Generaal Spoor

spoor_ross2Klik op het plaatje om de ingezonden brief in het  NRC van schrijver Thomas Ross te lezen

Zie de NRC van 23 nov  Zie  ‘Een bende op Java” van Peter Schumacher, pagina 108.
Lees deze pagina van Gerard de Boer.

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

31 reacties op Generaal Spoor

 1. Rudolf zegt:

  Tja, het blijft oon nu nog steeds allemaal bijzonder “verdacht”. Complottheorieën a la Thomas Ross zijn zo te bedenken. Zijn vrouw weerspreekt met klem dit verkaal in haar boek over Spoor “Achteraf kakelen de kippen”. Maar goed zij was er toen op dat moment ook niet bij en zat op de boot naar Nederland… Als we het allemaal eens wisten… (net als het Indisch onderkoningschap van Prins Bernhard). Misschien ook maar beter van niet.

 2. P.Lemon zegt:

  Het overzicht van dhr de Boer laat ook duidelijk zien dat militairen zich maar moeilijk naar de politieke werkelijkheid kunnen schikken.
  Een 3e politionele actie werd misschien door Spoor’s dood verijdeld, maar ook bij een eventuele militaire zege was dit pyrrhus overwinning geweest.
  In de ogen van de 1e generatie ‘indischgasten’ daarentegen moet hij hun held zijn geweest.

  • bo keller zegt:

   Pak Lemon,
   Zijn deze droom denken niet zoiets ”Als we dit-Als we dat” etc
   En dan bekijk iki met m’n beperkte blik naar m’n toen directe
   omgeving.
   Op wie konden deze top militairen bouwen om dit uit te voeren.
   Wij (ik) en velen waren oorlogsmoe, Vanaf 1942 hadden velen
   van ons militairen (miliciens/beroeps) geen ”Normaal” leven gekend.
   Nmi.tot uiting als wij van de buien posten in de bewoonde Wereld
   kwamen.
   Niets voor niets ,heeft generaal Spoor een speciaal’ ‘gebed”
   voor Jan de soldaat, overal laten aanplakken.
   Wij hadden en vergeet dat A.U.B niet ook contacten met de
   bevolking en voor ons militairen ook met onze burger families
   waar we andere verhalen hoorden.over de toestand rondom.
   siBo

   • P.Lemon zegt:

    Pak Bo. A(l)s is daarom verbrande turf. Het zou dan ook…
    Een Pyrrhus-overwinning zijn:
    d.w.z. een overwinning, die meer nadeel dan voordeel aan den overwinnaar bezorgt, die op groote verliezen te staan komt. Pyrrhus, koning van Epirus, behaalde in 279 v. Chr. bij Asculum eene overwinning op de Romeinen, waarbij hij zelf ontzettende verliezen leed

    • bo keller zegt:

     Pak Lemon zei,
     In de ogen van de 1e generatie ‘indischgasten’ daarentegen moet hij hun held zijn geweest

     Heeft U dit ook uit dat boekje gehaald of heeft U hierover gehoord
     en 1e generatie”indischgasten” is wel heel erg ruim genomen.
     siBo

    • P.Lemon zegt:

     Pak Bo. @ “Heeft U dit ook uit dat boekje gehaald of heeft U hierover gehoord en 1e generatie”indischgasten” is wel heel erg ruim genomen”

     -Ving als tiener in de jaren 50 nog weleens wat ‘omong kosong’ op bij familieleden en kennissen over oorzaak en gevolg van ons vertrek uit Indië. Men baalde natuurlijk over het feit dat ijzervreter Spoor z’n werk niet kon/mocht afmaken.
     Om het te illustreren dit fragment uit 1 van Mevrouw Joty ter Kulve-van Os ( generatie 1,5 ? )pikirans:
     Marie Louise en de Indische mensen
     Geplaatst op 10 juli 2008 door .Indisch4ever

     “Dan is er nog een belangrijk gegeven voor de Indische mensen. Waarom hebben we toen en masse besloten naar Nederland te emigreren. Hadden we toen wel een keus? Ik denk het niet eerlijk gezegd. En dat had denk ik te maken met onze identiteit toen.
     In de hele koloniale periode, niet alleen in onze kolonies, maar ook in die van andere landen, leefde de stille overtuiging : white is beautiful, blank helpt ons vooruit. Technologisch en economisch inzicht, cultuur, werk-ethos, organiseren, scheppen en bouwen De blanken hebben het gedaan en bewezen dat ze het kunnen.. Het hoorde bij hun identiteit. Dus als je Indisch was, dan koos je voor de blanke identiteit. En niet voor de Indonesische. Dus eigenlijk hadden we geen andere keus dan naar Nederland te emigreren. Wij hadden en wilden en konden ons niet inleven in de Indonesische cultuur, hun identiteit was immers niet de onze toch ?
     En we wilden toen zeker niet deelnemen aan hun maatschappij laat staan het land opbouwen.

