De excuses van Nederland

..
Op de eerste dag van het staatsbezoek aan Indonesië heeft koning Willem-Alexander spijt betuigd en excuses aangeboden voor het Nederlandse geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949).Hij deed dat tijdens een speech in het paleis van de Indonesische president Joko Widodo.”Voor de geweldsontsporingen van Nederlandse zijde in die jaren wil ik hier nu, in navolging van eerdere uitspraken van mijn regering, mijn spijt uitspreken en excuses overbrengen”, aldus de koning tijdens de toespraak. “Dit doe ik in het volle besef dat de pijn en het verdriet van de getroffen families generaties lang voelbaar blijven.”  NU.nl

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

210 reacties op De excuses van Nederland

 1. Boeroeng zegt:

  Ik heb niet veel op met die excuuscultuur.
  oa is het idee dat excuses aanbieden oud zeer kan oplossen en men vrij daarvan met die ander samen gebroederlijk verder kan leven.
  In werkelijkheid worden excuses ook gebruikt om zogenaamd een oplossing te maken, terwijl het een dooddoener of coverup kan zijn.
  Dat kan louterend uitwerken , maar ook andersom… oud zeer oprakelen, emoties lopen weer op…nog meer boze mensen die nog meer excuses eisen.

  Bijv las ik gisteren dat iemand het oproepen van politici tot excuses maken van Lex te Indonesie een schoffering is van Indische Nederlanders .
  Wel nu… vandaag heeft Lex dan mij geschoffeerd?
  Voor mij hoefde hij die excuses niet te maken

  Onderwijl vraag ik mij af of mijn mening van “soedah la mar” direct is meegebracht vanuit de Indonesische cultuur.
  Veel Indonesiers staan ook niet te wachten, te verlangen naar excuses van Nederland. Leeft in Indonesie het idee niet meer dat excuses maken, of die eisen, toch oud zeer oprakelt ?
  Wellicht is er in Indonesie ook een politieke zorg dat veel ophef over excuses de nabestaanden van de soehartomoorden 65-70 aanzetten tot meer actie
  En vooral is dit ongewenst in bepaalde politieke kringen

 2. PLemon zegt:

  @ koning Willem-Alexander heeft spijt betuigd en excuses aangeboden voor het Nederlandse geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949)

  # beïnvloed door historici die zijn behept met dat slachtoffer-daderdenken.?

  *** “Slachtoffer-daderdenken in geschiedschrijving dekolonisatie Nederlands-Indië
  Hedendaagse normen worden toegepast op andere tijd
  1 maart 2020 – Bauke Geersing

  Koloniale mogendheid

  Ik denk dat er meer aan de hand is met de Nederlanders en hun geschiedenis. Ze weten er in het algemeen niet zoveel van af. En als het om de geschiedenis gaat van Nederland als koloniale mogendheid en als één van de grootste handelsnaties van de wereld, dan is het probleem van de Nederlanders dat ze wegzakken in een schuld- en boetebesef over wat er destijds allemaal wel niet fout is gegaan.

  Recent wees oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot in dat verband op onze calvinistische aard: onze zonden nog een keer opkloppen en daarvoor vergiffenis vragen. De publieke media werken daaraan mee en publiceren artikelen als iemand vindt dat de uitdrukking ‘Gouden eeuw’ in de ban moet. Publicisten roepen zelfs op om in Amsterdam straatnamen te vernoemen naar Indonesiërs die actief waren in de onafhankelijkheidsbeweging in Nederlands-Indië en één van de pleinen van Amsterdam de naam ‘Merdekkaplein’ (onafhankelijkheidsplein) te geven.

  Bril van nu

  De neiging tot zelfkwelling neem zo grote proporties aan. Dat is in het bijzonder het geval als het over onze geschiedenis als koloniale mogendheid gaat. Niet de historische context en de feiten staan dan centraal, maar het schuldbesef over zoveel onrecht in Nederlands-Indië, door ons veroorzaakt, en de situatie van toen beoordelen naar de inzichten van nu.

  Het is dit slachtoffer-daderdenken dat in Nederland een hoge vlucht neemt als de geschiedenis van Nederlands-Indië aan de orde is. Dat is het denken in slachtoffers (de Indonesiërs) en daders (de Nederlandse kolonialisten) en de schuld en afschuw die wij over dat verleden moeten voelen. Excuses aanbieden, morele en financiële openstaande rekeningen vereffenen. Dat hoort allemaal bij dit schuld- en boetedenken.

  De periode van toen wordt bekeken met de morele, politieke en juridische opvattingen van nu. De historische context speelt op deze manier geen rol. Het oogmerk lijkt om ons Nederlanders nog een keer indringend te confronteren met wat wij destijds allemaal fout hebben gedaan. Daar zullen we dan excuses voor moeten aanbieden en we zullen financiële claims van Indonesische kant moeten accepteren. Dat is het te verwachten gevolg van dit onderzoek.

  Er ligt geen wetenschappelijk onderzoeksmodel ten grondslag aan het onderzoek. De vijf principes van wetenschappelijke integriteit (eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid) worden niet gerespecteerd. Een wetenschappelijk historisch onderzoek is het daarom feitelijk niet (zie mijn analyse Meerjarenonderzoek Stand van zaken januari 2020). Het is het opstellen van een politiek pamflet waarin de argumenten worden verzameld, die de reeds bij de start aanwezige politieke opvattingen van de onderzoekers bevestigen. In de publiciteit spreekt de woordvoerder van dit onderzoek desalniettemin van een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek! ……

  Koning Willem Alexander en koningin Maxima gaan binnenkort op staatsbezoek naar Indonesië. Ik hoop dat ze goed zijn voorbereid en niet zijn beïnvloed door historici die zijn behept met dat slachtoffer-daderdenken.

  https://opiniez.com/2020/03/01/slachtoffer-daderdenken-in-geschiedschrijving-dekolonisatie-nederlands-indie/baukegeersing/

  • Ronereon zegt:

   Een zeer kundige en goed onderbouwde analyse. Onderzoek toewerken naar a priori gestelde resultaten gedreven vanuit hardnekkig slachtofferidentificatie en een, historisch gezien en mede door de media uitvergrote, schuld-en boetecultuur. Interessant om de reacties vanuit m.n. de Indische gemeenschap langs deze zelfde meetlat te leggen.

 3. Bert Krontjong zegt:

  Goed zo Willempie nou nog even in 1 moeite door spijt betuigen en excuses aanbieden aan al die KNIL soldaten en ambtenaren ,die 3,5 jaar geen salaris en soldij hebben ontvangen .

  • R Geenen zegt:

   OK Bert, maar al die Indische die vele familieleden vlak na de oorlog hebben verloren? en de Indo mens die door zowel Ned als Ind. niet erkend en in de steek zijn gelaten?
   M.a.w. is dit gebaar slechts een cover-up om meer zakelijke belangen?

   • Bert Krontjong zegt:

    @Ron “” M.a.w .is dit gebaar slechts een cover-up om meer zakelijke belangen ?”” Ron ,ben je ook timmerman geweest ? …………Hoezo ? ………. Nou je slaat de spijker op de kop !

    • R Geenen zegt:

     Nee Bert, geen timmerman, met of zonder geloof. Maar wel makelaar en fotograaf. Een klant had bij mij heel vaak gelijk. En als ik er niet mee eens was, dan zei ik niets. Money on the bank.

 4. Boeroeng zegt:

  AD:  Woede bij Indische Nederlanders: ‘Onze ouders draaien zich om in hun graf door excuses koning’
  Trouw: Wat het excuus van de koning aan Indonesië betekent
  Leeuwarder Courant: Indisch Herinneringscentrum: excuus goede stap
  Excessenonderzoekers: Wij zien dit als een politieke kwestie

  • R Geenen zegt:

   @De excuses die koning Willem-Alexander aan Indonesië heeft overgebracht voor het geweld van Nederlandse zijde tijdens de strijd om de onafhankelijkheid van dat land is een “mooi gebaar en een goede stap.” Dat zegt directeur Yvonne van Genugten van het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag. @
   Daarmee toont ze aan dat ze beslist niet de Indische gemeenschap in zijn geheel vertegenwoordigd.

   • Ronereon zegt:

    Beste Ron, dat doet ze zeker niet. De stichting wordt naar mijn weten geheel gesubsidieerd door de Nederlandse staat en structureel voor een onbepaald aantal jaren. Uiteraard wordt het Nederlands beleid gevolgd. Het is je broodheer en die wil je niet tegen je in het harnas krijgen bij jaarplannen , reviews en evaluaties. Wie betaalt, bepaalt.

    • R Geenen zegt:

     Mee eens. Waarom accepteren de Indo’s dan hun als hun vertegenwoordiging? Waarom accepteren jullie die poppenkast? Wat een slapgedoe.

   • Ronereon zegt:

    Beste Ron, Het is maar de vraag of en welke Indo’s het IHC vertegenwoordigt. Het IHC is een NGO, een maatschappelijke organisatie, die volledig aan het financiële infuus ligt van de overheid en derhalve primair accountable is naar de geldgever. Het IHC werkt binnen de beleidskaders c.q. subsidiekaders van de Nederlandse overheid. Het commentaar van het IHC op de excuses zijn in lijn met het Nederlands buitenlands beleid t.a.v. Indonesie. Uiteraard zijn de excuses inhoudelijk en qua timing afgestemd tussen de Van Oranjes en deze regering (goedkeuring) en een peiling vooraf richting IHC zou in de lijn van verwachtingen liggen. Beleidsmatig goed afgedekt. De twee vragen die je stelt, impliceren een zeker onderscheid tussen Indo’s hier te lande en die in de USA (en elders). Bedoel je dat de Amerindo’s het IHC niet accepteren ? Los hiervan hebben de excuses van de Nederlandse overheid betrekkingen op alle Nederlanders. Hoe zie jij dat in formele zin, maar ook vanuit de gedachte van een brede Indo-community ?

    • Jan A. Somers zegt:

     “die volledig aan het financiële infuus ligt van de overheid en derhalve primair accountable is naar de geldgever. ” Mijn hele werkzame leven heb ik gewerkt als wetenschappelijk onderzoeker bij TNO (geen overheidsinstituut!). Gezien mijn werkgebied was praktisch al mijn werk in de publieke sector voor zowel rijksoverheid als provincies, gemeentes en waterschappen. En dus betaald uit de basissubsidie die TNO kreeg van de overheid als basisvoorzienig met af en toe wat extra. Nooit iets gemerkt van rood potlood. Wel prettige contacten met die ambtenaren, die ik vaak nog kende van de collegebanken. Allemaal een beetje academisch misvormd, net als ik.

    • R Geenen zegt:

     @Wel prettige contacten met die ambtenaren, die ik vaak nog kende van de collegebanken. Allemaal een beetje academisch misvormd, net als ik.@
     En dat hebben wij hier op dit forum al lang gemerkt. U heeft het zelf niet door, maar u bent er gewoon in vastgeroest.

    • R Geenen zegt:

     @@). Bedoel je dat de Amerindo’s het IHC niet accepteren ? Los hiervan hebben de excuses van de Nederlandse overheid betrekkingen op alle Nederlanders. Hoe zie jij dat in formele zin, maar ook vanuit de gedachte van een brede Indo-community ?@@
     Het is juist andersom. Het IHC accepteert de Amerindo’s niet. Heb van het begin af het IHC benadert en ben tot op heden door hen genegeerd. Nooit een antwoord op mijn schrijven gekregen.
     Uw 2de vraag kan ik alleen voor mij zelf beantwoorden. Toen de Nederlandse militairen er na de oorlog nog niet waren, werden er al door de permuda’s al Nederlanders vermoord. Zoals ik reeds eerder melde o.a. vader van mijn toen nog net niet geboren vrouw. Zij werd geboren begin september. Binnen 2 jaar werd zij wees en alleen haar oma heeft het overleefd. In Bandung werden een oom met 4 familieleden door een meervoud van jonge indonesiers vermoord, verkracht en in stukken gesneden. Wilt men een eind maken aan alle discussies, dan wordt het tijd dat de verantwoordelijke regeringen (Japan, Indonesie en Nederland) afstappen van hun politieke spelletjes en hen recht doet komen, die er ook recht op hebben.

    • Jan A. Somers zegt:

     ” gewoon in vastgeroest.” Kan best kloppen. In onderzoekinstituten in Nederland gaan we makkelijk met elkaar om. Onderzoek doen is al moeilijk genoeg. Dan ga je niet met elkaar knokken, maar gewoon, als gewone mensen, met elkaar omgaan. Elkaars uitgangspunten in elkaar schuiven. En komt er iets goeds uit. Een formule is zowel voor opdrachtgever als onderzoeker een formule.

    • R Geenen zegt:

     Dat vast geroest constatering van mij, heeft niet alleen te maken met uw werk jaren geleden. Uw huidige reacties via I4E zijn bijna altijd gebaseerd op uw werk verleden. Stijf en totaal niet flexible.
     U heeft veel moeite om een ander gewoon te accepteren en slaat graag een persoon met de politiek en wetten om de oren. Ik hoef uw naam niet te lezen om te weten dat een bepaald email schrijven van u afkomstig is. Ik voel mij dan ook genoodzaakt vaak deze ontvangen berichten direct te verwijderen.

    • Jan A. Somers zegt:

     “huidige reacties via I4E zijn bijna altijd gebaseerd op uw werk verleden.” Klopt. Maar alleen als u het wonen en werken in Nederland afkraakt. Terwijl ik hier een prachtige carrière kon opbouwen, net als zovele andere mensen uit Indië. Plus een prettig wonen
     en leven. Zonder te hoeven te rennen voor geld op de bank. Ook niet zo’n goed idee met de negatieve rente van de banken. Dat doen wij hier dus anders.
     “direct te verwijderen.’ Opgeruimd staat netjes. Ik hoef dat niet te doen, die reacties, ook de uwe, verdwijnen altijd vanzelf uit het zicht.

   • Ronereon zegt:

    Beste Ron, ik kan me geheel vinden in uw reactie op dhr J. A. Somers. Een vriendelijk bedoeld commentaar, getuigend van deugdzaamheid, een zekere onwetendheid en maagdelijke onnozelheid. Weinig aan toe te voegen. Hierbij graag ook mijn oprechte complimenten voor uw site waar u kennis, ervaring en inzicht bij elkaar brengt. Een buitengewone waardevolle bijdrage aan het Indisch institutioneel geheugen voor West-Sumatra. Btw Zijn er formele reacties vanuit het Indo Project op de ‘excuses’ ? Bij voorbaat dank !

 5. Jan A. Somers zegt:

  Op de foto links, in het middelste complex helemaal boven, links, woon ik. U ziet tevens mijn dagelijks uitzicht, u allen wel bekend. Goed toch? Indonesië vlakbij!

 6. RLMertens zegt:

  @Boeroeng; ‘excuses etc.’- Gisteren nog nav. mijn repliek op ‘uitzoeken’ dacht ik, dat onze koning, die de schoffering bij het bezoek van zijn moeder in 1995 heeft mee gemaakt, wel voor een verassing kan zorgen! En het gebeurde! Wat heel veel (Indisch) Nederlanders toen al hadden gehoopt! Al vanaf de jaren ’80, tijdens de vacanties met heel veel Indonesische ouderen/generatiegenoten hierover gesproken. Wat is het jammer, dat velen oa mijn vader dit niet heeft mogen meemaken. Ik herinner me de woorden van de laatst toen (1995) nog levende minister van het ‘politionele kabinet’ ir.Mansholt; ‘wij waren fout’!

  • PLemon zegt:

   @ ‘wij waren fout’!

   # ? of begon het al een paar eeuwen terug… men kon moeilijk stil blijven zitten en niets doen.
   ( citaat : De mens is een wolf voor zijn medemens).

   *** De ontdekkingsreizen van de 16de en 17de eeuw zochten naar grondstoffen voor de lokale productie en naar afzetmarkten voor de toenemende Europese productie. Op deze manier probeerde het moederland de eigen economische groei te stimuleren.

   Deze opvatting klinkt op zich aannemelijk. Ze is lijn met het belang dat ook tegenwoordig aan economische motieven wordt gehecht. Bij nadere beschouwing valt zij echter niet vol te houden. Economische motieven speelden inderdaad een rol, maar die kunnen niet gekoppeld worden aan grondstoffen of afzetmarkten. Europese landen waren op zoek naar zilver, met name om de oorlogen binnen Europa te kunnen financieren. Met zilver kon je legers bekostigen en de gages van soldaten betalen.
   Daarnaast ontstond er geleidelijk een markt voor luxe producten voor de Europese elite. Deze producten kwamen veelal uit het Oosten, zoals bijvoorbeeld sieraden en zijde voor de verschillende vorstenhoven, en kruiden als peper, nootmuskaat en gember voor de welgestelden. Er was dus wel een groeiende vraag van producten van elders, maar andersom bestond er in de 16de eeuw geen afzetmarkt van Europese producten.

   https://isgeschiedenis.nl/nieuws/europese-expansie-door-grondstoffen-en-afzetmarkten

 7. Peter van den Broek zegt:

  Ik ben wel benieuwd naar de Indonesische reactie op de excuses van de Koning.

  Zou president Jokowi van schrik van zijn stoel gevallen zijn? De excuses zijn weliswaar een gebaar maar is het ook een symbolisch laat staan historisch gebaar in het jaar van het 75-jarig jubileum van de afkondiging van de Proklamasi . Het hangt er maar van af HOE Jokowi tijdens dit staatsbezoek op dit gebaar reageert. Laat hij deze beker aan zich voorbijgaan en doet alsof zijn neus bloedt, want zeg nou zelf wat voor politiek voordeel behaalt hij om op die excuses in te gaan ?

  Opmerkelijk is wel dat i.t.t. bovenstaand artikel de Jakarta Post aangeeft dat Jokowi vòòr de Koning sprak. Lijkt me logisch dat de gastheer vòòr de gast spreekt.
  citaat Jakarta Post :……”Speaking before Willem, Jokowi emphasized the need for the two countries to forge ahead in a relationship of mutual respect………”Of course, we cannot erase the history, but we can learn from the past. It serves as a lesson for our commitment to grow a relationship that is equal and with mutual respect and mutually-beneficial,” the President said.

  Opmerkelijk is wel dat Koningin Elisabeth bij haar bezoek aan Indonesië in 2012 een staatsbanket aangeboden kreeg, terwijl bij het Koninklijk echtpaar zelfs een spekkoek er niet van af kon, althans ik heb geen beelden van een eetpartij gezien.

 8. Boeroeng zegt:

 9. Boeroeng zegt:

  https://nos.nl/uitzending/nos-journaal.html
  Peggy Stein in het journaal 10 maart 20.00
  Kijk op 21,35 minuten

 10. E.G.J.Bergman zegt:

  De jonge jongens die voor ons vielen, wat een gebaar zeg voor hen die moesten gaan…en daar gebleven zijn. Zij betaalden de hoogste prijs…en dat herdenken we elk jaar…Adoe..

 11. Boeroeng zegt:

  Talkshow Op1
  https://www.npostart.nl/op1/10-03-2020/POW_04596610
  begin te kijken op 19.45 minuten over de excuses… met aan tafel oa Mei Li Vos en Yvonne Keuls,

 12. PLemon zegt:

  Nabrander… Indonesische excuses?

  *** Koning Willem-Alexander heeft excuses gemaakt voor het Nederlandse geweld in Indonesië in de jaren 40. Hoe gepast zijn deze excuses eigenlijk?

