Het imago van de Indische Gemeenschap

Er wordt de laatste tijd weer wat meer geschreven over allerlei zaken, die met name na de oorlog hebben gespeeld in het voormalig Nederlands Indië. Daarbij valt op, dat het veelal zeer kritische verhalen zijn of zelfs af en toe zonder meer met een zeer negatieve strekking. Het gaat mij in dit
stuk niet zo zeer om de inhoud van die stukken, maar om de, al of niet bedoelde, negatieve bijeffecten op het imago van de Indische gemeenschap. door Jan de Jong

Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

134 reacties op Het imago van de Indische Gemeenschap

 1. CJ Lentze zegt:

  O, zoveel punten om aan te snijden. Even kort voor het slapen gaan:

  ‘…het vele moois, dat wij in de”Gordel van Smaragd”hebben tot stand gebracht (…) Denk aan de ingenieuze landbouw structuur met de bekende sawa’s…’

  Die sawa’s… waren die er niet al eeuwen voordat de eerste Nederlander voet aan Javaanse wal zette?

  • Ed Vos zegt:

   Ja kan het nog bonter maken. in zijn poging de indo wat meer trots en zelfbewustzijn te had Walter(?) Pinto (de psychiater) het zelfs over indo’s die de borobodoer bouwden. Ik heb op zijn stuk natuurlijk gereageerd. De bewuste plek kan ik niet vinden, maar geloof me maar op mijn woord.

 2. Ed Vos zegt:

  Hoezo het slechte imago van de indische gemeenschap – let op hoe deze gemeenschap wordt gedefinieerd.
  Wat mij opvalt is wel dezelfde onderwerpen waarover binnen die gemeenschap wordt gediscussierd; indisch/indo-zijn, slechte ontvangst. Dat zal wel te maken hebben met het zich verongelijkt voelen,ondergewaardeerd. We hoeven hierover toch niet wederom te discussieren?

  Voor het overige vertelt de heer de Jong mij volstrekt niets nieuws

  Zie:

  De vraag die je je kunt stellen is waarom een volk met een zo hoogstaande cultuur, bvb de Duitsers, de Nederlanders, de Indonesiers (en in het bijzonder de Javanen), ook in staat waren om minder fraaie daden te verrichten, in bepaalde situaties.
  Wat de Nederlanders betreft probeer ik de mensen duidelijk te maken dat wat de Textielbaronnen bijvoorbeeld in Tilburg deden, niet veel verschilde met wat de Nederlanders in Indie deden.

  https://indisch4ever.nu/2011/04/05/hoe-indisch-zijn-we-opgevoed/?like=1

  Als Nederlander ben ik er altijd trots op de indonesiers te wijzen op deze hoogtepunten van de Nederlands (-indische) cultuur en de voor velen in Nederland (!!) nog steeds onbekende architecten.

  http://javapost.nl/2011/07/01/nederlands-indie-in-kleur/

  en naar aanleiding van deze site zijn de bewoners juist heel trots op hun koloniaal erfgoed.
  http://www.salatiga.nl

  De heer Posthuma werd daar zelfs feestelijk onthaald

  http://iloapp.posthuma.se/blog/soazio-aventuro?Home

 3. Surya Atmadja zegt:

  Geschreven op persoonlijke titel , maar wel zijn organisatie noemen.
  Hoe toh ?

  Daar werd wat groots verricht !!!
  Hi hi hi hi .
  (Ook op persoonlijke titel) .

  • Ed Vos zegt:

   – Met de Indische gemeenschap bedoelen wij hier: alle Nederlandse staatsburgers, die voor-, tijdens- of na de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands Indië hebben gewoond

   – De Indische gemeenschap is een groep van Nederlandse staatsburgers,die alles bij elkaar wel een groep van zo’n 1,5 miljoen personen omvat,

   == De Indische gemeenschap is een groep van zo’n 1,5 miljoen Nederlandse staatsburgers, die voor-, tijdens- of na de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands Indië hebben gewoond

 4. Loekie Lemper zegt:

  Herkauwen. Herkauwen. Nog eens herkauwen. En nog een keer herkauwen. Weer herkauwen. Nog maals herkauwen. En daar gaan we weer: herkauwen….We lijken wel een kudde koeien, zonder tot enige melkproductie te kunnen komen.

 5. eppeson marawasin zegt:

  [Citaat] ‘Het Indisch platform, de officiële vertegenwoordiger van de Indische gemeenschap in Nederland, en gesprekspartner van regering en parlement,’ [einde citaat]

  Als het IP zich met het bovenstaande ‘citaat’ profileert, dan begrijp ik uit de brief van J. de Jong dat het IP zijn werk blijkbaar niet goed doet.
  Of zie ik dat verkeerd?

  e.m.

  • Ed Vos zegt:

   Ik denk dat ze hun werk best goed (willen) doen en te goeder trouw aijn. Maar dat bekende (indisch/indo?) klagerig toontje…is een teken van zwakte, En wat mij betreft om malu te zijn vooral wanneer zo’n stuk in de Telegraaf wordt geplaatst.

   Zoals dhr Lemper zei alles op zijn Nedrlands doen: GVD, ik heb toch niet voor jullie voor de kat zijn viool zitten werken. Geld wi ik zien stelletje halve zolen Zoiets bijvoorbeeld

   • Ed Vos zegt:

    p.s. een goed gespecificeerde factuur (+rente en andere kosten) erbij voegen.

    Desnoods publiceer je je eisen + factuur in de grootste dagbladen.
    Heel Nederland praat er straks over – want dat daar gaat hun belastingcentjes.

 6. Loekie Lemper zegt:

  Shit happens! Het is tijd dat de ouwe zeuren (ook die van jongere leeftijd) binnen de Indische gemeenschap dat voor hun dood eindelijk beseffen.
  Het regent regelmatig, mensen worden ziek, je struikelt, je hebt geen geld, je zoon ontspoort, je wordt ontslagen, je auto gaat stuk, je vrouw gaat er vandoor, het eten smaakt niet, je dak lekt, je schoondochter is een kreng, je kleinzoon heeft adhd, je wordt bestolen, je buren maken kabaal, je begrijpt veel niet, je hebt kiespijn, het riool is verstopt…..enz.
  Voor dat alles kun je God de schuld geven. Of het Lot. Of de regering. Maar dan snap je het niet. En als je dan ook nog blijft zeggen dat je niet erkend wordt en dat je een ruime financiële compensatie wilt voor alle onheid dat je overkomen is en nog overkomt, dan ben je gewoon een klein manneke dat niet vecht, dat niet de kracht heeft er iets van te maken, dat niet overwint.
  Hollanders doen dat anders.Die hebben voordat ze beginnen meteen een grote bek. We worden even kampioen. Maar ze verliezen en druipen dan af. Wordt niet over gesproken verder. Maar dan beginnen ze weer opnieuw, weer met een grote bek en weer op weg naar een tournooi. Hoe dan ook, ze blijven voorwaarts bewegen. Indischen echter blijven maar in een kringetje lopen en dat kringetje maken ze ook nog eens steeds kleiner.
  Maar ja, als ze er lol in hebben…

  • Ed Vos zegt:

   Maar ja, als ze er lol in hebben…

   We hebben er tenminste nog lol in om te reageren? Betekent dat lol overigens niet laughing out loud?

  • Jeroen zegt:

   Hollanders komen uit een minuscuul land en hebben zichzelf van alles aangepraat waardoor ze zichzelf groter kunnen voordoen dan ze werkelijk zijn en passen hun geschiedenisboeken aan aan hun fantasie.
   Zo ben je een zeurende buitenlander, en zo ben je een Nederlandse held (Ranomi Kromowidjojo, Van Halen, etc)
   Jammer dat dat weer de overhand krijgt, een jaar of tien geleden wisten men z’n plaats nog.
   Maar goed “what goes up must come down”
   De eerste stap is gezet toen de EU moest smeken aan China om aub geld in te leggen in het Europees noodfonds.

   Ik zal nooit vergeten dat de overheid geld heeft gestolen van Indische Ambtenaren en waarschijnlijk nog ergens Indisch geld heeft gekregen van Indonesie dat rente loopt te vangen.
   Daar gaan we niet over klagen, maar voor vechten. Krijgen we het niet, dan is er de volgende groep in Nederland die zich gedeeltelijk afkeert van de maatschappij.

 7. Surya Atmadja zegt:

  Meneer Jan de Jong schreef op persoonlijk titel;
  1.Dan zeg ik: “Beste vrienden, ik weet dat jullie mij niet zomaar willen kwetsen of beledigen, maar onbedoeld ben je daar wel mee bezig. Ik
  trek me dit aan ,mede namens mijn ouders en de vele andere “kolonialen”, die daar gewoond en gewerkt hebben.
  Wil je eens goed naar me luisteren?”

  2.Vrouwen en kinderen werden in kampen geïnterneerd met nauwelijks medische verzorging of hulpmiddelen en met een steeds
  kleinere porties eten, zodat we langzaam uitgehongerd werden . Daarnaast dagelijks dreiging van individuele of collectieve straffen door de barbaarse bezetters. Dit gold ook voor de Indo-Europese met minder Hollands bloed; de Nederlandse staatsburgers, die buiten de kampen werden gehouden. Zij werden gehaat en vervolgd door zowel de Japanse bezetter, als ook door de locale bevolking, die hadden geleerd om alles te haten wat maar iets met Nederland heeft of had te maken.

  3.Tijdens de oorlog hebben de Jappen het Indonesische volk ingepeperd,dat zij hen kwamen bevrijden van het blanke juk. Zij zouden onafhankelijk worden en zij zouden worden geholpen door ze te bewapenen voor de komende opstand tegen de Nederlanders.
  ————————————————————————————
  Het is jammer dat na bijna 70 jaar later nog zo veel kwaadheid en misschien wrok aanwezig is tegen de locale bevolking.
  Ik dacht dat we langzamerhand toch een onderscheid hebben kunnen maken dat de lokale bevolking de Nederlanders niet haten.
  Dat er gekke dingen gebeuren, rampokken en nog erger , dat is een feit .
  En langzamerhand weten we ook al wie de eventuele daders kunnen zijn .
  Ik vind wel jammer dat iemand zo zwart wit kan schrijven zonder enige nuancering.
  Ik weet niet of het bevoorderlijk is voor de zgn imago.

  M.b.t punt 2:
  Als de lokale bevolking alles haten wat Nederlands is hoe kan men verklaren dat er meer dan 200.000 Indische Nederlanders als buitenkampers het kunnen over;leven .
  Hoe kan men verklaren dat na 1950 een stroom van nieuwe migranten richting de Insulinde, pardon richting Indonesia ging.
  Dat er nog ongeveer 30.000 warga negara’s daar wonen en werken tot dat Den Haag bepaalde beslissingen nam m.b.t West Irian.

  m.b.t pt 3 .
  De Indonesiers hebben een time line :
  a.De nationalistische bewegingen hadden voorbeelden uit de regio.
  zoals de overwinning van Japan tegen Rusland , nationalistische bewegingen in India, Filipijnen en China ( Dr Sun Yat Sen)

  b.Oprichting van Boedi Oetomo 1908, Sarikat Islam etc
  Boedi Oetomo ijverde voor invoering van dienstplicht, met de toestemming van een Volksraad( nog niet opgericht)
  Dwidjosoewojo en Abdoel Moeis pleite voor Weerbaar Indie

  c.Petitie Soetardjo en GAPI plus aanbod om Nederlands Indie tegen de eventuele aanvak van Japan te verdedigen werd afgewezen.

  d. 1925.De rol van Indische vereniging in Nederland ( later Perhimpoenan Indonesia).
  Hun blad heet Indonesia merdeka

  e.Sumpah Pemuda , 1 land, 1 volk, 1 taal .Indonesia
  Bronnen o.a USU artikel .

  SAMENVATTEND :zodra er een aanleiding is om iets te bespreken of te publiceren over Indonesië of het voormalig Nederlands Indië, dan zou het die personen sieren, indien men de zaken zo objectief en deskundig mogelijk verteld.

  PS: Is niet van mij lho, is van Meneer Jan de Jong.
  En dan seh ik, betoel Meneer .

 8. Peter zegt:

  Dhr. de Jong schrijft:
  “Dit gold ook voor de Indo-Europese met minder Hollands bloed; de Nederlandse staatsburgers, die buiten de kampen werden gehouden.

  Mijn familie van moeders kant met minder Hollands bloed zat wel in het kamp. Mijn opa met minder Hollands bloed, stierf in het kamp. Mijn oma zonder Hollands bloed zat ook in het Kamp..

  Nou meneer de Jong als U volgende keer weer wat schrijft zou ik me aangaande het Indische wat beter documenteren, Uw geheugen vertoont wel wat hinderlijke zwarte gaten en U dient Uw woordgebruik aan te passen aan de omstandigheden want “minder Hollands bloed” lijkt wel door de NSB uitgevonden te zijn , rassistischer cq kolonialer kan het niet. Uw imago wordt er zeker niet beter op integendeel Nederlanders krijgen alleen maar de bevestiging dat die Indische kolonialen de rassendiscriminatie niet alleen in Zuid-Afrika toepasten.

