Belgen in het Oost-Indische leger

Beste mensen,
Eerst en vooral gefeliciteerd met uw prachtige Indische site, ik vond er al veel nuttige informatie op.
Als Belg en Vlaming doe ik momenteel opzoekwerk naar de Belgen in Indie. Tussen 1817 en 1911 dienden er ongeveer 23400 Belgen in het Oost Indische leger. Drie kwart van hun kwam nooit terug naar hun thuisland. Velen gingen dood er waarschijnlijk aan tropische ziekten, of dronken zich dood en weer anderen sneuvelden in één van de vele conflicten op de Indiche archipel. Maar het was niet steeds kommer en kwel op de archipel, veel bleven na hun dienst in Indie en bouwden er een nieuw leven op. Het leven was er beter en als Europeaan had je toch altijd dat stapje voor op de inlander en thuis in Vlaanderen was het waarschijnlijk toch ook maar ‘armoe sta bij!’ Zij bleven dus in Indie en stichten er met hun njai een gezin of leerden een inlands meisje kennen, zodoende vermoed ik dat er nog veel nazaten van deze Belgen zijn onder de Indische gemeenschap in Nederland.
Wie kan mij helpen om de namen van deze Belgen, te verzamelen. Wie heeft er een betovergrootvader of een grootvader die uit Belgie kwam? Of wie heeft er weet van Belgen op Insulinde. Persoonlijk beschik ik over een lijst van amper 250 namen en er waren er veel meer 23400. In hun eigen thuisland hoort men het bij wijze van spreken ‘in Keulen donderen’, als men verteld over die vele Belgen in Indie.
Iedere informatie is welkom  Iedereen bedankt
Poortman j.  jaak-fernanda@skynet.be

bosstraeten1Uit de Indische Navorscher 2002, uitgegeven door de Indische Genealogische Vereniging. Het artikel over Eresabels   Zie ook 1e Bonische expeditie

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

49 reacties op Belgen in het Oost-Indische leger

 1. Eric Neyndorff zegt:

  Het moet na te gaan zijn. Ik zal het proberen via de mij beschikbare kanalen.

 2. Van Beek zegt:

  Toevallig ben ik een nazaat van een Belg. Wel erg ver. De vader van mijn overgrootvader is een Belg.

 3. Pierre de la Croix zegt:

  Ik heb ook afstammelingen van een Belg in mijn aangetrouwde familie, de Mollingers. De vader van wijlen mijn (stief)zwager Stefan (Stef) Mollinger was KNIL-officier en diens vader geloof ik ook.

  Stef Mollinger overleefde het jongenskamp Bangkong in Semarang, zijn vader niet.

  Staat de familienaam Mollinger al op uw lijstje? Anders probeer ik iets meer te weten te komen over plaats van herkomst in België, etc.

  Stefan’s zoon Rick (50) is Australiër en vliegt voor Qantas. Zijn oudere zuster heet Brenda (53). Beiden wonen in Melbourne.

  Pak Pierre

  • Poortman J zegt:

   Menheer de la Croix,
   Neen de naam Mollinger staat niet op mijn povere lijst. Alle informatie is voor mij bruikbaar
   Hartelijk bedankt, voor al uw moeite.
   Mvg
   Poortman J

   • Pierre de la Croix zegt:

    @ Mollingers.

    Okee meneer Poortman, ik ga voor u graven, ook al moet ik daarbij dwars door de aardkloot om “down under” terecht te komen.

    Misschien heb ik hier ook nog wat liggen van wijlen ex zwager Stef Mollinger. Hij overleed in Adelaide, naar ik meen in 1998, 67 jaar oud.

    U hoort van mij.

    Voor het geval uw vraag aan Ronaldo “Kebon betekent dat niet knecht?” in de ruis van de vele reacties “verzuipt” beantwoord ik deze en passant:

    “Kebon” heeft als eerste betekenis “tuin”, in onderhavig verband zou ik zeggen “plantage” of “cultuuronderneming” = onderneming waar tabak, thee, suikerriet, etc. werd verbouwd.

