EJOS Nieuw Zeeland

Ingezonden door Ivo Pabbruwe, voorzitter EJOS Nieuw Zeeland.

EJOS Inc. Nieuw Zealand.
Introductie; EJOS staat voor Ex Japanse Oorlogs Slachtoffers.
In SEP 1989 plaatste Jack van Bavel in de DUTCH NEWSLETTER logoejoseen oproep voor ex- Nederlandse-concentratiekamp-overlevenden uit Nederlands-Oost-Indie omtrent een schade-vergoeding van Japan. De EJOS groep werd opgericht met voorzitter Henk C. Zeeman. Er melden zich een 800 mensen aan.
In 1942 besloot Japan, dat een ieder persoon gevangen genomen of in een Kamp geinterneerd, militair of burger, geclassificeerd werd als POW. (Prisoner-of-WAR) Wij houden militair en burger apart, sinds de burgers van de Philipijnen, Singapoer en Nederlands-Oost-Indie naast hun vrijheid al hun bezittingen, huis, auto, juwelen, bank rekening verloren hadden.

Op de eerste Internationale bijeenkomst op 10 MEI 1990 in Amsterdam was Cliff Chadderton van Canada voorzitter/chaiman. Hier besloot EJOS samen te gaan met de UK, Nederland en Amerika.
We eisen allen eenzelfde bedrag van US$ 22.000, dat de Amerikanen aan de ex Japanse krijgsgevangen heeft uitbetaald.

In 1991 gingen wij en verschillende organisaties naar Genve.
Geassisteerd door de War Amputation of Canada boden we een verzoek aan bij de UN in Genve. De Commissie aldaar verklaarde dat artikel 1503 hier niet behandeld werd. Japan zat hier in de commissie.
In SEP 1991 gaan we naar Ottawa. Canada organiseerde een bijeenkomst daar gevolgd door n in Londen. We kwamen het een en ander overeen, zodat we allen naar hetzelfde doel streven.
In 1992 schrijven zon 200 EJOS leden over hun Kamp ervaringen/(over)leven (!) naar een Prof Daizabura Yui van de Hitotsubashi Iniversiteit in Kunitachi, Tokio.
Deze professor had dit niet verwacht en verdoezelde de stapel brieven.
In 2004 vindt een Nieuw Zeelandse free-lance journalist Bruce Roscoe, werkzaam in Japan, de brieven toevallig. De brieven waren eerder op een Vredes conferentie van een groep Japanse academici, schrijvers en journalisten en anderen geopenbaard in Tokio. Zij behartigden het gebeuren van de krijgsgevangenen. Er werd tevergeefs gedemonstreerd zonder success. Bruce besloot dat er iets gedaan moest worden met de brieven en is sindsdien druk doende schrijvers van de brieven te bezoeken om toestemming te krijgen hun relaas te publiceren. De brieven zijn in het Engels geschreven en hij hoopt ze te kunnen publiceren in het Engels en het Japans. Midden 2009 en Bruce vordert aardig.

In JAN 1995 werd besloten naar het Gerechtshof te gaan in Tokio.
De Nieuw Zeelandse en Canadeese afgevaardigden vroegen om uitstel. Beiden waren betrokken bij een z.g Optional Protocol.  Een artikel om je eigen gouvernement aan te klagen in de UN. Beide Optional Protocols werden echter niet aanvaard op een technies punt en NZ ging toen samen met de USA, UK en Australie naar Tokio. Er werd US$22.000 geeist door de aanklagers.
Aanklagers waren; Arthur Titherington, secretaris van de Japanese Labor Camps Survivor Association in de UK, Sidney Tavender een overlevende van de befaamde Birma Spoorlijn, Joan Jameson, vrouwelijk lid van de Association of British Civilian Internees of Far East Region   (ABCIFER),  Roy Bodine overleefde Cabanatuan Kamp en Fukuoka kolenmijn werk (Amerikaan), Gilbert Hair executief directeur van de US Center for Civilian Detainee Rights Inc., Harry Rijnenberg voorzitter Australian Civilian Japanese War Reparations Action Group, Henk Zeeman voorzitter EJOS in Nieuw Zeeland. (Refer; War and the Rights of Induviduals van Prof Kalfshoven)

Maart 1995 vertegenwoordigde onze voorzitter Henk Zeeman EJOS in Washington. De strategie voor Tokio en het gouvernement van de US werden besproken.
In 1998, bezochten vice-voorzitter Ernie Gartrell en voorzitter Henk Zeeman Prof van Boven in Maastricht en op de terugweg bezochten ze de Britse zuster organisatie.

