Foto’s executies Nederlands-Indië opgedoken

Update 7 augustus:
Het blijft tobben met de vaderlandse geschiedenis. Een maand geleden publiceerde de Volkskrant foto’s die kort tevoren in een vuilnisbak waren gevonden. Op een daarvan staan drie Indonesiërs die door Nederlandse soldaten worden doodgeschoten. Dat veroorzaakte opschudding.
Henk Hofland in De Groene Amsterdammer – .

Update van 24 juli:
De tekenaar Peter van Dongen stuurde een brief aan de Volkskrant.
Indoweb.nl publiceerde  de  bedoelde foto

Update van 15 juli:
Interview met maat van de fotohouder

Update 1 12 juli:
hpdetijd schrijft:  Hofland stelt dat de dinsdag in de Volkskrant afgedrukte foto’s van de Enschedese Indië-veteraan Jacobus R. van respectievelijk een executie en een greppel vol gedode Indonesiërs ten tijde van de Politionele Acties, ‘voor hem oud nieuws’ zijn.
Als huzaar eerste klas, gedetacheerd bij de Leger Film- en Fotodienst, had de jonge Hofland in 1949 ‘niet een paar, maar ettelijke’ van ‘dergelijke gruwelfoto’s’ gezien. En wel uit de eerste hand van betrokken militairen zelf.

Update 2 van 12 juli:
Vrij Nederland: Maar wie krantenknipsels en rapporten van de jaren veertig tot nu doorploegt (en dat zijn grote stapels!) valt het meteen op dat áls de politiek zich al uitsprak over de gewelddadige dekolonisatie, het altijd in reactie was op incidenten. Nooit is door een Nederlandse regering uit eigen beweging een groot, alomvattend onderzoek opgezet, zoals de parlementaire enquête naar de regeringsverantwoordelijkheid in de Tweede Wereldoorlog. In de jaren zestig speelde de affaire rond Joop Hueting die op televisie vertelde over de moordpartijen waarbij hij betrokken was,

Bericht van 10 juli
Voor het eerst zijn er foto’s opgedoken van executies in het voormalige Nederlands-Indië. De beelden zijn waarschijnlijk gemaakt eind jaren veertig tijdens de politionele acties, schrijft de Volkskrant. NOS

Artikel Volkskrant
SP stelt kamervragen en dringt aan op meer historisch onderzoek

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

58 reacties op Foto’s executies Nederlands-Indië opgedoken

 1. Eric Neyndorff zegt:

  Misschien zijn er ook fotos van mensen die door de pemudas zijn getjintjangd en in putten gegooid?

  • bokeller zegt:

   Deze vraag had ook ik gesteld aan de samenstellers van
   ’t Museum en IHC in”Bronbeek” te Arnhem,dat het verhaal toont inz. de dekolonisatie. Het zwijgen was oorverdovend,dus een totale leegte.
   Maar bezie ’t gastenboek, lovend-lovende reacties,ook van oudere personen uit Ned.-Indië, nl.dat ’t vertoonde een goed beeld geeft uit deze periode. Hoe toch dese?

 2. Peter zegt:

  Het artikel verscheen ook in het NRC en mijn reactie ook

  Ik vind het wel een goede welhaast militaire timimg: eerst komen die onderzoeksinstituten met het voorstel om het militair optreden van Nederland in het toenmalige Indie te onderzoeken en nu komt daar plotseling na 65 jaar deze fotogenieke en indrukwekkende plaatjes bovendrijven. Marketing technisch verdient het de schoonheidsprijs.

  Maar wie manipuleert wie?

 3. David zegt:

  I agree! Natuurlijk is het geen toeval. En reken erop dat de komende tijd meer en meer dergelijke foto’s worden ‘ontdekt’. Vraag is dan: waar en door wie zijn die foto’s al die jaren verstopt geweest? En waarom?

  • Ed Vos zegt:

   Even in het oog houden houden dat het hier gaat om executies door een gedisciplineerd Nederlands leger en niet door ongeregelde in matagelap staat zijnde Indonesische volksbendes. Dus de vraag is al bijna beantwoord.

 4. Bintang zegt:

  Dan hebben de Indonesische regering en die pemoeda’s het toch beter gedaan door direct alles wat direct of indirect als bewijslast kon dienen te vernietigen.

 5. Surya Atmadja zegt:

  mata glap

  van het Mal. mata: oog + id. gelap: donker. Dit duidt den toestand aan van zinsverbijstering door woede, waarin de inlander amok maakt.
  Zola duidt dien bij Europeanen die aan moordzucht lijden aan door voir rouge.
  bron: dbnl

 6. David zegt:

  Bewijsmateriaal vernietigen? Ik heb op video nog een destijds uitgezonden interview met Ruslan Abdulgani, die rustig vertelde dat er aan beide kanten UITERAARD excessen zijn geweest, maar dat dat logisch was in een guerilla.-oorlog.
  De pest aan Nederlandse kant is dat Nederland altijd het braafste jongetje van de wereld wil zijn, ook met terugwerkende kracht.