  En dat U lid bent van het Indisch Platform lijkt me gezien bovenstaande geen aanbeveling voor zowel U als het Platform. ik raad U aan uw zetel ter beschikking van de regering te stellen (TBR).
  Ik wil wel verschoond blijven van dat soort non-valeurs

  Peter van den Broek

 9. Peter zegt:

  excusez le mots: Indische kolonialen = Nederlanders

  • Surya Atmadja zegt:

   Peter, op 31 juli 2012 om 19:01 zei:

   En dat U lid bent van het Indisch Platform lijkt me gezien bovenstaande geen aanbeveling voor zowel U als het Platform. ik raad U aan uw zetel ter beschikking van de regering te stellen (TBR).
   Ik wil wel verschoond blijven van dat soort non-valeurs
   ————————————————————————————-
   Als je sommige uitspraken of artikelen lees van de oudere generatie “Indiegangers” ( al dan niet een goede “koloniaal”) moeten we helaas constateren dat ze vastgeroest zijn in hun tempo doeloe beleving.

   Ondanks dat heb ik nog respect voor hun (al is het gebaseerd op leeftijd) .
   Ik zal ook niet gelijk hun in bepaalde hokjes plaatsen, ik neem hun meningen/oprispingen als kennisgeving , ter leering ende vermaeck.
   Ook de versimpeling van “Indische”geschiedenis op het niveau van Jip en Janneke (De Terugkeer)

 10. Jeroen zegt:

  Hmua ik vond het niet eens zo’n erg stuk om te lezen.
  Voor mij wegen de slechte dingen die de Nederlanders hebben gedaan niet op tegen de goede maar ik reken dat niet alle Nederlanders aan die in Nederlands Indie woonden.
  De VOC is wat mij beteft een soort verbond van leden van de huidige VVD en niet “Nederlands”. De handelingen van VOC beschouw ik dan ook niet als Nederlands erfgoed, maar van een groepje kapitalistische Hollanders.
  De koloniale tijd is een ander verhaal: zich superieur wanende handelaren, zendelingen en het leger die hand in hand gebieden veroveren, mensen vermoorden en onderdrukken? Nee dat valt niet goed te praten, wat voor brug, gebouw etc je maar neer zet.
  En dan blijkt de Ethische politiek die de geschiedenis weer iets dragelijker moet maken ook niet zo veel voor te hebben gesteld.

  En ja de Europeanen waren gewend aan oorlog en tactische spelletjes, ze voerden continue oorlog of werden bezet.
  De enige reden dat de Nederlanders “superieur” waren aan de Indonesiers is omdat de Mongolen nooit Indonesie hebben veroverd enzo hun en Chinees-, Perzisch-, Arbabisch- wapentuig en tactieken naar Indonesie hebben gebracht.

  Daarnaast waren mijn voorouders Indo’s. Ze mochten eigenlijk niets. Ze moesten Europese kleding dragen buitenshuis, Ze werden geronseld voor het leger, zoals het leger van de VS ronselt in de Getto’s. Ze werden gebrainwashed op school, Ze werden belachelijk gemaakt om hun taal en gedrag. En als ze een grote mulut hadden werden ze vastgezet, verbannen of bedreigt.
  Maar als er gewaar was waren ze ineens weer belangrijk…
  Tot ze massaal naar Nederland wilden….
  Maar genoeg zelfbeklag.
  Vergeven ja, vergeten nee.
  Indisch en Indo is niet altijd het zelfde.

  • Jan A. Somers zegt:

   Jeetje, zie ik mijn vader weer met zijn klewang (had hij zo’n ding?) achter zielige inlanders aanhollen. En mijn moeder met de sapoe lidi achter baboe Soep omdat ze mij hersenspoelde met haar verhalen over de djaga roemah enzo.

  • Jeroen zegt:

   Zie ik mijn Friese overgrootvader weer hoe hij in de lucht schoot als hij mijn Buginese overgrootoma nodig had. Of hoe hij zijn Indo kinderen liet kiezen welke zweep hij zou gebruiken om ze te slaan als ze stout waren geweest.
   Of hoe de vader van mijn oma in de gevangenis werd gegooid omdat hij inlanders leerde rekenen en schrijven.
   Of hoe de Indische kinderen van mijn Sundanese overgrootoma haar de deur weigerde omdat ze, o de schande, in sarong kebaya liep.
   Of hoe de Hollanders het voor elkaar hebben gekregen dat mijn overgrootoma mijn opa het minst lief had omdat hij zo donker was…
   Of hoe mijn opa een rang lager werd gezet eenmaal in Nederland, want het onderwijs en leger stelde natuurlijk niets voor in Indie.

   En maar wapperen met de Hollandse vlag.

   • Ed Vos zegt:

    Nou jeroen, je schiet weer in zelfbeklag – een beetje depri misschien?
    Wanneer Hollandse oervaders niet al wapperend met hun vlag achter inlandse oermoeder aanholden om hen te veroveren, tja waar (of wat) waren we dan?.

 11. P.Lemon zegt:

  citaat: “Terwijl imago betekent: de indruk die anderen hebben op basis van hun informatie, is “identiteit”datgene, dat je zelf wil zijn en waar je bewust voor gekozen hebt en waar je trots op bent.”

  Tja . misschien hebben we de slag gemist en een eigen spindoctor in de jaren vijftig hebben moeten inzetten. Nu zijn de woorden kolonie en koloniaal natuurlijk behoorlijk besmet geraakt. Maar een land dat ten koste van een ander gebied zich op de wereldkaart heeft gezet heeft natuurlijk alleen belang bij de positieve kanten van het verleden. Misschien dat een econoom ooit heeft berekend hoe rijk dit kleine landje dankzij de koloniën in de Gouden Eeuw en later is geworden. Het is wrang dat een kleine groep uitvoerende landgenoten die na 3 eeuwen uit die gebieden ‘gedwongen’ terugkeerden niet volledig de lof en credits voor die rijkdom hebben gekregen. Valse schaamte en zelfbeklag vooral ter linkerzijde vh politieke spectrum ?

  ( Spindoctor is de Nederlandse schrijfwijze van het Engelse spin doctor. In de politiek en public relations betekent het Engelse spin het weergeven van een gebeurtenis of feit op een manier die gunstig is voor jezelf en ongunstig voor je opponenten. In het Nederlands zeggen we: ergens een draai aan geven en ook verdraaien. Het heeft zowel in het Engels als in het Nederlands een negatieve connotatie )

  • Jan A. Somers zegt:

   Een correctie: In de Gouden Eeuw, in de hele VOC-periode, is dit kleine landje helemaal niet rijk geworden van de koloniën in Azië. Bij aankoop/verkoop van producten werden grote winsten geboekt, maar die werden teniet gedaan door de hoge overhead. Alleen de bazen en grootaandeelhouders in de grachtengordel hebben dankzij de bonussen grof geld verdiend. De VOC is uiteindelijk met verlies gesloten, en daarmee is het Nederlandse volk niets wijzer van geworden. De welvaart van het volk werd gevoed door de ‘moedernegotie’, de haringvangst en de handel over de Europese zeeën. Dat was kleinschalig en intensief, waarin heel veel ‘kleyne luyden’ hun spaargeld en hun arbeid beloond zagen. Dat was de echte welvaart.

   • P.Lemon zegt:

    Klopt dat in de gouden Eeuw de kooplieden en bestuurderen hun zakken vulden en de arbeider en boer niet in de winsten deelden.
    Maar door het cultuurstelsel rond 1840 werd de kolonie pas echt een wingewest vh kikkerlandje.

    “Nederland vraagt steeds meer.”

    Want de nood in Nederland steeg. De Belgische opstand bracht grote schulden mee, vooral door het koppig vasthouden van de Koning. De millioenen uit Indië alleen konden een financiële debâcle verhoeden. Baud, zelf later minister, verklaarde openlijk,

    dat Java de kurk was, waarop Nederland dreef. Vandaar, dat hij ook zo afkerig was van zending op dat eiland, omdat de rust dan in gevaar kon komen, de rust ‘op het schone en rijke Java, die voorname hulpbron van onze financiën’. Van den Bosch had beloofd, dat hij voor de rente en aflossing van de Indische leningen zou zorgen en dat er dan nog 3.000.000 gulden als batig slot zou overblijven. Maar al spoedig klom dit bedrag, en als minister vroeg Van den Bosch steeds meer. Wij zagen reeds, dat hij van Baud een remise van 18.000.000 gulden eiste.

    Wie er ook wel bij voer, dat was de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Zij verleende voorschotten aan de regering en verkreeg het recht, de producten, met uitsluiting van anderen, te vervoeren en voor de regering te verkopen, waarvoor zij flinke commissielonen ontving. Er was dan ook spoedig geen sprake van verlies meer. De koning kon zijn verliezen, in de eerste jaren na de oprichting geleden, terugontvangen. Particulieren hadden geen kans meer in Indië. Sedert 1838 werd aan hen geen grond toegekend en de buitenlanders werden zoveel mogelijk geweerd. Slechts enkele havens op Java werden voor vreemde schepen opengesteld en het heeft heel wat moeite gekost, eer vreemde consuls werden toegelaten. Eerst voor het dreigement van Amerika, dat de Nederlandse consuls uit Amerika zouden worden verwijderd, is de regering bezweken. Leek het niet heel veel op het monopoliestelsel van de oude Compagnie? Geen wonder, dat Van den Bosch dat zo kwaad niet vond, in tegenstelling met de aanhangers van een liberale handelspolitiek

    De batige saldo’s.

    En niet tevergeefs stelde Van den Bosch zijn eisen. Jaar op jaar namen de winsten toe. In 1831, dus een jaar nadat het stelsel was ingevoerd, kon Van den Bosch ƒ 200.000 overmaken. Bij zijn vertrek naar Nederland in 1834 was dit bedrag reeds boven de 9 millioen gulden gestegen. Onder zijn opvolgers ging het nog steeds crescendo. Tussen 1840 en 1874 was volgens minister De Waal de remisie gemiddeld 22.300.000 gulden per jaar. Waar werd dit geld voor gebruikt? In de allereerste plaats om de Indische schulden te delgen, ook de oude schulden van de Compagnie, die in 1800 door de Staat waren overgenomen. Ruim 150 millioen werd aangewend voor de aanleg van spoorwegen in Nederland, zodat een groot deel daarvan te danken is aan de arbeid van de Javaan. http://www.dbnl.org/tekst/algr001disp04_01/algr001disp04_01_0020.php

 12. Surya Atmadja zegt:

  P.Lemon, op 1 augustus 2012 om 12:56 zei:
  Misschien dat een econoom ooit heeft berekend hoe rijk dit kleine landje dankzij de koloniën in de Gouden Eeuw en later is geworden.
  ————————————————————————————-
  Ben geen econoom , heb alleen sekolah djongkok, maar ben bereid om uit te rekenen hoeveel Nederland in de loop der eeuwen had verdiend.
  Met een paar mokken sterke kopi tubruk , plus een pakje kretek wil ik wel proberen.
  Als niet kloppen, tya heb alleen maar sekolah djongkok.

  In het kort, hoeveel gaf (daar werd wat groots verricht)Nederland en kreeg Nederland terug.
  Hoeveel heeft de baten uit wingewest nederlands Indie opgebracht tijdens cultuurstelsel, de NHM ( ABN) , bekostiging van Nederlands -Belgiche oorlog, de kosten van kanalen, afschaffingkosten van deslavernij in Suriname , de alimentatie voor de Weduwe van Den Haag . Indonesia moet zelf de kosten van de gevoerde oorlogen van Nederland in NOI overnemen.

 13. Peter zegt:

  Dr CW Wormser heeft in 1946 in het boek “WAT INDIE ONTVING EN SCHONK” aangegeven wat het saldo van baten en lasten was.Ik heb helaas door tijdgebrek en gebrek aan belangstelling, boekhouden is niet mijn sterkste punt alhoewel ik een uitstekend cijfer op het atheneum had, geen tijd gehad het boek te lezen en op haar merites te beoordelen..

  Ik vind het wel treurig dat de stuitende opmerking van dhr de Jong geen grootse reactie heeft uitgelokt. Hier blijkt weer dat een totok een Indo van alles en nog wat mag uitmaken. daarbij is het toch Soedah laat maar, geblazen, een latente vorm van defaitisme..

  En dat dhr de Jong lid is van het Indisch platform is een dubbele handicap. Hij bepaalt het imago van de Indische Nederlanders en dan heb je na deze koloniale woorden wel gegeten en gedronken. Het lijkt wel een soort kamikaze beschadigingsactie.

  Hij dient de wensen van zijn Indische achterban te verwoorden maar na zijn onvergetelijke woorden aangaande de minder volbloed Hollanders ligt voor mij zijn geloofwaardigheid in het bordeel aan de Wallen.
  Met wat voor recht van spreken staat hij daar op dat Platform of vertegenwoordigt hij alleen de volbloed Hollanders.Om hem uit zijn lijden te verlossen is de electrische brandstabel wel het meest humane bestrijdingsmiddel.