In 1996 behartigd EJOS het uitgeven van een boek door James McKay Betrayal in high places met giften en donaties.
Een droevig gebeuren dit jaar, Henks vrouw Loes overleed. Toch besluit Henk Zeeman voorzitter te blijven van de EJOS groep.

26 NOV 1998, Tokio; Advokaat Martin Day (UK), voormalig POW Gil Hair (USA),  Arthur Titherington (UK), Keith Martin (UK), Henk Zeeman (EJOS, NZ) en Harry Rijnenberg (Australie) gaan naar het Tokio District Gerechtshof.
Het gerechtshof keurt het verzoek dat Japan officieel moet compenseren voor het onrecht door het Japanse Keizerlijke Leger aangedaan onder de Internationale Rechten van de Mens af. Het Hof zegt dat WW2 is afgedaan sinds de San Francisco Treaty in 1951. (Hannibal courier post 27 Nov 98)
Intussen is voorzitter Henk Zeeman 5-maal in Tokio geweest. Helaas met een negatief resultaat.
28 September 1999 gaat Henk Zeeman wederom naar Tokio. Deze keer naar de Appellant Court. Eveneens aanwezig Mr A. Titherington (UK) en Mr M. Day (UK). De rechter nam niet eens de moeite om plaats te nemen. Men werd niet ge/ver-hoord. Schande.

Voorzitter Henk Zeeman & secretaries Ivo Pabbruwe zijn in Nederland in 1999 en vertegenwoordigen EJOS bij een stille mars in Amsterdam vanaf het Centraal Station naar het monument op de Dam.
Bouman van de SJE en Tekla Lit van ALPHA (CAN) waren in de processie. Het was later op TV.

In Nederland. 7 Juni 2000 zijn Henk Zeeman en Ivo Pabbruwe op een vergadering met Kees Stolk (oprichter SJE), Henk Rasch, Wim Walrave en Dick Ponsen. De Stichting Vervolgings Slachtoffers wordt opgericht. t Gebaar laat te  wensen over. De Joodse en Romaanse gemeenschappen krijgen zoveel meer dan de Nederlands-Oost-Indie ex krijgsgevangen. De SVJ wil de regering hierover aanklagen. Henk Rasch wordt voorzitter van de SVJ. Als mede oprichters zal EJOS groep de SVJ bijstaan en lid worden.

Het jaar 2000 is het jaar van t Gebaar (Fl 3000). Nieuw Zeeland is 20.000km weg van Nederland en Henk Zeeman en Ivo Pabbruwe hebben op 16 Juni een afspraak met het Ministerie van VWS in Den Haag. VWS Mevr Thea Blankert vertegenwoordigd Mevr Borst. Samen met Henk Rasch (SVJ), Kees Stolk en zijn vrouw, Mevr de Cock-Bunning (spijtoptanten), Wim Walrave en Dick Ponsen (leden SVJ). Het gesprek leidt er toe dat ex krijgsgevangenen van Nederlands-Oost-Indie en tegenwoordig woonachtig zijnde in een ander land eveneens in aanmerking komen voor de Gebaar uitkering van de Nederlandse regering. Onder voorbehoud dat ze op 15 Augustus 1945 de Nederlandse identiteit hadden.
Intussen hebben de regeringen van Canada CAN$20.000, Australie $25.000, Engeland  & Island of Mann 10.000, Nieuw Zeeland NZ$30.000 en Nederland Fl3000 uitbetaald.

We gaan nu samen met de ANZAC (Australia & NZ Army Corps.) en doen een class action tegen Japanse companien voor hun slaven arbeid via het Californiese gerecht.

