7 historische figuren waar we liever niet meer naar vernoemen 

.heutsz3

Overal in Amsterdam dragen straten, bruggen, tunnels en beelden de namen van mannen uit ons koloniale verleden. Deze helden van vroeger staan in de huidige tijd ter discussie. Maar waarom zijn ze omstreden? Zeven koloniale figuren in hun historische context.  Het Parool

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

102 reacties op 7 historische figuren waar we liever niet meer naar vernoemen 

 1. buckspiecker@aol.com zegt:

  What is next? Rewrite history?? Ridiculous!

  Sent from my iPhone

  >

 2. baukegeersing zegt:

  Het is goed dat de discussie over dit onderwerp wordt aangezwengeld. Maar de aankondiging is al dadelijk fout omdat die vooringenomen is. De koptitel luidt immer ‘7 historische figuren waar we liever niet naar vernoemen’. Er worden zeven mannen opgevoerd. Zes uit de 16e – 17e eeuw en een uit de 19e – 20e eeuw. Het gaat over onze geschiedenis van eeuwen geleden. In het geval van Jo van Heutsz is het wat dichter bij. De toelichting in het artikel van het Parool zijn erg summier. Onvoldoende om daarop een onderbouwd oordeel te baseren.. Die summiere aanduiding geeft niet de context weer waarin die mannen destijds leefden. De korte opsomming in dat artikel nodigt bijna uit om wat er staat te beoordelen met de normen en opvattingen van nu. Dat acht ik een enorme fout. De geschiedenis van destijds met de normen van nu beoordelen is het verkrachten van die geschiedenis. De mannen die ten tonele zijn gebracht behoren dus met de normen van destijds begrepen te worden. Ik wil een stap verder gaan. Vandaag de dag allerlei kreten slaken over slavernij en kolonialisme en dan roepen dat deze mannen zich daar ‘schuldig’ aan hebben gemaakt, vind ik een uiting van diepgaande domheid. Een ontkenning van onze geschiedenis. Keur ik slavernij en kolonialisme dan goed? Ik ben vandaag de dag tegen kolonialisme en slavernij (in welke vorm dan ook). Maar dat is het punt helemaal niet. Waar het wel om gaat is dat wij onze geschiedenis moeten willen begrijpen in de tijd dat zich die afspeelde. Door met kreten over doorwerking van kolonialisme en slavernij te komen via een soort collectief geschiedkundig cultureel geheugen in ons huidige gedrag is onzinnig. Er is nog niet een begin van bewijs voor een dergelijke causaliteit. Wat ik wel weet is dat degenen die dergelijke onzin beweren actief meewerken aan een tweespalt in onze Nederlandse samenleving. Wij mogen niet meer kennis nemen van grootste resultaten zoals die destijds werden aangemerkt? Ik walg van die oproep tot eeuwig durende zelfkastijding en een alsmaar voortdurende erfzonde die gebaseerd is op een schadelijke ideologie. Op een slachtoffer – dader denkpatroon dat tweespalt zaait in plaats van samenwerking bevordert. En in samenwerking ligt onze kracht. Door tweespalt gaan we op den duur ten onder. Ik geef twee voorbeelden. Michiel de Ruyter wordt zelfs in de verdachtenbank geplaatst. De man heeft notabene onze zelfstandigheid destijds gered tegen de Britten die daar een einde aan wilden maken. En dan die man niet meer op een straatnaambord plaatsen? Tegen hen die dat willen zeg ik: ‘Terug naar de bestudering van uw geschiedenis. U weet er niets van. En op basis van niets neemt u een dergelijk standpunt in.’ Volgens de berichten in de media lopen er van dat soort Nederlanders in Amsterdam rond. Er zijn er bij die zelfs menen dat een straat of een plein naar Soekarno zou moeten worden genoemd. Wederom een blijk van onkunde van de geschiedenis. Een tweede voorbeeld is Jo van Heutsz. In de geschiedenis geen onomstreden figuur. Maar als u zich eens wat meer in hem verdiept zult u verrast zijn over de vooruitstrevende ideeën van de man die ten goede kwamen van de Indonesiërs. Wist u dat toen Soekarno alle standbeelden e.d. die aan de Nederlandse aanwezigheid herinnerden wilde opruimen, er in Kota Radja op Sumatra grote bezwaren rezen van de plaatselijke bevolking? Zij waardeerden de bijdrage van Jo van Heutz aan de eenwording van de Indonesische archipel. Soekarno zette desondanks door en het standbeeld van Jo van Heutz is daar verdwenen. Als ik de media moet geloven zijn het vooral vertegenwoordigers van de jongere generatie die zich aangetrokken voelen tot deze ‘beeldenstorm’. De Amsterdamse jeugdburgemeester maakte het onlangs bont door te roepen dat de gevels van de grachtenpanden maar moest worden gesloopt. Na tal van afkeurende reacties trok hij zijn ‘keutel’ in. en riep dat hij het als grap had bedoeld. Ja, met de humor is het ook niet meer zo goed gesteld. Kletspraat natuurlijk. Zo vlucht een jongeman weg als hij op een lichtzinnige uitspraak terecht wordt afgestraft. Dat ‘wit’ per definitie zou staan voor racistisch-, koloniaal en slavernij gedrag is een bedroevende ideologische oprisping. Ik herinner me dergelijke uitspraken uit communistisch Rusland. Als je daar de heersende leer niet volgende was je een vijand van het volk, een misdadiger, een oplichter, een verrader en een schurk. Je werd monddood gemaakt. Ik neem dergelijke onverdraaglijke uitingen nu weer waar. Het niet eens zijn met de ‘politiek correcte opvatting’ plaatst je buiten de discussie. De vrijheid van meningsuiting is dan echt in gevaar. Ik had van het Parool een wat genuanceerdere insteek verwacht. Waar blijven degenen die vinden dat Nederland een bijzondere geschiedenis achter de rug heeft? Dat wij het als kleine rivier- en zeedelta met z’n alleen goed hebben gedaan. Dat wij nu tot een van de rijkste landen van de wereld behoren. Dat we prima sociale voorzieningen en andere mogelijkheden bieden aan hen die in ons landen willen wonen. Zijn er dan geen verbeteringen mogelijk? Natuurlijk zijn die er. Maar die brengen we tot stand als we samenwerken. Weg met die opgeblazen overdreven aandacht voor de kreet: ‘Black Lives Matters’. Dat is een racistische uitspraak. Ook ‘White Lives Matters’. Veel beter is ‘Mutual Cooperation Matters’. Stop met die eenzijdige, onvoldoende doordachte en verdeeldheid zaaiende uitspraken. Ik dacht dat we iets hadden geleerd in de Coronatijd. Hoop doet leven. En willen is kunnen. Bauke Geersing, auteur van ‘Kapitein Westerling en de Zuid-Celebes-Affaire (december 1946 – maart 1947) – Myrthe en werkelijkheid’, 2019..

  • Bert Krontjong zegt:

   U moet eens een kijkje nemen bij de Nieuwe Ooster begraafplaats aan de Kruislaan in Amsterdam ,dat prachtige mausoleum /Graftombe van Van Heutz stond eerst practisch bij de hoofdingang ,achter het hoofdgebouw maar nu ? ….. ergens ver weggestopt in een afgelegen stukje begraafplaats ,je mag van Van Heutz denken wat je wilt maar ik vraag me toch af ,was dat nodig ?

   • Anoniem zegt:

    Triest dat de mensen die standbeelden van Nederlandse historische figuren weg willen hebben vorig jaar nog pleitten voor straten vernoemd naar Soekarno; een van de grootste oorlogsmisdadigers in de Nederlandse geschiedenis. Soekarno was het schoothondje van de Jappen, joeg miljoenen romoesjas de dood in, mag verantwoordelijk worden gehouden voor het op sommige plaatsen aansturen van de racistische Bersiap moorden en dan heb ik het niet eens over zijn koloniale en imperialistische politiek richting de Molukken, Papua of Timor. Toch hoor je Lara Nuberg, Reza Kartosen Wong, Anne Lot Hoek of Jeffrey Pondaag daar niet over. Nee, alleen Nederlanders, al dan niet Indo, zijn in hun ogen fout.

