Vergeten oorlog in Indonesië

Een artikel in de Volkskrant.
Met dank aan Frans Leidelmeijer.
Klik op het plaatje om daarna het door klikken in een apart venster te vergroten

En zie ook dit interview  in het Vlaamse blad Boekenmagazine.

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

26 reacties op Vergeten oorlog in Indonesië

  • R Geenen zegt:

   Misschien is het wel zo. Maar speciaal Nederlandse internet is vaak een pest voor mij. Iedereen wil dat ik eerst op een of andere manier lid wordt en inschrijf met mijn email. En dat verdom ik. Zeker met de multimedia van en bij jullie. Die zijn namelijk vaak slecht beschermd. De laatste paar weken krijg ik emails van Rabobank, Amro-ABN, Regio bank en nog voor mij een onbekende. Twee dagen geleden kreeg ik zg een bericht dat mijn DigiD was verlopen in goed Nederlands, maar email was van Italie. Dat landje aan de noordzee staat hoog op de ranglijst van cybercriminelen. Verbaasd mij ook niets, want ze krijgen vaak alleen een tik op de vingers als straf. Voor mij is het veiliger als u het artikel copy/paste op I4E plaatst.

 1. P van Geldere zegt:

  Heel goed neer gezet .Cathy van edr Laar..
  Hopelijk kom er van Japan nog eens een vergoeding.
  Mijn verhaal over WOIIli is al bij het NIOD.

 2. Anoniem zegt:

  Verrassende tekeningen van Peter van Dongen bij het krantenartikel. Van links naar rechts lezend geven de tekeningen een getrouw beeld van het begin van de Bersiap, waarbij v.n.l. Britse militairen betrokken waren, te herkennen aan de typische Engelse helm.
  De tekening van het vlagincident bij het Oranje Hotel, is getrouw de geschiedenis , gekopieerd van een originele foto, waarbij de toenmalige naam van het hotel Yamato te herkennen is.

  Nederlandse militairen van het Britse RAPWI-team. o.l.v. ltnt Antonissen zijn de aanstichters van het vlagincident. De ltnt Antonissen bemoeide zich minder met RAPWI-activiteiten dwz opvang van ex-krijgsgevangene en ex-geinterneerden uit de Japans kampen, maar was meer bezig met herstel van het Nederlands Gezag, daarom had hij contact met de voorman van het IEV Mr. Ploegman.
  De sgt Bals van het RAPWI-team geholpen door een ex- geïnterneerde Jack Boer hesen als provocatie de Nederlands vlag in top op het hotel. De Indonesiers al geïrriteerd door een door het IEV georganiseerde optocht voor het gebouw van het Internationale Rode Kruis van Nederlandse jeugd getooid met speldje met de Nederlandse driekleur namen dit niet en jongeren van buiten het hotel klommen met ladders naar de top om de vlag, symbool van het herstel van het Nederlands Gezag, te verwijderen. Aangezien ze geen Indonesische vlag hadden, scheurden ze de blauwe band van de Nederlandse vlag en zodoende werd het de Indonesische nationale vlag. Bij het incident werd Mr. Ploegman van het IEV dodelijk gewond.

  Op het moment van het vlagincident verbleven een 50-tal Japanse officieren in het hotel wachtende op de aankomst van geallieerde troepen. Deze officieren werden beschermd door een honderdtal Japanse militairen, die de wacht hielden bij het hotel. De Japanse wachten geholpen door een detachement van de Kempeitai konden zonder geweld, maar wel met de bajonet met op het geweer de opstanding Indonesische menigte bij het hotel verspreiden. Ondanks dat de Japanners elk vlagvertoon hadden verboden, bleef de Indonesische vlag boven het hotel waaien.