Verder klagen we het Engelse en Nederlandse gouvernement aan voor vergoedingen.

8 September 2001 gaan Henk Zeeman en aktief lid Syd Bijl naar San Francisco. ALPHA, de Canadese organisatie Global Alliance for the Preservation the History of WW2 in Asia organiseerd vergaderingen en een protest mars vanwege het 50 jaar geleden verdrag van San Francisco, 1951. Beiden houden daar een speech.

Sept 2004 Global Alliance 6-th Biennial Conference in Peking. Er waren een 300 afgevaardigden van China,Korea, Japan, Canada, USA, Philipijnen, Taiwan, Nederland en ik zelf van Nieuw Zeeland.

In April 2005 besluit de United Nations goed te keuren, dat individuelen een gouvernement kunnen aanklagen. Human Rights resolutie 205-35, 19 APR 2005.
EJOS Henk Zeeman schrijft de UN secretaris-generaal Kofi Annan in 2006 over ons concern hiervan. Veel van de internerings-kamp-slachtoffers zijn overleden en ik verwijs naar het nieuwe besluit van de UN, dat de uitspraak van het Japanse Gerechtshof tegenspreekt.

In 2005 en 2007 vertegenwoordigt onze secretaris Ivo Pabbruwe de EJOS in Nederland bij het leggen van een krans bij het Nationale Monument bij de Waterpartij in Den Haag samen met de Nieuw Zeelandse Ambassadeur. In 2005 is Koningin Beatrix aanwezig.

In AUG 2006 Vertegenwoordigt voorzitter Henk Zeeman EJOS in Manila bij de 4-th International Solidarity Conference on  Redress (ISCR).

In Januari 2009 leren we, dat de geallieerden wel degelijk de kampbewoners hebben willen helpen. Amerika, Engeland en Nederland maakten geregeld en veel geld over naar een Zwitserse bank, die  het doorstuurde naar een Bank in Japan, de Yokohama Specie Bank, die het geld keurig vast zette. (voor zichzelf uiteraard). In Augustus 1945 was dat 98 million Switserse Franken waard. Het was bestemd voor Rode Kruis voedsel en medicamenten paketten. Niets van terecht gekomen. Reference; het boek UNJUST ENRICHMENT van Lynda Goetz Holmes, 2001.

Auckland, Ivo Pabbruwe, JULY 2009.

Engelse versie:

EJOS Inc New Zealand.
Introduction and what we have done;
EJOS stands for (Ex Japanse Oorlogs Slachtoffers) Ex Japanese POWs.

In Sep 1989 Jack van Bavel advertised in the DUTCH NEWSLETTER for ex Dutch-East-Indies camp survivers concerning a possible compensation from the government.
EJOS was established in Auckland with chairman Henk Zeeman and some 800 members.
In 1942 Japan decided that anybody taken prisoner or incarcerated in a camp, military or civilian, would be classified as a POW. (Prisoner-of-War) We separate military and civilian since civilians of the Philippines, Singapore and the Dutch-East-Indies, besides their freedom, lost al their possessions, house, car(s), jewels and bank accounts were confiscated.

10 MAY 1990 the first International meeting was held in Amsterdam with chairman
Cliff Chadderton from Canada.EJOS decided to join the UK, Netherlands & USA.
WE all set the reparation amount to US$22.000, the same as the Americans had paid their Japanese imprisoned citizens.
In 1991 we all met in Geneva, but is was ruled that the article 1503 was the wrong venue for our claim. Japan was a member of the UN commission. With the assistants of the War Amputations of Canada we completed a submission to the UN in Geneva.

All of us met in Ottawa (CAN) to synchronise our actions in 1993, followed by a meeting in London.
In 1992 some 200 EJOS members wrote about their concentration-camp ordeals to Prof Daizabura Yui of the Hitotsubashi University in Kunitachi, Tokyo. The prof never expected such deluge of letters and put them aside – bottom drawer.
In 2004 Bruce Roscoe, a New Zealand free-lance journalist working in Japan accidentally stumbled stumbled upon the letters. The letters were us at a Peace conference that a group of Japanese academics, writers and journalists and others held in Tokyo. They supported the ordeal of the POWs. They campaigned but did not succeed. Bruce decided that something had to be done with the letters and made the stories available to future Japanese students. A publisher has been found and the letters are all translated into Japanese and will be published in English and Japanese. Meanwhile he visited most letter writers for their consent to publish their letters. (3 yr camp ordeal in the Dutch-East-Indies.)