    “Kebon” was in de koloniale tijd ook de man die de tuin van de particuliere toeans en njonja’s onderhield, de tuinman dus, in zekere zin inderdaad “knecht”.

    Pak Pierre

   • Pierre de la Croix zegt:

    Waarde heer Poortman,

    Van mijn nichtje Brenda Mollinger van “down under” (Melbourne) heb ik summiere gegevens ontvangen, die u wellicht toch voldoende aanknopingspunten bieden:

    Hoofdpersoon voor uw onderzoek is Gotfriedus Isodorus Franciscus (GIF) Mollinger * Turnhout (B) 12.05.1885

    Hij zou in 1903 hebben getekend voor dienst in het KNIL. Verdere gegevens ontbreken. In eerste echt gehuwd geweest met onbekende vrouw, uit welk huwelijk te Batavia werd geboren Rienaldo Isedoor, 14.09.19. Rien emigreerde na de oorlog naar Australië en is daar overleden.

    In 2de echt huwde GIF met Maria Christina van de Vijver, * Magelang (Midden Java), 03.02.1897.

    Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren, onder wie mijn zwager Stephan (25.07.30, Djokjakarta). Desgewenst kan ik u namen, geboorteplaatsen en data verstrekken.

    GIF en zijn 2de echtgenote overleden vlak voor de bevrijding in een vrouwen, resp. mannenkamp in Semarang aan dysenterie, malaria en ondervoeding. Hun stoffelijke resten werden later bijgezet op een ereveld in Semarang (er zijn er geloof ik 2, beheerd door de Nederlandse Stichting Oorlogsgraven).

    GIF zou een broer hebben die ook als militair naar Indië is gegaan. Over hem schreef mijn nichtje Brenda het navolgende:

    “My grandfather also had at least one brother, who also served in the Dutch army in Indonesia, and who apparently fought against Soekarno and the uprising after the war.
    Family rumour has it that the Mollinger name was mud in Indonesia for some time as a consequence”.

    Brenda eindigde haar mail met:

    “If any more information is wanted I could trawl through my father’s papers when I get back (I am leaving for Thailand tonight) on the 11th Feb”.

    Dit was het dan voorlopig. De familie Mollinger is door de oorlog, c.q. hun opsluiting in de “Jappenkampen” alle paperassen kwijt geraakt. Als u meer wilt, laat dan weten wat u precies zoekt van deze familie, wie weet …..

    Ik hoop dat meelezertjes op I4E aanvullende info kunnen verstrekken, misschien over die mysterieuze broer van GIF.

    Pak Pierre

    • Frank Mollinger zegt:

     Geachte heer Poortman, indien u meer informatie heeft over deze tak van de Mollingers ben ik zeer geinteresseerd. Ik ben de zoon van 1 van de 5 kinderen uit het 2e huwelijk. Mijn naam is Frank Mollinger, jawel vernoemd naar wederom 1 van de zoons. Mijn vader was Bill Mollinger (William Benedictus). Mijn vaders is overleden op 30 april 1994. Ik probeer zoveel mogelijk gegevens terug te tracen vanwege het feit dat er weinig over vroeger gesproken is. Er zijn vele dagen geweest dat mijn vader in gedachten ver weg was, als ik hem dan vroeg waar hij aan dacht liet hij er niet veel over los.
     Ik zou het zeer op prijs stellen als u mij aan meer gegevens kunt helpen.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Dag Frank,

     Je bent mijn naam tegengekomen als je mijn bovenstaande bijdragen over de Mollingers hebt gelezen. Dan weet je ook de familierelatie tussen de Mollingers en mij.

     Je oom Stef(an) en je vader Bill hebben tijdens de Japanse bezetting beiden in het mannen- en jongenskamp Bangkong in Semarang gezeten. Daar is ook hun vader, jouw opa, gestorven. Hun moeder, jouw oma dus, stierf in een ander interneringskamp. Stef en Bill kwamen dus als wees uit het kamp en Stef (toen 15 jaar) heeft zich in die tijd over Bill ontfermd. De 2 jongens zijn naar Australia gehaald om bij te komen (woonde daar niet al een oudere (half)broer Rien en/of Frank?) en zijn later terug gegaan naar Nederland om onder de hoede te komen van pleegouders (Van den Broek(e?).

