Schrijven van het Indisch Platform

indischplatformlogoHet Indisch Platform schrijft op haar facebooksite, dd 3 juli:

PROCEDUREVERGADERING:

Vanochtend zijn we tijdens de procedurevergadering bijgestaan door leden van de Tweede Kamer. Dit naar aanleiding van de brief van Staatssecretaris Martin van Rijn. Deze brief is geen goede reflectie van wat er zich tussen ons en VWS afspeelt. De afgelopen dagen zijn we derhalve continue in conclaaf geweest met Den Haag. Na zomerreces komt de Indische Kwestie direct weer aan de orde, afgedwongen door dezelfde leden, waaronder voor velen bekend, de heren Van Gerven, Krol, van Veen en mevrouw Leyten. Fleur Agema wees erop dat een kennis van haar (92) kortgeleden is overleden en dat deze het helaas allemaal niet meer zal meemaken. Fleur: ‘de volgende discussie moet zijn op basis van een voorstel’. En dat is nu exact waar we de afgelopen twee jaar mee bezig zijn. Tussentijds zal er nog contact zijn tussen VWS/IP over spoedige voortgang.
RECHTZAAK WOB-PROCEDURE:
In de tussentijd loopt er een door het IP aangespannen rechtzaak; de WOB procedure Indische Kwestie inzake de besluitvorming van het Kabinet over de periode januari 2007 tot 30 juni 2011. De WOB procedure heeft dus niet betrekking op de relatie met van Rijn. Na opvragen van de interne verslagen aangaande de Indische Kwestie, is ons opgevallen dat halve brieven met zwarte inkt zijn weggepoetst ‘ter bescherming’ van de ambtenaren. Middels deze rechtszaak eisen wij ‘openbaarheid’ om aan te tonen dat de besluitvorming in die periode over de Indische Kwestie niet op deugdelijke gronden berustte! Zodra het vonnis binnen is houden we iedereen op de hoogte. Ook hier alleen wanneer wij achten dat het relevante informatie behelst.
EENHEID
Aan alle mensen die twijfelen aan de daadkracht en de ‘tactiek’ van Stichting Het Indisch Platform het volgende. We delen slechts de relevante informatie. We informeren de ambtenaren in Den Haag, die niet allemaal op de hoogte zijn/waren van de Indische Kwestie. ‘Bijscholing’ in deze complexe zaak is hier meer dan noodzakelijk. We ageren daar waar het moet. We zitten er al ruim twee jaar bovenop na de Petitie en de Stille Tocht uit naam van Stichting Het Indisch Platform. Alle anderen die er ook bovenop zitten respecteren we vanuit een gedachte van eenheid. Want eenheid maakt macht. Alle opmerkingen jegens onze acties en interacties met de VWS laten we daar waar de onmacht naar buiten treedt. We roepen op tot eenheid. Dit laat onverlet dat ook wij ernstig uit ons slof kunnen schieten. Dit doen wij graag daar waar het nodig is. Niet onder ons.
We sluiten graag af met de belofte van Van Gerven (video alleen zichtbaar voor facebookaccounts ) tijdens het uitreiken van het boek Indisch Verdriet van Herman Bussemaker aan de Tweede Kamer enige tijd geleden.

Geplaatst in Indisch Platform en andere perkara's | 2 reacties

Vermakelijk tolol

gastpikiransJonge vrouw: Wil een mandje vol afrekenen en zegt “tweede artikel is toch gratis?”
Kassadame (Indische looks, Amsterdams accent): “Ja, als het twee dezelfde zijn, anders krijgt u 50% korting over de twee artikelen samen.”
Jonge vrouw: “mmm, dat klopt toch niet?” Ze kijkt bedenkelijk heen-en-weer van kassa naar winkelrek en zegt “Daar staat tweede gratis!”
Kassadame: “Ja als het twee dezelfde zijn. Als een artikel 3 euro kost en het andere 6 euro dan krijgt u niet het goedkoopste gratis maar 50% korting op allebei.”
Jonge vrouw: “mmm, ik snap dat niet, er staat toch 2e gratis?”

De discussie herhaalt zich.
De kassadame is zeer geduldig, blijft beleefd en legt meerdere keren uit hoe het wordt berekend.
Uiteindelijk gaat de jonge vrouw met zichtbare argwaan accoord.
De kassadame scant de artikelen en merkt op dat het een oneven aantal is waardoor de jonge vrouw 50% korting misloopt op het laatste artikel.

Jonge vrouw: “Maar dat is niet goed, ik dacht over alles korting te krijgen”.
Kassadame: “Als u nog een zo’n artikel pakt, precies hetzelfde, dan is die gratis.”
Jonge vrouw: Oh ja?
Ze denkt na en komt tot het vermoeden dat dat misschien wel klopt.

Wij (twee dames, een man en ik) staan tandenknarsend al minutenlang te wachten, hoe lang duurt dit nog?
De jonge vrouw loopt eindelijk naar het rek en pakt een tandenborstel, identiek aan een van de artikelen in haar mandje.
De kassadame moet nu alles opnieuw scannen want de kortingen worden per twee stuks berekend. Ze maakt duidelijk dat ze de kortingen zo gunstig mogelijk toepast voor de jonge vrouw. Die blijft echter argwanend kijken.

