Maandelijkse demonstratie stg Japanse Ereschulden

jesparapluWebsite stg Japanse Ereschulden –  petitie maart
Eerstvolgende demonstratie is 8 april!

SORRY, deze keer van Ted Hartman geen vertaling van de dd. 11 Maart j.l. aangeboden petitie 232, omdat het onderwerp van de petitie: “Revisie van de Kono verklaring van 1993”, in opdracht van premier Abe, inderdaad NIET zal plaatsvinden.

Via Asia Pacific, Kyodo News en Associated Press, deelt de Eerste Minister van Japan, Shinzo Abe, mee dat het herzien van de onderhavige Kono verklaring niet doorgaat.
Ðankzij de vele petities heeft de Stichting Japanse Ereschulden onder leiding van de voorzitter dhr.J.F. van Wagtendonk, in deze zaak wel degelijk resultaat geboekt!
Een vrije vertaling van een paar passages van het betreffende krantenbericht.
Japan Stands by Apology to Its Wartime Sex Slaves Japan verandert niets aan de excuses voor de seksslaver-nij in WO2. The New York Times, by Martin Fackler

Posted on 19 maart 2014 by ..Indisch4ever

TOKYO — Moving to defuse a heated diplomatic dispute over World War II-era history, Prime Minister Shinzo Abe said on Friday that his government would not revise a landmark 1993 apology to women forced to work in Japanese military brothels.
TOKIO. – Om een heet diplomatiek hangijzer uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog te temperen, zei de Eerste Minister Shinzo Abe, vrijdag, dat zijn regering de verklaring van 1993 waarin verontschuldigingen zijn aangeboden aan vrouwen voor gedwongen werk in Japanse militaire bordelen, niet zal herzien.

It was the first time since taking office more than a year ago that Mr. Abe has explicitly stated that his right-wing administration would uphold the official apology, known as the Kono Statement.
Het was de eerste keer sinds zijn aantreden meer dan een jaar geleden dat premier Abe uitdrukkelijk verklaarde dat zijn conservatieve partij de officiële verontschuldiging, bekend als de Kono Verklaring, zal handhaven.

That statement, issued by Yohei Kono, then the chief cabinet secretary, admitted that Japan’s military played at least an indirect role in forcing the so-called comfort women to provide sex to Japanese soldiers.”
Die verklaring, uitgegeven door Yohei Kono, de toenmalige kabinetsecretaris, erkende dat het Japanse leger tenminste een indirecte rol speelde bij het dwingen van de zogenaamde troostmeisjes om seks te verschaffen aan Japanse soldaten.

“I am deeply pained to think of the comfort women who experienced immeasurable pain and
suffering, a feeling I share equally with my predecessors,” Mr. Abe told Parliament. Referring to the Kono Statement, the prime minister said, “The Abe cabinet has no intention to review it.”
Het doet mij oprecht pijn te denken aan de troostmeisjes die immense pijnen hebben ondervonden en geleden, een gevoelen die ik op gelijke wijze deel met mijn voorgangers, zei premier Abe in het Parlement. Met verwijzing naar de Kono Verklaring, zei de premier: De Abe regering heeft geen voornemen dit te herzien.

Mr. Abe also stated that his administration would uphold a broader apology that the Japanese government issued in 1995 to all victims of Japan’s early 20th-century militarism. Previously, he had spoken in more general terms of the suffering that Japan had caused, and of continuing the position of previous governments on historical issues.
Premier Abe verklaarde eveneens dat zijn kabinet een ruimere verontschuldiging zou steunen dan die de Japanse regering in 1995 (Murayama verklaring) uitgaf voor alle slachtoffers van Japan’s militairisme sinds het begin van de 20e eeuw. Voorheen had hij in meer algemene bewoordingen gesproken van het door Japan veroorzaakte lijden, en om de houding van voorgaande regeringen ten aanzien van geschiedkundige kwesties voort te zetten.

