Maandelijkse demonstratie Stichting Japanse Ereschulden

Verslag dhr Ted Hartman  — Dinsdag 14 februari 2012, heeft dhr. J.F. van Wagtendonk, voorzitter van de Stichting Japanse Ereschulden, de 207e Petitie aangeboden aan de Japanse ambassadeur. Mw.dr.A.M. de Pijper, secretaris, vergezelde de voorzitter.

Het was een belangrijke petitie en daarom een teleurstelling omdat de ambassadeur verhinderd was en zich liet vertegenwoordigen. Was het opzet? De Japanners schijnen niet te willen begrijpen wat het Engelse woord “solatium” betekent.  Een (vorm van) tegemoetkoming. Derhalve is gevraagd om vóór de demonstratie van volgende maand alsnog met de ambassadeur een gesprek te hebben.

De gebruikelijke eerbewijzen van een minuut stilte en het zingen van “The Captive’s Hymn” voor alle omgekomen dierbaren, vonden plaats onder een omfloerste winterzon. Daarna op weg naar Hotel Bel Air voor een welverdiende warme snack. Het zou een bijzondere vergadering worden met oproepen voor meer steun.   Het ging o.a. over het volgende. Zowel financiële als daadwerkelijke steun is nodig, bijvoorbeeld voor ideeën om eindelijk af te komen van het negatieve beeld dat NEDERLAND èn de media van de Indische Perkara hebben! Sinds de overdracht blijft de Indische Nederlander gebrandmerkt als koloniaal en uitbuiter. En heeft men meer aandacht voor de Holocaust-slachtoffers en nabestaanden in Europa, terwijl men vergeet dat ook in Azië verschrikkelijk is huisgehouden, vergelijkbaar met de Holocaust! Maar Indië dat tot Azië behoort, is een ver-van-mijn-bed gedachte. Terwijl onze tegenwoordige premier als zijn grootste ervaring van vorig jaar kon zeggen dat dit de kranslegging was bij het Indisch Monument op 15 augustus!

Helaas hebben we nu ook te kampen met tegenwind uit Griekenland en recessie, hoewel dit geen reden mag zijn om onze zaak te negeren. Nederland moet zich schamen en het ligt nu aan de politiek om ons weer in beeld te brengen, zoals met de zaak Rawagedeh het geval was. Toen kwamen de ideeën los, iedereen wist het beter, maar de uitvoering ligt wel bij het bestuur! Het belangrijkste is dat de donateurs zo mogelijk voor meer sympathisanten zorgen, hun vrienden en kinderen warm maken voor het streven naar eer- en rechtsherstel. Aan onze enthousiaste voorzitter en bestuursleden zal het niet liggen. Zij blijven in dialoog met de politiek en met overige Indische organisaties en het Indisch Platform blijven ze ook onverminderd onze voortrekkers.

Dit was de tweede demonstratie van dit jaar. Rapporteur van het verslag is volgende maand tijdens de derde demonstratie van het jaar, een weekje met vakantie. Hij hoopt op tijd terug te zijn om de nieuwe petitie te vertalen en mogelijk de laatste ontwikkelingen door te geven.

De petitie 207 met als onderwerp “Kom eindelijk met die al te lang verwachte erkenning II”, is een vervolg op de voorgaande petitie.

Vrij vertaald als volgt:

Stichting Japanse Ereschulden

NGO, Status Roster

Zijne Excellentie Yoshihiko Noda

Eerste Minister van Japan

Den Haag, 14 Februari 2012.

Petitiie: 207

Onderwerp: Kom eindelijk met die al te lang verwachte erkenning II

Excellentie,

In onze voorgaande petitie 206 “Kom eindelijk met die al te lang verwachte erkenning”, stelden wij dat de Japanse en Nederlandse onderhandelaars bij het zogeheten Yoshida-Stikker protocol, zich niet ten volle bewust waren van de lange termijn blijvende fysieke en psychologische gevolgen voor de overlevende Nederlandse slachtoffers van de Japanse concentratiekampen in het voormalig Nederlands Indië, thans Indonesië. Naar aanleiding van het gestelde, ontvingen wij vele verschrikkelijke verhalen van die nog in leven zijnde slachtoffers en hun kinderen, die moeten leven met de ervaringen van hun ouders.

De verschrikkingen in en buiten de Japanse concentratiekampen in Nederlands Indië in de Tweede Wereldoorlog zijn gegrift in hun herinneringen. De nachten zijn de meest angstaanjagende momenten. Hoe ouder men wordt hoe meer de herinnering zich richt op die momenten die men wil vergeten. Door in te stemmen met een tegemoetkoming in 1951, geloven we dat de Eerste minister Shigeru Yoshida en de minister van BUitenlandse zaken Dirk U.Stikker, geen weet hadden van de blijvende gevolgen van gevangenschap in omstandigheden van de Japanse concentratiekampen. Zij hadden de politieke wil voor een schadeloosstelling, doch als zij dit geweten hadden, zouden zij ingestemd hebben met royalere vergoedingen ondanks de situatie van de Japanse economie toentertijd.