Ik sta als laatste in de rij achter de man en we kijken elkaar grijnslachend aan ondanks het lange wachten. Mannen staan altijd achter in de rij!. “Als wij aan de beurt zijn”, zeg ik, “dan is het kassarolletje op, kunnen we nog langer wachten”.

Nadat de jonge vrouw alles heeft afgerekend en in haar tas gedaan loopt ze met een bedenkelijk gezicht de winkel uit. Ze vertrouwt het toch niet helemaal.

Wachten bij een kassa is soms vermakelijk.

Ferry Geuther,  24 juni 2015

Geplaatst in diversen, Gast Pikirans | Een reactie plaatsen

Moluks/Indisch eethuis aan de Piushaven

Altijd mooi, als het een kleine ondernemer lukt om een eigen stek op Tilburgs grondgebied uit te kerven. Aan de Piushaven bijvoorbeeld, waar de 39-jarige Tamara Rutumalessy (Tammy voor vrienden) vrijdagmiddag haar Moluks/Indisch eethuis By Tammy opende. Horecanieuws.

Geplaatst in diversen | 1 reactie

Indonesië actueel

bankbiljet_indonesie** Indonesië verbiedt buitenlands geld
** Meer dan 140 doden Medan vliegramp
** Jakarta looking into claim  that islamic state executed Indonesian for ‘spreading AIDS’
** Indonesian Police Officer Reportedly Fighting for Islamic State Dies in a Battle
** Bali police have named the adoptive mother a suspect in the brutal murder of an eight-year-old girl last month, in a case that has gripped Indonesia.
**Rotterdamse scholieren zijn overrompeld door een beslissing van de Nederlandse immigratie- en naturalisatiedienst. Hun lievelingsdocent Harimada Kusuma (32) mag niet langer in Nederland blijven.  IAF.

Geplaatst in Indonesia actueel | 2 reacties

Indo Boulevard

*** Emile Ratelband :Ik ben zelf ook een allochtoon en zeker geen racist’ Ruzie gehad.
*** Maaike van Widdershoven in musical Willem Ruis
*** Dinand Woesthoff zoekt filmstemmen.
*** Sandra Reemer gaat weer het theater in, met Gerrie van der Klei en Frans Mulder
*** Nieuwe single van O’G3NE

OG3NE

Geplaatst in diversen | 1 reactie

Sandra Reemer over uitstel kameroverleg

Lees meer     citaat van Sandra in de video: “Dit is kolonialisme anno 2015

Geplaatst in diversen, Indisch Platform en andere perkara's | 18 reacties

1 juli… ook de dag van de vergeten slavernij .

Een brief van Reggie Baay:

baayreggieOPEN BRIEF 1 juli 2015

Ook als het gaat om de eigen slavernijgeschiedenis heeft Nederland last van een selectief geheugen
© Reggie Baay

Vandaag wordt in ons land de afschaffing van de slavernij herdacht. Stilgestaan wordt bij het feit dat 152 jaar geleden een einde kwam aan de slavernij in de Nederlandse koloniën. Wat velen zich echter niet realiseren is dat jaarlijks op 1 juli slechts één deel van de Nederlandse slavernijgeschiedenis wordt herdacht, namelijk dat in de West; in Suriname en de Antillen. Dat ons land ook een slavernijverleden heeft in het Indische Oceaangebied, met name in de voormalige kolonie Oost-Indië (het latere Nederlands-Indië), dát mogen we om meerdere redenen niet meer negeren.