  • Bintang zegt:

   Nederland is zeker niet het braafste jongetje, maar nu moet men niet gaan doen alsof de Pemoeda’s en die Indonesische regering dat waren want die hebben bewust geweld jegens de zwaksten (onschuldige schoolgaande kinderen en vrouwen) gebruikt vaak met de dood tot gevolg.
   Nu worden de KNIL militairen neergezet als eenzijdige oorlogsmisdadigers die zonder enige reden alles en iedereen daar zat af te slachten en dat is nonsens.
   Er zijn zeker fouten gemaakt, grove fouten die nimmer hadden mogen plaatsvinden maar laten we niet de realiteit uit het oog verliezen en de misdaden van de pemoeda’s/Indonesiers jegens de Indo’s en Blanda’s onder het vloerkleed gaan vegen.
   Ook Indonesie past het boetekleed!

   • Sibangga zegt:

    ‘Nu worden de KNIL militairen neergezet als eenzijdige oorlogsmisdadigers die zonder enige reden alles en iedereen daar zat af te slachten en dat is nonsens.’

    En dan zegt u ‘Pemoeda’s en die Indonesische regering dat waren want die hebben bewust geweld jegens de zwaksten (onschuldige schoolgaande kinderen en vrouwen) gebruikt vaak met de dood tot gevolg.’

    Nu doet u toch hetzelfde? U scheert de pemoeda’s en de indonesische regering over een kamp alsof het allemaal moordernaars zijn. Het doel van de vrijheidstrijders en de indonesische regering was onafhankelijkheid krijgen. Natuurlijk zat er een groep terroristen/moordernaars bij. Maar dat zijn geen vrijheidstrijders maar pure moordenaars/criminelen. Het doel van de knillers/kl’ers(in opdracht van Nederland) was indonesie proberen te heroveren. Daarom vind ik het terecht dat indonesie vaak in een slachtofferrol word geplaatst.

   • Mas Rob zegt:

    De Nederlandse regering vindt sinds 1969 dat er weliswaar excessen hebben plaats gehad, maar dat Nederland zich verdere in de oorlog correct heeft gedragen. Met andere woorden, Nederland gedraagt zich inderdaad als het braafste jongetje van de klas, maar op een andere manier dan David bedoelt.

   • Boeroeng zegt:

    Extremisten waren ook nationalisten en dus ook vrijheidsstrijders.
    Kids die gingen rampokken en moorden uit agressie en om zelf rijker te worden werden daartoe opgefokt door die revolutionaire sfeer .
    Die buitenlanders ( belanda) was de booswicht en die mocht en moest je ‘bestrijden’.
    Zo werkt nationalisme.

    Nu werd het meeste frontwerk niet door Knillers gedaan, maar door de Hollandse jongeren die ook maar gedwongen werden.
    Het kan zijn dat de meerderheid van die groep.. -up to 99,..%- geen moordpartijen op hun geweten heeft. Hooguit wist een paar % wel van incidenten. Maar kollektief is er een heleboel in de doofpot gestopt.
    En met kollektief bedoel ik ook : legertop, ambtenarentop, Kamer en regeringen, pers, … publieke opinie.

  • Mas Rob zegt:

   Inderdaad, Colijn was ook zo’n fraai sujet “Het was onaangenaam werk, maar ’t kon niet anders,” zo schreef hij. Wat hij ook deed, de Hollandse braafheid droop ervan af. Hij kreeg voor zijn inzet en plichtsbesef nog de Militaire Willemsorde.

 7. Surya Atmadja zegt:

  Boeroeng, op 10 juli 2012 om 20:06 zei:
  Extremisten waren ook nationalisten en dus ook vrijheidsstrijders
  —————————————————————————————AAdoeh , hoe toh ?

  De jonge generaties Indonesiers hebben over rekonsiliasi (leenwoord), de Zuid Afrikanen en de Oost Timorezen hebben andere woorden maar met dezelfde betekenis.

  Even laten inwerken en probeer met je zelf en de “andere kant” te verzoenen.
  Vraag me af of de Nederlanders het wel kennen, lijkt wel op paniek voetbal.

 8. Boeroeng zegt:

  Je hebt toch vele soorten extreemnationalisten op de wereld?
  En ze pretenderen allemaal te strijden voor de vrijheid van hun volk en vaderland. Dat heet vrijheidsstrijders.
  Helaas strijdt men dan ook vaak voor de onvrijheid van buitenlandse burgers en voor de onvrijheid van tegenstanders uit het eigen volk.

  • Jan A. Somers zegt:

   In den beginne hadden we de Watergeuzen. Strijdend voor de vrijheid van hun volk en vaderland. Elk jaar viering van de verovering van Den Briel (op 1 april verloor Alva zijn bril), en van Leidens ontzet. Maar ook elk jaar herdenking van de martelaren van Gorkum, in Brielle! Is dat geen prachtig evenwicht?

 9. Surya Atmadja zegt:

  Boeroeng, op 10 juli 2012 om 20:06 zei:
  Nu werd het meeste frontwerk niet door Knillers gedaan, maar door de Hollandse jongeren die ook maar gedwongen werden.
  ————————————————————————————–
  Duilah, en ik heb horen vertellen dat de jongens van de KNIL ook goede vechters zijn , i.p.v een politiemacht .