  • Jan A. Somers zegt:

   Goed overzichtelijk verhaal.
   “een 50-tal Japanse officieren in het hotel wachtende op de aankomst van geallieerde troepen” Daar zet ik vraagtekens bij. Zij wisten best dat die troepen voorlopig nog niet beschikbaar waren. Maar dat hotel was een Japans officiershotel.
   “Nederlandse militairen van het Britse RAPWI-team. o.l.v. ltnt Antonissen zijn de aanstichters van het vlagincident.” ff vergeten dat ze tot een Brits orgaan behoorden, en dus onder commando van het Britse SEAC stonden. Waarschijnlijk opgejut door hoge Nederlandse officieren. Die hielden zich ook niet aan de politieke afspraken over het tijdelijk gezag van SEAC over Indië. En de heer Ploegman had zich er ook niet mee moeten bemoeien. Jammer vanwege de gevolgen! Wat deed overigens de heer Boer daar in dat hotel? Had er niets te zoeken. Ploegman zat daar overigens in het hotel te vergaderen met het Komiti Kontak Sosial over sociale voorzieningen voor teruggekeerde ex-geïnterneerden.
   “gebouw van het Internationale Rode Kruis” In dat gebouw was geen Internationale Kruis gevestigd, maar een Comité Rode Kruis Soerabaja. Het Comité International bemoeide zich daar nog niet mee, er waren toch geen humanitaire problemen? Het gezag lag bij het Britse SEAC, dat had de Kenpeitai ingeschakeld voor de handhaving. Dat deden ze goed. En voor humanitaire zaken was er het Britse SEAC. En dat comité deed goed werk met informatievoorziening over verblijfplaatsen van geïnterneerden uit Soerabaja.. Het Rode Kruis is altijd heel terughoudend met acties, zij hebben een naam en reputatie te verliezen!
   ” met de bajonet met op het geweer” Dat is normaal bij ongeregeldheden, om lastige mensen op afstand te houden.
   ” bleef de Indonesische vlag boven het hotel waaien.” Ja, verstandig van die Japanners. Die waren oorlogsmoe en wilden alleen maar naar huis. In ieder geval niet nog meer gedonder.

   • Peter van den broek zegt:

    Bovenstaand heb ik natuurlijk niet van mezelf. Ik spel geen verhaaltjes op d emouw hier in het praathuus.

    Dr H.Th. Bussemaker geeft in zijn boek Bersiap! Opstand in het paradijs (p.200) zelf aan dat en ik citeer…” tegenover het hotel bevond zich een post van het International Rode kruis in het gebouw van de vrijmetselaarsloge ” De vriendschap” waar veel Nederlanders navraag deden naar hun familieleden. Het IRC stond onder leiding van de Zwitsers ir M.E. Keller…..
    Dhr Keller was ook vice-consul van Zwitserland, vandaar zijn leiding over het IRC-Soerabaja. Het is wel opmerkelijk dat iemand die de melk leverde aan het IRC in Soerabaja dat niet weet.

    ……”Te midden van het rumoer begaf de oud-voorzitter van de IEV-afdeling Soerabaja en voorzitter van de Komitée Kontact Social KKS, de Heer Mr. Ploegman zich naar het Oranjehotel”……
    Hij zou zelfs gezegd hebben dat hij de vertegenwoordiger van de Geallieerden was, de toekomstig burgemeester van Soerabaja en de Republik Indonesia niet erkende.

    • Peter van den Broek zegt:

     Even vergeten. Mr. Ploegman was vòòr de oorlog een bekend en vooraanstaand politicus en voorman van het IEV.
     Hij studeerde rechten in Leiden werd in Nederlands-Indie benoemd tot buitengewoon substituut-griffier bij het Hoog Gerechtshof.
     Op eigen verzoek diende hij zijn ontslag in en werd advocaat-procureur bij de Raad van Justitie te Soerabaja
     Van 1923 tot 193 was hij lid van de gemeenteraad van Soerabaja.
     Van 1928 tot 1930 werd hij lid van de Provinciale Raad van Oost-Java. In 1932 werd hij opnieuw gekozen in de Prov.Raad.
     In de oorlog was hij voorman van de landelijke Kaoem Indo, een door de Japanners opgezette organisatie om Indo-Europeanen, die in behoeftige omstandigheden raakten, te helpen. Direct na de oorlog was hij voorzitter van het Komité Kontact Sosial KKS in Soerabaja.
     Hij zei zelf dat hij de Geallieerde vertegenwoordiger was en toekomstige burgemeester van Soerabaja zou worden. Hij stierf op 22 september 1945 aan zijn verwondingen opgelopen tijdens het vlagincident bij het Oranje/Yamato Hotel.