  Zo’n vent moet gewoon oprotten. En waarom moet ik respect hebben voor hem als hij geen respect heeft voor mij en de mijnen? (het wederkerigheidsprincipe)

  • Surya Atmadja zegt:

   Peter, op 1 augustus 2012 om 15:16 zei:

   Hier blijkt weer dat een totok een Indo van alles en nog wat mag uitmaken.
   —————————————————————
   Een Totok ? Weet je zeker ?
   De TERUGKEER was ook een Totok verhaal.

   Op mijn Oosterse (“haloes”) manier heb ik kenbaar gemaak dat ik eerst gereageerd heb met ” Daar werd wat groots verricht “.
   Het hi-hi-hi-hi is voor mijn doen ook al kasar.
   Bij deze alsnog mijn excusses.
   Ma’af seribu kali ma’af (duizend excusses)

   Dacht dat hij een Indo was ,toen ik dit las
   “. Wil je eens goed naar me luisteren?” begin ik al te twijfelen.

 14. CJ Lentze zegt:

  Beste Indisch4Ever-reagluurdertjes, alle gekheid op een stokkie; ik denk dat door de hoog oplopende gemoederen de hoofdzaak van het artikel wordt vergeten: namelijk de stelling die Dhr. de Jong poneert dat de recente berichten in de media over o.a. de excessen tijdens de Politionele Acties door Nederlandse militairen, schade zouden toebrengen aan het imago van de Indische gemeenschap.

  Is dat zo??? Ik denk van niet. De verantwoordelijke militairen worden in de berichtgeving door niemand vereenzelvigd met Indo’s of Indische totoks (wat ook absurd zou zijn).

  Het vaak terugkerende ‘Wij (de Nederlanders) waren fout’ in de berichten in de media omtrent deze zaken, zie ik niet als misplaatst; ik zie het eerder als een schulderkenning die lang, lang, lang op zich heeft laten wachten. Dat deze ‘vergeten oorlog’ door krantenartikelen en tv-reportages misschien door zal sijpelen in het besef van meer Nederlanders, zie ik als positief. En dan moeten inderdaad ook de wreedheden van de kant van de revolutionairen in het verhaal worden meegenomen.

  Ik ben het toch ééns met veel (niet alle) dingen die De Jong hier schrijft, wat betreft het aanbrengen van nuances in de geschiedschrijving van Indonesië/Indië, en niet alle Nederlandse burgers die daar woonden afschilderen als wrede onderdrukkers. (M’n enige kleine bezwaar is dat hij het woord ‘Jappen’, een scheldnaam, steeds gebruikt).
  Maar ik denk dat hij het vermogen van mensen (buitenstaanders) om zelf een genuanceerde mening te vormen over de berichten in de media, onderschat. En zou Dhr. de Jong ook weten dat Indisch3.nl en haar bloggers over het algemeen felle voorvechters zijn van het aan het licht brengen van de bovengenoemde excessen?
  (Terzijde: ik heb zelf nog nooit Indische jongeren gesproken die positief waren over de koloniale structuren in Indië. Het enige negatieve aan de losmaking van Indonesië was in onze ogen dat veel Indo’s en Europeanen hun geboorteland moesten ontvluchten vanwege de discriminatie die uitging van de nieuwe Indonesische gevestigde orde)

  Een klein punt van kritiek dat ik heb als ik mensen zie schrijven over de mooie gebouwen, scholen, en spoorwegen die zijn aangelegd in Indië door de Nederlanders, is dat er wordt voorbijgegaan aan wie de uitvoerende arbeiders van die projecten waren. Ik kan me namelijk moeilijk voorstellen dat er alleen maar blanke handen met steen en specie in de weer zijn geweest onder de tropenzon.

  • Boeroeng zegt:

   Ik dacht dat voor de oorlog het woord Jappen normaal was in het dagelijkse spraakgebruik. ( ook in het engels met Jèhps ) Het was geen nette schrijftaal – wat in die jaren verder afstond van de gesproken taal dan nu-maar het was geen schimpnaam.
   Door het agressieve optreden van Japan werd er steeds meer gesproken met zekere afkeurende emoties als men het woord “Jap” gebruikte..
   Nu zijn woorden als ‘knecht’, ‘arbeider’ ‘buitenlander’ ook vervangen.
   Men ervaart het als denigrerend. Maar in beginsel waren het neutrale woorden.

   • CJ Lentze zegt:

    Nadruk op ‘waren’, Boeroeng. Zo was ‘Moffen’ ook lang vóór de Wereldoorlogen hier in Nederland een aanduiding voor Duitsers; het verschijnt nota bene in Bredero in 1617.
    Nu echter wordt het in verband gebracht met de Tweede Wereldoorlog- omdat, zoals je al aangeeft, een spotnaam aan kracht wint als je met een land/volk in oorlog bent.

  • Boeroeng zegt:

   Het woord “Jap” heeft een denigrerende toon aan zich hangen vanwege de Jappen van damals die de baas waren over Japan, het Japanse leger en een veroveringspolitiek voerde.
   Daarom gebruik ik het woord Japanner voor Japanners van nu die denigrerende emoties niet verdienen.
   Ik gebruik het niet als scheldnaam en als wel, dan wel voor die Japanners van toen vroeger die gingen veroveren enzo.
   Als je het hebt over NU… Japanse zwemmer, Japanse bank die omvalt…. gebruik het woord Jap dan niet.

   • Jan A. Somers zegt:

    Zelfs na de Kenpeitai zal ik niet over Jappen praten, net zo min als over moffen. Kwestie van beleefdheid.

   • Pierre de la Croix zegt:

    @ Pak Somers:

    Bij mij thuis zal ik het ook nooit hebben over “wegmoffelen” als ik iets niet kan vinden, maar over “wegduitselen”.

    Pak Pierre

 15. Arthur Olive zegt:

  Nederlands is een levende taal, dat merk ik ook omdat ik ophield met het leren van nieuwe woorden na mijn immigratie in 1960.
  Er zijn zoveel nieuwe uitdrukkingen en leen woorden bijgekomen.
  Om bvb. vrouwen of meisjes aan te duiden als meiden was in mijn tijd grof. Nu hebben ze het zelfs over lullen inplaats van kletsen alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.

  • CJ Lentze zegt:

   Dat moet in de eerste plaats een cultureel verschijnsel zijn, specifiek voor Nederland. Merk op dat Groot-Brittannië en Duitsland er veel beter op letten dat er netjes wordt gesproken op televisie, terwijl Nederland alles maar een beetje laat hangen. Let er ook vooral op dat Vlaamse televisie, in haar programma’s over het algemeen beter let op het taalgebruik.

   Ik ben zelf nu overigens niet in een ‘Weg met Nederland’-bui! Ik was eigenlijk best geschrokken van alle negatieve berichtjes hierboven over Holland en de Hollanders. Ik ben zelf heel blij met mijn kikkerlandje! Maar ik vind ook dat het schelden wat minder zou mogen.

 16. Ed Vos zegt:

  “Maar ik vind ook dat het schelden wat minder zou mogen.”

  Het negatieve imago van de indische gemeenschap!

  “Een klein punt van kritiek dat ik heb als ik mensen zie schrijven over de mooie gebouwen, scholen, en spoorwegen die zijn aangelegd in Indië door de Nederlanders, is dat er wordt voorbijgegaan aan wie de uitvoerende arbeiders van die projecten waren. Ik kan me namelijk moeilijk voorstellen dat er alleen maar blanke handen met steen en specie in de weer zijn geweest onder de tropenzon.”

  CJ, je gaat me toch niet vertellen dat de Egyptische pyramiden of de Borubudur werden gebouwd door goedbetaalde arbeiders. 😉

 17. Ed Vos zegt:

  Reeds boven heb ik reeds gewezen op hoe hr De Jong de indische gemeenschap definieerde. vervolgens komt er een verhaal over de grootste dingen die de Nederlandse staatsburgers hebben verricht in de kolonie.

  Aan het eind van zijn verhaal komt de bedoeling van zijn verhaal: ” Een oplossing van de Indische Kwestie, die Finaal, Allesomvattend, Integraal en Rechtvaardig is”.

  Vervolgens: “Pas dan zullen zij zich weer volwaardig Nederlander kunnen voelen. En dat hebben ze verdiend!”

  Welke personen, behalve dan de indos’ (voeger Indo-Europeanen) zou hij hiermee wel bedoelen?
  De indische gemeenschap wordt hier — naar mijn smaak — opeens gereduceerd tot zich onvolwaardig Nederlander voelende indo’s..

  Ik zou zeggen: Man, wees kort en terzake, sla spijkers met koppen, en sleep niet alles en nog wat bij de haren bij om de regering te doen inzien dat een finale oplossing van de indische kwestie “”Allesomvattend, Integraal en Rechtvaardig is”.
  Was het in 2010 – middels een petitie – te komen tot een finale oplossing.
  Nu (2012) is het te komen tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

  Tot welke oplossing wil men over twee jaar dan wel komen, want geloof me nu maar, ook dit verhaal (inclusief petitie) zal weinig indruk maken op de Nederlandse regering.
  Men neemt de petitie hoffelijk aan voor verder beraad en vervolgens zie je alleen maar lachende gezichten en het vriendelijk handenschudden door beide partijen in deze kwestie.

  Nou dan was Kirsten Vos (meen ik) wat moediger en feller, die schreef dat het oplossen van de Indische kwestie een zaak was die Alle Nederlanders aanging.

 18. David zegt:

  Misschien is het iets om de Voorzitter van de Tweede Kamer te verzoeken om een speciale plenaire zitting bijeen te roepen, tijdens welke niemand minder dan Ricky Risolles (in zijn RR-outfit) gedurende een heel uur namens de Indische gemeenschap de Kamer mag toespreken om alle grieven en wensen en eisen naar voren te brengen. De NOS zendt de zitting live uit en na een week moet de Kamer stemmen over de door RR ingediende moties.
  Ik houd het voor mogelijk dat de Kamer in ieder geval een ruim bedrag uit de AWBZ beschikbaar wil laten stellen aan de Indische gemeenschap…voor een individuele en collectieve gesprekstherapie bij een psychotherapeut naar eigen keuze.

  • Ed Vos zegt:

   Daar heb je die David weer.

   Wel wanneer het toch om indo’s gaat dan had hr. De Jong beter de grootse daden van de indo’s extra moeten belichten.

   Wij Indo’s zijn van nature gevoeliger, emotioneler, verfijnder in ons optreden. We hebben een betere smaak voor voedsel en kleuren. Wij kunnen ons erop beroemen dat toen de Borobudur gebouwd werd het Paleis op de Dam nog bedacht moest worden. De gamelanmuziek bestond al toen men in Nederland nog op muziek van tamboerijn en varkensblaas de driekusman dansten.

   • Surya Atmadja zegt:

    Ed Vos, op 2 augustus 2012 om 00:14 zei:
    Daar heb je die David weer.
    Wel wanneer het toch om indo’s gaat dan had hr. De Jong beter de grootse daden van de indo’s extra moeten belichten.
    ——————————————————————————–
    Meneer Vos toch.
    Vroeger in den Oosten spelen de totoks al de baas , en sommigen die nog in tempo doeloe leven en denken doen het weer in Ollanda.

    U praat als een Indonesier , die gasten (Indonesiers) beweren dat hun beschaving hoger staan dan van de Hollandse .

    Ik krijg ook SAKIT HATI als ik dese lees :
    “Pas dan zullen zij zich weer volwaardig Nederlander kunnen voelen. En dat hebben ze verdiend!”

    Terlaloe die fen .

 19. Surya Atmadja zegt:

  Mijn dank aan Pak Lemon om een artikel van dnbnl hier te plaatsen.
  Het boekje van ” Wat Indie ontving en schonk ” heb ik toevallig ook op mijn boekenplank , naast de Insulinde reeks Mensch en Maatschappij Dr W.Ph Coolhaas, en ,Insulinde Werk en Welvaart van Dr G.J.J van Hall, , en ,De welvaart van Indie van Mr J Gerritzen.

  Tja , dat Nederland Indonesia als wingewest zag is gewoon bekend, en dat VOC een “staatsbedrijf “was kan men ook afleiden op basis van de verleende octrooi en de verantwoording moeten afleggen bij de Staten Generaal.
  De redenen waarom t VOC boekhoudkundig failliet werd verklaard kan men in diverse bronnen lezen .
  En op die “failliete boedel heeft Nederland Ned.Indie verder gebruikt als wingewest.
  En als de resten van die zogenaamde “failliete boedel ” zo waardeloos was , vraag ik me af waarom een klein land met bijna lege kas meer dan 120 .000 soldaten stuurde ?
  Om de inheemsen , die bruine broeders te helpen ?

  Ik vind echt jammer dat sommigen nog steeds geloven met wat Mr Van Heldsdingen schreef in zijn boek “Daar werd wat groots verricht “.
  Als oud voorzitter van de Volksraad kan hij de veranderde politieke situatie in den Oosten niet volgen, gezien zijn 2de boek “Hecht verbonden in lief en .leed” .

  salam sejahtera
  .

