Laatste dagen Tong Tong Fair

Programma 2 en 3 juni . Meer informatie

.

Beelden van deze week


Dit bericht werd geplaatst in TTF 2018. Bookmark de permalink .

46 reacties op Laatste dagen Tong Tong Fair

  • RLMertens zegt:

   @Boeroeng;’..Indisch Nederlander, U ook? – Moe worden hierover? Helemaal niet. Beantwoorden met; u komt Drenthe, dus een Nederlander uit Drenthe! Ik, uit Indië/Indonesië!
   Note; Drenthe gold, vooral in de Randstad, als degenererend; schapenherders/fokkers etc

   • Jan A.Somers zegt:

    “degenererend” In Indië gold zoiets ook voor de buitengewesten. Overplaatsing daar naar toe voelde als verbanning, Mijn vader vond dat juist de leukste plekken, ver weg van Batavia, nergens last van! Bij aankomst in Nederland hadden de mensen uit Indië dezelfde gevoelens bij huisvesting buiten de randstad. Dat waren een soort kampongs, en daar moest je als Indo ver vandaan blijven.

    • Ron Geenen zegt:

     @Bij aankomst in Nederland hadden de mensen uit Indië dezelfde gevoelens bij huisvesting buiten de randstad. Dat waren een soort kampongs, en daar moest je als Indo ver vandaan blijven.@

     Vermoedelijk hadden toen de mensen in de kampongs meer beschaving in hun mars dan de mensen in het zuid-oosten van Nederland. En niet alleen in dat gedeelte van het land. Hoorde van 2 Indo’s, Gouttier en Von Lutzow, hun ervaringen uit een Fries dorp. Vermoedelijk zijn de Indo’s die buiten de randstad in gehuchten waren geplaats, de mensen die nu in Amerika wonen.

  • Arthur Olive zegt:

   Mvr. Marion Bloem schrijft: “sinds Soekarno in 1945 verklaarde dat Indonesia voortaan een onafhankelijke republiek was……”.

   Als dat zo was had de wereld misschien naar hem geluisterd in 1945.
   Hij verklaarde (declaired) de onafhankelijkheid echter niet maar hij verkondigde (proclaimed) de onafhankelijkheid. Er was geen legale basis om het te verkondigen sinds Indonesia nog niet onafhankelijk was.

   • e.m. zegt:

    Dag Pak Olive, vandaar de tweede zin van de Proklamasi, luidende:

    “”Hal2 jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakandengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.””***

    ***(“”vrije vertaling””)
    De zaken met betrekking tot de machtsoverdracht worden op grondige en korst mogelijke termijn afgehandeld.

    • Jan A. Somers zegt:

     Afhandelen doe je met z’n tweeën! Dat was ook al de vraag van Soetardjo:in 1936: a. een conferentie bijeen te roepen, d. een plan op te stellen, g. de staat van zelfstandigheid op te stellen. Na het fiasco met die petitie kwam er wel reparatie: Minister Welter liet weten dat na de oorlog een conferentie kon worden bijeen geroepen om hervormingen op staatkundig gebied voor te bereiden. (staatkundig, meer dan staatsrechtelijk!). Een telegrammenwisseling tussen de minister van koloniën Welter, minister-president Gerbrandy, en gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer resulteerde in: :Opperbestuur voornemens na bevrijding Nederland aanstonds conferentie bijeen roepen vooraanstaande personen uit diverse deelen rijk. We kennen allen de ellende van het proces, waarbij die tweede zin van de proclamatie ff werd vergeten, maar het resultaat was wel de RTC, al door Soetardjo gevraagd, en in de tweede zin van de proclamatie genoemd. Die kortst mogelijke termijn had alleen een beetje lang geduurd.

    • Loekie zegt:

     Keesie ging op een stoel staan en riep: vanaf vandaag ben ik een vrij man. De echtscheiding zal spoedig worden geregeld’.
     Applaus van de toehoorders…behalve van zijn vrouw. Die hoorde dit voor het eerst en was nogal verbaasd, zo niet geschrokken. .

    • e.m. zegt:

     @Keesie@ is geen moslim. Voor de laatste volstaat 3x Tabak*** zeggen . . .

     ***fonetisch (klinkt als)

    • Arthur Olive zegt:

     Pak e.m.
     Die tweede zin van de Proklamasi is wat men hier noemt: Putting the cart before the horse. Proklamasi kan alleen gedaan worden nadat de machtsoverdracht is afgehandeld.
     Daarom dat Soekarno het een Declarasi had moeten noemen. De studenten die hem forceerden dit uit te roepen hadden het kunnen weten.