Al vanaf het begin van de zeventiende eeuw hebben wij óók een geschiedenis met slavenhandel en slavernij in Azië. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat alleen al onder het VOC-bewind daar enkele honderdduizenden slaven zijn gemaakt, gekocht, gebruikt én verhandeld. En toen aan het einde van de achttiende eeuw de Compagnie ter ziele ging en het bestuur van de kolonie Nederlands Oost-Indië in handen kwam van de Nederlandse ‘staat’, betekende dat geenszins het einde van de koloniale slavenhandel en slavernij.
Het duurde vervolgens tot halverwege de negentiende eeuw voordat in het Nederlandse parlement werd besloten tot afschaffing van de slavernij in Nederlands-Indië:
‘Uiterlijk op den 1sten Januarij 1860 is de slavernij in geheel Nederlandsch-Indië afgeschaft,’
zo werd beslist. Drieënhalf jaar eerder dus dan in de West.
Wie verwacht dat hiermee daadwerkelijk een einde kwam aan de slavernij in deze kolonie, komt echter bedrogen uit. Met de afschaffing op 1 januari 1860 werd slechts een klein deel van de slaven in de archipel vrijgekocht; het overgrote deel, dat wil zeggen vele tienduizenden slaven die veelal in bezit waren van slavenhouders buiten Java, bleef in slavernij. Vrees voor politieke onrust, maar vooral de wetenschap dat het vrijkopen van deze slaven letterlijk ten koste zou gaan van de koloniale baten ten behoeve van de Nederlandse schatkist weerhielden de achtereenvolgende wankelmoedige regeringen ervan er daadwerkelijk een einde aan te maken. Het zorgt voor het onthutsende feit dat onder het Nederlandse koloniale bewind de slavernij in Nederlands-Indie, ondanks de formele afschaffing in 1860, tot in de eerste decennia van de twintigste eeuw gewoon kon blijven voortbestaan…
In Nederland hebben we altijd al een moeizame relatie gehad met de schaduwkanten van onze geschiedenis. Die moeizame relatie betreft niet in de laatste plaats ons verleden in de voormalige koloniën. Is het niet veelzeggend dat het onverkwikkelijke slavernijverleden in Nederlands-Indië volledig uit ons collectieve geheugen lijkt te zijn gebannen, geen plaats heeft in onze nationale geschiedenis en ook geen plek heeft gekregen in de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij? Het feit dat dit met het slavernijverleden in de West wél het geval is, is dan ook zeker niet het gevolg van een grootse houding om ons falen in het verleden onder ogen te willen zien. Integendeel. Het is het gevolg van de bewonderenswaardige en niet-aflatende strijd van de Surinaamse en Antilliaanse nazaten voor erkenning van hun slavernijgeschiedenis.
Wat betreft het slavernijverleden in de Oost is er nooit een vasthoudende groep van slavennazaten opgestaan die erkenning van haar geschiedenis heeft geëist. En het valt ook niet te verwachten dat zo’n groep zal opstaan, simpelweg omdat de meeste nazaten van de slaven uit de Oost zich niet bewust zijn van hun eigen geschiedenis van slavernij.
Betekent dit dat we dan maar moeten volharden in het nalaten ook dit deel van onze slavernijgeschiedenis te erkennen en te herdenken? Nee, natuurlijk niet. Om met het laatste te beginnen: herdenken is niet alleen een zaak waarmee respect wordt betoond aan slachtoffers en (bewuste) nazaten, maar is zeker óók bedoeld om ‘niet te vergeten’; om kritisch naar ons handelen in het verleden te (blijven) kijken. En is het daarnaast niet wrang dat in ons geschiedenisonderwijs manmoedig de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën is opgenomen, maar dat daarin opvallend genoeg de slavernij in onze voormalige kolonie Nederlands-Indië ontbreekt? Is dat niet, nu onderzoek onweerlegbaar duidelijk maakt dat het totale Nederlandse aandeel in deze donkere episode uit de wereldgeschiedenis aanmerkelijk groter is dan tot nu toe werd aangenomen, een abject staaltje van geschiedvervalsing? Want geschiedverzwijging is, zoals schrijfster en journaliste Anne Lot Hoek nog onlangs in NRC-Handelsblad betoogde, óók geschiedvervalsing.
En tot slot nog dit. Een natie die angstvallig weigert haar schaduwkanten uit het verleden onder ogen te zien en zich vooral laat voorstaan op haar historische ‘successen’, creëert een verkeerd zelfbeeld en blinkt – in haar blindheid- vooral uit in het hautain anderen de maat nemen. Zo’n natie is niet alleen ongeloofwaardig en dwingt geen enkel respect of moreel gezag af, maar oogst, vooral internationaal, slechts irritatie en hoon.

(Reggie Baay is schrijver van onder andere Daar werd wat gruwelijks verricht; Slavernij in Nederlands-Indië.)

Dit verhaal van Reggie Baay is met meer detail beschreven in hoofdstuk 6 van ‘Daar werd wat gruwelijks verricht’ Lees hier hoofdstuk 6.

Geplaatst in diversen | 20 reacties

Nooit meer thuis

nooitmeerthuis1.nooitmeerthuis4

In 2013 verscheen het boek ‘Nooit meer thuis‘ van Ron Brus.
Daarna verschenen er krantenartikels.
nooitmeerthuis1.nooitmeerthuis5.nooitmeerthuis6

Geplaatst in Boeken | 1 reactie

1 juli vergadering Tweede Kamer Indische kwestie afgelast

ICM Online meldt dat vandaag 30 juni besloten is de vergadering van 1 juli over de Indische kwestie af te lasten. Dit omdat de staatssecretaris nog in gesprek zou zijn met het Indisch Platform.  Het annuleren wordt bevestigd door een convocatie van vandaag .

herzieneconvocatie30juni.  vanrijn

Tot afstel is besloten nav van de brief die van Rijn naar de kamer stuurde vandaag.
Hij is in gesprek met het Indisch Platform en heeft niks te melden over een nieuw plan.
Wel herhaalde hij dat met ‘het Gebaar’ de kwestie reeds is afgerond (?), dan wel beoogd.
Althans… hij noemt dit een ‘valide standpunt’briefrijn30juni

Geplaatst in Indisch Platform en andere perkara's | 52 reacties

Militair vliegtuig stort neer op woonwijk Medan

vliegongelukmedanjuni2015b** In Medan, in het noorden van het Indonesische eiland Sumatra, is een militair vliegtuig neergestort op een woonwijk. Lokale ziekenhuizen melden dat er zeker twintig doden zijn. De verwachting is dat dit dodental nog oploopt. NOS.
** 113 people  on crashed Indonesian military  plane feared dead  . Jakartapost

vliegongelukmedanjuni2015.vliegongelukmedanjuni2015c

Geplaatst in diversen | 5 reacties

I4E kopen? 12.568 €

statsi4e

Zie deze site

Geplaatst in diversen | 6 reacties

Jacques Brijl en de veteranendag 2015

gastpikiransJacques Brijl was afgelopen zaterdag op de veteranendag 2015 te Den Haag.
Op het Binnenhof ontving hij  een insigne. 

veteranen2015_brijl4Hierbij dan een kort verslagje van de uitreiking op het Binnenhof
te Den Haag tijdens de Nationale Veteranendag.