  Lentze, die zelf tot de derde generatie Indische Nederlanders behoort, ontkent niet dat de Nederlandse militairen misdaden hebben gepleegd. „Maar het beeld is nu dat alle militairen fout en moordenaars waren.” Hij benadrukt dat de Nederlandse militairen destijds naar Indonesië waren gestuurd om de bevolking te beschermen. En dat er door de Indonesiërs duizenden Indische Nederlanders, Molukkers, Chinezen en Europeanen zijn uitgemoord. „Mensen werden letterlijk in stukken gehakt. Voornamelijk vrouwen en kinderen. De terreur van de Indonesiërs, daar wordt helemaal niet naar gekeken. Alles wat destijds in Indonesië is gebeurd is besmet. Nederland voelt zich onterecht schuldig.”

  Bestaat er een kans dat ook Indonesië excuses zal maken? „Het zou wat zijn als dit na zeventig jaar gebeurd, maar er wordt met geen woord over gesproken. Ze houden zich Oost-Indisch doof en doen alsof er nooit iets gebeurd is”, zegt Lentze. „Het merendeel van de Indische Nederlanders heeft de band met Indonesië verbroken. „Als er al een band was. Ik zelf heb nooit een band met Indonesië gehad en ben er ook nog nooit geweest. De excuses van de koning halen veel oude wonden open bij mensen, daar staan de koning en de politiek niet bij stil.”

  Het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1950 dat onderzoek doet naar de wantoestanden schrijft op hun website: „Wij zien dit als een politieke kwestie: het is aan de regering om – op basis van de reeds beschikbare kennis – politieke en morele standpunten in te nemen. Op de voortgang en richting van het lopende onderzoeksprogramma – waarvan de resultaten in september 2021 worden gepresenteerd – zal deze uitspraak dan ook geen invloed hebben.”

  https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2020/03/nederland-voelt-zich-onterecht-schuldig-over-geweld-in-indonesie

  • R.L.Mertens zegt:

   @PLemon; ‘onderzoek 1945-1950 etc.’- Toch opmerkelijk, dat de koninklijke excuses gedaan zijn, nog voor het resultaat van het onderzoek bekend is!

  • Peter van den Broek zegt:

   In de Metrokrant beweert FIN wel dat voornamelijk vrouwen en kinderen het slachtoffer van de Bersiap waren, maar dat is nergens op gebaseerd anders dan onderbuikgevoelens. Er werden weliswaar Nederlandse en Indo-Europese vrouwen en kinderen vermoord maar dat is wel een minderheid.

   • R Geenen zegt:

    @@Er werden weliswaar Nederlandse en Indo-Europese vrouwen en kinderen vermoord maar dat is wel een minderheid.@@
    Ik vermoed dat de schrijver bedoelde, dat er meer Ned. en Indo vrouwen en kinderen tov mannen werden vermoord.

 13. Anoniem zegt:

 14. R.L.Mertens zegt:

  @WalSuparmo; ‘excuses van de koning etc.’- Wat/waar blijft uw reactie?

  • Als wat de koning bedoel is de execuses ovr de oorlog tijdend de voor de ontafhakleijkheid van Indoneia,is hij verkeerd.want Ik dacht dat de executies van de koning voornamelijk gaat over de daden van de TOTOK Hollanders vooral door de VOC en regering der na tot de Etische Politiek, vooral in de Moluccen,Bali en Lombok en Atjeh door massa moorden(J.P.Coen.H.Colijn) en , verbrandingen van kampongs en verhongeringen door alle planten envrucht bomen ternietigen.Niets mee temaken met Indische Nederlanders.

 15. Boeroeng zegt:

  Let op ! Dit filmpje is gemanipuleerd voor de teksten.
  Het is satire van Lucky TV, in Nederland landelijk bekend. Een project van een jongere van Indische komaf.

  https://youtu.be/msoejsUeuYk

 16. Boeroeng zegt:

  Nieuwsprogramma Hart van Nederland

  De excuses die koning Willem-Alexander aan Indonesië heeft overgebracht voor het geweld van Nederlandse zijde tijdens de strijd om de onafhankelijkheid van dat land is een ‘mooi gebaar en een goede stap’. Dat zegt directeur Yvonne van Genugten van het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag.
  omroep west

  Baudet is tegen die excuses .

 17. Bung Tolol zegt:

  Voor een museum ,die het toch ook een beetje moet hebben van aanloop ( Bezoekers ) is dit geen erg slimme opmerking van Yvonne ,ze moet toch weten ,dat dit zeer gevoelig ligt bij de Indische gemeenschap ,wat had ze dan moeten doen ? NIKS tutup mulut ! zwijg er over ! Nu krijgt ze echt de toorn van die Indische gemeenschap over zich ,beetje tolol van si Vonne .

  • Boeroeng zegt:

   Ik denk dat mensen die Sophiahof willen bezoeken verdeeld zijn in de meningen over de excuses. Voor mij hoefde het niet zo persé, maar ik was ook niet persé tegen. Het gaat wel om erkennen en excuseren voor excessief geweld in 45-50 Niet voor geweld met mate ter bescherming van burgers of terugveroveren van de kolonie in die jaren.

   Mijn voorkeur op dit moment is : erken nu volledig de belazerij met die salarissen, excuses kan, hoef niet perse, als men maar de rechten juridisch herstelt en volledig uitbetaalt, ook aan de erfgenamen. Dan lijkt het meer op een afrekening met de oude koloniale hebzucht, de slimme VOC-deal die schulden op Indonesie af te schuiven.

   • R Geenen zegt:

    @@Het gaat wel om erkennen en excuseren voor excessief geweld in 45-50@@
    Excessief geweld in 1945? Van wie? Dan toch van de Indonesiers. Want de Nederlandse militairen en de politionele actie begon pas in 1946. Nogmaals de vader van mijn echtgenote werd al 19 aug. 45 vermoord. Excessief geweld van wie? Wie heeft er recht op excuses? Of durf je als Ned. niet je mening daarover te geven?

    • NOGMAALS.Als wat de koning bedoeld is de execuses over de oorlog tijdens de ontafhakleijkheid van Indoneisa,is hij verkeerd,want Ik dacht dat de executies van de koning voornamelijk gaat over de daden van de TOTOK Hollanders vooral door de VOC en regering der na tot de Etische Politiek, vooral in de Moluccen,Bali en Lombok en Atjeh door massa moorden(J.P.Coen.H.Colijn) en , verbrandingen van kampongs en verhongeringen door alle planten en vrucht bomen ternietigen.Niets mee temaken met Indische Nederlanders.

    • R Geenen zegt:

     Dan heb je er geen bal van begrepen.

    • RLMertens zegt:

     @WalSuparmo; ‘excuses vanaf de VOC etc.’- Heer Suparmo, niet alles tegelijk. Daar wordt onze koning bignoeng van. Pelan pelan sadja; voor meer dan 300 jaar excuses. Voor ruim 500 gevoerde oorlogen! De Koning begint altijd bij de laatste; de politionele oorlog! Dat na 75 jaar. Dus….. nog meerdere jubels zijn in aantocht. Eén jubel per handelsmissie is het protocol.

    • RLMertens zegt:

     RGeenen; ‘ schoonvader vermoord op 19 aug.1945 etc.’- Zo maar, zonder aanleiding vermoord? Op die datum waren de kamp bewoners in Ambarawa aan het gedekken/ ruilhandel! Er klonk wel merdeka etc. De hele Japanse periode werden we in de kampong welleswaar vijandig/Belanda , doch links gelaten.- Dus, zonder enige aanleiding vermoord worden?

    • Arthur Olive zegt:

     “Dus zonder enige aanleiding vermoord worden?”
     Als er een moord wordt gepleegd zoekt de politie altijd naar een aanlijding om er achter te komen wie de moordenaar is en niet om de moordenaar vrij te spreken. De aanleiding maakt de moordenaar niet minder schuldig.
     Heer Mertens, u heeft het maar dooooor over de aanleiding van de moorden in de Bersiap alsof dat in zichzelf juist en begrijpelijk is.
     Wij hebben allen impulses die wij niet doorvoeren zoals die laffe pemoedas die vrouwen en kinderen vermoorden en ritueel afslachten.
     Die pemoedas vermoorden omdat ze moordenaars waren, ze hadden geen excuus.

    • R Geenen zegt:

     Is uw email aan mij gericht? Of aan een ander persoon?
     Verwarrend, in ieder geval voor mij. Ik lees bepaalde informaties van bepaalde personen niet.

    • R.L.Mertens zegt:

     @ArthurOlive; ‘zo maar vermoord etc.’- En wel op 19 aug.1945, 2 dg.na 17 aug.Proklamsi. Mi. was er nog helemaal geen bersiap! Het volk riep merdeka. sommigen van ons riepen mertega= boter terug. Meteen een flinke knok partij als gevolg. Dus we hielden ons maar gedeisd en keken zwijgzaam ; straks als onze soldaten komen etc…..Er moet bij die moord toch iets voor gevallen(!) zijn, waarbij de schoonvader werd dood geschoten! Pemoeda’s hadden toen ( nog) geen vuurwapens; wel de polisi en de Tentara/militair! Een vereffening? Een zware belediging? * ‘bersiap moorden etc.’- Zijn uiteraard niet goed te praten! Al bij aanvang waarschuwde Soekarno de Britse gen.Christensen, dat hij geen tegenwicht heeft, wanneer de meute tot molest overgaat. Maar ons beleid bleef de Republiek beledigen; Soekarno voor het tribunaal etc. Een Indonesische journalist Calvin Michel Sidjaja schreef al 2011 in de Jakarta Post; who is reponsible for bersiap? Hij concludeerde dat deze moorden door losgeslagen bendes zijn uitgevoerd, waar de Republikeinse leiding onmogelijk vat kon hebben. Een ‘uitvloeisel’ was van die revolutionaire situatie. En die explosieve situatie is door ons provocerend politiek beleid veroorzaakt! Wij werden geslachtofferd voor herbezetting van Indië! Na onze excuses zullen mi. zeker van Republikeinse kant een reactie volgen.

  • R Geenen zegt:

   @@Nu krijgt ze echt de toorn van die Indische gemeenschap over zich ,beetje tolol van si Vonne .@@
   Hier maakt die Yvonne heel duidelijk dat ze het subsidie geld belangrijker vindt dan u en ik en alle Indische mensen.

   • Boeroeng zegt:

    Ik denk dat van Genugten gewoon haar eigen mening gedoseerd zegt.
    Natuurlijk kan zij een heleboel niet zeggen en weloverwogen de woorden kiezen
    Ze moet rekening houden, met bestuur, medewerkers, bezoekers.
    En als zij afkeurend over die excuses had gesproken dan wordt echt niet voor 2021 de subsidiekraan dichtgedraaid. Zo werkt dat niet.

    • R Geenen zegt:

     @Ik denk dat van Genugten gewoon haar eigen mening gedoseerd zegt.@
     Ik geloof daar geen bal van. Ze legt haar mooie baan die goed betaald niet te grabbel! Ze wordt betaald uit de subsidiepot. De pot die door een hele groep gepensioneerde vooral ex hoge pieten militairen wordt gecontroleerd. Probeer jezelf maar voor de gek te houden, maar niet mij. Ik heb daarvoor in mijn ruim 83 jaren en diverse landen genoeg wijsheid verzameld. MONEY TALK. En zeker in Ned waar ruim met subsidies wordt omgegaan. Heb je wel eens afgevraagd wie zij vertegenwoordigd? Waarom stel je haar die vraag niet eens? Kijken hoe ze reageert. Stotteren?

    • Bung Tolol zegt:

     Van Genugten had beter kunnen zeggen “” De koning en de regering waren van mening om Indonesie excuses aan te bieden ,dat moeten we respecteren ,want in Nederland mag een ieder zijn mening uiten !”” Ja mw Van Genugten maar hoe denkt u er over ? Mijn mening houd ik voor mijzelf ! Kijk zo ontspringt si Vonnie de dans en zijn die Indo,s niet boos op haar .AWAS LET OP die ondertoon ! In NEDERLAND mag een ieder zijn mening uiten ! m.a.w. in Indonesia niet .

    • R Geenen zegt:

     @In NEDERLAND mag een ieder zijn mening uiten ! m.a.w. in Indonesia niet .@
     En de Amerindo?

    • Jan A. Somers zegt:

     “vooral ex hoge pieten militairen wordt gecontroleerd.” Een rijkssubsidie wordt toegekend en gecontroleerd door de Kamers. Openbaar voor iedereen.

    • R Geenen zegt:

     Lees ook het volgend dat ik op de website van IHC vond: Het Indisch Platform is het overkoepelend overlegorgaan en aanspreekpunt voor de Nederlandse overheid. Het Indisch Platform bestaat uit diverse organisaties met wortels in Nederlands-Indië en behartigt hun belangen bij de overheid. Het Indisch Platform komt daarbij op voor het algemene belang en het bewaken van de rechten van de gemeenschap.
     IP bestaat uit diverse organisaties? Welke. Behartigen de belangen van de mensen uit Ned-Indie? Welke? Ik google mij rot maar er is niets te vinden. Wie in blanda land weet er meer van?

    • Jan A. Somers zegt:

     “Ik google mij rot maar er is niets te vinden.” Er was in het verleden een handige site met daarop alle Indische organisaties in Nederland. Indisch …… of zoiets. Ik weet niet meer uit welke kampong. Wie weet dat terug te halen?

    • PLemon zegt:

     @ “Ik google mij rot maar er is niets te vinden.”

     # zie : https://indischplatform.nl/in-ip-participerende-organisaties-in-2017/

   • RLMertens zegt:

    @RGeenen; ‘tollol van si Yvonne etc.’- Tollol? Spijtbetuigen over een gevoerde zinloze(!) oorlog, waarbij zovele slachtoffers zijn gevallen. Meer dan 200.000 Indonesiërs!! (in Indonsië praat men over ca.500.000!) Toch trots zijn daarop?
    Over tollol gesproken. In gewoon ABN; op het onbeschaafde af!

 18. Boeroeng zegt:

  De excuses van koning Willem-Alexander voor Nederlands geweld bij de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië, vielen deze week helemaal verkeerd bij John Bruininga. Hij vocht in het Nederlandse koloniale leger en noemde de excuses “verschrikkelijk”.  Nieuwsuur

  • RLMertens zegt:

   @Boeroeng; ‘veteraan John Bruininga etc.’- Blijktpas in 1956 zich aangemeld te hebben bij de mariniers! Dus helemaal niet die ‘politionele periode’ hebben meegemaakt. Gooit al zijn medailles weg. Wat voor medailles? Van die ene schermmutseling op Nw.Guinea? Bijtijds heeft hij zich toch bedacht, want als de koning hem nog nodig heeft; is hij paraat!

   • Bert Krontjong zegt:

    Ik draag John Bruininga voor om zijn verdiende Militaire Willemsorde in ontvangst te nemen ! Hidup Pak Bruininga ! Hidup Pak Bruininga ! Hij wordt ook meteen bevorderd tot letnant-djenderal b.d .

   • Lord Dendeng zegt:

    Paraat met de medailles gemaakt van soepblikken.

    • RL.Mertens zegt:

     @LordDendeng; ‘John’s medailles etc.’- Alleen zijn medaille ‘ver springen’ heeft hij gehouden. die bahaalde hij bij de zee verkenners. Niet als veteraan, natuurlijk.

 19. Boeroeng zegt:

  citaat Ellen Deckwitz:
  Toen bekend werd dat de koning zijn excuses had gemaakt, stroomde mijn telefoon meteen vol met zo veel appjes dat het beeldscherm wel een taalwaterval leek. Een deel van mijn familie is Indisch en iedereen had een mening. Sommigen waren blij met de excuses, omdat die op zijn plaats waren na het geweld van de politionele acties. Een ander deel was woedend omdat hierbij Nederland als enige dader werd gezien. Een aangetrouwde oudtante is Indo. Tijdens de revolutie is een deel van haar familie afgeslacht – door Indonesische vrijheidsstrijders. Ze belde me woedend op.

  • Boeroeng zegt:

   Ellen , wat is het traantje ?
   Had jij vooraf het idee dat deze paar woorden van Lex of Mark een belangrijke stap zou zijn ?
   Is het een belangrijke stap voor de verhouding Nederland-Indonesie?
   Op diplomatiek niveau was die relatie niet slecht.
   Kunnen deze woorden vele Indonesiers rust geven ?
   Neemt het een wrok bij hen weg ?

   Of is het traantje voor een doorbraak in Nederland? Een erkeninng van politiek en publieke opinie dat er fouten zitten in dat verleden en nationale zelfbeeld?

   • R Geenen zegt:

    Dat traantje is onzin. Het gaat om de centen of liever om miljoenen contracten die Ned. hoopt te krijgen. En dat over de ruggen van de oudere Indo’s.

    • Boeroeng zegt:

     Ron… Ik denk niet dat Ellen Deckwitz aan de miljoenen denkt van de grote bedrijven.
     Ze heeft een reden om dat zo op te schrijven. Er was een echt traantje of het was metaforisch en ze bedoelde .. er was even een emotie

    • R Geenen zegt:

     In de wereld van vandaag help een traantje geen bal. De koning heeft zijn uitspraken ook zonder een traan uitgesproken. Zaken zijn belangrijker dan een groep bruine in de steek gelaten mensen, die toch hun bek niet open durven te trekken. Een subsidie hier en eentje daar en de hele gemeenschap is weer happy. Morgen is een nieuwe dag en alles is vergeten. Bah!

    • Ronereon zegt:

     Beste Ron, betreffende “Zaken zijn belangrijker dan een groep bruine in de steek gelaten mensen, die toch hun bek niet open durven te trekken. Een subsidie hier en eentje daar en de hele gemeenschap is weer happy “. Voila, een zeer rake en bondige typering. Kortheidshalve refererend naar interdepartementale afstemming en instructies m.b.t. handel en de Nederlandse meerjaren strategie voor Indonesie. Wat betreft de subsidies en m.n. de opeenvolgende Indische Huis “perikelen” hadden de beschikbaar gestelde fondsen m.i. een zeker bedwelmend, kalmerend effect op zekere voornamelijk zichzelf vertegenwoordigende individuen/groepen uit de Indo gemeenschap die toch al weinig bekend staat om daadkrachtig en slagvaardig activisme. Dat laatste is niet goed of slecht, maar tekent eerder een grote ontvankelijkheid voor redelijkheid en goed vertrouwen.

  • R Geenen zegt:

   @@Een aangetrouwde oudtante is Indo. Tijdens de revolutie is een deel van haar familie afgeslacht – door Indonesische vrijheidsstrijders. Ze belde me woedend op.@@
   En zo is dat precies. Ten bate van de jonge generatie vond de koning en NL regering het nodig om eenzijdig zich te verontschuldigen en de ouderen gewoon te beledigen en in de zijk te drukken.

 20. De bal is toch maar in handen van de Belanda die de oorlog aan Japan verklaard had en binnen 5 dagen door fietsende Japenners verjaagd .Laat de Indo maar crieperen.

  • Robert zegt:

   Beide landen dienen excuses aan te bieden voor het martelen en vermoorden van vele onschuldige mensen. Nothing is more wretched or more proud than man.

  • R.L.Mertens zegt:

   @RonGeenen; ‘de helft van de vermoorde Indonesiërs door eigen pemoeda’s etc.- Dat is volgens ‘onze Amerindo schatting’ 50% x 200.000= 100.000 of volgens hun; 250.000! slachtoffers door ons excessief geweld. Is de commissie hiervan op de hoogte? Dat er nog Amerikaanse bronnen zijn. – Een hier wonende Japanse journalist Tojo Harakiri schreef voor zijn Japanse krant de; Tokio Rose; dat de Nederlanders helemaal geen excuses van Japan verwachten. Ze haten excuses. Zij zijn beledigd als het om excuses gaat. Op het agressieve af. Zij kijken liever vooruit. En vergeten liever die ellendige kamptijd. Groeten elkaar nu zelfs met een buiging! Iedereen hier rijdt zowat in een Japanse auto. Velen eten sushi’s. Zelfs is suhsi bij diverse super markten te verkrijgen. Diverse meisjes heten zelfs Susi. Aldus de Tokio Rose 😊

  • R Geenen zegt:

   Iedere keer lees ik het zelfde negatieve resultaat wat betreft de verontschuldiging van de koning.
   M.a.w. het IHC met name van Genugten, zit er ver naast, als ze denkt dat ze met haar positie de Indische gemeenschap vertegenwoordigt.

