Maandelijkse demonstratie stg Japanse Ereschulden

jesparapluDoor Ted Hartman — De demonstratie dd. 13 mei 2014, verliep zoals gewoonlijk serieus en vlot. Het was gezien de aard van de petitie een pittig onderhoud dat het bestuur met de ambassadeur voerde.Fascinerend is het woord hoe de partijen elkaar toch blijven bejegenen. Inmiddels heeft JES de 20e mei ook zijn jaarvergadering gehouden. Hiervan is door omstandigheden geen verdere informatie beschikbaar. U zult geduld moeten hebben tot omstreeks de Capitulatie Herdenking op 15 Augustus a.s., wanneer het nieuwe Nieuws Magazine uitgebreid hierover zal berichten.
Originele petitie

His Excellency Shinzo ABE

Prime Minister of Japan

The Hague, 13 May 2014

Petition: 234 Subject: Meaningful formal apology by Japan for its wartime atrocities.

Excellency,

The Netherlands remember their war dead on May 4th. Each year it is a very moving moment when the King and Queen lay their wreath in remembrance, thus paying their respect to all Dutch who died during World War Two and during peace keeping missions. It is also the moment to reflect on how Japan remembers World War Two. In particular how Japan has dealt with the atrocities by its Imperial Army, its poor apology to the victims and their next of kin and Japan’s disregard of world opinion.

Prime Minister,

The Kono statement and the Murayama statement are limited apologies as they deny Japan’s liability for the consequences of the Imperial Army’s violations of human rights. They do not involve the victims and their next of kin in a gesture of penance. The actions of current Japanese politicians demonstrate time and again that the apologies are not made sincerely by the Japanese nation and continue to haunt Japan. The suggested revision of the constitution proves that the Japanese apologies in their present form cannot be taken seriously. Formal government apologies have to be meaningful and state the facts in order to be acceptable now and in the future. It is essential that Japan issues a meaningful apology in which:

–        Japan acknowledges the wartime atrocities by its Imperial Army,

–        Japan accepts responsibility for these atrocities,

–        Japan sincerely apologizes and incorporates the surviving victims and their next of kin in formulating the apology,

–        Japan promises that its military nor any other government body in future are involved in atrocities and other violations of human rights,

–        Japan offers concrete reparations to the victims and their next of kin,

–        Japan formally remembers in wartime ceremonies the atrocities, involves the victims and their next of kin and educates its people on the importance to remember the past for a better future,

–        Japan’s apology is by an act of Parliament, in which it accepts both legally and morally liability to the victims and their next of kin and penalizes denial of the attrocities by politicians.

Prime Minister,

We are not alone in requesting Japan to apologize for its wartime atrocities. In formulating our request we made use of the concept of apology by Calvin Hancock for Toronto ALPHA, Association for learning and preserving the history of World War II in Asia.

We require a personal acknowledgement of the receipt of this petition.

On behalf of the Foundation of Japanese Honorary Debts,

J.F. van Wagtendonk

President

Vrij vertaalde petitie

Zijne Excellentie Shinzo ABE

Eerste Minister van Japan

Den Haag, 13 May 2014

Petitie: 234 Onderwerp: Serieuze formele Japanse verontschuldiging voor zijn oorlogsmisdaden.

Excellentie,

Nederland gedenkt zijn oorlogsgevallenen op 4 Mei. Elk jaar is het een zeer gevoelig moment wanneer de Koning en de Koningin hun krans leggen. Aldus hun eerbied tonen voor alle Nederlanders die hun leven gaven tijdens de Tweede Wereldoorlog en gedurende vredesmissies.

Ook is het het moment om na te denken over de wijze waarop Japan de Tweede Wereldoorlog gedenkt. In het bijzonder over hoe Japan is omgegaan met de wreedheden van zijn Keizerlijk Leger, zijn zwak excuus aan de slachtoffers en hun naasten en Japan’s negeren van de wereldopinie.