In 1994 a meeting was called in London. Attended by all, except Canada. One of the subjects mentioned was the Optional Protocol. Only Canada and N.Z. were able to follow this venue.

In JAN 1995 went to the Tokyo Court. The New Zealand and Canadian representatives asked for a postponement. The Canadian own country Optional Protocol was declined by the UN on the bases that they had not exhausted their domestic remedies and had to refer the matter back to their government. The N.Z. Protocol was declined on a technicality. It was considered not to be a substantial breach of the Human Rights.
EJOS joins the USA, UK and Australia to the Tokyo District Court. The plaintiffs seek a compensation of US$22.000 as in the Dutch POWs and civilian detainees cases.
Plaintiffs were; Arthur Titherington, secretary of the Japanese Labor Camps Survivor Association in UK, Sidney Tavender a surviver of the infamous Burma Railway, Joan Jameson, female member of the Association of British Civilian Internees of the Far East Region   (ABCIFER),  Roy Bodine survived Cabanatuan Camp and the Fukuoka slave labour coalmine (American), Gilbert Hair executive-directer of the US Center for Civilian Detainee Rights Inc., Harry Rijnenberg chairman of the Australian Civilian Japanese War Reparations Action Group and Henk Zeeman chairman EJOS in New Zealand. (Refer book War and the Rights of Individuals by Prof Kalfshoven pg 24, 25 & 26)
In March 1995 our chairman Henk Zeeman attended a board meeting of the American organisation in Washington DC, in which combined strategy for Tokyo and an approach to the US government was discussed. The latter resulted in the Lipinski resolution to the Senate and a watch list similar to the one operating for the German war criminals, was instituted.
In 1996 EJOS backs-up the printing of a book by James MacKay Betrayal in high Places with donations from members.
On a sad note that year. Henk Zeemans wife Loes passed away. Henk is urged by the family to keep going with his EJOS program.

Early in 1998 Mr Ernie Gartrell and Henk Zeeman went to The Netherlands to see Prof van Boven in Maastricht. Back via London for discussions with our British counterparts.

26 NOV 1998, Tokyo; Lawyer Martin Day (UK), former POW Gil Hair (USA), Arthur Titherington (UK), Keith Martin (UK), Henk Zeeman (EJOS, NZ) and Harry Rijnenberg (Australia) went to the Tokyo District Court.
The Court declines the request to officially compensate for the atrocities the Japanese Imperial Army committed in the Dutch-East-Indies in defiance of the Human Rights act. The Court rules
that compensation was dealt with at the Peace Treaty of San Francisco in 1951.(refer Hannibal courier post, 27 Nov 98)
Henk Zeeman has been to Tokyo 5-times. Once just himself, once with Mr. E.Gartrell for testimony, once with Mr Hill (Mr Gartrells offsider) and Henk (further testimony), once with Mr E. Gartrell and lastly on his own for the verdict. On Mr E. Gartrells first visit, he, as Colonel of the NZ Territorial Forces and my self laid a wreath at the Commonwealth War Cemetery in Yokohama. With the cooperation of the NZ Embassy we managed to have 12 NZ Kowhai trees planted at the Cemetery.

MAY 1999. Chairman Henk Zeeman and Ivo Pabbruwe, now secretary were in The Netherlands to represent EJOS on a silent march in Amsterdam to the National Monument on the Dam Square. Mr  Henk Bouman (SJE/JES) and Tekla Lit (ALPHA, CAN) and several civil people were in the parade. Later that week we are invited to an Indonesian diner party given by the Canadians in Gouda.

28 September 1999 Henk Zeeman off to the Appellant Court in Tokyo. Mr A. Titherington (UK) also testified under constructions of Mr. M. Day (UK), who was also present.