Medio april werd ik blij verrast met een bericht van het Hoofd
van de Afd. Decoraties van het Mindef, dHr. Bert Keers, dat ik
was geselecteerd om te samen met nog een 20-tal UN.- veteranen
aanwezig te zijn op het Binnenhof te den Haag, tijdens de
Nationale Feestdag van de Veteranen op Zaterdag 27 juni ’15.
Aldaar zou aan mij het “Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen” worden
uitgereikt.
Zaterdagmorgen om 08.00 uur werd ik samen met mijn echtgenote Mies door
familieleden opgehaald en naar het Malieveld gereden en moest ik mij melden in
de grote tent B.
Aldaar werden ik van de nodige instructies voorzien en na te zijn
voorzien van koffie. e.d., werden we omstreeks 10.00 uur met luxe
bussen naar het Buitenhof gereden; er waren op de tribune gelukkig voor ons,
gereserveerde plaatsen gereserveerd, zodat ik gelukkig met mijn
artrose-problemen niet behoefde te staan.

veteranen2015_brijl7veteranen2015_brijl8
Na 11.15 uur begon de bekende ceremonie met het intreden van
de Vaandelwacht met Vaandels en de komst van de Regering
en tenslotte de komst van Koning Willem Alexander; deze maal
gekleed in Admiraalsuniform van de KM.

veteranen2015_brijl5.veteranen2015_brijl6
Na enige tijd moest ik intreden in een peloton van ex. UN. Veteranen.
Toen ik aan de beurt was, kreeg ik het insigne op mijn colbert
gespeld door de Commandant der Strijdkrachten, Generaal Ton Middendorp.
Tijdens deze uitreiking gaf de minister van Defensie
Jeanine Hennis- Plasschaert mij een “seintje” , dat zij mij had herkend;
de vorige Veteranendag had zij aan mij nl. het “Ereteken voor Verdienste “ in goud
uitgereikt.

veteranen2015_brijl3.veteranen2015_brijl1
Na afloop van het “Ceremoniële gebeuren”, wilden we opstappen, maar
ontvingen wij toen het bericht, of we nog even wilden wachten, want de Koning
zou zo terugkomen; hij wilde nog met een paar veteranen even praten.
En na een klein half uur kwam inderdaad de Koning naar ons groepje toegelopen
en hebben we enige tijd gezellig met hem kunnen praten.
Daarna werd ik weer naar huis teruggereden; al met al een hele fijne en gezellige
dag, waarbij wij het geluk hebben gehad, dat we de hele dag uitstekend weer
hebben gehad.

mhgr. Jacq. Z. Brijl

Geplaatst in Gast Pikirans | 34 reacties

Tjampoer.nl was op Pasar Istimewa Zeist

pasarzeistjuni2015

Kijk verder.

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

TT-verzamelaar Ricus Mulder:

Onder het genot van Indische muziek trekt Mulder zich iedere avond na het eten terug op zijn TT-zolder om te genieten van z’n spullen. RTV Drenthe.  Zie de video.

ricusmulder

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

30 juni Masoek Sadja Den Helder

masoeksadjadenhelder
Lees verder

Geplaatst in agenda - evenementen | Een reactie plaatsen

Er was een morgenstervlag op de veteranendag

Molukkers_dreigen__1641210h

Kennelijk loopt er geen aparte groep Molukse knilveteranen mee.
Die groep is er niet meer of te oud om mee te lopen.
Hoewel… je weet nooit. Er zijn mensen van 90 die nog 3 kilometer doen. Ik niet dus.
Maar enfin… die mogen ook niet de RMS-vlag tonen.
Maar bezoekers aan de kant, dus wel ?

Well… RMS-jongeren…. waar zijn jullie ? Papoea-jongeren zijn er al.

paatje-nelly

Of indojongeren……. niemand heeft zin deze vlag te tonen. ?

Geplaatst in diversen | 8 reacties

Verboden Papoea-vlag

veteranendag2015_morgenster omroepwest.nl

Geplaatst in diversen | 14 reacties

Ned. Ind. postzegels op de veiling

nedindpostzegelwIIIzie ebay

Geplaatst in diversen | 5 reacties

Ander kleurtje

pronklindsay,,Indisch-zijn is voor het gevoel dat je ergens bij hoort, dat je eigen gebruiken hebt en tussen twee culturen zit.”
(Lindsay, 28 jaar, Voormalig Miss Universe Nederland)
Ander kleurtje | Door Blauwe Ogen.