     https://indisch4ever.nu/2008/07/10/post-9/

   • RLMertens zegt:

    Realistisch/nuchter gezien; Na 1945 deed Ned. er alles aan om Indië te behouden. Iedereen/ ieder Inlandse volk etc. die onder het Ned.bewind bevoorrecht was, werd via propaganda etc., gemobiliseerd. Vooral de Indische gemeenschap, toch niet helemaal Inlands wel (vooral) toen! Europeaan, moest hieraan geloven; Indië verloren, wat dan? Toen alles als een kaarten huis ineen storte was Ned.eerste gedachte; weg uit Indië met zo min mogelijke kosten; Ned.Indische schulden last aan Indon. over te dragen( idem back pay etc.).Keuze vrijheid voor die pro Ned.gezindten? Voor de (voormalige) vijand kiezen? -zie de Ned.propaganda om in Indon. te blijven! Deze Indo Europeanen zoveel mogelijk de toegang Ned. te ontzeggen(commissie Werner) Dan nog Ned/poltiek beleid aangaande Nw.Guinea. Zij die oprecht kozen voor Warga N.kwamen in grote moeilijkheden.Inderdaad; In Ned.door omstandigheden!
    Achteraf; Het Indische is naar Ned. overgebracht. Zij die achterbleven zijn Indonesiërs geworden. En velen zeker succesvol.

 3. Roger zegt:

  Als ik de biografie van Jaap de Moor mag geloven had Spoor flink wat vijanden gemaakt, met name in de politiek, hij was zwaar overspannen op het einde, had redelijk wat realiteitsbesef verloren en was al flink verzwakt.

  • Jan A. Somers zegt:

   Spanning tussen de bestuurders en de krijgsmacht is van alle tijden. Ze zijn ook sterk met elkaar verbonden in een haat/liefde relatie. De krijgsmacht is tenslotte een instrument van de politiek. Zowel Van Mook als Sjahrir hadden al in november 1946 gepleit voor snelle politieke beslissingen; militaire krachten zouden anders de vrije hand krijgen en de positie van de onderhandelaars worden verzwakt. In Nederland hadden zowel generaal Kruls, chef staf van het leger, als admiraal Helfrich, bevelhebber van de zeestrijdkrachten, openlijk afstand genomen van de concept-overeenkomst van Linggadjati. Het lukte hen echter niet bij koningin Wilhelmina steun te krijgen voor hun opvattingen. Minister van oorlog Fiévez verklaarde in de Kamer het gesprek met de koningin te betreuren, maar dit gold slechts de publiciteit, niet de inhoud.

 4. RLMertens zegt:

  Ik herrinner mij een toneelstuk(1995) Soekarno, geschreven door journalist/columnist Jan Blokker(KL’er), waarin gen.Spoor iets beweerde over pesthaard Djokja en plotseling met luide stem uitriep: ‘Ik durf er voor vergif in te nemen….!’
  En dat is waarschijnlijk dan gebeurd; zelfdoding. (na opdracht, uit Djokja weer te vertrekken)
  lees; J.G.de Beus; Morgen, bij het krieken van de dag.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Ik ben nog met een ander spannend boek bezig.

   Pak Pierre

  • P.Lemon zegt:

   Als hij het in een discussie spreekwoordelijk heeft gezegd, moet de opdrachtgever/gifmenger het letterlijk hebben opgevat…
   Als spreekwoord`gif op innemen`. 1) daar kan je gif op innemen (=je mag er zeker van zijn dat het gaat gebeuren). Aldus geschiedde.