 21. Robert zegt:

  De pers heeft nog niet vermeld dat na de gedane excuses door de Koning, de Koningin een wilde tango( un tango bravo) met Widjojo danste, die hem zo wellustig maakte dat het Ned bedrijfsleven verwacht dat een ware stroom van orders biinenkomt vanuit Indonesie.

  • Bung Tolol zegt:

   Ja een mooie combinatie een wilde mooie exotische Latina en een rustige stijlvolle iewat afstandelijke Javaan ! Denk dat Maxima een hit gaat worden in Indonesia .

 22. Boeroeng zegt:

  citaat:
  Ergernis over de excuses van de koning: niemand was op de hoogte
  Zelfs de vicepremiers werden dinsdag overvallen door de excuses van koning Willem-Alexander aan Indonesië. Dat leidt tot ergernis en speculaties.

  Het Parool

 23. Boeroeng zegt:

  Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp (SVJ) is verrast dat de regering bij monde van koning Willem-Alexander excuses heeft aangeboden aan Indonesië voor de;geweldsontsporing aan Nederlandse zijde;. Het is een passend gebaar, maar onvolledig en slecht getimed: de regering had eerst excuses aan de eigen mensen uit voormalig Nederlands-Indië moeten aanbieden. Daarnaast had ze de geweldsontsporingen aan Indonesische zijde moeten benoemen.

  De Nederlandse regering heeft als taak de zogeheten Indische Kwestie op te lossen: het uitgebleven rechtsherstel voor de Indische gemeenschap die onder meer bestaat uit de nooit uitbetaalde backpay, banksaldi en verzekeringspolissen. De backpay betreft de salarissen van de 82.000 KNIL-militairen en ambtenaren in dienst van het Nederlands-Indisch gouvernement over 3,5 jaar Japanse bezetting
  —————
  https://nieuws.nl/algemeen/20200314/excuses-en-rechtsherstel-voor-de-indische-gemeenschap/

  • R Geenen zegt:

   Het karakter van de Ned. regering en vele zakenlieden staat toch bekend vanwege het graaien en zakken vullen. Als het om geld gaat en te moeten betalen, zijn ze stokdoof en zeer vergeetachtig.

 24. R.L.Mertens zegt:

  @RonGeenen; ‘de helft van de vermoorde Indonesiërs door eigen pemoeda’s etc.- Dat is volgens ‘onze Amerindo schatting’ 50% x 200.000= 100.000 of volgens hun; 250.000! slachtoffers door ons excessief geweld. Is de commissie hiervan op de hoogte? Dat er nog Amerikaanse bronnen zijn. – Een hier wonende Japanse journalist Tojo Harakiri schreef voor zijn Japanse krant de; Tokio Rose; dat de Nederlanders helemaal geen excuses van Japan verwachten. Ze haten excuses. Zij zijn beledigd als het om excuses gaat. Op het agressieve af. Zij kijken liever vooruit. En vergeten liever die ellendige kamptijd. Groeten elkaar nu zelfs met een buiging! Iedereen hier rijdt zowat in een Japanse auto. Velen eten sushi’s. Zelfs is suhsi bij diverse super markten te verkrijgen. Diverse meisjes heten zelfs Susi. Aldus de Tokio Rose 😊

 25. Jan A. Somers zegt:

  Ik voel me een beetje te oud om over dit soort zaken alles tot op het laatste woord uit te zoeken en af te wegen. Ik ben er van uitgegaan dat die excuses zijn gegeven voor de excessen van KL en KNIL (in zijn algemeenheid) tijdens militaire acties. Vind ik terecht. Al onze andere vragen hier om heen zijn hier niet aan de orde. Natuurlijk verwacht ik (of eigenlijk niet) zulke gebaren vanuit Indonesië. Maar dat mag je niet aan die excuses van onze koning koppelen. Dat is een aparte kwestie. Excuus geef je uit jezelf. het is geen tawarren. Ondanks het leed van al die bersiapslachtoffers.

 26. Bung Tolol zegt:

  Amsterdam wacht nog even op excuses van Delft ,.Waarom ? /Kenapa ? Er schijnen enige Delftenaars ( of zo ) ( Namen bekend bij de redactie ) die Amsterdammers dom vinden en dat is helemaal niet waar ,we zijn wel een beetje lui , luidruchtig ,arrogant ,brutaal ,opschepperig en uit de hoogte maar dom ? Zeker de helft van de Amsterdamse bevolking kan lezen en de andere helft kan schrijven .Als Delft niet snel excuses aanbiedt koopt Amsterdam geen Delfts blauw meer ( Kochten we toch al niet )

  • Jan A. Somers zegt:

   Hierbij mijn welgemeende excuses voor mijn meningsuiting. Ik zal het nooit meer doen, houd het voor me. Ik doe dit om u te bewegen weer eens wat Delfts Blauw te kopen. Als u iets goedkoper wilt uitkomen met echt Delfts Blauw, let dan op een kerfje aan de onderkant. Dan is een foutje gemaakt,, bijvoorbeeld het schilderpenseel uitgeschoten.

 27. PLemon zegt:

  @ …. En die explosieve situatie is door ons provocerend politiek beleid veroorzaakt! Wij werden geslachtofferd voor herbezetting van Indië!

  # Zo achteraf bezien kun je het als een groot misverstand beschouwen. Immers viel het land na de proklamatie via de Japanse handen als vanzelf in Soekarno’s schoot. Vanuit die positie kon men de merdeka rustig diplomatiek met Nederland uitonderhandelen.( Met een miljoenen achterban tov een klein landje). Maar ja als men zonodig door de Britse troepen zich geprovoceerd dacht te weten en via een haatcampagne het gepeupel op weerloze burgers loslaat is het resultaat onnodig bloedvergieten.

  *** Bersiapperiode in Indonesië
  Veel Indische Nederlanders en andere Indo-Europeanen waren tijdens de oorlog door de Japanners in Jappenkampen opgesloten. Na de bevrijding waagden zij zich weer op straat. Hier merkten zij echter dat ze niet meer welkom waren en dat er een vijandige sfeer hing. Eind september arriveerden de Britse troepen. Dit was de aanleiding voor de uitbraak van geweld. De Pemoeda’s wilden de terugkeer van de oude verhoudingen en het gezag van Nederland voorkomen en begonnen met het plegen van aanslagen op Indische Nederlanders.

  Het geweld escaleert
  In de loop van oktober ’45 begon het geweld te escaleren. Voor hun eigen veiligheid besloot een deel van de Indische Nederlanders en andere Indo-Europeanen in de kampen te blijven. Degenen die buiten de interneringskampen verbleven werden vaak slachtoffer van ontvoering, plundering en moord. De maanden oktober, november en december werden gekenmerkt door toenemende terreur. Ook vonden er hevige gevechten plaats tussen de Pemoeda’s en de Britse troepen.
  https://isgeschiedenis.nl/nieuws/bersiapperiode-breekt-uit-in-indonesie-na-de-woii

  • R.L.Mertens zegt:

   @PLemon; ‘als een groot misverstand beschouwen etc.- Die hele ‘politionele oorlog’ met meer(!) dan 200.000 slachtoffers? De regering, die zelfs ter elfder ure, terwijl de dienstplichten aan boord waren op weg naar Indië, de grondwet wijzigde; zodat ook zij overzee konden worden gezonden! ‘van zelf in Soekarno’s handen etc.’- De pemoeda’s hadden het gelijk; Nederland verloochende het zelfbeschikkingsrecht, die het al in 1941 ondertekende; van Nederland was niets te verwachten; merdeka. Nu of nooit. Zie ook de reacties van hen die jubelend uit de kampen kwamen; Holland’s vlag, jij bent mijn glorie zongen. Uit Cohen Stuart; van Indië tot Indonesië 1947(!); merdeka? Een soort heil Hitler groet. Uit dr.L.de Jong dl.11; een ambtenaar uit het kamp, die een betjak nam en zich naar zijn voormalige kantoor liet rijden. Daar gearriveerd, de verbouwereerde Indonesiër toe riep; dat hij (de toean) binnenkort weer op kantoor komt. ‘in okt.’45 begon het geweld etc.’ – Zo maar, omdat de Britten gearriveerd waren? De leugen(s) gaat snel, maar ….
   Vaderlandse geschiedenis= het witwassen van ons verleden. Over die gehele ‘koloniale periode van meer dan 300 jaar’! Over het pacificeren= vrede brengen tot aan het verheffen van de Inlander! Eén groot misverstand; vanuit de verkeerde kant van de geschiedenis bekeken. Dat wel.

   • PLemon zegt:

    @ De pemoeda’s hadden het gelijk; Nederland verloochende het zelfbeschikkingsrecht, 

    #Welnee, dat is nou dat misverstand. De pemoeda’s en het gepeupel taxeerden de situatie verkeerd in, deels door de haatcampagne en ophitserij van bung Tomo. En de verkeerde uitleg bij de komst vd Britse troepen die voornamelijk de Japanse aftocht moesten managen.
    Van het een kwam het ander als je de Japanse wapens in handen krijgt toegespeeld en op de zaken (Nederland was parlementair verdeeld) vooruit loopt hoe verder met de inmiddels uitgeroepen republiek de overdracht geregeld moest worden.
    Als je dan de weg van bloed vergieten kiest moet je niet vreemd opkijken dat politiek verdeeld Nederland ook met tegenzin ( dienstplichtige soldaten) met wapengekletter antwoord.

   • R.L.Mertens zegt:

    @PLemon; ‘dat is nou een misverstand etc.’- Alweer een misverstand? En nog wel door die pemoeda’s! Nou hr. Lemon, dat arme gepeupel uit de kampongs, dacht maar aan één ding; weg met die Hollanders! Zoals ook al door publicist DM.Koch is vastgelegd ea.; Een halve eeuw in Indië; ‘minderwaardig was zijn positie en onvermijdelijk was zijn wrok tegen de Nederlanders, met alle desastreuze gevolgen van dien’! Soetan Sjahrir; ‘ik weet dat de voedingsbodem voor al het nationalistische/ extremistische is, de minderwaardige positie, en de wrok van de Inlander tegen dat op hen neerkijkende ras! – Zo ook het gedrag van hun volksheld bung Tomo in Soerabaja 1945. Die met zijn felle radio oproepen, de massa slecht bewapende pemoeda’s aanvuurde. Zelfs tegen een professioneel bewapende Britse legermacht! Nu of nooit: merdeka!

    • PLemon zegt:

     Hr Mertens , niet een (!) misverstand maar dat (!) misverstand over de oorzaak van die volkswoede. In iedere maatschappij bestaat er een onderklasse van armen, asocialen en criminelen. Dacht u dat het hen een bal kon schelen wie het land bestuurt?
     Kijk de getrainde pemoeda’s vreesden onterecht dat de Britten het oude gezag zouden herstellen en dat triggerde hen tot het bloedvergieten met het gepeupel in hun kielzog.
     Al die hoogdravende redenen vd loze belofte volgens het getekende Handvest , de uitbuiting door eigen elite en koloniaal en de standen maatschappij speelden op dat moment misschien alleen in de hoofden vd intellectuele Indonesiër een rol.

    • R.L.Mertens zegt:

     PLemon; ‘een bal kon schelen etc.’- Wie het land bestuurde? Dat waren die rijke Belanda’s in hun mooie huizen. Waar tegen we eerbiedig toean/njonja moesten zeggen. Bij hen altijd gehurkt(!) nederig aankloppen; voor een aalmoes, een klusje etc. Veelal snauwend weg gezonden. Ooit zich afgevraagd hoe/wat zij over de Belanda’s dachten? Ik heb het aan de lijve ondervonden, in de Japanse tijd in de kampong(!); hoe ze over ons dachten! Bejegend met ;Belandfa tai/strond Hollander! Ik voelde toen; hoe/wat de katjong voelde en dacht over mij, toen ik nog de gevierde(!) Belanda was. Wat zij dachten/voelden; toen de kamp bewoners na 15/8’45 jubelend uit de kampen kwamen, de driekleur in de kampen in top. De Hollanders net uit de kampen, die net deden of zij de oorlog hadden gewonnen. Boenoeh Belanda/dood de Hollanders werd de kreet! Zie Tom Hofman, recent in tv.Mondo, die zijn foto relaas eindigde met een foto van een gevangen Pemoeda. Met electische draad gewikkeld om zijn hals; om geëlektrocuteerd(!) te worden. Zijn blik; met schrik en vol haat kijkend, recht in de lens van de fotograaf! – Jij moet het meegemaakt hebben om erover te kunnen praten!

 28. Boeroeng zegt:

  De excuses van de koning aan Indonesië zijn een eerste stap in de goede richting, schrijft historicus Lara Nuberg. ‘Maar niet alle erfenissen van de kolonie zijn opgelost.

  Het Parool

  ***
  De koning heeft bij het staatsbezoek aan Indonesië zijn excuses aangeboden voor de oorlogsmisdaden van Nederland tijdens de Indonesische dekolonisatieoorlog. Sindsdien discussieert het land over de verontschuldiging van overheidswege. Veteranen voelen zich erdoor verraden en spreken er schande van. Postkoloniale critici vinden het allemaal te mager. Maar hoe moeten we de excuses beoordelen? Is dit het begin van een eerlijke openbare omgang met ons koloniale verleden, of is het een eindpunt en is Nederland nu van zijn schuld af?Historici en Indonesiëkenners Remco Raben en Lara Nuberg zijn te gast.
  ——
  Luisteren:
  Excuses aan Indonesië door Koning Willem Alexander – OVT 15 maart 2020 – NPO Radio 1

  • Jan A. Somers zegt:

   “.Veteranen voelen zich erdoor verraden en spreken er schande van.” Er is iets gebeurd waar van alles en nog wat wordt bijgehaald. Maar mijn mening blijft: “dat die excuses zijn gegeven voor de excessen van KL en KNIL (in zijn algemeenheid) tijdens militaire acties. Vind ik terecht.” Daarmee schoffeer ik toch niet alle veteranen? Wie de schoen past, trekke hem aan!

   • R.L.Mertens zegt:

    @JASomers;’wie de schoen past etc.’- Klopt! Heb altijd al een vermoeden, sinds 1969 J.Hueting op tv.) dat die grootste schreeuwers de daders zijn geweest, waarvoor deze excuses gelden! Voor de ( zelfs gedecoreerde!) namen; Zie Limpach’s Brandende kampongs! Die zich verschuilen achter allerlei onzin/leugens, die ze maar kunnen bedenken! Eerst om erkenning vragen. Nu; om excuses van de koning/regering? Terwijl de koning vanwege hen juist excuses aan de Republiek heeft aangeboden.- Al in 1986 heeft de toenmalige min.van Defensie/regering tegen over de veteranen het boetekleed aangetrokken en hen zijn excuses over gebracht, aangaande het verloop. Ook de toen nog laatst levende van het ‘politionele kabinet’ ir.Mansholt inNH Dagblad 1995; ‘wij de regering waren fout! Niet jullie! Zie de recente tv.Mondo uitzending; de veteraan, die zelf vergezeld van zijn echtgenote naar Indonesië is afgereisd. Met zelfkennis(!) om tot verzoening te komen. En opgelucht zijn verdere leven leidt!
    note; helaas heeft Hueting dit niet mee mogen maken.

    • Jan A. Somers zegt:

     “’wie de schoen past etc.’” Maar mijn probleem is dat de meeste militairen normale jonge jongens waren, waar niet op aan te merken was. Die worden nu meegetrokken in het bashen van ook die jongens.

    • PLemon zegt:

     @ …probleem is dat de meeste militairen normale jonge jongens waren

     #…die lijn dat de goeden zo onder de kwaden moeten lijden is toepasbaar op de hele koloniale tijd. Dankzij de handelsdrift vd Europeaan en de vele pacificatie oorlogjes is het versplinterde eilandenrijk met de talloze vorstendommetjes tot eenheid gebracht, maar zelfs de Indonesiër heeft er in tegenstelling tot onze klagers, geen negatieve kritiek op.

    • Jan A. Somers zegt:

     Van Sabang tot Merauke! Daar werd wat groots verricht.
     “Wie het land bestuurde? Dat waren die rijke Belanda’s in hun mooie huizen.”Dat waren die ambtenaren BB. Mijn vader, als gezaghebber GM, was daarbij nog redelijk hoog. Heeft u hun salaris wel eens gezien? Studerende kinderen? Ja, eentje. De anderen moesten het zelf uitzoeken. En die huizen waar alleen de verhurende Chinees aan verdiende.

    • R.L.Mertens zegt:

     @PLemon; ‘normale jongens zijn etc.’- Die hebben ook een normaal(!) geweten. Maar…..veteraan Willy van Noort nav. Rawa Gedeh vertelde 2008; ‘een officier(!), die mij toen de opdracht gaf om mij bij een vuur peleton te voegen; om Indonesische mannen in een rijtje achter elkaar, met één anti tank granaat te doden’! Hij wilde zien door hoeveel lichamen de graat heen zou gaan, voor hij zou ontploffen. – Ik heb geweigerd.’
     ‘talloze vorstendommetje tot eenheid gebracht etc.’ – In tegen stelling tot onze klagers, is daarop van Indonesië geen kritiek! – Had u dat dan wel verwacht? Die eenheid in verscheidenheid! Eén land, één volk; Indonesia Raya!
     Toen onze provincies tot één land; Nederland werd gevormd, was er toch ook geen kritiek? – Of wel? Van Friesland?

    • Jan A. Somers zegt:

     “Toen onze provincies tot één land; Nederland werd gevormd,” Ja, de zeven verenigde provinciën. Dat hebben alle soevereine(!) gewesten (ook Friesland) zelf samen afgesproken.Uit zichzelf! Die in de Unie van Utrecht buitenlandse zaken en defensie hadden ondergebracht bij de gezamenlijke Staten-Generaal. En grote interne zelfstandigheid hadden, vergelijkbaar met de provincies, gemeentes en waterschappen in Nederland nu nog.

 29. PLemon zegt:

  @ Ooit zich afgevraagd hoe/wat zij over de Belanda’s dachten? Ik heb het aan de lijve ondervonden, in de Japanse tijd in de kampong(!); hoe ze over ons dachten!

  # …de meer pientere inheemsen grepen hun kansen. Zo zielig waren ze niet en dat de achterblijvers de door de Japanse propaganda haat tegen de westerlingen voor zoete koek slikten was niet zo vreemd. Enfin zie uw kampong ervaring. En juist die waren te porren om slachtingen aan te richten en de wrede bezetting door de Japanse koloniaal op de weerloze totoks en indo’s te verhalen.

