnen van 1973 t/m 2003 689 miljoen gulden, inclusief rente aan de Nederlandse Staat heeft uitbetaald. 223 miljoen gulden was bestemd ter voldoening van een gedeelte van de claim die de Nederlandse Staat op de Republiek Indonesië had. Het resterende bedrag (van 466 miljoen -red.) zou worden uitgekeerd ter voldoening van claims van particulieren, maar wel met name als gevolg van nationalisering van bedrijven. Aan de oproep voor particulieren zou ruim bekendheid zijn gegeven door bekendmaking van de Verdelingswet in het Staatsblad, maar ook door publicatie in de landelijke pers. De landelijke pers? Jawel in het Reformatorisch Dagblad, maar wie las die krant eigenlijk en wie was geabonneerd op de Staatscourant? Uiteindelijk blijkt er rond de 86 miljoen gulden te zijn uitgekeerd aan particulieren, de rest ( 380 miljoen-red.) verdween in het bedrijfsleven en de Staatskas. ( later misschien verrekend met het Gebaar ????)

  ***D/ …Generaal Boekholt was de grondlegger van Het Gebaar. (
  Oprichtingsdatum 20 november 2001 Opheffingsdatum 31 december 2008

  Dankzij zijn onderhandelingen is het bedrag van 250 miljoen gulden verhoogd naar 385 miljoen, waarvan 350 voor individuele uitkeringen en 35 voor ‘collectieve doelen’.Er is uiteindelijk een bedrag uitgerold van drieduizend gulden per slachtoffer. (de zogeheten buitenkampers kregen hetzelfde geldbedrag als zij die in de interneringskampen hadden gezeten.)
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  Som vd door de overheid tot dec 2015 uitgekeerde individuele bedragen:

  7500 + (415 of 325) + 86 miljoen : x reageerders + 3000 guldens

  daarbovenop nog de toegezegde € 25.000 of ruim 50.000 gulden.

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””””7500 + (415 of 325) + 86 miljoen : x reageerders + 3000 guldens””””””””

   Is er ergens bekend hoeveel particuliere reageerders er waren en wat ze ongeveer kregen?
   Moest er met bewijzen op tafel komen? De rest is erg overzichtelijk. Good job!

 8. P.Lemon zegt:

  @Hr Geenen ” hoeveel particuliere reageerders er waren en wat ze ongeveer kregen?”

  Volgens bijgaande info kreeg men max 25.000 gulden pp. dus 86 000.000 : 25.000 voor ongeveer 3440 reageerders
  ( dat op de door het Bureau Schadeclaims Indonesië van mijn Ministerie erkende schade-claims van natuurlijke personen, die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt en die reeds een voorschot van 5 pet. hebben ontvangen, nogmaals een voorschot van 5 pet. zal worden verstrekt tot een maximum van f 12 500, waardoor alsdan derhalve het totale als voorschot verstrekte bedrag maximaal f 25 000 zal belopen. )
  NB ‘pet’ ? ws typo voor pct (percentage)

  Uit: Verdeling van het bedrag, bedoeld in de Nederlands-Indonesische Overeenkomst van 7 september 1966 (Trb. 199)BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
  Nr. 11
  s-Gravenhage, 3 april 1968.
  http://statengeneraaldigitaal.nl/document/tekst?id=sgd%3A19671968%3A0001948&pagina=1

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””””ongeveer 3440 reageerders”””””””””””””

   Dat zijn er niet veel. Mag ik veronderstellen dat velen niet op de hoogte waren of geen bewijzen meer hadden? Was er toen duidelijk aangekondigd in de media? En de Indo’s in het buitenland?

 9. George zegt:

  Oh,what a tangled web we weave, when first we practice to deceive. Marmion, Sir Walter Scott.

 10. kees zegt:

  appels en peren….

 11. George zegt:

  De traktatie van Wassenaar: een pannekoek die bolong is.

 12. Jan A. Somers zegt:

  Wat ik samenvattend heb begrepen allemaal geoormerkt geld, niks voor de schatkist. Mogelijk zit daar nog wel wat geld dat nog niet is opgehaald, een soort derdenrekening. Ligt te wachten op de gerechtigden. Volgens mij goed geadministreerd. Zou door het IP misschien bij de minister moeten worden aangekaart om een definitief overzicht hierover te krijgen. Ben je van al die schattingen met veel nullen af. Bij het ministerie van financiën is er net zo’n rekening voor o.a. erfenissen in Nederland die nog niet zijn opgehaald. Hoef je niet op te zoeken hoor, daar staan niet zoveel namen op.

 13. ellen zegt:

  Jan A. Somers. Wat ik samenvattend heb begrepen allemaal geoormerkt geld, niks voor de schatkist.
  Dus is het misschien niet nodig voor Tfir om naar de rechter te stappen voor deze claim (claim 7)?

  • Jan A. Somers zegt:

   Ik voel schaamte, maar ik weet echt niet (zonder nazoeken) wat of claim 7 inhoudt, en tegen wie die is gericht. Ik heb niet zoveel belangstelling voor die geldzaken en dan sla je nogal wat over. Waar ik het in zijn algemeenheid over had is dat bij de soevereiniteitsoverdracht (en ook daarna) financiële afspraken zijn gemaakt met Indonesië. Dat zijn bijvoorbeeld de Indische staatsschuld (aflossing bij de schuldeisers via de Indische staatsobligaties), nationalisaties (compensatie naar de eigenaren), oorlogsschade (compensatie naar de eigenaren), achterstallige salarissen (uitkering naar de Indisch ambtenaren) e.d. Er zal hiervan het een en ander via het Nederlandse ministerie van financiën zijn verlopen, maar steeds met een doelgroep erbij. Je kunt het vergelijken met de derdengelden bij de notaris. Allemaal geld dat blijft liggen als het niet door de rechthebbenden wordt opgevraagd. Datzelfde is het geval met de door mij al genoemde consignatiekas bij het ministerie met geld waarvan de eigenaar niet bekend is. Dat geld zit dus wel in de staatskas, maar is ‘geoormerkt’ zoals dat in goed Nederlands heet. Wat ik suggereerde is dat je eigenlijk eerst eens in die staatskas zou moeten kijken, misschien kom je er zonder (ingewikkelde en dure) claim al uit. Zelf doen lijkt me onbegonnen werk, vandaar mijn omweg via het IP. Ik klink voor de zoveelste keer wel eenvoudig, maar ik had het idee dat de eenvoudige weg nog niet is bewandeld. Ik las alleen over acties in de geest van ‘zie mij nou eens dapper bezig’. Ik zal die minister wel eens mores leren. Nou die minister ligt er echt niet wakker van. Je moet ook niet bij hem/haar zijn, maar bij de ambtenaar die daarover gaat. Maar nu kom ik bij de liefhebbers terecht!