 10. P.Lemon zegt:

  Serendipity of toch een complot van onderzoekers die om werk verlegen zitten ? Feit is dat straks oude wonden weer worden opengereten terwijl de strijdenden in een amnestieregeling hadden vastgelegd dat alleen misdaden vervolgd zouden worden die niet ! in verband stonden met hetgeen voor de politieke strijd noodzakelijk was. Dit vage criterium voorkwam vervolging en pijnlijke onthullingen over extreem geweld aan beide ! zijden.

  Jan soldaat en Boeng vrijheidstrijder waren ook maar pionnen in het politieke speelbal:……. “ik was amper 20 jaar, had net een hongerwinter overleefd, en werd opgeroepen voor de dienstplicht, op zich zelf geen bezwaar, was het niet zo dat ik naar het voormalig Nederlands Indië zou worden gezonden.
  Ik was van plan me eigen te onttrekken aan die uitzending, daar stond zware straffen op, en moest er worden “ondergedoken”
  Mijn vader was zo verstandig om duidelijk te maken wat de gevolgen zouden zijn, en ging ik in 1947 naar Indië voor 3 jaar
  Vraag me niet met welk resultaat wij daar waren, zeg maar een verloren oorlog, met veel slachtoffers, voor ons bataljon bleven er 43 achter op de erevelden om niet te spreken over de vele gewonden.
  Wij vochten voor ons eigen behoud om te blijven leven, en ook weer heelhuids thuis te komen
  J. L. Baas – nu 84 jaar ( http://www.innl.nl/page/2672 )
  4e bataljon Garde regiment Prinses Irene
  Met een hand op mijn hart kan ik zeggen dat wij geen misdaden hebben gepleegd !

 11. Mas Rob zegt:

  Mooi artikel in de VN. De vraag van de onderzoekers raakt de kern van de kwestie:
  ‘Het is voor ons de grootste oorlog ooit gevoerd. Nooit stuurden we zo veel mensen naar het front, nooit waren er zo veel doden. Hoe kan het dat er na 65 jaar nog steeds geen gezaghebbende studie over is?’

 12. Peter zegt:

  Als ik al die reacties zo lees, krijg ik de indruk dat moderne Geschiedschrijving lijkt op louter de bestudering van de militaire acties mn de excessen in Indie. Nederlanders hebben de neiging te overdrijven door zich in hun eigen drek te wentelen en met een vingertje naar de vijandige kant te wijzen. Daarbij wordt in het Grootboek op debetzijde de eigen en op creditzijde de vijandige doden geteld. En wat levert de verlies en winstrekening op?? Spijtbetuigingen en schadevergoeding??? Dat is dus geschiedschrijving. Alsof de 80jarige oorlog bestaat uit de excessen van Alva. Heeft Spanje daarover haar spijt betuigt.

  DE Amerikanen hebben hun My Lai en wij hebben de excessennota. En wat begrijpen we van My Lai?

  Het doel van Geschiedenisonderzoek is het vergroten van het inzicht in de geschiedenis van Ned. Indie. Aangezien wij de geschiedenis zijn, vergroot het ook het inzicht in ons zelf.

  Ik vind het danook ontluisterd en ik word ook eens bij de neus genomen.

 13. P.Lemon zegt:

  Hoe zou Spanje op haar stukje nederlands ‘verleden’ hebben teruggekeken ? Nederlanders zijn in ieder geval trots op hun 80-jarige bevrijdingsoorlog. Zo ws ook de indonesische natie die zich van het ‘juk der belanda’s ‘hebben bevrijd. Of ? Van die zijde zou je ook meer initiatief verwachten om tot een doorwrochte geschiedschrijving te komen maar…

  “De Amerikaanse hoogleraar Zuid-Aziatische studies aan de universiteit van Ohio William Frederick ziet in Indonesië wel enige beweging onder historici om te komen tot meluruskan sejarah, het rechtzetten van de geschiedenis. ‘Maar de onafhankelijkheidsstrijd maakt daar nog geen onderdeel van uit,’ laat Frederick per mail weten. ‘Het is nog steeds een heel gevoelig onderwerp waar tegelijkertijd weinig interesse voor bestaat. Het is dan ook niet te verwachten dat op afzienbare termijn jonge wetenschappers hier serieus mee aan de slag gaan.’

  Even in herinnering: “Hertog van Alva is een term die in de Nederlandse geschiedenis is verbonden aan de bezetting van de Spanjaarden in de tachtig jarige oorlog. Op bevel van Filips II vertrok de Hertog van Alva in augustus 1567 met een leger van 10 000 man naar de Lage Landen die moeilijk te besturen waren.
  De hertog van Alva kreeg onbeperkte bevoegdheid om het verzet van de Nederlandse opstandelingen aan te pakken. Dit werkte echter averechts. De opstand in Nederland verhevigde zich en dit zou uiteindelijk leiden tot het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het harde beleid van de “Ijzeren hertog” zorgde er voor dat de Nederlandse verzetsleden alleen maar meer medestanders kregen.