Friday’s statements were among the firmest expressions yet by Mr. Abe that he will adhere to a more moderate line on the emotional historical issues dividing Asia, after concerns that his government may be embracing more apologetic views of Japan’s wartime past.
De verklaringen van vrijdag waren premier Abe’s meest vastberaden betuigingen tot op heden, dat hij zich meer zal houden aan een gematigder lijn voor wat betreft de gevoelige geschiedkundige kwesties die Azië verdelen, na de onrust dat zijn regering een meer verontschuldigende kijk zou zijn toegedaan ten aanzien van Japan’s oorlogsverleden.

Japanese officials suggested that the statements might be part of an effort by Mr. Abe to mend relations with South Korea and to persuade President Park Geun-hye of South Korea to meet him this month on the sidelines of a multinational nuclear security summit meeting in the Netherlands. Ms. Park has so far refused to meet with Mr. Abe until he shows a more remorseful attitude toward Japan’s brutal colonization of the Korean Peninsula. Japanse ambtenaren opperen dat de verklaringen een mogelijke poging kunnen zijn van premier Abe om relaties met Zuid Korea te herstellen en president Park Guen-hye over te halen om hem zijdelings te ontmoeten tijdens de multinationale nucleaire veiligheidstop in Nederland. Tot nog toe had mw.Park geweigerd premier Abe te ontmoeten, totdat hij een meer berouwvolle houding toont voor Japan’s wrede kolonisatie van het Koreaanse schiereiland.

Political analysts said they doubted Friday’s statements would be enough to appease Ms. Park, and that Mr. Abe’s real target may be the United States, with whom he has sought to build close ties.
Politieke analysten zeiden te betwijfelden of Vrijdags verklaringen genoeg zouden zijn om mw.Park tevreden te stellen, en dat premier Abe’s werkelijke doel mogelijk de Verenigde Staten zijn, waarmee hij probeerde nauwere betrekkingen aan te knopen.

Tot slot nog een reactie van Roy Geenen, gegeven in Indisch4ever:
Ron Geenen, on 20 maart 2014 at 16:25 said:
>>>>>>>>>>>>>“We must be humble in front of history,” Mr. Abe told lawmakers. “The issues of history should not be politicized or be turned into a diplomatic issue. Research on history should be entrusted to experts and historians.”

. . .. . “We moeten nederig zijn tegenover de geschiedenis,” zei premier Abe tegen wetgevers. “Historische aangelegenheden dienen niet verpoliticeerd te worden of veranderd in een diplomatieke kwestie. Geschiedenisonderzoek moet aan deskundigen en historici worden toevertrouwd.” . . .. . .

Eigenlijk een redelijk standpunt.<<<<<<<<<<<<<<<<

Na alles wat dat heerschap heeft gezegd, zie ik het bovenstaande ook als een politieke stunt om China en Korea zoet te stemmen. Persoonlijk geloof ik hem voor geen donder.

Dit bericht werd geplaatst in Stichting Japanse Ereschulden-Indisch Platform. Bookmark de permalink .

12 reacties op Maandelijkse demonstratie stg Japanse Ereschulden

 1. Boeroeng zegt:

  Zo, zo…. Premier Abe zag in dat een onderzoek naar gedane excuses nogal storend is voor de goede relaties met het buitenland.
  Dat is ‘real Politik’ …. Zeer pragmatisch.
  Om diezelfde reden of als excuusreden zal hij zeker geen uitgebreid onderzoek opzetten over de Japanse seksslavernij,
  Want dan maak je ook beerputten open.
  Ach… Indonesië en Nederland willen geen onderzoek doen naar excessen. Japan ook niet.
  Er is niks veranderd dus . Business as usual.

  • Jan A. Somers zegt:

   “Business as usual.” Dat kan ik heel goed begrijpen. Japanse auto’s, camera’s, computers e.d. zijn goed en goedkoop. Die willen we toch? Daarom wordt de beerput dichtgehouden. Als wij dood zijn weet niemand meer waar die beerput ligt. De rust is weergekeerd.