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””””””Ik voel schaamte, maar ik weet echt niet (zonder nazoeken) wat of claim 7 inhoudt, en tegen wie die is gericht”””””””””””

    Waarom dan altijd de politiek verdedigen als zijnde de meest eerlijke jongens en meisjes in de klas? Voor mij is een politicus een persoon die naar macht streeft. Macht is geld en wie er het dichts bij zit warm zich het best.

    • Jan A. Somers zegt:

     Misschien heeft u mij verkeerd gelezen. Ik verdedig geen politiek, maar de recht toe recht aan boekhouders van de schatkist. Dat zijn geen politici, maar normale ambtenaren. Alles is keurig opgeschreven. Dat politici soms het bonnetje niet kunnen(willen!) vinden is heel wat anders. Maar ook dat komt terecht met dank aan de media en de politici(!!) in de Kamer (mede door Indische stemgerechtigden gekozen!). Dat was een feest van de democratie in de rechtsstaat! Twee bewindslieden en een Kamervoorzitter naar huis! Ik zat niet op de publieke tribune, maar genoot van de TV-reportage. Wat ik suggereerde was om even in de schatkist zelf te kijken alvorens met het vingertje te wijzen. Heeft niets met politiek te maken, gewoon boekhouden. (wel een hele klus hoor! daar ben ik te oud voor)

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””Heeft niets met politiek te maken, gewoon boekhouden. “””””””

     En wie is dan uiteindelijk hun baas? En in opdracht van wie wordt de boekhouding gedaan?
     Ik ben niet zo goed gelovig.

    • George zegt:

     The bookkeepers are civil to everyone and servants to the devil.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Ik ben niet zo goed gelovig.” Dat tekent de Indischman in u. Altijd in voor een nieuwe complottheorie. Zo blijf je lekker bezig. Ik zou er doodmoe van worden.

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””””””Dat tekent de Indischman in u. Altijd in voor een nieuwe complottheorie. “””””””””””””

     Ja ik ben een Indische en ik verloochen het niet. Maar het heeft niets te maken met uw complottheorie. De geschiedenis heeft genoeg bewezen dat wij Indische zowel door de Indonesische – als wel de Nederlandse politiek als de scapegoat werden gezien. ( A person or group that is made to bear blame for others. ) Ik ben alleen een van die Indische, die dat niet zomaar accepteer, de echte gegevens opspoor en artikelen daarover publiceer. Het verschil tussen u en mij is dat u het benadert van boven af (de politiek) en ik van de Indo mens, meestal het slachtoffer.

    • Arthur Olive zegt:

     Heer Geenen

     U hebt eens geschreven dat u geen bijbelse expressions wilde gebruiken, dus het verbaasd me (pleasantly) dat u er een andere kijk op heeft gekregen en zelfs schrijft: “Who cares”

    • Arthur Olive zegt:

     Heer Geenen

     Ben volkomen eens dat wij ons niet moeten bekommeren waar een woord vandaan komt, maar als u zich kunt of wil herinneren, het was u die er toen anders over dacht, niet ik.

   • Indisch4ever zegt:

    Griselda Molemans heeft in haar boek een lijst van claims gemaakt.
    Claim 7 is dat er een bedrag over is van de Indonesische herstelbetalingen, betaald volgens de afspraken van het Tractaat van Wassenaar.
    Zie dit topic: https://indisch4ever.wordpress.com/2014/05/22/de-10-claims-van-opgevangen-in-andijvielucht/

 14. ellen zegt:

  Waarom dan al die groepsclaims de laatste tijd?
  http://www.ed.nl/economie/groepsclaim-blijkt-gouden-business-voor-juristen-1.2196191
  Geen pannekoek die bolong is voor de advocaat en jurist.

  • George zegt:

   De advocaten en politici hebben gesmuld van de pannekoeken en de bolong one achergelaten.

 15. eppeson marawasin zegt:

  @Je kunt het vergelijken met de derdengelden bij de notaris. Allemaal geld dat blijft liggen als het niet door de rechthebbenden wordt opgevraagd. Datzelfde is het geval met de door mij al genoemde consignatiekas bij het ministerie met geld waarvan de eigenaar niet bekend is. Dat geld zit dus wel in de staatskas, maar is ‘geoormerkt’ zoals dat in goed Nederlands heet.@

  — Het ministerie hoeft niet actief op zoek naar rechthebbenden.

  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/consignatiekas/inhoud/geld-in-de-consignatiekas

  e.m.

 16. Ted Hartman zegt:

  Zoekformulier consignatiekas
  Wilt u weten of u recht heeft op een uitkering uit de consignatiekas? Dan kunt u gebruik maken van het zoekformulier consignatiekas. Komt uw naam voor in de database en kunt u uw recht op uitkering aantonen? Dan kunt u een claim indienen.

  Mijn bewondering voor alle reacties. Mogelijk een zaak voor het Indisch Platform hierop te antwoorden? Het IP gaat samen met de Stichting Japanse Ereschulden in ieder geval verder om nog altijd wat van Japan los te krijgen. Mogelijk dat onze kindskinderen resultaat zullen zien?
  Nu maar iedereen een Heel Goede Kerst en Gezonde Jaarwisseling voor een Gelukkig NieuwJaar toegewenst door Ted Hartman, donateur IP en JES

 17. rob beckmal lapre zegt:

  Het “Tractaat van Wassenaar” heeft ,toch nog, veel stof doen opwaaien.Ron Geenen schreef (17/12/)terecht ” geef aan arme Indo'(WN’ers)die in Indonesie achterbleven”.Terwijl onze regering 62,70 euro/dag (26,500.00/jaar )voor asielzoekers (exlusief rond 37 miljoen euro zorgkosten ILLEGALEN)reserveert, zouden de vele honderden(?) Warga Negera’s(WN’ers) een gat in de lucht springen met 937000 roepia’s/dag.Vorige regeringen hebben stelselmatig(benadruk dit woord) een “afwijzende politiek t.a.v.de Indo’s gehanteerd,zoals Hans Meier in “In Indie geworteld”(pagina’s 326-327) en Wim Willems in “Het onbekende Vaderland” (pagina’s 65-66) schetsen.Ook het beroep op Sociale diensten (A’dam= minder dan 9.0%) en het afbetalingspercentage door de Indo’s (76,5%)moet als laag resp.hoog worden aangemerkt.De discussie is m.i.nu aangeland bij “onverteerd oud zeer”.Leg “oud zeer” uit;Toen na 08/12/1941 Ned.Indie(met accordering van de souvereine Vorst(in)in Londen)Japan de oorlog verklaarde,werden de NL staatsburgers en “staatsburgers”onder de wapenen geroepen.Meer dan 10 jaar later begon men te onderzoeken of iemand wel ECHT NL staatsburger was(wat in december 1941 gewoon werd aangenomen!).Geef eens ruimhartig(desnoods via Halin)de WN’ers 937.000/dag (en niet maar 1/5 van dat bedrag),dan wordt een (klein)stukje “oud zeer” goed gemaakt.U allen een gezond, gelukkig en goed nieuwe jaar toegewenst.