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

Ronaldo op dieet

Ronopdieet

Image | Geplaatst op door | 6 reacties

Indisch in Beeld

zijlldejong2

Maria Cornelia (Daadtje, 1910-1969) en Henriette Charlotte (Jet, 1913 -1986).
Hun ouders waren Andries Fredrik Adriaan van Zijll de Jong, bestuursambtenaar, zoon van een bestuursambtenaar, en Maria Cornelia Kogenschot, kapiteinsdochter.
Het gezin woonde afwisselend in Indië en in Nederland.
Vandaar dat Maria in 1933 in Nederland huwde en Henriette in 1937 ook met Johannes Verbaarsschott, die een oudoom Jan te Indië had, 38 jaar voor zijn geboorte nog.
Er was nog een derde dochter die ook in Nederland huwde. Het hele gezin was in Nederland tijdens de oorlog.

Geplaatst in Indisch in Beeld | 1 reactie

Rick Jansen revalideert

rickjansen

Rick Jansen vocht in een Koerdische militie tegen IS.
Hij raakte zwaargewond en revalideert nu in Duitsland.
Het programma Eenvandaag had een gesprek met hem.
Open deze link en begin te kijken op 6.33 minuten.

Geplaatst in diversen | 7 reacties

Indisch kookboek van John

kookboekvanjohnDownload het kookboek.

Geplaatst in diversen | 15 reacties

Nieuwsbrief Indische Herinneringscentrum te Bronbeek

ihcbronbeeklogo
Als ‘gewone’ Nederlandse jongen, geboren in 1963, ben ik opgegroeid met een wereldbeeld dat erg Nederland-centrisch was en waarin de geschiedenis van Nederlands-Indië nauwelijks een rol van betekenis heeft gespeeld.  Lees verder.

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

The Look of Silence

oppenheimerTheater Gigant te Apeldoorn:
Na de met prijzen overladen documentaire “The Act of Killing” (2012) vervolgt regisseur Oppenheimer (foto)  met
“The Look of Silence” zijn onderzoek naar de Indonesische omgang met de massamoord op een miljoen (vermeende) communisten in 1965 en 1966. Als Adi, zelf geboren na de gruwelijke genocide, ontdekt hoe zijn oudste broer destijds is omgekomen, gaat hij de confrontatie aan met de mannen die verantwoordelijk waren voor de dood van zijn broer. Zo tracht hij de angstvallige stilte van de overlevenden te doorbreken – iets dat bijna onmogelijk is in een land waar de daders door de huidige regering nog altijd als helden worden gezien. “The Look of Silence”, die op het internationale filmfestival van Venetië maar liefst vijf prijzen in de wacht sleepte, is een waardig vervolg op “The Act of Killing” en een meesterwerk op zich.

Op zondag 28 juni om 15:45, verzorgt Frans Sulilatu (Stichting Indisch Erfgoed) een inleiding bij deze indrukwekkende film.
De film is ook nog te zien op 29 & 30 juni en 1 juli.

Geplaatst in agenda - evenementen | Een reactie plaatsen

12 juli Pasar Raffy

pasarraffy2015

Image | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen

Eric Schneider in NOS-documentaire

ericschneiderActeur Eric Schneider en zijn zoons Beau, bekend van onder meer GTST, en Olivier werken mee aan een NOS-documentaire die in het teken staat van de Indië-herdenking. De film wordt uitgezonden op zaterdag 15 augustus om 22.35 uur op NPO 2.        NOS.

Geplaatst in agenda - evenementen | 1 reactie

Moluks nieuws

* De Alphense Molukse wijk bestaat dit jaar 50 jaar. Dit wordt groots gevierd.
Anne Loupatty van het organisatiecomité van Stichting Sama Sama vertelt:
“We nodigen alle Alphenaren en bewoners van omliggende gemeenten uit om het 50-jarig bestaan met ons te vieren.

* Humans of Maluku
Portretten van de 3e en 4e generatie Molukkers in Nederland.
Een divers gezelschap met boeiende verhalen.

* Dichtbij.nl : Een autobus die ongeveer even oud was als de verhalen die deze middag werden verteld vervoerde de deelnemers naar vier verschillende locaties in Krimpen. Het evenement Historie21, het storytellingprogramma van de Stichting Moluks Historisch Museum, was op bezoek en dat bracht een groot gezelschap oorspronkelijke Krimpenaren en inwoners van de Molukse wijk bij elkaar.   Om van elkaar te horen hoe zij de komst van een grote groep Molukse mensen in de Hollandse gemeente van toen hebben ervaren.

* Zie de tv-documentaire over Satudarah, de motorclub die veelvuldig in het nieuws is wegens vermeende criminele activiteiten,
De filmer: Uiteindelijk kreeg ik het voordeel van hun twijfel. Omdat ze een andere kant van zichzelf wilden laten zien. Die van de rituelen en van de bron – de Molukken. Daar ging ik mee akkoord. Zolang ik mocht laten zien dat die jongens ook veel stoute dingen doen. Want ja, er zitten wat gekken tussen. De 3 hoofdpersonen in de film eindigen allemaal in de bajes. Hun criminele kanten worden nergens ontkend.”

satudarah_groep

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

Boeken

enkelereisindonesiëEnkele reis Indonesië:
Begin twintig waren ze, toen ze in 1946 vanuit Rotterdam samen met hun Indonesische echtgenoten naar hun nieuwe vaderland voeren. Tegen de stroom in, want ze vielen midden in de onafhankelijkheidsstrijd en schaarden zich aan de kant van de Republiek, ook in de roerige tijden die volgden. Ze zijn er altijd blijven wonen, vier Amsterdamse vrouwen met hun uitdijende Indonesische familie in de metropool die Jakarta nu is. Enkele reis Indonesië vertelt hun verhaal.
De presentatie van dit boek is 27 juni bij van Stockum .