     Je oom Stef is in 1970 voorgoed met vrouw en kinderen geëmigreerd naar Australia. Ik ben daarvoor nog met hem bij jullie geweest (Roermond, Sittard?).

     Ik heb nog steeds contact met je Australische neef en nicht Rick en Brenda in Melbourne. Rick (55 inmiddels) vliegt nog als captain bij een Aussie maatschappij. Als je contact met hun wil, dan kan ik het ze vragen. Als je daarvoor met mij contact wilt, dan kan je mijn mailadres vragen aan Boeroeng de webmaster, die ik bij deze machtig je dat te geven. Ik ben natuurlijk bereid het weinige dat ik weet over je familie met jou te delen.

     Pak Pierre

 4. Nadia Leworthy-Hanssens zegt:

  Mijn betovergrootvader, Martin Josse Hanssens, was geboren op 29-06-1816 Lennick St.Martin (Sint Martens-Lennik, provincie Brabant,Belgie). Ja, in het huidige Belgie, maar wel als Nederlands onderdaan; voordat de Fransen het overnamen in 1795 waren de Habsburgers in gezag, en na Napoleon’s nederlaag te Waterloo in 1815 ging het gebied over in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Nederlandse nationaliteit!
  Hij was de oudste zoon uit een gezin van 5 kinderen en de enigste die naar Ned.Indie vertrok alwaar hij met een Nederlandse vrouw, Jacoba Hendrika Lugtman, huwde en 13 kinderen had (waarvan 8 jong zijn overleden).
  Mijn overgrootvader Willem Lodewijk John Hanssens een van de vijf overlevende kinderen. Deze Hanssens-nazaten waren dus Nederlanders en onder hun nakomelingen zijn er genoeg die bij de onafhankelijkheid van Indonesie, al dan niet via Nederland, doorgeemigreerd zijn en nu Amerikaans/Canadees/Australisch of Nieuw-Zeeland-staatsburger zijn. Maar het gros, voor zover ik weet, is in Nederland gebleven.

  De broers en zus van Martin Josse, die achterbleven, hadden met de onafhankelijkheid in 1830 (Belgische Revolutie), de Belgische nationaliteit; jongste broer Leopold Ferdinand Joseph Hanssens werd advocaat en was Belgisch parlementslid en Provinciaal Raadslid voor Luik.
  Ouders waren Emmanuel Joachim Hanssens, Marechaussee Officier, en Angelique Welvaert. Martin Josse kwam te overlijden op 15-12-1868 te Soerakarta,Ned.Indie.

  Mvg.

  • Poortman J zegt:

   Mevrouw Leworthy-Hanssens,

   Ik heb weet van een Eduard (Edward) Hanssens, hij was lang burgemeester van Vilvoorde, hij is overleden geloof ik in 1905. Ik wil het altijd beter opzoeken als u dat wil.
   Het was ook advocaat en een liberaal politicus.
   Mag ik wat meer informatie over uw M.J. Hanssens?
   Vriendelijke groeten

   Jaak Poortman

   • Nadia Leworthy-Hanssens zegt:

    Dag Meneer Poortman,

    In de Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie 1815-1942, staat M.J.Hanssens geregistreerd als particulier onderwijzer voor het lager europees onderwijs (kostschoolhouder) en Kapitein der Schutterij te Soerakarta. Of hij inderdaad via het koloniaal wervingsdepot te Harderwijk als militair naar Ned.Indie is gegaan zou ik niet met zekerheid kunnen zeggen, ik vermoed gewoon als particulier. Geen idee eigenlijk of zijn carriere als onderwijzer zo vruchtbaar was; n.a.v. vele advertenties in oude kranten voor Ned.Indie komt bij mij een ander beeld voor ogen van een koopman/entrepeneur en soort ‘wheeler-dealer’. Hij koopt en verkoopt o.a. versche haring, Amerikaanse wagens? en stoelen, pianino’s (van John Broadwood & Sons), Holloway zalf en pillen, illumineer glazen, vlaggedoeken, tabakszaad, rouwkaarten + enveloppen, zelfs schepen en scheepsparten. Men moest voor vrouw en kinders het hoofd boven water houden, nietwaar.