  *** Citaat : ” Het probleem van de Indonesische oorlogservaring is dat zij niet onder de eenvoudige noemer van het slachtofferschap te brengen is. Simpel gezegd: er waren Indonesiërs die de Japanse bezetting hebben aangegrepen om hun persoonlijke en nationale toekomst op te bouwen, en er waren er die het zwaar te verduren hebben gehad. Degenen die profiteerden waren vooral jongeren uit de Indonesische elite, de intelligentsia en de stedelijke middenklassne: zij kregen en grepen de kansen die onder het Nederlandse bewind ondenkbaar waren geweest. Zij bezetten de plaatsen die de geïnterneerde Nederlanders hadden achtergelaten in het bedrijfsleven en de overheidskantoren. Journalisten, filmers en kunstenaars werden gestimuleerd de eigen cultuur te ontwikkelen, naar Japans voorbeeld. En vanaf 1943 werden duizenden jongens als militair opgeleid in de PETA, het Indonesische leger dat door het Japanse bestuur was opgezet.
  …. Aan de andere kant stonden de arbeiders en boeren, die de dupe werden van de ineenstortende economie en de dwangarbeid. De gevolgen van de Japanse bezetting waren werkelijk niet mals. De Japans-Australische historicus Sato Shigeru heeft in 1994 in zijn War, nationalism and peasants betoogd dat het grootste deel van de mannelijke bevolking op Java voor korte of lange tijd door de Japanners werd geronseld en tewerkgesteld. Ongeveer twaalf miljoen Javanen hebben op deze manier aan hun arbeidsplicht voldaan. Ook op de andere eilanden zijn op grote schaal arbeiders gemobiliseerd. Bovendien hebben tienduizenden Indonesiërs onder politieke en economische druk dienst genomen als heiho, hulpsoldaat in het Japanse leger. Velen zijn naar de frontlinies in Birma, de Filippijnen en elders gestuurd of als werkslaven naar Nieuw-Guinea getransporteerd.
  https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/5723/de-vergeten-lotgevallen-van-indonesiers-onder-de-japanse-bezetting.html

  • R.L.Mertens zegt:

   @PLemon; ‘vergeten lotgevallen etc.’- Inderdaad, zoals beschreven! Met aanvulling dat in die honger periode eind 1944; wel 1000.000 Indonesiërs omkwamen-zie dr.L.de Jong. Ik had bv. rups poppen(!) van de Gedong dong boom. Die plukten wij en bakten het. Met ietwat zout smaakte het als een gebakken ei. Ooit van krokkot gehoord? Een kruip plant, vooral bij de bielzen van het spoor rail te vinden; die kookten wij om petjil te maken. Grote vliegende mieren( zoals hier, wanneer regen komt; opvliegen. Die vingen wij met een schepnet en smeten het in een warm/heet water pannetje. Daarna drogen en bakken. Alleen, die grote (Japanse) slakken, daar moest je heel voorzichtig mee omgaan.
   Een Javaanse vrouw kookte zo’n slak en werd na het nuttigen erg ziek/ huid uitslag etc. Achteraf bleek, dat je het gekookte wederom moes koken of bakken. Om het gif te verwijderen. Ik vond het toch maar slijmerige vieze beesten en heb het nimmer gegeten. Mijn vader vertelde, dat hij zelfs maden(!) van uitwerpselen ving; in heet water smeet en vervolgens bakte; om het op te eten. Het bevatte veel vitaminen,volgens de kamparts!
   – Slamat maken!

   • Jan A. Somers zegt:

    Gek, wij in Soerabaja hebben nooit last gehad van honger, zowel bezetting als bersiap. Alleen in de Werfstraatgevangenis, maar daar hadden ze gewoon capaciteit tekort. Hebben we ingehaald op de Princess Beatrix en de Van Heutsz. Met bij een hoop collega’s spuutpoep.

  • R Geenen zegt:

   Anoniem?????
   Ben in grote delen geheel eens met Hans Mol en FIN. Een veel betere vertegenwoordiging van de Indische dan IP en de rest van dat Sofiahofje.

   • Ronereon zegt:

    Zou het Sofiahofje een links, elitair Indo clubje zijn ? Misschien. Op mij komt de organisatie over als deugdzaam, braaf, quasi agitprop en goed voorzien van een forse buidel geld. Toekomst verzekerd en leuke dingen bedenken. Vertegenwoordigers van de Indische gemeenschap ? Wereldwijd? Neen, zeker niet. Maar zij vinden vast van wel 🙂

    • R Geenen zegt:

     @Maar zij vinden vast van wel @
     Als zij dat vinden, hoe komt het dan dat ze nooit een schrijven beantwoorden. Voor mij zijn ze meer Indo-blanda sombong.

  • R.L.Mertens zegt:

   @Anoniem; ‘onze Indië veteranen kwamen om ons te beschermen etc.’- Weer zo’n onzin verhaal. Toen bersiap uitbrak eind sept/okt.’45 was er geen enkele KL/Knil soldaat te bekennen! Japanners(!) werden van bewakers nb. de beschermers(!) van de kampen. Geert Mak ; De eeuw van mijn vader; ‘en de afgang was compleet’! En wij, buiten de kampen, werden aan ons lot overgelaten! Wij werden door die Nederlandse provocaties; geen zelfbeschikkingsrecht= geen merdeka; Soekarno voor het tribunaal etc. het doelwit; boenoeh Belanda/dood de Hollanders!
   Meneer de Mol; wie is de mol? bazelt Nederlandse propaganda van voorheen. Geschiedenis feiten(!) weg laten; Het door Nederland ondertekende(!) Atlantisch Handvest/VN 24 sept.1941;elk volk heeft het zelfbeschikkingsrecht(!) Het zelfs te verloochen(!) in het aller eerste gesprek met de Republiek vdPlas-Hatta, Batavia 4/10’45; geen zelfbeschikkingsrecht= geen merdeka! Met daarbij gevoerde provocaties; Soekarno een collaborateur, niet praten met de Republiek, een Japans maaksel etc .bracht een kokende massa op de been. Kamp bewoners moesten binnen blijven.
   dr.Roeslan Abdulgani; ‘siap kreet stamt uit de Japanse tijd. Toen de geallieerde bombardementen op Soerabaja en andere steden volgden..Tegen de Nederlanders, bij de verscheuring van de driekleur op het vm.Oranje hotel 19 sept.45. werd het tot een lang gerekte siáááp kreet uitgebruld. Soekarno voerde een voedsel boycot in. En met de te verwachten komst van Nederlandse militairen sloeg de stemming om tot amok! De ‘geest was uit de fles’; alles wat met Nederland te maken werd aangevallen, gemolesteerd/gedood. Dit tot grote woede/bezorgdheid bij de Britse gen.Chistensen, die juist dit wilde voorkomen en van Mook verzocht om met de Republiek in gesprek te komen. Van Mook’s gesprek met Soekarno 4/11’45, alsmede die van vd.Pas-Hatta, werden gedésavoueerd= als zijnde NIET gevoerd. (vMook bijna onstlagen). – Over geschiedvervalsing gesproken! – Men rekende er op/waande, dat dan de Britten deze op stand zouden neerslaan. Deze weigerden( nadat hun gen.Malaby in Soerabaja werd vermoord) en vertrokken. In Holland 1945, waar koffie/suiker nog op bon was, werd met de slogan Indië bevrijden alle gelden aangewend voor een militaire macht naar Indië. Voor herbezetting(!) van ons Indië. En wij, die buiten de kampen zaten; families zonder vaders, met opa’s/oma’s, die de Jappen tijd hebben overleefd(!); werden daarvoor geslachtofferd(!).Onder misleidende motto; orde en rust! – Excuses aan de Indische gemeenschap; dat is wat deze Mol moet beijveren! Om maar te zwijgen over al die achterstallige zaken!

   • PLemon zegt:

    @… En met de te verwachten komst van Nederlandse militairen sloeg de stemming om tot amok! De ‘geest was uit de fles’; alles wat met Nederland te maken werd aangevallen, gemolesteerd/gedood.

    # Op zo’n manier kun je feiten naar eigen inzicht manipuleren. Een andere meer realistische versie is dat de gelande Britse troepen ,die de Nederlandse militairen weghielden(!!!), en zich alleen bezighielden met de ontmanteling van het Japanse leger de Indonesische jongeren en het gepeupel aanzetten tot de moordpartijen. Een kompleet misverstand omdat de tentara hals over kop de bedreigde en bevrijde gevangenen weer terug de kampen in zou beschermen. Gezagsvacuum (ongeintereseerde Britten, weggehouden Nederlandse troepen en onervaren tentara) lokte feitelijk de amok uit met de zegen van volksmenner Bung Tomo.

   • R.L.Mertens zegt:

    @PLemon; ‘gelande Britten ( 30/9’45!), die de Nederlandse weg hielden etc.’- Dus vanwege het weghouden van de Nederlandse troepen ging het gepeupel, aangezet door de Pemoeda’s, aan het moorden etc.? -De Nederlandse soldaten waren pas op
    19 nov.’45(!) in de buurt en de Britten toestemming vroegen om te landen!- Uw reactie is bezijden de waarheid. Vooral ook uw opmerking dat Britten zich alleen(!) met de Japanse ontmanteling zich bezig hielden. Die hadden meteen in de gaten dat ze, omwille van Nederland, in een oorlog betrokken konden worden. Ook de Britse ex,krijgsgevangene in Indië(!), aangesteld als Britse verbindingsofficier LvanderPost lichtte Mountbatten in, hoe de situatie werkelijk in was. Zeker niet zoals van Mook Moutbatten vooraf verzekerde, dat de Inlanders hen juichend(!) als bevrijders zouden binnen halen. Vooral als dan ook Nederlandse troepen binnen gelaten zouden worden. Ook min.Logemann(Den Haag) gooide nog olie op het vuur, door op 3/12’45(!) te verklaren, dat in geen geval met Soekarno mag worden gesproken. Wat dacht u hoe/wat de achterban incl. het gepeupel zich voelden; weg met die Belanda’s! – Waarbij men ook waande(forceerde!)verwachtte, dat de Britten het voor ons zouden klaren; de opstand te dempen! Dat is wat in Indië gedurende de eerste maanden na de proklamasi is gebeurd. Deze feiten(!) naar mijn eigen inzichten gemanipuleerd? U manipuleert de feiten! Bersiap is door ons beleid ontstaan! (oorzaak geeft gevolg!). En zeker niet anders!

 30. Bung Tolol zegt:

  Heb die filmbeelden van het bezoek van koningin Juliana en prins Bernard naar Indonesie in 1971 nog even nagekeken ,een ding valt op hoe gemoedelijk er alles aan toe ging ,ligt ook een beetje aan Juul zij was een type “” Doe niet zo moeilijk !”” de beide echtparen Oranje/Soeharto konden zo te zien erg goed met elkaar overweg en natuurlijk spraken veel Indonesische ministers in 1971 nog goed Nederlands maar Juliana had voor mijn part ook wel excuses mogen maken ,voor wat dan ? Nou voor die vreselijke zonnebrillen ,die ze droeg ,daar word je toch scheel van ,als je ernaar kijkt .

  • R.L.Mertens zegt:

   BungTolol; ‘ koninklijk bezoek 1971 aan Indonesië etc.’- Onze koningin Juliana was al in 1945 voorstander van merdeka! Ruziede met Beel en Drees sr. over onze bezetting(!) van Indië, terwijl wij zo’n Duitse bezetting net achter de rug hebben. Zie de tv. doc. Juliana, uit 2017(!) waarin deze discussies met de toenmalige bewindslieden gebeuren! Heb alle(!) Vorsten boeken door geworsteld om hierover iets te lezen. Vond 1 boek hierover nl.van
   E.Santegoeds; Juliana, moeder majesteit! Haar naam als pacifist was gevestigd! Niet door iedereen gewaardeerd. Niet door gen.Spoor, die voor koningin en vaderland in Indi:e streed. Een gesprek met Drees sr. ‘de nieuwe Republiek heeft nog een schuld van f 1,5 miljard. Dat vond de koningin geen bezwaar; ‘maar meneer Drees om die duiten kunnen wij het toch niet laten? De Republiek te erkennen. Van alle dienstplichtigen, begreep niet één waarom hij lijf en leden op het spel zet’. Het was de koningin die ernstig twijfels bleek te hebben. Over haar reis naar Indonesië 1971; Nu gaat ook voor mij(!) de droom, die werkelijkheid is geworden beginnen’! In Bandoeng werd ze ontvangen met een spandoek hoog over de weg gespannen met de tekst; Eindelijk! Echter het vervolg…..volgens echt Nederland’s gebruik; politioneel dramatisch!

 31. PLemon zegt:

  @ Uw reactie is bezijden de waarheid. Vooral ook uw opmerking dat Britten zich alleen(!) met de Japanse ontmanteling zich bezig hielden.

  # Dacht het niet… U moet zich niet laten afleiden door de romantiek vd blanda boesoek propaganda. Ja ze werkten samen met de adel die eeuwenlang de bevolking uitkneep en ervan profiteerde. Maar zo was de adat. Dat het wredere Japan het miljoenenvolk de ogen opende was pech voor de vorsten, het handjevol kolonialen en ander vreemd volk.

  *** Citaat:. Pas op 28 september gaan de eerste Brits-Indische eenheden aan land in Batavia. Mountbatten stuurt drie divisies naar Nederlands-Indië: de 23ste Indian Division en 5de Indian Division gaan naar Java, de 26ste Indian Division naar Sumatra. Door de politiek explosieve situatie besluit Mountbatten af te zien van de voorgenomen herbezetting van het eiland. Hij besluit alleen bruggenhoofden te bezetten (de key-area strategie): Batavia en Soerabaja op Java en Padang, Medan en Palembang op Sumatra. Later worden daar Bandoeng, Buitenzorg en Semarang aan toegevoegd. De Brits-Indische troepen zijn er om twee taken uit te voeren: het geven van hulp aan de geïnterneerden en de evacuatie van de Japanners. Onder geen beding mogen zij worden ingezet tegen de jonge Republiek Indonesië. Om een escalatie te voorkomen verbiedt Mountbatten op 19 november bovendien de landing van Nederlandse troepen op Java en Sumatra.
  http://www.afscheidvanindie.nl/archieven-onderwerpen-brits-indische-militairen.aspx

  • R Geenen zegt:

   @@Onder geen beding mogen zij worden ingezet tegen de jonge Republiek Indonesië. @@
   Vermoedelijk heeft dat verbod ook geleid tot de moordpartij aan de Olo straat in Padang.
   De Olo straat was een lange rechte weg en de afstand tussen het huis aan de Olo, dat net buiten het beschermde gedeelte lag en de politiepost was ongeveer 300 tot 500 meter. De Engelse militairen moeten via het lawaai op de hoogte zijn geweest van het Indonesische moordzuchtige gedrag. Voornamelijk vrouwen, jonge meisjes en kinderen werden op wrede wijze afgemaakt.
   Hebben zij en hun familie Indische ook recht op excuses?

   • R.L.Mertens zegt:

    @RGeenen; ‘ hebben Indische familie recht op excuses etc.’- Zeker! Maar van wie? Van dat gepeupel/die meute? Van de Republiek? Van Nederland? Die toen op de hoogte was(!), dat de meeste Indische Nederlanders(!) buiten de beschermde(!) kampen verbleven!

  • R.L.Mertens zegt:

   @PLemon; ‘romantiek van de Belanda boesoek propaganda etc.’- Helemaal niet! Dat is wat opponenten als eerste uitroepen op mijn betoog! Kom met argumenten; dat het niet zo is, dat de feiten anders liggen/zijn! – De eindconclusie van ons Indië; een debacle na 4 jaren zinloze oorlog geeft toch duidelijk aan, dat onze politiek faalde! En dat de andere; tot overleg, zoals prominenten JdeKadt, prof.Wertheim, DM Koch, HMvRandwijk ea. propageerden, gewis een betere resultaat(!) had opgeleverd! .

  • Peter van den Broek zegt:

   citaat…..” het wrede Japan het miljoenenvolk de ogen opende” is toch wartaal. Het feit wordt ontkend dat het nationalisme een Indonesische zaak was ( Sukarno, Hatta etc). Niet vermeldt wordt dat het Gouvernement gelijk een politiestaat, met haar dictatoriale wetten in de hand al jarenlang elke Indonesische kritiek op haar beleid met harde hand onderdrukte, in haar ogen aantasting van het koloniale gezag.

   De web site “afscheid van Indie” gaat weinig kritisch om met haar informatie want waarom bezetten de Britten Soerabaja? Soerabaja lag niet voor de hand om de geïnterneerden hulp te bieden, een RAWPI-taak, de interneringskampen lagen niet vlakbij dit key area. Semarang was een betere keus. Soerabaja was een politieke keus en het dekolonisatieproject mag een antwoord geven waarom de Britten juist voor Soerabaja kozen. De Britten steunden voor hun informatie op Nederland en het zal me niet verbazen dat Van Mook en Zijn militairen juist wilden dat de Britten de kastanjes uit het hellevuur van Soerabaja haalden.

   Propaganda is en blijft de kunst om niet over onwelgevallige dingen te praten of te schrijven.

   Trouwens KNILtroepen uit Australië of Singapore (ex-geïnterneerden) waren al in September 1945 in Jakarta aanwezig waar ze met harde hand Orde en Rust probeerden te herstellen. Gen. Christison (commandant SEAC, waaronder Nederlandse militairen vielen) moest zelf een officiële dagorder uitvaardigen om het ongedisciplineerde KNIL in bepaalde wijken te concentreren om schermutselingen met Indonesiers te vermijden

   • Jan A. Somers zegt:

    Zelfplagiaat: Op 29 september landde één bataljon (800 man) Seaforth Highlanders, versterkt met kleine eenheden van het KNIL, samen 1000 man, in Batavia onder commando van luitenant-generaal Sir Philip Christison. Enkele dagen later landden nog een deel van een Brits-Indische brigade samen met weer enkele kleine KNIL-onderdelen. Een grote Indonesische aanval vanuit het zuiden moest door die KNIL-eenheden, met veel verliezen, worden afgeslagen, de Engelsen hielden zich afzijdig.

    • RLMertens zegt:

     @JASomers; ‘versterkt met kleine eenheden Knil etc.- Helemaal geen Knil eenheden erbij. – Pas op 2/10’45 landde op Kemajoran, Batavia gen.van Oyen met 1 Knil compagnie ui Balikpapan en op 4/10’45; 5 compagnieën uit Tarakan. Op 5/10’45; 1 compagnie.uit Singapore en 1 uit Australië. De haven arbeiders in Priok staakten uit protest. In Batavia;ieder nacht rampok partijen en Japanners, Indo’s, Indonesiërs die diensten verleende aan de geallieerden worden om hals gebracht. Sinds 5/10’45 is de situatie ongunstiger geworden, aldus van Mook. Min. Logemann in Den Haag/parlement; ‘Vooral de geestelijke(!) schade door door het onberaden avontuur van de Republiek te herstellen!
     Nederland wil en mag zich het werk niet ontijdig uit handen laten nemen. Het voelt zich de kracht om zijn historische taak te vervolgen. Om Indië te doen ervaren dat het een zegen is, deel uit te maken van het Koninkrijk der Nederlanden’. Hij oogstte applaus!.Indonesiër R.Effendi; ‘samenwerking kan haar levensvatbaarheid en recht allen ontlenen aan de bereidheid der partners; gegrondvest op het democratische principe van het zelfbeschikkingsrecht (!). Men praete niet. nb. De geallieerden hadden daar de hulp ingeroepen van de Japanners. En dit met goed vinden van Nederland. Zoiets noemt men geen collaboratie met de vijand?’ note; En min.Logemann kende Indië, de Inlanders. Hij heeft jaren op Java gewoond. Een Indië kenner (als zovelen)

    • Jan A. Somers zegt:

     ” Helemaal geen Knil eenheden erbij.” Volgens mijn gegevens wel, onder de naam Allied Forces Netherlands East Indies. Verder schreef ik: ‘Enkele dagen later landden nog een deel van een Brits-Indische brigade samen met weer enkele kleine KNIL-onderdelen.’ Dat waren de troepen die u beschreef. Overigens ook maar een samenraapsel van de KNILlers uit de Grote Oost, die daar al vanaf eind 1944 bezig waren.