    • Coen in de Molukken en Colijn in Bali en Lombok, hadden 3 maal meeer mensen gedood dan Sukarno.Volgens Boesemaker waren alleen maar 75 000 romushas.Niet te veel ISEP DJEMPOL alhoewel kan vestoppen achter Anoniem.

  • Arthur Olive zegt:

   Right on Bauke Geersing!

   • Bert Krontjong zegt:

    Ha ha ha daar hebben we de fanclub van Bauke Geersing uit Oregon U.S.A ,bestaande uit 1 persoon Pak Olive ,kijk je kunt voor of tegen die beelden zijn maakt niks uit maar het feit dat je die discussie KUNT voeren ,is al een groot goed ,voer zo,n discussie nou in pak hem beet Turkije ,b.v je voert actie om de beelden van Kemal Ata Turk uit het straatbeeld te laten verwijderen ,nou kan je op een papiertje meegeven ,dat je niet lang te leven hebt ! Voor de mensen ,die het niet weten Kemal Ata Turk is de grootste held uit de nieuwe Turkse geschiedenis .Maar er zijn zat landen ,die beelden van voormalige helden hebben verwijderd b.v Spanje en Rusland met zijn Stalin beelden .Nou vind ik die J.P Coen wel een verschrikkelijke schoft ,in tegenstelling tot de Ruyter en Van Heutz ( Die wordt min of meer zelf een beetje stiekem geprezen in Indonesie ) .Dus afgesproken dat beeld van Coen in Hoorn flikkeren we in het IJsselmeer en de rest laten we staan .

    • R Geenen zegt:

     Ach Bert, laat die beelden toch allemaal staan. Anders hebben de mensen nergens over te praten.
     En de hondjes hebben niets om tegen te pissen.

    • Jan A. Somers zegt:

     Yes sir!

    • Jan A. Somers zegt:

     “dat beeld van Coen in Hoorn flikkeren we in het IJsselmeer “Jammer voor de Jakartanen! De Indonesische toeristen kunnen in Nederland dan geen eer meer bewijzen aan de stichter van hun (hoofd)stad.

  • RLMertens zegt:

   @BaukeGeersing; ‘mythe en werkelijkheid etc.’- Nu mythes van/over onze helden met de werkelijkheid van hun verdiensten worden benoemd/vermeld/geconfronteerd is plotseling de vrijheid van meningsuiting in gevaar. In die tijd van onze ‘helden’ waren zeker kritische opmerkingen. Echter die lieden werden juist in de tijd met de normen(!) van toen monddood(!) gemaakt!
   – Graaf Johan Maurits van Nassau, de slaven baron genoemd, wist samen met ‘zeeheld’ Piet Hein’s zilvervloot buit en de WIC een slaven handel op te zetten. Door veroveringen op de Portugese ‘koloniën(=bezette gebieden) in NO- Brazilië/Pernambuco moesten de suikerplantages voorzien moesten worden van arbeidskrachten. Die slaven werden dan uit Afrika oa. Angola gehaald. Tussen 1641 – 1644(!) had de WIC reeds ca 5000 slaven aangevoerd. In Brazilië bouwde Maurits forten en paleizen(!) En verzamelde fabelachtige schatten wo. een compleet meublement van Afrikaans ivoor. Nu nog te bewonderen in slot Sanssoui, Postdam bij Berlijn! Liet Europese kunstenaars overkomen etc. Hij vestigde later uiteindelijk in het pas gebouwde Mauritshuis in Den Haag. Hier – te midden van zijn Braziliaanse schatten- onthaalde hij zijn vrienden op een feest waar een groep meegebrachte(!) Tapoeja indianen, poedelnaakt(!) als echte wilden, een oorlogsdans uitvoerden. Volgens de WIC boekhouding verhandelde Maurits in de periode 1636-1645: 23163 slaven van Afrika naar Brazilië, die bijna f 7.000.000,- opbrachten. In die tijd een godsvermogen! Slaven, die op de Portugezen werden veroverd werden; buiten(!) de boekhouding verhandeld. Ene handelaar Pieter Moorthamer deed in 1643 in een klacht nota aan de Kamer van Zeeland toekomen met voorstellen; voor een betere behandeling van de slaven. Hij sprak over ‘schimmen die nu worden aangevoerd. En over slaven die wanhopig over boord springen en zich vergiftigen tijdens de reis’!
   – Wie heeft er nu blijk van onkunde(!) van onze geschiedenis? .

   • Anoniem zegt:

    Inderdaad een “koehandel” op grote schaal!

   • baukegeersing zegt:

    Beste Mertens, U hebt een heel klein deel van de geschiedenis van Graaf Johan Maurits van Nassau beschreven. Zoals ik u heb leren kennen in de uitwisseling van standpunten omtrent kapitein Raymond Westerling hebt u ook hier weer een voorkeur voor een gitzwarte vooringenomen deelbeschrijving. Als men een uitstapje maakt in de geschiedenis blijk dezelfde persoon ook te worden gekenschetst als ‘een verlicht heerser’, ‘een groot krijgsman” en ‘een tolerante cultuurliefhebber’.. De context van destijds komt bij u niet aan bod. Uw invalshoek is die van de boordeling met de normen van vandaag. Ik vind dat een afschuwelijk en sterk af te wijzen standpunt. Maar ik zal altijd uw recht verdedigen om dit soort uitlatingen desondanks te doen. Uw referte naar mijn opmerking over de vrijheid van meningsuiting is geheel uit het verband gerukt. Ik schreef dat er ruimte moet zijn voor de andere dan alleen de ‘politiek correcte opvatting’. Eerder vroeg u mij of ik een nazaat was van een Indië veteraan. Ik heb u geantwoord dat ik de zoon van een verzetsstrijder uit de Tweede Wereldoorlog ben. Ik nam dezelfde ruimte als u en vroeg of u vroeger lid was van de Communistische partij en er ook thans nog marxistische opvattingen op op nahoudt. U hebt daarop niet geantwoord. Het viel mij op dat u aan de kernpunten van mijn reactie voorbijgaat: 1) geschiedenis dient begrepen te worden, maar er bestaat geen causaal verband tussen mijn gedragingen nu en de geschiedenis van de slavernij en het kolonialisme die in mijn systeem zou zitten – ik heb dat een onzinnig standpunt genoemd, en 2) de uitspraak ‘Black Life Matters’ is racistisch omdat ‘Each Life Matters’.

    • Arthur Olive zegt:

     “Each Life Matters”
     En ja alhoewel niet te vergelijken met levens “All Buildings Matter” en “All Business Matter”. Het in brand steken en looting is anarchie.

    • Boeroeng zegt:

     het statement blacklifematters tot racisme verklaren ” kun je dan ook een racistische verklaring noemen want het wil doen voorkomen alsof donkere mensen altijd gelijk behandeld worden in deze blanke maatschappij.
     Niet racistisch ?
     Dan toch zeker een stellingname uit dubieuze politieke hoek.

     #indolifematters .is dat een racistische kreet, want alleen indo’s worden hier genoemd

    • R Geenen zegt:

     indolifematters TOO!

    • RLMertens zegt:

     @Baukegeersing; ‘gifzwarte vooringenomen etc.’- U belicht uitsluitend de helden moraliteit uit die tijd van toen! Ik die andere donkere kant van Maurits, die nimmer is geopenbaard. Als men in die tijd een godsfortuin aan slaven handel heeft verdiend, dan is toch niet moeilijk om filantroop, verlicht heerser of kunstliefhebber te zijn? Toen was er geen vrijheid van mening. Toen was het nationale propaganda; Hollands vlag, jij bent mijn glorie, Piet Hein zijn naam is klein en zijn daden groot etc. Dus …nu kan ieder lezer (eindelijk) zijn conclusie/oordeel over Maurits trekken/vellen. Zo moet geschiedenis toch zijn? De directie van het Mauritshuis/Den Haag heeft het ook gedaan. En de buste van Maurits ‘verdween’ uit de voorhal! En dat gebeurd nu ook met al onze zgn. helden. U kent toch de uitdrukking ‘dat dieven, moordenaars en al dat gebroed het nationalisme(!) als laatste strohalm hebben; om geëerd te(kunnen) worden’. Welnu de echte(!) helden blijven onaangeroerd!
     note; ik zelf heb geen communistisch cq. marxistische opvattingen. Ik heb wel het ‘koloniale Indië’ met zijn raciale fascistische regels gekend en ondergaan! (niet als Inlander, maar als Europeaan; voor de goede orde) -Ben ook niet eens met het neerhalen van beelden. Laat het staan, beklad, bespot of vereerd; Zo blijft geschiedenis ‘leven’!