  • PLemon zegt:

   @Hr Beckham Lapre “, zouden de vele honderden(?) Warga Negera’s(WN’ers) een gat in de lucht springen met 937000 roepia’s/dag.Vorige regeringen hebben stelselmatig(benadruk dit woord) een “afwijzende politiek t.a.v.de Indo’s gehanteerd,”

   De asielzoekers/vluchtelingen discussie ontbloot weer opnieuw de ongerijmdheid en achterstelling van de Nederlandse (ex)burger.Je zou verwachten dat je tenminste die met voorrang goed verzorgd/achterlaat.
   Zou toch weer die vorm van zelfhaat/destructie een rol spelen???

   ***De Indo’s, die het advies volgden van de Nederlandse overheid, de kerk of de werkgever en die gebleven zijn, hoopten aanvankelijk in de republiek een soort tussenpersoon te worden voor Nederland en Indonesië. De op samenwerking gerichte Nederlands-Indonesische Unie verschafte hen die hoop. In 1949 hadden immers beide landen het samenwerkingsverband geschapen de Unie met de Nederlandse Koningin aan het hoofd.
   Toen in 1956, na jaren van spanningen over Nieuw Guinea, de Indonesische regering de Unie opzegde stonden de Indo’s met lege handen. Uiteraard waren er ook persoonlijke redenen om te blijven. Veel Indo’s waren getrouwd met een Indonesische.
   Ook waren er die niet weg wilden of konden omdat zij een hulpbehoevend familielid dat niet mee kon, wilden blijven verzorgen.

   De daar achtergebleven Indo’s, waarvan velen met familie en kennissen in Nederland hebben een gecompliceerde verhouding met Nederland. Onder sommigen van hen heerst een verbittering over de onverschilligheid van de Nederlandse regering over het lot van de achtergebleven Indo’s.
   Een groot aantal heeft tijdens de oorlog in Japanse kampen gezeten en de na-oorlogse jaren uit naam van het Koninkrijk gestreden tegen de Indonesische nationalisten. De wijze waarop Nederland zijn financiële verplichtingen afwikkelde is nog steeds een bron van kritiek.
   De Indo’s in Indonesië, die als Nederlander in Japanse krijgsgevangenkampen zaten en recht hebben op een WUV-uitkering (Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers)krijgen in verhouding een vijfde van hetgeen in Nederland uitgekeerd wordt.
   Er wordt aan voorbij gegaan dat men in Indonesië geen sociale uitkeringen kent, zodat mensen die ziek worden -hetgeen gezien zij hebben meegemaakt en vanwege hun leeftijd vaak voorkomt- in bittere armoede verder moeten leven.

   • Indisch4ever zegt:

    Het is een fabeltje dat asielzoekers privileges hebben boven de Nederlanders.
    Die vermeende zelfhaat is nonsens.
    De asielzoekers van 2015 zijn ongewenst , vandaar dat een partij die vreemdelingenhaat propageert nr 1 staat in de peilingen.
    De Indische asielzoekers van 60 jaar geleden waren ook ongewenst en in Nederland had men nooit veel interesse voor de bewoners van Indië en de Indische Nederlanders die achterbleven.

    • PLemon zegt:

     Boeroeng. …In verhouding is het opnemen van vreemdelingen die in nood verkeren op zich een daad van medemenselijkheid en niet zozeer een privilege ( heb dit niet beweerd). We zijn echter niet blind voor de meegekomen profiteurs (de afgewezenen) die de staat toch blijvend zal moeten onderhouden. Daarom is het schrijnend dat de achtergebleven WN’ers met een Nederlandse achtergrond zo stiefmoederlijk zijn bejegend en behandeld.
     Er zit nogal wat verschil tussen zelfhaat en vreemdelingenhaat. Dat laatste betreft meer de botsing van culturen waarin beide partijen elkaar geen duimbreed willen toegeven met uitzondering vd cultuur relativisten.

   • Ron Geenen zegt:

    ***De Indo’s, die het advies volgden van de Nederlandse overheid, de kerk of de werkgever en die gebleven zijn, hoopten aanvankelijk in de republiek een soort tussenpersoon te worden voor Nederland en Indonesië. “”””

    Toen mijn moeder de brief van uit NL ontving, dat het voor haar en kinderen beter was om in Indonesie te blijven, werkte ze bij een NL overheid instantie. Haar hoge baas die toen ook in Cideng naast ons woonde, gaf haar het advies nooit instanties en overheden te geloven.
    Het eigen belang telt en dat moest mijn moeder ook doen. Ik ben dat niet vergeten en heb het tot op heden altijd toegepast.

 18. ellen zegt:

  Volgens professor doctor Leo Lucassen waren wij best wel welkom. Massa-immigratie (o.a. ten behoeve van de VOC) heeft Nederland ook enorm rijk gemaakt in het verleden (zie Gouden Eeuw).
  http://www.universiteitvannederland.nl/college/wanneer-stonden-nederlanders-te-juichen-bij-de-komst-van-vluchtelingen/

  • Jan A. Somers zegt:

   “heeft Nederland ook enorm rijk gemaakt in het verleden (zie Gouden Eeuw).” Nederland in ieder geval niet. Over 200 jaar gerekend heeft de VOC gemiddeld verlies gedraaid. Ja, er was ook rijkdom, maar die is, los van de werkgelegenheid, terecht gekomen (net als tegenwoordig) bij de graaiers en bonusplukkers. En zo is de grachtengordel ontstaan. Waar we nu verschrikkelijk trots op zijn.

   • George zegt:

    De VOC was de grootste handelsonderneming van de 17de eeuw. Specerijen werden in grote hoeveelheden verhandeld en leverden grote winsten op door de niet te verzadigen vraag naar deze producten, Toen de Engelsen de winstgevende opiumhandel tussen de papavervelden in Bengalen en de markten op Java en in China overnamen kon de VOC geen grote winsten meer maken.