    • e.m. zegt:

     Dag Pak Olive, ik meen dat het inzake de naoorlogse dekolonisatie feitelijk niet uitmaakt of er sprake is van proclamatie of van een onafhankelijkheidsverklaring, als partijen het er maar over eens zijn.

     In het geval van Nederlands-Indië was er ook bij de politieke leiding van de kolonisator (Nederland) al het inzicht ontstaan -en uitgesproken- voor, tijdens en na de oorlog dat Nederlands-Indië op termijn onafhankelijk zou moeten worden.

     Het gezamenlijk streven naar onafhankelijkheid van de kolonie is het belangrijkste criterium. Dat het allemaal geheel anders is verlopen, doet daar verder niets aan af.

    • Jan A.Somers zegt:

     Vergelijk dit alles met Catalonië: Carles Puigdemont had alles goed voor elkaar. Hij was gekozen regiopresident, met een gekozen regioparlement dat een meerderheid had, met een referendum met een meerderheid. Democratischer kan het niet. Of het een handig idee is, is een ander verhaal. Als ik op de stoep voor mijn huis, met alle straatbewoners achter mij, merdeka roep, bellen ze 112. Dan komt de GGZ mij platspuiten en liefdevol opsluiten. Zijn wel stevige broeders hoor van de GGZ!

    • Loekie zegt:

     Denk niet dat er wordt opgesloten; doen ze niet zo gauw tegenwoordig, al helemaal niet als je geen gevaar bent voor de omgeving. Als je 1.000 maal ‘merdeka’ roept, kan het zijn dat de wijkagent op zijn fietsje eraan komt en zegt: gekke vent, kom we gaan naar binnen een kopje thee drinken.

    • Jan A.Somers zegt:

     Die wijkagent heb ik al lang niet meer gezien, wegbezuinigd? Wel is er tegenover ons een drukbezochte polikliniek van de GGZ. Op het bankje bij ons in de tuin zit dan af en toe iemand te praten met niemand. Wordt inderdaad niet platgespoten, af en toe komt er iemand naar buiten om die buitenzitters op te halen. Weer eens wat anders dan de hondenuitlaters.

 1. Loekie zegt:

  “Of wordt u er net als ik moe van omdat het net is of je de Nederlandse (koloniale) geschiedenis moet gaan uitleggen”.
  Met je recente optreden in Pauw nog vers in het geheugen zou ik willen zeggen: doe maar niet, dat uitleggen en zo..(en die foto is van 25 jaar geleden geloof ik).

 2. Jan A.Somers zegt:

  “‘gewoon’ Nederlands ” Ik begrijp het wel, maar wil het niet begrijpen! Een gewone Nederlander bestaat toch niet? Wel Nederlanders in soorten. Maar dat geldt toch ook voor Indo’s? Die heb je ook in soorten. Gelukkig heeft ze het niet over ‘Hollanders’.

 3. Henk zegt:

  Zij heeft het niet over Hollanders of Indo’s maar over een “INDONESISCHE vriendin!”
  Die heb je in nog meerdere soorten!

  • Jan A.Somers zegt:

   Sorry, misschien ben ik dan misleid door “een Indische Nederlander.” en ” ‘gewoon’ Nederlands ” De een wordt vaak geduid als Hollander, de ander als Indo.

 4. Ron Geenen zegt:

  Ja, en nu heeft ze mij via haar web gezegd, dat ze het nu beter begrijpt en dus een Indische vriendin bedoeld.

 5. P.Lemon zegt:

  @en niet in hun geboorteland gebleven om die nieuwe Republiek na de overheersing door de Japanners te helpen opbouwen?

  # Zo’n hamvraag die sommige ‘hollanders’ op de lippen brandt en je wel eens durven te stellen. Vanuit hun positie verklaarbaar , want hoe kun je nou een tropisch paradijs verlaten voor en koud kikkerland en een onzeker bestaan. In de verklaring dat dit eigenlijk je vaderland is en het oude Indië er deel van uitmaakte …kijkt men je glazig aan. Want wie is er nu zo gek om een land van melk en honing (natuurproducten en delfstoffen) te verlaten voor een verarmde(net na de oorlog) overbevolkt noordzeelandje.
  Dat we dat niet vrijwillig besloten om ‘terug te keren’ naar het deels onbekende vaderland in tegenstelling tot de huidige echte oorlogs- en economische vluchtelingen/instromers is een gegeven dat de nieuwe generatie indischen/indo’s is ontgaan of bij hen verloren is geraakt.

  • Loekie zegt:

   Hoezo overbevolkt? Toen waren er 10 miljoen inwoners. Nu zijn er 17 miljoen.

   • P.Lemon zegt:

    @overbevolkt?