   • R.L.Mertens zegt:

    @PetervandenBroek; ‘Knil troepen al in sept.’45 in Jakarta etc,’- Journalist/ex gevangene; 22/8 ’45(!) JB.Brouwer; taal nog teken van Nederlandse zijde!- 8/9’45(!) Rapwi team olv. Britse maj. AG.Geenhalgh en ass. de Nederlanders; lt.SJ van Tuyl van Serooskerken en 2 Britse en 3 Nederlandse militairen(!), arriveert in Batavia. Na een rondrit op Java; overal rood/wit vlaggen. Het leek hem verstandig, voorhands Nederlandse troepen niet op Java zouden verschijnen(!) Er is een intensieve anti Nederlandse propaganda onder de inheemsen. -Op 10 sept”45(!) Tjideng kamp, Batavia, werden vanwege aanvallen door extremisten 30 ex.krijgsgevangenen( aldaar voor zwaar werk) door de Japanners bewapend(!).- Wertheim; de Indonesische pers/Barisan Propaganda; voert een venijnige campagne tegen de Geallieerden en Hollanders. In de buitenwijken zijn enkele Japanners vermoord. Ook ene Nederlander van Mooyen. Eind sept/begin okt.’45 kregen vele Indischen en Molukkers een briek/kaart; ‘zal ons in ons geliefd Indonesië één doodkreet voor Indo’s en Ambonezen weergalmen; Sentot’s :(!) de laatste dag der Hollanders op Java’! —-30/9’45(!) Britse troepen olv.gen.P.Christensen landen te Batavia!

   • Jan A. Somers zegt:

    “waarom bezetten de Britten Soerabaja? “Het antwoord heb ik toch al meerdere malen gegeven? Bovendien bent u kennelijk niet op de hoogte van de havenfaciliteiten van Semarang.
    ” waren al in September 1945 in Jakarta aanwezig” Australiërs, KNILlers en NICA waren al eind 1944 actief in de Grote Oost. Maar daar wordt niet over gepraat. Past niet in een scenario van bloed zweet en tranen. Het schijnt ook saai te zijn als je vertelt over het verloop van merdeka aldaar. Precies zoals een merdeka behoorde te verlopen. Maar nee, men koos voor besiap op Java en Sumatra..

    • R.L.Mertens zegt:

     @JASomers; ‘nee, men koos bersiap etc.- Zaten de Inlanders in de Grote Oost verlangend op de Nederlanders te wachten? Met gejuich ontvangen?

    • Jan A. Somers zegt:

     In ieder geval in de Molukken en Minahassa.

 32. PLemon zegt:

  @Het feit wordt ontkend dat het nationalisme een Indonesische zaak was ( Sukarno, Hatta etc). Niet vermeldt wordt dat het Gouvernement gelijk een politiestaat, met haar dictatoriale wetten in de hand al jarenlang elke Indonesische kritiek op haar beleid met harde hand onderdrukte, in haar ogen
  aantasting van het koloniale gezag.

  # Het ontluikend nationalisme wordt niet ontkend, maar leefde voorname!ijk bij de intelligentsia en bourgeoisie. Pas na de ultra wrede Japanse heerschappij in tegenstelling tot de oude regionale vorstenoorlogjes met Knil support, was het gewone volk te porren voor de merdeka boodschap. De massa kwam van de regen in de drup als je ziet hoe de verschillende eilandvolkeren met een overdreven grote legermacht in het gareel wordt gehouden.

  *** 19. Indonesië

  Budget: $6,9 miljard
  Actieve militairen: 476.000
  Tanks: 468
  Vliegtuigen: 405
  Duikboten: 2
  https://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/569438/de-20-sterkste-legers-ter-wereld-en-wat-ze-kosten.html

  • Peter van den Broek zegt:

   Dat begon toch ook zo in Nederland, wat was Willem van Oranje, de graven Egmond en Hoorne, waren dat zonen van het klootjesvolk? We gaan toch niet baboesoep tot referentiepunt nemen zoals vele Nederlanders na 1945 deden.

   De Japanners begonnen in de bezetting arbeidsplaatsen die voorheen louter voor Nederlanders bestemd waren , te bezetten door Inlanders pardon Indonesiers. Daarnaast kregen vele jongeren eindelijk de mogelijkheid om onderwijs ook in militaire vorm te volgen, onderwijs was het Gouvernement niet voor iedereen weggelegd. Was dat niet in Nederlands-Indie voorhanden, dan gingen de veel Europeanen toch naar Nederland. Die konden het betalen. Het aantal Inlanders in Nederland was op 1 hand te tellen, terwijl tienduizenden Europeanen in Nederland studeerden. Geeft dit aan dat Nederlanders slimmer zijn dan Inlanders? Statistisch gezien wel.

   Ultra-wrede Japanse heerschappij?? Wat is dat in vergelijking tot de Java-oorlog Atjeh oorlog e.d. in de19de eeuw of moet ik van pacificaties spreken. Kom nou Heer Lemon, U lijdt toch niet aan geschiedkundige amnesie, een veel voorkomende ziekte bij historici.

   Wat na de soevereiniteitsoverdracht in Indonesië gebeurde is toch hun zaak?

   • Jan A. Somers zegt:

    “waren dat zonen van het klootjesvolk? ” En de Watergeuzen? Bersiap ! avant la lettre.
    “baboesoep tot referentiepunt” Maar ze is wel mijn referentiepunt in mijn opvoeding! En haar verantwoordelijkheidsgevoel voor wat ze in de bersiap nog voor ons kon betekenen. Een roodwit strikje voor mij kopen, voor mijn veiligheid. En ‘soeda laat maar’ voor die Indische mensen die op haar keukenwerk en de verdiensten van mij en mijn moeder teerden.
    “Het aantal Inlanders in Nederland was op 1 hand te tellen,” Nou op de foto’s in het IHC zou u handen te kort komen.
    “onderwijs was het Gouvernement niet voor iedereen weggelegd.” Los van het door mij geschreven hoofdstuk zat de dochter van baboe Soep wel op de HIS!
    “het dekolonisatieproject mag een antwoord geven waarom de Britten juist voor Soerabaja kozen.” Soerabaja was al in september gekozen als aanlanding voor de 5th Indian Division. En Soerabaja was niet het enige RAPWI-centrum in Indië. Kantoor voor Oost-Java. Heeft mijn zus terug naar Soerabaja gebracht.

    • R.L.Mertens zegt:

     @JASomers; ‘baboe Soep’s dochter op de HIS etc.- dr.K.Postumus, dir.Christelijk Lyceum, Bandoeng’,- stelde eind sept.’45 een rapport op; dat er in de kampen sprake was van verbittering tegen de gouvernement als tegen de Indonesiërs; jegens men in de toekomst krachtig wilde optreden; hun rechten beknot en hun gegeven onderwijs eerder beperkt dan uitgebreid.’ @LordDendeng; ‘Hij had in kamp Baros III met geïnterneerde hoofd bestuursleden van de IEV gesproken; ‘zij hadden zich bezorgd getoond omdat, naarmate meer tegemoet zou worden aan de wensen der Indonesiërs, de Indische Nederlanders sterker in het nauw zouden geraken’!

   • Lord Dendeng zegt:

    Om slim te zijn hoef je geen onderwijs te hebben genoten! Waar zijn de statistieken dat Nederlanders slimmer zijn dan “Inlanders”? Natuurlijk zou het beter zijn dat een slimmerd onderwijs geniet.

    • RLMertens zegt:

     @LordDendeng; ‘slimmer dan Inlanders etc.’- Toen de 2e wereld oorlog uitbrak, waren de Nederlanders er in geslaagd alleen maar een zeer klein deel van de bevolking zover te krijgen dat ze lezen en schrijven konden. Er waren toen slechts 230 academici in Indië en 344(!) studerenden in Holland, 221 artsen. Op een bevolking van ca.60.000.000 zielen. 46% van de kinderen genoot onderwijs. 88.000 gingen naar de lagere Westerse scholen; slechts 240 Inlandse kinderen op een Middelbare school. Toen de Indonesische studenten terug keerden uit Nederland veroorzaakten zij een grote honger naar kennis bij de kleine groep van ontwikkelden. Zij werden overtuigd dat zij gekoloniseerd worden, niet vrij waren en ook ons land niet’! Aldus Mochtar Lubis; Land onder de regenboog.

    • Jan A. Somers zegt:

     Vergeet de dokter Djawa niet! Daar was in Indië mer behoefte aan dan universitair geschoolden!.En de OSVIA.

 33. Peter van den Broek zegt:

  Correctie: Het was nooit de bedoeling geweest dat de 5th Indian Infantry division aan Soerabaja werd toegewezen. R. Meelhuijsen heeft geen bal begrepen hoe de Britse militaire posities in Soerabaja waren, omdat hij nooit primaire bronnen zoals de situation reports van het Britse leger bestudeerde.

  De 5th (Indian) Infantry division bestond uit drie brigades: 9th, 123rd en 161st brigade
  Toen het de Britten duidelijk was dat hun 49th brigade van Mallaby in Soerabaja tot Rendang werd gehakt en versterking nodig had veranderden schepen van de 5th division met de 9th en 123rd brigade aan boord omstreeks 28 oktober van koers en voeren naar Soerabaja. Anders dan Meelhuijsen beweert voeren schepen van de 161st brigade door naar Jakarta ter versterking van de divisie aldaar. Meelhuijsen heeft in totale staat van verwarring en wanhoop nooit ter verduidelijking een kaart gemaakt van de Britse posities op 10 November terwijl hij wel de Indonesische posities aangaf maar dan die op 1 November. Dan is een militaire beschrijving van Soerabaja op basis van zijn gegevens een welhaast onmogelijk taak maar met wat fantasie is er best een puinhoop te maken.

  Eerst met de komst van de 5th division werden heuse Gurkha’s aangevoerd in Soerabaja.
  In de vroege ochtend van 10 November 1945 deden 10 Gurkha’s van de 123rd brigade samen met Jack Boer een bevrijdingsactie in de Kalisosokgevangenis

  • Jan A. Somers zegt:

   “Het was nooit de bedoeling geweest dat de 5th Indian Infantry division aan Soerabaja werd toegewezen.” Dat was al in september besloten, nog vóór “hun 49th brigade van Mallaby in Soerabaja [eind okober, tijdlijn!] tot Rendang werd gehakt en versterking nodig”. Die divisie was bedoeld voor heel Java! En het grootste deel zou aanlanden in Soerabaja vanwege de goede havenfaciliteiten. Zelfplagiaat: Op 23 september kwam kapitein-ter-zee P.J.G. Huyer met een kleine staf, als eerste geallieerde (dus niet Nederlandse) vertegenwoordiger in Soerabaja. Helfrich had van SEAC geen toestemming gekregen Nederlandse marineschepen naar Soerabaja te sturen; Huyer had van Patterson wel opdracht gekregen de havens van Soerabaja te inspecteren. Na het uitbrengen in Batavia van zijn rapportage, kwam Huyer op 29 september in Soerabaja terug met de opdracht van Patterson de overname van Soerabaja door de Britten voor te bereiden. Let wel op de tijdlijn! “Toen het de Britten duidelijk was dat hun 49th brigade van Mallaby in Soerabaja tot Rendang werd gehakt” Dat was pas op 25 oktober, met de moord op Malaby eind oktober. “Gehakt”? Een van de laatste transporten onder leiding van de Zwitserse consul M.E. Keller werd door een enorme menigte overvallen, de begeleidende militairen vochten zich dood en ruim honderd vrouwen en kinderen werden vermoord. De bescherming van het Goebengkamp moest worden gestaakt. De door generaal-majoor D.C. Hawthorn, de superieur van Mallaby, ingeroepen bemiddeling door Soekarno en Hatta leidde tot een wapenstilstand, maar na hun vertrek laaiden de gevechten weer op. Bij bemiddelingspogingen van Mallaby werd deze vermoord. Ondanks verkregen toestemming van de pemoeda’s werden voedseltransporten van de haven naar het Darmokamp niet doorgelaten. Bij de voedseldroppings vanuit de lucht werd bij vergissing ook munitie voor de Britse troepen afgeworpen die buiten de wijk terecht kwam en in handen van de pemoeda’s viel. Ondanks de escalatie van het geweld als gevolg van de moord op Mallaby wisten de Brits-Indische militairen nog een groot aantal vrouwen en kinderen uit het Darmokamp naar het havengebied te brengen waarna ook de bescherming van het Darmokamp moest worden beëindigd. Ruim 6000 vrouwen en kinderen waren door de Brits-Indiërs geëvacueerd.

 34. PLemon zegt:

  @ U lijdt toch niet aan geschiedkundige amnesie, een veel voorkomende ziekte bij historici.

  # Als geinteresseerde leek zie je nogal wat leesstof aan je voorbijtrekken. Je mag toch als ieder ander uit die gegevens een eigen conclusie trekken.
  Hagen’s visie op de koloniale historie is bv politiek diep rood gekleurd. Anderen wijken niet af van hun mantra en baseren dat op eigen fysieke ervaringen. Wie heeft de wijsheid/waarheid in pacht?

  *** P.Hagen : We hebben ook altijd de mond vol over de Bersiap, de periode vlak na de oorlog waarin Indonesische paramilitaire organisaties Nederlanders aanvielen. Maar verplaats je eens in de positie van een zeventienjarige Javaanse jongen: natúúrlijk wilde die in 1945 absoluut niet dat de Nederlanders terugkeerden. Ik draai het Nederlandse nationalistische perspectief 180 graden om.’

  Krijg je er dan geen Indonesisch nationalistisch beeld voor in de plaats? Neem het gebruik van het begrip Indonesië: de archipel is pas vrij laat in de geschiedenis één land geworden.
  ‘Dat geldt voor alle landen, inclusief Nederland….

  U noemt vorsten die samenwerkten met de Nederlanders collaborateurs. Is deze term, die we associëren met de Tweede Wereldoorlog, wel toepasbaar?
  ‘Het wáren collaborateurs. De Nederlanders waren vreemde overheersers en werden ook zo beschouwd door Indonesiërs. Een zeventiende-eeuwse vorst in Makassar zei beschuldigend: “Wie gaf u het recht forten te bouwen in een land dat u niet toebehoort?” Kolonialisme was niet normaajl en werd ook in die tijd niet normaal gevonden. De term collaboratie is ook ouder dan de Tweede Wereldoorlog. Als je mensen die met een vreemde overheerser samenwerkten geen collaborateurs mag noemen, speel je kiekeboe.’
  https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/49441/in-indonesie-was-altijd-oorlog.html

  • Jan A. Somers zegt:

   “de archipel is pas vrij laat in de geschiedenis één land geworden.” Zie bijvoorbeeld mijn boek. paragraaf 9.1, Vaststelling van het koloniaal territoir, en 9.2. De staatkundige constellatie van het koloniaal territoir.

 35. Peter van den Broek zegt:

  @ dhr Mertens: Toen de Britten en Nederlanders direct na de bezetting in Batavia(Jakarta ?) aankwamen zagen ze op de muren geschilderd niet alleen “Atlantic Charter” maar ook “America for the Americans – Monroe – Indonesia for the Indonesians” . De “Monroe-leer zal toch niet door de Japanse propaganda geïnstrueerd zijn? Het geeft maar aan dat de Indonesiers de geschiedenis van andere gekoloniseerde volkeren, zoals VS (Independence 1776) kenden en daaruit inspiratie putten Dus in het vervolg geen Atlantic Charter maar Monroeleer.

  @dhr Lemon
  Ik kan me best in de positie van een zeventienjarige Javaanse jongen verplaatsen, maar waarom worden dan onschuldige en weerloze mensen vermoord? Mijn oom vertelde dat ze door de Indonesische buren in de wijk in Batavia beschermd werden tegen bloeddorstige pemoeda’s.

  “Wie heeft de wijsheid/waarheid in pacht”v vind ik een te moeilijke discussie. Ik beluister een verhaal en probeer uit te vinden of dat nauwkeurig en duidelijk dwz geloofwaardig is. Vind ik al moeilijk

 36. Robert zegt:

  De Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog en de Monroe leer waren een(1) bron van inspiratie voor de Indon. nationalisten,, maar het verslaan door de Japanners van de Ned.overheersers, de Japanse bezetting en de internationale gedachte en trend van dekolonisatie na de Tweede Wereldoorlog speelden ook een belangrijke rol in de hele ontwikkeling van Ned Indie tot Indonesie.

  • R.L.Mertens zegt:

   @Robert; ‘internationale gedachte etc.’- Denk ook aan pres.Wilson USA na Wo1, die de Westerse koloniale landen opriep; een einde te maken aan het koloniseren! Roosevelt 1941 pakte het wederom op met het Atlantisch Handvest; elk volk heeft het zelfbeschikkingsrecht; door Nederland ondertekend dd.24/9-1941. En zie wat Nederland ermee gedaan heeft; verloochenen, traineren, vooruitschuiven tot zelfs een zinloze oorlog! Met zovele slachtoffers ca 200.000 Indonesiërs(!), ellende etc. En dan, dat blamerende afscheid te Batavia 27dec.1949, toen onze driekleur gestreken werd onder gefluit en gejoel van duizenden Indonesiërs. En bij herdenkingen; wordt dit film moment; nooit vertoond! En als er dan na 70 jaar excuses(eindelijk!) worden aangeboden, dan mekkeren; koloniale nazaten, adepten. Wel om excuses vragen aan Japan. -Een Japanse ex. officier op de vraag van een ex. kamp Nederlander; ‘wij excuses aanbieden? Wij, die zelfs de oorlog hebben verloren? Maar wel daardoor heel Zuid Oost Azië bevrijdt hebben van die koloniale landen? Ik ben er trots op; in die oorlog gediend/gevochten te hebben!

 37. Robert zegt:

  Miljoenen mensen zijn de dood ingejaagd(for nothing) door politici. Politics bears a very close resemblance to the first oldest profession,prostitution. Politics is an occupation, not even a profession.

 38. PLemon zegt:

  @ Maar wel daardoor heel Zuid Oost Azië bevrijdt hebben van die koloniale landen? I

  # huh? als Collateral damage….wel erg cynisch tov de miljoenen doden die erbij vielen.

  ***. ” Japan maakte veel vijanden door zijn agressieve buitenlandse politiek. Het gebruikte zijn militaire overmacht in Azië steeds meer voor de nationale veiligheid. Japan had zich losgemaakt van de westerse dominantie door te moderniseren. Maar door die modernisering was het ook mogelijk om andere landen te overheersen. Dat deed Japan door zich meer als een imperialistische mogendheid op te stellen om zo Azië veilig te stellen tegen westerse overheersing. Door de militaire strategie van Japan werden landen harder onderdrukt en ging Japan steeds verder om de ‘nationale veiligheid’ te behouden. Het Japanse imperialisme mondde in paranoia uit. Het Japanse nationalisme, wat vooraf ging aan het imperialisme, was eerder een bedreiging dan een voorbeeld voor andere Aziatische landen.
  https://foobie.nl/regios-landen/de-invloed-van-het-japanse-nationalisme-in-azie/

  • RLMertens zegt:

   @PLemon; ‘collateral damage etc.’- En bij aanvang van het ‘koloniseren’ door westerse landen als Nederland? Geen bloedvergieten? Ook tijdens de koloniale periode? Maakte de Nederlander zich geliefd bij de Inlander? Eindigde onze overdracht niet in een paranoia bij de adepten? En na die overdracht, nu 70 jaar later? Ook bij u, na de excuses?

 39. Robert zegt:

  Japan was inderdaad een aggressief industrieel-militair imperium dat leidde tot self-destruction en ondergang.Zoals we hier zeggen:”quien mucho abarca, poco aprieta”(grasp all, lose all).

