Wie, wat, waar is Indisch ?


Gemaakt voor het middelbaar onderwijs.

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

24 reacties op Wie, wat, waar is Indisch ?

 1. R Geenen zegt:

  Hoe vaak moeten wij, die er vervolgens besloten niet in Nederland te blijven, merken dat wij of buiten worden gesloten of gewoon doodverklaard? Het gaat wel om een totaal van ongeveer 23.5%. En dan is wel wat meer dan 1/5 van de ruim 300,000 die naar Ned. kwamen. Heeft dat soms met schaamte t maken? Of met jalousie? Ik zou graag een reden willen weten. Wat zou de reden van het IHC b.v. kunnen zijn? Het IHC heeft mijn vraag gewoon genegeerd. Waarom?

  • Henk Anthonijsz zegt:

   Ik heb in Bandoeng Nono en Joke Geenen gekend. Ook samen in het kamp Goenoenghaloe gezeten. Waar zijn ze gebleven?

   • R Geenen zegt:

    @@Ik heb in Bandoeng Nono en Joke Geenen gekend@@
    Je vraag kan ik aldus beantwoorden. Charles August (Nono) Geenen, neef van mij, is geboren in 1925 en overleden in Breda op 11-7-1976. Was getrouwd met Johanna Theodora Philips. Zij was geboren op 21-8-1926 te Bandung. Hadden samen 6 kinderen. Vermoedelijk wonen de meesten in Noord Brabant en 1 in Amsterdam.

 2. Boeroeng zegt:

  Het lijkt mij dat iHC geen activiteiten organiseren kan in andere landen met veel Indische nazaten. bijv Indonesie, Amerika, Australie . Dat is te duur.
  Sommige evenementen krijgen in tekst of beeld een verslag op het internet.
  Nazaten elders op de wereld, moeten vooral zelf de herinneringen vastleggen en publiceren in talen die de nazaten begrijpen… vnl in bahasa indonesia en engels.
  Men kan dan ook Nederlandse teksten vertalen. Veel is te vinden op het internet En voor boeken te Nederland kan men een project opzetten.. dat mensen in Nederland boeken kopen, lenen en vertalen. Hoewel dat ook heel veel werk is.

  Ik ga niet teksten op deze site vertalen
  Men kan dat zelf doen met https://translate.google.com/

  • R Geenen zegt:

   Het gaat er niet om, dat wij veel zelf moeten doen. Dat gebeurd al jaren.
   Het IHC stellt iets op van de geschiedenis van de Indische. Waarom blijven ze dan met de ruim 300,000 in Nederland steken. Want dat is een klinkklare leugen. Daar bleven slechts een 250,000 in Nederland. En als het getal van 2 miljoen is gebasseerd op die van de ruim 300,000 (in wezen was dat een 330,000), dan klopt het getal van 2 miljoen ook niet. Wat is er met jullie Indo mensen in Nederland aan de hand?

   • Boeroeng zegt:

    IHC is een oorlogsherinneringscentrum. En die herinneringen zijn ook de herinneringen van diegenen die niet naar nederland gingen of daar bleven.
    Waar het uiteenloopt zijn de herinneringen betreffend in een ander land een nieuw leven beginnen. of in Indonesie blijven . Nazaten in andere landen moeten zelf die herinneringen optekenen en doorvertellen.

    Wat moet er aan de hand zijn met de indo’s in nederland … dat iemand een getal van 2 miljoen noemt is niet mijn verantwoordelijkheid nog van alle indo’s in nederland.

    • R Geenen zegt:

     @@Wat moet er aan de hand zijn met de indo’s in nederland … dat iemand een getal van 2 miljoen noemt is niet mijn verantwoordelijkheid nog van alle indo’s in nederland.@@

     A very cheap reply. Het lijkt wel politiek Den Haag.