5 MAY 2000, For the first time in New Zealand the Netherlands Memorial Day was marked with a ceremony held in the Amphitheatre at Te Papa in Wellington to commemorate all Dutch citizens, military and civilian, who sacrificed their lives in defense of their country, during the second World War. In memory of all who were held prisoner by the Japanese Henk Zeeman and Ernie Gartrell were among those who placed wreaths during the memorial service.

7 JUN 2000 Henk Zeeman and Ivo Pabbruwe meet in Bloemendaal with Kees Stolk (he started SJE with Sjoerd Lapr), Henk Rasch, Wim Walrave and Dick Ponsen. The group SVJ (Stichting Vervolgings Slachtoffers) is established with chairman Henk Rasch. t Gebaar, the Gesture leaves a lot to be desired. The Jewish and Romani groups get so much more money than the ex Dutch-East-Indies POWs, who endured the Japanese Camps. The SVJ wants to challenge the Dutch government on this matter. EJOS joins the SVJ in their efforts to challenge the Dutch government on the difference in payments.

In the year 2000 we receive t Gebaar (the Gesture) from the Dutch government. New Zealand is 20.000km away from The Netherlands. 16 JUN 2000, Henk Rasch (SVJ) made an appointment with the ministry of VWS (Volksgezondheid Welzijn & Sport) in Den Haag (The Hague). Kees Stolk and his wife, Mrs. De Cock-Bunning (spijtoptanten), Wim Walrave & Dick Ponsen (SVJ committee). Henk Zeeman & Ivo Pabbruwe represent EJOS, NZ. VWSs Mrs. Thea Blankert represents Mrs. Borst.
The meeting is positive and the Dutch government will consider ex Dutch-East-Indies concentration camp survivers living overseas to be eligible for t Gebaar, 1364.
On condition that the person was of the Dutch nationality on 15 AUG 1945.
The VWS granted ex Dutch-East-Indies camp survivers, immigrants, now living oversees are eligible for t Gebaar, 1364. Including those next of kin of any claimant, who died after DEC 2000. Some 40.000 live overseas, i.e. Canada, USA, Australia, New Zealand.
This payment is not similar to the one made by the governments of Canada, who paid CAN$20.000, Australia AU$25.000, England & Isle of Mann 10.000, New Zealand NZ$30.000 and The Netherlands 1364 (NZ$3000).
NOTE; In New Zealand the POWs of English descent only were paid.
EJOS has approached the NZ government for consideration, but they refer us to the Dutch government. The Dutch government in turn refers us to Sukarno in Indonesia.

In September 2001 chairman Henk Zeeman and Syd Bijl (EJOS comm.) attend a meeting in San Francisco commemorating the signing of the Treaty (1951) organized by the ALPHA (Global Alliance for Preserving the History of WW II in Asia). ALPHA organised meetings and a protest march. It was 50 yrs ago since the signing of the San Francisco Peace Treaty. Syd Bijl; Henk and I gave our stories in a 15min time slot given to each speaker. Sadly Syd passed away in FEB 2002. A great loss.

22 AUG 2002. Chairman Henk Zeeman and secretary Ivo Pabbruwe meet with SVJ in Hilversum. SVJ chairman Henk Rasch and treasurer Jan Turner. The Gesture payment is discussed. How to approach the Dutch government etc. We (EJOS & SVJ) want to be legally together. EJOS is a financial member of SVJ. The Netherlands and New Zealand seconded a motion to keep Japan out if the Security Councel,

The Global Alliance sixth biennial Conference is in Beijing, September 2004.
Some 300 delegates attended from China, Korea, Japan, Canada, the USA, Philippines, Taiwan, the Netherlands and Henk Zeeman from New Zealand. Henk reports; The overall impression was positive and in no way will they stop asking for an apology and reparation. This was the first time such a meeting was held in China, in which Japan was accused. We certainly have more clout with them and it was one of the most positive meetings I attended.