  • PLemon zegt:

   @ Weg met die opgeblazen overdreven aandacht voor de kreet: ‘Black Lives Matters’. Dat is een racistische uitspraak.

   # Maar…niet iedereen is hetzelfde.Onderscheid maken tussen mensen en mensen ongelijk behandelen is dus normaal.

   *** Citaat : ” We maken in het dagelijks leven in een heleboel situaties onderscheid tussen mensen op basis van leeftijd, sekse, afkomst, noem maar op. We behandelen niet iedereen altijd gelijk. Want niet iedereen is hetzelfde.Onderscheid maken tussen mensen en mensen ongelijk behandelen is dus normaal. In veel gevallen maakt niemand zich er druk over. Maar er zijn ook situaties waarin het niet kan en zelfs verboden is.Een voorbeeld. Iemand weigeren voor de functie van tandartsassistent omdat hij of zij niet het goede diploma heeft, is geen discriminatie. Om die functie goed uit te oefenen is het nodig om eerst een diploma te halen. Dat snapt iedereen.Maar iemand voor zo’n baan afwijzen op grond van zijn of haar afkomst, huidskleur of seksuele gerichtheid is wel discriminatie. Want dan maak je onderscheid op basis van een persoonskenmerk dat er voor een tandartsassistent helemaal niet toe doet. Deze vorm van ongelijke behandeling is verboden of zou het moeten zijn.Je mag best onderscheid maken tussen mensen, ook op grond van sekse of huidskleur. Het is niet verboden om een voorkeur te hebben voor een man of vrouw, voor iemand met een bepaalde huidskleur of afkomst. Het mag alleen niet in situaties waarin dat onderscheid eigenlijk geen rol mag spelen.
   https://www.annefrank.org/nl/themas/discriminatie-en-gelijke-rechten/is-ongelijke-behandeling-altijd-discriminatie/

   • R Geenen zegt:

    ‘Black Lives Matters’. alleen is volgens mij ook een form van discriminatie. Beter zou zijn “Black lives matters too”

    • Arthur Olive zegt:

     “Black Lives Matter” is een leuze die gehijacked is door andere organizaties en daarom dat er veel violence is met de demonstraties. Wie betaald al deze “Rent a Mob”? Het komt altijd neer op George Soros en zijn “Open Society”. Hij heeft zelf betaald voor de rechtzaak tegen de Nederlandse militairen.

    • R Geenen zegt:

     Ik geloof dat u onderhand wel weet, dat ik weinig van politiek afweet.
     Voor mij persoonlijk is discrimineren op kleur iets belachelijk. Ik heb collega’s en vrienden in allerlei kleuren gehad toen ik werkte. Zowel in Engineering als in Real Estate. Ik vertel u het volgende. Ik ben ook al jaren lid van een Mercedes forum, specific een 560 SEC. Een persoon van dat form had zelf een zwarte kleur van dat auto MB. Hij schreef eens dat rijden in een witte auto is rijden in een badkuip. Ik schreef hem terug dat rijden in een zwarte auto is “driving your last drive to the cemetery”. What I mean color is not important. The way a person treat another people is important.

    • Robert zegt:

     All Lives Matter!

    • Boeroeng zegt:

     Die aversie tegen ene heer Soros is een complottheorie van extreemrechts, (altright) die hem de schuld geeft van een heleboel zaken
     De leuze black lives matter is een aanklacht tegen de blanke Amerikaanse maatschappij die afro-amerikanen traditioneel onderdrukt .

    • R Geenen zegt:

     Door het woord “TOO” toe te voegen. bedoel ik dat alle mensen even belangrijk zijn. Immers niet alleen zwart wordt gediscrimineerd. De hele historie heeft dat aangetoond. En vandaag gebeurt dat nog steeds. Lees maar wat er bij de voetbalwedstrijden in Europa gebeuren. Discriminatie is een wereld probleem. Hoop dat de demonstranten in Nederland dat ook in hun hoofd hebben.

    • PLemon zegt:

     @ Die aversie tegen ene heer Soros is een complottheorie van extreemrechts, (altright)

     #??…supporting fledgling independent culturele groups…awa other initiatives.
     Goed of kwaad… jammer dat de bedoelde veranderingen gewelddadig worden afgedwongen.

     *** Citaat: George Soros began his philanthropy in 1979, giving scholarships to black South Africans under apartheid. In the 1980s, he helped promote the open exchange of ideas in Communist Hungary by funding academic visits to the West and supporting fledgling independent cultural groups, as well as other initiatives. After the fall of the Berlin Wall, he created Central European University as a space to foster critical thinking—which at that time was an alien concept for most universities in the former Communist bloc.

     With the Cold War over, he gradually expanded his philanthropy to Africa, Asia, Latin America, and the United States, supporting a vast array of new efforts to create more accountable, transparent, and democratic societies. He was one of the early prominent voices to criticize the war on drugs as “arguably more harmful than the drug problem itself,” and helped kick-start America’s medical marijuana movement. In the early 2000s, he became a vocal backer of same-sex marriage efforts. Though his causes have evolved over time, they continue to hew closely to his ideals of an open society.
     https://www.opensocietyfoundations.org/george-soros

    • Arthur Olive zegt:

     George Soros is een Hongaarse Jood die eigendommen confeskeerde van Joden die naar de concentratie kampen gingen.
     In zijn eigen woorden zegt hij: It was actually probably the happiest year of my life that year of German occupation.

    • Boeroeng zegt:

     Arthur,
     Soros was geboren in 1930 .
     Toch wel mal om hem als dief van Joden af te schilderen in 40-45
     Dat verhaal is populair in dubieuze politieke kringen

     zie punt 1: https://niw.nl/george-soros-in-vijf-vragen/

    • Arthur Olive zegt:

     “Toch wel mal om hem als dief van Joden af te schilderen in 40-45.”
     Boeroeng, ik geloof dat u de video niet hebt gezien want Soros bekent zelf dat als hij dat niet gedaan had dan was het wel gedaan door een andere.
     Hij was 14 jaar oud en hij zegt dat die tijd de beste tijd was van zijn leven.
     Niets te maken met dubieuze politieke kringen, het zijn zijn eigen woorden.

    • Bert Krontjong zegt:

     @Ron ,ja je slaat de spijker op de kop ,dat was een betere tekst geweest “” Black lives matters TOO “” Natuurlijk hoort het te zijn “” Each live matters “” maar ga dat eens een keer uitleggen aan een stelletje Rednecks uit de Zuidelijke Staten van de U.S.A of het vroegere Oostblok ,zwarten worden in die landen met de nek aangekeken .,ik moet er niet aan denken ,dat als ik zwart was geweest om dan te wonen in Alabama ,Texas ,Polen of Hongarije bbrrrrrrrrrrrrrrrr !

    • R Geenen zegt:

     Ik zag net een filmpje van de Copa Cabana van Rio de Janeiro. O.a. allemaal jongedames in kleine bikini lopen of zonnen. Heel mooi donker bruin. Als oud zeeman ben ik er 3 keer geweest. Hoe kunnen die rednecks dat lelijk vinden. Kleurenblind en doof zijn ze.

   • Buck Spiecker zegt:

    ALL lives matter!

    • R Geenen zegt:

     Sure. But I have been once at the Copcabana beach in Rio. I am telling you brown and black matters me more than white. Matter of taste for color.