   • R Geenen zegt:

    @Ja, verstandig van die Japanners. Die waren oorlogsmoe en wilden alleen maar naar huis. In ieder geval niet nog meer gedonder@
    Hebben ze dat u verteld? Lijk mij sterk.

    • Bert Krontjong zegt:

     Ja die Mr Ploegman ,ongetwijfeld een man van statuur ,man van gezag maar hij zag niet dat de bakens waren verzet ! Ploegman wilde in september 1945 gewoon weer doorgaan waar hij in maart 1942 gedwongen mee moest stoppen d.w.z. het wettige gezag uitoefenen ,hij erkende de Repoeblik niet .Dat zag die andere Indo politicus Charles van der Plas toch even anders ,hij sloeg meteen alarm ,ik zag die haat in die ogen van die mensen ( Indonesiers) en wist meteen ,dit kan nooit goed gaan “” Erken onmiddellijk die Repoeblik en ga onderhandelen met Soekarno en Hatta “” en waarschuwde hij ook nog hijs geen geallieerde vlaggen en vooral geen Nederlandse vlag !! Ploegman heeft zijn onnozelheid duur moeten bekopen n.l met de dood ,naar van der Plas werd niet geluisterd en hadden ze dat maar wel gedaan ,had vele ,vele duizenden doden gescheeld .Maar ja zo gaat het in het leven ,verkeerde beslissingen van regeringsleiders kunnen vele onschuldige mensen het leven kostten ,dat was vroeger zo en zal in de toekomst niet anders zijn .

    • Jan A. Somers zegt:

     “ga onderhandelen met Soekarno en Hatta ” Daar waren inderdaad vóór de oorlog al afspraken voor gemaakt. Maar de Republiek had haast. Interessant te weten dat het uiteindelijk toch tot de uitvoering van de afspraak is gekomen, de RTC: De overeenkomst tussen Van Roijen en Roem, van 7 mei 1949 gaf de grondslag voor een overdracht van de soevereiniteit zonder overgangsperiode. Dit akkoord bestond feitelijk uit twee eenzijdige verklaringen : Mr. Moh. Roem verklaarde overeenkomstig de resolutie van de Veiligheidsraad van 28 januari 1949 en de ruling van 23 maart, dat er een bevel zou uitgaan tot het staken van de guerrilla-oorlog, dat er bereidheid was tot samenwerking gericht op het herstel van de vrede, en de bereidheid tot deelneming aan een Ronde Tafel Conferentie te Den Haag, teneinde de onvoorwaardelijke overdracht van werkelijke en volledige souvereiniteit aan de Verenigde Staten van Indonesië te bespoedigen.. In antwoord verklaarde Dr. Van Roijen onder meer dat op de Ronde Tafel Conferentie besprekingen zullen worden gehouden over de wijze, waarop de onvoorwaardelijke overdracht van werkelijke en volledige souvereiniteit aan de Verenigde Staten van Indonesië in overeenstemming met de Beginselen van de Renville .

    • Jan A. Somers zegt:

     “Lijk mij sterk.” Op 23 september 1945 arriveerde kapitein-ter-zee P.J.G. Huyer met een kleine staf, als eerste geallieerde vertegenwoordiger in Soerabaja. Huyer had van Patterson, opdracht gekregen de havens van Soerabaja te inspecteren met het oog op de aanlanding van de 5th Indian Division.. Nog dezelfde avond diende schout-bij-nacht Shibata bij Huyer een verzoek aan Patterson in om een deel van de Japanse troepen over te brengen naar een reeds in gereedheid gebracht concentratiepunt in Poedjon, een bergdorp nabij Malang, van waaruit de Japanners zouden worden geëvacueerd. Het is niet duidelijk of Huyer een goed inzicht had in de revolutionaire situatie en de plaats van de Japanners daarin; hij gaf Shibata toestemming voor de gevraagde evacuatie waarna een groot deel van de Japanse manschappen naar Poedjon vertrok. Soerabaja lag open voor de bersiap.