  • Jan A. Somers zegt:

   Gewoon het octrooi eens lezen (makkelijk te lezen in mijn dissertatie, ook voor het ‘waarom’ van die teksten). Een octrooi (voor alleenrecht) wordt verleend door de staat, nu nog steeds. Maar de octrooihouder hoeft geen verantwoording aan die staat af te leggen, alleen de rechten voor de instandhouding te betalen. Het was een gewone NV, maar wel de eerste in de wereldgeschiedenis. Waarschijnlijk verwisseld met de volkenrechtelijke machtigingen aan de VOC. Omdat de staat zelf geen betrekkingen onderhield met de Indische vorsten werd de VOC gemachtigd (volkenrechtelijke) verdragen te sluiten namens de Staten Generaal en de stadhouder: Item, dat die vande voorsz Compagnie sullen vermogen beoosten de Cape van bonne Esperance, mitsgaders in ende door de engte van Magellanes, met de Princen ende Potentaten verbintenissen te maecken, ende contracten op den naem van de Staten Generael vande Vereenichde Nederlanden, oft Hooge Overheden der selver .Dat vind je iedere keer weer terug in de verdragen, zie Corpus Diplomaticum Neerlando Indicum, overigens met vele tekstvariaties. Die Indische vorstendommen werden gewoon als staten gezien, zie de uitspraak van Hugo de Groot in Mare Liberum: “Habent insulae istae quas dicimus et semper habuerunt suos reges, suam rempublicam, suas leges, sua iura”, door mij vertaald met: Deze eilanden waarover wij spreken, hebben nu, en hebben altijd gehad hun eigen koningen, hun eigen staat, hun eigen wetten, en hun eigen rechtssystemen.

 20. Ed Vos zegt:

  Surya Atmadja, op 2 augustus 2012 om 00:35 zei:

  ” U praat als een Indonesier , die gasten (Indonesiers) beweren dat hun beschaving hoger staan dan van de Hollandse .”

  Nou wat zegt u dan hiervan?

  “Het was de Nederlandse regering, die de oorlog verklaarde, die het Vredesverdrag sloot met Japan en die de politionele acties voerde en die het voormalig Nederlands Indië overdroeg aan de regering van Soekarno”

  Wij indo’s zouden dat nooit en te nimmer gedaan hebben. Nooit niet

  “Vrouwen en kinderen werden in kampen geïnterneerd met nauwelijks medische verzorging of hulpmiddelen en met een steeds kleinere porties eten, zodat we langzaam uitgehongerd werden “.

  De man beseft niet dat dat kwam door voedseltekorten overigens wel veroorzaakt door de Jappen omdat ook zij hun militair apparaat en hun bevolking moesten voeden (en voorzien van medicijnen) en niet dat zij met voorbedachten rade de geinterneerden de hongerdood injoegen. Rantsoenering; heb ik elders (in een ander topic) over gehad

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Indische_holocaust

  Zoals ik reeds schreef: to the point zijn in de indische kwestie en niet alles met de haren erbij slepen..

 21. Surya Atmadja zegt:

  Ed Vos, op 2 augustus 2012 om 01:00 zei:
  Meneer Jan de Jong schreef:
  “Vrouwen en kinderen werden in kampen geïnterneerd met nauwelijks medische verzorging of hulpmiddelen en met een steeds kleinere porties eten, zodat we langzaam uitgehongerd werden “.

  De man (JdJ) beseft niet dat dat kwam door voedseltekorten overigens wel veroorzaakt door de Jappen omdat ook zij hun militair apparaat en hun bevolking moesten voeden (en voorzien van medicijnen) en niet dat zij met voorbedachten rade de geinterneerden de hongerdood injoegen. Rantsoenering; heb ik elders (in een ander topic) over gehad
  ————————————————————————————-
  Itu dia .
  Daarom moet ik toch gan lachen ( hi-hi-hi-hi) toen ik bepaalde passages las.
  Overdrijven is hier tot kunst verheven .

  Wist hij dan niet dat er tientallen duizend Inheemsen kreperen ??, Miljoenen kennis hebben gemaakt met de hongersdood , buiten de uitgebuite romusha.

  Het moet toch een keertje ( “voor eens en altijd”) ophouden dat sommigen met mythes, halve waarheden of Indianen verhalen komen.
  Rudy Kousbroek had het over Oost Indische kampsyndroom.
  Zijn artikel zie ik als een priet praat van een oude man , meer niet.

  Let op : dat er weinig te eten is , gebrek aan medicijnen , kleding of eigenlijk aan bijna alles zal niemand ontkennen.
  Mijn zus werd ook ziek , geen medicijnen en omdat ze nog klein was had ze nog geen weerstand.Heb haar nooit gekend .

  Ik vraag me af of zijn ongenuanceerde , eenzijdig , niet door feiten onderbouwd en met een soort denigrerende toon (” Wil je eens goed naar me luisteren?”.) en zijn slotopmerking ( Samenvatting) de zaken van de Indische mensen ( ik zag de logo van Indisch Platform) goed doet.
  Ik vraag me af of bepaalde aangesloten groepen bij de Indisch Platform gesteund wordt door de bijna 1000.000 of meer Indische en oud Indiegangers.

 22. Mas Rob zegt:

  Dat brengt ons op een belangrijke vraag: spreekt Jan de Jong op persoonlijke titel of uit naam van het Indisch Platform?

  Het ironische is dat Jan de Jong met zijn stukje meer imagoschade aan de Indische gemeenschap toebrengt dan de hernieuwde belangstelling voor “allerlei zaken, die met name na de oorlog hebben gespeeld in het voormalig Nederlands Indië.”

  • Surya Atmadja zegt:

   Mas Rob, op 2 augustus 2012 om 09:29 zei:
   Het ironische is dat Jan de Jong met zijn stukje meer imagoschade aan de Indische gemeenschap toebrengt dan de hernieuwde belangstelling voor “allerlei zaken, die met name na de oorlog hebben gespeeld in het voormalig Nederlands Indië.”
   ————————————————————————————
   Itu namanya efek sampingan.

   Onbedoelde effect , kan hoogsten ervan leren (ter leering) hoe het niet moet of om er van te lachen ( ende vermaeck).

 23. Jeroen zegt:

  Even wat leuke quotes over de reputatie van de Indo’s en Totoks vroeger om in zelfbeklag te kunnen baden:

  De taal der Indo-Europeanen.
  ” Multatuli laat dan ook in den Max Havelaar zijn superieuren Europeaan lachen over de domheid van den Indischen stumper, die niet weet dat er onderscheid is tusschen een ‘gouden hek’ en een ‘houten gek’. Historisch is verder de Hoogere Burgerscholier te Batavia, die, toen er een opstel opgegeven werd over het spreekwoord: ‘Het is niet al goud wat er blinkt’, zijn werk inleverde, tot verbazing van den totok-leeraar, prijkende met het opschrift: ‘Het is niet al hout wat er breekt’. Dit komt daarvandaan, dat het Maleisch (en het Javaansch) onze zachte g niet kent, terwijl aan den anderen kant die klank inderdaad zeer dicht ligt bij de h. De eerste Arabische h heeft zelfs treffend veel van onze g in ‘hijgen’ en dergelijke.”
  http://www.dbnl.org/tekst/pric005neer01_01/pric005neer01_01_0004.php?q=
  —————————————————————————
  “Amalia van Duurstede is geen standtype, waarin een reeks van karaktereigenschappen, die men als specifiek Indo-Europeesch pleegt te beschouwen, verwerkt zijn. Ze is een mensch uit de rare werkelijkheid en veroorlooft zich als zoodanig, een loopje te nemen met algemeene regels. Men houde het haar ten goede, dat ze niet belachelijk krom Hollandsch spreekt, niet indolent is en niet te pas en te onpas zenuwachtig lacht. Ze is geen exposé van Indo-Europeanisme, maar eenvoudig een mensch met oostersch en westersch bloed, opgegroeid in de kampong.”
  http://www.dbnl.org/tekst/_onz001192101_01/_onz001192101_01_0018.php
  —————————————————————————
  “Het Nederlandsch der Sinjo’s en Nonna’s, d.w.z. der lager staande Kampongs-Indo’s – men moet ze tegenwoordig Indiërs noemen – levert een merkwaardig mengelmoesje op van Maleisch, Javaansch, of wat verder de taal der Moeder uit den kampong zijn mag, en het Nederlandsch van den Vader. De beschaafde inlanders, die probeeren wat Nederlandsch te spreken, brengen het meestal veel verder. Maar hun getal is vooralsnog te klein, om in aanmerking te komen, al moet worden toegegeven, dat hier in de laatste jaren door het onderwijs heel wat verbetering is gekomen. De invloed die van deze Indiër-taal op het Algemeen Nederlandsch uitgaat, is natuurlijk bijna gelijk aan nul.”
  http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand01_01/ginn001hand01_01_0014.php
  —————————————————————————
  Nicolaus de Graaff b.v. gewaagt herhaaldelijk van ‘liblabse kinderen’, maar hij verstaat daaronder geen kleurlingen; enkel het in Indië geboren kroost van Hollandsche ouders, ‘vermits ’t meestendeel gelyk men seid een slag van de meulen heeft’.
  http://www.dbnl.org/tekst/_nee003191601_01/_nee003191601_01_0193.php
  —————————————————————————
  geeft Thérèse Hoven heel vaak de hare te kennen door het praedicaat “sinjo” of “nonna”. Het spreekt vanzelf, dat volgens haar alle halfbloeds lachwekkend Hollandsch spreken en alle mogelijke en onmogelijke ondeugden in zich vereenigen.
  http://www.dbnl.org/onzekinderboeken/tekst/_gro002190301_01/_gro002190301_01_0062.php
  —————————————————————————
  aar hij er van overtuigd was dat hij meer verstand in zijn pink had dan die domme liplap in zijn geheele hoofd. Maar was hij ziek of verdrietig, gevoelde hij zich ongelukkig over het een of ander waaraan niets te veranderen viel, had hij geld noodig of hulp, dan was het altijd weer de domme liplap die voor hem deed hetgeen geen ander voor hem gedaan zou hebben.
  p. 370]
  —————————————————————————

  • Surya Atmadja zegt:

   Lees de verzamelwerken van Vincent Mathieu aka Tjalie Robinson.

  • Jeroen zegt:

   Die heb ik gelukkig al gelezen. Daarom kan ik het negatieve en het positieve in een beter perspectief zien.
   Gelukkig heb ik van huis uit niets negatiefs mee gekregen over Indonesiers, wat ook weer doorwerkt over hoe ik over Indo’s denk.
   Want als de reputatie van Indo’s slecht is dan is dat volgens de gebruiken meestal te wijten aan het Indonesische in hem.
   Aan de andere kant is het volgens anderen juist weer het Europese in hem dat de Indo een slechte reputatie geeft.`

   ach zolang Indischen een last zijn omdat ze “zeuren”, met andere woorden iets doen of vragen wat andere niet willen horen, merken, voelen etc, dan blijft hun reputatie toch niet goed.
   Misschien is een slechte reputatie wel goed.
   Met een zeurende pijn ga je niet ze snel naar de dokter als met een pijn die echt ontzettende pijn doet.

 24. Mas Rob zegt:

  Óf je schrijft een stuk op persoonlijke titel óf je schrijft een stuk op gezag van je functie en verantwoordelijkheden. You can’t have it both ways…

  Ik hoop dat de aangesloten organisaties bij het IP hier bij stilstaan en zich beraden over de manier waarop Jan de Jong het IP gebruikt voor zijn persoonlijke (?) en controversiële standpunten.

  • Ed Vos zegt:

   Mas Rob,

   De zgn “controversiele ideeen”, komen nog steeds rechtstreeks voort uit de periode dat de Indische Nederlanders (ja, die met de donkere huidskleur zoals u en ik) het hemd van het lijf werden gescheurd met moeilijke vragen over hun aanwezigheid in Nederland.
   De indo’s — de indische mensen – moesten daarvoor allerlei verklaringen geven varierend van uit het land geschopt, ongewenst in hun land van herkomst tot andere hier niet verder te noemen verklaringen.

   Het gevoel van ongewenst en onvolwaardig zijn zowel in Indie als in Nederland, spreekt bepaalde personen nog steeds parten, vooral wanneer zij niet datgene krijgen wat ze willen, of wanneer de zaken niet verlopen zoals men zich die heeft voorgesteld.
   Het onbegrip van de Nederlandse bevolking, onvoldoende kennis van de indische geschiedenis (ja van wie niet?), spelen daarnaast ook een grote rol.

   Het lijdt geen twijfel dat in zo’n situatie fact en fiction verhalen (+geruchten en onverwerkte persoonlijke zaken) 1 gezamenlijk leven gaan leiden.

   Bij een geschil tussen partijen dient men zich bij de feiten de houden, en die zijn me dunkt klip en klaar.
   Aanvullingen doormiddel van het aanheffen klaagzangen om de tegenpartij te beinvloeden of tot andere gedachten te brengen mogen daarbij geen rol spelen.
   Die verandert daarmee toch niet van mening en blijft bij haar standpunt en voet bij stuk houden daarbij gesteund door een eigen vet dossier.