    • Bert Krontjong zegt:

     @Soros was geboren in 1930,toch wel mal om hem als dief van Joden af te schilderen in 1940-1945 “” Tja jochies van 14/15 jaar in de periode 1940-1945 ,Soros was een Joods jochie in die periode onder Duitse bezeting maar Indisch4ever heeft ook zo,n iemand ,die was ook van die leeftijd ,Indisch en onder Japanse bezetting .,volgens mij hosselden beide jongens bij het leven ,de een stal van de Duitsers en de ander van de Jappen ,bittere noodzaak helaas ,het woord hosselen wordt veel door Surinamers gebruikt ,betekent min of meer scharrelen ,je kostje bij elkaar schrapen maar Soros stal ook van Joden ? Ja joden ,die er toch niks meer aan hadden ,beter dat kleine Soros het stal voor zijn familie ,dan een of andere Nazi zwijn .Hier in Nederland gebeurde dat ook ,bij huizen van weggevoerde Joden .Trouwens dat Indische jongetje uit Soerabaya vond ook wel eens “”Iets”” in een verlaten huis ,meenemen ? Ja natuurlijk !!

    • R Geenen zegt:

     @Trouwens dat Indische jongetje uit Soerabaya vond ook wel eens “”Iets”” in een verlaten huis ,meenemen ? Ja natuurlijk !!@
     @Bert K.: Na de oorlog in 45 werden de Bangkinang gevangenen bijna allemaal naar Padang overgebracht. Heel veel huizen die leeg stonden werden door families in beslag genomen en bewoond. Huizen waren echter niet leeg. Hele huizen waren nog voorzien van alle meubilair and servies. Wat dacht je dat de mensen die daar kwamen wonen deden?

    • Arthur Olive zegt:

     Heer Bert Krontjong, u begrijpt er niks van.
     George Soros steelde niet van de Duitsers, hij steelde voor de Nazi’s.
     Als 14 jarige jongen gaf hij samen met zijn baas, Baumbach, deportatie notificaties aan Joden waarna ze hun property confisceerden. Dit was volgens Soros het beste jaar (1944) in zijn leven. He enjoyed what he was doing net als Eichman.. Soros’s daden zijn niet te vergelijken met die van dat jongetje uit Soerabaja.

    • Anoniem zegt:

     “en de ander van de Jappen” Eén, keer per week moest ik melk afleveren bij de Japanse melkcentrale. Daar stonden dan ook de auto’s van de foeragerende Japanners. Aan de ene kant hielpen jochies zoals ik die auto’s te beladen. Aan de andere kant stonden de jochies de zaak leeg te halen. Bevroren vis, rijst, enz. Nooit honger geleden.
     In het begin van de bezetting werd uit de Unileverfabrieken veel gestolen, zeep, margarine enz. De dieven wilden de zaak snel kwijt, er circuleerden wilde verhalen hoe of de Japanners met dieven omgingen. De buit was dan ook op Pasar Toeri spotgoedkoop. Op de fiets, tassen vol zeep gekocht, tegen een goede prijs weer verkocht. Een van mijn klantjes was een Indische dame die veel Japanse officieren op bezoek had. Die gaf ze dan als een presentje mijn zeep mee. Ze vond deze sinjo kennelijk zielig.
     Tijdens de bersiap merkten we dat onze Japanse buren niet meer thuis waren. Vermoord? Over het tuinmuurtje geklommen, ingebroken. Enorme hoeveelheid blikconserven buitgemaakt!. Maar het mooiste was een goed werkende kortegolf radio. Australische uitzendingen, Californië , Radio Nederland, prachtig. In the mood, Vera Lynn.

    • Jan A. Somers zegt:

     Anoniem was ik!

  • Ronereon zegt:

   Beste Geersing, ik heb met groot plezier uw commentaar gelezen. Intelligent, context gevoelig, van kennis getuigend, wars van vooringenomenheid en stereotypen. Verre van sensationeel edoch met nodige empathie. De overwegingen die u maakt onderstrepen het belang van ruimte in onderzoek en dialoog. Chapeau !

  • Tijdens de regering van GG J.B. van Heutzs zijn de grenzen van Nederlands- Indie bepaald wat nu de Indonesische Eenheistaat is(NKRI) en ook de Bestuur en Handelstaal ,het Maleis als lingua franca dat allemaal geadapteerd is door de EED VAN DE PEMOEDA’S( SOEMPAH PEMOEDA) als de bahasa Indonesia.

 3. Bert Krontjong zegt:

  @Ron ,ja zit wat in ,bij gebrek aan bomen moeten die honden wel tegen die beelden plassen maar je hebt in Amsterdam ook al de Coentunnel ,de Coen weg ,de Coen haven ,het Coen gebouw ,veel te veel eer voor die oude gladakker ,die de gehele bevolking van Banda liet uitroeien door Japanners ! Zij voerden dat “” Werk”” uit met Samoerai zwaarden .

  • R Geenen zegt:

   @Bert: Nu is het beeldenstorm en weggooien. Straks willen ze ook alle inhoud van musea en van bibliotheken in de fik steken. En vervolgens mag je er niet meer overschrijven.
   Het lijdt tot niets. Alleen maar geOH.

  • Bert Krontjong zegt:

   @Pak Olive :ja dat is inderdaad wat anders ,beetje boesoek ! maar die jongen was pas 14 en nog een kind maar dat gedoe van Soros met zijn baas Baumbach was niet koosjer maar om Soros nou te vergelijken met Eichman gaat voor mij een brug te ver ,Soros kon je als 14 jarige een kleine kruimeldief noemen zonder geweten maar Eichman ( Goed dat ze die zak te pakken hebben genomen ) was een niets en niemand ontziende massamoordenaar ,die ook nog eens goed Hebreeuws en Jiddisch sprak .

   • Arthur Olive zegt:

    Pak Bert, u ziet het nog niet in.
    Soros gaat er prat op wat hij toen gedaan heeft. Hij zag en zelfs nu nog ziet hij zichzelf niet als een kleine kruimeldief zonder geweten, het gebrek van geweten heeft meer weg van die van een sociopath.
    En ja het is te vergelijken met Eichman die zelf een Jood was en de Joden de dood in joeg.
    Soros had alleen niet de macht die Eichman had.

   • Boeroeng zegt:

    Soros was een kind die met zijn pleegvader mee moest En die was een ambtenaar die joodse bezittingen moest registreren en afvoeren
    Natuurlijk is hij niet schuldig

    • Arthur Olive zegt:

     “Natuurlijk was hij niet schuldig.”
     He enjoyed it, beste tijd van zijn leven volgens hem. Laat ons bij de feiten houden, wij hoeven niet uit te kienen wat hij dacht, Soros laat het ons zelf weten.

    • Boeroeng zegt:

     Houd toch op met die enge beschuldigingen, Arthur.
     HIj was een kind, hij wist niet beter, hij nam de ongevoelige benadering van zijn pleegvader over. Bovendien was die attitude een overlevingstactiek… Teveel meevoelen en dat tonen kon verdacht overkomen… En zeker een joods kind liep extra gevaar

    • Bert Krontjong zegt:

     Oh was het zijn pleegvader ! Ja dan heb je als 14 jarige geen keus ! MEE MET PA ! Maar later als volwassene had hij toch wel afstand kunnen nemen van de rol van zijn pleegvader en de kleine rol ,die hij zelf daarin meegespeeld heeft ,dat was namelijk een bedenkelijke rol ,zag hij misschien als kind niet maar later toch wel ? maar een 14 jarige ,die door zijn pleegvader meegesleurd wordt in duistere zaken ,kun je zo wie zo niks kwalijk nemen maar er later prat op zijn ,is ook niet koosjer .Hij had beter moeten weten en zeggen “” Ja ik werd als kind gedwongen om mee te gaan ,het was verschrikkelijk !”” dus een heel klein beetje heeft pak Olive wel gelijk .