    • Jan A. Somers zegt:

     “en leverden grote winsten ” Ja, als je aankoopprijzen met verkoopprijzen vergelijkt. Maar daar zitten nog enorme exploitatiekosten tussen, en overhead, waardoor het sommetje negatief wordt. Een tijdje geleden heb ik die uiteindelijke cijfers hier opgeschreven.

 19. rob beckmal lapre zegt:

  Omdat het onderwerp,kennelijk, nog steeds leeft dit; de daad van medemenselijkheid die onze regering(en) zouden moeten hanteren was…….t.a.v.”onze” Indo’s (WN’ers) die, zoals ik op de Halin, en andere sites lees, in kommervolle/diepe armoede leven.Het steekt(alleen mij?)dat er voor hen die i.v.m.oorlogsomstandigheden in land van herkomst, maar ook voor hen die uit economische motieven (” wij zijn arm”)hun toevlucht zochten/zoeken in Nederland, WEL geld kan worden gereserveerd, maar niet voor deze -steeds kleiner wordende-groep Indo’s.Weet niet of andere lezers dit normaal vinden.Ik niet.Op pa’s uitreiking van de “Dapperheids-medialle” die onze Min.van Def.hem, na 72 jaar (!) hem zou verlenen (dank Chaques Brijl), zal ik toch een paar woorden spreken,opdat aanwezigen begrijpen dat (diepgeworteld) “oud zeer” niet(uitsluitend)met geld kan worden afgekocht.De 1e generatie Indo’s sterft snel uit,onze kinderen/kleinkinderen kijken/luisteren met verwondering naar de verhalen over een tijd,lang geleden,toen de “bruine bung” nog moest opstaan voor de uit NL overgekomen blanke Nederlander.Opnieuw; “sabar”, zeker niet.

  • bokeller zegt:

   .Kan Halin niet een goed woordje doen voor onze mensen
   die daar in diepe ellende leven.
   Gewoon uit medemenselijkheid zoals met deze
   afgewezen Asielzoekers in Nederland.
   http://www.wereld-nieuws.com/miljoenen-naar-zorg-illegalen/
   siBo

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””Kan Halin niet een goed woordje doen voor onze mensen
    die daar in diepe ellende leven.
    Gewoon uit medemenselijkheid zoals met deze
    afgewezen Asielzoekers in Nederland.”””””””””””””

    Ik twijfel er niet aan dat Halin’s werk bekend is bij de politieke instanties. Maar dat van die zijde dan gezegd wordt, dat het plaats vind in Indonesie en het een zaak is van dat land.
    Een makkelijke manier om er van af te komen.

    • Ron Geenen zegt:

     Nog iets!
     Is het niet triest voor deze in de steek gelaten Indo’s om te zien/horen hoe hun Indo landgenoten uit NL nu in Indonesie op vakantie komen en hun rijkdom spenderen.

 20. George zegt:

  Accountants are the witch-doctors of the modern world, and willing to turn their hands to any kind of magic.

 21. George zegt:

  A: I play the company way. Where the company puts me, there I’ll stay.
  B: But what is your point of view?
  A; I have no point of view! Supposing the company thinks……. I think so too!

 22. rob beckmal lapre zegt:

  “Accountants, are the witch-doctors of the world” (Sir, Charles Eustace Harman, judge ).And right he was, omdat ” Financial Statement Manipulation”( i.e. “wording in Statement sometimes CRUCIAL….” de eenvoudige burger/belastingbetaler op het verkeerde been zet.
  Halin bericht dat zo’n 507 nog levende WN’ers 40 euro(!)/maand van Halin krijgen= minder dan 245.000 euro/jaar.En dat terwijl ik net in Telegraaf lees dat vluchtelingen in noodopvang 57,60/week krijgen= net iets minder dan 3000 euro/jaar PER PERSOON!.Verder werd/wordt er geregeld geschreven over “statushouders” in relatie tot vreemdelingen en “voorrang”.De-hier-onuitgesproken woorden van dhr Wilders krijgen toch enige(?)kleur,omdat deze WN’ers decennialang meenden Nederlanders te zijn,en(vaak)geen bewijzen konden aanvoeren om dit te bewijzen.In-en Intriest dat een steeds kleiner wordende groep door Vadertje Staat werd/wordt verstoten. Helaas is de politiek (stok)doof voor ” De Indo”.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Is de politiek (stok)doof voor “De Indo” of heeft “De Indo” zijn stem niet genoeg laten horen? Ik vrees het laatste.

   Als “De Indo” zich om welke reden dan ook niet in groten getale in protest heeft laten horen en nu nog steeds in groten getale zwijgt, dan moet “De Indo” nu niet gaan piepen en klagen dat hij (m/v) altijd gepiepeld is geworden geworden.

   Want zo werkt de boze wereld nu eenmaal: The meek shall inherit the dearth.

   Pak Pierre

   • PLemon zegt:

    @De politiek stokdoof vd “indo”…

    Ook damals in Indië moest deze bevolkingsgroep voor zichzelf opkomen en in ieder geval zorgend voor een eigen spreekbuis. (Het Bataviaasch Nieuwsblad)
    Vandaag de dag moeten we het doen met de social media , de pasars en de kumpulans. En natuurlijk naar de overheid toe..het IP.