   Ik geef tot slot de heer de Jong c.s. de tip om het geschil ook aan de rijdende rechter voor te leggen, en diens besluit op zijn minst als advies over te nemen, en niet via oproepen in sociale media een petitie te ondertekenen waarvan het resultaat van te voren reeds bekend zal zijn.
   Tijdens het programma de rijdende rechter zal heel Nederland met eigen ogen en in begrijpelijke taal aanschouwen en horen waar het nu werkelijk om gaat.

   • Ed Vos zegt:

    p.s. op de site van het IP wordt met grijs achtergrond een reactie extra onder de aandacht gebracht. Leest u het zelf maar eens door.

    # Leo tho Neijenhuijs 31-07-2012 13:19

    De schrijver besluit met de woorden: Verder is het besef dat het v/m Nederlands-Indië simpelweg 400 jaar lang Nederlands grondgebied was door een (opzettelijk?)zeer slecht geschiedenis onderwijs uit het collectief geheugen gehaald.

    Deze persoon schijnt voorzitter te zijn van de BEGO. Nu weet ik niet waarvoor de letters BEGO staan, maar wie zich de moeite getroost dit woord in een Indonesisch-Nederlands woordenboek op te zoeken of in een Javaans, kan alleen maar meewarig het hoofd schudden….

   • Mas Rob zegt:

    Ik moet bekennen dat ik begon met mijn hoofd te schudden, maar uiteindelijk toch in de lach schoot… 😉

 25. Peter zegt:

  Je drukt op de naam Jan de Jong en je komt op de website van de Stichting Het Indisch Platform. Jan probeert ons klootjesvolk te laten geloven dat hij dat op titelatuur personelle schrijft, dan geloof ik dat 1+1= 3.

  Ik neem het dhr. Lentze ten zeerste kwalijk dat hij de ernst der zaken van de woorden van de Jong onderschat. Eeen beetje zuivere Indo heeft wel door dat de Jong de Indo-Europese met minder Hollands bloed in de zeik zet. Hij laat zich daardoor van zijn beste koloniale kant zien. Dat kan hij halfdronken wel zeggen aan de bar van de Vaderlandse Club maar AD 2012 is er toch wel wat veranderd. Het is gewoon een uiting boesoek van zijn post-koloniale karakter en daar ageer ik tegen. Eens een koloniaal altijd een postkoloniaal

  En dan zijn stelling dat “Indo-Europese met minder Hollands bloed; de Nederlandse staatsburgers, buiten de kampen werden gehouden. is louter en alleen een waan- en psychotische voorstelling van de Jong”. Dat is toch een groffe en pertinente leugen, dat leutert iemand op de website van Het Indisch Platform en wel op persoonlijke titel dus het is hem persoonlijk aan te rekenen.

  Ik verwacht van de Jong toch wat diepere kennis over de oorlog in Indie. Ik verwacht van het Indisch Platform dat ze toch beter hun kandidaten screening op het rassistisch en koloniaal gehalte

  Die meneer zit in het Indisch Platform en die moet ons Indo-Europese van minder Hollands bloed vertegenwoordigen. Dat kan die meneer toch niet ernstig menen als hij goed bij zijn hoofd is maar dat laatste betwijfel ik ten zeerste.
  Maar dat niet alleen , als hij voor het Platform met een regeringsinstantie gaat praten dan kijkt de andere kant toch ongelooflijk naar de Jong die in heel zijn koloniale houding lalt dat hij het heel slecht gehad heeft in Indie. dat gelooft geen boerenheikneuter.
  En daarom denk ik dat het Indisch Platform met mensen zoals Jan de Jong nooit iets voor elkaar krijgt want ze missen het slachtofferzijn maar bovenal de geloofwardigheid als postkoloniaal

  Ik ben bezig een uitgebreide open brief aangaande de kwestie Jan de Jong te schrijven aan : Het Indisch Platform – Pelita – JES – Moesson- INOG, aan die clubs geef ik geld dus ze mogen er ook wat voor doen

 26. Jeroen zegt:

  Toch nog een keer gelezen, dat van Dhr. De Jong:

  “Critici over die periode zouden er ook goed aan doen om eens een vergelijking te maken met de sociale verhoudingen in Indië van die tijd met die in het huidige Indonesië. Precies hetzelfde, verzeker ik u. En het huidige bestuur in Indonesië heeft ook nog evenveel problemen met de mensen in Atjeh.”

  Hu? De Indonesiers hebben kiesrecht, de adel heeft minder macht, de Indonesiers staan op alle plekken van de sociale ladder, niet alleen onderaan met een minderheid ergens boven.
  Dezelfde problemen met de mensen in Aceh? Tegen de Acehers werd toch gevocht omdat de Britten dat wilde vanwege piraterij, en omdat het leger graag wou vechten en veroveren?
  De Sultan van Aceh wou toch bij Indonesie horen en schonk daarom goud? De huidige mensen van Aceh konden niet zo goed met de Bataks en werden onthouden van olieopbrengsten?
  Dat is toch totaal anders?

 27. Surya Atmadja zegt:

  Peter, op 2 augustus 2012 om 11:56 zei:

  Die meneer zit in het Indisch Platform en die moet ons Indo-Europese van minder Hollands bloed vertegenwoordigen.
  —————————————————————
  Ik heb de bruine vermoeden waarom de Indischen het weinig voor elkaar kunnen krijgen als er bepaalde soort mensen zitting hebben bij hun Indische Platform.
  Adoeh , kassian .

  Als Menir JdJ al zo hooghartig deed tegen de Orang Indo dan zal ik als een kind van een Nederlandse Onderdaan snel wegduiken .
  Strakjes seh hei hotperdom tegen mij.

  Snel wegduiken m ben tenslotte niet Orang “Bego”.

 28. CJ Lentze zegt:

  Wellicht interessant voor de I4E-lezers… Indisch3.0 houdt een themaweek over het koloniale verleden:

  http://www.indisch3.nl/2012/08/02/aankondiging-indisch-3-0-themaweek-over-het-nederlandse-koloniale-verleden/

  Wellicht ook interessant voor Meneer de Jong.

  • Boeroeng zegt:

   CJ, we zullen het themaweek vermelden.
   Wij doen het hele jaar dit thema verwerken in het nieuws en in augustus berichten we specifiek over de herdenkingen.

 29. eppeson marawasin zegt:

  Oh … oh, er hangt actie in de lucht. Komt er misschien toch nog beweging in het stilstaand water (air). Bezetting van de Indische school wellicht?

  We blazen de afwacht!

  e.m.

 30. Boeroeng zegt:

  Jan de Jong schrijft:

  Vrouwen en kinderen werden in kampen geïnterneerd met nauwelijks medische verzorging of hulpmiddelen en met een steeds kleinere porties eten, zodat we langzaam uitgehongerd werden . Daarnaast dagelijks dreiging van individuele of collectieve straffen door de barbaarse bezetters. Dit gold ook voor de Indo-Europese met minder Hollands bloed; de Nederlandse staatsburgers, die buiten de kampen werden gehouden

  De meeste vrouwen en kinderen werden niet geinterneerd en zoals de Jong het schrijft bevestigt hij die mythe die hardnekkig blijft bestaan.
  Het was ook niet zo dat niet-totoks niet geinterneerd werden. Zowat 30.000 burgers en 30.000 krijgsgevangenen waren indo.
  @ Peter, Nu ben ik ook een tikkeltje kriegelig van die omschrijvingen met bloed, maar je moet er niet te zwaar aan tillen in dit geval.
  @ Ed, De voedselschaarste was algemeen in het land. Maar de Jappen deden te weinig om die algehele situatie te voorkomen en deze fout te herstellen.
  Honderdduizenden mannen die normaal op hun akkertje werkten werden gedwongen elders, tot ver buiten Indonesië, te werken aan oorlogsprojecten,
  En ik denk toch dat die verwaarlozing en laksheid tav de geinterneerden op een zeker moment een bewuste keuze werden: laat ze maar verrekken…net goed.. vijanden van het Rijk.

  Ik denk dat de wandaden van Nederland ook afstralen naar de Nederlandse gemeenschap toen daar en hun nazaten. Toch moeten we daarom niet meewerken aan de Grote Koloniale Doofpot, waar al eeuwenlang die wandaden in worden verstopt. In diskussies moeten we de schuld leggen bij de Nederlandse cultuur en niet bij een deel van die cultuur.

  https://indisch4ever.nu/2010/10/02/het-verdriet-van-de-indo-xii/

  • Boeroeng zegt:

   Merci voor de link, Ed
   Ook hier weer is de ‘deskundige’ visie discriminerend…. tot racistisch

   De Japanners interneerden op hun beurt vrijwel alle geallieerde Europese burgers in de door hen bezette gebieden.

   Niet kunnen zien dat dit een discriminerende formulering , is deel van de koloniale verdringing.
   Impliciet zit in de gebruikte definitie van “Europeaan” dat men blank moet zijn.
   Punt 2 is ook apart. Misschien 200.000 indo’s met de Nederlandse nationaliteit werden niet geinterneerd.
   Notabene was 65-70 % van de Europeanen van gemengde afkomst.

 31. Loukie Lemper zegt:

  De winnaar van de 100 meter vrije slag in Londen van hedenavond werd vlak voor de huldiging ‘een halve Surinaamse’ genoemd door de commentator van de NOS. Da’s erg? Da’s gewoon? Da’s…?

  • P.Lemon zegt:

   Beter was ws ‘een half javaans-surininaamse. …. Vergelijkbaar maar helaas geen Indo of indische roots.
   Ten tijde dat Suriname nog een kolonie was van Nederland zijn in het begin van 1900 tot voor de Tweede wereld oorlog ongeveer 32900 Javanen als contractarbeiders uit Java gehaald om op de plantage te werken.

   Zij waren nodig omdat na de afschaffing van de slavernij in 1863 en de jaren daaropvolgend, arbeiders nodig zijn om de plantage te bewerken. Zij komen uit dorpen van Midden en Oost-Java. Het zijn mensen uit de desa’s die landbouw als middelen van bestaan hadden.

   Net voor en na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 is met de grote emigratie van Surinamers naar Nederland ook veel Javanen in Nederland gekomen.
   http://home.wanadoo.nl/javas/Vertellingen/PBI/Surjavanen.htm

   • Pierre de la Croix zegt:

    Ja, maar nu ze goud gewonnen schijnt te hebben (ik heb niet gekeken) is en blijft ze toch vooral ONZE “Kromo”, want een Indo-Europese, hoe je het (c.q. haar) ook wendt of keert.

    Zoals al eerder door mij voorgesteld: We maken haar Indo Honoris Causa en overreiken haar als teken harer waardigheid een mooi Indovaantje van Paatje Pffffff …….

    Een mooie taak voor het Indisch Platform om dit allemaal namens de Indische Gemeenschap te oeroesen.

    Pak Pierre

 32. Ed Vos zegt:

  Nou reken er maar op Pak Pierre dat men in Indonesie haar zal vereren als nationale heldin, en als 1 van hen, zoals zij ook u en ik zullen beschouwen als een der hunnen wanneer u iets belangwekkends presteert.

  Maar zonder dat beschouwen ze u en mij als een hunner landskinderen. Zelfs de Hollanders die hun vroegere huizen weer bezoeken zullen ze gastvrij en open benaderen – weliswaar niet als een van hen maar toch als een ex-bewoner van hun land

  • Pierre de la Croix zegt:

   Nou … dat is dan mooi nieuws over die Indonesiërs, maar ik weet niet of ik hun gastvrijheid nog eens op de proef ga stellen ……

   Pak Pierre

 33. Ed Vos zegt:

  Ich bin ein halber indonesier!

 34. Ed Vos zegt:

  Wanneer dat hout gemaakt is van de djatiboom zal hij voor 4% boom zijn? En wanneer het gemaakt is van het hout van een Hollandse eik is hij dan indo? 😉

 35. Ed Vos zegt:

  Rekenen kunnen ze ook al niet die indo’s 😉

 36. Peter zegt:

  @Boeroeng
  aan dat “minder Hollands bloed” til ik toch zwaar en wel om het koloniaal, rassistisch karakter, dat erachter schuilt. Ik had deze woorden in eerste instantie met Mussert en zijn NSB verbonden maar de woorden klinken toch meer naar die Nationalsozialistische Weltanschauung en dan zijn we in de donkerbruine wereld van dHr Hitler cs aangeland. Dat blijkt wel want wat lees ik in het “Nationalsozialistisch Lexikon” en ik vervang het woord “Duits” door “Hollands”:

  “minder Holland bloed bevat minder verwante rassenbestanddelen. Voor het hoger en algemeen begrip is het woord “Arisch” gekozen en daarmee is Holland en haar bloed als rassistisisch eenheid samengevat. “Hollands bloed” kan men definieren als het ras dat niet besmet is met bloedvreemde elementen (dus Indo-Europese elementen)..

  Dus waar het om gaat is dat volgens de Nationalsozialistsische Weltanschauung en arische afstamming van dHr de Jong hebben Indo-Europeanen minder Hollands bloed , zijn besmet met bloedvreemde elementen, dus zijn minder en hebben ook nog een andere bloedgroep.