    Ik ben eveneens andere Hanssens tegengekomen (ah, thank you Google!), de Blauwe Wie is Wie is ook een aardige bron waar meerdere Hanssens in vertoeven, ene Bartholomeus Hanssens, burgemeester van Dworp en oprichter van bierbrouwerij/geuzestekerij Hanssens Artisanaal, nog steeds gaande. Maar of wij verwant zijn is nog de vraag. Ik heb me eigenlijk alleen maar geconcentreerd op betovergrootvader Martin Josse. Er loopt wel een militaire draad door ons verhaal; grootvader van Martin Josse was beroepsmilitair in het vrijkorps van Jean Leloup en heeft in verschillende militaire campagnes gevochten tegen Napoleon. Deze Joachim (Josse) Hanssens is later kolonel bij de Rijkswacht te Antwerpen geweest.

    Geheel los van bovengenoemd, ander namen van Belgen in het Oost-Indisch leger, Jhr.Francois Frederik de Casembroot, Jhr.Gustave Marie Verspyck, verschillende heren le Bron de Vexela, Guillaume Frederic Charlier, Jean Francois Backerus……..
    Heeft U al eens op kranten.kb.nl gekeken of Uw Belgen in de kranten voor Ned.Indie voorkomen?
    Succes verder, Meneer Poortman.

    Mvg.

   • André Hanssens zegt:

    Ik spreek frans en woon in Bruxelles.Sorry voor mijn Nederland.Ik doe mijn best.
    Ik ben zeer interesseerd aan de familie Hanssens in Indonesie.
    Is het moogelijck te krijgen van uw de inlichtingen over uw en uw ouders en grootouders
    Ik heb ook inlichtingen voor uw.
    Hoogachten
    André Hanssens

 5. Bintang zegt:

  De familie Blommaert waren Indische Belgen.

 6. Jan A. Somers zegt:

  De Belgische link was niet zo bijzonder. In de 19e eeuw waren Nederland en België lange tijd één natie. In de 17e eeuw waren veel Belgen naar het noorden gevlucht en waren ook betrokken bij de welvaart die er toen heerste. Veel Belgen waren betrokken bij de VOC.

  • Poortman J zegt:

   Mr Somers,

   Inderdaad, en volgens de historie waren die uitgeweken Belgen verantwoordelijk voor Hollands gouden eeuw. Maar ik zoek mijn Indische Belgen wat later dan de VOC periode.
   Groeten,
   Poorman Jaak

 7. ronaldo zegt:

  hoorde links en rechts wel eens dat er op de kebon veel belgen als administrateurs werkten…en hoorde ook dat ze veel ongelukken maakten met de bedrijfsauto, daar ze niet zo best konden rijden…omdat ze nooit examen voor hun rijbewijs hoefden te doen vroeger…in hun belse land,,,,lol

  • Poortman J zegt:

   Menheer Neyndorff

   Bedankt voor uw reactie. Wat ik wil weten, Naam,voornaam geboortedatum geboorteplaats, waar ie dienstgenomen heeft de datum, ontslagdatum enz.Indien het niet teveel moeite is zowat alles over deze persoon wat met de indienstneming en het ontslag te maken had. Indien het geweten is, de reden waarom hij niet of nooit meer teruggekomen is naar Vlaanderen En wat er later van hem terecht gekomen is in Indie.

   Eigenlijk ben ik blij met iedere reactie, mijn lijst is armzalige klein en iedere invulling is steeds zeer welkom!.