    ***Het verschil tussen hier verblijvende Turken, Marokkanen en zwarte Afrikanen enerzijds, en de Indo’s anderzijds is natuurlijk dat de eersten altijd weer kunnen terugvallen op een thuisland dat intussen niet is opgehouden te bestaan. Dat voorrecht is de Indo’s niet gegund. ‘Hun’ Indië was het door Nederland gekoloniseerde land, waarin zij tussen het blanke gezag en de inheemse bevolking een unieke positie innamen, en van dat land is om zo te zeggen alleen het topografische skelet overgebleven. Al het andere – de politieke, de sociale en de culturele constellatie – is verdwenen: voorbij, en voorgoed voorbij.De rest is geschiedschrijving, zoals toegepast door Ulbe Bosma, een van de auteurs van Uit Indië geboren. Hij promoveerde op een proefschrift over de Indo-journalist Karel Zaalberg: een degelijke studie waarin de pershistorische aspecten aan de titelfiguur als vanzelf onderdeel worden van een veel meer omvattend verhaal over de rol van de Euraziatische gemeenschap binnen de koloniale samenleving in de eerste decennia van de twintigste eeuw.Zaalberg was het (uitzonderlijke) voorbeeld van een Indo die maatschappelijk wist te ‘arriveren’. Hij was amper 15 toen hij als redactiebediende een baantje kreeg bij het Bataviaasch Nieuwsblad van P.A. Daum, onmiddellijk gegrepen werd door het journalistieke (hand)werk en zich binnen de kortste keren – onder andere via een opzienbarende primeur over ‘het verraad van Lombok’, in 1894 – opwerkte tot een eersteklas verslaggever, aan wie bij ontstentenis van de hoofdredacteur de dagelijkse gang van zaken volledig werd toevertrouwd.Toen Daum in 1898 tijdens z’n laatste verlof in Nederland plotseling overleed, was het Zaalberg die als informele leider de krant aan de gang hield. Maar typerend genoeg zou het nog meer dan tien jaar duren voordat de eigenaren de in hun ogen riskante stap durfden te zetten om ‘een Indo, een autodidact en iemand die nog nooit in Europa was geweest’ formeel tot hoofdredacteur te benoemen van de toen grootste Europese krant in de archipel.DE KOLONIALE pers was bovenal een opiniepers, en bij gebrek aan politieke controle op het landsbestuur in feite de enige instantie die als spreekbuis van burgerlijk ongenoegen kon functioneren. De gematigde Zaalberg blies zijn meningsvormende partij mee in de beste tradities van gezaghebbende voorgangers als Daum, Brooshooft en Busken Huet, en in zekere zin was zijn journalistieke stem des te invloedrijker, omdat ze klonk in een periode van grote veranderingen: ethische richting, doorbrekend particulier (blank) initiatief en opkomend nationaal (Indonesisch) bewustzijn. Bovendien was het Bataviaasch Nieuwsblad een krant voor ‘de kleine man’, die dus vooral ook door Indo’s werd gelezen.Ook toen hij afscheid van die krant had genomen, zou Zaalberg actief blijven als schrijver voor de ‘Indo-zaak’. Tot aan zijn dood in 1928 (het jaar waarin Soekarno met zijn Partai Nasional Indonesia aan de Indische horizon verscheen) zou zijn naam blijven opduiken in de discussies rond zulke nieuwe, naar politieke zeggenschap strevende bewegingen als de Indische Partij, het Indo-Europeesch Verbond en de Nederlandsch-Indische Politiek Economische Bond.De emancipatie van de Indo-Europeaan bleef zijn grote ideaal. Om dat te verwezenlijken was wat hem betreft het behoud van het koloniale regime een voorwaarde: ’t moest vervolmaakt worden, maar er mocht in geen geval mee worden gebroken. Onder een blank bewind zou de geassimileerde Indo zijn kansen hebben; in een Indonesische republiek zou hij worden gediscrimineerd als een handlanger van de Hollanders. Zaalberg heeft het niet hoeven meemaken, maar dat is precies wat er gebeurde toen de Indo’s in de naoorlogse bersiapmaanden het doelwit werden van de felste nationalistische agressie.Zo komt hij uit de dissertatie van Bosma te voorschijn als de tragische representant van de heimatlose Indischman.

  • Ron Geenen zegt:

   “””””””””””deze WN’ers decennialang meenden Nederlanders te zijn,en(vaak)geen bewijzen konden aanvoeren om dit te bewijzen.””””””””””””

   Zelf een Indische dame, die geheel verlaten in een kampong met de steun van Halin en familie, zoals broer en zus, in Nederland heeft, wil de NL regering er niets van horen.
   Ik noem met opzet haar naam niet omdat er nog steeds verwoede pogingen worden ondernomen om haar met haar familie te verenigen. Een bekende gepensioneerde luit. Kol. kent haar en steun haar zaak ook.

   • Arthur Olive zegt:

    Zelf een Indische dame, die geheel verlaten in een kampong met de steun van Halin en familie, zoals broer en zus, in Nederland heeft……

    Met een visum en een enkele reis naar Schiphol kan deze dame naar Nederland.
    Ze duikt onder en haar broer en zus kunnen dan in Nederland voor haar zorgen, zelfs zonder ziekenfonds en steun van de regering zal ze een beter leven hebben in Nederland.
    Per slot van rekening heeft deze dame meer moreel recht om in Nederland te wonen dan
    de illegalen die daar al zijn.
    Van de 11 miljoen illegalen in de VS zijn er 40% zo gekomen, ze zijn niet undocumented want ze hebben false documenten om te werken.

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””Met een visum en een enkele reis naar Schiphol kan deze dame naar Nederland.
     Ze duikt onder en haar broer en zus kunnen dan in Nederland voor haar zorgen, zelfs zonder ziekenfonds en steun van de regering zal ze een beter leven hebben in Nederland.””””””””

     Ik heb het bovenstaande ook aan haar per email geschreven. Zelf ook dat ze naar een van de Europese landen moet reizen en de familie kan haar dan verder de grens en in NL brengen.
     Zie zou daar met haar familie over praten. Of ze het durven is een tweede.

   • George zegt:

    Die Indische dame kan een enkele reis naar Frankfurt Lufthafen(Duitsland) nemen en dan de Intercity(trein) naar Nederland. Geen Dutch uncle or Dutch wife die haar de toegang weigert.

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””””Die Indische dame kan een enkele reis naar Frankfurt Lufthafen(Duitsland) nemen en dan de Intercity(trein) naar Nederland. “””””””””””

     Ook als ze stateloos is?

    • George zegt:

     Ze heeft een reisdocument nodig om naar Duitsland te reizen; daarvoor kan zij de Duitse ambassade in Indonesie benaderen, of een Duits consulaat in haar neighborhood.

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””””Ze heeft een reisdocument nodig om naar Duitsland te reizen”””””””””””””

     Ook als ze geen Indonesische of Nederlandse, maar statenloos is?

    • George zegt:

     Zelfs als je statenloos bent kan je een reisdocument krijgen, als de autoriteiten dat toestaan en aan je afgeven.

    • Surya Atmadja zegt:

     George zegt:
     24 december 2015 om 18:33
     Die Indische dame kan een enkele reis naar Frankfurt Lufthafen(Duitsland) nemen en dan de Intercity(trein) naar Nederland. Geen Dutch uncle or Dutch wife die haar de toegang weigert.
     ————————————————————————-
     Ja wel,
     behalve “the boys en girls” van de I.N. D (Immigratie .Naturalisatie Dienst ) en zeker als ze statenloos is en economisch moeilijk zit.Geen huis(besit) , baan etc.
     Het heet vestigingsgevaar , je eigen vrienden/familie kunnen zelfs problemen krijgen als ze als sponsor willen regelen.
     Ze haal de hek van de Nederlandse ambassade in Jakarta niet eens als ze een visum moet aanvragen.
     Ik zie het als mission impossible.

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””Ik zie het als mission impossible.”””””””””””””

     Of je moet iemand weten/vinden die goed in vervalsen is, daarnaast iemand die daarvoor het geld op tafel wil leggen. Daar zijn wegen, maar niet makkelijk.