  Misschien heeft die arme man de Jong (ik begin begin langzamerhand medelijden met hem te hebben) het niet zo bedoeld maar waarom schrijft hij niet op wat hij bedoelt, weer iemand met teveel Indisch gevoel en te weinig ABN om zich behoorlijk uit te drukken..

  @ Boeroeng: Wat zou jij ervan vinden als je op 15 Augustus in Den Haag naast de meer Hollands bloed J. de Jong op de eretribune zit , vertegenwoordiger van jou en mij in het Indisch Platform , een persoon die evidente indo-fascistische ideeen op na houdt?
  Ik weet wel dat vele oorlogsmisdadigers niet vervolgd zijn maar dat betekent niet dat zo’n persoon een ereplaats krijgt bij de herdenking.

  En als in Nederland al heibel wordt gemaakt over het omhakken van eik achter het Achterhuis van Anne Frank, dan mag ik me toch vertillen aan “Minder Hollands Bloed”. De verhoudingen zijn dan weer in provinciaal Holland getekend

  En waarom heeft Het Indisch Platform het artikel klaarblijkelijk ongelezen of niet kritisch lezend geplaatst op haar website, Ik heb nog geen correctie dienaangaande gelezen, dus ze zijn er mee eens. Dat wordt wel dringen op die eretribune.

  • Surya Atmadja zegt:

   Ik las ergens :
   Wien Neerlands bloed in d’ aders vloeit
   Van vreemde smetten vrij

   Mijn vraag is :
   Is Indisch Platform de vertegenwoordiger van die honderd duizenden Indische Nederlanders ?

   • eppeson marawasin zegt:

    Volgens The Indo Project is het IP een ‘Indo umbrella’. Als je die niet opsteekt als ‘a hard rain is gonna fall’*** dan ‘ga je nat’.

    ***courtesy Bob Dylan

    e.m.

   • Boeroeng zegt:

    Ik zou nog een poll maken met die vraag.
    Zie rechtsboven.
    Het Indisch platform vertegenwoordigt zichzelf of de aangesloten organisaties. In principe niet die honderdduizenden Indische mensen en zij met een Indië-achtergrond.
    Maar een x aantal standpunten worden wel gedeeld door veel mensen .
    De heer de Jong spreekt op persoonlijke titel.

   • Jan A. Somers zegt:

    Zal ik het nog ingewikkelder maken? Zing dan eens het Wilhelmus!

 37. Ed Vos zegt:

  Als het maar geen geen”killing joke” is geworden 😉 Is die frontman overigens al terug? Misschien is hij ergens wel gestorven van het lachen. hint: Monty Python’s Flying Circus

  • eppeson marawasin zegt:

   Who wants to live 4ever 😉 It was obvious this Joke*** was lethal. No one could read it and live.

   ***e.g. lettre à titre personnel

   e.m.

 38. Surya Atmadja zegt:

  eppeson marawasin, op 3 augustus 2012 om 11:30 zei:
  Volgens The Indo Project is het IP een ‘Indo umbrella’.
  ———————————————————————————-
  Dezelfde al Payung Fantasi ?

 39. Ed Vos zegt:

  We dwalen een beetje af. Geef niks.
  Wat is het imago van de indische gemeenschap: Wat my betreft bestaat die indische gemeenschap uit een groep brave konings- getrouwe personen. Uiteraard als ex-ambtenaren/militairen ook zeer plichtsgetrouw. Tegen het gezag kom je niet, doe je je mond niet open.

  Men had in Indie al met de vuist op tafel moeten slaan toen men al onraad begon te ruiken. OK, dat heeft men om bepaalde redenen niet gedaan.

  Vervolgens gingen alle rechten en plichten over naar Indonesie. Al direct had men een (proef)proces moeten aanspannen tegen de Nederlandse regering.

  Ook niet gebeurd, en later ook niet.

  Wat kan de IP nog doen met dit gegeven dat men voortdurend achter de feiten aanliep. De regering het boek van Meyer “de indische rekening” aanbieden?
  De regering zegt: sorry hoor, wij zien nu in dat julie een goede reden hebben om ontevreden te zijn.

  Excuses aanvaard? De finale en bevredigende oplossing?

  Een uitkerinkje als extraatje misschien?

  Even het grote kanon De Jong te voorschijn halen als geheim wapen

  Maar ja. hoe groot moet dat bedrag zijn, wie krijgen het en wie niet. Gekissebis, geharrewar, ruzie.

  Maak er maar gauw — dit en het volgend jaar – een eind aan, het wordt een gebed zonder eind. Niet goed voor het imago.
  Misschien toch naar de (rijdende) rechter?

 40. Ed Vos zegt:

  p.s. misschien is het beeld van de indische gemeenschap dat ik hierboven schetste wel het beeld van het IP, en is dat beeld van de indische gemeenschap reeds achterhaald…;-)

 41. Ed Vos zegt:

  correctie: tegen het gezag kom je niet in opstand

  ..vervolgens gingen alle “rechten en plichten” – lees verplichtingen (= staatsschuld) over naar Indonesie

  Die indo’s schrijven ook maar van alles neer zonder eerst er bij na te denken 😉

 42. Jan A. Somers zegt:

  Er wordt nogal flink tegen het IP aange…… . Maar waarom doet men zelf niets? Als in de politiek iets niet naar onze zin gaat, gaan we onder elkaar zitten kankeren. Beperkt tot Indo’s onder elkaar. Hooguit een commissie oprichten om te bepalen wie er Indo is en wie niet. Gelukkig hebben we nu een nieuwe licht getinte sportheldin. Kunnen we weer even verder. Via een excel-sheet kun je rekenen met hoeveelheden en afkomsten van bloed. En wie zijn de nieuwe rechthebbers? Indonesië of Desi Bouterse? Groningen is ook nog in de race.

  • Surya Atmadja zegt:

   Jan A. Somers, op 3 augustus 2012 om 15:41 zei:
   Er wordt nogal flink tegen het IP aange…… . Maar waarom doet men zelf niets?
   ———————————————————————
   Het is omdat ik geen Indo ben, anders zal ik een kwaaie reactie sturen aan I.P of die Menir J.D.J

   @ Pak Vos :
   Je denkt toch niet dat de grens/deur geopend werd als “jullie” van te voren al problemen maken in den Oost.
   Zie de rapport Werner .

   • Ed Vos zegt:

    Het is omdat ik geen Indo ben, anders zal ik een kwaaie reactie sturen aan I.P of die Menir J.D.J

    Ik had een brief gestuurd naar mijn vorige werkgever of ik dat loon dat hij mij nog moest uitbetalen binnen een redelijke termijn kan tegemoetzien.
    Een beetje eigen initiatief mag best toch?

    En als laatste mogelijkheid was ik naar een advocaat gestapt om het klusje voor me te klaren.

    Nu na zoveel jaren twijfel ik, immers, is het nog mogelijk?. Ik sluit me aan bij een organisatie die mijn belangen zegt te behartigen, en die stapt met onmiddellijke ingang naar een advocaat om mij daarbij te helpen.
    Zo simpel is dat. Wanneer ik die zaak win, ja dan is het hek van de dam…;-). Wat er dan nog komt is not my business.

    Een andere mogelijkheid is dat ik alweer naar een raadsman toestap om een en ander voor me eens uit te zoeken, na al die jaren..

   • Jeroen zegt:

    Dan moet je op dat moment wel een advocaat kunnen betalen. En dan moet je wel weten hoe het spelletje werkt in Nedeland.
    Molukkers zijn, zover ik de verhalen ken, ook vaak de mist in gegaan omdat ze te veel vertrouwden op mondelinge afspraken. Onwetendheid.
    Zoals al eerder opgemerkt, als je uit een milieu komt waar je geen kiesrecht hebt, klein ambtenaar of militair bent en uit een oorlog komt, duurt het een tijdje voor je mondig wordt.
    Een ondernemer als Tjalie Robinson verbaaste zich in een briefwisseling ook over de regeltjes in Nederland, een teken dat Indischen ook niet goed wisten hoe het er aan toe ging in Nederland.

   • Jeroen zegt:

    En eerlijk gezegt zijn politiek en recht ook ingewikkeld spelletjes, misschien besefte men pas laat dat er recht was op achterstallig loon en wat Nederland en Indonesie hadden afgesproken?

   • Jeroen zegt:

    O sorry wat vergeten:
    En wat dacht je van fatsoen, misschien dat Indischen dachten dat het niet fatsoenlijk was om het “arme” Nederland net na de oorlog al te vragen om achterstallige betalingen.
    Het lijkt me ook typisch politiek om op het geweten in te praten. Zo is het ook onwaarschijnlijk dat de politiek nu niet gaat betalen omdat ‘arm’ Nederland in krisis zit. Hoe gaan ze dat verkopen aan de rechtse -anti-handje-ophouden-behalve-voor-hypotheekrente-aftrek-en-kinder-bijslag achterban uitleggen?

 43. Ed Vos zegt:

  Want ik wil gewoon geld zien, en niet dat halfslachtige gedoe, het gaat mij niet om dat geld. Zaken zijn zaken.

 44. Ed Vos zegt:

  p.s. een andere bijkomende mogelijkheid is dat die raadsman eens bij een collega in Indonesie gaat informeren over het hoe en het wat.

 45. Ed Vos zegt:

  Tot slot, want ik heb er verder niets mee te maken.
  Krijg ik te horen dat ik helemaal geen geld krijg, dan denk ik : Wat een stelletje kl..zakken.
  Sudah laat maar, niet goed voor je bloeddruk. De ware indo.

  Vervolgens schrijven anderen, wetenschappers, over de casus.

 46. Ed Vos zegt:

  Ik ben bezig met het schrijven van een kort verhaal en het luidt zo:

  I. Ik heb een BV Nederland en ergens anders heb ik een andere BV Nederlands-Indie..
  Vervolgens wordt die BV Nederlands-Indie bezet door de lokale bevolking en de arbeiders.
  Die willen, werk, meer inspraak, arbeiderszelfbestuur of zoiets

  Ja maar dat kan zo maar niet. Ik doe er alles aan om die bezetting te beeindigen.
  Maar uiteindelijk realiseer ik me dat tegenspurtelen nutteloos is.
  OK dan (want ik wil zo gauw mogelijk van die handel af): “je mag die BV overnemen voor x gulden”, spreek ik met de bezetters af, een koopje.
  Af te betalen in 30 jaar. Ik heb nog wat loon uit te betalen aan een aantal werknemers, maar daar komen jullie best uit.

  De nieuwe eigenaren van die BV vinden het een “prima” voorstel.
  En wat die onbetaalde salarissen betreft, denken ze die betalen we lekker toch niet uit.
  Dat is loon uit te betalen aan illegale aan gastarbeiders, en die deden niet mee aan de bezetting, ja vochten zelfs tegen ons

  II. Even later komen die werknemers waaraan ik nog loon schuldig ben bij me aankloppen.
  Ja, maar dat gaat niet u was toen in dienst bij BV Nederlands Indie!
  Die heb ik verkocht, daar moeten jullie zijn.

  Maar ja inmiddels is de naam van die BV Nederlands-Indie veranderd in BV Indonesia.

  Leuk en simpel verhaal niet? Mochten personen die in dit verhaal met naam en toenaam genoemd worden daar bezwaar tegen hebben. U weet me best wel te vinden

 47. Ed Vos zegt:

  Correctie: De nieuwe eigenaren van die BV – De bezetters van die BV

  • Patrick zegt:

   Ed vraagje, stel je nou dat de ‘bezetters’ onrechtmatig zijn, i.c. niet de wettige eigenaren van die BV? Moet ik dit vanuit de metafoor uitleggen als de Indonesiërs zijn niet de wettige eigenaren van de BV/het land?

   • Surya Atmadja zegt:

    Als men over een bedrijfsvorm praat , dan is Holland een moederbedrijf(hoofdvestiging) met een een dochterbedrijf ergens in den Oosten.
    Door mismanagement , uitbuiting van de werknemers , verkeerde investeringspolitiek etc , kon een andere bedrijf een vijandige overname doen .

    Het is logisch dat de oude eigenaar hun oude bezit terug willen, vergetende dat de bedrijfssituatie al lang veranderd was en dat er nieuwe werknemers/management zijn , ook dat de economische omstandigheden al veranderd waren.
    En zeker omdat de nieuwe bedrijf al goede zaken kunnen doen met andere bedrijven en ook erkend werd door andere bedrijven , zelfs door de organisatie van samenwerkende bedrijven.

    Kortom, het heeft geen nut meer om een vijandige bod laat staan een vijandige overname te proberen , het is voorbij met die goede oude tijden.
    Percuma saja .

   • Ed Vos zegt:

    Ik begrijp dat mijn verhaal enige verwaring schept, maar take it as it is.

    In dit geval ben ik de eigenaar van het bedrijf. Ik heb dat dus ook verkocht.
    Heb ik ook het eigendomsrecht op de grond? Dat blijkt niet uit het verhaal. En wanneer dat bedrijf op indisch grond stond, was ik daarvan zeker niet de eigenaar, maar had ik die bvb in bruikleen, of gepacht..