    • R Geenen zegt:

     Het IHC is een Indisch en niet een oorlogs herinnerings centrum. En op hun website staat ook dat ze alle Indische mensen vertegenwoordigen. Of zijn de Indische mensen, die geemigreerd zijn opeens geen Indo’s meer? Voor een webmaster praat je wel eenzijdig en krom. Een vorm van discriminatie? (Om de huidige Ned. gedachte te handhaven)

 3. Boeroeng zegt:

  Dat getal van 2 miljoen mensen te nederland “die banden hebben” met Indïe noemen is niet mijn verantwoordelijkheid.
  Dus hoezo is dat cheap reply . Hoezo is dit een kromme gedachte Het is een feitelijkheid.
  Ik zou het niet opgeschreven hebben als tekst voor deze video.
  Zo erg verkeerd is het niet, als je “banden” ruim interpreteert. Dus ook totoks, Molukkers, Papoea’s, Chinezen, andere Indonesiërs
  Is het een juiste inschatting ?
  Dat weet ik niet… Dat is een reden voor mij om dat getal niet te noemen of anders te formuleren.

  Zo omschrijft IHC het zelf:
  Het Indisch Herinneringscentrum houdt de herinnering levend aan de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië, de daaropvolgende bersiap, dekolonisatie en migratie
  https://www.indischherinneringscentrum.nl/

  Het heet wel Indisch, maar de doelgroepen zijn niet alleen de indo’s. Totoks en hun nazaten ook, Idem andere groepen als molukkers, indo-afrikanen.

  Is het niet veel beter om met concrete voorstellen te komen tav die herinneringen levend houden ook buiten Nederland. Nog beter zou het zijn als groepen buiten Nederland een samenwerking opzetten met IHC en andere Indische organisaties.

  • R Geenen zegt:

   @@Is het niet veel beter om met concrete voorstellen te komen tav die herinneringen levend houden ook buiten Nederland. Nog beter zou het zijn als groepen buiten Nederland een samenwerking opzetten met IHC en andere Indische organisaties.@@
   Die pogingen zijn al meerdere malen reeds ondernomen. Echter er is een degelijke weerstand. Van wie is de vraag.Van de controlerende directie heren en dames? Het IndoProject heeft zelf een persoon in Nederland aangesteld om er meer daadkracht te plaatsen. Zoals ik het tot nu zie, is er een vrij eenzijdige groep bezig, die niet graag over hun grenzen willen kijken. Het internet verkeer is ook zeer eenzijdig. Persoonlijk volg ik dit al van hun start. En tot op heden geen verbetering en nul komma nul resultaat.Mijn vermoeden is, dat ze niet weten wie die buitenlandse Indo’s zijn, kennen hun aanpassingen en veranderingen in hun samenleving niet. Dus waarom zullen we een handreiking doen. Tot op heden is er ook geen poging ondernomen.

   • PLemon zegt:

    @ Dat getal van 2 miljoen mensen te nederland “die banden hebben” met Indïe noemen is niet mijn verantwoordelijkheid.

    # Zo te lezen …wel erg ruim genomen of zouden kinderen uit nieuwe verbintenissen van indischen met autochtone nederlanders (zijn immers en bijven Indo’s) in de schatting zijn meegenomen?