   • Lance zegt:

    Wereldoorlog I is al na 100 jaar uit het collectief onbewuste verdwenen. Wij kopen objectieven met daarin glas van Carl Zeiss, die van de periscopen van Duitse U-boten. Duisland is een bevriende natie van de staat Israel. De VW is niet uit het straatbeeld te denken. Hogo Boss maakte uniformen voor het Duitse leger. Ik wil niet negatief doen, maar laten we realistisch blijven..

    • Jan A. Somers zegt:

     “Wereldoorlog I is al na 100 jaar uit het collectief onbewuste verdwenen.” Als u in Vlissingen de Katholieke kerk in/uitloopt ziet u vanzelf de in WOI gesneuvelde medeburgers. Breng eens een bezoek aan Flanders Fields! En Noord-Frankrijk! In Diksmuide wordt nog elke avond de Last Post geblazen. Ga eens op 11 november in Londen rondkijken. Maar ja, u praat over Nederland en mogelijk Indische Nederlanders. Wat weten die zelfs van WOII? Smaakt toch niet naar Padangse rendang?

    • P.Lemon zegt:

     @Lance ” Ik wil niet negatief doen, maar laten we realistisch blijven..”

     Inderdaad geld(=handel) stinkt niet. Maar de psychische wond geneest ws nooit ivm mogelijke herhaling.

     “Tim Wachelder : Als liefhebber van Britse programma’s als ‘Have I got news for you’ of ‘Later with Jools Holland’ valt het mij altijd op dat deelnemers aan deze en andere BBC programma’s in november vaak een rode bloem met een zwart hart op hun vest spelden. Waarom doen ze dit?
     Met het dragen van een ‘poppy’, ofwel klaproos, herdenken Britten de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, maar ook van alle conflicten sinds die tijd. Dankzij haar bloedrode blaadjes en zwarte kruisvormige binnenste is zij een toepasselijk symbool voor alle gesneuvelde soldaten.
     http://www.historien.nl/waarom-dragen-veel-britten-een-klaproos-in-november/

    • Jan A. Somers zegt:

     Het is het zinnebeeld van de klaprozen die op de slagvelden in Vlaanderen bloeiden uit het bloed van de gesneuvelden.

    • Pierre de la Croix zegt:

     In Flanders fields the poppies blow
     Between the crosses, row on row ……

     (Major John MrCrae, militair arts en dichter, 1915)

     Mooie traditie, die poppies op de revers, ter nagedachtenis aan hen die vielen.

     Kom d’r maar eens om in ons goede land, rond veteranendag. Wij vochten niet in WO I tussen de papavers in Vlaanderen, maar kunnen toch wel een ander symbool verzinnen om onze solidariteit te betuigen met hen die hun nek dorsten uitsteken voor volk en vaderland en een betere wereld.

     We pronken liever met het gebroken geweertje.

     Pak Pierre

 2. Ted Hartman zegt:

  Bedankt Nelly en Boeroeng voor jullie trouwe medewerking aan ERKENNING voor de ontberingen die ook wij in toenmalig Nederlands-Indië leden door toedoen van Japan`in de Pacific War. We zijn er nog niet. Ben met Ron Geenen eens dat we moeten afwachten of heer Abe inderdaad zijn beloften voor meer goodwill, nakomt!

 3. Nelly zegt:

  Ik ben er morgen niet bij Ted, wens jullie succes (en goed weer)

 4. Boeroeng zegt:

  TOKYO — In one of the clearest signals that Japan is trying to allay fears that it is whitewashing wartime atrocities — and to repair somewhat frayed relations with the United States — the foreign minister said on Tuesday that his government would not try to push revisions of that history.

  http://www.nytimes.com/2014/04/09/world/asia/japans-foreign-minister-says-apologies-to-wartime-victims-will-be-upheld.html?partner=rss&emc=rss&smid=tw-nytimesworld&_r=0

 5. Ted Hartman zegt:

  Bedankt Boeroeng, dit artikel ondersteunt Japan’s ommezwaai. Bij de reacties in volgend JES-verslag van 8 april, zal ik wat van dit artikel aanhalen. Laten we hopen dat het daar in de Pacific niet uit de hand loopt. Met Rusland is het net zo. Pajah dese toestand in de wereld! Ted

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.