    • Geo Klenk zegt:

     Vele migranten van het MiddenOosten, Africa en Azie komen zelfs Europa in zonder reisdocumenten. Niets is totally impossible in Immigration en Emigration issues.

    • George zegt:

     De dame hoeft geen visum voor Nederland aan te vragen, zij gaat niet naar Nederland maar naar Duitsland.(Frankfurt Lufthafen).

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””””De dame hoeft geen visum voor Nederland aan te vragen, zij gaat niet naar Nederland maar naar Duitsland.(Frankfurt Lufthafen).””””””””””””

     Hoe komt ze het land Indonesie uit en in een vliegtuig?????

    • George zegt:

     Als ze een reisdocument krijgt van de Duits Ambassade of Consulaat kan ze een Lufthansa vlucht boeken naar Frankfurt. Ik reis 2x per jaar naar Frankfurt en neem de Intercity trein naar Amsterdam; tot nu toe, al vele jaren lang, heeft geen Dutch uncle or Dutch wife mijn paspoort gecontroleerd aan de Nederlandse grens. Dit kan ieder moment veranderen, natuurlijk door de problemen van het terrorisme. Mijn meest recente trip was van Frankfurt naar Amsterdam op November 19, 2015 zonder enige controle aan de Nederlands grens,

    • eppeson marawasin zegt:

     Eén zwaluw maakt nog geen zomer -zie trekvogel met staart in de vorm van een V-

     e.m.

 23. rob beckmal lapre zegt:

  Geef Pak Pierrre gelijk, en nu komt het ” maar”……..wij protesteerden toch jaren-/decennialang tegen de onevenredige (mag dit zo benoemen)behandeling door toenmalige en huidige politieke leiders(die wij,vaak door gebrek aan beter eerst VERPLICHT,later “mochten” kiezen),Natuurlijk zit het deels in onze genen “sabar” te zijn.Bovendien zijn velen van ons nu amerikaan/australier etc.etc. en hebben geen stemrecht.De 1e generatie sterft-snel-uit,iets wat de dames/heren politici weten, en zich op een nieuwe generatie Nederlanders richt.De vraag die(bij mij) opkomt is ” zijn dit allemaal” Zr.Majesteits loyaalste onderdanen”?Moeten wij-na decennia-accepteren dat wij (politiek) als afgeschreven moeten worden beschouwd?

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””Moeten wij-na decennia-accepteren dat wij (politiek) als afgeschreven moeten worden beschouwd?”””””””””””

   Uw vraag is al 70 jaar geleden beantwoord. Lees onze geschiedenis. Het begon al voordat we in NL werden toegelaten, beginnende met het eerste Werner rapport. Indo’s hadden immers geen land om op terug te vallen. Een groep Indo’s dachten het gevonden te hebben in Nieuw Guinee, maar kwamen ook van een koude kermis thuis. En een andere groep hield het voor gezien en vertrok naar een ander land. In de geschiedenis boekjes vindt je hier ook niets van terug.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Waarde heer Beckmal Lapré,

   “Wij” protesteerden niet genoeg denk ik. “Wij” vormden geen sterke lobby; “wij” waren/zijn geen hechte eenheid; “wij” waren/zijn niet brutaal genoeg, “wij” vonden/vinden “brutaal” niet netjes, niet pantes.

   Het is waar, velen van “ons” zijn door geëmigreerd naar verre landen, maar de overgrote meerderheid is toch hier gebleven en kon daar haar stem verheffen. Jaren geleden was er een Indo die een politieke Indopartij was begonnen. Blauw heette hij geloof ik (hoe verzin je het!). Maar goed, hij heeft het niet gehaald. Kesandoeng over gebrek aan steun van de gedachte achterban. Die bleef liever bij de gevestigde politieke orde, of bleef stilletjes thuis. Tja ……

   Ik heb altijd met bewondering (en verwondering) gekeken naar het SIDI. Ik kan even niet bedenken waar dat voor stond/staat, maar het was/is een lobbyclub voor de Joden en Israël. Jarenlang had Ronnie Naftaniël er de leiding, een man bij wie de verongelijktheid en het protest op een mijl afstand van het gezicht viel te lezen. Men hoefde niet in onschuld naar de Joden of Israël te wijzen of Ronnie kwam in het geweer en haalde ruimschoots de publiciteit. Voor zover ik van de buitenkant heb kunnen waarnemen was Ronnie heel effectief.

   Een man als Ronnie had “de Indische gemeenschap” als voorman moeten hebben. Bij voorbeeld als voorzitter van het Indisch Platform, want dat was/is immers voor de overheid hét vertegenwoordigend orgaan, dé belangenbehartiger voor de uit Indië geborenen. En die voorman had een “Indische gemeenschap” moeten hebben, die massaal en eensgezind achter hem zou staan. Noch het één, noch het andere was/is “de Indische gemeenschap” overkomen.

   Ik schreef in mijn vorige stukje over de gepiepelde Indo: “The meek shall inherit the dearth”. Dat verschilt maar één lettertje van de originele, Bijbelse uitspraak “The meek shall inherit the earth”. Maar daar geloof ik niet zo in.

   Enkele asielzoekers, net aangekomen, klaagden over het eten en hun onderkomen. Net het vege lijf gered, nog nat van de gevaarlijke overtocht, meteen grote mond. Die mensen zullen het ver brengen in Nederland.

   Tenslotte mijn antwoord op uw laatste vraag: “Moeten wij-na decennia-accepteren dat wij (politiek) als afgeschreven moeten worden beschouwd?”.

   JA meneer, tenzij “wij” – en dat zijn dan de generaties die nog vol in het leven staan en niet in Huize Ketoepat in een rolstoel zitten te dommelen – er alsnog in slagen één blok te vormen, achter een krachtige leider. Ik zie het niet gebeuren.

   Pak Pierre

   • Arthur Olive zegt:

    Pak Pierre zegt:”The meek shall inherit the earth”. Maar daar geloof ik niet zo in.

    Natuurlijk hoeft u daar niet in te geloven Pak.
    Het gaat hier echter niet over de tegenwoordige aarde maar de toekomstige new earth and new heaven.
    Meek is het tegenovergestelde van weak.
    Meekness identificeerd de sterke die in een positie van weakness is geplaatst en volhardend is zonder op te geven.
    Mozes werd “Meek” genoemd, maar hij werd ook een “Man of war” genoemd.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Pak Arthur,

     Hihihi ….. toen ik die regels over de “meeks” schreef wist ik al dat jij met een reactie zou komen.

     Bedankt voor de toelichting. De “School met den Bijbel” op Gergadji – so far away …..