    *** Citaat:
    ” Om het totaal aantal Indische Nederlanders te verkrijgen, mogen de zojuist genoemde drie groepen niet zonder meer bij elkaar worden opgeteld. De groepen ‘naturalisaties 1946–1967’ en ‘Molukkers’ overlappen elkaar namelijk gedeeltelijk. Om dubbeltellingen te voorkomen, moet daarom de groep Molukkers worden verminderd met het aandeel dat vóór 1967 naturaliseerde (17,1 procent), alvorens deze groep te combineren met de beide andere groepen Indische Nederlanders. Met deze correctie bedroeg het totaal aan- tal Indische Nederlanders op 1 januari 2001 volgens de hier gebezigde definitie 565 duizend personen: 492 duizend oorspronkelijke Nederlanders, plus 38 duizend genaturaliseerden 1946–1967, plus 42 duizend Molukkers, minus 7 duizend Molukkers genaturaliseerd in 1946–1967. Deze personen woonden anno 2001 niet noodzakelijkerwijs in Nederland.
    Het totaal aantal Indische Nederlanders is inmiddels over zijn hoogtepunt heen. Dit hoogtepunt werd in 1984 bereikt, met 616 duizend personen. De eerste generatie is al sinds 1968 in omvang aan het afnemen: van het maximum van 357 duizend in 1968 is de eerste generatie inmiddels teruggelopen tot 229 duizend. Sinds 1985 is de tweede generatie in omvang groter dan de eerste generatie. De tweede generatie had in 2001 vrijwel haar maximale omvang bereikt, met 336 duizend personen.
    Grafiek 2 toont de verdeling van de totale populatie Indische Nederlanders in 2001 naar leeftijd, geslacht en generatie. De demografische geschiedenis van de groep wordt in deze verdeling fraai geïllustreerd. De insnoering rond leeftijd 55 (eerste generatie) hangt samen met de lage geboorteaantallen onder de Nederlanders tijdens de Japanse bezetting…,.
    ————–
    Bron: Demografie van de Indische Nederlanders, 1930–2001 Gijs Beets, Evert van Imhoff en Corina Huisman

    • R Geenen zegt:

     Het verloop van de repatriëring (Kirsten Vos/ Ellemers & Vaillant; Willems.)
     Verloop repatriëring in ruime zin (1945 – 1968) 78.410, (1950 – 1951) 80.607, (1952 – 1957) 79482 en (1958 – 1968) 67.470.
     Dat geeft een totaal van 305.969 gerepatrieerden tussen 1945 en 1968.

 4. Peter van den Broek zegt:

  Goede video van het IHC, schijnbaar zit er de nieuwe directeur die weet hoe hij kan communiceren. De boodschap komt wel over wat Indische Nederlanders zijn. Er zijn niet alleen Indische Nederlanders doorgeëmigreerd, maar ook zijn Indischen direct vanuit Nederlands-Indie naar andere landen geëmigreerd, het blijven Indische Nederlanders. Niemand wordt buitengesloten. Als sommigen zich als Amerindo’s afficheren, dus zichzelf buiten- of uitsluiten, dan kan ik daar toch niks aan doen. Sommigen noemen mij de Itallaanse Indo, dan is mijn zoon de duitse Indo, een vorm van intellectuele indolentie.

  Het getal van 2 miljoen met een “Indische achtergrond” is best te verklaren, heb ik trouwens al eerder uitgelegd aan de hand van een rekenvoorbeeld. Daar is niks mis mee.

  Trouwens dat rapport “Demografie van de Indische Nederlanders” van het NIDI nederlands interdisciplinair demografisch instituut, hanteert een andere definitie van “Indische Nederlander” dan die van de video!!!

  • PLemon zegt:

   @ demografisch instituut, hanteert een andere definitie van “Indische Nederlander”

   # Diffuus … Als men maar zelf als totok, Indo’ of subgroep aan de cultuur in Indië heeft blootgestaan… Tja? Duidelijker zou zijn …zij die geboren zijn tot de datum van de souvereiniteitsoverdracht in ’49 van Nederlands Indië. Hierna zijn het nakomelingen met een specifiek indische of andere etnische achtergrond , drager van een nederlands of buitenlands paspoort.