Geplaatst in Boeken | 5 reacties

Zoals alleen oma dat kan bereiden

TV 24kitchen: Zoals Alleen Oma Dat Kan
In het programma Zoals alleen Oma dat kan gaat chef Danny Jansen op zoek naar de culinaire geheimen van oma’s die parels uit de Indonesische keuken in hun geheugen met zich meedragen. Recepten die al generaties lang worden doorgegeven maar die nooit zo lekker bereid worden als door oma zelf! Recepten die het meer dan waard zijn om te bewaren, door te geven en nooit te vergeten. Danny bezoekt de oma’s, luistert naar de familieverhalen en geeft natuurlijk zijn visie op de gerechten.

Zoals Alleen Oma Dat Kan zie je elke woensdag om 18.30 uur. (kanaal 24 op de Ziggokabel)

Geplaatst in agenda - evenementen | Een reactie plaatsen

Tileng 15 jarig jubileum op 21 juni 2015


Zie de foto’s..    Een tip van IAF .

Geplaatst in diversen | 3 reacties

“Indische meisjes zijn Sombong”

indo’s be like:     Mijn tante zei vroeger, “Alle Indische meisjes zijn sombong”. Dit vond ik nogal vreemd, aangezien dat zou betekenen, dat zij als de zachtheid zelve, vroeger ook een portret apart zou moeten zijn geweest. Zij legde mij uit dat, het een bepaalde houding is die Indische meisjes naar elkaar opzetten. Eentje die niet vanaf het eerste moment uitstraalt dat zij toegankelijk zijn en vaak sombong, dus verwaand overkomen

Geplaatst in diversen | 8 reacties

Indisch in Beeld

drysdaleHierbij een foto van mijn familie in Batavia.
Ik zou graag eens meer te weten komen over hun leven daar en over, en van, mensen die ze daar hebben meegemaakt.
v.l.n.r.:
Dee Drysdale ( achtergrond met bril, oudtante van mij)), Thomas Drysdale ( voorgrond in stoel, overgrootvader ), Rob Drysdale (oom, jongen op achtergrond naast tante Dee), Peter Drysdale (oom, naast Rob), Ben Drysdale ( oudoom, in stoel ), Suze Drysdale-Turpijn ( overgrootmoeder ), Jane Mary Drysdale (mijn moeder ), onbekend bij mij ( met bril..wie het weet mag het zeggen)
Deze foto is genomen in Batavia, vlakbij de Theresiakerk/Theresiakerkweg…voorzover mij bekend dan. Beroepen weet ik niet, alleen dat mijn grootvader Thomas Cochrane Drysdale ( niet op foto) werkte bij de Gouvernementspandhuisdienst ( en sergeant bij het KNIL ) en overleden is aan/bij de Birma-spoorweg in 1943.
Groet, Ben Franken

Geplaatst in Indisch in Beeld | 4 reacties

Heb je een tip, een foto…. pikirans ?

indischfotografe

Heeft u tips, een foto, een oproep of wilt u een pikiran schrijven,
jangan malu-malu, mail ons:
indisch4ever@gmail.com

Geplaatst in oproepen en mails | 37 reacties

Afscheid

Ze ligt in haar stoel en reageert nauwelijks; een kleine Indische vrouw omringd door haar kinderen en kleinkinderen. De kinderen willen vanavond zelf voor haar zorgen. Een zorg, die ik met de beste wil van de wereld niet zo kan bieden. Dit voelt voor mij als een warm bad. Omzorg.

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

Mail

Mail 1:
Online te zien : Tenko, een engelstalige dramaserie , Het begint in Singapore 1941…. dan komen ze in het jappenkamp.

Mail 2:
Ik ben op zoek naar mensen die me iets kunnen vertellen over het Preanger Hotel te Bangdoeng van vóór WOII. Met name over de personen die het management leiden en de bedrijfsvoering aldaar deden.
We hebben kontakt met de dochter van één der mensen die in het hotel woonden – Anna Maria Brown die in Australie woont. Zij had (evenals haar ouders) de Duitse nationaliteit en is met haar zusje naar Japan getransporteerd die met een Amerikaanse soldaat aldaar trouwde. Anna Maria zelf trouwde met een Duitser en emigreerden vanuit Duitsland (Hameln) naar Australië.
Misschien is er nog iets van deze geschiedenis te achterhalen. Otto Steenbrink

Mail 3
Ik ben opzoek naar gegevens van Maria van Zandbergen , geb.04-07-1892 Nieuwer Amstel
Op 04-02-1921 vertrokken naar Laboen Billig (N.O-Indie)
Ze is eerst gehuwd geweest met Irenee Gaston Dereme in Indië
Daarna met Heinrich Bernhard Joseph Schmit wonende te Weltevreden , officier op een pakketschip Maria woonde vanaf 1935 op Koningsplein west 4 Batavia
Heeft iemand daar misschien wat gegevens over ?
Zij is de enig missende person in mijn stamboom waar niets meer van te vinden is
Bij voorbaat mijn dank. J van Zandbergen

Mail 4:
Bestel CRUYDHOF Cajeput olie Indonesie bij koopjesdrogisterij.nl voor € 7,95.
cruydhofcajeputolie

Geplaatst in oproepen en mails | Een reactie plaatsen

Briljanten paar Middendorp-van Gurchom

middendorpZondag waren de heer en mevrouw Middendorp-van Gurchom 65-jaar getrouwd.
Weblog Zwolle .