    • Boeroeng zegt:

     Ik dacht dat Soros zich op latere leeftijd heeft gedistantieerd van het werk van zijn pleegvader…
     Waarom zou hij het niet.. Zijn etnische groep werd uitgeroeid.

    • Arthur Olive zegt:

     Boeroeng, kijk naar de video van 2016
     Soros heeft zich niet gedistantieerd van het werk van zijn pleegvader. Integendeel!
     Zijn schuld was niet zozeer wat hij deed als kind maar wat hij er van dacht op latere leeftijd.

   • R Geenen zegt:

    @Eichman ( Goed dat ze die zak te pakken hebben genomen ) was een niets en niemand ontziende massamoordenaar ,die ook nog eens goed Hebreeuws en Jiddisch sprak .@
    De Israëlisch hebben Eichman een kopje kleiner gemaakt en zonder pardon. Denk je dat als die zelfde Eichman in Nederlandse handen was gevallen, dat Nl hem ook een kopje kleiner had gemaakt?

    • Bert Krontjong zegt:

     Toen die Amerikanen het aantal Nederlanders in Duitse dienst te weten kwamen ,zeiden ze alleen maar “” Hadden die Nederlanders maar voor ons zo gevochten !”” Na 1949 werden er in Nederland geen doodsvonnissen meer voltrokken ( Juliana was er mordicus tegen ) Het antwoord op je vraag is dus :Nee .

    • R Geenen zegt:

     Toen ik het schreef, wist ik al het antwoord. Denk maar aan de 3 van Breda. Ook aan het Internationale Tokio Tribunaal. De Nederlandse vertegenwoordiger was tegen het doden en/of ophangen van de 7 japs. Voor mij hadden ze allemaal tijdens die rechtszitting de dood verdiend.

    • Bert Krontjong zegt:

     @ Zijn schuld was niet zozeer wat hij deed als kind maar wat hij er van dacht op latere leeftijd “” Ja pak Olive mooi geformuleerd .Als kind zijnde vond hij het allemaal prachtig en spannend ,spulletjes registreren en weghalen van reeds gedeporteerde en later vermoorde mensen ( Joden ) ,zo mag een kind denken maar later als volwassenne had hij moeten bedenken ,dat wat zijn pleegvader deed regelrechte colloboratie was en bedoeld was om die Nazi zwijnen te bevoordelen ,zeer zeer verwerpelijk ,al heb je het als kind leuk gevonden ,je moet dat later niet zo uitdragen ,want aan die spulletjes kleeft een heleboel bloed ,volgens si Boeroeng heeft hij afstand genomen van de handelwijze van zijn pleegvader ,dus als volwassenne erkent hij dat zijn pleegvader fout zat .

    • Arthur Olive zegt:

     “Volgens si Boeroeng heeft hij (Soros) afstand genomen van de handelwijze van zijn pleegvader”
     Si Boeroeng is of in denial of hij heeft niet gehoord wat Soros zelf heeft gezegd toen hij 86 jaar oud was.
     Op de video (4:19) geeft Soros toe dat hij een Nazi collaborateur was en by doing so “Formed his character” en dan geeft hij een voorbeeld met een warme glimlach.
     2:32 I cannot and do not look at social consequences of what I do.
     Soros geeft hetzelfde excuus dat een drug dealer geeft, als ik het niet doe dan doet en andere het.

    • Boeroeng zegt:

     Arthur op 4.19 minuten in de video zegt Soros totaal niet dat hij een nazi-collaborateur was toen hij 14 jaar was.
     Jij wil persé een soort duivel, als kind al een vreselijk mens van hem maken.
     Hij zegt ook niet dat hij het werk van zijn pleegvader prima vond, dat hij dit soort nazi-praktijken toen goed vond.

    • Arthur Olive zegt:

     Boeroeng, goed lezen.
     Ik heb niet geschreven dat Soros zegt dat hij een Nazi collaborateur was. Ik schreef dat hij toegeeft dat hij een Nazi collaborateur was.

     Steve Kroft: My understanding was that you went out with this protector of yours who
     swore that you were his adopted godson.
     Soros: Yes, Yes
     Steve Kroft: Went out in fact and helped in the confiscation of properties of Jews.
     Soros: That’s right.

     Soros at 5:40: If I were not there somebody else….

 4. Boeroeng zegt:

  sowieso…. JP Coen heeft wandaden gepleegd. Als je een basisschool naar hem vernoemd, dan leer je de kinderen dat het allemaal niet zo erg was. Dat deugt natuurlijk niet.

  • R Geenen zegt:

   Ja, vandaag aan de dag niet. Maar in zijn tijd bracht hij geld in het laadje van de Nederlandse staat.
   Dat maakte het volk blij en de kinderen op school ook, want hun lessen konden worden betaald. Hoe vaak werd er niet geschreven dat Nederlanders echte kooplieden waren. Iedere tijd kent zijn geschiedenis. Na ons komen er andere generaties met weer andere inzichten dan van de mens van vandaag. Moeten dan andere ideeën, enz dan ook door hun worden vernietigd? Moet wat wij vandaag schrijven, morgen door andere generaties worden vernietigd? Of is het min of meer een wat zielig gedoe? Ben ook met veel gebeurtenissen niet eens, maar moeten we het dan vernietigen? OK, die vriendschap van Nederland met Japan ben ik ook niet eens. Voor mij is dat veel erger.

   • Boeroeng zegt:

    Het inzicht dat Coen niet deugde bestaat al eeuwen. Het argument van de tijdsgeest gaat niet op om in deze tijd de kinderen te leren dat het niet zo erg was wat hij deed en dat de man eerbetoon verdient door hun school naar hem te vernoemen.

    • R Geenen zegt:

     Er kan toch onderscheid gemaakt worden tussen toen en vandaag. Het onderscheid toen een groot verschil. Moet dan wat toen vernietigd worden. Ik zou zeggen, geef dan ook al het gejatte geld van toen ook maar terug. Maar dat is niet volgens de koopmansgeest. Een beetje hypocriet.

    • Bert Krontjong zegt:

     J.P Coen was gewoon een vreselijke Oen ! Hij liet een keer een mestieze jongen ( Nu zeg je Indo ) radbraken en waarom dan ? Nou die Jongen bedreef de liefde ( vrijwillige basis van beiden ) met een blank meisje ,dat meisje was aan Coen toevertrouwd door een vriend van hem,dat meisje bezwoer Coen ,dat ze van die jongen hield en naar zo,n idioot worden scholen vernoemd !

 5. Bung Tolol zegt:

  Ja zeggen die zwarte Afrikanen ,+ 200 jaar geleden werden wij met geweld door die Europeanen naar Amerika gestuurd ,NU willen wij vrijwillig komen is het ook niet goed !

 6. Anoniem zegt:

  Lincoln wilde de black Americans terugsturen naar Africa. Lincoln vergat de blanke Amerikanen te zeggen dat ze terug moesten gaan naar Europa.

 7. Boeroeng zegt:

  Nieuwe naam voor JP Coenschool: De Indische Buurtschool

  Bron: AT5

 8. Anoniem zegt:

  @W. Suparmo: ik begrijp dat u uw held als Indonesiër met hand en tand wilt verdedigen. Dat u daarvoor zeer selectief met feiten komt aanzetten siert u echter niet. Soekarno is verantwoordelijk voor veel meer doden dan u hier beweert en daarmee een van de grootste oorlogsmisdadigers uit de Nederlandse geschiedenis. Soekarno was gewoon een boef. Laten we dat aub niet ontkennen.