   ** Citaat: ” Onder ‘eerste generatie Indische Nederlanders’ worden hierbij verstaan personen die zelf een deel van hun leven aan de koloniale cultuur van het voormalige Nederlands-Indië hebben blootgestaan, en deze cultuur door migratie naar elders hebben meegebracht. Onder ‘tweede generatie Indische Nederlanders’ worden verstaan personen geboren uit één of twee eerste generatie ‘Nederlands-Indische’ ouders, dat wil zeggen personen die niet zelf aan de koloniale cultuur hebben blootgestaan, maar als kind daarover wel veel verhalen hebben gehoord en wellicht specifiekegewoonten van hun ouder(s) hebben meegekregen.Deze omschrijving van ‘Indische Nederlanders’ is uiteraard tamelijk diffuus, iets dat inherent lijkt te zijn aan de roerige geschiedenis van de Nederlandse aanwezigheid in Nederlands-Indië. Een andere, voor statistische doeleinden beter hanteerbare definitie heeft als bezwaar dat er altijd een substantiële groep niet zal worden meegeteld, al draagt deze wel een deel van de Nederlands-Indische cultuur in zich. Hier wordt daarom een ‘vage’definitie, inclusief de daarbij behorende ‘zachtheid’ van de gegevens, verkozen boven een ‘harde’ definitie die onvolledig rechtbdoet aan ‘ons Indië’. De verschillende subgroepen binnen deze vage definitie zullen echter wel zo goed mogelijk afzonderlijk in beeld worden gebracht.
   Twee aspecten in de hier gebruikte omschrijving van het begrip ‘Indische Nederlanders’ hebben in het bijzonder een diffuse afbakening, waardoor elke demografische operationalisering tot op zekere hoogte voor discussie vatbaar is

   • R Geenen zegt:

    Van dat citaat klopt geen bal van. Voorbeelden zat.

   • RLMertens zegt:

    @PLemon; ‘aan koloniale cultuur hebben blootgestaan etc.’- Dus ….heeft u wel bloot(!) gestaan aan die cultuur? Of heeft alleen die ‘verhalen gehoord'(en begrepen)? En ook nog die ‘specifieke gewoontes’ van uw ouders overgenomen? (bv.de bottol tjebok? Ja, Ja, nou komt de aap uit de mouw! Een mouw aanpassen mag ook.

    • anoniem zegt:

     Ja ik nam een bad met een gajong in de mandi kamer,, at rijst met tempeh en sambal ulek; ging met de babu kijken naar wajang voorstellingen en speelde met de kinderen van de kebon en klom in gedondong bomen en liep door de sawahs en bewonderde de hardwerkende sawah werkers. en luisterde naar het gezang van de zangvogels enhet geluid van glatiks en keek naar de vulkanen met grote bewondering.Een prachtig land en een bevolking waarvan ik hield.

  • R Geenen zegt:

   @@. Als sommigen zich als Amerindo’s afficheren, dus zichzelf buiten- of uitsluiten, dan kan ik daar toch niks aan doen.@@
   Het is geen kwestie van uitsluiten. In Amerika heb je nu gewoon Indische met een Amerikaans paspoort zijnde Amerindo en ook Indische die nog steeds het Nederlands paspoort hebben. En dus volgens de standaard regel Indische Nederlander zijn. Ik heb nogal wat familie in Indonesie, die net zoals ik van o.a. diverse Europese nationaliteiten afstammen. Zijn in geen geval Indische Nederlanders. Veel Indo’s in Amerika hebben hun nationaliteit van Nederlands naar Amerikaans veranderd omdat hun werkkring dat vereiste. Zo heeft mijn nicht nog steeds haar Nl paspoort en haar man het Amerikaanse. Maar het indisch zijn is bij beiden niet veranderd. Het thuis voelen is een andere zaak.

  • Jan A. Somers zegt:

   Het begrip ‘Indo’. of ‘Indische Nederlander’, of mogelijk meer van dit soort aanduidingen, is alleen belangrijk voor verhalen over het dagelijks functioneren binnen de Europese gemeenschap in Indië. Zonder verder onderscheid was je Nederlander, automatisch vallend onder Europeanen, “bepalingen van deze wet, van algemeene en andere verordeningen, reglementen, keuren van politie en administratieve voorschriften.”. En viel je voor het rechtmatige functioneren onder I.S. art, 163 (2).: “gelden voor hare toepassing de navolgende regelen.”.