  • R Geenen zegt:

   @Japan was inderdaad een aggressief industrieel-militair imperium dat leidde tot self-destruction en ondergang@
   De ondergang werd ingezet doordat ze een heerser hadden die ze als een god zagen en dachten dat ze daarom alles mochten permitteren. Het is jammer dat Amerika en de rest van de wereld hun leider heeft laten leven. Hun keizer en de familie en al hun leiders verdienden de doodslag. Ze waren namelijk een soort onmens. Het spijt me dat het Ned. koninklijkhuis hun als vrienden zien.

   • Jan A. Somers zegt:

    Maar het was wel Amerika dat de medewerking van die keizer nodig hadden.

    • Robert zegt:

     Correct Meneer Somers! The U.S. had de Japanse keizer nodig om het oprukkende communisme tegen te gaan.Althans dat was een van de meningen van de U.S. experts,
     Japanologen, die adviseerden de keizer niet van de troon te stoten en te veroordelen als een oorlogsmisdadiger om verschillende redenen gerelateerd aan de Japanse cultuur en samenleving. en ook de internationale politiek.

    • Jan A. Somers zegt:

     MacArthur werd ook wel de onderkoning van Japan genoemd. Hij was daar heel populair.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Welke?” Generaal Douglas MacArthur, bevelhebber South West Pacific Area.

    • Peter van den Broek zegt:

     Nee, het was gen. MacArthur als “Supreme Commander For the Allied Powers”, die onderkoning over Japan werd genoemd.

     Gezien bovenstaande reactie wordt de formele overgave van Japan op 2 september 1945 over het hoofd gezien of gewoonweg niet in het geheugen bewaard. De overeenkomst tussen “sabeldieren” en de Japanse minister van Buitenlandse Zaken had verstrekkende gevolgen, die in Nederland worden miskend of helemaal niet begrepen.

     Het valt te ver om in alle details in te gaan maar op 2 september kwam ook het einde aan South West Pacifica Area SWPA als militair gezagsgebied.
     Lezen we de kleine lettertjes van het “document of surrender” dan tekende gen. Douglas MacArthur als “Supreme Commander FOR the Allied Powers” vrij vertaald in “Opperbevelhebber voor de Geallieerde Strijdkrachten” en admiraal Helfrich als “vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden”.

    • Jan A. Somers zegt:

     ““Supreme Commander FOR the Allied Powers”” Klopt vanaf 2 september. Maar voor mij blijft het de commandant uit de 2e wereldoorlog. Die u niet hebt meegemaakt, daarom voelt u het verschil niet. Ik ben geen historicus, gewoon een lijdend voorwerp.

    • Peter van den Broek zegt:

     Bij mij is het meer een kwestie van intuïtie, wat ook een soort aanvoelen is bvb: Japan hoort geografisch niet tot South West Pacific Area SWPA, daarom kon MacArthur als SWPA nooit onderkoning van Japan genoemd worden. Ik ben weliswaar geen historicus maar weet wel wat van Geografie af.

     Het lijdend voorwerp begint toch niet op slachtofferschap te lijken? een stap verder is medelijden wat in dit kader volledig misplaatst is.

   • R.L.Mertens zegt:

    @R.Geenen; ‘agressief industrieel- militair imperium etc.’- En de USA? Emperor Trump! Zowat elke USA burger heeft/draagt een wapen! -Ook de Amerindo’s; sommigen hebben altijd een nagelvijl bij zich. En hun auto een krik!

    • Robert zegt:

     “Emperor” Trump kan van zijn troon gestoten worden met de verkiezingen in November 2020.

    • Robert zegt:

     Ik loop hier dagelijks rond in het centrum van LA en San Diego zonder wapens en dat al voor meer dan 30 jaar.Als een dakloze geld van mij vraagt dan geef ik hem het geld zonder enig commentaar.

    • Arthur Olive zegt:

     “Emperor” Trump kan van zijn troon gestoten worden met de verkiezingen in November 2020.”
     Wat heeft Trump gedaan dat niet legaal is of anti American?
     U zal dat wel weten. Vertel please.

 40. Jan A. Somers zegt:

  En ondanks al dit gemekker blijft het roodwit lustig wapperen tegenover mijn woonstee!

  • R.L.Mertens zegt:

   @JASomers; ‘rood/wit lustig wapperen etc.’- Is de blauwe baan afgescheurd?

  • PLemon zegt:

   @ gemekker

   # dat blijft ws 4ever. We blijven zoeken naar de oorzaak waarom de zachtaaardige aziatische voorouders van de indo zich ontpopten als beesten.
   Volgens dhr Mertens&co door de westerse superioriteitgevoelens en handelen, dat feitelijk een overaccentuering was van hun feodale heersers/vorsten.En handeldrijven gaat nu eenmaal van au.
   Misschien de tijdgeest waarin fascisme (Hitler en Hirohito) de wereld in brand stak en hun landhonger de oude wereldveroveraars (Engeland, Frankrijk,Spanje/Portugal en Nederland) naar de kroon staken. Gevolgd door het communistisch imperialisme (Rusland, China).
   Voor een groot deel won het democratisch politiek systeem het uiteindelijk van de feodale en dictatoriale bestuursvorm.
   Was de bersiap dan naast een uit de handgelopen offensief tegenover de paar Britse ‘vredestroepen’ niet een gestuurde kopie vd franse revolutie(Bastille) waarin het gepeupel los ging op de geprivilegieerden? En dus spijtig genoeg de lont in het kruitvat stak voor de 2 zgn onafhankelijkheidsoorlogen die ons trauma vormden, want daarmee was het wederzijds vertrouwen Indo/Indonesiër wel verdwenen en de diaspora een feit.

   • RLMertens zegt:

    @PLemon; ‘waarom de zachtaardige etc.’- Heel simpel; door het Nederlandse fascisme(!) aldaar. Een democratisch, als in het vaderland(!), bestuur had het zeker voorkomen! Zie de Filipijnen!

    • PLemon zegt:

     @ het Nederlandse fascisme …

     # Die politieke stroming was van een latere datum. U bedoelt ws het bestaan van een standenmaatschappij die in die tijd een geaccepteerde cultuurvorm was in feodale omstandigheden. Iedereen streefde naar een hogere positie op de maatschappelijke ladder. Bij de inheemsen regelde de adat hun positie. Dat kolonialen via een kleurbarrière zich wilden onderscheiden vinden we nu afkeurenswaardig, maar omdat fascistisch te noemen?
     Ook die zgn pacificatie oorlogjes (van P Hagen) werden notabene door inheemse en huur KNIL’ers uitgevoerd en was het doel geen uitroeiing van een minderwaardig volk.

    • R.L.Mertens zegt:

     @PLemon; ‘fascisme etc.’- Is;ondemocratisch, autoritair, nationalistisch, een onverdraagzaam staatsstelsel! Alsmede: volgens Mensen wetenschapper(!) Raymond Kennedy; ‘de color line is het fundament van het koloniale systeem, want de sociale(!) economische en politieke structuur is er helemaal op gebaseerd. De color line is horizontaal en snijdt dwars door ieder koloniale samenleving, dat de blanken in de bovenlaag en de inheemsen in de onderlaag blijven! De Inlander is de kern van het koloniale systeem en tegelijk zowel een rassen- als een kastenprobleem!

    • PLemon zegt:

     @ dat de blanken in de bovenlaag en de inheemsen in de onderlaag blijven!

     # de kleur van de overheerser is louter bijzaak. Het is hun organisatiegraad en bewapening dat doorslaggevend is. Zoals de Arabische slavenhandelaren Afrika afstroopten, de Mongolen Europa binnenvielen en Japan in Azië tekeer ging. Dat heet gewoon Macht. Bij de Indonesiërs ging ook een lampje branden toen ze de Japanse wapens in handen kregen en beseften dat ze qua menskracht in overtal waren.

    • ellen zegt:

     Over de bersiap en het gepeupel. Heeft iemand hier weleens over gedacht?

     https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ondanks-alle-meningsverschillen-is-de-islam-in-indonesie-een-bindende-kracht-verzet-tegen-goddeloze-hollanders-was-een-heilige-strijd~bcabcb69/

     Ondanks alle meningsverschillen is de islam in Indonesie een bindende kracht. Verzet tegen goddeloze Hollanders was een heilige strijd. Omdat de Nederlanders goddelozen waren, was elke strijd tegen hen automatisch een heilige oorlog – de onafhankelijkheidsstrijd van 75 jaar geleden even goed als de vele oorlogen van islamitische sultanaten tegen de Verenigde Oostindische Compagnie. Toch tekende zich al snel een scheiding der geesten af tussen de islamitische adel, wier wereldlijke macht afhing van de gunst der Nederlanders, en de schriftgeleerden, wier islam-scholen (pesantren) dikwijls haarden van anti-Nederlands verzet waren.
     >
     >

    • PLemon zegt:

     @ Verzet tegen goddeloze Hollanders was een heilige strijd.

     # Machtshonger zit bij ons ingebakken, iets evolutionairs ws. Het draait dan om….geld, grond, grondstoffen, etc om over te bazen. Naast wapens en soldaten om zover te komen verzint de mens een ideologie of politiek gedreven religie om tot daden over te gaan. Na de recente aanslagen weten we welk religieus virus bij ons op de deur klopt.

    • R.L.Mertens zegt:

     @PLemon; ‘de kleur van de overheerser etc.’- Is louter bijzaak? ‘Het denken en voelen in termen van huidskleur en ras doordrenkt die hele samenleving’! Kleurschakeringen konden zelfs op groteske manier het gezinsleven beïnvloeden. Licht gekleurde Indische kinderen in één gezin werden soms boven de donker getinte begunstigd! Aldus WF.Wertheim -Mijn Javaanse oma gaf mij minder zakgeld dan mijn nicht met een Tottok vader. Toen mijn moeder daarover een opmerking maakte, antwoordde mijn oma; ja maar, zij heeft toch een Hollands van vader! Zo koloniaal geïndoctrineerd waren zelf de Inlanders! Hoogleraar UvA J.Breman;’tot het erfgoed van de westerse beschaving(!) behoort het racisme dat uitgaat van de fundamentele ongelijkheid(!) van rassen en volken’!
     Gecombineerd met hun wapenmacht waren zij de Mongolen, die Z-O Azië binnen vielen!

    • PLemon zegt:

     @ Het denken en voelen in termen van huidskleur en ras doordrenkt die hele samenleving’!

     # Natuurlijk volgt zo’n proces …maar pas in volgorde wie er de lakens uitdeelt. In de Afrikaansel landen spelen na de machtswisseling bv de blanken nu de 2e viool maw zwart discrimineert nu wit/blank. Totoks en mengelingen zingen in Indonesië/Azië ook een toontje lager. Blank had dankzij de technologische voorsprong en bewapening en niet te vergeten de machtshongerige sultanaten, 3 eeuwen lang de illusie een gekleurd miljoenen volk onder de duim te houden.
     Aan ras- en of kleurdiscriminatie maakt iedereen zich schuldig en helemaal als de dominante kleur in dat land ,zelfs in minderheid( dus koloniaal), het er voor het zeggen heeft. Zelfs in multi-culti Latijns-Amerika zie je die rolwissselingen.

    • R.L.Mertens zegt:

     @PLemon; ‘natuurlijk volgt zo’n proces etc.’- We hadden het toch over; waarom zo’n zacht aardige volk tot opstand kwam? Wat na merdeka gebeurde is logica. -In Indië jr.’20/’30 waren de reacties in de pers over Inlanders niet mals; Nieuws van de Dag; K.Wijbrands; over die ethische politiek; ‘ziekelijk ethiek! Waarom moet de kloof tussen Europeaan en inlander(kleine i!) gedempt worden? Laat de inlander aan zijn kant van de kloof blijven’!
     De nationalisten noemde hij onguur geboefte. ‘Met 100 soldaten en 20.000 patronen is er geen kans op een revolutie in Insulinde. Men moet ze durven gebruiken. Een aderlating kost bloed…’! De zgn haatzaai artikelen in het Indische wetboek van strafrecht; werden met 2 maten gemeten’. Terwijl de Europese redacteuren werden berispt/vrijgesproken, werden de Indonesische steevast streng gestraft! Over fascisme gesproken. Om over concentratie kamp Boven Digoel en de Politiek Inlichtingsdienst maar te zwijgen;

   • Jan A. Somers zegt:

    De revolutie in Soerabaja wordt, wat de gebeurtenissen betreft, wel eens vergeleken met de Franse revolutie.

 41. Robert zegt:

  Mr. Olive, ik heb niets tegen Trump. Zoals iedere politicus doet hij zijn job, maar hij is geen Emperor zoals de Emperor van Japan, maar een democratisch gekozen politieke leider die door democratische verkiezingen kan worden verslagen of winnen.That is the point dat ik naar voren wilde halen.Wij hebben geen keizers en koningen in de U.S.dat wilde ik de heer Mertens duidelijk maken.

 42. R.L.Mertens zegt:

  @Robert; ‘geen emperor etc.’- Alles(blijkt) is met geld te koop! Ook om een ‘emperor’/president te zijn/voelen!

  • Arthur Olive zegt:

   “Alles (blijkt)is met geld te koop!”
   Dat was juist uniek van candidaat Trump. Hij heeft niets willen aannemen van business of kingmakers, geen “quid pro quo”. Dat in tegenstelling met de waarschijnlijke democratische candidaat Joe Biden. Biden en familie is niet alleen corrupt, hij begint al een tijd te dementeren, weet niet eens in welke Staat hij is en weet ook niet het verschil tussen zijn zuster en zijn vrouw. Hij zegt de gekste dingen.

   • RLMertens zegt:

    ArthurOlive; ‘uniek van kandidaat Trump etc.’- Die man is stinkend rijk! Waardoor hij zijn eigen gang kan gaan. Die gang,…. die u ook moet gaan!

    • Arthur Olive zegt:

     Die gang die Trump doet is de gang waarvoor hij gekozen is. Trump doet wat de mensen die voor hem hebben gekozen willen.

 43. Robert zegt:

  Niet alles is met geld te koop; als iemand een terminal illness heeft is er geen geld genoeg om hem/haar te genezen.Woshipping the Golden Calf.does not always help one out.

 44. Robert zegt:

  Worshipping

 45. Peter van den Broek zegt:

  De Indische koloniale maatschappij was een gewelddadige maatschappij met een gewelddadige geschiedenis. De 19 eeuw stond in het teken van een reeks van oorlogen ook wel pacificaties genoemd en ging in de 20ste eeuw over in een repressief bewind.

  Eind 1926 breekt in de Indische archipel een opstand uit tegen het Nederlands gezag. De opstandelingen zijn geïnspireerd door hun landgenoten in de diaspora zoals studenten in Egypte, de verbannen leider Tan Malaka en door een golf van antikoloniale revoluties in de Arabische wereld. De uitvoering van de opstand, die op papier goed is gepland, is halfslachtig en chaotisch. De opstandelingen worden hard gestraft. In totaal worden circa 13.000 ‘communisten’ gearresteerd, Meerdere arrestanten worden ter dood veroordeeld, drie ook daadwerkelijk geëxecuteerd. 4500 van hen belanden voor langere tijd in de gevangenis of worden verbannen.

  De muiterij op het Nederlands marineschip de Hr. Ms. Zeven Provinciën in 1933 , waarbij 23 doden vielen en vele gewonden te betreuren waren, maakt nogmaals duidelijk dat het Gezag desnoods met gewelddadige middelen een eind zal maken aan iedere oprisping van oppositie.

  Voor Indonesische nationalisten die tegen het Nederlands Gezag in opstand willen komen is het des te meer duidelijk, alleen een gewelddadige strijd zal een eind maken aan het Nederlands koloniale bewind.

  • Jan A. Somers zegt:

   “Eind 1926 breekt in de Indische archipel een opstand ”
   Na loonconflicten en stakingen werden in 1922 Tan Malaka en in 1923 Semaoen verbannen maar mochten Indië verlaten. Salim wist te bewerkstelligen dat Sarekat Islam zijn coöperatieve politiek opgaf, met overigens politieke inertie tot gevolg. Na de door de PKI georganiseerde stakingen in 1925 in Semarang en Soerabaja werden diverse leiders, waaronder Darsono, op Nieuw-Guinea geïnterneerd; Alimin Prawirodirdjo wist naar Singapore te vluchten waar hij Tan Malaka ontmoette. In 1926 kregen Darsono en zijn partijgenoot Moeso toestemming zich naar Rusland te begeven. Na versterking en reorganisatie van de PKI brachten in 1926 en 1927 ernstige ongeregeldheden en terroristische acties ongerustheid in de Indische samenleving. De verbanning van haar leiders had echter geleid tot een begin van desintegratie en de politie wist effectief in de resterende cellen te penetreren. Na de arrestatie van ongeveer 13.000 verdachten werden ruim 4500 hunner veroordeeld tot gevangenisstraffen en ongeveer 1300 geïnterneerd in Tanah-Merah en Tanah-Tinggi (Boven-Digoel) op Nieuw-Guinea. Communistische organisaties werden voortaan niet meer geduld, maar het bleef gisten. In 1927 en 1929 kwam het opnieuw tot acties, nu ook op Sumatra, waar de leiders eveneens werden geïnterneerd. Bovendien bleek dat communisten, die Indië hadden mogen verlaten, zoals Semaoen, Darsono, Tan Malaka, Alimin Prawirodirdjo en Moeso, de Partai Republik Indonesia (Pari) hadden gesticht als centrale organisatie voor revolutionaire acties, waarop voortaan dergelijke vertrekvergunningen niet meer werden gegeven. Met de (tijdelijke) ondergang van de PKI kwamen feitelijk alle massale nationalistische uitingen tot stilstand; pas onder het bewind van president Soekarno zou de PKI weer een belangrijke rol in de Indonesische politiek gaan spelen. Nadat in 1930 vele geïnterneerden met hun gezinnen waren vrijgelaten waren er in die kampen nog 442 mannen en 2 vrouwen gevangen.
   “De muiterij op het Nederlands marineschip de Hr. Ms. Zeven Provinciën””
   15.3 Economische crisis.
   De wereldwijde economische crisis, begonnen met de Wall Street Crash van oktober 1929, was al voorafgegaan door prijsdalingen voor suiker, gevolgd door prijsdalingen voor overige agrarische exportproducten die van belang waren voor de handelsbalans van Nederlands-Indië. In 1935 was de waarde van de export nog slechts 32 procent van de waarde in 1929. Vanwege de hoge arbeidsintensiviteit van de cultures was de invloed op de werkgelegenheid nog groter; het oppervlak suikerriet dat in 1934 al gedaald was tot 200.000 ha. bedroeg in 1939 nog slechts 90.000 ha., maar de loonsom in deze industrie daalde met 90 procent! (…)
   De bezuinigingen hadden niet alleen de sterkte van het leger aangetast, ook waren in 1931 de traktementen bij leger en marine twee keer met 5 procent verlaagd. Eind 1932 vonden in Soerabaja grote demonstraties plaats naar aanleiding van geruchten over verdere salariskortingen. Na ontkenning werd in januari 1933 deze verlaging toch doorgevoerd, oplopend tot 7 procent voor het Inlandse personeel. Bij de hierop volgende demonstraties en dienstweigering op grote schaal werden honderden arrestaties verricht, voor een groot deel onder Inlandse marinemensen. De pantserkruiser De Zeven Provinciën, een verouderd oorlogsschip dat als opleidingsschip werd gebruikt, was met 256 Inlandse en 141 Europese schepelingen, en 30 officieren op oefenreis toen aan boord de nieuwe traktementsverlaging en de onrust in Soerabaja bekend werden. Op 4 februari, terwijl het schip voor Koetaradja, de hoofdplaats van Atjeh, voor anker lag en de commandant met enkele bemanningsleden zich aan wal bevonden, overmeesterden Inlandse schepelingen samen met een deel van het lagere Europese personeel het schip. De muiters maakten bekend dat de actie een protest was tegen de salariskortingen en de gebeurtenissen in Soerabaja en dat geen geweld werd beoogd. De muiterij kwam hard aan bij de Europese bevolking; de marine als symbool van de Nederlandse grootheid was gekrenkt en daarmee het nationale gevoel. Inlanders bleken een groot oorlogsschip te kunnen besturen, men kon de gewapende macht kennelijk niet meer vertrouwen. Het ging in beginsel om een loonconflict, maar aangezien aanvankelijk niet bekend was dat ook Europees marinepersoneel aan de actie deelnam werd de muiterij opgevat als een politieke opstand. Op 7 februari vond in Batavia een grote betoging plaats waarbij duizenden Nederlanders en Indische Nederlanders van hun trouw en liefde aan vorstin en vaderland getuigden, en uiting gaven van hun afkeer van Indonesisch nationalisme, socialisme en communisme. Bemiddelingspogingen van vakbonden faalden, de gouverneur-generaal en de marineleiding eisten onvoorwaardelijke overgave. Een vliegtuigbom, bedoeld als schot voor de boeg, raakte het schip zelf waardoor 23 opvarenden werden gedood, waarop de muiters zich overgaven. De muiters werden tot zware gevangenisstraffen veroordeeld, tot 18 jaar, maar werden in 1937 ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana vervroegd in vrijheid gesteld. (…) Ook in Nederland werd scherp gereageerd. Sneevliet, die weliswaar met Moskou had gebroken, werd tot gevangenisstraf veroordeeld vanwege zijn oproep aan het marinepersoneel om het voorbeeld van hun collega=s in Indië te volgen. Militairen mochten geen lid meer zijn van de SDAP of verwante organisaties, socialistische tijdschriften waren voor militairen verboden. Na de verkiezingen van 1933 trad een nieuwe regering aan onder Colijn, die ook het ministerie van koloniën onder zich kreeg, gericht op nog verdergaande bezuinigingen in Nederlands-Indië. Daarentegen kreeg Roestam Effendi, oudvoorzitter van de Perhimpoenen Indonesia en lid van de communistische partij, als eerste Indonesiër zitting in de Tweede Kamer.