   Met vriendelijke groeten,

   Poortman Jaak

  • Poortman J zegt:

   Ronaldo,

   Kebon betekent dat niet knecht? Over dat rijbewijs heb je gelijk pas in 1966 werd het in Belgenland afgeschaft dat je zonder rijschool op eenvoudige aanvraag bij de politie, een rijbewijs kreeg..
   Mvg
   Jaak Poortman

 8. Jan A. Somers zegt:

  Ik ben in Soerabaja bij de Kenpeitai vrijgelaten door tussenkomst van Ab Croin, eigenaar van een melkerij waar ik tewerk werd gesteld. Hij was gewoon Nederlander maar had een Belgisch paspoort. Hij was dus niet geïnterneerd. De Indonesiërs kenden dat verschil niet, hij zat tijdens de bersiap net als ik in de Werfstraatgevangenis. Na onze bevrijding ontmoetten we elkaar weer in het havengebied. Hij zou proberen in Soerabaja behalve naar zijn gezin ook naar mijn moeder en zus te zoeken. Ik zou proberen met Hr.Ms. Princess Beatrix naar Singapore te gaan om daar behalve naar mijn ouders en zus ook naar zijn vrouw en dochterje te zoeken.

  • Poortman J zegt:

   En vond u deze mensen? De naam Croin komt helaas niet voor op mijn lijst. Ik heb wel weet van de EX KNIL adjudant Refuge.
   Groet
   Jaak

   • Jan A. Somers zegt:

    Ab was volgens mij gewoon Nederlander, misschien staat hij daarom niet op uw lijst. Hoe hij aan dat Belgisch paspoort kwam weet ik niet. Hij heeft in Soerabaja wel zijn vrouw en dochtertje gevonden, maar zijn bedrijf was verwoest. Zie Javapost: Een melkboer in oorlogstijd, van 18-11-2011. Mijn moeder en zus heeft hij niet gevonden, die waren als gijzelaar afgevoerd naar Midden Java. Zelf ben ik niet verder gekomen dan Batavia. Mijn vader bleek in Singapore te zitten en had mijn moeder en zus niet gevonden bij de evacué’s uit Soerabaja, dat klopte met mijn bevindingen. Teruggekeerd in Soerabaja bleek hun huis geplunderd.

 9. Boeroeng zegt:

  Jacques Jean Henri Eschweiler en Henricus Antonius Theodorus Eschweiler werden geboren te Mechelen resp op 12-08-1819 en 07-07-1821 maar ze waren van Hollandse ouders . Vader Eschweiler werd in Mechelen gestationeerd. Pa en ma waren uit ‘s-Hertogenbosch.
  De broers gingen als officier naar Indië. Jacques kreeg kinderen en Henricus overleed te Sumatra

  • Anoniem zegt:

   Beste,
   Heb de droevige historie van de familie ESCHWEILER gevolgd op de site KB historische kranten, hoe geschiedenis terug tot leven komt.
   Bedankt voor de informatie
   MVG
   Poortman Jaak

   • Boeroeng zegt:

    Jaak,

    Staat er een artikel over Eschweiler in een oude krant op de KBsite?
    Heb je een linkje? Of weet je nog in welk jaar dat artikel verscheen ?

   • Jaak Poortman zegt:

    Beste Boeroeng
    De eerste die ik vond ging over een uitbesteding die Ritmeester Eschweiler deed als intendant van de lanciers in Mechelen, ik meen 1819
    Groeten
    Jaak

 10. Fréderik J.E. Topée zegt:

  Armandus Maes, geboren te Brussel op 8 april 1882, van beroep sergeant de Infanterie, overlijdt in Jette in Belgie op 7 juli 1950, zoon van Julien (Jules) Maes en van Adele (Adelle) Pauline Wijddooghe (die als weduwe ten tijde van het huwelijk te Gheel (Belgie) woont).
  Een oud oom van mij en is geplaatst in de genealogie van mijn gootmoeder. Zelf stam ik af van mijn stamvader (geb 1725) uit Poperinge.