  • Surya Atmadja zegt:

   P.Lemon, op 13 juli 2012 om 13:31 zei:
   Het harde beleid van de “Ijzeren hertog” zorgde er voor dat de Nederlandse verzetsleden alleen maar meer medestanders kregen.
   —————————————————————————————
   Het onbuigzame en arrogante houding van de Nederlanders om samenwerking vanuit gematigde Nationalistische zijde ( Petitie Soetradjo, GAPI, samenwerking bij verdedigen van Nederlands Indie tegen Japan) , het mislukken van Linggardjati , de 2 koloniale oorlogen had de grote massa die eerst passief meekeken (nog niet politiek bewus- vaak nog eenvoudige tani en arbeiders ) beinvloed.
   Zeker na de Slag van Surabaya, Ambarawa , bezetting van Jogja en nog andere kleinere schermutselingen .

 14. Peter zegt:

  Ik heb Alva op een volledig andere manier aangehaald dan Lemon bedoelt (wel leuk te weten maar geeft niet de kern van Alva weer) want Alva is toch een point of reference in de Nederlandse Geschiedsschrijving. “Op 1 april verloor Alva zijn bril” en “bij Alkmaar begint de Victorie” zijn kernbegrippen die elk kind niet vergeet, ik tenminste niet.. Daarbij deden de begrippen “Raad van Beroerten” of “bloedraad” danwel Inquisitie mij de rillingen over de rug lopen en verstevigde de behoefte om toch meer van deze periode te weten. Een ander kernelement is de onthoofding van de graven Egmond en Hoorne door Alva, het gehele verhaal is een onvergetelijk gebeurtenis die ik helemaal niet uit mijn hoofd hoefte te leren.. Tenslotte blijft een schandvlek voor Alva de uitmoordingen van de stad Mechelen, een soort Ragawede. Zijn dit excessen zoals vermeldt in die nota over stuctureel geweld??? Is dit vergelijkbaar met het optreden van het NL-leger in Indie.

  Lemon zou eens de biografie van Alva dienen te lezen, aangename bedliteratuur

  • P.Lemon zegt:

   @Peter. Ook verkort te lezen: Alva een biografie v Henry Kamen http://goudeneeuw.eu/GEuittreksel08.htm.
   Alva’s wreedheden zijn wel door zijn slachtoffers opgetekend en in onze vaderlandse historie verwerkt. Je zou kunnen denken dat omgekeerd spaanse historici er niet aan ontkomen om er ook een eigen ‘gekleurde’ visie aan te geven die te vergelijken is met onze ‘doofpot’ mbt de koloniale oorlog(en). Met een opsomming van feiten zonder de indonesische invalshoek bereiken nederlandse onderzoekers m.i. nooit hun doelstelling. S.A. aanvullend commentaar zegt in feite voldoende.

   • Surya Atmadja zegt:

    Toen de onderdrukten hun koning (van Spanje) niet meer lusten hebben ze hun onafhankelijkheid verklaard .
    Plakkaat van Verlatinghe .

  • Jan A. Somers zegt:

   Maar in Spanje stikt het wel van de Nederlanders, ook veel blijvers. Plus het bedrijfsleven dat ervan geniet. Pas gelezen: dank zij de Nederlanders in Benidorm de beste Chinees van Spanje! En de Spanjaarden vinden het best. Plus nog standbeeld van Philips II en Alva(?).
   En dan de bevrijding door onze vrijheidsstrijders, de Watergeuzen? Inderdaad grote feesten in Brielle en Leiden. Ook in Brielle de herdenking van de martelaren van Gorkum. Niet doodgeschoten in een geul, maar hangend in een schuur. Is dat geen mooi evenwicht?

   • Pierre de la Croix zegt:

    Ter herinnering aan die wrede landvoogd Alva zijn er in alle Nederlandse havens en haventjes nog dukdalven te vinden, enkelvoud dukdalf, katanya vernoemd naar hem, de Duque de Alba oftewel hertog van Alva.

    Waarom? Bemanningen van schepen die in een haven moesten aanleggen gooiden een strop om de dukdalf, om de nek van de gehate hertog dus.

    Pak Pierre

 15. Ed vos zegt:

  Valt eea onder het bericht ‘onbekende video’s van de proclamatie van de staat indonesie opgedoken’ ? Nou David oud nieuws.
  Wat mij wel verbaast is, hoe het mogelijk is dat een land dat zich op een zo rommelige manier onafhankelijk heeft verklaard nu zich heeft omhooggewurmd tot een der grootse economische wereldmachten ter wereld, terwijl andere nog steeds rommelen in de marge. Behalve Nederland kan geen elke andere wereldmacht om Indonesie heen.

 16. sigeblek zegt:

  Bro, ik denk dat Nederland hoopte om een jari in de bubur te behouden .
  En hoopte door die almoes een toegang kan krijgen in de booming sector van Indonesia.