     Pak Pierre

    • Arthur Olive zegt:

     Pak Pierre

     Hihihi…..Toen ik naar de bank ging om een leening te sluiten en met de smoes kwam dat ik de wereld zou erven geloofden ze me ook niet.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja …. geen goddelozer volk dan bankiers.

     Pak Pierre

   • Jan A. Somers zegt:

    “Ik zie het niet gebeuren. ” Klopt, want ik was net een nieuw recept voor rendang aan het uitproberen. Dat is toch ‘Indisch’?

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ja zeker, Pak Somers.

     En dat is nou tevens de makke van het Indisch zijn: Krachtige leiders staan liever achter de kookpot om een nieuw recept rendang uit te proberen dan hun volk door de woestijn van List en Bedrog naar het Beloofde Land van Backpay en Excuses te leiden.

     Pak Pierre

    • Ron Geenen zegt:

     Dat is toch ‘Indisch’?

     Nieuw recept niet, alleen het oude.

   • George zegt:

    Het word SIDI is van Arabische origine en betekent Master. El Spanje had men de held van de Reconquista genaamd El CID Campeador.(the Master Champion in Battle).

 24. rob beckman lapre zegt:

  U vergeeft mij ,aan de vooravond van Kerst en de jaarwisseling, deze reaktie ; Alle reakties,o.a.die van PLemon (20/12/015) e.a.lezend,blijf ik strijdbaar voor “onze”WN’ers pleiten voor hulp van de NL staat voor de 507(?) nog levende Indo’s,die samen minder dan 245.000 euro/per Jaar van HALIN(particulier) ontvangen.Waarom vergat/”vergat” de Protestante Kerk van Nederland deze mensen? De Protestante Kerken spanden (voor Teeven ontslag nam) via de Conferentie van Europese Kerken aan zaak tegen de NL staat m.b.t.de in ons land verblijvende ILLEGALE vreemdelingen.Resultaat was dat de de NL staat werd veroordeeld om de “bed-bad-brood”aktie in te voeren,a raison van (uitsluitend cijfers gemeente Amsterdam) 870.000/kwartaal= 29.000/maand (uiteindelijk te vergoeden door het Rijk=belasting).Aangezien het hier alleen om A’dam gaat,zullen landelijke cijfers een veelvoud zijn.Meenden de Protestante Kerken dat de WN’ers ineens een ander geloof hadden aangenomen dat zij niets voor “onze mensen”ondernamen? En van goddeloze bankiers (Pak Pierre,21/12/015) hoefden wij,uiteraard,geen hulp voor hen te verwachten.Dus beste lezers; “I rest my case”, en dat mijn roep om hulp voor hen,verweg,maar niet vergeten,in “high places” gehoord word, opdat de woorden ” wij laten niemand achter” (“We never leave on of use behind”)bewaarheid worden.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Nu u toch deze case laat rusten heer Beckman Lapré (m.i. ten rechte, toch “all water under the bridge”), verstout ik mij u off topic en off case een vraag te stellen.

   Ik wilde de rubriek Kerst- en Nieuwjaarswensen niet met mijn vraag contamineren, maar daarin trof ik in een stukje van uw hand de namen Thenu en Rügebregt – Thenu.

   Ik ben sinds 1969/1970 een vriend van mij kwijt, Anton Thenu. Hij moet nu rond de 80 zijn. Kleinzoon van de Atjehdominee Isaac Th. Jongen van Lampersari, Semarang. Veel later, toen ik in 1958 monsterde voor een reis (die 16 maanden zou duren, maar dat wisten we toen nog niet) met de zeesleper “Titan” van Wijsmuller, ontmoette ik hem weer. Hij zou als 2de machinist de reis meemaken, ik als eerste en enige marconist (een heel belangrijke job op een zeesleepboot). Anton en ik trokken de hele reis met elkaar op en later ook, maakten o.m. een gezamenlijke kampeertocht naar de meisjes in Zweden. In 1969 Anton en vertrok hij met bruid compleet naar Canada. Daarna radiostilte. Ik was ook de vrouw en net aan een derde loopbaan begonnen, dus geen tijd genomen voor recherchewerk.

   Kent u Anton en zo ja, weet u of hij nog op dit ondermaanse rondspringt? Ik zou graag het contact met hem herstellen. Effe vragen hoe het ermee is.

   Pak Pierre

   • Pierre de la Croix zegt:

    Oeps … wat een typo’s. Lees laatste zinnen in voorlaatste alinea aldus: In 1969 TROUWDE Anton en vertrok hij met bruid compleet naar Canada. Daarna radiostilte. Ik was ook AAN de vrouw GERAAKT en net aan een derde loopbaan begonnen, dus geen tijd genomen voor recherchewerk.

    Pak Pierre

    • Nadia Leworthy-Hanssens zegt:

     Dag Pierre,
     Mag ik even het gesprek onderbreken, een vraagje betreffende bovengenoemde Anton Thenu (hopelijk wordt Oom Boeroeng niet boos dat we wat afgeleid worden en in een zijstraatje verdwalen….it is Christmas after all….), heette Anton’s echtgenote Els?
     Groet,Nadia.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Dag Nadia,

     Jij mag mij altijd onderbreken en/of bij me inbreken.

     Over je vraag: Ik weet niet hoe zijn bruid heet(te). Loepa. Ik kreeg eind 1969 “out of the blue” op het adres van mijn vader de trouwkaart, nadat we elkaar al een jaar niet hadden gezien of gesproken. Dat kwam wel meer voor, wij waren geen schrijvers en skype was er nog niet. Anton had b.v. een paar jaar op Aruba gewerkt, als machinist van een fabriek die zout zeewater zoet maakte; ik was ook nog aan het zwerven; eerst de zee en toen de armee. Als we elkaar weer zagen, meestal in Den Haag, was het tussen ons “als vanouds”. Zijn trouwkaart ben ik kwijt geraakt (in de tussentijd 4 x verhuisd). Zijn bruid heb ik nooit leren kennen.

     Mag ik vragen: Waarom je vraag? Heb je een spoor? Als het erg privé is en je wilt toch iets aan mij kwijt, vraag dan aan Boeroeng mijn mailadres. Bij deze is hij gemachtigd je dat te geven.