Zowel de verantwoordelijke Nederlandse als de Japanse onderhandelaars dienen thans overeen te komen dat het passend zou zijn om met een oplossing te komen voor een erkenning van een vorm van tegemoetkoming, waarop al te lang is gewacht. Alle Nederlanders, mannen, vrouwen en kinderen, waren toen geïnterneerd als krijgsgevangenen. De administratie werd overgedragen aan de Japanse militairen.  De oorlogsslachtoffers verdienen het om erkend en in ere hersteld te worden. Dit kan niet afgedaan worden met legale of economische uitvluchten. Het Yoshida-Stikker protocol was uiteraard goed bedoeld doch faalde omdat het geen rekening hield met de lange termijn blijvende gevolgen van gevangenschap in Japanse concentratiekampen. Het is zowel voor de Japanse als voor de Nederlandse regeringen een erezaak om dit op de meest respectvolle wijze recht te zetten door gezamenlijk een Erefonds op te richten, enigermate tot verlichting van de pijn en de herinnering.

Wij stellen voor dat beide regeringen dit gezamenlijk bereiken met de Stichting Japanse Ereschulden, als vertegenwoordiger van de slachtoffers en hun overlevende kinderen.

Namens de Stichting Japanse Ereschulden,

J.F. van Wagtendonk, voorzitter.

De originele Engelse versie:

Stichting Japanse Ereschulden

Foundation of Japanese Honorary Debts

NGO, Status Roster

His Excellency Yoshihiko Noda

Prime Minister of Japan

The Hague, 14 February 2012.

Petition: 207

Subject: resolve the long overdue redress Il.

Excellency,

In our previous petition 206 “Resolve the long overdue Redress” we stated that the Japanese and Dutch negotiators of the so called Yoshida-Stikker protocol did not fully appreciate the extent of the lasting physical and psychological impact on the surviving Dutch victims of the Japanese concentration camps in former Dutch East Indies, now Indonesia. As a result of that statement we received many horrific stories of these surviving victims and their children, who have to live with their parent’s experience.

The horrors inside and outside the Japanese concentration camps in Dutch East Indies during World War IJ are engraved in their memories. The nights are the most terrifying moments. The older one gets the more the memory is focused on these moments one wants to forget. In agreeing a solatium in 1951, we believe that Prime Minister Shigeru Yoshida and Foreign Affairs Minister Dirk U.Stikker did not know of the lasting effects of imprisonment under the conditions of the Japanese concentration camps. They had the political will to redress, but if known would have agreed to more generous terms despite Japans’ economic conditions at that time.

Both the responsible Dutch and Japanese officials must now agree that it would be fitting to resolve this long overdue redress in a more appropriate rnanner.

All the Dutch – men, women and children –  were at the time imprisoned as Prisoners of War. The administration was transferred to the Japanese military. They deserve to be recognized and honored. This cannot be dismissed on legal or economic grounds. The Yoshida-Stikker protocol did not necessarily fail in its intentions, but failed to take fully in consideration the magnitude of the after effects of imprisonment in Japanese concentration camps. lt is for both the Dutch and the Japanese governments a matter of honor to rectify this in a most honorable way by establishing jointly an Honorary Fund, which should go some way to remove the pain and memory.

We suggest that both governments achieve this jointly together with the Foundation of Japanese Honorary Debts, as representatives of the victims and their surviving children.

On behalf of the Foundation of Japanese Honorary Debts,

J.F. van Wagtendonk

President.

Opgericht 4 april 1990, K.vK 41 156189, NGO, status Roster

Secretariaat St. JES, Zoutmanstraat 23 x, 2518 GL Den Haag, Bereikbaar di, wo en do, van 10.00 tot 12.00 uur,

tel: 0703063742, fax 070 306 2388, stichtingjes@iesinfo.oro Website \wNI.jesinfo.oro,

Postbank rek. 62 59139, ABN-AMRO rek. 55 66 42 007

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Stichting Japanse Ereschulden-Indisch Platform. Bookmark de permalink .

3 reacties op Maandelijkse demonstratie Stichting Japanse Ereschulden

 1. Anoniem zegt:

  Nelly, heel hartelijk dank voor plaatsing van het verslag. De Indische Kwestie komt nu in beeld, nà de oproep van Kirsten Vos dat Nederland de doofpot genaamd Indië eindelijk open dient te maken ! ! ! Niet alleen Kirsten zal die oproep aan Nederland richten, maar hopelijk straks óók de politiek! Zo zie je, netals met Rawagede zal ook voor de Indische Kwestie eenmaal het recht zegevieren!

 2. Ergens ben ik toch bang dat wij niets vanuit Nederland kunnen bereiken.Nederland wil ons liever 100% negeren.
  Vanuit Amerika? Maybe.
  Vanuit Indonesië? Daar leven nog tachtigers die zich alles net als ik
  (ben 85 jaar) nog heel goed en duidelijk kunnen herinneren.
  Velen van hen kunnen nog vertellen hoe het vroeger was en hoe het nu is.
  Misschien zijn wij toch meer met Indonesië verbonden dan met Nederland.Onze geschiedenis en jeugd ligt overthere!

 3. Cap van Balgooy - nog steeds zegt:

  Ik vind jullie geweldig om geregeld in kou te staan. Helaas is de Nederlandse doofpot erg groot en diep, dus is er officieel niets gebeurd.
  Cap.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.