  Dit citaat gaat slechts over de Romoesja’s:
  “Het aantal romusha’s dat overleed als gevolg van de ontberingen is evenmin exact vast te stellen. De Japanners voerden een zeer gebrekkige administratie en verbrandden verscheidene van die administraties na de capitulatie. Een gangbare schatting is dat van de circa 300.000 Javaanse romusha’s die overzee werden getransporteerd er slechts ongeveer 77.000 overleefden, een sterftepercentage van 74,3% (Henk Hovinga, ‘Einde van een vergeten drama’, pag. 74). Het door Hovinga genoemde aantal van 77.000 overlevenden betrof echter alleen de Javanen die in de opvangkampen van het Nederlandsch Bureau voor Documentatie en Repatrieering van Indonesiërs (Neboduri) zaten, terwijl nog onbekende aantallen koelies rondzwierven, zich ter plekke vestigden, of op eigen gelegenheid naar Java probeerden terug te keren. Op basis van enkele verspreide gegevens schat Remco Raben het sterftecijfer in de Javaanse koeliegemeenschappen in de Buitengewesten op tegen de 50%, “en aan de ‘spoorwegen des doods’ een stuk hoger” (Remco Raben, ‘Arbeid voor Groot-Azië’, pag. 102-103). Shigeru Sato neemt hier opnieuw een afwijkend standpunt in: hij schat het aantal overzee gestuurde romusha’s dat overleefde op circa 135.000 personen (War, nationalism and peasants, pag. 160).

  Volgens L. de Jong zou van de overzee gestuurde Balinezen circa 85% zijn overleden. De Jong vermeldt voorts dat van de circa 100.000 romusha’s die zich in november 1944 aan de spoorlijn en kolenmijnen van de residentie Bantam op de westpunt van Java bevonden, ten tijde van de Japanse capitulatie nog maar circa 10.000 aanwezig waren (L. de Jong, Koninkrijk, 11b, pag. 535 noot 7 en pag. 532-533). Dat zou betekenen dat in Bantam wellicht 90.000 Javanen zijn omgekomen. Verdere gegevens over aantallen op Java omgekomen romusha’s ontbreken. Hetzelfde geldt voor gegevens over de overleden lokale koelies op Borneo, Celebes, Sumatra en Nieuw-Guinea die aan het werk werden gezet op hun eigen eiland. Henk Hovinga acht het daarom waarschijnlijk dat er in totaal aanzienlijk meer dan 300.000 Indonesiërs in romusha-dienst zijn omgekomen.

  Behalve Indonesiërs hebben de Japanners ook op grote schaal Chinezen, Maleiers en Tamils geronseld in Singapore en Maleisië. De meeste van deze mensen moesten werken aan de Birma-Siam spoorweg, samen met eveneens geronselde Birmezen en Thais. In totaal hebben er waarschijnlijk 190.000 uit de Britse koloniale gebieden afkomstige romusha’s aan de spoorweg gewerkt. Veel rapporten en getuigenverklaringen duiden op een sterfte van 80% onder deze dwangarbeiders. Dat zou 152.000 doden betekenen. Samen met de omgekomen Indonesische romusha’s komt het totale dodental in Zuidoost-Azië volgens Hovinga dan op circa 450.000 (Henk Hovinga, ‘Einde van een vergeten drama’, pag. 136-137.)”

  https://www.niod.nl/nl/vraag-en-antwoord/japanse-bezetting-pacific-oorlog-en-indonesische-onafhankelijkheidsstrijd

  • Bert Krontjong zegt:

   Tja een groot drama met die romusha,s Bung Karno heeft zijn medewerking gegeven aan het ronselen van die arbeidskrachten ,dat maakt hem medeplichtig ,bijna op het einde van zijn leven heeft hij hierover spijt betuigd ,dat had hij niet moeten doen .De vraag is of het iets zou uitmaken wel of geen medewerking ,die Jappen ronselen toch wel ,kijk naar heel Zuid -Oost Azie ,ze ronselden iedereen ,die los of vast zat .En dat die romusha,s als beesten werden behandeld en amper te eten kregen ,ja dat is natuurlijk niet de schuld van Bung Karno ,waren die romusha,s goed en behoorlijk behandeld zou het sterftecijfer heel wat lager hebben uitgevallen .Door zijn medewerking was Bung Karno medeschuldig aan het lot van die romusha,s maar hij was niet de hoofddader ,dat waren toch echt die Jappen ..

   • Anoniem zegt:

    Zulk een redering kan je ook houden tav onze Nederlandse helden. Er zijn dan ook maar 2 woorden die de nieuwe beeldenstorm treffend omschrijven: hypocriet racisme.

    • Anoniem zegt:

     Misschien is racistisch hyporcritisme beter

    • Boeroeng zegt:

     Wat mij betreft mag het beeld van JP Coen te Hoorn 50 meter verderop in het museum worden gezet. Onzin om deze mening racisme te noemen.

   • Anoniem zegt:

    @Boeroeng: als Coen wegmoet en in de plaats daarvoor straten en pleinen naar Soekarno moeten worden vernoemd dan is dat inderdaad racisme. Een blinde paard ziet dat

    • Boeroeng zegt:

     Dit type meningen van wel of niet omstreden historische figuren een standbeeld of straatnaam ed geven is geen racisme..

 9. Boeroeng zegt:

  Petitie Coen van zijn Sokkel  In 2021 is het precies vierhonderd jaar geleden dat Jan Pieterszoon Coen op zeer gewelddadige wijze een monopolie op de handel in nootmuskaat afdwong op de Banda Eilanden. Uit wraak voor het schenden van eerdere afspraken over dat monopolie liet Coen 48 mannen onthoofden. 789 familieleden van deze mannen werden tot slaaf gemaakt. Na de verovering van de eilanden waren er nog maar 1,000 van de oorspronkelijke 15,000 bewoners over. Op de nootmuskaatplantages werd vanaf nu het werk door slaven gedaan.

  https://www.petities.com/coen_van_zijn_sokkel_in_hoor

  • Jan A. Somers zegt:

   “Wie heeft er nu blijk van onkunde(!) van onze geschiedenis?” Vanuit het rijke bezit van het Zeeuws Museum in Middelburg is er een paar jaar geleden een mooie tentoonstelling geweest. Was voor dat rijke bezit al geen belangstelling, die tentoonstelling had ook nauwelijks belangstelling. Waar waren toen de huidige slavernijbestrijders?
   ” Piet Hein zijn naam is klein en zijn daden groot etc” In die tijd was er volgens mij nog geen Nederlandse slavenhandel.
   “vond ook wel eens “”Iets”” in een verlaten huis ” Iemand schreef eens hier dat er in Soerabaja niet geplunderd was, er viel toch niets te plunderen? Nou, de hele Darmowijk was na het wegvoeren van de bewoners geplunderd. Maar toen wij er kwamen om het Leger des Heilsziekenhuis weer op (Rode Kruis) poten te zetten, zochten wij huisvesting in een naastgelegen geplunderd huis. Met de daar nog aanwezige spullen. En toen een groep Steurtjesmeisjes er kwam werken deden we hetzelfde. Waar moest je anders bedden en ander meubilair bij elkaar sprokkelen?
   “dat Nl hem ook een kopje kleiner had gemaakt?” Is ook in Nederland gebeurd na de oorlog.
   ” De Nederlandse vertegenwoordiger was tegen het doden en/of ophangen van de 7 japs.” Klopt, hij was de enige die zich bezig hield met recht. Bij ad hoc- tribunalen gaat het meestal niet om, recht, maar om vergelding.
   “waren er nog maar 1,000 van de oorspronkelijke 15,000 bewoners over” Ik begrijp nog steeds niet hoe of die 15.000 bewoners pasten op dat eiland Lontor. Vergeleken met het Nederlandse Waddeneiland Vlieland, twee keer zo groot, 40,2 km2, met een bevolking van 1107 mensen (bevolkingsregister 1995).

  • Alleen maar 48 mensen onthoofd? Terijl volgens histioricies bijna 100 samurais waren gehuurt.Veee hebben dus geen werk gepresteerd.