  Voorbeeld:
  Nederland gaf een paar miljoen aan de Jakartaanse gemeente om hun waterproblemen op te lossen .De beruchte banjir .
  M.a.w kan Nederland een voorsprong hebben t.o.v gelijksoortige buitenlandse adviesburo’s .En ze hebben al ge-kasak kusuk ( gepraat , al dan niet met pisang goreng erbij) met de Jakartaanse bobo’s.
  Dus een spirinkje / ikan teri gooien om een Indonesische ikan tongkol te kunnen vangen.

  Een ijzersterkte verhaal hoe zo’n ontwikkelingshulp gebruikt wordt om te binden(invloed oefenen ) en om winst te maken.
  Begin jaren 70 (Indonesia was nog arm) kreeg RI ontwikkelingshulp van de ex oudere broer Nederland.
  Met voorwaarde dat Indonesia Nederlandse produkten kopen ( dat willen ze niet, in de regio=Japan zijn de producten goedkoper) .
  En moet verscheept worden door Nederlandse schepen (indonesia had ook eigen schepen), en verzekerd bij Nederlandse verzekering mij-en.
  Tel uit je winst.
  Verhaal staat in de kranten uit die tijd ,wijlen mijn oude heer kon door zijn beroep en functie veel vertellen over de zgn koppelverkoop.

  Ze zijn slim die Belandas.

  • bokeller zegt:

   I jo ’t zij zo ,tetapi ister wat anders nu ’t jaar 2012 , hierboven staat één der grootste economische Wereldmachten ter wereld en ontvangen nu van hun oude konco uang rokok.
   Ik zou si Belanda ini een sigaartje aanbieden maw. ga m’n deurtje voorbij.
   In ieder geval bedankt voor toestand Jakarta,was vroeger ook zo.

   • Surya Atmadja zegt:

    Bro , de banjirs in Jakarta , vooral in 2007 is erg.
    De Jalan Thamrin waar Sarinah Dept Store ligt is bijna 2 meter ondergelopen.
    Bij mijn vrienden , ook tot de 1ste verdieping .
    Gelukkig bij mijn ouders (Laan Trivelli-Tjideng alleen tot de enkel).

    Daarom er is veel geld te verdienen als Nederland de opdracht kan binnen slepen.
    De opbrengst van die tanks is bijna peanuts , want er komt vervolg orders voor Semarang , en andere grote steden .

    Effe time out .
    De aanleg van stuwdammen , waarom hebben de Fransen Jatiluhur gekregen , waarom niet de oude sobat ?
    Er zijn zoveel projecten waar Nederland een rol kan spelen omdat ze goed zijn .

 17. sigeblek zegt:

  Een koppelverkoop/ package deal hoopte Nederland te kunnen regelen met de aanleg van een lange dam / zeewering in de baai van Jakarta .

  Klik om toegang te krijgen tot artikel-water-1-34-37-P+45-partners.pdf


  Wat mij betreft mogen de Ollanders het doen, ze zijn goed in waterhuishouding .En zeker als ze korting geven.Een oudsobat prijs ?
  Dat Leopard akkefietje moeten we gewoon vergeten.

 18. P.Lemon zegt:

  Toch een soort complottheorie-tje?……..

  Zij zouden de krant nooit gehaald hebben, als er niet twee exclusieve foto’s de aandacht van de stadsarchivaris van de gemeente Enschede hadden getrokken. Hoewel hij het album al twee jaar had opgeborgen in het gemeentearchief, heeft hij deze foto’s nu pas aan de pers aangeboden. Kennelijk waren de foto’s eerder niet bijzonder.

  Twijfelachtig
  Kan een diepgaand onderzoek, zoals nu gewenst door NIOD, NIMH en KITLV, daar verandering in brengen? Een dergelijk onderzoek heeft voor de veteranen alleen zin als de archieven in Indonesië zonder voorbehoud toegankelijk worden voor de onderzoekers. Dat lijkt twijfelachtig.

  Het is niet in het belang van Indonesië om volledig openheid van zaken te geven. Omdat dan ook de excessen aan die zijde openbaar worden. Wij zullen dan het demasqué van decennialange propagandacampagnes beleven.

  Er is al veel bekend over de periode Indië 1945-1950. Voegt weer een onderzoek dan wat toe of wordt het ‘plakken en knippen’? Een dergelijk lang en duur onderzoek lijkt alleen zinvol als vooraf de zekerheid bestaat dat de Indonesische archieven volledig ter beschikking komen voor de onderzoekers. Dan komt vermoedelijk nieuwe informatie beschikbaar.

  Voordat de politiek beslist, zou dat eerst zeker moeten worden gesteld. Anders lijkt het meer op werkgelegenheid voor historici in een tijd van krimpende budgetten. ( http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3286873/2012/07/15/Indie-veteraan-is-weer-snel-veroordeeld.dhtml?utm_source=RSSReader&utm_medium=RSS )

  • Boeroeng zegt:

   Ik heb die stadsarchivaris op tv gehoord.
   Iemand heeft het album gevonden en naar het stadsarchief gebracht.
   Later was er weer iemand anders– niet de mensen van het archief– die de archivaris attendeerde op een paar bijzondere foto’s .
   De archivaris en het personeel hadden het nog niet opgemerkt.