    Om tot de realiteit over te gaan, gelukkig lieten de indonesiers (Soekarno c.s.) zich niet in de luren leggen of de kaas van het brood eten zoals de indianen in de VS of de Aboriginals in Australie, en als indo ben ik daar ook blij mee.

  • Patrick zegt:

   @Surya: Ik begrijp de structuur van de verschillende BV in zijn verhaal wel, ben het overigens niet eens met ‘vijandige overname’ maar dat doet niet zo ter zake. Ik meende in de correctie van Ed te lezen dat hij eigenlijk vindt dat de bezetters/Indonesiërs geen rechtmatige eigenaren van die BV zijn ondanks die overname. Je kan dan vervolgens ook een boom opzetten of de ‘kolonialen’ e.d. überhaupt eigenaren van die ondernemingen en het land zijn geweest en of ze die niet slechts ‘in bruikleen’ hebben gehad. Althans met de ‘hedendaagse kijk’ op de wereld.

   • Surya Atmadja zegt:

    Dat begrijp ik ook wel , het gaat om de eigendomsrechten .
    Je kan dat kopen, krijgen of toe eigenen.
    Nederland had in de meeste gevallen toe geeigend, door list , geweld .
    Eeuwen geleden kon het nog .

    De combinatie van nieuwe eigenaren- bezetters is voor mij ook een vreemde combinatie.
    Bezetters zijn juridisch gezien geen eigenaren .
    Kan altijd er uit gekieperd worden.

    Als Nederland het weer wil toepassen ( middels “Pol.Acties” etc ), dan kan het uitgevochten worden.Het gebeurde ook.
    De uitslag is bij voorbaat duidelijk , op lange termijn kan Nederland het niet volhouden.
    Geluk bij het ongeluk is dat de VN en andere landen het ook ingezien hebben en Nederland terug gefloten.
    En dan komt die jammerklachten van , “wij zijn door VN-USA etc gedwongen” .
    Terwijl een weldenkende mens het al kunnen zien dat Nederland een nieuwe oorlog niet kan winnen.

    Terwijl het grote deel van de Gordel van Smaragd al lang opgeeist is door de oorspronkelijke bewoners (dus eigenaren) sinds 1928 , daarna 1945 .Omdat de toen van oudsher verdeelde Indonesische volkeren hadden min of meer georganiseerd .(1928)
    Lees: beter georganiseerd dan hun oudere koninkrijken.

    De keerpunt was de Linggardjati overeenkomst met de facto erkenning van R.I over Java-Sumatra-Madura , gevolgd met de Renville en RTC akkoord.

    Hoe je omkeert of omdraait trek Nederland aan de kortste eind.

   • Ed Vos zegt:

    Als Sundanees, want het streven naar onafhankelijkheid is daar ook sluimerend, hoop ik dat u ook begrip hebt voor de situatie van de Atjehers, en de papua’s, dat de papua’s binnen de eenheidstaat ook meer autonomie mogen krijgen, want dat werd hen beloofd 😉

    • Patrick zegt:

     Mijn deels molukse en deels sundanese dna zien wel degelijk een groot belang en groot begrip voor een rechtvaardige verdeling van macht, recht en zeggenschap. Ik vrees dat dit een proces is dat tijd vraagt en onontkoombaar is bij de vorming van een natie. Het schone Nederland heeft er ook ruim drie eeuwen over gedaan voor er sprake was van een ‘rechtvaardige’ samenleving, het zal in Indonesië veel sneller gaan maar toch. De realiteit is echter ook dat de federale staat die Nederland in feite heeft afgedwongen wel heel erg in haar eigen straatje paste. Sukarno en Hatta hebben nooit een geheim gemaakt van de ‘Sabang tot Merauke’ ambitie! Een broer van Andi Azis heeft me ooit verteld dat Azis de opstand tegen Sukarno niet zozeer heeft georganiseerd omdat hij de eenheidstaat verwierp, hij wilde vooral zoveel mogelijk tijd creëren om Oost-Indonesië in de gelegenheid te stellen een sterker tegenwicht te organiseren tegen de Javanen. De eenheidstaat zou in zijn ogen uiteindelijk onontkoombaar zijn. Dat er nu allerhande sluimerende conflicten zijn is helaas ook niet te vermijden, wat het zal brengen? Ik hoop uiteindelijk rust, welvaart en vrede maar ik vrees met vreze.

   • Jeroen zegt:

    Ingewikkeld.
    Ik vraag me af of het in een democratie mogelijk is dat macht eerlijk verdeeld wordt over verschillende groepen.
    In Nederland is het waarschijnlijk ook zo dat de Hollanders meer te zeggen hebben dan Groningers, Friezen en Limburgers appart.

    Is het misschien zo dat gebieden waar veel mensen wonen, zoals Java, zo dichtbevolkt zijn omdat ze een strategische ligging hebben?
    Voor de wereld- en regionale handel, en omdat het een vruchtbaar gebied is.
    Misschien dus logisch dat daar veel geld in gestoken wordt omdat het van oudsher de motor is van het gebied?
    Ik denk niet dat eilanden in het oosten van Indonesie, behalve Papua, die positie zou kunnen innemen. Economische zelfstandigheid zou misschien kunnen als men stappen terug doet qua technologie, of vooruit door technologische vooruitgang op het gebeid van o.a energiewinning. Dan nog heb je andere landen nodig die je grondstoffen leveren voor bijvoorbeeld zonnepanelen.

    Als oost Indonesiers politiek gezien meer macht willen hebben, zullen ze denk ik naar Java moeten verhuizen en daar deelnemen aan de politiek, zoals Groningers etc naar de Randstad gaan om daar in de politiek te werken.

    Indonesie zou wel meer moeten doen aan de rechten van minderheden.
    In landen waar je verschillende volkeren hebt waarvan één heel groot, moet je de culturele rechten van kleinere volkeren vastleggen. Dat zou in China ook moeten waar de Han Chinezen dominant zijn.
    Misschien wordt het tijd dat Indonesie het nationalisme iets laat vieren en Molukkers en Papua’s meer ruimte geeft zoals we in Nederland culturele ruimte geven aan de Friesen?

 48. Jeroen zegt:

  Dan kun je nog een verhaal beschrijven over BV Nederland: The Beginnings. Over hoe BV Nederlands BV VOC overnam.

 49. Ed Vos zegt:

  Geen slecht idee…BV VOC – Nederlandse Handelsmaatschappij – ABN/AMRO

 50. Surya Atmadja zegt:

  Bij een liquidatie van een bedrijf wordt door een curator bekeken wat de schulden en de vermogen van geliquideerde bedrijf is.
  Dat leer je ook vroeger bi de LEAO (wink).
  Sommige Nederlanders zelfs historici beweerden dat de “staatsbedrijf”VOC echt failliet is toen de staat het overnam .
  De reden van faillisement werd vaak gegeven als grote overhead ( logisch als je oorlogen moet voeren) , de Nederlandse-Engelse oorlogen en de corruptie ( VOC=Vergaan Onder Corruptie).

  Het niet juist vermelden van de verborgen vermogen is volgens mij fraude.
  Want Nederland kon na 1799 verder wingewest De Gordel van Smaragd lekker uitmelken, kon zelfs de kosten van Java oorlog bekostigen , van Ned-Belgische oorlog bekostigen , afschaffing van de slavernij etc etc .
  En het is waardeloos dat Nederland zelf kost wat kost Republik Indonesia wil inlijven , om de pecunia’s.

  En als troostprijs krijgen de Republik ook nog extra rekening gepresenteerd na de vechtscheiding.
  Miljarden gulden werd als alimentatie bedongen.

 51. Ed Vos zegt:

  Jeroen, op 4 augustus 2012 om 09:12 zei:
  “Dan moet je op dat moment wel een advocaat kunnen betalen. En dan moet je wel weten hoe het spelletje werkt in Nedeland”

  Het was beter geweest dat 1 persoon met een grote ausdauer en grote zelfopoffering de Nederlandse staat voor de rechter had gedaagd. Het resultaat zal consequnties hebben gehad voor dienoverenkomstige gevallen.

  Bekijken we de petitie dan lezen we.

  “Dat de Nederlandse regering de Nederlands-Indische gemeenschap excuses aanbiedt en de onderhandelingen met Het Indisch Platform, die hen in deze vertegenwoordigt, onmiddelllijk heropent, met de intentie een voor alle partijen bevredigende oplossing te vinden. ”

  Het aanbieden van excuses vind ik op zijn plaats. De Nederlandse regering heeft in het verleden ook al eens excuses aangeboden.
  Hou me ten goede waarvoor. Maar onlangs in de kwestie Rawagedh maakte ook al haar exuses.
  Dat zal het punt niet zijn.

  Vervolgens de tweede eis in de petitie:

  “Dat de Nederlandse regering de onderhandelingen met Het Indisch Platform, die hen in deze vertegenwoordigt, onmiddelllijk heropent, met de intentie een voor alle partijen bevredigende oplossing te vinden. ”

  Je zou daaruit kunnen afleiden dat geld zonder excuses een belediging is , en excuses zonder geld hypocriet’.

  Voor het overige weet ik het niet 😉

  • jeroen zegt:

   in de normale mensenwereld zou het over diefstal of uitbuiting gaan als er niet betaald wordt voor arbeid. Ze moeten wat mij betreft betalen plus rente, of ze dat geld daarna in fik steken zou me een zorg zijn.

 52. Loukie Lemper zegt:

  De sleutel van een (nieuwe) juridische actie tegen De Staat der Nederlanden ligt in artikel 1 van de Grondwet. Die luidt:

  “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

  Gesteld moet worden dat er gediscrimineerd wordt op grond van ….(vul maar in).

  Tussen haakjes: artikel 1 geldt dus voor allen die zich in Nederland bevinden. Nu is het zo dat de homobeweging zich de werking van het artikel heeft toegeëigend. Een analyse van berichten in de media en talloze artikelen in kranten en tijdschriften in de afgelopen 20 jaar zal dit feit bevesitgen. Het resultaat is bijvoorbeeld dat de Nederlandse regering vandaag, 4 augustus 2012, als regering meevaart in de botenparade van de jaarlijkse Gay Pride. Dat is een gebeuren waarbij homo’s heilig worden verklaard, worden toegejuicht, met bloemen worden geëerd enz als waren zij de engelenschaar uit het heelal die de mensheid enkel love en peace brengen, maar dit terzijde.
  Waar het om gaat, is de regering er beleefd op te wijzen dat artikel 1 van de Grondwet niet exclusief voor één groep is bedoeld, maar voor….En vervolgens de beuk erin, waarbij je alles op één hoop gooit: kolonialisme, slavernij, uitbuiting, achterstelling, ontkenning, oorlogsmisdaden, excessen enz. En een paar keer per week het nieuws halen. Resultaat over een paar jaar: de regering heeft een stand op de TTF, net zoals ze nu dus meevaren.
  Think about it.

  • CJ Lentze zegt:

   Waar was de Indische boot op de Canal Parade? Hadden ze meteen naar de boot van de regering kunnen zwaaien en hen misschien een envelopje met daarin een petitie van het Indisch Platform kunnen toewerpen.

 53. eppeson marawasin zegt:

  @CJ Lentze, op 4 augustus 2012 om 22:36

  Die boot is toch achtergebleven in Hollandia?!

  e.m.

 54. Peter zegt:

  Ik heb deze brief geschreven om te weten hoe het met de legitimiteit en de geloofwaardigheid van Het Indisch Platform staat als één harer leden rassistische en leugenachtige taal uitbraakt. Ik heb deze open brief aan verschillende bij Het Indisch Platform aangesloten organisaties gestuurd waarvan ik lid danwel donateur ben.

  OPEN BRIEF AAN HET INDISCH PLATFORM

  Mijne dames en Heren van “Het Indisch Platform”

  Bij het lezen van het artikel van J. de Jong over “het Imago van de Indische Gemeenschap” op de website van “Het Indisch Platform” werd mijn oog getrokken door de volgende zinsnede, die op het eerste gezicht onschuldig klinkt maar bij nadere bestudering onthullend en verbijsterend is.

  De bewuste zinssnede is als volgt
  De Jong heeft het over “Indo-Europese met minder Hollands bloed”. Deze woorden lijken direct uit de koker te komen van ene Anton Mussert , maar bij nader onderzoek zijn deze woorden direct gecopieerd uit de donkerbruine wereld van A. Hitler en zijn zwarthemden, want wat lees ik in het “Nationalsozialistisch Lexikon” en ik vervang het woord “Duits” door “Hollands”:
  “minder Holland bloed bevat minder verwante rassenbestanddelen. Voor het hoger en algemeen begrip is het woord “Arisch” gekozen en daarmee is Holland en haar bloed als rassistisch eenheid samengevat. “Hollands bloed” kan men definieren als het ras dat niet besmet is met bloedvreemde elementen (dus Indo-Europese elementen).