   • Anoniem zegt:

    INDO.
    (I)n (N)ederland (D)or (O)mstandigheden.
    In mijn jeugd was mijn vader lid van het IEV (Indo Europees Verbond). Omdat mijn vader toen geen werk had en derhalve geen vast inkomen kreeg ik van het IEV een studiebeurs . Ik mocht op de IEV MULO-school in Bandoeng komen studeren., Behaalde mijn diploma.
    Het IEV deed in die tijd (jaren1937/1942) mijns inziens veel voor de Indische Nederlanders.

 5. PLemon zegt:

  @ Of heeft (u) alleen die ‘verhalen gehoord'(en begrepen)?

  # Om u gerust te stellen,..zag het levenslicht in de Japanse periode en vertrok midden jaren vijftig naar het ‘vaderland’. Dus voldoende jaren met familie, vrienden, kennissen en huispersoneel aan de koloniale cultuur blootgestaan. Die aap mag u terughebben.

  • RLMertens zegt:

   @PLemon;’huispersoneel etc.’- Maar niet die vooroorlogse maatschappij meegemaakt; waar bij het bioscoop loket een melding stond; alleen voor Europeanen. De Spoorwegen; een derde klas had uitsluitend; bestemd voor Inlanders! Of bij de zwembaden;(Trettes) verboden voor honden en inlanders! – Lees eens; H.Poeze/H.Schulte Nordholt;De roep om merdeka! Met een voorwoord van Hella Haase; Indonesiërs over Tempo doeloe! – W.Wertheim; 4 Wendingen in ons leven etc. Heel wat anders dan verhalen van onze lieve baboe en djongos.

 6. PLemon zegt:

  @ Maar niet die vooroorlogse maatschappij meegemaakt; waar bij het bioscoop loket een melding stond; alleen voor Europeanen.

  # Er is ook een andere kant en was de aanzet tot verandering van de standenmaatschappij.

  *** citaat:
  Hoe groot was de kloof tussen gezag en bevolking?

  Waarom wil Nederland de bevolking verheffen?
  In Nederland komt kritiek op de uitbuiting in de overzeese kolonie. Het parlement stelt steeds meer vragen over de omgang met de Indiërs – onder meer door het boek Max Havelaar van Multatuli, dat een aanklacht is tegen het koloniale systeem. In 1860 schaft het Nederlandse parlement de slavernij af in Nederlands-Indië, het cultuurstelsel zal tien jaar later volgen.
  Nederland moet de bevolking verheffen en beschermen tegen de willekeur van de lokale adel, zo zegt koningin Wilhelmina in de troonrede van 1901. De kolonie is op dat moment goed voor één derde van de Nederlandse schatkist, maar van dat geld komt vrijwel niets ten goede aan Nederlands-Indië. Onder de naam Ethische Politiek moet dat veranderen. Er worden scholen en ziekenhuizen opgericht en er komen regels tegen uitbuiting op de plantages. Op lange in termijn moet de kolonie ook zonder het Nederlandse gezag kunnen functioneren, is het idee.
  https://npofocus.nl/artikel/7894/hoe-zag-het-leven-onder-koloniaal-bewind-in-nederlands-indie-eruit

  • Jan A. Somers zegt:

   “Op lange in termijn moet de kolonie ook zonder het Nederlandse gezag kunnen functioneren, is het idee.” Klopt, maar de Indo is bang voor zijn hachie! Inlandervriend! Ja. De Inlander die gebruik maakt van de verworvenheden van de ethische politiek. Zodat tijdens de Japanse bezetting de Indonesische ambtenaren het gemakkelijk redden zonder hun Nederlandse/Indo bazen. En dat na de bevrijding het bestuur gewoon door kan gaan op basis van hun besturen tijdens de bezetting.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.