    ***De grote aantallen Nederlanders in Canada, de Verenigde Staten en Australië zijn een afspiegeling van de emigratiegolf in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Uit angst voor overbevolking en werkloosheid vertrokken toen jaarlijks gemiddeld 33 duizend Nederlanders naar Australië, Canada, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. In 1952 beproefden meer dan 50 duizend Nederlanders hun geluk in één van deze landen. De emigratie werd van overheidswege aangemoedigd en financieel ondersteund.

    https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2005/10/hoogste-aantal-emigranten-sinds-1954

    • Ron Geenen zegt:

     @De emigratie werd van overheidswege aangemoedigd en financieel ondersteund.@

     Toen mijn vrouw en ik ons bij het betreffende ministerie melden en hun lieten weten dat wij gingen emigreren naar Californie, zei de ambtenaar: “O, dan zullen we u helpen met de reiskosten”. Wat bleek toen; de oude wet van aanmoediging en financieel ondersteuning bestond in de 80tiger jaren nog steeds en onze kosten prijsopgave voor de reis werden ongevraagd volledig gecompenseerd.
     Ben benieuwd of het nu nog bestaat.

  • Jan A. Somers zegt:

   Er waren velen die hun oude baan bij hun nieuwe opvolgende werkgever voort hebben gezet tot hun pensionering. Velen van de GM bijvoorbeeld.

   • Ron Geenen zegt:

    Wie waren die mensen? De meer witten en ook zij die in NL een diploma in het verleden hebben gehaald zeker. Een Indische diploma was alleen meer waard als je toevallig een witte kruiwagen had.

    • Jan A.Somers zegt:

     Mensen als mijn vader, en al zijn collega’s hadden een arbeidsovereenkomst met de Indische overheid. Bij de soevereiniteitsoverdracht werd de Indonesische overheid vanzelf hun nieuwe werkgever, zonder verandering van arbeidsvoorwaarden. Zelfs de pensioenpremies werden als van ouds naar Nederland overgemaakt. Uit mijn bijdrage over de GM aan de onderzoekscommissie:
     Op de RTC (Ronde Tafel Conferentie) werd overeengekomen dat de regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië alle burgerambtenaren zou overnemen en in de eerste twee jaren t.a.v. hen geen ongunstige maatregelen zou nemen. Jongere officieren/werktuigkundigen die pas in het begin van hun carrière stonden zagen het niet zo zitten en konden vaak overstappen naar functies binnen de Koninklijke Marine of Koninklijke Landmacht. Maar alle anderen bleven op hun post, varend op dezelfde schepen. Op 27 december 1949 veranderde de nationaliteit van de schepen van de Federale Schependienst. Vanaf die datum werd uiteraard de nieuwe nationaliteitsvlag gebruikt.
     Bij besluit van de minister van Perhubungan, Tenaga dan Perdjaän van 28 januari 1950 werd het volgende bepaald:
     1e Alle aangelegenheden behorende tot de werkkring van het voormalige Dept. van Scheepvaart (,,,) zullen behoren tot de werkkring van het Dep. Pel.;
     2e Alle wettelijke en contractuele bevoegdheden van de voormalige Secretaris van Staat zullen (…) onder de bevelen en het oppertoezicht van genoemde Minister, worden uitgeoefend door Kepala Dep. Pel.
     In die functie werd de heer Van Deinse vervangen door Mas Pardi, vóór de oorlog eerste officier van de Gouvernements Marine, en tijdens de bezetting admiraal bij de Angkatan Laut Republik Indonesia. Een man wiens nieuwe functie door de officieren van de voormalige Gouvernements Marine van harte werd gegund. Van het begin af aan ontstond de vooroorlogse prettige en gemoedelijke omgang. Toen in de jaren zeventig de zoon van Mas Pardi in Nederland kwam studeren werd hij opgevangen door de ‘Vereniging van het DvS-Personeel in Nederland’.
     Ook op het departement Djawatan Pelajaran bleven de Europese afdelingshoofden in functie, en werden soms bij pensionering nog afgelost door jongere Europese collega’s. Rond 1962 vertrokken de laatste Nederlanders met pensionering of garantieregeling naar Nederland.