    • R Geenen zegt:

     Oorlogsmoe! Waar staat dat en wie heeft dat gezegd? U komt met een heel verhaal, maar dat zegt mij niets.

    • Jan A. Somers zegt:

     “maar dat zegt mij niets” Zie 3 mei 16.51. Als je a.u.b. vraagt naar huis te mogen, en na de toestemming à la minute vertrekken!

    • Peter van den Broek zegt:

     De eerste geallieerde vertegenwoordiging in Soerabaja was het RAPWI-team, een “branch” van SEAC , dat op 18 september in Soerabaja aankwam. Op 21 September arriveerde de RAPWI-vertegenwoordiger LTZ1 de Back en pas op 23 September kwam KTZ Huijer met een kleine staf om voor SEAC de haveninstallaties te inspecteren ter voorbereiding van de landing van de 49th brigade group van brigadier Mallaby, onderdeel van de 23rd indian Infantry division. De landing van deze divisie was in eerste instantie voor begin Oktober gepland, maar werd later verplaatst naar de laatste week van Oktober.
     KTZ Huijer had zijn taak wel heel ruim opgevat en zijn staf was een vreemd samenraapsel van personen voor een haveninspectie bestaande uit de luitenant-kolonel der Mariniers Roelofsen, vòòr de oorlog commandant van de Marinierskazerne in Soerabaja, de Binnenlands Bestuur-ambtenaar Maassen, 2 militaire artsen en voor de huishoudelijke activiteiten een officier van de Administratie LTZA1 Siegers.

     De Indonesiers verdachten de Nederlanders ervan niet alleen de RAPWI, maar ook SEAC als dekmantel te gebruiken om het Nederlands gezag (NICA) te herstellen in Nederlands-Indie.
     Het optreden van KTZ en zijn staf irriteerde de Indonesiers en toen Huijer echt over de scheef ging , traden de Indonesiers handelend op, arresteerden Huijer en zijn staf, toen die met de trein naar Batavie wilden terugkeren. Zij interneerden hen eerst in het Oranje hotel maar Huijer , zijn staf en Nederlandse RAPWi-medewerkers werden later uit veiligheidsoverwegingen overgebracht naar de Kalisosok- of Werfstraatgevangenis.

     Op 26 oktober bevrijdden captain Shaw, Field Security Officer van de 49th Brigade group met zijn team KTZ Huijer c.s. uit de gevangenis.

     Voordat Huijer c.s werden gearresteerd werden sporadisch Nederlanders/Indo-Europeanen mishandeld en vermoord, maar na de arretatie van Huyijer c.s. kreeg het vervolgen van deze groep een gericht karakter. De jacht op Nederlanders en Indo-Europeanen begon.

    • RLMertens zegt:

     @JASomers; ‘vóór de oorlog al afspraken voor gemaakt etc.’- Inderdaad; ieder volk heeft het zelfbeschikkingsrecht! ( en natuurlijk door Raben vergeten in zijn uiteenzetting over die vergeten oorlog; of is het;’liever vergeten dan weten?’) Nederland ondertekende het Atlantisch Handvest te Londen op 24 sept. 1941! Maar het verloochende het te Batavia in het gesprek met moh.Hatta dd. 4 okt.1945; geen zelfbeschikkingsrecht= geen merdeka! Dus amok/bersiap…..en na 4 jaren strijd met duizenden slachtoffers; de RTC…….en de kwestie Nw.Guinea met bijna een oorlog en een slot in 1962; ik hoor nog de piepende verklaring van onze min.pres.de Quai op tv; ‘dat dit toch het beste was voor onze Pa ..poea’s’. (met de klemtoon op poea’s!)

    • Jan A. Somers zegt:

     “De Indonesiers verdachten de Nederlanders ervan niet alleen de RAPWI, maar ook SEAC als dekmantel te gebruiken om het Nederlands gezag (NICA) te herstellen in Nederlands-Indie.” Hadden ze nog gelijk in ook. Die Nederlandse militairen waren niet alleen sufferds, ik dacht zelfs met opdracht van (heel) hoger hand. Die snapten ook niets van de afspraken die Engeland en Amerika hadden gemaakt.
     ” bevrijdden captain Shaw, Field Security Officer van de 49th Brigade group met zijn team KTZ Huijer c.s. uit de gevangenis.” Zij wisten de Indonesiërs ervan te overtuigen dat deze militairen namens SEAC in Soerabaja waren. En niet namens NICA. Maar twee onderhandelingsteams, die daarna ons probeerden vrij te praten, zijn vermoord. Toen de ons bevrijdende Gurkha’s dat merkten, maakten ze geen gevangenen meer.