   • R.L.Mertens zegt:

    @JASomers; ‘eind 1926 breekt …een opstand uit’ – mr.MWF Treub; Het gist in Indië 1927(!); ‘men herinnere zich slechts aan hoeveel inlanders(kleine i!) de mislukte poging tot opstand van november 1926 reeds het leven koste-gestreden werd. Toen was het nog slechts een eerste en onbeholpen pogen; bij elken nieuwen strijd zal het aantal slachtoffers onvermijdelijk toenemen’! En dat zegt mr.Treub al in 1927!
    * ‘Muiterij in de tropen 1933 etc.’- Maud Boshart, KM korp.machinist; ‘het gezamenlijk optreden van Indonesische en Nederlandse matrozen, de verbluffende technische vaardigheid van het Indonesische personeel, de grote moed en de grote discipline, die de muitende bemanning aan de dag legde; zij vormen tezamen het teken aan de wand(!) voor de koloniale heerschappij in Indonesië’!
    * ‘Roestam Effendi etc.’ In de 2e kamer: ‘het was eerder het hervonden(!) zelfbewustzijn van een volk dat zich onder het onmatige Digoel- en artikelen(!) regime van de Nederlandse koloniale overheersing niet uiten kon….De regering Soekarno was de Nederlandse koloniale regering slechts een stapje vóór geweest’!

    • Jan A. Somers zegt:

     ” zij vormen tezamen het teken aan de wand(!) voor de koloniale heerschappij in Indonesië’!” Dat zijn nou net de ‘praatjes’ die een loonconflict moeten oppeppen naar revolutionaire toestanden. Vooral bij de Indo’s: Zie je wel, die inlanders blijven onbetrouwbaar.
     “Laat de inlander aan zijn kant van de kloof blijven’!” Vergeet de tijdlijn niet. De onderwijsvernieuwingen als product van de ethische politiek had zijn eerste resultaten. De eerste jaargangen Indonesische middelbaar geschoolden hadden hun plaats in het arbeidsproces ingenomen. De eerste jaargangen Indonesische studenten waren aan het afstuderen, zowel in Indië als in Leiden, Delft, Rotterdam. Vooral de middenmoot van de samenleving, de Indo-Europeanen, voelden zich meer en meer verdrukt tussen de Europeanen en Indonesiërs. De inlander moest zijn plaats kennen.
     De in 1908 door Indonesische studenten in Nederland opgerichte Indische Vereeniging kreeg in 1924 een andere naam, Perhimpoenan Indonesia; verbannen nationalisten als Tan Malaka en Semaoen traden er regelmatig op als spreker waardoor deze studentenvereniging steeds meer opschoof in een revolutionair-nationalistische richting met Indonesia Merdeka als verenigingsorgaan. Hier werden de intellectuele nieuwe leiders gevormd, velen van hen zouden naderhand voorgaan in de onafhankelijkheidstrijd en hoge posten bezetten in het onafhankelijke Indonesië: Mohammad Hatta uit de Minangkabau, zowel vice-president als eerste minister; Soetan Sjahrir uit de Minangkabau eerste minister; de Javaan Ali Sastroamidjojo eerste minister; Soekiman Wirjosandjojo eerste minister. Het waren socialisten met meer rationele opvattingen dan Soekarno maar misten wel zijn charismatisch gezag.
     Het na 1925 geïntensiveerde debat over de autonomie van Nederlands-Indië binnen het Koninkrijk leidde tot een scherpe scheiding van opvattingen tussen de nationalistische stromingen en de Europese burgerij. In het nieuwe beginselprogramma van de Indonesische Vereeniging (in Nederland) Perhimpoenan Indonesia van 1925 kwam een radicale, onverzoenlijke geest tot uiting.

    • R.L.Mertens zegt:

     @JASomers;’een loonconflict etc.’ – Een toenemende armoede leidde tot verzet! Olv. Partai Kommunis Indonesia werd in de nacht van 12 op 13 november 1926 het sein tot opstand gegeven. In Batavia werd de gehate gevangenis, uitsluitend voor Inlanders bestemd, aangevallen. In Bantam werden telefoon draden doorgeknipt. Ook op Sumatra’s westkust kwam per 1 jan.1927 tot een opstand. De opstanden werden binnen een paar weken neergeslagen ten koste van honderden doden. Tijdens de jacht op ‘communisten’ werden niet minder dan 13000(!) mensen opgepakt. 4500 personen kregen gevangenis straffen! Oprichting van PID om gevaarlijke personen/groepen beter in de gaten te houden. De gevangenen werden geketend(!) getransporteerd naar het ingerichte concentratie kamp Boven Digoel, gesitueerd in een malaria gebied., tussen Papoea koppensnellers! S.Hurgonje; Het bestuur liet niet alleen een kans op samenwerking met progressieve Indonesiërs voorbij gaan, het streven naar vrijheid(!) werd beantwoord met nieuwe(!) repressie’! Een pater schreef in de Java Post; ‘de ethische richting als moordenares op Nederland’s Nieuw Guinea’.- Sharir; ; ‘het is bijna ongeloofklik maar het is een feit, dat al die gedeporteerden mensen gemarteld worden zonder dat degenen die hen kwellen en martelen zich bewust zijn, omdat ze zich het geestelijke lijden(!) van de bannelingen maar dan ook niets aantrekken en er meestal geen notie van hebben’. Velen werden door malaria; apathisch en vervielen in gekte. En gingen ‘vanzelf’dood!
     -1929 oprichting van de Vaderlandse Club. Een club van louter blanke Nederlanders opgericht door Atjeh veteraan de reactionaire Zentgraaff. Volgens du Perron; een ploert der ploerten. Ethisch werd een scheldwoord! Met een gg.de Jonge voorop 1931; ‘we zijn hier al 300 jaar, en er wel 300 jaar bij moet komen, eer dit land rijp zou zijn voor een vorm(!) van zelfstandigheid’. Hij ‘regeerde met repressie’. Redacteur K.Wijbrands van Nieuws van de dag; ‘nog beter was het dat geboefte onmiddellijk te executeren; 50 galgen op het Koningsplein en op aloon-aloon in andere plaatsen, ten aanschouwen van de bevolking hebben een voor 50 jaar lang een heilzaam effect! Over een tijdlijn gesproken!
     Onze periode; tot 1942!

    • Jan A. Somers zegt:

     “JASomers;’een loonconflict etc” Ja, ik had het over 1933, De Zeven Provinciën. Heb het nog even gecontroleerd.
     ” werden niet minder dan 13000(!) mensen opgepakt. 4500 personen kregen gevangenis straffen! ” Dan zijn er toch niet veel overgebleven van die 13.000? En uiteindelijk 442 mannen en 2 vrouwen. Van de oorspronkelijke 13.000!

    • R.L.Mertens zegt:

     @JASomers; ‘niet veel overgebleven etc.’- 4 leiders van de opstand werden ter dood veroordeeld; en geëxecuteerd! GG.de Graaff’s kon gratie niet voorkomen.
     1300 Gevangenen werden verscheept naar Digoel! ‘De aller modernste en geratineerde methode om politieke gevangenen uit te schakelen is, hen ….krankzinnig te doen verklaren. Hen op te sluiten, te behandelen, hen niet alleen lichamelijk, maar vooral geestelijk te breken. Op deze manier worden deze slachtoffers wrakken waar de desbetreffende staat geen last meer van heeft’. Nationalist IFM.Salim, zoon van een jurist, jongere broer van Agus, neef van Sjahrir ; 15(!) jaar Boven Digoel; Bakermat van de Indonesische onafhankelijkheid! Een overlevende van het gehele bestaan van deze concentratiekamp 1928-1943! Onder de mom van communisten bestrijding werden nationalisten(!) in het gevang opgeborgen! Bij de presentatie van zijn boek 1973 werd hem via de secretaris van vm.gg.de Graeff zijn oprechte excuses aangeboden! ir.Soekarno; ‘hoe kan men ooit genoeg treffende woorden vinden om de opofferingen te herdenken. Van die duizenden, van wie lichamen in naamloze graven van boven Digoel liggen’

    • Peter van den Broek zegt:

     Ik wil nog een opmerking maken bij het gegoochel van de cijfers:

     De willekeur in Nederlands-Indie tierde welig. In totaal worden circa 13.000 ‘communisten’ gearresteerd, van wie in veel gevallen volstrekt onduidelijk is of zij iets met de opstanden te maken hebben, of überhaupt communistische sympathieën koesteren.

     7000 van de gearresteerden (54%) werden na lang voorarrest weer vrijgelaten.
     Ongeveer 4.500 (35%) werden berecht en voor langere tijd tot gevangenisstraf veroordeeld; dit waren over het algemeen personen die van rechtstreekse betrokkenheid bij gewelddadigheden verdacht werden.
     Ook werd een aantal doodvonnissen uitgesproken; vier ter dood veroordeelden werden geëxecuteerd of opgehangen; de anderen kregen gratie, tot woede van een deel van de Nederlands-Indische pers.

     Er bleven nog ruim 800 gearresteerden over, die niet in aanmerking kwamen voor berechting, maar die niettemin als zeer gevaarlijk werden beschouwd. Het gouvernement verbande hen op grond van de exorbitante rechten naar Boven-Digoel in Nieuw-Guinea. Later werd ook een deel van de veroordeelden (500) daarheen verbannen, nadat ze hun gevangenisstraf hadden uitgezeten. In totaal werden 1300 personen buiten een voor Nederlandse verhoudingen abnormale procesgang om naar Boven-Digoel verbannen.

     De opstand van 1926-1927 bracht niet de verlossing waarop zij gehoopt hadden. En toen de leiders waren verbannen of vastgezet, was de angel voorlopig uit het antikoloniale verzet gehaald. Maar de overtuiging bleef. ‘Vroeg of laat,’ aldus Mohammad Hatta een jaar na de opstand, ‘zal elk overheerst volk zijn vrijheid hernemen; dat is de ijzeren wet der wereldgeschiedenis.’

 46. Robert zegt:

  Gewelddadig is ook de Staat Indonesie die vele mensen over de kling heeft gejaagd.Kijk naar Oost-Timor,West Irian, de jacht op de communisten waarbij ook niet-communisten werden gemarteld en vermoord, etc.etc.Een gewelddadige strijd maakte een einde aan het Ned. koloniale bewind en een even gewelddadige strijd werden ontketend door de nieuwe”eigen” meesters die niet minder corrupt en onmenselijk zijn als de oude meesters.

  • R.L.Mertens zegt:

   @Robert; ‘een even gewelddadige strijd etc.’- de geschiedenis herhaalt zich, helaas. Orde en rust, onder het gezag houden, pacificeren= vrede brengen etc….. met de paplepel in gegoten!

 47. Robert zegt:

  Man is no man but a wolf.

 48. Peter van den Broek zegt:

  Het Indonesisch nationalisme, is niet zoals de Nederlandse propaganda voorstelt. een bijprodukt van de Japanse bezetting . Bij het tweede jeugdkongres van 28 oktober 1928 in Batavia werd concreet gesproken over Indonesische Eenheid. Het jeugdkongres nam een resolutie aan:, één volk, één Vaderland en één taal. Men stond duidelijk een Eenheidsnatie voor ogen. Het Indonesia Rayah werd als volkslied aangenomen. De koloniaal Van Mook met zijn federale staat Indonesië dacht daar anders over.

  Het was niet voor niets dat Sukarno, Hatta en Sjahrir in die periode opkwamen en zich als nationalistische leiderstrio kon ontpoppen. Het Nederlands reactionaire koloniale bewind had als antwoord de fascistische politiestaat: totale onderdrukking van deze nationalistisch gevoelens dmv wetgeving (persbreidel, haatzaai-artikel etc, Politieke Inlichtingendienst a la Gestapo/Kempetai) en rechtspraak. Zodoende kon Sukarno bij zijn process 1930-1932 zich als nationalistische held en martelaar ontpoppen. Vele nationalisten werden verbannen of naar interneringskampen (Boven-Digoel) gestuurd.
  De Gouverneur-Generaal en de Nederlandse Regering beschouwde elke ook gematigde nationalistische geluid zoals uit de Volksraad als aantasting van zijn gezag. Elk redelijk voorstel zoals die van Soetardjo werd hautain terzijde geschoven. De gematigde nationalisten begrepen dat het Nederlands Gezag niet wilde in gaan op haar redelijke eisen, zoals de petitie Soetardjo.

  Als ik het concrete Amerikaanse voorstel van 1936 om de Filippijnen binnen 10 jaar onafhankelijkheid te schenken vergelijk met wat vage toespelingen van ene minister Welter over een rondetafel conferentie, waarvan de ronde het enige concrete voorstel was, dan is het laatste staatsrechtelijke toch een armoede fooi.

  Ook hieruit blijkt dat de Indonesiers niets anders overbleef dan een gewelddadige strijd tegen het Nederlandse koloniale bewind.

  • PLemon zegt:

   @ …niets anders overbleef dan een gewelddadige strijd tegen het Nederlandse koloniale bewind

   # De Japanse overheersing (een bijprodukt van de Japanse bezetting?) versnelde het proces. a. Men was hun wreedheid zat b. Besefte dat men met meer was tov iedere bezetter c. Kader had door notabene de Japanse scholing en maatschappelijke kansen d. Geen geduld kon opbrengen voor een eventuele democratische/parlementaire Nederlandse besluitvorming en met Japanse zegen alvast het Merdeka uitriep.

   *** Wiki : ” De crisisjaren verzwakten de nationale beweging verder na het verbannen en opsluiten van de leiders. Nederland hield in die jaren, in tegenstelling tot vele andere landen, vast aan de gouden standaard. Men koos daarentegen voor scherpe bezuinigingen die zwaar op de bevolking drukten. Dit was een van de oorzaken die leidden tot de muiterij op De Zeven Provinciën, die ook hard onderdrukt werd. Nederland hield daarna vast aan de bestaande situatie tot de Japanse bezetting van Indonesië.

   Met de petitie-Soetardjo bleek dat de Indonesiërs zelfs bereid waren een grotere zelfstandigheid te laten plaatsvinden binnen het rijksverband. In 1938 werd de petitie echter afgewezen, omdat men meende dat de Indonesiërs nog niet klaar waren voor zelfstandigheid, zelfs niet binnen het Nederlandse gemenebest. Deze klap in het gezicht van de nationalistische inwoners van Indonesië leidde tot de oprichting van de GAPI in 1939.

   Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en de vlucht van de regering naar Londen veranderde de situatie. De nationalisten vroegen naar de implicaties van het in 1941 door Nederland aangenomen Atlantisch Handvest, waarin wordt gesproken van zelfbeschikkingsrecht voor elk volk. Nederland gaf echter te kennen dit pas na afloop van de oorlog te willen bespreken op de rijksconferentie.
   https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Indonesische_nationale_beweging

   • Peter van den Broek zegt:

    @ Lemon: …..”eventuele democratische/parlementaire Nederlandse besluitvorming”…. ??.? Voor de oorlog bestond dat niet in Nederlands-Indie en waarom moest dat dan wel bestaan na de Oorlog?

    Minister Welter sprak over VOORAANSTAANDE Indonesiers te betrekken bij een RoindeTafelconferentie, maar over welke vooraanstaande Indonesiers sprak hij dan??

    1) de ltnt-GG wilde direct na de herbezetting van Nieuw-Guinea Indonesische geïnterneerden, toch vooraanstaande Indonesiers weer direct in Boven-Diegoel interneren, dat vonden de Australiërs, die militaire zeggenschap hadden over dat gebied toch niet zo’n goed idee.
    2) Van der Plas, een belangrijke medewerker van de ltnt-GG sprak over de Australische radio dat als het Nederlands Gezag in Ned-Indie weer hersteld was Sukarno, Hatta en andere collaborateurs direct verbannen of veroordeeld zouden worden. Sukarno c.s. waren toch ook vooraanstaande Indonesiers.
    3) de Indonesische adel, priyaya’s, had ook met Japan gecollaboreerd, dus die konden gelijk met Sukarno c.s. mee naar Boven-Digoel of een ander verbanningsoord.

    Dan bleven de enige vooraanstaande Indonesiers over van het baboesoepniveau.

    De Nederlandse politiek was er op gericht Orde en Gezag , maar vooral de verhoudingen vòòr de oorlog herstellen, wat betekend dat het onderdrukkingregime hersteld moest worden.

    Ik heb geen aanwijzingen gevonden dat de Nederlandse regering tijdens de oorlog veel met Nederlands-Indie bezig was, of was het die ene Indonesische Minster die ook nog eens zonder portefeuille was. De ltnt-GG heeft weinig gedaan om Indonesiërs te integreren in zijn departementen. Dus wat wilde de Nederlandse politiek eigenlijk, ja een RondetafelConferentie waarvan de vorm van d tafel alleen duidelijk was. Nederland had gewoon geen na-oorlogsbeleid voor Nederlands-Indie.

    De vooruitzichten waren niet bemoedigend, maar wel weten we dat de Indonesiers na de Japans overgave klaarstonden. Toen begon de Bersiap

    • PLemon zegt:

     @ Ik heb geen aanwijzingen gevonden dat de Nederlandse regering tijdens de oorlog veel met Nederlands-Indie bezig was

     # Open deurtje?… door de Tweede Wereldoorlog kon immers de Staten-Generaal in Nederland niet functioneren

     *** “Toen de overheid geen concessies wilde doen (Petitie Soetardjo) kwam er een samenballing van krachten: de GAPI ontstond.