Eerste Minister,

De Kono verklaring en de Murayama verklaring zijn ontoereikende verontschuldigingen daar deze Japan’s aansprakelijkheid voor de schendingen van de mensenrechten door het Keizerlijk Leger ontkennen . Zij noemen geen slachtoffers en hun naasten als gebaar van boetedoening. De handelwijze van tegenwoordige Japanse politici tonen telkenmale aan dat de verontschuldigingen niet oprecht uit het hart van het Japanse volk komen en Japan blijven achtervolgen. De voorgestelde verandering van de grondwet bewijst dat de Japanse verontschuldigingen in hun huidige vorm niet serieus kunnen worden genomen. Formele verontschuldigingen van de regering dienen betekenisvol te zijn en de feiten te noemen om acceptabel te zijn, nu zowel als in de toekomst. Het is werkelijk belangrijk dat Japan een betekenisvolle verontschuldiging uitvaardigt waarin:

–        Japan de oorlogsmisdaden van zijn Keizerlijk Leger erkent,

–        Japan verantwoordelijkheid neemt voor deze gruweldaden,

–        Japan een serieuze verontschuldiging aanbiedt en bij het formuleren van de verontschuldiging de overlevende slachtoffers en hun naasten opneemt,

–        Japan belooft dat zijn militairen noch enige andere regeringsinstantie in de toekomst betrokken wordt in gruwelijkheden en schendingen van mensenrechten,

–        Japan concrete schadevergoedingen aan de slachtoffers en hun naasten aanbiedt,

–        Japan formeel de gruweldaden in herinnering brengt bij oorlogsherdenkingen met inbegrip van de slachtoffers en hun naasten en zijn volk onderricht geeft in het belang om het verleden te gedenken voor een betere toekomst,

–        Japan’s verontschuldiging wettelijk door het Parlement is aangenomen waarin het zowel legaal als moreel aansprakelijkheid voor de slachtoffers en hun naasten aanvaardt en ontkenning van gruwelen door politici strafbaar stelt.

Eerste Minister,

Wij zijn niet de enigsten die Japan vragen om een verontschuldiging  voor zijn oorlogsmisdaden. Bij het formuleren van ons verzoek hebben we gebruik gemaakt van het concept van Calvin Hancock voor Toronto ALPHA, Vereniging voor onderricht en instandhouding van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Azië.

Wij vragen dringend om een persoonlijke ontvangstbevestiging van deze petitie.

Namens de Stichting Japanse Ereschulden,

J.F.van Wagtendonk, voorzitter

Dit bericht werd geplaatst in Stichting Japanse Ereschulden-Indisch Platform. Bookmark de permalink .

7 reacties op Maandelijkse demonstratie stg Japanse Ereschulden

 1. Pierre de la Croix zegt:

  De ene mededeling bevat geen nieuws doch wordt als steeds uitbundig gepresenteerd en de andere (van de jaarvergadering) houdt mogelijk nieuws in, maar is vooralsnog geheim.

  Misschien moet ik nieuws vermoeden in de absentie van de gebruikelijke slotmededeling dat er na afloop van de demo gezellig en goed is getafeld in Bel Air.

  Hoe toch dese? Wat is het nut van zo’n rapportage? Wie kijkt nog reikhalzend uit naar die van de volgende maand?

  Pak Pierre

 2. Ted Hartman zegt:

  Bedankje voor Nelly en antwoord aan Pierre de la Croix, van Ted Hartman. Terimah kasi Nelly, voor plaatsing van de petitie. Jammer dat er wat aan m’n gehoorapparaat mankeerde en in juni misschien nog omdat ik pas 23 juni naar de KNO-arts kan. Het nut van zo’n rapportage? Ik zou zeggen Pierre, is dat we contact blijven houden met elkaar. En nu waren de gedachten mogelijk meer bij de TTF-Pasar Malam dan bij de uitkomsten van de dialoog met staatssecretaris Van Rijn! Je moet toch altijd de lichte kant van het leven blijven zien, anders wordt je er maar somber van. Be and stay happy. Ted.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Waarde Ted,

   Nu je mij tutoyeert veroorloof ik het mij jou ook te tutoyeren. Misschien ben je ouder dan ik en moet ik hormat betuigen jegens jou als oudere, maar ik waag het er maar op. Ik ben 75 en dus ook geen snotjongen meer, althans niet in jaren.