 10. Boeroeng zegt:

  De geschiedenis laat haar sporen na. Monumenten, voorwerpen en graven herinneren aan bijna vergeten personen. Hun verhaal wordt hier verteld. Deze keer het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) in Hoorn.Een groot man, een hoog karakter, een Nederlandschen held – feestredenaar Herman Schaepman kwam in 1893 bij de onthulling van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen superlatieven tekort. `Hulde aan zijn onbaatzuchtigheid, zijn zelfverloochening, zijn zelfopoffering. Hulde aan zijn voortvarendheid, zijn volharding, zijn heldenmoed. Hulde aan zijn waakzame voorzichtigheid, zijn vér ziend beleid, zijn vorstelijke wijsheid.’ En zo ging de katholieke politicus voort, terwijl het doek over het beeld nat werd van de regen.Zes jaar eerder, precies driehonderd jaar na Coens dood, had Schaepman in een anderhalf uur durend betoog de vaderlandse elite warm gemaakt voor het plan. De schepper van het rijk van Insulinde kon een bron van inspiratie in het heden zijn. Had Coen niet beweerd dat in Indië iets groots moest worden verricht? Was dat geen aansporing om `een waarachtig, menschelijk, christelijk rijk’ te vestigen op Java? Een beeld in Coens geboorteplaats Hoorn kon dit ideaal levend houden

  Bron: Stille getuigen: Het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen – Historisch Nieuwsblad

 11. Natuurlijk waar! Het is toch niet TE ONTKENNEN .Om trots te zijn dat Holland eenmaal groot is geworden daar piraterij, wrede kolonialisme, massamoord en en zelf het het NIET GOED verdedigen van het land en zelf eerder dan de Japanners met het TROOSTMESJES tegebruiken.

 12. VOORLICHTING: het niet goed verdedeging van land(Nederlands-Indie)

 13. baukegeersing zegt:

  Mertens beschrijft in zijn laatste reactie niet de geschiedenis van Nederlands-Indië, maar zijn eigen gitzwarte gemoed. Ook dat kan. Maar het leidt tot niets. Het is ‘onhistorische kletskoek’.

  • PLemon zegt:

   @…zijn eigen gitzwarte gemoed.

   # … Achter die donkere kijk op ons Indisch verleden vermoed ik een enorme teleurstelling/frustratie over hoe negatief de afhandeling van de souvereiniteitsoverdracht van Indië zijn familie en of persoonlijk leven heeft beïnvloed.
   De ‘ bezetter’ vd kolonie kan daarom geen goed meer doen terwijl andere Indische mensen meer de nationalisten hun vertrek uit hun geboorteland verwijten.
   De discussies op dit platform vinden daarom in dat spanningsveld plaats en komen de visies, feiten en cijfers boven water.
   Wel jammer dat Indonesië nu de natuurlijke rijkdommen en grondstoffen verkwanseld aan internationale ondernemingen en daarmee een kopie vd oude standen maatschappij is ontstaan. Je zou zeggen…men is terug bij af. Voor de armen maakt het niet uit of je door de hond of door de kat wordt gebeten…

   *** Citaat:: ” Indonesië kent grote verschillen in welvaart. Het is niet zo dat de hele bevolking arm is, want een deel van de bevolking kent juist een onvoorstelbare rijkdom. Deze welvaartsverschillen zijn te zien aan de steden. Er zijn veel sloppenwijken in Indonesië, maar soms loop je een paar meter verder en staan er de meest luxueuze gebouwen. De Indonesische overheid heeft veel initiatieven genomen om de enorme armoede in het land te bestrijden. In 2004 leefde volgens officiële tellingen 16,7% van de bevolking, ongeveer 40 miljoen mensen, onder de armoede grens. Meer dan de helft van de bevolking moest zien te overleven van minder dan twee dollar (1,4 euro) per dag.

   De honger
   De armoede in Indonesië kent veel hongerdoden als gevolg. Veel kinderen sterven aan busung lapar (hongeroedeem) en vele tienduizenden kinderen lijden aan ondervoeding.
   Toen in 2005 de eerste hongersnoodgevallen in West Nusa Tenggara bekend zijn geworden, was een stroom van berichten over ondervoede kinderen op gang gekomen. Sinds 2005 heeft men zich gerealiseerd dat honger een groot probleem is in Indonesië. Vooral in Oost Nusa Tenggara en Papua bleek honger een groot probleem te zijn.
   http://nederlandindonesie.weebly.com/informatie-over-indonesieuml.html

   ….Volgens ontwikkelingsorganisatie Oxfam is Indonesië een van de meest ongelijke landen ter wereld. De vier rijkste mannen in Indonesië bezitten namelijk evenveel als de 100 miljoen armste mensen in het land, schrijft The Guardian.
   De lijst van rijkste Indonesiërs wordt aangevoerd door de gebroeders Hartono. Budi en Michael Hartono zijn de eigenaren van sigarettenfabrikant Djarum. Met de jaarlijkse rente op hun vermogen alleen al zouden ze de extreme armoede in Indonesië kunnen uitroeien.

   Sinds 2000 kreeg Indonesië te maken met een snelle economische groei. In 2002 had Indonesië één dollarmiljardair. In 2016 had het land er twintig. Miljoenen arme mensen zijn buitengesloten van de economische groei. Er is sprake van een ongelijke verdeling van de economische groei over de bevolking van het land
   http://www.indonesienu.nl/nu-actueel/indonesie-een-van-de-meest-ongelijke-landen-ter-wereld

   • RLMertens zegt:

    @PLemon; ‘hoe negatief de afhandeling is etc.’- Klopt helemaal! Die negatieve afhandeling is gevolg van het foute beleid! Niets anders. Maar, ik heb daar geen frustraties van over gehouden. In tegendeel; die Indische maatschappij was een onrechtmatige(!) maatschappij. Gebaseerd op een raciale autoritair(fascistisch) beleid! Het was gedoemd te verdwijnen.Wat ook mijn(!) zegen had! Door ons kortzichtige visie( geen zelfbeschikkingsrecht) werd het einde; in plaats van een vergelijk, een debacle!
    Zoals ook een Indië kenner JdeKadt het verwoordde; ‘wat in 1945 hersteld had kunnen worden en wat had kunnen leiden tot een gelijkwaardige samenwerking tussen 2 zelfstandige staten; waarbij voor Nederland voor duizenden van zijn zonen en voor een belangrijk deel van zijn producten een afzetgebied zou vinden- dit grootste perspectief is vernietigd door de provinciale Nederlandse politici! Wat ons overblijft, dat is het beseffen van wat we gemist en verknoeid hebben. En ook de schaamte over zoveel bekrompenheid, onbekwaamheid en zelfgenoegzaamheid’!

    • PLemon zegt:

     @ dit grootste perspectief is vernietigd door de provinciale Nederlandse politici!

     # Als aan Nederlandse kant aan. de afspraken/ voorwaarden werd voldaan, maar Soekarno cs de ‘samenwerking’ eenzijdig verbrak? Who’s to blame?

     *** Citaat: ” Na de succesvolle onderhandelingen tussen Van Roijen en Roem van april/mei 1949 startte in augustus dat jaar in Den Haag een Ronde Tafelconferentie (RTC). Daar zou in feite worden bereikt wat eerder in 1946 in Linggadjati al grotendeels was overeengekomen. Alleen de positie van Nieuw-Guinea werd anders geregeld dan in 1946.

     Het op de RTC bereikte akkoord werd aan beide Kamers voorgelegd. Het kreeg slechts ternauwernood de vereiste meerderheid. In de Tweede Kamer stemden op 8 december 1949 vijf van de negen CHU-leden tegen het akkoord, waardoor er 71 voorstemmers en 29 tegenstemmers waren (de Tweede Kamer was voor het eerst bij een stemming voltallig). KVP, PvdA, VVD en 4 CHU-leden stemden vóór.

     In de Eerste Kamer stemde op 21 december 1949 zelfs de gehele CHU-fractie tegen (uitslag 34 tegen 15 stemmen, de ARP’er De Wilde was de enige afwezige). Wat er zou zijn gebeurd als het voorstel was verworpen, is onduidelijk. Feitelijk was er geen alternatief dan overdracht van de soevereiniteit.
     https://www.parlement.com/id/vhm0l02igvut/soevereiniteitsoverdracht_aan_indonesie#p2

    • Jan A. Somers zegt:

     “Daar zou in feite worden bereikt wat eerder in 1946 in Linggadjati al grotendeels was overeengekomen.” Logisch! Linggadjati ging over de onderwerpen en procedures voor de RTC. En in tegenstelling met Linggadjati was de soevereiniteitsovereenkomst wel een Internationaal publiekrechtelijk verdrag. Met alle nodige toeters en bellen.