     – Naarmate de Japanse dreiging groter werd, werden veel non-coöperatieven coöperatief, behalve PNI-Baroe en Partindo

     – Na mei 1940 waren de bewegingen pro-Nederland! Opnieuw werd een poging ondernomen die tot concessies zou moeten leiden, o.a. de kwestie van het opstellen van een Inheemse Militie, maar de Regering gaf geen krimp, want door de Tweede Wereldoorlog kon immers de Staten-Generaal in Nederland niet functioneren. Hierop volgde een nieuw samenwerkingsverband: de MRI

     – De Commissie Visman doet een eigenlijk overbodig uitgebreid onderzoek, vooral om tijd te rekken. Conclusie: geen enkele groepering wilde los van Nederland, maar wel zelfstandigheid binnen een Koninkrijksverband

     – De houding van de Indonesiërs vóór de Japanse aanval was: die Hollanders doen wel beloftes, en geven hoop, maar er gebeurt niets

     – Na de Japanse capitulatie was er een volksbeweging die wapens in handen kreeg, en in de intellectuele Indonesische kringen was er totaal geen vertrouwen meer in de Nederlanders.

     Opsomming van de belangrijkste bewegingen en partijen in de 20e eeuw tot de Japanse inval in 1942:

     1907 Insulinde

     1908 Boedi Oetomo (BO)

     1908 Indische Vereeniging (Indische studenten in Nederland)

     1912 Moehan-Madyah (MD)

     1912 Sarekat Islam (SI)

     1912 Indische Partij (IP) (voorlopers waren Soeria Soemirat, Indische Bond en Insulinde)

     1914 Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV)

     1914 Pasoendan (Pas.)

     1916 Nederlandsch-Indische Vrijzinnige Bond (NIVB)

     1917 Christelijk Ethische Partij (CEP), na 1930 Christelijk Staatkundige Partij (CSP)

     1919 Nationaal Indische Partij (NIP)

     1918 Indische Katholieke Partij (IKP)

     1919 Politiek Economische Bond (PEB)

     1919 Indo-Europees Verbond (IEV) (opvolger van Indische Partij)

     1920 Perserikatan Komunis di India (PKI) (i.p.v ISDV) en in 1924 Partai Komunis Indonesia
     enz enz
     http://www.nedindie.nl/P.htm#Politieke%20Bewegingen%20en%20Partijen%20in%20de%2020e%20eeuw

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘opsomming van belangrijke bewegingen etc.- En de Vaderlandse Club 1929?
     Niet zo belangrijk? Voor de ontwikkelingen naar merdeka; de belangrijkste! Waardoor ‘het zachtste volk op aarde’ tot amok over ging!

    • PLemon zegt:

     @ En de Vaderlandse Club 1929?
     Niet zo belangrijk?

     # als u de referentie aanklikt krijgt u de lange lijst te zien…u moet niets achter de inkorting zoeken dan ruimtebesparing.

     *** Op uw verzoek :. Vaderlandsche Club 1929 opgericht: een Nederlandse club die niets van de nationalistische beweging moest hebben en traditioneel, conservatief was ingesteld.

 49. Jan A. Somers zegt:

  “daarom kon MacArthur als SWPA nooit onderkoning van Japan genoemd worden. ” ff voor het gemak Wikipedia: Na de overgave werd MacArthur benoemd tot Supreme Commander of the Allied Powers voor het toezien op de bezetting van Japan. Onder MacArthur kreeg Japan een nieuwe grondwet en werden landhervormingen doorgezet. Ondanks oproepen van geallieerde leiders om keizer Hirohito te berechten hield MacArthur hem aan als staatshoofd, zij het zonder politieke bevoegdheden. MacArthur was verantwoordelijk voor het bevestigen en uitvoeren van de vonnissen van het Proces van Tokio. Hij ontsloeg Shiro Ishii, het hoofd van Eenheid 731, die onderzoek naar biologische wapens door middel van experimenten op mensen uitvoerde, van vervolging, in ruil voor gegevens over die wapens. MacArthur gaf de macht over aan de Japanse regering in 1949, maar bleef in Japan tot 11 april 1951.
  Volkskrant 2001: De kleren waren hem zoals bekend aangemeten door zijn overwinnaars, meer speciaal door generaal MacArthur die als een Amerikaanse onderkoning namens president Truman de lakens in het verslagen Japan uitdeelde. Er was de Amerikanen als bezetters van een totaal ontwricht en half vernield land alles aan gelegen een paar fundamenten van de maatschappelijke infrastructuur overeind te houden. Het keizerschap was er een van. Nog los van de vraag of ze Hirohito persoonlijk schuldig achtten aan oorlogsmisdaden (en het staat vast dat bijvoorbeeld MacArthur dat niet vond) meenden ze hem als bindend element in de verscheurde samenleving nodig te hebben. Er stond tenslotte een koude oorlog voor de deur, en van Moskou tot Peking en Korea dreigde algauw een reusachtig communistisch blok.
  Andere Tijden:
  ‘Door MacArthur werd het ons voor het eerst duidelijk dat er nog hogere wezens bestonden dan de keizer’, aldus Shojiro Matsuo. Hij is in 1945 een piepjonge leraar –17 jaar – op een middelbare meisjesschool. De ‘Amerikaanse Shogun’ wordt de generaal ook wel genoemd, naar de vroegere Japanse krijgsheren. MacArthur regeert, maar wel indirect. Het is de Japanse regering die vanaf het begin van de bezetting de vele nieuwe wetten uitvaardigt, goedgekeurd bovendien door het parlement. Een direct bestuur door Amerikaanse militairen wordt als een te groot risico gezien. De bevolking zou dan in opstand kunnen komen tegen de bezetters. Regering en parlement zijn, met uitzondering van de hoogste functionarissen, dezelfde als die aan het einde van de oorlog.
  Na de verkiezingen van april 1946 komt er een echte volksvertegenwoordiging. Maar dan nog blijft de Amerikaanse bezetter op de achtergrond de touwtjes in handen houden. Er zijn inmiddels duizenden Amerikaanse ambtenaren in Japan aangekomen die in dienst van de SCAP de hervormingen sturen en controleren. Er is een afdeling voor elke sector van de economie, er is er een voor onderwijs, voor informatievoorziening, voor gezondheidszorg, voor financiën. SCAP wordt een term die niet alleen MacArthur aanduidt, maar de hele bezettingsorganisatie. Het is in feite Washington in miniatuur, compleet met de onderlinge rivaliteit die alle overheidsinstanties kenmerkt.

  • Peter van den Broek zegt:

   SCAP: Het is formeel en juridisch beter de Engelse versie van Wikipedia te gebruiken, die geeft aan SCAP= Supreme Commander FOR the Allied Powers en met die titel tekende gen. MacArthur als eerste geallieerde het “document of Surrender”.

   Voor de formele Japans overgave op 2 december 1945 was er nog een Amerikaans-Nederlands incident. Eerst zou gen. van Oyen voor “Nederland” tekenen. Het probleem was de positie van gen. van Oyen als legercommandant van het KNIL, hij vertegenwoordigde het Gouvernement in Nederlands-Indie en dat had in internationaal opzicht geen juridische betekenis, tenminste bij de overgave niet.

   Ltnt-GG Van Mook murmelde nog wat over “zelfstandige rechtspersoon” maar zelfs Amerikaans juristen in Washington begrepen, ook na herhaaldelijk uitleg niet wat dat volkenrechtelijk betekende. Exit KNIL-gen. van Oyen.
   Uiteindelijk werd de oplossing gevonden door admiraal Helfrich naar voren te schuiven als “vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden” en zo tekende Helfrich het “document of surrender”.

 50. Peter van den Broek zegt:

  @ dhr Lemon

  De Nederlandse regering in Londen regeerde bij Koninklijk Besluit KB, dat ook nog een gepubliceerd werd in een soort Staatscourant. Maar ze regeerde ook per “mondeling” KB. De hele regeringsbeleid in ballingschap werd na de oorlog door de Hoge Raad afgezegend als passend binnen het Staatsrecht in tijden van nood o.i.d. . Dhr Somers en zijn interpretatie van het Staatsrecht kan er een lang verhaal van maken.
  De Nederlandse regering kon best wat doen voor Nederlands-Indie , maar had er kennelijk geen belang bij of interesse in (zie L. de Jong Het Koninkrijk….. deel 10/11). Wel deed Van Mook zijn best in eerste instantie als Minister en later als ltnt-GG maar hij geen politieke achterban (in Nederlands-Indie de zelfstandige rechtspersoon?) noch politieke dekking, EXIT Van Mook.

  Wat Nederland of het Indische Gouvernement deed weet ik langzamerhand wel. Dat verhaal lijkt steeds meer op het goedpraten of rechtvaardigen van het Nederlands optreden maar geeft geen Verklaring van wat er aan Indonesische kant in werkelijkheid gebeurde, vooral wat er in Nederlands-Indie in de Japanse bezettingstijd BUITEN de kampen gebeurde.

  Nederlanders in Australië hoorden wel wat over de radio, maar dat was gewoon Japanse propaganda wat voor zoete koek geslikt werd. Iets anders zoals intelligence was er ueberhaupt niet. De Japanse propaganda werd in Nederlandse ogen hun werkelijkheid over Nederlands-Indie. Zie Peggy Stein (met dank aan Boeroeng)
  
https://www.facebook.com/groups/indischekwestie/permalink/1473555842822276/

  Maar wij geloofden de Pravda (De Waarheid) toch ook niet over de situatie in communistisch USSR of gelooft dhr Lemon werkelijk al die grootse verhalen, die Kim Jong Un over zijn Noord-Korea vertelt? Dit lijkt mij toch wat te simpel en van naïviteit getuigen.
  Als we redelijk willen blijven dan moeten we voor betrouwbare en nauwkeurige verhalen bij de Indonesische nationalisten zijn. Dat geluid hoor ik weinig tot niet, wel dat van neo-kolonialen.

  Opmerkelijk is dat Buitenkampers niet worden gehoord over hun ervaringen in de Japanse bezettingstijd.

  • PLemon zegt:

   @ “Wat Nederland of het Indische Gouvernement deed weet ik langzamerhand wel. Dat verhaal lijkt steeds meer op het goedpraten of rechtvaardigen van het Nederlands optreden maar geeft geen Verklaring van wat er aan Indonesische kant in werkelijkheid gebeurde.

   # Toch even nalezen…
   # Citaat: Vóór de Tweede Wereldoorlog beschikte het Nederlands-Indische Gouvernement over een Politieke Inlichtingendienst die uitstekend functioneerde en elke politieke activiteit in Nederlands-Indië controleerde.
   # “De Nederlandse militaire inlichtingendienst in Indonesië werd er in de jaren 1945-1949 door ambtenaren en politici herhaaldelijk van beschuldigd een tendentieuze, eenzijdige en subjectieve berichtgeving te verzorgen. L. de Jong meent zelfs dat van de rapportage een aggressieve impuls moet zijn uitgegaan.

   *** “Ministeriële dorst naar informatie
   De Nefis had in het informatieverkeer naar Nederland geen monopoliepositie.

   Het ministerie van Buitenlandse Zaken had een steunpunt in Batavia, de Directie Verre Oosten (Dirvo). De Dirvo stuurde bijna dagelijks telegrammen naar Den Haag. Het overgrote deel van de Dirvo-telegrammen vormde de rapportage van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie aan de minister-president. De Algemene Secretarie van Lt. Gouverneur-Generaal Van Mook stuurde dagelijks situatie-rapporten en telegrammen naar het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen. Naast de Algemene Secretarie had Van Mook een kabinet van adviseurs gevormd. Het kabinet zorgde voor de berichtgeving over politieke ontwikkelingen in Indonesië naar Nederland, maar deed dit niet frequent. Over het geheel gezien verliep de informatievoorziening naar Nederland dus langs vier kanalen.
   Deze praktijk stond in schril contrast met de vooroorlogse situatie. Vóór de Tweede Wereldoorlog beschikte het Nederlands-Indische Gouvernement over een Politieke Inlichtingendienst die uitstekend functioneerde en elke politieke activiteit in Nederlands-Indië controleerde. De Algemene Secretarie van de Gouverneur-Generaal verwerkte en classificeerde de informatie. Op basis van het gefilterde materiaal werden de telegrammen over de politieke situatie in Nederlands-Indië samengesteld en aan het ministerie van Koloniën in Den Haag gestuurd. Na 1945 zorgden de vier informatiestromen, die elkaar soms overlapten, voor verwarring in Den Haag doordat de informatie uit Indonesië op verschillende punten werd ontvangen. Bovendien coördineerden de departementen van Buitenlandse en Algemene Zaken, Oorlog en Marine, en Overzeese Gebiedsdelen de berichtgeving uit Indonesië niet en brachten zij elkaar slechts sporadisch op de hoogte. De verwarring had vele klachten in Den Haag tot gevolg en die richtten zich op Batavia. Uit die klachten sprak irritatie en een zekere argwaan. Minister J.A. Jonkman van Overzeese Gebiedsdelen, de opvolger van Logemann, liet aan het einde van zijn ministerschap in een lange brief aan Van Mook weten ontevreden te zijn over de voorlichting in het algemeen en over die op politiek gebied in het bijzonder. Herhaaldelijk had hij om politieke inlichtingen gevraagd en meestal werd hij vriendelijk doorverwezen naar zijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken of naar het hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst (CVD), L. Einthoven. De minister had zijn ontevredenheid nogmaals herhaald tijdens zijn bezoek aan Indonesië in december 1947 – januari 1948. Een zelfde ongenoegen had ook zijn collega, minister zonder portefeuille L. Götzen, speciaal belast met de financieel-economische aspecten van het Indonesië-beleid, laten blijken tijdens diens bezoek aan de archipel in juni 1948. Jonkman concludeerde in zijn brief dat ‘een zekere algemene gedragslijn, welke naar mij overkomt te Uwent ingang heeft gevonden en welke niet in overeenstemming schijnt met de omstandigheid dat de Minister van Overzeese Gebiedsdelen nog steeds in de eerste plaats te-genover de Kroon, de Staten-Generaal en zijn ambtgenoten verantwoordelijk is voor de in Indonesië gevolgde politiek, waartoe een goede voorlichting van de zijde van de Landvoogd een eerste eis is’.4 Van Mook riposteerde dat hij niet genoeg mankracht had voor een dubbele berichtgeving.

   Bron: MANIPULATIE VAN INFORMATIE? DE ROL VAN DE NEDERLANDSE MILITAIRE INLICHTINGENDIENST IN INDONESIË TEN TIJDE VAN HET NEDERLANDS-INDONESISCH CONFLICT 1945-1949

   • Peter van den Broek zegt:

    Even nalezen?? Iedereen weet toch dat de Politieke Inlichtingendienst teveel deed denken aan het fascistische Hitler-Duitsland, de naam werd veranderd in Algemene Recherchedienst ARD. Die dienst functioneerde zo goed dat de Kempeitai deze deskundige dienst overnam. Er is discussie of de ARD harder sloeg dan de Kempeitai. Na de oorlog konden de slagers van de ARD kiezen in dienst te gaan van de Indonesiers en te worden gebrandmerkt als collaborateurs, dus onbetrouwbaar of overgaan naar de Nederlandse Dienst en te worden gebrandmerkt als collaborateurs maar tenminste voor de Nederlanders werkend.

    Citaat:….Over het geheel gezien verliep de informatievoorziening naar Nederland dus langs vier kanalen…….
    Voor de duidelijkheid was dit de AMBTELIJKE informatievoorziening, die elkaar zoals bovenstaand vermeld voor de voeten liepen . De Nederlandse regering had de informatievoorziening aan het publiek gecensureerd via Rijksvoorlichtingsdienst, die ressorteerde onder de premier. Het mag dan geen verwondering wekken dat het Nederlands publiek niet duidelijk protesteerde tegen aan het eind bijna 5000 militaire slachtoffers. Wat niet weet dat niet deert.

 51. anoniem zegt:

  Buitenkampers waren blijkbaar niet belangrijk, ze waren vnl. Indos en “verraders” omdat ze niet in een kamp zaten.Hun lijden is blijkbaar niet belangrijk genoeg. De grote gek die die tweedeling maakte was blijkbaar nog niet geboren in die tijd van de Japanse bezetting van Ned. Indie.Allen hebben vreselijk geleden in die Japanse bezettingstijd tijd, ook de”Inlanders”.

 52. PLemon zegt:

  @ Wat niet weet dat niet deert.

  *** ” Nederlanders hebben in de afgelopen eeuwen weinig positiefs te melden gehad over wat er in de koloniale samenleving in Nederlands-Indië werd gedaan en gewrocht. Niet alleen in de kunst en in het culturele leven van de koloniën maar eigenlijk in alle facetten van de samenleving, stond Nederlands-Indië vele klassen lager dan het moederland, vond men

  …. Maar de geringschattende toon wilde niet wijken, ook niet als de journalistiek in het voormalige Nederlands-Indië ter sprake kwam. In de bronnen overheersen de verhalen over de beruchte ‘tropenstijl’ (een ongegeneerd, weinig gepolijst taalgebruik) en het sterk op de man spelen, onder bedreiging van het openbaar maken van onoorbare feiten – de ‘revolverjournalist’ waarover Du Perron het ooit had.
  Indië is nu definitief historie geworden, en juist historici hebben in de afgelopen vijfentwintig jaar archieven opengebroken, statistieken bestudeerd, stellingen geponeerd, en die laatste onderbouwd met overvloedig empirisch materiaal. In een aantal gevallen leverde dat een volmaakt ander Indië-beeld op dan het tot dan toe gangbare.
  …(De Nederlandse regering had de informatievoorziening aan het publiek gecensureerd via Rijksvoorlichtingsdienst,)…: ” Chatelin werd zestien keer vervolgd om wat hij had geschreven, en hij raakte een groot deel van zijn vermogen kwijt aan advocaten.

  Een andere belangrijke ontdekking is die van het bestaan van een Indo-pers, kranten die zich toelegden op de groep ‘halfbloeden’ die in tal van opzichten in het verdomhoekje zat en vaak regelrecht gediscrimineerd werd.
  https://www.trouw.nl/cultuur-media/indische-pers-was-tropenstijl-ontstegen~b1685c19/

  • R Geenen zegt:

   @@…(De Nederlandse regering had de informatievoorziening aan het publiek gecensureerd via Rijksvoorlichtingsdienst,)…: ” @@
   Dat gebeurd nog steeds. B.v. het Archief heeft nog vele documenten en informatie achter slot en grendel. Wat dat betreft zijn de Engelsen veel meer open.

  • Mic B zegt:

   Compleet off-topic, maar een vraag naar aanleiding van “Chatelin werd zestien keer vervolgd om wat hij had geschreven, en hij raakte een groot deel van zijn vermogen kwijt aan advocaten.”
   Ik ben een nazaat van die Arthur Chatelin. Hij was de opa van mijn opa Wollie weet ik via May Quaedflieg (auteur van Chatelin d’Amurey. De voorouders en nakomelingen van Arthur Chatelin). Vertel aan familie vaak dat verhaal. Maar altijd vragen ze me dan: “Wat schreef hij dan, dat hij het Padangse militair gezag tot razernij dreef?”
   Weet iemand dat? Is daarover gepubliceerd? In zijn dissertatie wijdt Gerard Termorshuizen een hoofdstuk aan mijn betovergrootvader en noemt hij dat aantal van zestien aanvaringen met het gezag, maar geeft hij geen voorbeelden.
   Inmiddels is de Sumatra Courant via de Koninklijke Bibliotheek online in te zien. Erg leuk, de taalvaardigheid, obstinaatheid en handelszin van mijn familie zie je er (denk ik) helemaal in terug. Maar het is me niet gelukt heel gericht die zestien aanvaringen te pinpointen.
   Heeft de heer Termorshuizen hier iets over gepubliceerd? Of is er iemand anders die thuis is in die tientallen jaargangen Sumatra Courant die hij en zijn zoon volschreven?

Laat een reactie achter op R.L.Mertens Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.