     Merry Christmas overthere en groetjes,

     Pierre

    • Nadia Leworthy-Hanssens zegt:

     Morgen Pierre,

     Merry Christmas!
     Ik was gewoon aan het meelezen en ben toen verder gaan neuzen betreffende jouw kameraad Anton Thenu.
     Op schoolbank.nl staat dat hij van 1952-1954 op de middelbare school voor scheepswerktuigkundigen te Den Haag heeft gezeten, dit komt dan overeen met jouw info?!
     http://www.schoolbank.nl/klasgenoot/anton-isaac-thenu/1209926047

     En nee, het is niet (zo) prive, je kunt de gegevens zo online lezen, Anthony (Tony) en Els Thenu wonen dan op het volgende adres:

     14250 24A St NW
     Edmonton
     Alberta T5Y 1L7
     Canada
     http://www.411.com/name/Anthony-Thenu/Edmonton-AB/24dv0bk

     Zou je hem van een hele kleine foto nog herkennen?
     https://www.facebook.com/anthony.thenu

     Ik hoop dat het de juiste is, verder nog een fijne kerstdag toegewenst, en als er een heel klein beetje zon in NL over is, gaarne mijn kant opsturen, het weer is maar snert hiero, hujan teroes!

     Groetjes van Nadia.

     PSje: Excuses aan Oom Boeroeng, off-topic….I know….mea culpa

    • Boeroeng zegt:

     Excuses Nadia?
     Nahhh nee…. er is altijd ruimte voor een origineel indischgerelateerd kerstcadeautje. Veel dank.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Dag Nadia,

     Nou …. nu je van Boeroeng absolutie hebt gekregen durf ik het ook wel aan jou off topic maar “Indisch gerelateerd”, onder het thema “Tractaat van Wassenaar”, te antwoorden in een privé zaak.

     Mijn kerstmis is dankzij jou speurzin nog merrier geworden dan het al was. Schotje in de roos, kan niet missen op grond van ijkpunten (1) Middelbare school scheepswerktuigkundigen, (2) voornamen Anton Isaäc (de 2de naam naar opa Thenu, de vertrouweling van Pan Heutsz) en (3) Canada. Op het fotootje ook onmiskenbaar Anton, mede naar de stand van zijn kepala, altijd een beetje miring, niet tèngèng.

     Alhoewel niet op Facebook (koudwatervrees!) kan ik met alle beschikbare gegevens aan de slag. Ben benieuwd. Zeer bedankt, Nadia!

     Nog één anecdote als het mij is vergund, om de diepte van onze vriendschap toen te illustreren:

     Tijdens die lange sleepbootreis van 16 maanden correspondeerde ik met een meisje uit Westfalen, dat toen bij de Ursulinen in Osnabrück op kostschool zat, maar woonde in het stadje waar ik in 1957 op de fiets en met mijn tentje per ongeluk afmeerde. Zie mijn “Pikiran” van een jaar of 4 geleden, “Ein komischer Holländer”.

     Dat meisje wilde mij ontmoeten en had mij uitgenodigd om langs te komen als ik thuis was gevaren. Juli 1959 was het zover. Reis ten einde. Anton en ik hadden verlof. Een reisje naar Duitsland om een meisje te ontmoeten was nooit weg en dat meisje zou best een leuk vriendinnetje kunnen hebben. Anton en ik dus op de trein gestapt richting stadje in Westfalen. “Auf Brautschau”. Als rijke zeelui niet gekampeerd, maar gelogeerd in het Gasthof van de zelfde kroegbaas/campinghouder uit “Ein komischer Holländer”.

     Anton was klein van stuk, tenger en had in die tijd een volle baard. Grappenderwijs zei ik tegen de kroegbaas dat hij een broer was van Keizer Haile Selassie van Ethiopië, incognito in Duitsland. Na enige aarzeling had hij mij wel door en besloot ’s avonds een grap uit te halen met de heren van de Stammtisch. Leek hem wel goed voor de omzet, beroemde buitenlandse gasten onder zijn dak. Anton en ik zouden dan naar binnen schrijden, hij als de broer van ….. en ik als zijn lijfwacht. Groot succes. Men trapte er aanvankelijk in. Die hele avond vrij bier en dikke pret.

     Dat kostschoolmeisje is via een paar omwegen (ze moest nog even rijpen in de beras) 10 jaar later mijn vrouw geworden en dat is ze nu nog.

     Merry Christmas.

     Pak Pierre

    • Pierre de la Croix zegt:

     PS: Oeps …. terlaloe loepa, het weder. Hier in de wijdse polder licht mlendoeng, maar geen wind, regen en bepaald zacht. De standaardwind hier in NL komt uit het (zuid)westen (geleerd in militaire dienst, te zien aan de bemoste kant van bomen). We zullen dus aanstonds jouw regen wel krijgen, als de nieuwe lichting kerstganzen legt te braden en sudderen in de ovens.

     O ja …. en dan nog een schandalige fout herstellen: “Jou” in 2de alinea, 1ste regel van mijn bovenstaand antwoord moet natuurlijk het bezittelijke “jouw” met een “w” zijn.

     PP

    • Nadia Leworthy-Hanssens zegt:

     @Pierre
     Wel een leuke anecdote hoor, broer van Haile Selassie indeed, gelukkig dat de stunt goed is afgelopen en beide komische Hollander niet eruit gegooid zijn. Boys will be boys.
     En het verhaal had tenminste een goed eind, Mrs.Pierre, outstanding!
     Nu nog even uitrekenen hoe laat het daar in Edmonton is.
     Weer blij, groet van Nadia.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Nadia,

     Ik zal maar wachten tot hij de kerstdis achter de kiezen heeft. Hij zou zich van schrik kunnen verslikken in de kerstgans.

     Nogmaals, hartelijk dank!

     Pierre

    • Nadia Leworthy-Hanssens zegt:

     @Pierre
     Geen dank nodig, graag gedaan. Groet,Nadia.

   • rob beckman lapre zegt:

    Pak Pierre; Anton woont al jaren in Canada, en wel in Edmonton, Alberta, met vrouw en kinderen.Bekijk de “White Pages” en hij staat als Anthony Thenu in de gids,compleet met phone number.Hij zal wel schrikken na al die jaren (na Aruba).Succes.Rob
    Wat laat,maar zie dat anderen Antons adres al hebbeb gegeven.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Heb dank heer Beckman Lapré.

     Inderdaad, Nadia en Boeroeng zijn al in het gat gesprongen. Maar liever 10 boeroengs in de hand dan 1 in de lucht, toch?

     Pak Pierre

 25. rob beckman lapre zegt:

  Corrigeer mijn “…….wij laten niemand achter” (“we never leave on(typo) of use(typo)behind”) in ” We don’t leave anyone behind” bewaarheid worden”.

 26. George zegt:

  Shall we judge a country by the majority, or by the minority? By the minority, surely. See Ralph Waldo Emerson, The Conduct of Life.

 27. Ron Geenen zegt:

  “”””””””””“Ik ben niet zo goed gelovig.”””””””””””””

  En ik ben helemaal niet gelovig!

Reacties zijn gesloten.