   • bo keller zegt:

    Pak Lemon zei,
    In de ogen van de 1e generatie ‘indischgasten’ daarentegen moet hij hun held zijn geweest
    Nog steeds snap ik er geen snars van,!
    Ik weet wel,dat hij Legercommandant was in Nederlands-Indië ,maar
    een held en dan nog wel in de…, zie boven….
    Hoeveel heeft U van deze generatie gesproken of alleen in
    beperkte huiselijke kring.
    siBo

    • P.Lemon zegt:

     Pak Bo. Misschien moet ik het zo uitleggen: Als je toen het misnoegen over de vlucht uit het land bemerkt en later uit allerlei documentatie, beeld en geluid tussen de regels kan lezen of oppikken dat de indischen beide regeringen het kwalijk neemt dat zij ‘kind van de rekening’zijn geworden. En 1+1=2 zodat je kunt concluderen dat als een generaal voor hun zaak “vecht” hij toch hun djago moet zijn. Maar misschien is dit een al te vrije interpretatie?

   • RLMertens zegt:

    Dat hij vergiftigd( vermoord) zou zijn, lijkt mij onwaarschijnlijk. Wat heeft het voor zin. Hij was door het VN besluit-terugtrekking uit Djokja en de daarna gesloten v.Royen-Roem overeenkomst, uitgeschakeld.Een verslagen generaal met door hem behaalde militaire succes; pesthaard Djokja te veroveren. Zijn troepen down/ gefrusteerd. En daardoor zeer zeker gedesilisioneerd.
    Hara kiri ? Lijkt mij militair eervoller.-zie Bo Keller’s reactie en bij vele Indië gangers- die de poltitiek beschuldigen van het echec-; nog steeds hun generaal. De mythe.
    note; juist deze ‘2e politionele actie’ heeft Indonesia versneld merdeka gebracht. Een misrekening van de Ned.politiek waardoor juist hierdoor de Internalionale wereld, Ned. veroordeelde!

 5. bo keller zegt:

  Pak Lemon,
  Bedankt voor Uw toelichting en m’n zienswijze is van uit mijn soldaten
  kijk op de situatie na de 2e politionele acties.
  Wij (ik) kwamen dieper het binnenland in maakten contact met
  onze oude streek genoten,nu bij de TNI die ons (Mij) andere verhalen
  vertelden over de situatie en ons ook vragen stelden.
  Dat het niet plaatselijk was bleek wel uit brieven van andere Indo
  militairen uit Palembang ,bijv.om uit te kijken naar een burgerbaan
  daar….enz.
  Toen de overdracht een feit was, en de bevolking(Sumatra) gewoon
  onze posten in massa binnen kwamen had ik vanaf dat tijdstip geen
  Nederlandse officieren meer bij ons gezien.
  Met uitzondering van een Moluks Luitenant ,die voorlichting gaf aan
  Molukse militairen hoe de situatie voor hen speelde.
  Ook kwamen goed geklede en Nederlands sprekende Indonesische
  officieren ons (mij) opzoeken om de komende gebeurtenissen
  duidelijk te maken. en ons aanraden om te blijven
  Op Java veranderde de situatie enigszins ,want daar zagen we dat
  iedereen zich gereed maakten om naar Holland te gaan.
  siBo

  .

 6. Anoniem zegt:

  Wat een theorieen allemaal. Moord is Moord. Gebeurd dagelijks.
  Gen. Spoor is niet vermoord omdat hij generaal was, maar omdat hij in zijn leger te veel “Brandals” ontdekte.
  Cap.

 7. Wal Suparmo zegt:

  De Indonesisische historie met hun PAHLAWAN of HELDEN hebben al lang beweerd dat zelfs J.P.COEN ook op de zelde leeftijd door een Mataram stijder was vermoord en dat het ook met Spoor gebeurde.Spoor dat eergisteen nog tezien was bij de diensten in de Emmanuelkerk te Gambir.Over COEN:Een brief aan de Bewindhebber in het Moederland: “had de Generael wat gequynt ende aen loop gegaen,maar altyt sonder ene harteycke maeltyt teversuymen aen taeffel gegeten en voredien ene avondgebeth ende des naemiddags boven op de galeye in ‘t huys ( in de Kasteel) geweest hadde.Mevrouwe syn gemaele (die maer dry daegen van ener jonge dochter verlost was )wier omtrent thien uyere van d’Heer Generaels overleden belegenhaeyt gewaerschouwt”

 8. Wal Suparmo zegt:

  Generaal Spoor op dien tijd, zijnde de machtigste man was in Ned.Indie.Was streng onder medische controlle van een team van de beste doktoren.Die nooit gerapporteerd hadden dat hij ooit moeilijkheden met zijn hart heeft.

 9. Robert zegt:

  Anyone can stop a man’s life, but no one his death: a thousand doors open on to it. See Seneca, Phoenissae.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.