   Mensen neigen ernaar het oprakelend verleden snel weg te dringen (cultureel reflex) en sommigen opperen dat die foto’s met opzet zijn gelekt ten behoeve van de subsidie van de 3 instituties.
   Het ligt simpel….. Iets komt in de publiciteit, valt weer weg, komt weer in de publiciteit en sommige mensen en journalisten gaan verder zoeken over het hoe en wat. Journalisten worden getipt, bijv.

   Zo hoort het ook… Doe onderzoek
   En blijf de pers tippenn….. bijv I4E .
   Veel dank !!

   • AA55 zegt:

    Het verhaal van Boeroeng klopt helemaal.

    Ik was die persoon.
    De foto’s zijn toen aan meerdere journalisten om niet aangeboden.
    De VK heeft de zaak opgepakt.

   • Boeroeng zegt:

    AA55

    De verdenking is nu dat de 3 instituten die een onderzoek willen met opzet de foto’s hebben gelekt tbv van de eigen werkverschaffing.
    Maar jij hebt de VK ( en andere kranten ) getipt?
    En je bent niet verbonden aan die 3 instituten ?

   • AA55 zegt:

    @Boeroeng,

    Het materiaal is juist alleen bij de pers aangeboden ter voorkoming
    dat het misschien zal verdwijnen. Alleen de VK heeft het opgepakt.
    De andere nieuwsdiensten hebben later wel verzocht om nieuwe informatie.
    De foto’s kwamen onder mijn aandacht omdat ik al langer bezig ben
    met het Indonesische verleden van mijn overleden ouders.

    Richting de Staat en de instellingen die afhankelijk zijn van susidies
    van de Staat ben ik zeer terughoudend.

    Er is absoluut geen naspraken van welk complot dan ook.

   • Boeroeng zegt:

    Merci AA55 !!

 19. Peter zegt:

  Wie manipuleert wie of houdt U ook van driedimensioneel schaken??

  Die foto’s zijn op het meest uitgelezen moment gekomen, want wat zeggen die foto’s en het zijn er maar 2.

  Foto 1 laat 3 mannen zien, Je denkt de inslag van de kogel te zien, dat is die rook toch of niet, maar je ziet niet de inslag van de kogels op de lichamen van die mannen. conclusie wat gebeurt daar eigenlijk: wat doen die mannen daar en wie heeft de foto genomen???
  Foto 2 laat een Nederlandse militair zien bij een massagraf; wie heeft die mannen neergeschoten?? wie heeft de foto’s genomen.

  Het is dus een beetje moeilijk de waarheid te achterhalen van wat foto’s laten zien en wie de foto’s heeft gemaakt.. De foto’s zijn er om twijfel te zaaien over de ware toedracht der dingen. Dus kan je nagaan als je de waarheid wil achterhalen van militaire acties dwz excessen want daar gaat het volgens de schrijvers om) zonder foto’s, zonder getuigen zonder wat dan ook.

  Dat is de boodschap van die foto’s: soedah laat maar.

  En dan willen ze ook Indonesische bronnen bijhalen. Zouden Indonesiers mee willen helpen aan een onderzoek van hun vroegere koloniale heerser dat gaat om de zwarte Piet aan SBY te geven, zo de discussies te horen van wel, ze zullen best meewerken maar of je hun goede wil hebt.

  Eerst na de verkiezingen zal een beslissing vallen en dat is nog heel ver weg. Het voorstel gaat niet de doofpot in maar verzandt. Jammer toch van dat voorstel. Als ze nu een breder kader hadden gezocht en ook wat steun van Indische kiezers hadden gekregen. Waarom heeft niemand bij de politieke partijen aan de bel getrokken. Nu is alleen de SP bezig, dus stem op de SP (daar komt die vakbonds Indo toch vandaan?)

 20. Peter zegt:

  Doofpotten bestaan eigenlijk niet meer bij gebrek aan kolenkachels maar worden weer ingevoerd want wat lees ik op http://www.indoweb.nl

  Conclusies Indië-foto’s voorbarig’

  15 juli 2012 Trouw
  door Redactie

  De conclusie dat de Indië-foto’s uit het album van Jacob R. die de Volkskrant vorige week publiceerde bewijzen dat de Nederlandse soldaten Indonesiërs executeerden is voorbarig. Volgens Leen Noordzij, voorzitter van de Vereniging Oud-Militairen Indiëgangers (VOMI), is het niet met zekerheid te zeggen dat het om executies door Nederlandse militairen gaat.

  In een opiniestuk in Trouw stelt hij dat het zonder achtergrondkennis van de foto’s ongepast is om al conclusies te trekken. Volgens Noordzij zal geen enkele Indië-veteraan ontkennen dat er in de periode 1946-1950 excessen en incidenten hebben plaatsgevonden. Hij vindt echter wel dat verdachten, of het nu Nederlanders of Indonesiërs zijn,’onschuldig zijn tot het tegendeel is bewezen.’