    • Ron Geenen zegt:

     U heeft in uw verhaal het voortdurend over officieren. Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe b.v. de KNIL soldaten, vooral de latere DETA jongens door NL zijn behandeld geworden. In I4E is er een man, die er alles over kan vertellen.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Een Indische diploma was alleen meer waard als je toevallig een witte kruiwagen had.” Bij het verhaaltje over de GM ben ik dit nog vergeten: De oudjes die bleven waren voor het overgrote deel nog afkomstig van Nederlandse zeevaartscholen, Amsterdam, Vlissingen, Terschelling. Zij vertrokken niet aangezien ze toch kansloos waren op de arbeidsmarkt en met gouden ketenen verankerd zaten aan hun pensioenfonds. De jonkies konden zich veel vrijer bewegen, hierbij zaten nogal wat officieren en werktuigkundigen van de zeevaartschool in Soerabaja. Met dit Indisch diploma konden ze overal in de wereld terecht! Alle Indische diploma’s van concordant onderwijs in Indië hadden rechtskracht in Nederland. Bij NUFFIC is dit na te vragen, ook voor (exotische) buitenlandse diploma’s.
     Ik heb voor de in Indonesië nog werkende mannen een gunstig beeld beschreven, maar voor hun vrouwen was het soms anders gesteld. Bij de Gouvernements Marine was het normaal dat de mannen weken, tot wel drie maanden achtereen van huis waren. Gelukkig hadden de vrouwen in het verleden dan nog hun gezin en netwerk. Nu waren de kinderen al lang het huis uit voor studie in Nederland. En zochten daarna hun carrière in Nederland, Indonesië zagen ze niet meer zitten. En met de voortgaande pensionering van collega’s viel ook het netwerk weg. Wonend in straten waar ze nog de enige Europeaan waren. Met een toenemende vijandige houding van de buurtgenoten. Meer en meer jongere Nederlanders die met Europees verlof gingen kozen voor een definitieve terugkeer naar Nederland. Alleen de oudjes bleven tot het eind.

    • Loekie zegt:

     Nuffic gaat over ‘moderne’ Indonesische diploma’s.
     Wat Indische diploma’s betreft is toch bekend dat die in Nederland veelal niet werden erkend danwel dat er een lagere waarde aan werd toegekend.

     https://www.nuffic.nl/hoger-onderwijs/diplomawaardering-en-beroepserkenning/buitenlandse-onderwijssystemen/overzicht-diplomas-indonesie

    • Jan A. Somers zegt:

     U moet ook NUFFIC van ‘toen’ raadplegen, niet NUFFIC van ‘nu’. Die houdt zich nu vooral bezig met vragen van de IND over diploma’s van vluchtelingen. Vooral het Universitair AsielFonds worstelt met die vragen. Maar kan er ook een soepele draai aan geven. En ‘toen’ werden diploma’s van concordant onderwijs gewoon geaccepteerd. Maar er was natuurlijk heel veel niet concordant onderwijs. Net als een hoop onderwijs in Nederland dat in het buitenland niet wordt geaccepteerd.

    • Loekie zegt:

     Heb het zelf niet verzonnen, maar 90% van de verhalen over toen gaat onder meer over het feit dat Indische diploma’s niet werden gewaardeerd en dat men derhalve (ver) onder zijn niveau kwam te werken.

    • Ron Geenen zegt:

     Dan hebben we hetzelfde vernomen. Daarbij ken ik een paar mensen die het zelf hebben ondervonden.

    • Jan A.Somers zegt:

     Let toch op het begrip ‘concordant’ onderwijs. Dat zijn de scholen die normaal door de overheid (gedeeltelijk) worden betaald. Vergelijkbaar met in Nederland (vandaar concordant) bijvoorbeeld ULO, Mulo, HBS Gymnasium, Universiteit, MTS, HTS, KMA, KIM, zeevaartschool, e.d. Niet onderwijs zoals bijvoorbeeld Schoevers en diverse particuliere technische scholen, hoe degelijk dan ook.

    • Loekie zegt:

     Indië had geen universiteit, maar dit terzijde. En een echte Mulo was er ook niet. Maar gaat erom dat als 90% van de verhalen gaat over het terzijde schuiven van Indische diploma’s (…EN het negeren van x-aantal jaren werkervaring), dan mag worden aangenomen dat twijfel is gerechtvaardigd over een mededeling als zouden Indische diploma’s en werkervaring zonder meer geaccepteerd worden.

  • Ron Geenen zegt:

   @want hoe kun je nou een tropisch paradijs verlaten voor en koud kikkerland @

   California, here we come!

 6. Henk zegt:

  Ja! Een Indo!. (I)n (N)ederland (D)oor (O)mstandigheden.!

 7. Peter van den Broek van die andere generatie zegt:

  Hoe was de Tong Tong eigenlijk? Mijn moeder zei, dat er veel Indo’s waren en ook Indische Nederlanders.

  En heeft Herman Keppy nog iets interessant gezegd over het Indisch Verzet in WO2 in Nederland?

 8. Henk zegt:

  Vraag aan Peter van den Broek:: Wat is het verschil tussen een Indo en een Indische Nederkander?

Laat een reactie achter op Jan A.Somers Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.