In April 2005 the UN votes that individuals can sue a government. Human Rights resolution 205-35, 19 APR 05. EJOS Henk Zeeman wrote in JAN 2006 to the secretary-general Kofi Annan of the United Nations in New York refering to the Human Rights Resolution 205/35.
Most victims have passed away now, but the suffering remains and a final verdict about Japans atrocities has not been made. I would like to refer to the Human Rights Resolution 205/35, which contradicts the verdicts arrived at in the Tokyo Court.

In 2005 and 2007 our secretary Ivo Pabbruwe represents EJOS and accompanies the New Zealand ambassador in The Hague with a wreath laying at the National Monument in Den Haag (de Waterpartij). In 2005 Queen Beatrix is present.

The fourth International Solidarity Conference on Redress (ISCR) in Manila is attended by Henk Zeeman in August 2006. There are 36 representatives from Japan, N- & S-Korea, Chinese, Taiwanese, the Netherlands (SJE/JES) and New Zealand.. The theme was; Has Japan settled Post-War issues?.

At the 2009 AGM the meeting votes that Ivo Pabbruwe will be chairman and Henk Zeeman the advisor of EJOS. End of JUN the new team issues their first Newsletter.

In 2009 we learn that, America, England and The Netherlands paid into a secret fund, managed by a Swiss Bank, which regularly made deposits directly into a bank controlled by the government of Japan. This money was meant to bring relief to the suffering of the POWs in the Camps in the Dutch-East-Indies by the Red Cross to purchase food, medicine and clothing and deliver the supplies directly to POW camps. The Japanese government intercepts the money and bottles it up so that none reached the starving POWs and internees. After the war there was no offer of compensation, no apology, no acknowledgement of its egregious wartime behavior. Some ally! (Stackpole books 2001. Unjust Enrichment, chapt 11 by Linda Goetz Holmes a Pacific war historian)

Auckland, Ivo Pabbruwe, JULY 2009.

Dit bericht werd geplaatst in Stichting Japanse Ereschulden-Indisch Platform. Bookmark de permalink .

Een reactie op EJOS Nieuw Zeeland

  1. H. Nudorp zegt:

    Er zijn tenminste twee zaken die niet kloppen in dit verhaal zodat met zekerheid te stellen is dat men in geen enkel rechtbank laat staan een Japanse een poot heeft om op te staan.
    1. de Verenigde Staten hebben dat geld niet uitgekeerd aan Japanse krijgsgevangenen maar aan Amerikaanse (!) burgers van Japanse afkomst die tijdens de oorlog onterecht zijn genteneerd.
    2. het geld dat Nederland betaald heeft voor het onderhoud van de genterneerden is wel degelijk bij de laatsten terechtgekomen en wel via het Vaticaan. Althans de eerste betaling. Latere betalingen heeft Japan geweigerd omdat men het niet vertrouwde. Er is ook een soort van afrekening/verantwoording van het geld dat wel ontvangen is. Deze gegevens waren al vlak na de oorlog bekend en zijn waarschijnlijk op te vragen. Linda Goetz heeft wel eens vaker de plank behoorlijk misgeslagen.
    Als men geld van Japan wil zien voor de geleden schade dan zal men eerst gedetailleerd moeten aantonen wat men kwijt is en dat het direct aan het handelen van Japan is te wijten. Dat is juridisch een vrijwel onmogelijke opgave. Met name omdat de Japanse rechtbanken er heel formeel in zitten. Druk van de Nederlandse regering in deze hoeft men ook niet te verwachten als is het alleen vanwege het feit dat Nederland zelf met de billen bloot moet. Je kan je voorstellen dat als men hier op individuele basis schadevergoeding zou krijgen voor de door de Japanse bezetting veroorzaakte schade Indonesirs dat met hetzelfde recht ook kunnen doen. Afgaand op de reacties van de Nederlandse regering op dit soort zaken kan je gerust stellen dat ze niet gauw in beweging zullen komen voor een mogelijk Japanse schadevergoeding aan individuele burgers. Formeel kan de Nederlandse regering ook weinig doen omdat het hierover een overeenkomst heeft met Japan en ook schadevergoeding heeft ontvangen van de laatste.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.