  • Anoniem zegt:

   Geachte
   Hebt u nog iets meer informatie, de naam Maes heb ik op mijn lijst niet die van Armand. Maes is ook een naam die je in Vlaanderen vaak tegenkomt.
   Bedankt
   Mvg
   Poortman Jaak

   • dhr F.J.E. Topée zegt:

    Geachte heer Poortman,
    Ik kan u zijn stamboekgegevens leveren. Moet het wel terugzoeken.
    Mvrg.
    F.J.E. Topée

   • Jaak Poortman zegt:

    Mr. Topée,
    Heb nog een Maes gevonden Louis Maes. Geboren te Brussel 11juli 1857 zoon van Jean Joseph Maes en Marie Anne Robert
    Overleden Lambaroe 19 april 1884. Begraven op Peutjoet.
    Zegt dit u iets
    Groeten
    Jaak Poortman

 11. RLMertens zegt:

  Mijn kleinzoon Stéphan van Beek informeerde mij over uw vraag:
  Mijn grootvader is een Belg; Joseph Lucièn Mertens-geboren te Lebeke dd.2-6-1870, die in 1894 te Terneuzen voor het Indische leger tekende en in 1894 van Amsterdam vertrok naar Indië en aldaar oa in Atjeh is ingezet. Eerste huwelijk met Cornelia Bertha Bergmans en na overlijden van mevr. Bergmans met mijn grootmoeder Adriana
  Rosina Huizen, moeder van mijn vader Frederik Jozef Mertens.
  Bizonder was het, dat mijn vader (en ik) tot 1952 de Belgische nationaliteit hadden, zonder er van bewust te zijn. Hij was altijd als Nederlands onderdaan door het (militaire) leven gegaan tot zijn verzoek om bij Nederlandse leger KL zijn loopbaan te mogen vervolgen. Afgewezen want hij was Belg of conform de souvereiniteits overdracht regels (geboortig) Indonesiër. Wel onderdaan maar geen Nederlander.Hij had 20 tropische dienstjaren= 40 pensioenjaren!! terwijl hij toen pas 38 jaar oud was. Met een groep Belgische Indo’s is het via een rechtzaak beslist, dat hij (en gezin) voor het Nederlanderschap kon opteren. Voila, hoe de Nederlandse staat zijn onderdanen uit Indië in 1950 tegemoet trad.
  Mijn vader heeft een complete familie stamboom opgezet.
  Nog te vermelden is, dat ik ooit een Vlaamse TV programma heb gezien , naar ik meen in aug.1995- ivm.50 jaar na dato( Japanse overgave in 15/8-1945) over Belgische Indo’s!
  Voor verdere info; R.L.Mertens-email ronmertens@casema.nl
  Met groet,

 12. Marcel zegt:

  Ik heb even gezocht en kwam de volgende naam tegen, de Liser (de Morsain). Is die reeds bij u bekend?
  (overigens geen familierelatie)

  Via de volgende link is er qua geboorte(plaats) e.e.a. naar Indie te herleiden.
  Helaas geeft het doorklikken op de namen hier, geen nadere informatie weer.
  http://www.stamboomzoeker.nl/search.php?l=nl&s=0&fn=&sn=liser%20de%20morsain&bd1=&bd2=&bp=&m=1&uy=&un=&t=1

  maar,

  de volgende link kan dat dan weer enigzins goedmaken..

  http://gw2.geneanet.org/indobali1?lang=nl&m=N&v=de+LISER+de+MORSAIN

  vriendelijke groet

  Marcel

 13. bokeller zegt:

  Nmi heeft de bibliotheek van het museum Bronbeek hierover een schat aan gegevens uit de oude Knil stamboeken.
  In ieder geval de verstrekte medailles (divers)aan militairen plus hun
  staat van dienst.
  In één oogopslag veel terug tevinden.Wel van te voren een afspraak
  en geen haastwerk van maken.
  siBo

  • Anoniem zegt:

   Bronbeek zou inderdaad een grote bron van informatie kunnen zijn. Aleen al onder de oud gasten zullen er Belgen geweest zijn. Ook de stamboeken van de ‘Jagers van Cleerens’ worden er bewaard.
   Nu nog op de Velperweg in Bronbeek voor enige dagen geraken en zoals u schrijft geen haastwerk.
   Bedankt
   Poortman J

  • Anoniem zegt:

   Beste Pierre,

   Ja zeker, maar ik word lichtelijk overspoeld met reacties, ik ben bezig alles naar bruikbaarheid te catalogeren. Ik werk overdag, dus alles moet s’avonds gebeuren. Maar inderdaad uw informatie is om van te snoepen.
   Hartelijk dank en beste groeten

   Jaak

   • Pierre de la Croix zegt:

    Beste Jaak,

    Als je nog wat meer over de “Indische” Mollingers wilt weten dan hoor ik het wel (zie intentieverklaring Brenda). Anders laat ik de zaak rusten en hoeft nichtje Brenda niet verder te “trawlen”.