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

Kumpulan Zoetermeer

Iedere laatste zondag van de maand (onder voorbehoud) organiseren wij gezellige matinees, of ook wel Kumpulans genoemd. Genieten van gezelligheid, muziek, dansen en live optredens van bekende bands. Wegens de maximaal 80 zitplaatsen adviseren wij uw kaarten tijdig te reserveren om teleurstelling te voorkomen.

Wilt u bij een van onze kumpulans aanwezig zijn dan kunt u alvast reserveren voor de volgende kumpulan. Op zondag 28 juni hebben we wederom een spetterende band voor u geboekt:  Affiniti. Kijk ook eens bij de fotogallery voor foto’s en filmpjes van de gezellige kumpulans.

Geplaatst in agenda - evenementen | 1 reactie

Wederzien na 92 jaar

poortere
AD online. Zie  ook ED . Het topic wat genoemd werd, met ouders van Yvonne

Geplaatst in diversen | 5 reacties

Indische rondvaart

PeterSchumacher13 juni2015_indischerondvaart

13 juni was er weer een Indische rondvaart in Amsterdam.
Georganiseerd door stichting Cerita Fakta en Peter Bouman was  de reisleider .
Peter Schumacher, op de foto, voer mee en zijn artikel staat op de site van de stichting.
De foto is van Carla Sligte.
Zie meer foto’s  .

 

 

Geplaatst in diversen | 3 reacties

Indonesië actueel

***Enorme aswolken trekken over Sumatra
*** An Indonesian minister has countered President Joko Widodo’s declaration that the controversial transmigration program to Papua province will be stopped, saying instead that, if anything, it will be expanded.
*** Jakarta Post:  As their country was once head of a colonial empire, many in the Netherlands naturally retain ties to Indonesia.
TTF_logoThe annual Tongtong Festival, held this year from May 27 to June 7, is just one way for the Dutch to explore their interest in and cultural links to their former colony.

Geplaatst in Indonesia actueel | 15 reacties

Kan ik elke hond op de fiets te nemen?

Vooral middelgrote en loopt vrolijk races nemen graag deel aan lange fietstochten.Deze omvatten husky, Indo’s en Standard Poodles. Kleine rassen met zeer korte poten, zoals de  Beagle , moeten afzien van een dergelijke sportieve ventures

via Kan ik elke hond op de fiets te nemen? | Hond & Kat.

dogsVoorbeeld wat een indohondenfamilie kan zijn .

Geplaatst in diversen | 9 reacties

19,20,21 juni Max 305

max305Max 305 schrijft:   Op basis van de oorlog-er­varin­gen van Max (sol­daat num­mer 305) gedurende de Tweede Werel­door­log in
Ned­er­lands Indië en in het Hiroshima-​2b kamp in Japan maakt Ernes­tine thans een voorstelling.
Een ver­haal over erken­ning, keuzevri­jheid, en moed.
Met prachtig tra­di­tionele ele­menten van de Indone­sis­che archipel /​Indis­che cul­tuur.

In het script wor­den dwarsver­ban­den gelegd met ver­halen van de na-​oorlogse gen­er­atie. De voorstelling Max305 heeft een doc­u­men­tair karak­ter met his­torische feiten en algemene aspecten zoals het Indis­che Zwi­j­gen, de afwezigheid van een col­lec­tief bewustzijn, het kun­nen omgaan met over­lev­ingskansen.

Op vrijdag 19 juni, zater­dag 20 juni en zondag 21 juni om 15.00 uur en om 20.00 uur speelt MAX305 in de Nieuwe Ban­ier, Ban­ier­straat 1, 3032 PA Rot­ter­dam.

Geplaatst in agenda - evenementen | Een reactie plaatsen

NIeuwe cd van Ais Lawa-Lata

cd_aisAis Lawa-Lata presenteert nieuwe Cd 23 X Dansa a Go Go
Ais bekend om zijn vele solo en ook duet optredens met oa. Wieteke van Dort en op de vele Indische Pasar Malams komt op veler verzoek uit met de Cd 23 x Dansa Go Go op Platenlabel  Rood-Hit-Blauw.

Muziek de wereldtaal die je raakt en het zomergevoel kan geven om alles op zij te zetten en free style te dansen staat nu op een prachtige cd met 23 tracks. Liederen in Bahasa Ambon, Amboyna language, gezongen en begeleid door muzikanten uit oost en west, die u allen uitnodigen een dansje te wagen.
De CD  ‘Dansa A Go Go’ is nu landelijk verkrijgbaar en legaal te downloaden op de bekende platforms.