  Noordzij vraagt zich af in hoeverre een diepgaand onderzoek, zoals het NIOD, NIMH en KITLV voorstellen, helpt een realistisch beeld te geven van wat er tussen 1946 en 1950 in Indonesië heeft plaatsgevonden. Volgens hem heeft dit alleen zin als de archieven in Indonesië zonder voorbehoud toegankelijk worden voor de onderzoekers. Dat lijkt twijfelachtig aangezien Indonesië er geen belang in heeft dat de excessen AAN Indonesische zijde openbaar worden.

  Dus dan wordt weer aan de andere kant de schuld gegeven. Zand erover dus….dus Wie manipuleert Wie

 21. eppeson marawasin zegt:

  Als u liever niet naar de foto van de aloen-aloen van Baroe (Zuid-Celebes) wilt kijken, hoor en zie de wind en de golven vanaf 0.30 in deze Makassar, Sulawesi Selatan traditional:

  e.m.

 22. Harry zegt:

  Het is nogal hypocriet om de veronderstelde ontoegankelijkheid van Indonesische archieven als voorwaarde voor een onderzoek te stellen als je ziet hoeveel moeite het kost om in Nederland stukken die met gevoelige kwesties in het verleden te maken hebben boven water te krijgen. Als ze er nog zijn. Gezien de traditie van toetoepen waar het koloniale kwesties betreft die pijnlijk kunnen zijn is een historisch onderzoek zeker gewenst.

  • Jan A. Somers zegt:

   Zo moeilijk is het niet om de Nederlandse archieven te doorzoeken. Zelfs de militaire archieven. Als ze een keer moeilijk doen, is er nog altijd de WOB. Je moet er wel moeite voor doen en de weg leren vinden. maar ook combinaties. De notulen van de ministerraad bijvoorbeeld zijn meestal vertrouwelijk, maar via de Handelingen kom je een heel eind, als je verhullend taalgebruik weet te ontrafelen. Dit uit eigen ervaring, zelfs bezoek van hoge militairen aan Koningin Wilhelmina is niet rechtstreeks te vinden, maar via vragen in de Kamer aan de toenmalige minister van oorlog kom je genoeg te weten. Een probleem is natuurlijk dat we tegenwoordig alleen maar hapklare brokken willen hebben. Dit is ook zo bij de Engelse archieven. Dit alles geldt ook voor een onderzoeker uit Indonesië. Wel handig voor hem als hij een Nederlandse counterpart krijgt, maar dat is snel geregeld. Is dit ook zo voor een Nederlandse onderzoeker in de Indonesische archieven?

   • Harry zegt:

    Zolang je geen belangen schaadt of op zoek bent naar iets wat een hooggeplaatst/invloedrijk persoon of partij raakt zal het wel gaan. Maar in gevoelige kwesties moet je niet verbaast zijn dat je af en toe op een lege archiefdoos stuit. Het heeft toch een jaar of zestig geduurd voordat de correspondentie tussen Spoor en Felderhof ‘op dook’.

    Maar ik geloof niet dat de al dan niet toegankelijkheid van archieven het probleem is. Het probleem in problematische zaken onze voormalige kolonie betreffende, zeg de ‘ongerechtigheden’, is het ontbreken van de wil om ze te onderzoeken. Het liefst houdt men een versie van daar-werd-iets-groots verricht in stand. Of zoals Jan Breman opmerkte naar aanleiding van het door hem gevonden Rhemrev rapport:

    ‘Onze aandacht zou niet moeten uitgaan naar de onthulling van een document dat bedoeld was vertrouwelijk te blijven, maar naar het feit dat het bestaan ervan zonder veel moeite in het historisch geheugen kon wegglijden.’

    M.a.w. we zijn niet geïnteresseerd in de balk in onze ogen…

 23. Surya Atmadja zegt:

  Harry, op 24 juli 2012 om 07:01 zei:
  Het is nogal hypocriet om de veronderstelde ontoegankelijkheid van Indonesische archieven als voorwaarde voor een onderzoek te stellen
  ————————————————————————————-
  Het is om te lachen terwijl het eigenlijk je er om moet huilen.

  Harry heeft gelijk , ik pleit ook om eerst je eigen huiswerk te doen , eigen archiefkasten openen , en niet bijvoorbaat het slagen van een Nederlandse onderzoek min of meer laten afhangen van de grillen van de Indonesiers die bijvoorbaat al beschuldigt wordt dat ze mss niet mee willen werken omdat ze ook fout waren geweest.