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘Nederlandse kant afspraken etc.’- De overdracht (binnen 1 jaar na 27/12’49)van Nw.Guinea?

  • RLMertens zegt:

   @baukegeersing; ‘eigen gitzwarte gemoed etc.’- En dat, omdat de andere zwarte kant(!) van Maurits belicht? En ook die van Westerling? Onhistorisch kletskoek? Bewijs het dan maar…dat het niet zo is. Over kletskoek gesproken.

 14. Bung Tolol zegt:

  De vier rijksten uit Indonesie zijn 1) Hartono 2) Widjaja 3) Salim 4) Wonowidjojo ,laat u niet misleiden door die echt Indonesisch klinkende namen ,het zijn allemaal Chinezen ,op de lijst van de rijkste 10 rijken ,zijn er 8 van Chinese afkomst ,1 “” Echte”” Indonesier en 1 Indier uit India dus ,en zult u vragen geen Indo,s op die lijst ? Nee ik heb me suf gezocht maar geen Boeroeng ,Tante Lien en Ricky Rissolles op die lijst .Ik heb ook een andere lijst n.l van de 10 armsten in Indonesie ,op die lijst wemelt het van de Indo,s ,allemaal mensen in de steek gelaten door Nederland na 1949 en met de nek aangekeken door die nieuwe Staat .Yeah poor Indo lives matters too !

 15. PLemon zegt:

  @ 2:32 I cannot and do not look at social consequences of what I do.

  # Maar juist in je jeugdjaren moet je hiervoor oppassen : ” wie met pek omgaat wordt ermee besmet. …he that toucheth pitch shall be defiled. who keeps company …

 16. Jeroen zegt:

  Wat er niet bij verteld wordt is dat Pieterszoon Coen de Bandanezen die hij niet had vermoord als slaaf richting Batavia stuurde. Ook niet dat de Banda eilanden door hem weer her bevolkt werd met slaven. Of de andere slaven die Pieterszoon kocht en verkocht aan personeel.

  De slavernij wordt nog steeds gezien als een voornamelijk West-Indische aangelegenheid.

  • Bert Krontjong zegt:

   Nou nou Jeroen in de tijd van de Romeinen en Grieken wemelde het al van de slaven en slavenhouders ,ook die Chinezen hielden slaven ,slavernij was er al ver voor die West-Indische compagnie ,hoe werd iemand slaaf in Afrika ? Hij/Zij werd gevangen genomen door andere( zwarte stammen ) en doorverkocht aan vooral Arabieren ,tot in de 20 e eeuw hielden die Arabieren slaven ,in Suriname waren het vooral Joodse slavenhouders .In de Republiek der Verenigde Nederlanden was slavernij niet toegestaan ,die laatste zin van je klopt wel als je de WIC vergelijkt met de VOC ,slavernij was voor de WIC veel belangrijker dan voor de VOC .Op Java b.v mochten geen Javanen als slaaf worden gehouden ,om de vorsten niet tegen zich in het harnas te jagen .

   • Hans Boers zegt:

    Maar nu het volgende:”

    VOC haalde slaven/slavinnen uit Bangladesh e.o., waaronder zelfs Thailand, bracht ze naar Suid Afrika om ze aldaar te verkopen en te laten vermengen met de oorspronkelijke bewoners en aldaar werden de “mengproducten” weer doorverkocht naar handelaren die ze dan weer naar Java brachten en aldaar verkocht werden…..

    Voorbeeld: Spadilje de slaaf (zijn vader werd als slaaf gevangen genomen door de VOC vestiging Ayuthaya Thailand – gesloten in 1740) die door zijn meester Albert Isaaksz te Suid Afrika werd gestraft samen met zijn lotgenoot de slaaf Job die als meesteres had de weduwe van de luitenant Jan Hendrik Ekkert. Gestraft omdat de slaven 300 rijksdaalders hadden gemoost uit de kas van de taveerne…Straf 22 sept 1785 uitgesproken en uitgevoerd 1 okt 1785. De straf was: de bekende zweepslagen op de rug, levenslange verbanning naar Robbeneiland in de voetboeien en betaling van de proceskosten (waarvan? van hun banktegoeden bij de NMH?)

    Albert Isaaksz zelve was een Vrijswarte (ex slaaf die zijn “diensttijd erop had zitten en zich had vrijgekocht.) en afkomstig uit Bangladesh en destijds vernoemd naar zijn meetsre Isaaksz. En opa Albert had weer een dochter die huwde met een Duitse chirurgijn die zich te Capetown had gevestigd en daar kwam ook een dochter uit voort en deze laatste ging mee met pa naar Semarang en werd daar een grande dame omdat zij huwde met een man die niet ARM was maar wel EEN goedgevulde portemonnaie had en zo is het gekomen dat er vele jaren later iemand hier zit te schrijven over Black is Beautiful 😉 en over graven te Den Haag

 17. ellen zegt:

  Inderdaad, slavernij was in vroeger tijden zo gewoon als wat. Ook in (Z.O.) Azie. De Indische historicus Reggie Baaij schreef er een boek over, en deelde in een lezing mee, dat elke Indo behalve afkomst van een njai, ook slavenbloed had. Vandaar zijn boeken om dit duidelijk te maken. Verzuchting en ongeloof in de zaal: eigenlijk was de Indische geschiedenis helemaal niet zo leuk. Maar ook zelf was de Europeaan doelwit geweest van de Arabische slavenhandelaars, heel lang geleden. Europeanen werden vaak voor losgeld gevangen.

  • Jan A. Somers zegt:

   “Europeaan doelwit geweest van de Arabische slavenhandelaars” Was dat niet in Noord-Afrika/Middellandse zee? Daar was een naam voor, maar die weet ik niet meer. En Nederlandse oorlogsschepen die daarnaar zochten.Een geschiedenis apart!

   • Ronereon zegt:

    @ Jan A.S. U bedoelt de Barbarijse zeerovers. Kortheidshalve verwijs ik u graag naar https://nl.wikipedia.org/wiki/Barbarijse_zeerovers. U ziet daar wellicht aanwijzingen dat slavernij sinds mensenheugenis, wereldwijd een gebruikelijk verschijnsel was. In meer mechanische termen, de belangrijkste vorm van energieaanwending voor productie, infrastructuur aanleg, rijkdomverwerving i.h.b. sinds de landbouwrevolutie totdat in de industriele revolutie de machine deze ‘slaafse’ taken overnam. Slavernij en zijn vormen vinden hun plaats binnen een mondiale geschiedenis net zoals dit geldt voor bovenklassen/standen, bestuurlijke configuraties, imperiale rijken, tribale verbanden. Mondiaal en integraal (diachronisch en synchronisch, zo u wil). Een blijvend belangrijk onderzoeksveld. Of daar lessen uit zijn geleerd, betwijfel ik. En wellicht is dat de enige constante, menselijkerwijs. La condition humaine. De geschiedenis van de mensheid overleveren aan ‘woke’ social justice warrior ideologie dient derhalve ten zeerste bestreden te worden. U ziet elke dag de desastreuze gevolgen.

 18. ellen zegt:

  https://historiek.net/de-barbarijse-zeerovers-en-hun-christenslaven/130659/
  Dat was de Barbarijse slavenhandel. Zeker een interessante geschiedenis.

  • Jan A. Somers zegt:

   Bedankt! U ziet, ik weet nog wel wat, maar het komt er niet meer uit. Interessant was dat in dezelfde aflevering ook een artikeltje over de raid op Saint-Nazaire staat vermeld. Ik heb me laten vertellen dat ook HMS Princess Beatrix daaraan heeft deelgenomen, het schip waarmee ik uit Soerabaja ben geëvacueerd. (of was dat een raid op Dieppe?). Zie Javapost, Met ´HMS Princess Beatrix´ naar Batavia
   Geplaatst op 11 februari 2011

Laat een reactie achter op Ronereon Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.