Link naar een downloadsite:   http://www.targetmusic.nl/order_cart.php5?id=112799706&rtlo=37194&rtaff=17958&shop=0
Boekingen Ais Lawa-Lata : 06 – 22504789
Platenmaatschappij: Rood-Hit-Blauw – info@roodhitblauw.nl T: 06-21265490
Distributie:  Heartselling Hilversum 035 – 6775851

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

Nieuwe film van Stichting Verfilming Japanse Bezetting

verfilmjapburgerklogoHolland Harbour, de producent van o.a. de documentaires Het jaar 2602 en Buitenkampers is bezig met voorbereidingen voor een documentaire over de militairen die hebben gediend in Nederlands-Indië / Indonesië in de jaren 1945-50. Dit gaat ook nu in samenwerking met de Stichting Verfilming Japanse Bezetting 1942-45.

Wij zoeken naar familieleden van de tweede en derde generatie van deze veteranen. Kinderen en kleinkinderen die momenteel hun familiegeschiedenis in kaart (gaan) brengen en die graag willen weten wat hun opa of vader (en in enkele gevallen moeder of grootmoeder) nu eigenlijk meemaakte daar in het verre Indië .   Lees verder.

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

Nieuwsbrieven

HoezoIndo
**HoezoIndo live
**Het twijfelindoproject is meer dan ik kan uitleggen.
**Mooie kijk op de identiteitsbeleving van deze Bruce Lee van een Indo
**Hoe dit boekproject de Indo aan het twijfelen zet
**Zo ziet Nederland eruit in 2050 – De verandering van het uiterlijk dankzij Indo’s
**‘Het is fijn om een Indo te zijn’ Column door Dave Krones
**Dewi Reijs Crowdfund Korte Jeugdfilm ‘Debiel’ Op Voordekunst

Nederlands Indisch Cultureel Centrum
– Nederland hield smartengeld Birma-Siam Spoorweg onterecht in kas
– Twijfelindo…..? Wat vind jij?
– Nederlandse Veteranendag 2015
– Indisch op TV
– Troostmeisjes-kwestie opnieuw ter discussie
– Pasar Malam – Tempo Doeloe
– Indo Rock deel 17
– De Indische Kwestie (update)
– Nederlanders kennen hun eigen geschiedenis niet
– Tijden van weleer – oude Djogjase families
– Oude Indische maten en gewichten
– Oproep Herdenkingspecial
Rubrieken: Recept, Korte Berichten, Toen en Nu, Boekbespreking, Gedicht, Just4Kids, Indische Agenda, Advertensi Mini, Column en de Pasar Kalender

# WestPapuaReport133-June2015
# RonsdroomNieuwsbriefjuni2015

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

Het radiopensioen

Woensdagmiddag 24 juni is voor presentator Leendert van Geenen zijn laatste wekelijkse uitzending het radioprogramma ´Rasa Senang´ van Radio Ridderkerk. De heer van Geenen werd recent 90 jaar en vond dat een mooi moment om een stapje terug te doen en afscheid te nemen. Zie verder.

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

Indisch wonen in Bergen op Zoom

TanteLouise-Vivensis :
Vanaf 15 juni 2015 biedt één van de kleinschalige woongroepen binnen Residentie Moermont cultuurspecifieke zorg aan voor Indische en Molukse ouderen.

De Stem: Zorginstelling tanteLouise-Vivensis begint in juni van dit jaar in Residentie Moermont een speciale afdeling voor Indische ouderen.

Geplaatst in diversen | Een reactie plaatsen

Koning te Bronbeek

Persbericht: Vanmiddag bezocht Z.M. Koning Willem Alexander het landgoed Bronbeek in Arnhem.
Het bezoek was naar aanleiding van de herdenking van 65 jaar opheffing Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL), 65 jaar Regiment Van Heutsz (RvH) en 65 jaar oprichting Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN). Ter gelegenheid daarvan vonden vandaag twee ceremoniële herdenkingsplechtigheden plaats voor gevallenen en vermisten van zowel het KNIL als het NDVN.

De koning woonde vanmiddag het ‘ dodenappèl’ bij voor de 124 gesneuvelde en 4 vermiste militairen van het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN), dat in de periode 1950-1953 deelnam aan de oorlog in Korea. Vervolgens onderhield hij zich met Koreaveteranen van de Vereniging Oude Korea Strijders (VOKS) en de in het Tehuis Bronbeek wonende Korea-veteranen. Tevens werd hem het eerste exemplaar aangeboden van de catalogus bij de permanente expositie ‘Het verhaal van Indië’ in Museum Bronbeek.

koning_bronbeekFoto: Z.M. de koning tijdens het dodenappèl voor de gesneuvelde en vermiste militairen van het Nederlands Detachement Verenigde Naties. Links van de koning de heer Jonghyun Choe (buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Korea) en kolonel M.C. Dulfer (commandant KTOMM Bronbeek); rechts van de koning mevrouw L. P.E. Redan (tijdelijk zaakgelastigde van de Republiek Suriname) en luitenant-kolonel K. van Dreumel (commandant Regiment van Heutsz).

Geplaatst in diversen | 9 reacties

13.000 topics gepubliceerd !

Dit is topic  nr

anime13000b

Geplaatst in diversen | 16 reacties