  Ik denk dat je met een paar kritische Indonesiers ( met kontakten) / en jonge historici best samenwerken om een nieuwe Sejarah Hindia Belanda Timur te schrijven .
  Ze zijn ook geinteresseerd in de zgn poskolonialis thema’s als onderdeel van Sejarah Nasional Indonesia .
  Ze weten al lang dat er nog “onduidelijkheden”zijn over de periode 1945 t/m 1949 ( voor 1945 is het Sejarah Indonesia versi Belanda) .
  Ook kunnen de Sejarah Daerah bijdrage leveren.
  Op dit moment hebben ze nog geen overeenstemming over bepaalde gedeelten in de OrLa (Soekarno tijd) en Orba (Soehartotijd)periode.
  Maar dat is niet van belang voor Nederlandse onderzoek (periode 1945-1949)

 24. ing.R.L.Mertens zegt:

  Als het om een afrekening tussen Darul Islam en TNI gaat, dan zal R. het zeker met grote letters bijgeschreven hebben hoe “wij als bevrijders tussen deze peloppors de orde en rust moesten brengen!’ Is er op de achterzijde van deze foto’s niets bijgeschreven? Niets? Ook dus niets onder de foto’s? Ja dan,denk ik…….dat R. en zijn maten…na een artillerie beschtieting op een dessa…..(want er werd op ons geschoten)….Enfin wij wachten de studie(s) maar af.
  note; nog steeds niets te lezen over gen.Spoor nb.de opdrachtgever van Westerling en de hoogste in rang, die daar toen de krijgstucht!! moest bewaken…. de studies afwachten?

 25. Ed Vos zegt:

  Na lezing van de update met Hofland wil ik er toch dit opmerken dat wij de soldaten die aan de politionele acties deelnamen niet met een collectief en nationaal schuldgevoel opzadelen. De politionele acties werden niet georganiseerd door de soldaten maar door de Nederlandse regering.

  Je vraagt je af ook af of de misdragingen der soldaten vaak het rechtstreekse gevolg waren van krijgshandelingen en niet van indoctrinatie en intimidatie der bijvoorbeeld hun officieren.

  Dit hadden we reeds gezien in een ander topic over de wreedheden der Jappen, die o.a. het gevolg waren van de brute en kleinerende behandeling door de hogere officieren (bevel is bevel), zodat die Japanse soldaten gewoon afgestompt raakten en ongevoelig voor wreedheden.

  Ja,wanneer je exact werd uitgelegd werd welke technieken je moest gebruiken om de vijand aan de praat te krijgen, of hoe je hen tijdens hun vlucht moest neerschieten, dan lijkt het me niet onlogisch dat zij er later later een oorlogsyndroom aan overhouden.

  Uiteraard vreemd dat tijdens WOII de Nederlanders vochten tegen hun bezetters, terwijl na afloop daarvan Nederland zelf troepen stuurde om te bezetten..Bestond Indonesie dan niet in hun ogen (lees in de ogen van de Nederlandse regering)?

  ..

  • Ed Vos zegt:

   Twee dingen niet vergeten, Pak Lemon (Ik lijk Joop den Uijl wel).
   De politionele acties waren oorlogen. Wanneer het volk met middeleeuwse wapens ging vechten dan kun je niet anders verwachten dat het resultaat evenzo middeleeuws was.

   2. Wat de tijd na WOII in Soerabaja betrof. Wanneer u tijdens een wedstrijd Fijenoord – Ajax temidden van Ajax-supporters luid “Hand in hand kameraden” gaat zingen (hoe goed bedoeld ook) en met een Feijenoordvlag gaat zwaaien , kan ik niet instaan voor de eventuele gevolgen.

   • Ed Vos zegt:

    Wat punt 2 betrof. Er waren op dat tijdstip helaas ook onschuldige mensen op de verkeerde plaats.

   • P.Lemon zegt:

    Daarom juist, die masochistische reflex van nederland om het oude zeer weer boven te halen heeft iets ziekelijks, want bij de indonesiërs leeft het nauwelijks ws in het besef dat daar een nog grotere beerput open zal (moeten)gaan.
    Dat de nederlandse gemeenschap er na de onafhankelijkheidsverklaring niets meer te zoeken had en hun geboortegrond gedwongen en berooid moest verlaten is een groter trauma. M.i. moet de focus meer daarop worden gericht en zijn de wandaden van beide landen alléén het topje van de ijsberg.
    Tja en of het hernieuwde gewroet in het verleden de indische groep een beter imago zal opleveren ipv als de uitbuitende bezetters bekend te staan en uiteindelijk toch de claim op de achterstallige betalingen/vergoedingen kan versterken? Door de recessie en het gezichtsverlies zal alles weer op de lange baan worden geschoven.

 26. P.Lemon zegt:

  De Journalist van de Eeuw ‘Hofland’heeft het dus altijd al geweten, maar kennelijk heeft hij al die jaren gezwegen( Frans van Deijl ) . Maar Hofland: “Ik kom erop terug.” en vilein: “Ja, wij maken daar nog steeds ruzie over, omdat er nog altijd veteranen zijn die nog steeds niet het bijzondere van al dan niet zelf gepleegde wandaden uit hun Indië-tijd onderkennen en dat zoals Jacobus R. zonder enig commentaar wegstoppen tussen foto’s van naakte Indo-meisjes en van andere huiselijke taferelen”. Toch laatdunkend opgemerkt : naakte Indo of indonesische meisjes?
  Hofland hield dus de ‘wandaden’ van z’n collega soldaten onder de deksel ws uit solidariteit. Benieuwd of hij bij zijn openheid later op de ‘zelfbeklag’ toer zal gaan en het brede perspectief niet uit oog verliest dat de tegenpartij zich ook negatief uitleefde op de nederlands-indische bevolkingsgroep.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.