    • Jan A. Somers zegt:

     “vóór de oorlog al afspraken voor gemaakt etc.” Ik lees nog steeds de overeenkomst die in Veiligheidsraad is gemaakt. Precies het scenario zoals overeengekomen vóór de oorlog.

 3. Peter van den Broek zegt:

  Verrassende tekeningen van Peter van Dongen bij het krantenartikel. Van links naar rechts lezend geven de tekeningen een getrouw beeld van het begin van de Bersiap, waarbij v.n.l. Britse militairen betrokken waren, te herkennen aan de typische Engelse helm.
  De tekening van het vlagincident bij het Oranje Hotel, is getrouw de geschiedenis , gekopieerd van een originele foto, waarbij de toenmalige naam van het hotel Yamato te herkennen is.

  Nederlandse militairen van het Britse RAPWI-team. o.l.v. ltnt Antonissen zijn de aanstichters van het vlagincident. De ltnt Antonissen bemoeide zich minder met RAPWI-activiteiten dwz opvang van ex-krijgsgevangene en ex-geinterneerden uit de Japans kampen, maar was meer bezig met herstel van het Nederlands Gezag, daarom had hij contact met de voorman van het IEV Mr. Ploegman.
  De sgt Bals van het RAPWI-team geholpen door een ex- geïnterneerde Jack Boer hesen als provocatie de Nederlands vlag in top op het hotel. De Indonesiers al geïrriteerd door een door het IEV georganiseerde optocht voor het gebouw van het Internationale Rode Kruis van Nederlandse jeugd getooid met speldje met de Nederlandse driekleur, namen dit niet en jongeren van buiten het hotel klommen met ladders naar de top om de vlag, symbool van het herstel van het Nederlands Gezag, te verwijderen. Aangezien ze geen Indonesische vlag hadden, scheurden ze de blauwe band van de Nederlandse vlag en zodoende werd het de Indonesische nationale vlag. Bij het incident werd Mr. Ploegman van het IEV dodelijk gewond.

  Op het moment van het vlagincident verbleven een 50-tal Japanse officieren in het hotel wachtende op de aankomst van geallieerde troepen. Deze officieren werden beschermd door een honderdtal Japanse militairen, die de wacht hielden bij het hotel. De Japanse wachten geholpen door een detachement van de Kempeitai konden zonder geweld, maar wel met de bajonet met op het geweer de opstanding Indonesische menigte bij het hotel verspreiden. Ondanks dat de Japanners elk vlagvertoon hadden verboden, bleef de Indonesische vlag boven het hotel waaien.

  • Bung Tolol zegt:

   Die reactie van anoniem van 2 mei 2020 om 15.00 uur is toch duidelijker dan die reactie van Peter van den Broek van 2 mei 2020 om 15.02 uur .Ben het helemaal eens met anoniem van 15.00 uur .

 4. Volgens een Hollandse historicus, was err van af 1624 tot 1949 altijd oorlog in Nederland-Indie.Het was misnstens een gewapende vrede.

 5. Robert zegt:

  Na 1949 was er ook nog steeds oorlog in Indonesie. Vraag dat maar aan de Molukkers, Papuas enTimorezen

 6. RLMertens zegt:

  @Robert; ‘steeds oorlog etc.’- Zo iets als indertijd Atjeh, Lombok etc.; heet pacificeren= vrede brengen.Rust en orde moet er zijn! In de gehele archipel!

 7. Adolf H aka Bung Tolol zegt:

  Sie haben Recht,Herr Mertens ! Es muss Ordnung und Frieden geben (!)

 8. Robert zegt:

  Ordnung musz sein en de minderheden, die in de weg staan, uitgeroeid.

Laat een reactie achter op Peter van den broek Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.