    Brenda’s vader Stephan (“Steph” in Nederland, “Steve” voor de Aussies) die als 15 jarige wees uit het mannenkamp Bangkong in Semarang kwam, werd in de tijd van de ijskoude oorlog de grond in Europa té heet onder de voeten en “vluchtte” in 1970 met vrouw, mijn oudste stiefzuster, en 2 kinderen van toen 11 (Brenda) en 8 (Ric) naar Australië. Hij dacht vooral aan zijn kinderen. Die zouden NOOIT, NOOIT, NOOIT, mogen meemaken wat hij had meegemaakt.

    Succes met je queeste.

    Pierre

  • Jaak Poortman zegt:

   Beste Boeroeng,

   Mooi en erg bruikbaar, wried bedankt
   Mvg
   Jaak Poortman

 14. Marcel zegt:

  Dag Jaak,

  Tenzij je zelf degene bent geweest die het volgende item op het internet hebt gezet, zal de volgende link ook wel je interesse hebben, denk ik.

  http://militaria.forum-xl.com/viewtopic.php?f=76&t=1908

 15. Boeroeng zegt:

  Nog een
  François Napoleon van Driessche geboren 10-05-1810 te Gent. Daar overleden 15-11-1864.
  Zoon van Charles van Driessche en Isabella de Boko.
  Frans zat bij het korps jagers van Cleerens en moet ca 1835 naar Indië gegaan zijn.
  Zijn echtgenotes te Indië waren Jannetje Gastelaar, Geertruida Dorothea Verbeek en Helena Plasman. Met kinderen van deze laatste.
  http://www.genver.nl/nl/zoeken.php?soort=0&naam=driessche&submit=Zoek

 16. S.A. Vincent zegt:

  Beste heer Poortman,

  Mijn achternaam is Vincent. Uit de verhalen blijkt dat mijn voorouders uit Belgie komen. Zij woonden in de buurt van Djogjakarta. Het is opa van mijn opa. Als het goed is is zijn naam Anton-Frans Vincent. Er is veel verwarring over de Vincents in Ned-Indie. Er zijn volgens mij 2 families Vincent in Ned-Indie geweest en volgens mij allebei met een Beligsche (Waalse) achtergrond. Is er in Belgie een familie Vincent die een verbinding heeft met Ned-Indie ? Wij zijn terecht gekomen in Amsterdam, aan mijn vader is geen Nederlands meer te herkennen. Hij is eigelijk gewoon een donkere javaanse man. Bijna alle Vincent in ned- Indie hadden kinderen met inlandse vrouwen en bij voorkeur vrouwen uit de kraton (2e graads adel). Ik hoop dat de naam Vincent op uw lijst staat.

  Met vriendelijke groet, S. Vincent.

 17. de Bats zegt:

  Veel Belgen zijn in de periode 1831 – 1839 opgenomen in het korps Jagers van Cleerens, daarna overgeplaatst naar het Algemeen Depot no. 33 en naar Java verscheept. Zie: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.13.09?node=c01%253A0.c02%253A4.c03%253A8.&open=c01%3A0.c02%3A4.c03%3A8.c04%3A0.%23c01%3A0.c02%3A4.c03%3A8.c04%3A0
  Zo ook mijn voorvader Petrus de Bats.
  .

 18. ellen zegt:

  https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=9241

  Hallo De Bats.
  Ik ben ook een nazaat van Petrus de Bats, en heb informatie verschaft over mijn voorvader aan de Belgische schrijver Jaak Poortman. Zijn boek over Belgen in het Oost-Indisch Leger is in 2019 verschenen onder eigen beheer.

Laat een reactie achter op ellen Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.