   Tja …. we blijven van mening verschillen over het nut van die maandelijkse demonstraties. Ik zeg “pertjoema” en “jullie vernederen jezelf iedere keer weer met al dat getandak voor de Japanse ambassade” en jij vindt dat jullie “contact moeten houden” (ook al is het dus éénrichtingsverkeer), indachtig het motto “de aanhouder wint”.

   Ik zou daarin moeten berusten en mij stil moeten houden, iedere keer als jij weer blijmoedig verslag doet van de zoveelste aanbieding van een petitie met aansluitend “gezellig samenzijn” in Bel Air. Maar soms kan ik het dan niet laten te reageren. De aanhouder zou toch eens een keertje kunnen winnen ……… , al was het in mijn geval alleen maar dat de Stichting JES zich eens zou willen bezinnen op haar situatie. Of zet de Stichting na opbouwend bedoelde kritiek van buitenstaanders de hakken nog steviger in het zand?

   Intussen las ik onder een ander topic een stukje, gisteren of vandaag ingebracht door Eppeson Marawasin, een trouw en door mij zeer gewaardeerd contribuant aan de gedachtenwisselingen op I4E, over de Yakuni Shrine (hoop dat ik het goed schrijf, ik zeg altijd spottend “Jacuzzi Shrine” en weet dan niet meer precies hoe het wel moet).

   Uit dat stukje blijkt mij weer hoe zeer Japan gewoon haar in zichzelf gekeerde leventje lijdt en haar zonen die voor ons en anderen “agressor” en “oorlogsmisdadiger” zijn, blijft vereren als “helden” en hoe zeer dus die maandelijkse demo’s in Den Haag “pertjoema” zijn.

   Stop er mee of zoek naar andere wegen om jullie doel te bereiken. De Japanners op de ambassade slaan zich op de knieën van pret als ze jullie gele pajongs van verre zien aan komen.

   Pak Pierre

   PS: O ja, je schreef nog iets over mijn gemoedstoestand. No worry, ik ben een gelukkig mens en geniet van het leven. Ik ben geen zwartkijker, wel realist. Happy, but not chasing rainbows.

   PP

 3. bo keller zegt:

  ##Ik zou zeggen Pierre, is dat we contact blijven houden met elkaar##

  En intussen wordt op een Militair Object en Officiële Rijks inrichting
  een heel ander verhaal naar voren gebracht .Bijvoorbeeld.
  GERED DOOR DE KEMPEI TAI plus foto van deze gelukkigen.
  Kijk dat is nu geschiedenis vertellen en contact houden
  siBo

 4. Ted Hartman zegt:

  Waarde lezers van Indisch4ever, reacties op St.Jap.Ereschulden. Ik kreeg bericht dat binnenkort het jaarverslag alvast op de website wordt gepubliceerd. Zodra dit binnen is, zal het worden verspreid. Maar natuurlijk kunt u zelf dit direct op de geheel vernieuwde website van JES opzoeken, onder de naam http://www.japanse-ereschulden.nl
  – bij het openen van de website vindt u een menu dat u brengt naar de specifieke onderwerpen, de maandelijkse petitie en het laatste nieuws. Daarnaast is het E-mail adres gewijzigd in:
  info@japanse-ereschulden.nl en kunt u via Twitter, JES volgen @stichting_jes. Ook met dank aan Bo Keller voor steun over en voor – Contact houden – Nooit opgeven. Ted Hartman

  • Jos Crawfurd zegt:

   Heer Harman,zoals de van Dalen en nog meer van die lijvige boeken aangeven:De aanhouder wint.Maar die aanhouder wordt ouder en ouder,hoe moet het verder. U blijft geloven en vertrouwen stellen in de blanke man;onze Sinterklaas. Ik al een poosje niet meer,maar blijf de media op de voet volgen,alleen enkel en alleen hun leugens.
   Mvg Jos Crawfurd

 5. Wal Suparmo zegt:

  Wat Japan met de Indonesische troostrmeisjes had gedaan is niets in vergelijking met de 300 000 RHOMUSA’s of dwang arbeiders dat alleen een derde terug (dood door honger en in de loopgraven in NG en Morotai)kwam. En helmaal niet overgpraat wat temeer compensatie of iets dergelijks.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.