  Dus waar het om gaat is dat volgens de Nationalsozialistische Weltanschauung en koloniale afstamming van J.de Jong hebben Indo-Europeanen minder Hollands bloed en wel gemengd, en zijn dus inferieur. Het rassistisch en postkoloniaal karakter van deze opmerking kan ontkend noch genegeerd worden

  Misschien heeft J. de Jong het zo niet bedoeld, was het misschien een freudiaanse verschrijving maar gelijk na de beruchte zinsnede schrijft hij de beschamende woorden, die het vuige karakter zijner woorden alleen maar bevestigen: ……………….de Nederlandse staatsburgers, die buiten de kampen werden gehouden.
  Hij beweert hier dat niet met de waarheid strookt, want tenminste 25% van kampbewoners waren Indo-Europeanen van minder Nederlands bloed maar wel Nederlands staatsburgers. Hij verneint op deze manier het verblijf van mijn moeder en haar minder Hollands bloed familie in de Jappenkamp. Mijn opa, militair en met minder Hollands bloed is trouwens in het kamp overleden. Het verblijf van Indo-Europeanen, met minder Hollands bloed in de kampen wordt wel vaker ontkent (zie de film 2602) maar niet zo openlijk als bij J. de Jong..
  Deze onwaarheid, welke misleidend en leugenachtig is, reken ik hem persoonlijk aan.
  Ik kan me best indenken dat iemand aan de bar van de Vaderlandse Club na wat borrels zulke liederlijke taal uitslaat maar van een vicevoorzitter der Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp en lid van de delegatie va de Stichting Indisch Platform mag ik toch andere bewoordingen verwachten als hij over zijn mindere Medeburgers schrijft. Hij kan het stuk wel op persoonlijke titel schrijven maar dat is hetzelfde als de Koningin in de Ridderzaal de troonrede a titre personel voorleest. We moeten elkaar in deze geen Mietje noemen
  De positie van J. de Jong is na deze rassististische en leugenachtige woorden gecompromiteerd en hij heeft zich in een onmogelijke en onhoudbare positie gemanoevreerd.
  Zijn woorden doen niet alleen het imago van de Indische gemeenschap geen goed maar steld Het Indisch Platform ter discussie.
  Ik kan mij nav het stuk “Het image van de Indische gemeenschap” als Nederlands staatsburger “met minder Hollands bloed” niet herkennen in Het Indisch Platform, ik vraag mij af wat het legitieme karakter is van Het Indisch Platform, of vertegenwoordigt zij alleen de Nederlandse staatsburgers met “zuiver” Hollands bloed.
  Daar komt nog bij dat het Indisch Platform nog geen stelling heeft genomen tegen het stuk van J. De Jong. Ik kan daaruit alleen maar afleiden dat Het Indisch Platform eens is met het rassististisch en perfide leugenachteige karakter der woorden.
  Op deze manier is niet alleen de legitimiteit maar ook de geloofwaardigheid danwel het imago van Het Indisch Platform ernstig geschaad. Want op basis van welke morele principes kan zij bvb de Indische organisaties tegenover de Nederlandse regering vertegenwoordigen terwijl een delegatielid rassistische taal uitslaat of het bestaan van een bevolkingsgroep in de Japanse kampen ontkent.

  De woorden van J. de Jong zijn ten zeerste te betreuren. Excuses lijken mij misplaatst, ik verwacht toch wel een duidelijke plaatsbepaling van Het Indisch Platform.

  Peter van den Broek
  Via Pasubio 4 – 70017 Putignano – Italie
  vandenbroek@libero.it

 55. Peter zegt:

  Een omissis

  De bewuste zinssnede is als volgt

 56. Ed Vos zegt:

  Om het allemaal nog eens goed na te lezen of zoek op: “De Roep om herstelbetalingen voor nederlands-indie klinkt nog steeds door”

  http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CFoQFjAH&url=http%3A%2F%2Facademischeboekengids.nl%2Fabg%2Fdo.php%3Fa%3Dshow_visitor_artikel%26id%3D553%26print&ei=bHgiUJmCBuOm0QWYgYHQDA&usg=AFQjCNGhS67IGareJuM8TKXk2cBriyDJWQ&sig2=NaRNqP3OR9lxzl2V7MClqw

  EEN PERKARA IS EEN EINDELOOS UITGESPONNEN AFFAIRE, DIE EVENZEER TOT DE INDISCHE FOLKLORE BEHOORT ALS DE RIJSTTAFEL, DE KOEMPOELAN EN DE PASAR MALAM.

  • Surya Atmadja zegt:

   Dit is mij opgevallen:
   De ene na de andere actiegroep ontsproot aan de backpay-kwestie. Deze groepen bestookten de Nederlandse autoriteiten, maar evenzeer elkaar.
   ————————————————————–
   Weinig eenheid .
   En nu dat verhaaltje van Indisch Platform , artikel van JdJ en van die BEGO meneer.
   Moelek dese..

 57. Surya Atmadja zegt:

  Jeroen, op 10 augustus 2012 om 08:45 zei:
  Ingewikkeld.
  Ik vraag me af of het in een democratie mogelijk is dat macht eerlijk verdeeld wordt over verschillende groepen.
  ————————————————————————————-
  In theorie wel.
  Terug naar Indonesia, de “beschaving” begon in West Java .
  Er was een plaatselijke “koninkrijkje” in Bantam omstreeks 1ste eeuw na Christus.
  Daarna kwam Salakanegara , de eerste koning is een uitgeweken Brahmaan Koning uit India .Bekend bij de Grieken.
  Men kende 8 Koningen met titel Dewamarman I-VIII.
  Daarna kwam Taruma Nagara , gevolgd door diverse Sundanese Koninkrijken.De laatste was Pajajaran.
  Op Midden/Oost Java heb je 2 Kalinga’s koninkrijken omstreeks 700-800 NC .
  De stamvader was een Sundanese Kroonprins , later opgevolgd door Mataram Hindu , Majapahit en Mataram Islam.
  Uiteen gevallen door de successie oorlogen.

  Dus het is logisch dat Java eeuwenlang de “baas” kunnen spelen , soms met een kleine onderbreking van uit de kant van de anjaya’s (Srivijaya) .

  Ook is Java de rijstschuur van de regio , de Indiers noemen Java Jawadwipa.

  Sinds de komst van de Nederlanders en oprichting van Batavia kende de Indonesiers een zekere stagnatie in hun ontwikkeling , door het vechten tegen de Nederlanders en ook tegen elkaar.

  Wat democratie betreft , ze kennen al vanaf de komst van de Islam democratische principes , gebaseerd op door middel van musyawarah (overleg) te komen tot mufakat ( overeenstemming)
  En dat is te zien bij de Moslim sultanatan Samudra Pasai en Perlak in Noord Oost Sumatra ( tussen 800-900 NC).
  Zelfs de bijna uitgeroeide Bandanezen werden geroemd op hun manier van beslissingen te nemen( vlg Oud Batavia dl 1 1922)

  • Jeroen zegt:

   Java en Sumatra zijn vruchtbaar èn gelegen op de handelsroute tussen Europa, Afrika, Midden-Oosten en China. Logisch dus dat daar een hoge beschavingen hebben kunnen ontstaan en het een goede plek was om voort te planten.
   Met hoge beschaving bedoel ik een beschaving die in staat is om succesvol te zijn dankzij kennis. Kennis over landbouw, bestuur, gezondheid etc.
   Zulke kennis is het makkelijkst te verkrijgen als je in contact staat met andere beschavingen waarmee je kennis kunt delen.

 58. Surya Atmadja zegt:

  Jeroen, op 10 augustus 2012 om 11:33 zei:

  Met hoge beschaving bedoel ik een beschaving die in staat is om succesvol te zijn dankzij kennis. Kennis over landbouw, bestuur, gezondheid etc.
  Zulke kennis is het makkelijkst te verkrijgen als je in contact staat met andere beschavingen waarmee je kennis kunt delen.
  ——————————————————————
  Klopt .
  Mits de contacten gebaseerd werden op basis gelijkwaardigheid en wederzijdse voordelen.

  Bij de Nederlandse en “Indonesiche”verhoudingen was het niet zo.
  Een van de twee partijen werd geknecht en uitgebuit.
  Kolonialisme betekent altijd een aderlating en vaak stagnatie voor de gekoloniseerde .

  Bij de 1ste kennismaking in Bantam waren de” Indonesiers”in vele opzichten beter dan de “Nederlanders”.
  De toegevoegde waarde van Nederlandse aanwezigheid ( Daar werd wat groots verricht) vanaf 1596 tot 1945 kan ik nog steeds niet volgen.
  Zelfs toen ze met de ethische politiek begonnen waren.

  • Jeroen zegt:

   Dat is waar.
   Maar er is natuurlijk wel wat kennisoverdracht ondanks de ongelijkheid.

   De Germanen konden de Romeinen op den duur verslaan omdat ze in het Romeinse leger hun tactieken hadden geleerd.
   De Mamelukken konden van de Mongolen winnen omdat ze als slaven doordrongen tot het leger en zo leerden vechten.
   De Arabieren dienden in zowel het Perzische als Oost-Romeinse leger waar ze leerden als een leger te vechten waarna zij hun rijken overnamen.
   China heeft z’n huidige grote bereikt doordat de Mongolen meerdere Chinese rijken veroverden en technieken en tactieken uit het Midden-Oosten naar China brachten.
   De Nederlanders en andere Europeanen hebben hun ‘verdeel en heers’ tactieken die ze in Azie toepasten afgekeken van hun voormalige heersers de Romeinen.

   De Indonesiers hebben kennis overgenomen van de Nederlanders op meerdere gebieden.
   Daarmee wil ik overigens het kolonialisme niet mee goed praten, het ene volk hoort niet te heersen over het andere en zeker niet hele volksstammen te vermoorden zoals de Nederlanders hebben gedaan.

   • Loukioe Lemper zegt:

    “De Nederlanders en andere Europeanen hebben hun ‘verdeel en heers’ tactieken die ze in Azie toepasten afgekeken van hun voormalige heersers de Romeinen”.
    De Romeinen waren, zeg maar, in 50nC verdwenen. Eind 16e eeuw begon de expansie. Hebben de Hollanders zo’n 16 eeuwen lang de Romeinse tactieken onthouden om die vervolgens in praktijk te bregen….Tsja.

   • Jeroen zegt:

    Natuurlijk.
    De Arabieeren vertaalden Romeinse en Griekse geschriften. Die vertalingen kwamen via Joodse geleerden weer terecht in Europa, oa Spanje en Italie.
    Tot op de dag van vandaag worden Romeinse tactieken bestudeerd en gebruikt in het leger.
    “Verdeel en heers” “divide et imperais” is een Romeinse uitvinding. En Machiavelli schreef er oa over in 1532.
    Verschroeide aarde tactiek is een Persische uitvinding die tegen de Romeinen werd gebruikt en ook tijdens de Tweede Wereldoorlog
    Tja….

 59. P.Lemon zegt:

  @ L.Lemper. Het verdeel en heers principe kun je ws beschouwen als een ingebakken onethische eigenschap van de mens evenals zijn ‘onstilbare’ honger naar macht.

  “Het strategische principe van “verdeel en heers” (divide et impera) kent een lange en oneervolle geschiedenis. Door de eeuwen heen hebben militaire, politieke en andere strategen het idee omarmd dat wanneer je vijanden elkaar bestrijden zij het werk voor jou doen en eveneens minder effectief zullen zijn als ze jou aanvallen. Philip van Macedon (382-336 v Christus), Polybius (205-123 v Christus), de oude Hindoes, Louis XI van Frankrijk (1423-1483), Bossuet (1627-1704), Montesquieu (1689-1707) en vele anderen zijn al getuige geweest van de effectiviteit van het principe verdeel en heers. Toen de Romeinen Brittannië veroverden aarzelden hun ervaren strategen niet om de ene Keltische stam tegen de andere op te zetten. Terwijl deze oorspronkelijke bewoners met elkaar ruzieden consolideerde Rome zijn grip over Brittannië. Het principe van verdeel en heers werd door het Britse rijk ingezet bij Afrikaanse stammen om gehele delen van Afrika te veroveren. Hetzelfde rijk gebruikte deze tactiek om Moslims en Hindoes tegen elkaar uit te spelen in India en op deze manier hun macht over het continent te consolideren met minimale middelen en inzet.

 60. Wal Suparmo zegt:

  DR EUGENE DU BOIS heeft met zijn recheard de 60.000 jaren fosiel JAVAHOMONIENSIS bewezen de 3de oudste mens in de werld te zijn.Het is pas gisteren dat de Hollanders kwamen om hun land op tebouwen en groot temakan met hun slavernij en kolonialisme van Ned Indie.Tot ergenis van lezers.Omdat ik het altijd weer herhaald..

  • Arthur Olive zegt:

   Pak Suparmo, u wilt de Javahomoniensis toch niet vergelijken met de tegenwoordige Javaan? De tegenwoordige Javaan heeft geen geenen van die Javahomoniensis en evenmin zijn de Hollanders verwant aan de Neanderthal.

  • Robert zegt:

   Voor de Javahomoniensis waren er vele andere volksstammen en culturen die door de modern mens/ wetemschapper niet zijn “ontdekt”.

 61. Robert zegt:

  wetemschapper=wetenschapper

Laat een reactie achter op Surya Atmadja Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.